Пән: Алаш қозғалысының тарихы

0

<question> «Қазақ жастары марсельезасының» авторы кім?

<variant>  С.Сейфуллин

<variant>  М.Жұмабаев

<variant>  С.Мұқанов

<variant>  М.Мақатаев

<variant>  М.Дулатов

<question> «Кіші Октябрь» идеясының авторы кім?

<variant> Ф.Голощекин

<variant> Л.Мирзоян

<variant> Л.Берия

<variant>  И.Сталин

<variant>  Н.Хрущев

<question> Кезінде Түркістандағы Уақытша үкіметінің комиссары болып, кейін Францияға эмигранцияға кетіп, Германияда белгісіз жағдайларда қайтыс болған қоғам қайраткері.

<variant> Мұстафа Шоқай

<variant> Баймырза Хаит

<variant> Қайып-хан

<variant> М.Айтпенов

<variant>А.Бөкейханов

<question> Ә.Бөкейхановтың кадет партиясының қатарынан кетуіне не себеп болды?

<variant> Уақытша үкімет Қазақстанда патша өкіметінің саясатын одан әрі жалғастырды.

<variant> Уақытша үкімет аграрлық мәселені шеше алмады.

<variant> Уақытша үкімет ұлттық мәселені шеше алмады

<variant> Кадеттер партия мүшелігіне тек суропалықтарды ғана тартты.

<variant> Түркістан автономиясының қазақ тұрғын өкілдеріне

<question> 1920 жылдан бастап Қырғыз (Қазақ) АКСР Орталық Атқару Комитетінің төрағасы кім болды?

<variant>С. Меңдешев

<variant>Т. Рысқұлов

<variant>С. Сәдуақасов

<variant>В. Радус-Зенькович

<variant>А.Байтұрсынов

<question> Алаш орда партиясының құрамында 25 үкімет орындарының 10-ы кімге берілді?

<variant>Қазақтар мен қоныс аударып келгендердің өкілдеріне

<variant>Түркістан автономиясының қазақ тұрғын өкілдеріне

<variant>Эсерлер және кадеттер партияларының өкілдеріне

<variant>Большевиктер партиясының өкілдеріне

<variant>Кадеттер партиясының өкілдеріне

<question> Кейін КСРО-ның Сауд Аравиясындағы елшісі болған бірінші қазақ дипломаты кім?

<variant>Нәзір Төреқұлов

<variant>Жаханша Досмұхамбетов

<variant>Халел Досмұхамбетов

<variant>Міржақып Дулатов

<variant>Ахмет Байтұрсынов

<question> Азамат соғысында большевиктерге қарсы коалицияның жеңілуіне себеп болған жағдайлардың ішінде дұрыс емес жауапты белгілеңіз.

<variant>Әр тарап өзінің жеке кейде одақтастарының мүдделеріне қайшы келетін мақсатын көздеді.

<variant>Шаруалар бастапқы кезде большевиктерге қарсы қозғалысты қолдады, алайда 1919 жылға қарай большевиктер жағына көшуді жөн көрді, өйткені колчаковшылар мен басқа да әскери құрылымдардың зұлымдығы жан түршігерлік болды.

<variant>Ресейлік бүкіл антибольшевиктік күштер, негізінен, ақпанға дейінгі тәртіпке оралуды, тіпті монархияны қайтаруды армандады сонысымен халық пен оның басшыларын аластатып алды.

<variant>Большевиктерге қарсы коалицияны бүкіл халық қолдады, бірақ Қызыл армия тактикалық сандық жағынан үстем еді.

<variant> Кезінде Түркістандағы Уақытша үкіметінің комиссары болып, кейін Францияға эмигранцияға кетіп, Германияда белгісіз жағдайларда қайтыс болған қоғам қайраткері.

<question> Бірінші кәсіби қазақ математигі профессор, Алаш қозғалысының басшысы болды. Ол кім?

<variant>А. Ермеков

<variant>И. Ақбергенов

<variant>О. Жаутықов

<variant>Б. Оразбаев

<variant> Х.Досмұхамедов

<question> Бүкілқазақ съезінде қандай мәселе қаралды?

<variant>Қазақ автономиясы туралы

<variant>Аграрлық мәселе

<variant>Халық білімі туралы

<variant>Жергілікті Кеңестер құру туралы

<variant>Земство

<question>1916 жылдан 1917 жылдың аяғына дейін Ташкентте Көлбай Тоғысовтың басшылығымен апталық газет шығарылған болатын. Оның аты қандай?

<variant>“Алаш”

<variant> “Жас алаш”

<variant> “Ұшқын”

<variant> “Бірлік туы”

<variant> «Қазақ»

<question>Азамат соғысы және шетелдік интервенция кезінде Қазақстан аумағында қандай әскерлер соғыс қимылдарын жүргізді?

<variant> Атаман Дутовтың, Анненковтың, адмирал Колчактың, Чехославак корпусының

<variant> Атаман Дутовтың, Анненковтың, адмирал Колчактың, Чехославак корпусының

<variant> Генерал Корниловтың, Адмирал Деникиннің, Чехославак корпусының

<variant> Адмирал Колчактың, генерал Корниловтың, Чехословак корпусының

<variant> Қызыл Армия

<question> С.Сейфуллиннің “Тар жол тайғақ кешу” романында азамат соғысы оқиғаларымен

<variant> 1916 жылғы

<variant> Ұжымдастыру кезеңі

<variant> Ақпан ревалюциясы оқиғалары

<variant> Қазақстанда білім беру жүйесінің қалыптасу кезеңі

<variant> Қайта құру жылдары

 

<question> Түрксіб темір жолының жобасын жасағандардың  бірі, белгілі қоғам қайраткері, алғашқы қазақ инженері, өлкетанушы ғалым кім еді ?

<variant> М. Тынышбаев

<variant> А. Ермеков

<variant> Б. Қаратаев

<variant> Х. Ғаббасов

<variant>  М.Шоқай

<question> 1917 жылдың ақпанынан кейін Қос өкімет кезеңінде

<variant> Солшыл күштер-Кеңес үкіметінің айналасында, оңшыл күштер –                уақытша үкімет айналасында шоғырланды.

<variant> Большевиктер – Кеңес үкіметінің, басқа саяси күштер – Уақытша                 үкіметті қолдады

<variant> Солшыл күштер – Уақытша үкімет айналасында, ал оңшыл күштер-               Кеңес үкіметі айналасында шоғырланды

<variant> Солшыл және оңшыл күштер Кеңес үкіметін қолдады

<variant> Кеңес өкіметін қолдады

<question> Алаш үкіметінің Семейдегі Шығыс (Ә.Бөкейханов), Жымпитыдағы Батыс (Досмұхамбетовтер) және Жетісудағы бөлімшелеріне бөлінуі неден кейін болды ?

<variant> Азамат соғысы басталып кеткесін

<variant> Үкімет басшылығының арасында билік үшін аяусыз күрестен

<variant> Большевиктер Құрылтай жиналысын таратып жібергеннен кейін

<variant> Автономия құрылысының стратегиясы мен тактикасында ымыраға келу мүмкіндіктері табылмағандықтан

<variant> Армян фамилиясы мен қазақ атының ұйқастығы үшін

<question> Ф. Голощекиннің идеясы бойынша, “Кіші Октябрь” қандай негізгі компоненттерден тұруы тиіс ?

<variant> Өлке өнеркәсібін ұсақ және орташа деңгейде дамыту, өлкені шикізат базасы ету

<variant> қазақ коммунистерін еңбекшілердің Шығыс Коммунистік институтында, ал партияда еместерді коммунистік кружоктарда оқыту

<variant> ауылды кеңістендіру және барлық кеңес үкіметінің қарсыластарын қуғын-сүргінге ұшырату.

<variant> Солшыл күштер-Кеңес үкіметінің айналасында, оңшыл күштер –                уақытша үкімет айналасында шоғырланды.

<variant> Большевиктер – Кеңес үкіметінің, басқа саяси күштер – Уақытша                 үкіметті қолдады

<question> Армян халқының аяулы ұлы Л.Мирзоянды қазақтар не үшін сүйсініп Мырзажан деп атаған?

<variant> Қазақ халқына деген жанашырлығы, ілтипаты мен қамқорлығы үшін

<variant> Армян фамилиясы мен қазақ атының ұйқастығы үшін

<variant> Оның Т.Рысқұловпен жақын дос болғандығы үшін

<variant> Ол Қазақстанның КП (б) ОҚ Бірінші хатшысы болғаны үшін

<variant> Барлығы дұрыс

 <question> 1905-1907 жж. революция  кезінде қазақ халқы патша үкіметіне қарсылығын қандай түрде көрсетті?

<variant> ереуілдер

<variant> қарулы көтеріліс

<variant> жайылым жерін ауыстыру

<variant> арыздар мен өтініштер беру

<variant> шаруалар көтерілісі

 

<question> М.Шоқайдың бұл кітабы алғашқы рет 1928 ж. француз тілінде  1935 жылы орыс тілінде Парижде басылып шығарылған болатын. Кітаптың аты қандай?

<variant> «Түркістан Кеңес билігінде»

<variant> «Колониалдық революция. Түркістан тәжірибесі».

<variant> «Түркістандағы Қазан»

<variant> «Жетісу большевиктер билігінде»

<variant>  «Тар жол тайғақ кешу»

<question> Қазақстан, Түркістан, Ресей, Әзербайжан, Монғолия және Коминтернның қай басшысы Сталинге мемлекетті басқару мәселелері бойынша өз келіспеушілігін ашық айтып, Қазақстандағы ұжымдастырудың қауіпті салдарлары туралы орталыққа хабарлаған еді?

<variant> А. Розыбақиев

<variant> С.Сейфуллин

<variant> С.Мендешев

<variant> Т.Рысқұлов

<variant> М.Шоқай

<question> 1921 ж. «Қосшы» одағы құрылған болатын. Оның қызметі неде болды?

<variant> Еңбек артельердерін құру, кедейлерге жер беру, еңбекшілердің саяси сана-сезімі мен мәдени деңгейін көтеру

<variant> Азық-түлікті бөлу жүйесін партия тарапынан бақылау

<variant> Қазақ кедейлеріне көмек көрсету

<variant> Волга бойында аштыққа ұшырағандарға көмек көрсету

<variant> Ауыл қазақтарына көмек көрсету

<question> Тұрар Рысқұлов Меркеде қандай ұйым құрды?

<variant> Қазақ жастырының революциялық одағы

<variant>«Еркін дала»

<variant>«Жас ұлан»

<variant>  «Жас қазақ»

<variant> «Ұлан»

<question> 1917ж. Қазақ  өлкесінде құрылған саяси партиялар мен ұйымдардың ішіндегі халыққа жат, қауіпті бағыт ұстанғаны  қайсысы?

<variant>»Кадеттер ұйымы

<variant>»Үш жүз» партиясы

<variant>»Эсерлер» партиясы

<variant>»Алаш» партиясы

<variant>Барлығы дұрыс

<question> «Алаш-Орда» қазақ автономиясына қол жеткізу мақсатын көздеп, кеңес үкіметіне қарсы күштермен келіссөздер жүргізді. Төменде көрсетілгендерден осындай келіссөздер қатыспаған ұйымды белгілеңіз.

<variant>Уфа директориясы

<variant>А.Колчак

<variant>А.Дутов

<variant>Б.Анненков

<variant> Г.Борков

 <question> «Қазақ» газетінің редакциясына енбек сіңірген   адамның фамилиясы

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>М.Дулатов

<variant>С.Сейфуллин

<variant>А.Бөкейханов

<question>1938-1945 жж. Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің Бірінші хатшысы кім болған?

<variant>Н.Скворцов

<variant>Н.Оңдасынов

<variant>Г.Борков

<variant>Ж.Шаяхметов

<variant> Б.Анненков

<question> Черкасск қорғанысына байланысты Азамат соғысының оқиғалары Қазақстанның қай жерінде өтті?

<variant>Қостанай маңы

<variant>Маңғыстау

<variant>Жетісу

<variant>Түркістан

<variant>Орал

<question> 1937-1938 жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргіндерге тікелей қатысы бар Н.И.Ежовтың орнына Лаврентий Берия келді. Бұл қашан болды?

<variant>1938 жылдың ортасында

<variant>1938 жылдың аяғында

<variant>1939 жылдың басында

<variant>Соғыс қарсаңында

<variant>1941-1945 ж

<question>Кеңес құқының кодифкациялануы осы жалдарға байланысты болғандықтан, көптеген заңдардың репрессиялық сипатына себепкер болды. Бұл қай жылдары болған еді?

