<question>  Байланыс арнасына анықтама беріңіз? .

<variant> Ақпарат жіберілетін техникалық құралдар жиынтығы

<variant> Ақпарат жіберілетін физикалық орта

<variant> Элекромагнитті тербелістер көмегімен ақпарат жіберілетін орта

<variant> Электрлік сигналды шығаратын (өндіретін) құрылғы

<variant> Элекромагниттік тербелістер көмегімен қашықтыққа ақпарат жіберу.

<question> Итеративті код қанша қатені табады және түзетеді?

<variant> Бір қатені табады және түзетеді;

<variant> Екі қатені табады және бір қатені түзетеді;

<variant> Үш қатені табады жіне түзетпейді;

<variant> Таппайды, бір қатені жөндейді;

<variant> Екі қатені табады және жөндейді.

<question> Радиотехникалық байланыс арнасына анықтама беріңіз?.

<variant> Элекромагниттік тербелістер көмегімен қашықтыққа ақпарат жіберу.

<variant> Ақпарат жіберілетін техникалық құралдар жиынтығы

<variant> Элекромагнитті тербелістер көмегімен ақпарат жіберілетін орта

<variant> Электрлік сигналды шығаратын (өндіретін) құрылғы

<variant> Ақпарат жіберілетін физикалық орта

<question> Сигналдарды тарату теориясы түсінігін анықтаңыз.

<variant> Техникалық әдістер көмегімен қашықтыққа ақпарат жіберу.

<variant> Ақпарат жіберілетін техникалық құралдар жиынтығы

<variant> Элекромагнитті тербелістер көмегімен ақпарат жіберілетін орта

<variant> Электрлік сигналды шығаратын (өндіретін) құрылғы

<variant> Ақпарат жіберілетін физикалық орта.

<question> Кодтаушы құрылғының атқаратын функциясы ?

<variant> Қабылданған кодталған сигналды, соңғы құрылғыда ыңғайлы түрде өңдеуге түрлендіру

<variant> Кодталған сигналды, жіберілу кезінде есте сақтау

<variant> Берілетін сигнал заңдылығы бойынша, жоғары жиілікті тербелістердің бір немесе бірнеше параметрін модуляциялау

<variant> Электр сигналын, электр сигналының барынша есте сақтау және жылдам жіберілетін қасиетке ие формасына түрлендіру

<variant> Техникалық жабдықтар көмегiмен ақпаратты қашықтыққа жiберу

<question> 00010 және  10111  комбинация кодтары берілген. Олардың арасынlағы кодтық қашықтық қандай?

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 2

<variant> 1

<question> Ақпарат саны қандай бірлікпен өлшенелі?

<variant> Бит

<variant> Бод

<variant> Бит/с

<variant> Эрл

<variant> Сек

<question> Топтық синхронизация жүйесіне шығу тоқтау жүйесі жатады?

<variant> Маркерлі

<variant> Тұықталмаған

<variant> Тұйықталған

   <variant> Маркерсіз

<variant> Резонанстық

 

<question> Басқарушы сигналға анықтама бер?

<variant> Алыс қашықтыққа электромагниттік толқын түрінде таратуға қабілеті жоғары жиілікті тебеліс

<variant> Уақыттың кез-келген жағдайында мүмкіндігі 1-ге тең мағынасындағы белгілер

<variant> Электромагниттік толқын көмегімен алыс қашықтыққа жіберу үшін тікелей қолдануда бола алмайтын жинаушы салыстырмалы төмен жиіліктегі толқын

<variant> Кез-келген уақыттың толық айқындалған мағынасындағы белгі, яғни 1-ге тең мүмкіндігі

<variant> Модельденген жиіліктер мен бір немесе бірнеше параметрдегі жоғарғы жиіліктегі тербеліс

<question> Жоғары жиіліктегі модельденген белгіге анықтама бер ?

<variant>  Модельденген жиіліктермен бір немесе параметрдегі жоғарғы жиіліктегі тербеліс

<variant> Уақыттың кез-келген жағдайында мүмкіндігі 1-ге тең мағынасындағы белгілер

<variant> Электромагниттік толқын көмегімен  алыс қашықтыққа жіберу үшін тікелей қолдануда бола алмайтын жинаушы салыстырмалы төмен жиіліктегі толқын

<variant> Алыс қашықтыққа электромагиттік толқын түрінде таратуға қабілеті жоғары жиілікті тербеліс

<variant> Кез-келген уақыттың толық айқындалған мағынасындағы белгі, яғни 1-ге тең мүмкіндігінде

<question> Модельденген белгіге анықтама беріңіз?

