Шешім қабылдауды бар

0
 1. 1. Шешім қабылдауды бар варианттардың ішінен біреуін таңдау деп санауға болады ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) мүмкін емес;

Д) иә, белгілі ықтималдықпен;

 

 1. Бар мүмкіндіктердің біреуін таңдау процесі шешім қабылдау болады ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) мүмкін емес;

Д) иә, белгілі ықтималдықпен;

 

 1. шешім қабылдаудың математикалық моделінде не сипатталып көрсетіледі?

А) мақсаттар, амалдар, нәтижелер және амалдармен нәтижелер арасындағы байланыс;

Б) амалдар мен нәтижелер арасындағы байланыс;

В) мақсаттар, амалдар;

Г) нәтижелер және мақсат пен амалдар  арасындағы байланыс;

Д) мақсат пен нәтижелер арасындағы байланыс;

 

 1. Шешім қабылдау процесінде стандартты емес шешімдер болады ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) кейде;

Г) иә, белгілі ықтималдықпен;

Д) мүлде болмайды;

 

 1. Шешім қабылдау процесінде ШҚТ кім болып келеді?

А) кім шешім қабылдаса сол;

Б) кім шешімін тапса сол;

В) кім шешімді таңдап қабылдаса сол;

Г) кім шешімді талдаса сол;

 

 1. ШҚТ – ның қабылдаған шешімі нәтижені бір мағынаны анықтайды ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) иә, белгілі ықтималдықпен;

Д) шамалап;

 

 1. ШҚТ- ның қабылдаған шешім нәтижені бір мағыналы анықтағанда шешім қалай қабылданады?

А) бірнеше тұлға шешімімен;

Б) ШҚТ-ның қайта шешім қабылдауымен;

В) екі тұлға шешімімен;

Г) үш тұлға шешімімен;

Д) бес тұлға шешімімен;

 

 1. Қай кезде шешім қабылдау мәселесінде даулы жағдайлар пайда болады?

А) нәтиже ортақ шешіммен анықталған кезде;

Б) нәтижені ШҚТ анықтаған кезде;

В) мүлде шешім қабылданбайтын кезде;

Г) ШҚТ шешім қабылдау процесіне қатыспаған кезде;

Д) жеткіліксіз шешім қабылданған кезде;

 

 1. қай кезде шешім қабылдау мәселесінің математикалық моделі ойындық деп аталады?

А) даулы жағдай пайда болған кезде;

Б) қолайлы жағдай пайда болған кезде;

В) қолайсыз жағдай пайда болған кезде;

Г) мүлде ешқандай жағдай жоқ кезде;

Д) жақсы жағдай пайда болған кезде;

 

 1. 10. ШҚТ қалай бейнеленеді?

А) индевид, автомат немесе қандай да бір жүйе;

Б) адам қалпындағы автомат;

В) кебернетикалық жүйе;

Г) жартылай автомат;

Д) робот;

 

 1. 11. Шешім қабылдау мәселесін қалай классификациялауға болады?

А) амалдар мен нәтижелер және олардың байланысу әдісінің сипаттауымен;

Б) амалдардың сипаттауымен;

В) нәтижелердің сипаттауымен;

Г) ШҚТ-ның іс-әрекетімен;

Д) бір мағыналы жауап жоқ;

 

 1. Егер ШҚТ функционал байланыс жөнінде ақпараттандырылған болса, шешім қабылдау қандай жағдайда өтеді?

А) анықталған жағдайда;

Б) анықталмаған жағдайда;

В) ықтималдық жағдайда;

Г) жауабы жоқ;

Д) тәуекелдік жағдайда;

 

 1. Егер ШҚТ стохостикалық байланыс жөнінде ақпараттандырылған болса, шешім қабылдау процесі қандай жағдайда өседі?