<variant>1917 жылғы Қазан төңкерісінің алғашқы жылдарында

<variant>Азамат соғысы және шетел интервенциясы жылдарында

<variant>Күштеп ұжымдастыру жылдарында

<variant>Индустрияландыру жылдарында

<variant>Алғашқы бес жылдықта

<question> 1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін Түркістандағы Уақытша үкімет Комиссары болып кім тағайындалды?

<variant>М.Шоқай

<variant>М.Тынышпаев

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>Р.Марсеков

<variant>С.Сейфуллин

<question> ІІ Мемлекеттік Думада қазақ депутаттары кадеттер жағында болып, қай фракцияға енді?

<variant>еңбекшілер фракциясына

<variant>ұлттық-патриоттық фракцияға

<variant>мұсылмандар фракциясына

<variant>аграрийлер фракциясына

<variant>шаруалар фракциясына

<question>1922 жылдың желтоқсанында қазақ мәдениетін қорғаушылардың «Талап» деген ұйымы құрылды. Оны құруға атсалысқандар кімдер еді?

<variant> М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Ш.Құдайбердиев

<variant> М.Әуезов , Х.Досмұхамбетов, М.Тынышпаев

<variant> А.Диваев, А.Л.Мелков, А.П.Чулошников

<variant> Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, С.Мұқанов

<variant> С.Сейфуллин, А.Бөкейханов

<question> Жаратылыстану саласындағы алғашқы оқулықтарды («Адам ағзасы», «Жануарлар», «Зоология» және т.б.) белгілі қоғам қайраткері, ғалым, Алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі жазды. Ол кім?

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> Ж.Досмұхамбетов

<variant> Х.Досмұхамбетов

<variant> А.Бірімжанов

<variant> Б.Қаратаев

<question> Ресей Федерациясының Халық Комиссарлары Кеңесінің Төрағасы орынбасарының қызметін 11 жыл бойына қай атақты қазақ қоғам қайраткері атқарды?

<variant> С.Сейфуллин

<variant> Т.Рысқұлов

<variant> Х.Ғаббасов

<variant> В.Жаникешев

<variant> Х.Досмұхамедов

<question> Қазақстандағы 1921-1922 жылдардағы ашаршылықтың салдарынан қанша адам ауыр зардап шекті?

<variant> 2 млн 300 мың адым ашықты, 1 млн-ға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 1 млн-нан астам адам ашықты, 1 млн-ға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 3 млн-нан астам адам ашықты, 2 млн-ға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 1 млн-нан астам адам ашықты, 2 млн 300 мыңға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 1,5 млн-нан астам адам ашықты, 2 млн 300 мыңға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<question> ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Еуразиялық Одақ туралы идеясы алғаш рет қай жиында айтылды?

<variant> Мәскеу университетінің профессор-оқытушылар құрамы мен студенттерімен кездесуде

<variant> Жетекші газеттердің бас редакторлары мен Ресей телекомпанияларының басшыларымен кездесу

<variant> БҰҰ трибунасынан

<variant> ТМД елдерінің басшыларымен кездесуде

<variant>Қазақстан журналистерімен кездесуде

<question> Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің Бірінші хатшыларының қайсысы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі болған?

<variant> Д.Қонаев

<variant> Ж.Шаяхметов

<variant> П.Пономаренко

<variant> Л.Брежнев

<variant> А.Диваев

<question> Ел Президентінің қазан айындағы Қазақстан халқына арнаған «Азат, тиімді және қауіпсіз қоғамға қарайық» атты жолдауында (2000 ж) үш басым міндет білгіленді. Ол қандай міндеттер?

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру және ұлттық қауіпсіздік

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру, ұлтаралық келісім

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру, терроризммен күрес

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру

<variant> Тиімді экономика, терроризммен күрес

<question> ҚР Президенті Н.Назарбаевтың өкілеттілік мерзімі қашанға дейін ұзартылды?

<variant> 2005 ж. 1 қаңтар

<variant> 2006 ж. 1 қаңтар

<variant> 2007 ж. 1 қаңтар

<variant> 2008 ж. 1 қаңтар

<variant> 2009 ж. 1 қаңтар

<question> ҚР Президентінің «Қазақстан – 2030» еліміздегі макроэкономиканы тұрақтандырудың бір жолы ретінде мембюджет тапшылығын азайту, монетарлық және несиелік саясатты жүзеге асыру ұсынылған еді. Дүниежүзілік, соның ішінде Қазақстандық экономикаға сүйеніп отырған Чикаго  экономика мектебінің дайындалған ілімі – монетаризмнің мәні неде?

<variant> Бұл мемлекеттің инвестициялық саясатындағы практикалық әрекеттерін реттейтін экономикалық ілім

<variant> Бұл экономикалық ілім бойынша, ақша-несие саясатында инфляцияға қарсы күрестің басты құралы ретінде айналыстағы ақшаның санын қатал қадағалау принципі қолданылуы тиіс

<variant> Бұл экономикалық ілім бойынша, әділ нарықтық бәсеке негізі – монополияға қарсы күрес

<variant> Бұл мемлекеттік металл ақшаларды шығару принциптерін зерттейтін ғылым

<variant> Бұл мемлекеттік  ақшаларды шығару принциптерін зерттейтін ғылым

 <question> «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңға Президент Н.Ә.Назарбаев қашан қол қойды?»

<variant> 1991 ж. 16 жетоқсанда

<variant> 1991 ж. 1 желтоқсанда

<variant> 1990 ж. 25 қазанда

<variant> 1991 ж. 21 желтоқсанда

<variant> 1991 ж. 2 желтоқсанда

<question> ҚР Конституциясына сай, Қазақстан Республикасы не болып табылады?

<variant> Президенттік билігі бар унитарлық мемлекет

<variant> Президенттік билігі бар конферативтік мемлекет

<variant> Парламенттік республика

<variant> Президенттік билігі бар федаративтік мемлекет

<variant> Унитарлық мемлекет

<question> 2002 жылдың маусымында Азиядағы өзара әрекеттесу және сенім шаралары Мәжілісінің алғашқы басқосуы болып өтті. Бұл шараны өткізу жөнінде бастама көтерген кім?

<variant> Н.Назарбаев

<variant> В.Путин

<variant> Э.Рахмонов

<variant> А.Ваджпаи

<variant> И.Каримов

<question> Ел Президентінің халыққа жіберген «Қазақстан – 2030» атты үндеуінде әлеуметтік саланы қайта құрудың қандай негізгі бағыттары көрсетілген?

<variant> Білім беру және ғылым салаларын жаңарту

<variant> Зейнеткерлік реформа

<variant> Денсаулық сақтау және мәдениет саласын жаңарту

<variant> Жоғарғыда атағандардың бәрі

<variant> ҒТР

<question> 1964 жылғы «Қазан төңкерісінің саяси бағыттағы» өзгеріс, кімнің қызметтен босатылуына әкелді.

<variant> Д.Қонаев

<variant> Ж.Шаяхметов

<variant> Н.Хрущев

<variant> К.Черненко

<variant> Андропов

<question> Ақмола және Семей облыстары қашан ҚазАКСР құрамына кірді?

<variant> 1921 ж

<variant> 1922 ж

<variant> 1920 ж

<variant> 1919 ж

<variant> 1921 ж

<question> А.Байтұрсынов пен М.Сералин қай аймақты республика құрамына қосу қажеттігін дәлелдеді?

<variant> Қостанай

<variant> Орынбор

<variant> Ақмола

<variant> Жетісу

<variant> Павлодар

<question> 1926 ж. халық санағы бойынша қазақтар республика халқының неше пайызын құрады?

<variant>61,3%

<variant> 91%

<variant> 54,2 %

<variant> 43,7%

<variant> 43%

<question> Қай жылы Ақмешітте Кеңестердің бүкіл қазақстандық Ү съезінде «қырғыз-қазақ» атауы берілді?

<variant> 1925 ж

<variant> 1922 ж

<variant> 1924 ж

<variant> 1920ж

<variant> 1926 ж

<question> ХХғ. «Қазақ атты» апталық газеттің ұйымдастырушы редакторы кім болды?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> М.Шоқай

<variant> А.Бөкейханов

<variant> М.Тынышбаев

<variant> М.Дулатов

<question> «Түркістан уәлаяты» газеті қашан шықты?

<variant> 1845 ж

<variant> 1870 ж

<variant> 1892 ж

<variant> 1804 ж

<variant> 1850 ж

 <question> «Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды» деп кім жазды?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> С.Садуақасров

<variant> М.Жұмабаев

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> М.Шоқай

<question> Патша жарлығына қарсы шығып, қара жұмысқа барудан бас тартып, халықты көтеріліске шақырған революцияшыл топ өкілдері:

<variant> А.Иманов, Т.Бокин

<variant> М.Дулатов, Ә.Жангелдин

<variant> А.Байтұрсынов, С.Сәдуақасов

<variant> Ә.Бөкейханов, Т.Рысқұлов

<variant> Т.Рысқұлов

<question> ІҮ Мемлекеттік думада патша үкіметін, Түркістан мен Дала өлкесінің отаршыл әкімшілігін сынаған кім?

<variant> Т.Рысқұлов

<variant> М.Шоқай

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> А.Ф.Керенский

<variant> Ә.Бөкейханов

<question> 1916 ж. патша үкіметі қанша млн. га жерді тартып алды?

<variant> 40 млн. га

<variant> 31 млн. га

<variant> 38 млн. га

<variant> 25 млн. га

<variant> 30 млн. га

<question> Уақытша үкіметінің Қазақ өлкесіндегі жергілікті органдары қашан құрылды?

<variant> 1917 ж. ақпан-қазан

<variant> 1917 ж. наурыз-сәуір

<variant> 1917 ж. мамыр-маусым

<variant> 1917 ж. тамыз-қыркүйек

<variant> 1917 ж. мамыр

<question> Торғай облысының Уақытша үкіметінің комиссары кім болды?

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> С.Сейфуллин

<variant> М.Тынышбаев

<variant> М.Шоқай

<variant>А.Байтұрсынов

<question> 1917 ж. 5 мамырда Уақытша үкімет қандай шара жүргізді?

<variant> Қара жұмысқа алғандарды еліне қайтару

<variant> Зардап шеккен халыққа ақшалай көмек

<variant> Азаматтардың құқықтарын шектеуді жою

<variant> Орыс шаруаларына көмек көрсету

<variant> Барлығы дұрыс

<question> «Алаш» партиясының Жетісу облыстық съезі қашан болды?

<variant> 1917 ақпан

<variant> 1917 наурыз

<variant> 1917 желтоқсан

<variant> 1917 сәуір

<variant> 1917 мамыр

<question> Алаш партиясы қандай қоғамдық даму жолына бағыт алған зиялылардан тұрды?

<variant> Капиталистік қоғам

<variant> Демократиялық қоғам

<variant> Социалистік қоғам

<variant> Феодалдық қоғам

<variant> Либералдық қоғам

<question> 1917 ж. 27 сәуір – 7 мамыр айында қазақтардың автономия құру туралы съезі қай облыста болды?

<variant> Семейде

<variant>Орынборда

<variant> Қостанайда

<variant> Жетісуда

<variant> Петроградта

 <question> «Үш жүз» партиясының мақсаты қандай?

<variant> Алашордашыларға қарсы күрес

<variant> Көп әйел алушылық пен қалың малға қарсылық

<variant> Алаш партиясына қарсы күрес

<variant> 8 сағаттық еңбек күнін енгізу

<variant> Халықты жұмыспен қамту

<question> Семейдегі кадет ұйымы өз бағдарламасын тарату үшін қандай газет шығарды?

<variant> «Свободная речь»

<variant> «Қазақ»

<variant> «Түркістан өлкесі»

<variant> «Омский вестник»

<variant>  «Алаш»

<question> Перовскіде бүкіл үкімет билігін Кеңестерге беру қажеттігі туралы қарар қашан қабылданды?

<variant> 1917 ж. 29 тамыз

<variant> 1917 ж. 27тамыз

<variant> 1917 ж. 6 қазан

<variant> 1917 ж. 31 желтоқсан

<variant> 1917 ж. 10 мамыр

<question> 1917 ж. Ақпан төңкерісінің тарихи маңызы қандай?

<variant> Патша өкіметінің генецид саясатын тежеді

<variant> Шетелге босып кеткен халықты қайтарды

<variant> Экономиканы жоспарлауға көшірді

<variant> Қазақ жерін қазақтардан алып берді

<variant> Алаш партиясына қарсы күрес

<question> 1917 ж. 19-20 қыркүйекте Түркістанда қандай партия құрылды?

