Пән: «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы»

0

Жеңіл сұрақтар

<guestion>  Әкімшілік құқықтық бөлімдері:

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> жалпы және арнаулы.

<variant> жалпы және жеке.

<guestion>   Әкімшілік құқықтың көздерінің формалары:

<variant> 6  -формадан тұрады.

<variant> 5  -формадан тұрады.

<variant>  2-формадан тұрады.

<variant> 7  -формадан тұрады.

<variant> 3-формадан тұрады.

<guestion> Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant> рұқсат етуші,

<variant> тыйым салушы.

<variant> міндеттеуші.

<variant>  шектеуші.

<variant> міндеттеуші

<guestion> Әкімшілік құқықтың көздерінің формаларын көрсетiңiз:

<variant>  нормативтiк акт, сот прецидентi, құқықтық әдеп-ғұрып, келiсiм шарт, ғылыми құқықтық доктрина.

<variant> президент қаулылары.

<variant> Республикасының конституциясы.

<variant> парламент қабылдаған заңдар.

<variant>  әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі кодексі.

<guestion>  Әкімшілік келiсiм шарттарды көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> мемлекетаралық.

<variant> үкiметаралық.

<variant> ведомствоаралық.

<variant>  аймақаралық.

<guestion>  Әкімшілік құқтықтық нормалардың түрлерi:

<variant> материалдық, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, материалдық.

<variant> шектеуші, міндеттеуші.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Әкімшілік құқтықтың бағыттық белгiсiнiң нормалары:

<variant> реттеушi, қорғаушы.

<variant> iрiктеушi, реттеушi.

<variant> қорғаушы, iрiктеушi.

<variant> міндеттеуші, реттеушi.

<variant>  барлығы.

 

<guestion>   Әкімшілік құқтықтың заңды күшiнен туындайтын нормалары:

<variant> заң шығарушы және заңдылық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және реттеушi.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Iс жүзiндегi нормалардың түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және жүктеушi.

<variant> орындаушы және атқарушы.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Әкімшілік құқтықтық қатынастардың жүзеге асырылуын шектеуші нормалары:

<variant> жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<variant> iшкi жүйелiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> жалпымiндеттiлiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> барлығы.

<variant>  жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<guestion>  фактiлер дегенiмiз:

<variant> iс-әрекет және құбылыс.

<variant> жаратылыс және құбылыс.

<variant> табиғат және құбылыс.

<variant> iс-әрекет және табиғат.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Әкімшілік құқықтың сатылық әдістері:

<variant> субординазия, координазия.

<variant> субординазиялық, коллегиялық.

<variant> координазиялық және бiрiктiрушi.

<variant> бiрiктiрушi, iрiктеушi.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>   Әкімшілік-құқытық қатынастың қатысушылары арасындағы байланыстар сипаты бойынша бөлiну түрлерi:

<variant> тiгiнен және көлбеу.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> барлығы тиiстi.

<variant>  жалпы, ерекше және көлбеу.

<guestion>  Императивтiк әдiстiң неше түрi бар

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi, нозотивтiк мiндеттеу әдiсi

<variant> субординация, кординация

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi,

<variant> сендiру иландыру, марапаттау

<variant>  мәжбүрлеу және марапаттау

<guestion>   Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері

<variant> нормативтiк акт, әкiмшiлiк шарт

<variant> нормативтiк акт,

<variant> әкiмшiлiк шарт

<variant> халықаралық актiлер

<variant>  КСРО заңдары

<guestion>   Әкімшілік құқық нормалары қолдану мақсатына сәйкес бөлiнедi

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> реттейтiн‚ құқық бұзатын

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion>   Әкімшілік құқық нормалары әрекет ету мерзiмiне сәйкес бөлiнедi

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Әкімшілік құқық субъектiлерiн үлкен екi топқа бөлуге болады

<variant> жеке‚ ұжымдық

<variant> ҚР азаматы‚ шетел азаматы

<variant> ҚР заңды тұлғалары‚ шетел заңды тұлғалары

<variant> ҚР президентi

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion>   Әкімшілік құқықтық қатынас дегенiмiз не?

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормалармен реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> тараптардың құқықтары мен мiндеттерiн реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласындағы қатынасы

<variant> әкiмшiлiк билiктiң мақсаттарын жүзеге асыратын қатынас

<variant>  әкiмшiлiк қызметтiң негізгі нысаны болып табылатын қатынас

<guestion>  Әкімшілік құқықтық қатынас құрылымы қандай элементтерден тұрады

<variant> субьект‚ обьект‚ қатынас  мазмұны

<variant> субьект‚  қатынас  мазмұны

<variant> обьект нысан‚ қатынас мазмуны

<variant> қатынас‚ субьект‚ обьект

<variant>  нысан‚ қатынас‚ мазмұн

<guestion>  Субьектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне қарай құқық нормалары