А) тәуекелділік жағдай;

Б) анықталған жағдайда;

В) анықталмаған жағдайда;

Г) ықтималдық жағдайда;

Д) кененттік жағдайда;

 

 1. Егер шын мәнінде нәтимжелердің нұсқаларға тәуекелділігі стохастикалық болып, бірақ ШҚТ әрбір нақты нұсқаны таңдаған нәтижелердің болу ықтималдықтарын білмеген жағдайда шешім қабылдау шарттары қалай классивикацияланады?

А) анықталмаған жағдай;

Б) стохастикалық жағдай;

В) ықтималдық жағдай;

Г) детерминистік жағдай;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Нәтижелер мен нұсқалар арасындағы байланысты граф түрінде бейнелеуге болады ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) жоқ, үлкен ықтималдықпен;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. шешім қабылдау мәселесін жалпы түрде қалай бейнелеуге болады?

А) нұсқалар жиыны, орта жағдайлар жиыны, мүмкін болатын нәтижелер жиыны;

Б) нұсқалар жиыны;

В) мүмкін болатын нәтижелер жиыны;

Г) жауабы жоқ;

Д) барлық орта жағдайлар жиыны;

 

 1. 17. Әрбір нәтиже аА екі аргумент функциясы: а=F(x,y), xX, yY.F функциясы қалай аталады?

А) шешім қабылдау функциясы;

Б) нұсқалар функциясы;

В) ықтималдық функциясы;

Г) анықсыздық функциясы;

Д) белгісіздік функциясы;

 

 1. Егер ШҚТ – ға орта жағдайлары белгілі болса, шешім қабылдау функциясы неге тәуелді?

А) нұсқаларға;

Б) нәтижелерге;

В) бастапқы шарттарға;

Г) соңғы шарттарға;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Егер ШҚТ әрбір орта жағдайы үшін оның болу ықтималдығын білсе, шешім қандай жағдайда қабылданады?

А) тәуекелдік;

Б) анықталмаған;

В) ықтималдық;

Г) стохастикалық;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Егер ШҚТ – да орта жағдайларының болуы жөнініде қосымша ақпарат болмаса, шешім қандай жағдайда қабылданады?

А) анықталмаған;

Б) тәуекелдік;

В) ықтималдық;

Г) детерменистік;

Д) стохастикалық;

 

 1. Шешім қабылдау мәселесін нұсқалар мен нәтижелер арасындағы байланыстар графының көмегімен бейнелеуге болады ма?

А) болады;

Б) болмайды;

В) белгілі ықтималдықпен болады;

Г) жауабы жоқ;

Д) стохастикалық тұрғыда болады;

 

 1. шешім қабылдау мәселесін шешім қабылдау функциясының көмегімен бейнелеуге болады ма?

А) болады;

Б) болмайды;

В) белгілі ықтималдықпен болады;

Г) жауабы жоқ;

Д) стохастикалық тұрғыда болады;

 

 1. Тәуекелдік жағдайда шешім қабылдау мәселесінде әрбір F(xi,yi) =yi(xi) орта жағдайына оның q (yi)=П pi(yi(xi)) (i=1, … , n) болу ықтималдықғы сәйкестендіріледі.Мұндай жағдайда yi(xi) функциясы қалай аталады?

А) шешім қабылдау функциясы;

Б) ықтималыдық функциясы;

В) детерменистік функциясы;

Г) үздіксіз функциясы;

Д) сенімділік функциясы;

 

 1. шешім қабылдау мәселесін аталған жағдайда шешім қабылдау функциясы формасына келтіруге болады. Мұндай жағдайда q(yi) ықтималдықтарын табу қажет пе?

А) иә;

Б) жоқ;

В) жартылай;

Г) жоқ, үлкен ықтималдықпен;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. 25. Шешім қабылдау шарттары неге байланысты?