<variant>«Иттифок-и-муслимин»

<variant> «Жас қазақ»

<variant> «Талап»

<variant>«Қазақ жастарының революциялық одағы»

<variant> «Вестник»

<question>Жетісу облысының 1916 ж. көтеріліс кезінде зардап шеккен халқына қазынадан қанша сом бөлінді?

<variant> 11 млн.150 мыңсом

<variant> 7 млн.сом

<variant>10 млн.275 мың сом

<variant> 10 млн. Сом

<variant> 1 млн.150 мың сом

<question>Орынборда өткен Жалпы қазақ съезі қашан болды?

<variant>1917 ж. 21-26 шілдеде

<variant>1917 ж. 4-12 мамырда

<variant>1918 ж. 21-27 қыркүйекте

<variant>1918 ж. 1-3 тамызда

<variant>1918 ж. 27 қыркүйекте

<question>1917 ж. наурыз-сәуірде жұмысшы және солдат депутаттарының Кеңестері қай жерлерде құрылды?

<variant>  Қостанай, Ақтөбе

<variant>  Петропавл, Көкшетау

<variant>  Верный, Қарағанды

<variant>  Ташкент, Омбы

<variant>  Жетісу

<question>1917 ж. қыркүйекте қай қалада жұмысшылар Уақытша үкіметінің жергілікті органдарын тарату туралы шешім қабылданды?

<variant>  Петропавлда

<variant>  Орынборда

<variant>  Жезқазғанда

<variant>  Оралда

<variant> Жетісу

<question>Алаш партиясының мүшелері:

<variant> С.Торайғыров, Ш.Құдайбердиев

<variant>  Берілген жауаптардың бәрі дұрыс

<variant>  С.Сейфуллин, М.Жұмабаев

<variant>  Б.Майлин, І.Жансүгіров

<variant> С.Сәдуақаов, Т.Рысқұлов

<question> «Үш жүз» партиясының жетекшісі:

<variant>  К.Тоғысов

<variant>  С.Асфендияров

<variant>  К.Мәденов

<variant>  Д.Әлжанов

<variant>  Б.Қаратаев

<question>Түркістан халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы:

<variant>  Ф.Колесов

<variant>  М.Тынышбаев

<variant>  И.Тоболин

<variant>  Р.Маречек

<variant> М.Шоқай

<question>Алашорда Уақытша Халық Кеңесінің қанша мүшесі болды?

<variant>  25 мүшесі

<variant>  44 мүшесі

<variant>  52 мүшесі

<variant>  37 мүшесі

<variant>  20 мүшесі

<question>Алашорданың уақытша орталығы болған қаланы атаңыз?

<variant> Семей

<variant> Торғай

<variant> Верный

<variant> Қостанай

<variant> Жетісу

<question>Алашорда Автономиясын теріске шығарғандығы туралы қарар қай съезде қабылданды?

<variant> Ақмола уездік съезінде

<variant> Торғай облыстық съезінде

<variant> Түркістан облыстық съезінде

<variant> Орынбор жалпықазақ съезінде

<variant> Қостанай жалпықазақ съезінде

<question> Патша үкіметі құлағаннан кейін, Қазақ АКСР-ін құруға жағдай кедергі болды?

<variant> Шетелдік интервенция мен азамат соғысы

<variant>  Қазақ зиялыларының бөлінуі

<variant>  Экономикалық-әлеуметтік жағдайдың төмендеуі

<variant> Алашорда мемлекетінің құрылуы

<variant>  Үш жүз партиясының құрылуы

 

<question> «Алаш» партиясының бағдарламалық талаптарын қолдайтыны туралы өткен сайлауда Семей уезі неше пайызды көрсетті?

<variant>  85, 6 %

<variant>  57,5%

<variant>  75%

<variant>  38,4%

<variant>  8,4%

<question> «Алаш» партиясының төрағасы:

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>М.Тынышбаев

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> М.Шоқай

<variant> А.Байтұрсынов

<question>1917 ж. 1 қарашада қай жерде Кеңес өкіметі қарулы күреспен орнады?

<variant>  Ташкентте

<variant>  Оралда

<variant>  Ақтөбеде

<variant>  Чернявта

<variant>  Перовскіде

<question> Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитеті Алашорда мүшелеріне қашан кешірім жариялады?

<variant>  1918 ж. 25 ақпанда

<variant>  1919 ж. 12 шілдеде

<variant>  1919 ж. 4 сәуірде

<variant>  1920 ж. 17 наурызда

<variant>  1918 ж. 21-27 қыркүйекте

<question>Индустрияландыру кезінде Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазан» бағытына қарсы шығып, өз идеясын ұсынған кім?

<variant>  С.Сәдуақасов

<variant>  А.А.Андреев

<variant>  Н.Нұрмақов

<variant>  Қ.И.Сәтбаев

<variant> С.Сейфуллин

<question>Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін Ж.Шаяхметов қай жылдары атқарды?

<variant>  1948-1954 жж

<variant>  1941-1953 жж

<variant>  1943-1948 жж

<variant>  1939-1954 жж

<variant>  1942-1952 жж

<question>Н.Ә.Назарбаев Алматы облысының қай ауданында туған?

<variant>  Шамалған

<variant>  Талғар

<variant>  Есік

<variant>  Райымбек

<variant>  Ұзынағаш

<question>Н.Ә.Назарбаев Теміртауда 1969-1971 жылдары қандай қызмет атқарды?

<variant> Теміртау қалалық комсомол комитетінің І хатшысы

<variant> Қалалық партия комитетінің ІІ-хатшысы

<variant> Металлургия комбинатының директоры

<variant> Қалалық партия комитетінің өндірістік көлік бөлімінің меңгерушісі

<variant>  Қалалық партия комитетінің І-хатшысы

<question>Н.Ә.Назарбаев «12 қарашаны мен ақшаны енгізу күні» деп жарияладым деген сөзін қандай еңбегінде жазды?

<variant>  «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы және даму стратегиясы»

<variant>  «Қалың елім, қазағым»

<variant>  «Тарих толқынында»

<variant>   «Ғасырлар тоғысында»

<variant>  «Ақтаңдақтар»

<question>Қазақстан Президентінің Халыққа Жолдауы – 2030 қанша бөлімнен тұрады?

<variant>  3 бөлім

<variant>  5 бөлім

<variant>  10 бөлім

<variant>  8 бөлім

<variant> 1 бөлім

<question>2030 жылы Қазақстан жедел өркендеп келе жатқан қандай үш аймақтық арасындағы экономика мен мәдениетті байланыстырушы рөлін атқаратын болады?

<variant>  Қытай, Ресей, Мұсылман әлемі

<variant>  Корея, Жапония, Индия

<variant>  Америка, Ресей, Англия

<variant>  Франция, Германия, Канада

<variant>  Қазақстан

<question>Президенттің халқына жолдауындағы өзекті сөздерді атаңыз:

<variant>  Әлеуметтік, шындық, патриотизм, кәсіби мемлекет

<variant>  Халықтың әл-ауқатын көтеру

<variant>  Қоғамдық топтасу

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<variant>  Әлеуметтік жағдайды көтеру

<question>Президент республикадағы демографиялық мәселелерді шешуді неден бастауды ұсынды?

<variant>  Шетелдегі қазақтарды көшіру

<variant>  Жалғыз басты әйелдерге көмек

<variant>  Ата-аналардың бала тәрбиесі үшін жауапкершілігін арттыру

<variant>  Халықтың тұрмысын жақсарту

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<question>Қазақстанның сыртқы саясаттағы мүмкіндіктері қандай?

<variant>  Еуразия аймағындағы жолдардың түйіскен торабында орналасқан географиялық жағдайы

<variant>  Халықтың білімділігі

<variant>  Ұлан-байтақ территориясы

<variant>  Табиғи ресурстары

<variant>   Физикалық жағдай

<question>Президенттің пікірі бойынша шет елдермен байланыста неге қатты көңіл бөлу керек?

<variant>  Инвестицияға

<variant>  Алынған салыққа

<variant>  Экологияға

<variant>  Халықтың тұрмыс жағдайына

<variant>  Экономикаға

<question>Президенттік Жолдауында лизинг деген не?

<variant>  Қымбат тұратын өндіріс құралдарын жалға алу, соңынан сатып алу

<variant>  Авиацияны жеке меншікке беру.

<variant>  Әуе қозғалысының басқару жүйесін ұйымдастыру.

<variant>  Жекеменшіктегі авиакомпаниялардың мемлекеттік авиакомпаниялармен бірігіп жұмыс істеуі

<variant>  Инвистиция

<question>Президент өз Жолдауында «Ресейдің соңынан біз де демографиялық тұйыққа түсуіміз мүмкін» деп нені айтты.

<variant>  Демографиялық жағдайдың шиеленісуі

<variant>  Әлемдік елдердің саяси жағдайының шиеленісуі

<variant>  Тудың азаюуы

<variant>  Халық санының табиғи жолымен азаюы

<variant>  Авиацияны жеке меншікке беру.

<question> Д.А.Қонаев дарынды қайраткер ретінде Социалистік еңбек ері атағын неше рет алды?

<variant>  1

<variant>  3

<variant>  2

<variant>  4

<variant>  5

<question>Н.Ә.Назарбаевтың «1986 жылғы 17-18 желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау жөнінде» жарлығы қашан шықты?

<variant>  1991 ж

<variant>  1992 ж

<variant>  1993 ж

<variant>  1995 ж

<variant>  1996 ж

<question>Мемлекет қайраткерлері Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақов, С.Қожанов қай жылдары республикадан аластатылды?

<variant>  1928-1930 жж

<variant>  1927-1928 жж

<variant>  1929-1930 жж

<variant>  1927-1929 жж

<variant>  1926-1923 жж

<question>Ф.И.Голощекиннен кейін Қаз.АКСР-ін кім басқарды?

<variant>  Н.Юсупов

<variant>  Ж.Шаяхметов

<variant>  Б.Алманов

<variant>  Л.Мерзоян

<variant>  Д.Қонаев

<question>Патша үкіметі не үшін қазақ жерінде мектеп білімін дамытты?

<variant>  Қазақтарды орыстандыру үшін

<variant>  Қазақ халқының игілігі үшін

<variant>  Қазақтарды Еуропа мәдениетіне баулу үшін

<variant>  Империя құрамындағы барлық халықтардың сауаттылығын теңестіру үшін

<variant>  Авиацияны жеке меншікке беру.

<question>1916 жылы көтеріліс тарихы қай шығармада жазылған?

<variant>  М.Әуезов «Қилы заман»

<variant>  Г.Ибрагимов «Қазақ қызы»

<variant>  М.Дулатов «Оян қазақ»

<variant>  С.Сейфуллин «Тар жол тайғақ кешу»

<variant>  А.Байтұрсынов «Маса»

<question>Сталиндік жазалаудың құрбаны болған «Алаш» партиясының негізін қалаушы, Автономиялық қазақ «Үкіметінің» басшысы «Айқап», «Қазақ», «Қазақстан» газеттеріне мақалалар жазып тұрған 1894 жылы Петербургтегі Орман шаруашылығы институтын бітірген кім?

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  М.Дулатов

<variant>  М.Шоқай

<variant>  А.Байтұрсынов

<variant>  М.Тынышбаев

<question>Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірген орыс, түрік, ағылшын, француз, поляк тілдерінде еркін сөйлеген қан төгісті жазалаудан кейін Грузияға, Туркияға, Францияға кеткен, кейін Берлинде қайтыс болған кім?

<variant>  М.Шоқай

<variant>  М.Дулатов

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  А.Байтұрсынов

<variant>  М.Тынышбаев

<question> «Алаш» партиясының танымал басшысы, қазақтың тұңғыш романы «Бақытсыз Жамалдың» авторы Сталиндік жазалаудың құрбаны Соловкий лагерінде қайтыс болған кім?

<variant>  М.Дулатов

<variant>  М Шоқай

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  А.Байтұрсынов

<variant>  М.Тынышбаев

 <question> «Алаш» партиясы қашан құрылды?

<variant>  1917 шілде

<variant>  1917 ақпан

<variant>  1917 желтоқсан

<variant>  1917 сәуір

<variant>  1917 мамыр

<question>Кеңес үкіметінің 1918 жылғы көкмемдегі  Алаш Ордаға қарсы күресі немен басталды?

<variant>«Қазақ» газетін жауып тастады

<variant> Алаш ордалықтарды түрмеге жапты

<variant>  Барлық жауап дұрыс

<variant>  шет елдерге қуды

<variant>  Қазақ халқының игілігі үшін

<question>Қазақ алфавитінің реформаторы кім?

<variant>  А.Байтұрсынұлы

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  М.Дулатов

<variant>  А.Құнанбайұлы

<variant>  Ш.Уалиханов

<question> «Қазақ» газетінің редакция алқасының мүшелігіне кім кірмейді.