<variant> Модельденген  жиіліктермен бір немесе параметрдегі жоғарғы жиіліктегі тербеліс

<variant> Уақыттың кез-келген жағдайында мүмкіндігі  1-ге тең мағынасындағы белгілер

<variant> Кез-келген уақыттың толық айқындалған мағынасындағы белгі, яғни 1-ге тең мүмкіндігіндегісі

<variant> Алыс қашықтыққа электромагниттік толқын түрінде таратуға қабілетті жоғары жиілікті тербеліс

<variant>  Электрмагнтік толқын көмегімен алыс қашықтыққа жіберу үшін тікелей қолануда бола алмайтын жинаушы салыстырмалы төмен жиіліктегі толқыын

<question> Мына екілік жүйедегі комбинацияны 0011 ондық сан түрінде көрсетіңіз?

<VARIANT> 3
<variant>  5
<variant>  4
<variant>  6
<variant>  2
<question> Амалдарды зерттеу ұғымы-бұл бір мақсатқа бағытталған амалдарға…

<variant> қажетті математикалық,сандық әдістерді қолдану.

<variant> сұрақ-жауап жүргізу.

<variant> зерттеулер жүргізу.

<variant> шешім варианттарын толық қарастыру.

<question> Амалдарды зерттеуде қолданылатын әдістер қайсы сұраққа жауап бермейді?

<variant> Бірдей тиімді шешімдердің қайсысы қабылданады?

<variant> Шешім қабылдауға қолда бар мәліметтер жеткілікті ме?

<variant> Ең тиімді шешімдер қандай?

<variant> Қабылдайтын әр-түрлі шешімдердің нәтижесі қандай?

<question>  Математикалық модельде бейнеленбейді?

<variant> Таңдалған шешім.

<variant> Шектемелер.

<variant> Тиімділік көрсеткіштері.

<variant> Амалға тікелей қатысы бар факторлар.

<question>  Статистикалық модельдеу әдістері қай жағдайда қолданылады?

<variant> Әсер ететін кездейсоқ факорлардың саны көп, күрделі жағдайларда.

<variant> Қарапайым құбылыстарда.

<variant> Кездейсоқ факторы жоқ жағдайларда.

<variant> Бірде- бір жауап дұрыс емес.

<question>  Алгебралық теңдеулермен өрнектеу қай жағдайда қолданылады?

<variant> Қарапайым құбылыстарда.

<variant> Әсер ететін кездейсоқ факорлардың саны көп, күрделі жағдайларда.

<variant> Кездейсоқ факторы жоқ жағдайларда.

<variant> Бірде- бір жауап дұрыс емес.

<question>  Статистикалық модельге қатысты дұрыс пікірді көрсетіңіз

<variant> көп факторларды қамти алады.

<variant> көп факторларды қамти алмайды.

<variant> құбылыстық негізгі заңдылықтарын айқын көрсете алады.

<variant> оптимал шешімді табу оңай.

<question> Амалдарды зерттеу мәселелері қандай категорияларға бөлінеді.

<variant> тура,кері.

<variant> анық, анық емес.

<variant> бір критерийлі, көп критерийлі.

<variant> зарарлы, зарарсыз.

<question>  Анық емес жағдайда тиімділік көрсеткіші W қай топ факторларына тәуелді

<variant> анық факторлар, белгісіз факторлар, шешім элементтері

<variant> белгісіз факторлар, шешім элементтері

<variant>  анық факторлар, шешім элементтері

<variant> кездейсоқ факторлар, анық факторлар

<question> Берілген α шарттарын қанағаттандыратын тиімділік көрсеткіші W-ны максимумға айналдыратын  х=x* шешімін табу қажет.

Бұл қай түрдегі мәселенің қойылуы?

<variant> тура

<variant> жалпы

<variant> кері

<variant> анық емес жағдайдағы

<question> Детерминирлі жағдайда W функциясы шешім элементтеріне сызықты тәуелді, шектеулер сызықты теңдеу не теңсіздік түрінде берілсе қандай әдістер қолданылады?

<variant> дөңес программаластыру әдістері

<variant> динамикалық программаластыру әдістері

<variant> сызықты программаластыру әдістері

<variant> кез келгені қолданыла алады

<question> Белгісіздіктің қандай түрлері бар?

<variant> Зарарлы, зарарсыз

<variant> Тура, кері

<variant> Кездейсоқ, анық

<variant> Ықтималды, ықтималсыз

<question>Зарарсыз белгісіздік

<variant> Ықтималдық мінездемелері жоқ

<variant> Ықтималдық мінездемелермен анықталады

<variant> Оптимизациялау мүмкін емес

<variant> Ешқайсы жауап дұрыс емес

<question>Зарарлы белгісіздік

<variant> Ықтималдық мінездемелермен анықталады

<variant> Ықтималдық мінездемелері жоқ

<variant> Ықтималдық мінездемелері бар, бірақ шешім қабылдау сәтіне алуға болмайды

<variant> Ешқайсы жауап дұрыс емес

<question> Зарарлы белгісіздік жағдайында қолданылатын әдістер?