А) ШҚТ –ның орта жағдайлары жөнінде ақпараттандырылғанына;

Б) ШҚТ – ның тәуелдік шарттары жөнінде ақпараттандырылғанына;

В)  ШҚТ – ның орта жағдайлары жөнінде ақпараттандырылмағанына;

Г) ШҚТ – ның тәуелдік шарттары жөнінде ақпараттандырылғанына;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Шешім қабылдау мәселесінде мақсатты формалдау әдістері бар ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) жоқ, үлкен ықтималдықпен;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. шешім қабылдау мәселесінде сапалы мақсат қалай мінезделеді?

А) мүмкін болатын нәтиже мақсатты толық қанағаттандырады;

Б) мүмкін болатын нәтиже мақсаттарды толық қанағаттандырмайды;

В) мүмкін болатын нәтиже мақсаттарды жартылай қанағаттандырады;

Г) мүмкін болатын нәтиже мақсаттарды жартылай қанағаттандырмайды;

Д) дұрыс жауабы жоқ;

 

 1. Шешім қабылдау мәселесіндегі берілген мақсат функциясы максималдау керек пе?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) мүмкін емес;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. шешім қабылдау мәселелерінде нәтижелер қалай сипатталады?

А) n сандар жиынымен;

Б) n функциясы жиынымен;

В) n критерийлер жиынымен;

Г) n функциялар жиынымен;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Шешім қабылдау мәселелерінде эффективтілік көрсеткіштері қалай сипатталады?

А) n сандар жиынымен;

Б) n функциясы жиынымен;

В) n критерийлер жиынымен;

Г) n функциялар жиынымен;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Нәтижелердің қалаулығын қалай анықтауға болады?

А) мақсат функциясы арқылы;

Б) мақсат функциялар жиыны арқылы;

В) n сандар жиыны арқылы;

Г) n критерийлер жиыны арқылы;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Мақсат функциясы белгісіз болса нәтижелердің қалауын қалай анықтауға болады?

А) қалау қатынасын көрсету арқылы;

Б) қалау қатынасын көрсетпеу арқылы;

В) n критерийлер жиыны арқылы;

Г) n функционал жиыны арқылы;

Д)  жауабы жоқ;

 

 1. Қалауларды мақсат функциясының көмегімен бейнелеуге болады ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) мүмкін емес;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Қалауды мақсат функциясы түрінде беру үшін, оның қандай қасиеті болу керек?

А) сызықты;

Б) сызықты емес;

В) ықтималды;

Г) стохастикалық;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Егер екніші нәтижеге қарағанда бірінші нәтиже қалаулырық, үшінші нәтижеде екіншісі қалауырақ болса, онда үшіншіге қарағанда бірінші нәтиже қалаулырақ. Бұл қасиет қалай аталады?

А) транзитивтік;

Б) рефлексивтік;

В) транзитивтік емес;

Г) рефлексивтік емес;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Қалау қандай нақты қасиетке ие?

А) сызықтық және транзитивтік;

Б) сызықтық және рефлексивтік;

В) рефлексивтік және транзивтік;

Г) компланарлық және сызықтық;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Мақсатты немесе қалауда формалдаған кезде оларды мақсат функциясы арқылы бейнелеуге міндетті түрде тырысу қажет пе?

А) қажет емес;

Б) қажет;

В) иә, үлкен ықтималдықпен;

Г) жоқ, үлкен ықтималдықпен;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Егер мақсатымыз берілген функцияны максималдау болса, онда функцияны сонымен байланыцсты қалаумен ауыстыруға болады?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) мүмкін емес;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Нәтижелерді санмен бағалай отырып шешім қабылдауға болады ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) мүмкін емес;

Д) жауабы жоқ;

 

 1. Нәтижелерді санмен бағаланатын анықталған жағдайда шешім қабылдау мәслесінің математикалық моделі нұсқалар жиынында берілген нақты функция болып табылады. Шын мәнінде солай ма?

А) иә;

Б) жоқ;

В) мүмкін;

Г) мүмкін емес;

Д) жауабы жоқ;

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here