<variant> С.Сейфуллин

<variant> М.Дулатов

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  А.Байтұрсынов

<variant>  М.Шоқай

<question> «Қазақ» газетінің (1913 ж) редакторы кім?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> С .Сейфуллин

<variant>  М.Дулатов

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>  М.Шоқай

<question>Алашорда үкіметінің премьер министірі, ғалым, публицист кім.

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  М Шоқай

<variant>  С.Сәдуақасов

<variant>  Х. Габбасов

<variant>  М.Дулатов

<question>Қай жылы  «Қазақ» газетінде «Алаш » партиясының жобасы жарияланды.

<variant>  1917

<variant>  1918

<variant>  1919

<variant>  1920

<variant>  1917

<question>Семей облысының партия комитетінің төрағасы кім.

<variant>  А. А. Бөкейханов

<variant>  Б.  А. Тұрлыбаев

<variant>  В. М. Шоқай

<variant>  Г. Х. Габбасов

<variant>  М.Шоқай

<question>А. Байтұрсыновтың әкесінің аты.

<variant>  Шошақ

<variant>  Жылқыайдар

<variant>  Тоқтабай

<variant>  Тұрлыбай

<variant>  Бөкейхан

<question>Т. Рысқұлов халық жауы деген жаламен  қай қалада атылды.

<variant>  Ташкентте

<variant>   Мәскеуде

<variant>  Алматыда

<variant>  Орынборда

<variant>  Перовскі

<question>Сұлтанбек Қожанов қай жерде дүниеге келген.

<variant>  Шымкент обл. Арыс ауд.

<variant>  Алматы обл. Талғар ауд.

<variant>  Оңтүстік Қазақстан обл. Созақ ауд.

<variant>  Ақмола обл. Жарқын ауылы

<variant>  Шығыс Қазақстан облысы

<question>1917 ж. Омбы қаласында қандай газет шығарылды.

<variant>  Бірлік

<variant> Талап

<variant>  Ғылым

<variant>  Жас түлек

<variant>  Қазақ

<question>М. Дулатов қай жылдары өмір сүрді.

<variant>  1885-1935

<variant>  1894-1938

<variant>  1894-1937

<variant>  1910-1964

<variant>  1912-1932

<question>С. Қожанов қай жылы ақталды.

<variant>  1958

<variant>  1957

<variant>  1947

<variant>  1948

<variant>  1950

<question>2004 ж қай қалада Т. Рысқұловтың туғанына   110 жыл болғаны тойланды.

<variant>  Арыс
<variant>  Түркістан

<variant>   Шымкент

<variant>  Алматы

<variant>  Отырар

<question>Т. Тәжібаевтің  өмір сүрген жылдары.

<variant>  1910-1964

<variant>   1894-1938

<variant>   1885-1935

<variant>   1873-1937

<variant>   1885-1935

<questionТ. Рысқұловтың білім  алуына қаржылай көмектесіп болашағына жол сілтеген досы.

<variant>  М. Тынышпаев

<variant>  С. Мендешев

<variant>  Ә. Жангелдин

<variant>  М. Саматов

<variant>  М.Шоқай

<question> Жер мәселесі жөніндегі аса ірі ғалым – Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов қызмет еткен «Қазақ» газеті аграрлық мәселеде қандай бағыт ұстады?

<variant>Жерге мемлекеттік меншікті жойып, оны қазақтардың меншігіне өткізу және жерді сатуға тыйым салу.

<variant>Жерді мемелекет қарамағына алу және оны жекелеген тұлғаларға жалға беру және сату

<variant>Қазақ шаруаларын орыс мұжықтарынан кем қылмай, оларға да солармен бірдей 15 дестянинадан жер беру

<variant>Қазақтарға өз атамекен болғандықтан және шаруашылық ерекшеліктеріне байланысты 35 десятинадан жер беру

<variant>Қазақ еңбекшілерінен бұрын тартып алынған жерлердің бәрін қайтадан өздеріне қайтарып алу

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<question>1916 ж. ұлт-азаттық кезінде Т.Рысқұлов қай облыста әрекет жасады?

<variant>Жетісу облысында

<variant>Сырдария облысында

<variant>Торғай облысында

<variant>Ақмола облысында

<variant>Семей облысында

<question>Бөкейханов.Байтұрсынов, М.Дулатов бастаған қазақтардың демократиялық зиялы қайраткерлері 1916 ж. көтеріліс кезінде парасатты ымыраластық тактикасын ұстануының басты себебі не?

<variant>Олар елдің амандығын, басқа қырылмауын ойлады

<variant>Олар қазақ елі де Ресей құрамында болғандықтан, оның соғыста абыроймен жеңіп шығуына шын көңіл мен тілектес, мүдделі болды

<variant>Олар соғысқа қазақ жігіттерін де қатыстыру арқылы, болашақта Қазақ ұлттық Армиясын құруды басты бағдарда ұстанды

<variant>Олар Ресей патша үкіметіне жақсы жағынан көрнінуге тырысты

<variant>  Авиацияны жеке меншікке беру

<question>Жетісу  облысында уақытша үкметінінің комиссары кім болды.

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>М.Шоқай

<variant>М.Тынышбаев

<variant>А.Бірімжанов

<variant>  А.Байтұрсынов

<question>Қазақ жастарының революцияшыл одағын» ұйымын кім құрды? 

<variant> Т.Рысқұлов

<variant> Ә.Жангельдин

<variant> С.Мендешев

<variant> С.Сейфуллин

<variant> А.Байтұрсынов

<question>І-бүкілқазақ съезінде (1917 ж. 21-26 шілде) 14 мәселе қаралды.

Соның ішінде қандай мәселелерге баса назар аударылды? (Қате жауапты табыңыз)

<variant> Авиацияны жеке меншікке беру.

<variant>Ұлттық автономия

<variant>Жер мәселесі

<variant>Құрылтай жиналысына әзірлік

<variant> Билік құрылымы

 <question>Қазақстанның Қазан төңкерісі қарсаңындағы жағдайы?

    (Қате жауапты табыңыз)

<variant>Империалистік соғыс елді қатты титықтатты

<variant>Ұлт мәселесі толық шешілді

<variant>Аграрлық мәселе толық шешілді

<variant>Қазақстанда таптық қайшылық шегіне жете шиеленісіп, толық революциялық жағдай қалыптасты

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<question>Түркістан автономиясы (Туркестани мухтариат) президенті?

<variant> М.Шоқай

<variant> А.Бөкейханов

<variant>М.Тынышбаев

<variant>С.Қожанов

<variant>А.Байтұрсынов

<question>ІІ-бүкілқазақ съезі қашан болды?

<variant>1917 ж. 5-12 желтоқсан

<variant>1917 ж. 25-29 қыркүйек

<variant>1917 ж. 15-22 қазан

<variant>1917 ж. 21-26 шілде

<variant> 1917 ж  5 мамыр

<question>Өздерінің Кеңес үкіметіне жолдаған жазбасында Қостанай аймағын Қазақстан құрамына қосу қажет екенін жан-жақты дәлелдеп қайраткерлер?

<variant>А.Байтұрсынов, М.Сералин

<variant>Ә.Бөкейханов, М.Дулатов

<variant>Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов

<variant>С.Қожанов, Т.Рысқұлов

<variant>М. Тынышбаев

<question>Қазақстанды индустрияландыруда, оның тек шикізаттық бағытта дамуын ұстанған қайраткер?

<variant>Сталин

<variant>Бөкейханов

<variant>Голощекин

<variant>Сәдуақасов

<variant> Қожанов

<question>Қазақстанда тар таптық көзқарас пен тап күресін шиеленістіру бағытын ұстанған қайраткер?

<variant> Коростелев

<variant> Голощекин

<variant> Мирзаян

<variant> Скворцов

<variant> Қожанов

<question>Ақмолада Кеңес өкіметін орнатушылардың бірі?

<variant>Цвиллинг

<variant>Сейфуллин

<variant>Бокин

<variant>Жангелдин

<variant> Қожанов

<question>Казревкомның міндеттері (қате жауапты табыңыз)

<variant>Қазақ елінің негізгі заңын жасау

<variant>Қазақтың байырғы жерін біріктіріп, болашақ қазақ кеңес мемлекетінің территорлық тұтастығын қамтамасыз ету

<variant>Мемлекеттік шаруашылық және мәдени құрылыс үшін жағдай жасау

<variant>Қазақстанда Кеңестердің Құрылтай съезін әзірлеу

<variant> Қалалық партия комитетінің ІІ-хатшысы

<question>1920 ж. 17 сәуірге Ленинге хат жолдап, онда Қазақ елін билеудің әділетті және әділетсіз екі жолы бар екенін ашық айтып, бағдарламасын ұсынған қайраткер кім?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>Т.Рысқұлов

<variant>С.Қожанов

<variant>М.Тынышбаев

<question>ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев қашан Лиссабон қаттамасына қол қойып, Қазақстан ядролық қарудан еркін аймақ болатындығын мәлімдеді?

<variant>1990 ж

<variant>1991 ж

<variant>1992 ж

<variant>1993 ж

<variant>1994 ж

<question>1919 жылы ВЦИК-тің қаулысында азамат соғысы жылдарында Кеңес өкіметіне қарсы күрескен Алашорда мүшелері туралы не айтылды?

<variant>Амнистия жарияланды

<variant>Түрмеге қамау туралы

<variant>Өлім жазасы кесілді

<variant>Шет елдерге қуу туралы

<variant>Авиацияны жеке меншікке беру

<question>1917 ж. 21-26 шілдеде Орынборда Қазаұстанның барлық облыстарының өкілдері қатысқан бірінші бүкіл қазақ съезі өтті Съезде қандай басты мәселелер қаралды?

<variant>Ұлттық автономия мәселесі

<variant>Жер мәселесі

<variant>Құрылтай жиналысында дайындық

<variant>Берілген жауаптардың бәрі дұрыс

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<question>Азамат соғысы жылдарында қаза тапқандар саны:

<variant>2 млн

<variant>5 млн

<variant>6 млн

<variant>8 млн

<variant>7 млн

<question>Орта мектептерге арналған алғашқы алгебра мен география оқулықтарының авторлары кімдер?

<variant>Байтұрсынов пен Аймауытов

<variant>Жұмабаев пен Дулатов

<variant>Сейфуллин мен Асфендияров

<variant>Сәтпаев пен Бөкейханов

<variant>Сейфуллин мен Дулатов

<question>Халыққа Жолдауында (2030), Президенттің тұжырымы бойынша 33 жылдан кейін жаңа ұрпақтар қандай жақсы ерекшеліктерді игеру керек?

<variant>Әлемге әйгілі елінің патриоттары болады

<variant>Білімі жоғары мамандар болады

<variant>Жоғары ақылы жұмыс атқарады

<variant>Берілген жауаптардың бәрі дұрыс

<variant>Білімі орта мамандар болады

<question>Ф.И.Голощекиннің Қазақстан басшылығына келгеннен кейінгі алғашқы істеген іс-әрекеті?

<variant> Ұжымдастыруды бастады

<variant> Байларды тәркілеуді бастады

<variant>Колхоздастыруды бастады

<variant>Өзіне қарсы болған қазақ зиялы қайраткерлерін «ұлтшыл» деп айыптап, қудалап, жолын тазартты.

<variant>Қайта құруды бастады

<question>Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазанына» қазақ қоғамы дайын ба еді?

<variant>Қазақ елі, ғасырлар бойы отарлық езгіні бастан кешіргендіктен, соның зардаптарын жоюға, ұлттық мүдделерге мүдделі болып, ал таптық шиеленіс болмағандықтан оған дайын емес еді.

<variant>Қазақ қоғамда таптық қайшылық шегіне жетіп, А.И.Ленин анықтаған революциялық ситуацияның 3 белгісі толық қалыптасқан еді.

<variant>Қазақ қоғамы дайын болатын, бірақ оны бастайтын партия ұйымы мұнда әлі толық қалыптаспаған еді.

<variant>Қазақ қоғамы оған дайын емес еді, себебі мұнда әлі бай кулактар, феодалдық топтар үлесі өте көп болғандықтан, оған кедейлердің тісі батпайтын еді.

<variant>  Қалалық партия комитетінің ІІ-хатшысы

<question>Сол кезде Қазақ елі жасанды төңкерістерге, жасанды сілкіністерге емес, бейбіт еңбекке мұқтаж екендігін айтып, Голощекинге оның «Кіші Қазанына» үзілді-кесілді қарсы шығып күрескен және сол үшін «ұлтшыл» болып айыпталып, қуғындалған қазақ зиялы қайраткері?