(дұрыс емесін көрсет)

<variant> Орташа оптимизация

<variant> Экспертті бағалау  әдісі

<variant> “Пессимист позициясы” әдісі

<variant> “Ымыралы” шешім әдісі

<question> Берілген шарттарды   қанағаттандырып,  тиімділік  көрсеткішін  экстремумға  жеткізетін  x1… xn параметрлерінің  мәндерін іздеу мәселесі қалай  аталады?

<variant> Математикалық  программаластыру  мәселесі

<variant> Сызықты  программаластыру  мәселесі

<variant> Динамикалық программаластыру  мәселесі

<variant> Сызықты  программаластырудың  негізгі мәселесі

<question>  х1, х2…  хn айнымалыларының төмендегі  шарттарды қанағаттандыратын теріс емес  мәндерін табу

а11x1+ a 1nxn =b1

аm1x1+ amn xn= bm

және осы айнымалылардың  сызықты  функциясын

L=c1  x1 +…+cn xn    максимумға  айналдыру  мәселесі қалай аталады?

<variant> Сызықты  программаластырудың  негізгі мәселесі

<variant> Сызықты  программаластыру  мәселесі

<variant> Динамикалық программаластыру  мәселесі

<variant> Математикалық  программаластыру  мәселесі

<question> Кез келген  сызықты  программаластыру  мәселесін  сызықты  программаластырудың  негізгі мәселесіне  келтіруге бола ма?

<variant> болады

<variant> болмайды

<variant> барлығын келтіруге болмайды

<variant> Тиімділік  көрсеткіштері  максимумға  ұмтылатындарын  ғана.

 

<question> Бүтін санды программаластыру мәселелерінің сызықты программаластыру мәселелерінен ерекшелігі?

<variant> ізделінді айнымалылар мәні тек бүтін болуы

<variant> ізделінді айнымалылар мәні тек оң болуы

<variant> берілетін мәндер тек оң болуы

<variant> берілетін мәндер тек бүтін болуы

<question> Дұрыс емес пікірді көрсет

<variant> Бүтін санды программаластыру мәселесін, сызықты программаластыру мәселесі сияқты шешуге болады.

<variant> Сызықты емес программаластыру мәселелерінің жалпы шешу әдісі жоқ.

<variant> Бүтін санды программаластыру мәселесі сызықты программаластыру мәселесінен күрделірек

<variant> Бүтін санды программаластыру мәселесінде ізделінді хn айнымалылары бүтін мәнді болу керек.

<question> Автомашинаның егесі оны m жыл бойы айдайды. Әр жыл басында ол төмендегі 3 шешімнің бірін қабылдауы мүмкін.

Машинаны сатып жаңасын алу.

Ремонтап айдай беру.

Ремонтсыз айдай беру.

Шешімдерден m жыл бойына қалай таңдау жасасақ машинаға кететін шығынды минималдаймыз. Қойылған мәселе қандай түрге жатады?

<variant> Көп этапты

<variant> Анық емес жағдайдағы

<variant> Транспорт

<variant> Қарапайым

<question> Динамикалық программаластыру әдісіне тиісті емес пікірді көрсетіңіз

<variant> Жалпы амалдардың W ұтысы жекелеген қадамдардағы ұтыстардың қосындысына тең

<variant> Ұтыс деп көп этапты амалдың берілген шарттарын айтамыз.

<variant> Динамикалық программаластыру бұл көп этапты амалдарға қолданылады

<variant> Әр қадамдағы ұтыс қадамдық басқаруға тәуелді

<question> Желілік график – бұл жұмыстар комплексінің орындалу ретінің …

<variant> графикалық бейнесі

<variant> тексттік бейнесі

<variant> программалық бейнесі

<variant> кодтық бейнесі

<question> Желілік графикті қолдану барысында кездесетін негізгі терминдер (Қате жауабын көрсет)

<variant> стрелка

<variant> жұмыс

<variant> оқиға

<variant> жол

<question> Ойындарды төмендегілердің қайсысы бойынша классификациялауға болады? (Қате жауапты көрсет)

<variant> матрицалар саны

<variant> ойыншылар саны

<variant> жүрістер саны

<variant> стратегиялар саны

<question> Екі ойыншының нөлдік суммалы шекті ойыны

<variant> матрицалық ойын

<variant> каолициялы ойын

<variant> шексіз ойын

<variant> антогонистік ойын

<question> Бір-бірімен келісімге укелмейтін қарама-қарсы ақтың матрицалық ойыны

<variant> Антогонистік матрицалық ойын

<variant> Каолициялы ойын

<variant> Шексіз ойын

<variant> Антогонистік емес матрицалық ойын

<question> Матрицалық ойындағы таза төменгі баға

<variant> V=maxmin M(x,y)

<variant> V=minmax M(x,y)

<variant> V=min M(x,y)

<variant> V=max M(x,y)

<question> Матрицалық ойындағы таза жоғарғы баға

<variant> V=minmax M(x,y)

<variant> V=maxmin M(x,y)

<variant> V=min M(x,y)

<variant> V=max M(x,y)

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here