<variant> С.Сәдуақасов

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>М.Шоқай

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>  М.Шоқай

<question>Тұңғыш бүкілхалықтық Президент сайлауы қашан өтті?

<variant>01.12.1991 ж

<variant>10.12.1991 ж

<variant>21.12.1991 ж

<variant>16.12.1991 ж

<variant> 17.12.1992 ж

<question>Қазақстан БҰҰ-ға қашан қабылданды?

<variant>02.03.1992 ж

<variant>21.12.1991 ж

<variant>02.10.1991 ж

<variant>16.12.1991 ж

<variant>02.04.1993 ж

<question>Мұстафа Шоқай қай жылдар аралығында  өмір сүрді ?

<variant>1890-1941 ж.

<variant>1919-1925 ж

<variant>1935-1940ж

<variant>1933-1954ж.

<variant>1935-1938ж.

<question>Сұлтанбек Қожановтың жұбайының  аты?

<variant> Гүләнда

<variant> Мәжікен

<variant>Гойнижамал

<variant>Мария

<variant> Күлайша

<question>Смағұл Садуақасұлы Еңбекшіл қазақ  газетінің редакторы міндетін атқарып жүргенде қанша жастағы жігіт еді?

<variant>25 жаста

<variant>20 жаста

<variant>22 жаста

<variant>18 жаста

<variant>21 жаста

<question>С.Садуақасұлының  «Жастарға жаңа жол деген еңбегі қай жылы жарық көрді»?

<variant>1921ж

<variant>1917ж

<variant>1925ж

<variant>1915ж

<variant>1916ж

<question>М.Дулатовтың анасының аты?

<variant>Дәмеш

<variant>Мәжікен

<variant>Малия

<variant>Гуләнда

<variant> Күлайша

<question>Крыловтың 40 мысалын қазақ тіліне аударып шыққан қайраткер?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> М.Дулатов

<variant>П.Алтынсарин

<variant>Т.Рысқұлов

<variant>М.Шоқай

<question>Мұстафа Шоқай қандай қалада қайтыс болды?

<variant>Берлин

<variant>Қытай

<variant>Франция

<variant>Германия

<variant>Ресей

<question>Ахмет Байтұрсынов қай жылдары «Қазақ» газетінің редакторы болып жұмыс істеді?

<variant>1913-1917ж

<variant>1909-1912ж

<variant>1910-1911ж

<variant>1914-1915ж

<variant>1915-1916ж

<question>Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз  жамал» романы қай жылы жарық көрді?

<variant>  1910ж

<variant>  1911ж

<variant>  1912ж

<variant>  1909ж

<variant>  1913ж

<question>С.Сәдуақасұлының бауыры қарындасының есімі кім еді ?

<variant>  Орынбасар

<variant>  Ғанижамал

<variant>  Мәжекен

<variant>  Гусанда

<variant>  Күланда

<question>Т.Рұсқұловтың 1924 ж. қазанда кімге хат жолдады ?

<variant>  Ленинге

<variant>  Брежневке

<variant>  Голошекинге

<variant>  Сталинге

<variant>  Берияға

<question>Түркістанда оқып жүргенде 1912ж С.Қожанов кіммен кездеседі?

<variant>  М.Дулатов пен

<variant>  С.Сәдуақасұлы мен

<variant>  Т.Тәжібекеев пен

<variant>  А.Байтұрсынов пен

<variant>  М.Шоқай мен

<question>Қазақтан шыққан тұңғыш инженер

<variant> М.Тынышбаев

<variant>  А.Ермеков

<variant>  Т.Тәжібаев

<variant>  А.Байтұрсынов

<variant>  М.Шоқай

<question>.М.Дулатов әйелінің есімі.

<variant>  Ғанижамал

<variant>  Мәжекең

<variant>  Күләна

<variant>  Азиза

<variant>  Күланда

<question>Тұңғыш қазақ –арап түсіндірме сөздігін жасаушы.

<variant>  Н.Оңдасынов

<variant>  Д.Қонаев

<variant>  М.Дулатов

<variant>  А.Байтурсынов

<variant>  М.Шоқай

<question>Н.Оңдасынов 1989 жылы қай қалада қайтыс болды.

<variant>  Мәскеу

<variant>  Алматы

<variant>  Ташкент

<variant>  Берлин

<variant>  Орынбор

<question>С.Сейфулин қай жылы халық жауы деген жаламен атылды.

<variant>  1939

<variant>  1937

<variant>  1938

<variant>  1936

<variant>  1917

<question>Қазақ Совет әдебиетінің негізін тұңғыш қалаған жазушы.

<variant>  С.Сейфулин

<variant>  М.Жумабаев

<variant>  Ж.Аймауытов

<variant>  О.Сулейменов

<variant>  Д.Қонаев

<question>13 жасында еңбекке  араласқан қоғам қайраткері.

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>М.Дулатов

<variant>Н.Оңдасынов

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> С.Қожанов

<question>М.Шоқай қай жылдары өмір сүрді.

<variant>1890-1941

<variant>1919-1925

<variant>1935-1940

<variant>1937-1951

<variant>1938-1953

<question>Сұлтанбек Қожановтың жұбайының есімі.

<variant>Гүланда

<variant>Мәжікен

<variant>Ғанижамал

<variant>Мария

<variant>Күлайша

<question>Алаш зиялыларын Кеңес өкіметі жағына шақырып, ұлттық келісім тактикасына қол жеткізген ағартушы, гуманист

<variant> А.Байтұрсынов

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>М.Дулатов

<variant>М.Шоқай

<variant> Ж.Тәженов

<question>Т. Рысқұлов халық жауы деген жаламен  қай қалада атылды.

<variant>Мәскеуде

<variant> Ташкентте

<variant>Алматыда

<variant> Орынборда

<variant> Перовскіде

<question>1875.1885 жылы 25 қарашада қазіргі Қостанай облысына қарасты Сарықопа деген жерде туылған қоғам қайраткері.

<variant>М.Дулатов

<variant>М.Шоқай

<variant>А.Байтурсынов

<variant>М.Тынышбаев

<variant> А.Бөкейханов

<question>Тұңғыш темір жол инженері  тарихшы- этнограф  ұлт қайраткері кім.

<variant> М.Тынышбаев

<variant>М.Шоқай

<variant>А.Байтурсынов

<variant> М.Дулатов

<variant>А.Бөкейханов

<question>Сталиндік репрессияның құрбаны саяси күрескер мемлекет қайраткері.

<variant>М.Дулатов

<variant>М.Шоқай

<variant>А.Байтурсынов

<variant>Т.Рұсқұлов

<variant>А.Бөкейханов

<question>Мемлекет қоғам қайраткері үш мәрте социалистік еңбек ері КСР Ғылым Академиясының академигі ,техника ғылымының докторы. 

<variant>Д.Қонаев

<variant>М.Дулатов

<variant>М.Шоқай

<variant>А.Байтурсынов

<variant>А.Бөкейханов

<question>Бастауыш мектеп балаларына арнап тұңғыш оқулық жазған кім.

<variant> А.Байтурсынов

<variant>М.Дулатов

<variant>М.Шоқай

<variant> Д.Қонаев

<variant>  А.Бөкейханов

<question>1922 жылдың желтоқсанында қазақ мәдениетін қорғаушылардың «Талап» деген ұйымы құрылды. Оны құруға атсалысқандар кімдер еді?

<variant>М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Ш.Құдайбердиев

<variant>М.Әуезов , Х.Досмұхамбетов, М.Тынышпаев

<variant>А.Диваев, А.Л.Мелков, А.П.Чулошников

<variant>Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, С.Мұқанов

<variant>  А.Бөкейханов, М.Шоқай

<question>Ашаршылық қасіреті, отбасы апатқа ұшыраған қоғам қайраткері.

<variant>Т.Тәжібаев

<variant>М.Шоқай

<variant>А.Байтурсынов

<variant>Д.Қонаев

<variant> А.Бөкейханов

<question>Т.Тәжібаев Үндістандағы елшіліктегі қызметі нешінші жылы аяқталды.

<variant>1957

<variant>1964

<variant>1965

<variant>1958

<variant>1960

<question>Сұлтанбек Қожановтың жұбайының  аты?

<variant>Гүланда

<variant>Мәжікен

<variant>Гойнижамал

<variant>Мария

<variant>Күланда

<question>1917 ж. Омбы қаласында қандай газет шығарылды.

<variant>Бірлік

<variant>Талап

<variant>Ғылым

<variant>Жас түлек

<variant>Қазақ

 

 

        ОРТАША СҰРАҚТАР

 

<question>Денсаулық сақтау халық комиссары болып тағайындалған қоғам қайраткері.

<variant>Т.Рысқұлов

<variant>М.Дулатов

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>А.Байтұрсынов

<variant> М.Шоқай

<question>Қазақстанды индустрияландыруда, оның тек шикізаттық бағытта дамуын ұстанған қайраткер?

<variant>Сталин

<variant>Бөкейханов

<variant>Голощекин

<variant>Сәдуақасов

<variant>Сарымолдаев

<question>Саяси қылмыскер ретінде ,Павлодар қаласының абақтысына жапқызылған (1906) қоғам қайратекері.

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>Сәдуақасов

<variant>Сарымолдаев

<variant>Сарымолдаев

<variant>С.Қожанов

<question>1917 ж. 19-20 қыркүйекте Түркістанда қандай партия құрылды?

<variant> «Иттифок-и-муслимин»

<variant> «Жас қазақ»

<variant> «Солдаттардың орыс-мұсылман ұйымы»

<variant> «Қазақ жастарының революциялық одағы»

<variant>  «Алаш»

<question>Қай жылы Ақмешітте Кеңестердің бүкіл қазақстандық Ү съезінде «қырғыз-қазақ» атауы берілді?

<variant>1920 ж

<variant>1922 ж

<variant>1924 ж

<variant>1925 ж

<variant>1926 ж

<question>1964 жылы 14 шілдеде 54 жасында қайтыс болған қоғам қайраткері.

<variant>Т.Тәжібаев

<variant>М.Шоқай

<variant>А.Байтурсынов

<variant>Д.Қонаев

<variant>М. Дулатов

<question>С.Сейфулин қай жылдары Қазақстан көлемінде өткізілген ірі науқандар ,мәнді мәжілістерге ,бүкілодақтық сьездермен кеңестерге қатысты.

<variant>1917-1925

<variant>1925-1926

<variant>1915-1925

<variant>1916-1917

<variant> 1917-1918

<question>Уақытша үкіметінің Қазақ өлкесіндегі жергілікті органдары қашан құрылды?

<variant>1917 ж. ақпан-қазан

<variant>1917 ж. наурыз-сәуір

<variant>1917 ж. мамыр-маусым

<variant>1917 ж. тамыз-қыркүйек

<variant>1917 ж. қараша-желтоқсан

<question> «Алаш» партиясының танымал басшысы, қазақтың тұңғыш романы «Бақытсыз Жамалдың» авторы Сталиндік жазалаудың құрбаны Соловкий лагерінде қайтыс болған кім?

<variant>  М.Дулатов

<variant>  М Шоқай

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  А.Байтұрсынов

<variant>  М.Тынышбаев

 <question> «Алаш» партиясы қашан құрылды?

<variant>  1917 шілде

<variant>  1917 ақпан

<variant>  1917 желтоқсан

<variant>  1917 сәуір

<variant>  1917 мамыр

<question>Кеңес үкіметінің 1918 жылғы көкметімдегі  Алаш Ордаға қарсы күресі немен басталды?

<variant> «Қазақ» газетін жауып тастады

<variant> Алаш ордалықтарды түрмеге жапты

<variant> Барлық жауап дұрыс

<variant>  шет елдерге қуды

<variant>  Қазақ халқының игілігі үшін

<question>Қазақ алфавитінің реформаторы кім?

<variant>  А.Байтұрсынұлы

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  М.Дулатов

<variant>  А.Құнанбайұлы

<variant>  Ш.Уалиханов

<question> «Қазақ» газетінің редакция алқасының мүшелігіне кім кірмейді.

<variant> С.Сейфуллин

<variant>  М.Дулатов

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant> А.Байтұрсынов

<variant>  М.Шоқай

<question> «Қазақ» газетінің (1913 ж) редакторы кім?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> С. Сейфуллин

<variant>  М.Дулатов

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>  М.Шоқай

<question>Алашорда үкіметінің премьер министірі ,ғалым, публицист кім.

<variant>  Ә.Бөкейханов

<variant>  М Шоқай

<variant>  С.Сәдуақасов

<variant>  Х. Габбасов

<variant>  М.Дулатов

<question>Қай жылы  «Қазақ» газетінде «Алаш » партиясының жобасы жарияланды.

<variant>  1917

<variant>  1918

<variant>  1919

<variant>  1920

<variant>  1917

<question>Семей облысының партия комитетінің төрағасы кім.

<variant>  А. А. Бөкейханов

<variant>  Б.  А. Тұрлыбаев

<variant>  В. М. Шоқай

<variant>  Г. Х. Габбасов

<variant>  М.Шоқай

<question>А. Байтұрсыновтың әкесінің аты.

<variant>  Шошақ

<variant>  Жылқыайдар

<variant>  Тоқтабай

<variant>  Тұрлыбай

<variant>  Бөкейхан

<question>Т. Рысқұлов халық жауы деген жаламен  қай қалада атылды.

<variant>  Ташкентте

<variant>   Мәскеуде

<variant>  Алматыда

<variant>  Орынборда

<variant>  Перовскі

<question>Сұлтанбек Қожанов қай жерде дүниеге келген.

<variant>  Шымкент обл. Арыс ауд.

<variant>  Алматы обл. Талғар ауд.

<variant>  Оңтүстік Қазақстан обл. Созақ ауд.

<variant>  Ақмола обл. Жарқын ауылы

<variant>  Шығыс Қазақстан облысы

<question>1917 ж. Омбы қаласында қандай газет шығарылды.

<variant>  Бірлік

<variant> Талап

<variant>  Ғылым

<variant>  Жас түлек

<variant>  Қазақ

<question>М. Дулатов қай жылдары өмір сүрді.

<variant>  1885-1935

<variant>  1894-1938

<variant>  1894-1937

<variant>  1910-1964

<variant>  1912-1932

<question>С. Қожанов қай жылы ақталды.

<variant>  1958

<variant>  1957

<variant>  1947

<variant>  1948

<variant>  1950

<question>2004 ж қай қалада Т. Рысқұловтың туғанына   110 жыл болғаны тойланды.

<variant>  Арыс
<variant>  Түркістан

<variant>   Шымкент

<variant>  Алматы

<variant>  Отырар

<question>Т. Тәжібаевтің  өмір сүрген жылдары.

<variant>  1894-1938

<variant>  1910-1964

<variant>   1885-1935

<variant>   1873-1937

<variant>   1885-1935

<questionТ. Рысқұловтың білім  алуына қаржылай көмектесіп болашағына жол сілтеген досы.

<variant>  М. Тынышпаев

<variant>  С. Мендешев

<variant>  Ә. Жангелдин

<variant>  М. Саматов

<variant>  М.Шоқай

<question> Жер мәселесі жөніндегі аса ірі ғалым – Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов қызмет еткен «Қазақ» газеті аграрлық мәселеде қандай бағыт ұстады?

<variant>Жерге мемлекеттік меншікті жойып, оны қазақтардың меншігіне өткізу және жерді сатуға тыйым салу

<variant>Жерді мемелекет қарамағына алу және оны жекелеген тұлғаларға жалға беру және сату

<variant>Қазақ шаруаларын орыс мұжықтарынан кем қылмай, оларға да солармен бірдей 15 дестянинадан жер беру

<variant>Қазақтарға өз атамекен болғандықтан және шаруашылық ерекшеліктеріне байланысты 35 десятинадан жер беру.

<variant>Қазақ еңбекшілерінен бұрын тартып алынған жерлердің бәрін қайтадан өздеріне қайтарып алу

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<question>1916 ж. ұлт-азаттық кезінде Т.Рысқұлов қай облыста әрекет жасады?

<variant>Жетісу облысында

<variant>Сырдария облысында

<variant>Торғай облысында

<variant>Ақмола облысында

<variant>Семей облысында

<question>Бөкейханов.Байтұрсынов, М.Дулатов бастаған қазақтардың демократиялық зиялы қайраткерлері 1916 ж. көтеріліс кезінде парасатты ымыраластық тактикасын ұстануының басты себебі не?

<variant>Олар елдің амандығын, басқа қырылмауын ойлады.

<variant>Олар қазақ елі де Ресей құрамында болғандықтан, оның соғыста абыроймен жеңіп шығуына шын көңіл мен тілектес, мүдделі болды.

<variant>Олар соғысқа қазақ жігіттерін де қатыстыру арқылы, болашақта Қазақ ұлттық Армиясын құруды басты бағдарда ұстанды.

<variant>Олар Ресей патша үкіметіне жақсы жағынан көрнінуге тырысты.

<variant>  Авиацияны жеке меншікке беру.

<question>Жетісу  облысында уақытша үкметінінің комиссары кім болды

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>М.Шоқай

<variant>М.Тынышбаев

<variant>А.Бірімжанов

<variant>  А.Байтұрсынов

<question>Қазақ жастарының революцияшыл одағын» ұйымын кім құрды? 

<variant> Т.Рысқұлов

<variant>Ә.Жангельдин

<variant>С.Мендешев

<variant> С.Сейфуллин

<variant>  А.Байтұрсынов

<question>І-бүкілқазақ съезінде (1917 ж. 21-26 шілде) 14 мәселе қаралды.

Соның ішінде қандай мәселелерге баса назар аударылды? (Қате жауапты табыңыз)

<variant> Авиацияны жеке меншікке беру

<variant>Ұлттық автономия

<variant>Жер мәселесі

<variant>Құрылтай жиналысына әзірлік

<variant> Билік құрылымы

<question>Қазақстанның Қазан төңкерісі қарсаңындағы жағдайы? (Қате жауапты табыңыз)

<variant>Империалистік соғыс елді қатты титықтатты

<variant>Ұлт мәселесі толық шешілді

<variant>Аграрлық мәселе толық шешілді

<variant>Қазақстанда таптық қайшылық шегіне жете шиеленісіп, толық революциялық жағдай қалыптасты

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<question>Түркістан автономиясы (Туркестани мухтариат) президенті?

<variant> М.Шоқай

<variant> А.Бөкейханов

<variant>М.Тынышбаев

<variant>С.Қожанов

<variant>А.Байтұрсынов

<question>ІІ-бүкілқазақ съезі қашан болды?

<variant>1917 ж. 5-12 желтоқсан

<variant>1917 ж. 25-29 қыркүйек

<variant>1917 ж. 15-22 қазан

<variant>1917 ж. 21-26 шілде

<variant> 1917 ж  5 мамыр

<question>Өздерінің Кеңес үкіметіне жолдаған жазбасында Қостанай аймағын Қазақстан құрамына қосу қажет екенін жан-жақты дәлелдеп қайраткерлер?

<variant> А.Байтұрсынов, М.Сералин

<variant>Ә.Бөкейханов, М.Дулатов

<variant> Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов

<variant>С.Қожанов, Т.Рысқұлов

<variant>  М. Тынышбаев

<question>Қазақстанды индустрияландыруда, оның тек шикізаттық бағытта дамуын ұстанған қайраткер?

<variant>Сталин

<variant>Бөкейханов

<variant>Голощекин

<variant>Сәдуақасов

<variant> Қожанов

<question>Қазақстанда тар таптық көзқарас пен тап күресін шиеленістіру бағытын ұстанған қайраткер?

<variant> Коростелев

<variant> Голощекин

<variant> Мирзаян

<variant> Скворцов

<variant> Қожанов

<question>Ақмолада Кеңес өкіметін орнатушылардың бірі?

<variant>Цвиллинг

<variant>Сейфуллин

<variant>Бокин

<variant>Жангелдин

<variant> Қожанов

<question>Казревкомның міндеттері: (қате жауапты табыңыз)

<variant>Қазақ елінің негізгі Заңын жасау.

<variant>Қазақтың байырғы жерін біріктіріп, болашақ қазақ кеңес мемлекетінің территорлық тұтастығын қамтамасыз ету

<variant>Мемлекеттік шаруашылық және мәдени құрылыс үшін жағдай жасау

<variant>Қазақстанда Кеңестердің Құрылтай съезін әзірлеу

<variant>Қалалық партия комитетінің ІІ-хатшысы

<question>1920 ж. 17 сәуірге Ленинге хат жолдап, онда Қазақ елін билеудің әділетті және әділетсіз екі жолы бар екенін ашық айтып, бағдарламасын ұсынған қайраткер кім?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>Т.Рысқұлов

<variant>С.Қожанов

<variant>М.Тынышбаев

<question>ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев қашан Лиссабон хаттамасына қол қойып, Қазақстан ядролық қарудан еркін аймақ болатындығын мәлімдеді?

<variant>1990 ж

<variant>1991 ж.

<variant>1992 ж.

<variant>1993 ж

<variant>1994 ж

<question>1919 жылы ВЦИК-тің қаулысында азамат соғысы жылдарында Кеңес өкіметіне қарсы күрескен Алашорда мүшелері туралы не айтылды?

<variant>Амнистия жарияланды

<variant>Түрмеге қамау туралы

<variant>Өлім жазасы кесілді

<variant>Шет елдерге қуу туралы

<variant>Авиацияны жеке меншікке беру.

<question>1917 ж. 21-26 шілдеде Орынборда Қазаұстанның барлық облыстарының өкілдері қатысқан бірінші бүкіл қазақ съезі өтті Съезде қандай басты мәселелер қаралды?

<variant>Ұлттық автономия мәселесі

<variant>Жер мәселесі

<variant>Құрылтай жиналысында дайындық

<variant>Берілген жауаптардың бәрі дұрыс

<variant>  Халықтың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ауқатының артуы

<question>Азамат соғысы жылдарында қаза тапқандар саны:

<variant>2 млн

<variant>5 млн

<variant>6 млн

<variant>8 млн

<variant>7 млн

<question>Орта мектептерге арналған алғашқы алгебра мен география оқулықтарының авторлары кімдер?

<variant>Байтұрсынов пен Аймауытов

<variant>Жұмабаев пен Дулатов

<variant>Сейфуллин мен Асфендияров

<variant>Сәтпаев пен Бөкейханов

<variant>Сейфуллин мен Дулатов

<question>Халыққа Жолдауында (2030), Президенттің тұжырымы бойынша 33 жылдан кейін жаңа ұрпақтар қандай жақсы ерекшеліктерді игеру керек?

<variant>Әлемге әйгілі елінің патриоттары болады

<variant>Білімі жоғары мамандар болады

<variant>Жоғары ақылы жұмыс атқарады

<variant>Берілген жауаптардың бәрі дұрыс

<variant>  Білімі орта мамандар болады

<question>Ф.И.Голощекиннің Қазақстан басшылығына келгеннен кейінгі алғашқы істеген іс-әрекеті?

<variant> Ұжымдастыруды бастады

<variant> Байларды тәркілеуді бастады

<variant>Колхоздастыруды бастады

<variant>Өзіне қарсы болған қазақ зиялы қайраткерлерін «ұлтшыл» деп айыптап, қудалап, жолын тазартты.

<variant>Қайта құруды бастады

<question>Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазанына» қазақ қоғамы дайын ба еді?

<variant>Қазақ елі ,ғасырлар бойы отарлық езгіні бастан кешіргендіктен, соның зардаптарын жоюға, ұлттық мүдделерге мүдделі болып, ал таптық шиеленіс болмағандықтан оған дайын емес еді.

<variant>Қазақ қоғамда таптық қайшылық шегіне жетіп, А.И.Ленин анықтаған революциялық ситуацияның 3 белгісі толық қалыптасқан еді.

<variant>Қазақ қоғамы дайын болатын, бірақ оны бастайтын партия ұйымы мұнда әлі толық қалыптаспаған еді.

<variant>Қазақ қоғамы оған дайын емес еді, себебі мұнда әлі бай кулактар, феодалдық топтар үлесі өте көп болғандықтан, оған кедейлердің тісі батпайтын еді.

<variant>  Қалалық партия комитетінің ІІ-хатшысы

<question>Сол кезде Қазақ елі жасанды төңкерістерге, жасанды сілкіністерге емес, бейбіт еңбекке мұқтаж екендігін айтып, Голощекинге оның «Кіші Қазанына» үзілді-кесілді қарсы шығып күрескен және сол үшін «ұлтшыл» болып айыпталып, қуғындалған қазақ зиялы қайраткері?

<variant> С.Сәдуақасов

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>М.Шоқай

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>  М.Шоқай

<question>Тұңғыш бүкілхалықтық Президент сайлауы қашан өтті?

<variant>01.12.1991 ж

<variant>10.12.1991 ж

<variant>21.12.1991 ж

<variant>16.12.1991 ж

<variant> 17.12.1992 ж

<question>Қазақстан БҰҰ-ға қашан қабылданды?

<variant>02.04.1993 ж

<variant>21.12.1991 ж

<variant>02.10.1991 ж

<variant>02.03.1992 ж

<variant>16.12.1991 ж

<question>Мұстафа Шоқай қай жылдар аралығында  өмір сүрді ?

<variant>1890-1941 ж.

<variant>1919-1925 ж.

<variant>1935-1940ж

<variant>1933-1954ж.

<variant>1935-1938ж.

<question>Сұлтанбек Қожановтың жұбайының  аты.?

<variant>Гүланда

<variant>Мәжікен

<variant>Гойнижамал

<variant>Мария

<variant> Күлайша

<question>Смағұл Садуақасұлы «Еңбекшіл қазақ»  газетінің редакторы міндетін атқарып жүргенде қанша жастағы жігіт еді?

<variant>25 жаста

<variant>20 жаста

<variant>30 жаста

<variant>18 жаста

<variant>21 жаста

<question>С.Садуақасұлының  «Жастарға жаңа жол деген еңбегі қай жылы жарық көрді»?

<variant>1921ж

<variant>1917ж

<variant>1925ж

<variant>1915ж

<variant>1916ж

<question>М.Дулатовтың анасының аты.?

<variant>Дәмеш

<variant>Мәжікен

<variant>Малия

<variant>Гуләнда

<variant> Күлайша

<question>Крыловтың 40 мысалын қазақ тіліне аударып шыққан қайраткер.?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> М.Дулатов

<variant>П.Алтынсарин

<variant>Т.Рысқұлов

<variant>М.Шоқай

<question>Мұстафа Шоқай қандай қалада қайтыс болды.?

<variant> Берлин

<variant>Париж

<variant>Франция

<variant>Германия

<variant>Ресей

<question>Ахмет Байтұрсынов қай жылдары «Қазақ» газетінің редакторы болып жұмыс істеді?

<variant>1913-1918ж

<variant>1909-1912ж

<variant>1913-1917ж

<variant>1914-1915ж

<variant>1915-1916ж

 

КҮРДЕЛІ  СҰРАҚТАР

 

<question> «Қазақ жастары марсельезасының» авторы кім?

<variant>  С.Сейфуллин

<variant>  М.Жұмабаев

<variant>  С.Мұқанов

<variant>  М.Мақатаев

<variant>  М.Дулатов

<question> «Кіші Октябрь» идеясының авторы кім?

<variant> Ф.Голощекин

<variant> Л.Мирзоян

<variant> Л.Берия

<variant>  И.Сталин

<variant>  Н.Хрущев

<question> Кезінде Түркістандағы Уақытша үкіметінің комиссары болып, кейін Францияға эмигранцияға кетіп, Германияда белгісіз жағдайларда қайтыс болған қоғам қайраткері.

<variant> Мұстафа Шоқай

<variant> Баймырза Хаит

<variant> Қайып-хан

<variant> М.Айтпенов

<variant>А.Бөкейханов

<question> Ә.Бөкейхановтың кадет партиясының қатарынан кетуіне не себеп болды?

<variant> Уақытша үкімет Қазақстанда патша өкіметінің саясатын одан әрі жалғастырды

<variant> Уақытша үкімет аграрлық мәселені шеше алмады

<variant> Уақытша үкімет ұлттық мәселені шеше алмады

<variant> Кадеттер партия мүшелігіне тек суропалықтарды ғана тартты

<variant> Түркістан автономиясының қазақ тұрғын өкілдеріне

<question> 1920 жылдан бастап Қырғыз (Қазақ) АКСР Орталық Атқару Комитетінің төрағасы кім болды?

<variant>С. Меңдешев

<variant>Т. Рысқұлов

<variant>С. Сәдуақасов

<variant>В. Радус-Зенькович

<variant>А.Байтұрсынов

<question> Алаш орда партиясының құрамында 25 үкімет орындарының 10-ы кімге берілді?

<variant>Қазақтар мен қоныс аударып келгендердің өкілдеріне

<variant>Түркістан автономиясының қазақ тұрғын өкілдеріне

<variant>Эсерлер және кадеттер партияларының өкілдеріне

<variant>Большевиктер партиясының өкілдеріне

<variant>Кадеттер партиясының өкілдеріне

 <question> Кейін КСРО-ның Сауд Аравиясындағы елшісі болған бірінші қазақ дипломаты кім?

<variant>Нәзір Төреқұлов

<variant>Жаханша Досмұхамбетов

<variant>Халел Досмұхамбетов

<variant>Міржақып Дулатов

<variant>Ахмет Байтұрсынов

<question> Азамат соғысында большевиктерге қарсы коалицияның жеңілуіне себеп болған жағдайлардың ішінде дұрыс емес жауапты белгілеңіз.

<variant>Әр тарап өзінің жеке кейде одақтастарының мүдделеріне қайшы келетін мақсатын көздеді

<variant>Шаруалар бастапқы кезде большевиктерге қарсы қозғалысты қолдады, алайда 1919 жылға қарай большевиктер жағына көшуді жөн көрді, өйткені колчаковшылар мен басқа да әскери құрылымдардың зұлымдығы жан түршігерлік болды

<variant>Ресейлік бүкіл антибольшевиктік күштер, негізінен, ақпанға дейінгі тәртіпке оралуды, тіпті монархияны қайтаруды армандады сонысымен халық пен оның басшыларын аластатып алды

<variant>Большевиктерге қарсы коалицияны бүкіл халық қолдады, бірақ Қызыл армия тактикалық сандық жағынан үстем еді

<variant> Кезінде Түркістандағы Уақытша үкіметінің комиссары болып, кейін Францияға эмигранцияға кетіп, Германияда белгісіз жағдайларда қайтыс болған қоғам қайраткері

<question> Бірінші кәсіби қазақ математигі профессор, Алаш қозғалысының басшысы болды. Ол кім?

<variant>А. Ермеков

<variant>И. Ақбергенов

<variant>О. Жаутықов

<variant>Б. Оразбаев

<variant> Х.Досмұхамедов

<question> Бүкілқазақ съезінде қандай мәселе қаралды?

<variant>Қазақ автономиясы туралы

<variant>Аграрлық мәселе

<variant>Халық білімі туралы

<variant>Жергілікті Кеңестер құру туралы

<variant>Земство

<question>1916 жылдан 1917 жылдың аяғына дейін Ташкентте Көлбай Тоғысовтың басшылығымен апталық газет шығарылған болатын. Оның аты қандай?

<variant>“Алаш”

<variant>“Жас алаш”

<variant> Бірлік туы”

<variant> “Ұшқын”

<variant> «Қазақ»

<question>Азамат соғысы және шетелдік интервенция кезінде Қазақстан аумағында қандай әскерлер соғыс қимылдарын жүргізді?

<variant> Адмирал Колчактың, генерал Корниловтың, Чехословак корпусының

<variant> Атаман Дутовтың, Анненковтың, адмирал Колчактың, Чехославак корпусының

<variant> Генерал Корниловтың, Адмирал Деникиннің, Чехославак корпусының

<variant> Атаман Дутовтың, Анненковтың, адмирал Колчактың, Чехославак корпусының

<variant> Қызыл Армия

<question> С.Сейфуллиннің “Тар жол тайғақ кешу” романында азамат соғысы оқиғаларымен.

<variant> 1916 жылғы

<variant> Ұжымдастыру кезеңі

<variant> Ақпан ревалюциясы оқиғалары

<variant> Қазақстанда білім беру жүйесінің қалыптасу кезеңі

<variant> Қайта құру жылдары

<question> Түрксіб темір жолының жобасын жасағандардың  бірі, белгілі қоғам қайраткері, алғашқы қазақ инженері, өлкетанушы ғалым кім еді ?

<variant> М. Тынышбаев

<variant> А. Ермеков

<variant> Б. Қаратаев

<variant> Х. Ғаббасов

<variant>  М.Шоқай

<question> 1917 жылдың ақпанынан кейін Қос өкімет кезеңінде.

<variant> Солшыл күштер-Кеңес үкіметінің айналасында, оңшыл күштер –                уақытша үкімет айналасында шоғырланды.

<variant> Большевиктер – Кеңес үкіметінің, басқа саяси күштер – Уақытша                 үкіметті қолдады

<variant> Солшыл күштер – Уақытша үкімет айналасында, ал оңшыл күштер-               Кеңес үкіметі айналасында шоғырланды

<variant> Солшыл және оңшыл күштер Кеңес үкіметін қолдады

<variant> Кеңес өкіметін қолдады

<question> Алаш үкіметінің Семейдегі Шығыс (Ә.Бөкейханов), Жымпитыдағы  Батыс (Досмұхамбетовтер) және Жетісудағы бөлімшелеріне бөлінуі неден кейін болды ?

<variant> Большевиктер Құрылтай жиналысын таратып жібергеннен кейін

<variant> Үкімет басшылығының арасында билік үшін аяусыз күрестен

<variant> Азамат соғысы басталып кеткесін

<variant> Автономия құрылысының стратегиясы мен тактикасында ымыраға келу мүмкіндіктері табылмағандықтан

<variant> Армян фамилиясы мен қазақ атының ұйқастығы үшін

<question> Ф. Голощекиннің идеясы бойынша, “Кіші Октябрь” қандай негізгі компоненттерден тұруы тиіс ?

<variant> қоғамдастықтың күйреуі, әлеуметтік теңсіздікті жою, отырықшылдық

байлардың мүлкін тәркілеу, кулак шаруашылықтарын жою

<variant> қазақ коммунистерін еңбекшілердің Шығыс Коммунистік институтында, ал партияда еместерді коммунистік кружоктарда оқыту

<variant> ауылды кеңістендіру және барлық кеңес үкіметінің қарсыластарын қуғын-сүргінге ұшырату.

<variant> Солшыл күштер-Кеңес үкіметінің айналасында, оңшыл күштер –                уақытша үкімет айналасында шоғырланды.

<variant> Большевиктер – Кеңес үкіметінің, басқа саяси күштер – Уақытша                 үкіметті қолдады

<question> Армян халқының аяулы ұлы Л.Мирзоянды қазақтар не үшін сүйсініп Мырзажан деп атаған?

<variant> Қазақ халқына деген жанашырлығы, ілтипаты мен қамқорлығы үшін

<variant> Армян фамилиясы мен қазақ атының ұйқастығы үшін

<variant> Оның Т.Рысқұловпен жақын дос болғандығы үшін

<variant> Ол Қазақстанның КП (б) ОҚ Бірінші хатшысы болғаны үшін

<variant> Барлығы дұрыс

<question> 1905-1907 жж. революция  кезінде қазақ халқы патша үкіметіне қарсылығын қандай түрде көрсетті?

<variant> ереуілдер

<variant> қарулы көтеріліс

<variant> жайылым жерін ауыстыру

<variant> арыздар мен өтініштер беру

<variant> шаруалар көтерілісі

<question> М.Шоқайдың бұл кітабы алғашқы рет 1928 ж. француз тілінде  1935 жылы орыс тілінде Парижде басылып шығарылған болатын. Кітаптың аты қандай?

<variant>«Түркістан Кеңес билігінде»

<variant>  «Колониалдық революция. Түркістан тәжірибесі».

<variant> «Түркістандағы Қазан»

<variant> «Жетісу большевиктер билігінде»

<variant>  «Тар жол тайғақ кешу»

<question> Қазақстан, Түркістан, Ресей, Әзербайжан, Монғолия және Коминтернның қай басшысы Сталинге мемлекетті басқару мәселелері бойынша өз келіспеушілігін ашық айтып, Қазақстандағы ұжымдастырудың қауіпті салдарлары туралы орталыққа хабарлаған еді?

<variant> А. Розыбақиев

<variant> С.Сейфуллин

<variant> С.Мендешев

<variant> Т.Рысқұлов

<variant> М.Шоқай

<question> 1921 ж. «Қосшы» одағы құрылған болатын. Оның қызметі неде болды?

<variant> Патша үкіметінің тұсында аса зардап шеккен  отбасыларына көмек беру.

<variant> Азық-түлікті бөлу жүйесін партия тарапынан бақылау

<variant> Қазақ кедейлеріне көмек көрсету

<variant> Волга бойында аштыққа ұшырағандарға көмек көрсету

<variant> Ауыл қазақтарына көмек көрсету

<question> Тұрар Рысқұлов Меркеде қандай ұйым құрды?

<variant>«Жас қазақ»

<variant>«Еркін дала»

<variant>«Жас ұлан»

<variant> Қазақ жастырының революциялық одағы

<variant> «Ұлан»

<question> 1918 жылдың ақпанында «Алаш» партиясы большевиктермен ауыр келіссөздер жүргізді. Нәтижесінде қандай келісімге кол жеткізіледі?

<variant> Ешқандай келісімге келмеді

<variant>Кеңес үкіметі негізінде автономия беру

<variant>Жалпы қазақ съезін өткізгеннен кейін кеңес үкіметі негізінде автономия беру

<variant> Қазақ өлкесіне толық тәуелсіздік беру

<variant>Барлығы дұрыс

 <question> «Алаш-Орда» қазақ автономиясына қол жеткізу мақсатын көздеп, кеңес үкіметіне қарсы күштермен келіссөздер жүргізді. Төменде көрсетілгендерден осындай келіссөздер қатыспаған ұйымды белгілеңіз.

<variant>Уфа директориясы

<variant>А.Колчак

<variant>А.Дутов

<variant>Б.Анненков

<variant> Г.Борков

 <question> «Қазақ» газетінің редакциясына енбек сіңірген   адамның фамилиясы.

<variant> А.Байтұрсынов

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>М.Дулатов

<variant> С.Сейфуллин

<variant> А.Бөкейханов

<question> 1938-1945 жж. Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің Бірінші хатшысы кім болған?

<variant>Н.Скворцов

<variant>Н.Оңдасынов

<variant>Г.Борков

<variant>Ж.Шаяхметов

<variant> Б.Анненков

<question> Черкасск қорғанысына байланысты Азамат соғысының оқиғалары Қазақстанның қай жерінде өтті?

<variant>Қостанай маңы

<variant>Маңғыстау

<variant>Жетісу

<variant>Түркістан

<variant>Орал

<question> 1937-1938 жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргіндерге тікелей қатысы бар Н.И.Ежовтың орнына Лаврентий Берия келді. Бұл қашан болды?

<variant>1938 жылдың ортасында

<variant>1938 жылдың аяғында

<variant>1939 жылдың басында

<variant>Соғыс қарсаңында

<variant>1941-1945 ж

<question> Кеңес құқының кодифкациялануы осы жылдарға байланысты болғандықтан, көптеген заңдардың репрессиялық сипатына себепкер болды. Бұл қай жылдары болған еді?

<variant>1917 жылғы Қазан төңкерісінің алғашқы жылдарында

<variant>Азамат соғысы және шетел интервенциясы жылдарында

<variant>Күштеп ұжымдастыру жылдарында

<variant>Индустрияландыру жылдарында

<variant>Алғашқы бес жылдықта

<question> 1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін Түркістандағы Уақытша үкімет Комиссары болып кім тағайындалды?

<variant>М.Шоқай

<variant>М.Тынышпаев

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>Р.Марсеков

<variant>С.Сейфуллин

<question> ІІ Мемлекеттік Думада қазақ депутаттары кадеттер жағында болып, қай фракцияға енді?

<variant>еңбекшілер фракциясына

<variant>ұлттық-патриоттық фракцияға

<variant>мұсылмандар фракциясына

<variant>аграрийлер фракциясына

<variant>шаруалар фракциясына

<question>1922 жылдың желтоқсанында қазақ мәдениетін қорғаушылардың «Талап» деген ұйымы құрылды. Оны құруға атсалысқандар кімдер еді?

<variant> М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Ш.Құдайбердиев

<variant> М.Әуезов , Х.Досмұхамбетов, М.Тынышпаев

<variant> А.Диваев, А.Л.Мелков, А.П.Чулошников

<variant> Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, С.Мұқанов

<variant> С.Сейфуллин, А.Бөкейханов

 

<question> Жаратылыстану саласындағы алғашқы оқулықтарды («Адам ағзасы», «Жануарлар», «Зоология» және т.б.) белгілі қоғам қайраткері, ғалым, Алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі жазды. Ол кім?

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> Ж.Досмұхамбетов

<variant> Х.Досмұхамбетов

<variant> А.Бірімжанов

<variant> Б.Қаратаев

<question> Россия Федерациясының Халық Комиссарлары Кеңесінің Төрағасы орынбасарының қызметін 11 жыл бойына қай атақты қазақ қоғам қайраткері атқарды?

<variant> С.Сейфуллин

<variant> Т.Рысқұлов

<variant> Х.Ғаббасов

<variant> В.Жаникешев

<variant> Х.Досмұхамедов

<question> Қазақстандағы 1921-1922 жылдардағы ашаршылықтың салдарынан қанша адам ауыр зардап шекті?

<variant> 2 млн 300 мың адым ашықты, 1 млн-ға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 1 млн-нан астам адам ашықты, 1 млн-ға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 3 млн-нан астам адам ашықты, 2 млн-ға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 1 млн-нан астам адам ашықты, 2 млн 300 мыңға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<variant> 1,5 млн-нан астам адам ашықты, 2 млн 300 мыңға жуық адам аштық пен аурулардан қайтыс болды

<question> ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Еуразиялық Одақ туралы идеясы алғаш рет қай жиында айтылды?

<variant> Мәскеу университетінің профессор-оқытушылар құрамы мен студенттерімен кездесуде

<variant> Жетекші газеттердің бас редакторлары мен Ресей телекомпанияларының басшыларымен кездесу

<variant> БҰҰ трибунасынан

<variant> ТМД елдерінің басшыларымен кездесуде

<variant>Қазақстан журналистерімен кездесуде

<question> Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің Бірінші хатшылыраның қайсысы Ұлттық Ғылым Академиясының акдемигі болған?

<variant> Д.Қонаев

<variant> Ж.Шаяхметов

<variant> П.Пономаренко

<variant> Л.Брежнев

<variant> А.Диваев

<question> Ел Президентінің қазан айындағы Қазақстан халқына арнаған «Азат, тиімді және қауіпсіз қоғамға қарайық» атты жолдауында (2000 ж) үш басым міндет білгіленді. Ол қандай міндеттер?

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру және ұлттық қауіпсіздік

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру, ұлтаралық келісім

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру, терроризммен күрес

<variant> Тиімді экономика, қоғамды ырықтандыру

<variant> Тиімді экономика, терроризммен күрес

<question> ҚР Президенті Н.Назарбаевтың өкілеттілік мерзімі қашанға дейін ұзартылды?

<variant> 2005 ж. 1 қаңтар

<variant> 2006 ж. 1 қаңтар

<variant> 2007 ж. 1 қаңтар

<variant> 2008 ж. 1 қаңтар

<variant> 2009 ж. 1 қаңтар

<question> ҚР Президентінің «Қазақстан – 2030» еліміздегі макроэкономиканы тұрақтандырудың бір жолы ретінде мембюджет тапшылығын азайту, монетарлық және несиелік саясатты жүзеге асыру ұсынылған еді. Дүниежүзілік, соның ішінде Қазақстандық экономика сүйеніп отырған Чикаго  экономика мектебінің дайындалған ілімі – монетаризмнің мәні неде?

<variant> Бұл мемлекеттің инвестициялық саясатындағы практикалық әрекеттерін реттейтін экономикалық ілім

<variant> Бұл экономикалық ілім бойынша, ақша-несие саясатында инфляцияға қарсы күрестің басты құралы ретінде айналыстағы ақшаның санын қатал қадағалау принципі қолданылуы тиіс

<variant> Бұл экономикалық ілім бойынша, әділ нарықтық бәсеке негізі – монополияға қарсы күрес

<variant> Бұл мемлекеттік металл ақшаларды шығару принциптерін зерттейтін ғылым

<variant> Бұл мемлекеттік  ақшаларды шығару принциптерін зерттейтін ғылым

 <question>«Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңға Президент Н.Ә.Назарбаев қашан қол қойды?»

<variant> 1991 ж. 16 жетоқсанда

<variant> 1991 ж. 1 желтоқсанда

<variant> 1990 ж. 25 қазанда

<variant> 1991 ж. 21 желтоқсанда

<variant> 1991 ж. 2 желтоқсанда

<question> ҚР Конституциясына сай, Қазақстан Республикасы не болып табылады?

<variant> Президенттік билігі бар унитарлық мемлекет

<variant> Президенттік билігі бар конферативтік мемлекет

<variant> Парламенттік республика

<variant> Президенттік билігі бар федаративтік мемлекет

<variant> Унитарлық мемлекет

<question> 2002 жылдың маусымында Азиядағы өзара әрекеттесу және сенім шаралары Мәжілісінің алғашқы басқосуы болып өтті. Бұл шараны өткізу жөнінде бастама көтерген кім?

<variant> Н.Назарбаев

<variant> В.Путин

<variant> Э.Рахмонов

<variant> А.Ваджпаи

<variant> И.Каримов

<question> Ел Президентінің халыққа жіберген «Қазақстан – 2030» атты үндеуінде әлеуметтік саланы қайта құрудың қандай негізгі бағыттары көрсетілген?

<variant> Білім беру және ғылым салаларын жаңарту

<variant> Зейнеткерлік реформа

<variant> Денсаулық сақтау және мәдениет саласын жаңарту

<variant> Жоғарғыда атағандардың бәрі

<variant> ҒТР

<question>1964 жылғы «Қазан төңкерісінің саяси тағыттағы» өзгеріс, кімнің қызметтен босатылуына әкелді.

<variant> Д.Қонаев

<variant> Ж.Шаяхметов

<variant> Н.Хрущев

<variant> К.Черненко

<variant> Андропов

<question> Ақмола және Семей облыстары қашан ҚазАКСР құрамына кірді?

<variant> 1920 ж

<variant> 1922 ж

<variant> 1921 ж

<variant> 1919 ж

<variant> 1921 ж

<question> А.Байтұрсынов пен М.Сералин қай аймақты республика құрамына қосу қажеттігін дәлелдеді?

<variant> Қостанай

<variant> Орынбор

<variant> Ақмола

<variant> Жетісу

<variant> Павлодар

<question> 1926 ж. халық санағы бойынша қазақтар республика халқының неше пайызын құрады?

<variant> 61,3%

<variant> 91%

<variant> 54,2 %

<variant> 43,7%

<variant> 43%

<question> Қай жылы Ақмешітте Кеңестердің бүкіл қазақстандық Ү съезінде «қырғыз-қазақ» атауы берілді?

<variant> 1920 ж

<variant> 1922 ж

<variant> 1924 ж

<variant> 1925 ж

<variant> 1926 ж

<question> ХХғ. «Қазақ атты» апталық газеттің ұйымдастырушы редакторы кім болды?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> М.Шоқай

<variant> А.Бөкейханов

<variant> М.Тынышбаев

<variant> М.Дулатов

<question> «Түркістан уәлаяты» газеті қашан шықты?

<variant> 1845 ж

<variant> 1870 ж

<variant> 1892 ж

<variant> 1804 ж

<variant> 1850 ж

 <question> «Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды» деп кім жазды?

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> С.Садуақасов

<variant> М.Жұмабаев

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> М.Шоқай

<question> Патша жарлығына қарсы шығып, қара жұмысқа барудан бас тартып, халықты көтеріліске шақырған революцияшыл топ өкілдері:

<variant> А.Иманов, Т.Бокин

<variant> М.Дулатов, Ә.Жангелдин

<variant> А.Байтұрсынов, С.Сәдуақасов

<variant> Ә.Бөкейханов, Т.Рысқұлов

<variant> Т.Рысқұлов

<question> ІҮ Мемлекеттік думада патша үкіметін, Түркістан мен Дала өлкесінің отаршыл әкімшілігін сынаған кім?

<variant> Т.Рысқұлов

<variant> М.Шоқай

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant> А.Ф.Керенский

<variant> Ә.Бөкейханов

<question> 1916 ж. патша үкіметі қанша млн. га жерді тартып алды?

<variant> 40 млн. га

<variant> 31 млн. га

<variant> 38 млн. га

<variant> 25 млн. га

<variant> 30 млн. га

<question> Уақытша үкіметінің Қазақ өлкесіндегі жергілікті органдары қашан құрылды?

<variant> 1917 ж. ақпан-қазан

<variant> 1917 ж. наурыз-сәуір

<variant> 1917 ж. мамыр-маусым

<variant> 1917 ж. тамыз-қыркүйек

<variant> 1917 ж. мамыр

<question> Торғай облысының Уақытша үкіметінің комиссары кім болды?

<variant> М.Шоқай

<variant> С.Сейфуллин

<variant> М.Тынышбаев

<variant> Ә.Бөкейханов

<variant>А.Байтұрсынов

<question> 1917 ж. 5 мамырда Уақытша үкімет қандай шара жүргізді?

<variant> Қара жұмысқа алғандарды еліне қайтару

<variant> Зардап шеккен халыққа ақшалай көмек

<variant> Азаматтардың құқықтарын шектеуді жою

<variant> Орыс шаруаларына көмек көрсету

<variant> Барлығы дұрыс

<question> «Алаш» партиясының Жетісу облыстық съезі қашан болды?

<variant> 1917 ақпан

<variant> 1917 наурыз

<variant> 1917 желтоқсан

<variant> 1917 сәуір

<variant> 1917 мамыр

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here