<variant> тыйым салатын‚

<variant> қорғайтын

<variant> реттейтiн

<variant> жалпыға мiндеттi

<variant>  мерзiмдi

<guestion>  Әрекет ету мерзiмiне сәйкес әкәмшiлiк құқық нормалары

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттейтiн‚ мерзiмдi

<variant> тиым салатын, марапаттайтын

<variant> қорғайтын‚ тұрақты

<variant>  рұқсат беретiн‚ тиым салатын

<guestion>   Әкімшілік құқық норма дегенiмiз не

<variant> мемлекеттiк билiк оргондары бекiткен атқару қызмет саласындағы қатынастарды реттейтiн құқық саласы

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормаларымен реттелетiн қоғамдық қатынас

<variant> мемлекет мойындаған әкәмшiлiк құқықтың әдістеріндебекiтiлген нормалар

<variant> әкiмшiлiк билiк мiндеттерiн және мақсаттарын жүзеге асырастын норма

<variant>  субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласын реттейтiн нормалар

<guestion>  Әкiмшiлiк норма түсiнiгi неше мағынада қолданылыды

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant>  5

<guestion>   Әрекет ету шегiне сәйкес қалай бөлiнедi

<variant> жалпыға мiндеттi‚ апарат iшiнде

<variant> жалпыға мiндеттi‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттi‚ рұқсат етiлген

<variant> марапаттайтын‚ мiндеттейтiн

<variant>  апарат iшiнде‚ тұрақты

<guestion>  Мекенжайына сәйкес 3-ке бөлiнедi

<variant> мемлекеттiк органдар және олардың қызметкерлерi

<variant> мемлекет және олардың азаматтары

<variant> мемлекеттiк тұлғалар

<variant> субъектiлердiң мiнез-құлқына қарай

<variant>  тұрақты мен мерзiмдi

<guestion>  Заңды нормалар және заң астылық нормалар деп бөлiну неге сәйкес келедi

<variant> заңдық күшiне сәйкес

<variant> процессуалды нормаға сәйкес

<variant> әркет ету мерзiмiне сәйкес

<variant> мекен-жайына сәйкес

<variant>  әсер ету шегiне сәйкес

<guestion>   Субъектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне сәйкес және мазмунына байланысты деп бөлу неге сәйкес келедi

<variant> әкiмшiлiк нормалардың белгiсiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлерiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың мазмұнына байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлердiң құқықтық статусына байланысты

<variant>  әкiмшiлiiк құқықтың нысанына байланысты

<guestion>  Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері неше түрге бөлiнедi

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 6

<variant>  5

<guestion>  Әкімшілік құқық жатады:

<variant> құқықтың жариялы саласына

<variant> құқытың жеке саласына

<variant>жеке және жариялы құқықты қамтитын кешенді салаға

<variant>  халықаралық құқық саласына

<<guestion>   Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының пәні:

<variant>  мемлекеттік  басқару саласындағы барлық қатынастар

<variant>  тек құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар

<variant> жергілікті өзін-өзі  басқару саласындағы қатынастар

<variant>   әкімшілік орган дар арасындағы қатынастар

<variant> мемлекеттік қызметкерлер арасындағы қатынастар

<guestion>   Мына атаулардың қайсы бірі  әкімшілік құқығына бұрын тән болған:

<variant>  муниципалды құқық

<variant>  жария құқық

<variant>  көпшілік құқық

<variant> мемлекеттік құқық

<<guestion>   Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant>  императивтік және диспозитивтік

<variant>  тек императивтік

<variant>  тек диспозитивтік

<variant>  ерекше жағдайларда диспозитивтік

<variant>   ерекше жағдайларда императивтік

<guestion> Әкімшілік құқықтың жүйесі:

<variant> жалпы және ерекше бөлім

<variant>  жалпы  және негізгі бөлім

<variant>  жалпы және арнайы бөлім

<variant>  жалпы және мамандандырылған бөлім

<variant>  ерекше және арнайы бөлім

<guestion>   Әкімшілік құқық төменде аталған саласырдың қайсы біріне неғұрлым жақын:

<variant>  конституциялық құқыққа

<variant>  азаматтық құқыққа

<variant>  қылмыстық құқыққа

<variant>  еңбек құқығына

<variant>   қаржы құқығына

<guestion>   Әкімшілік құықтық нормалардың негізгі мақсаты:

<variant>  мемлекеттік басқару жүйесіндегі түрлі компоненттерді реттеу

<variant>  адам мен азаматтардық конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бекіту

<variant>  сот орагдарында  жалпы іс жүргізу тәртібін бекіту

<variant>  мемлекеттік органдардың конституциялық құқықтық мәртебесін айқындау

<variant>   қоғамдық ұйымдардың конституциялық мәртебесін айқындау

<guestion> Әкімшіліктік қатынастарға:

<variant>   ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant>  ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant>   ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant>   ҚР Парламенті  мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant>    ҚР  Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion>  Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant>  бірдей дәрежеде тұрған органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant>  жоғарғы тұрған орган мен төменгі тұрған орган арасындағы қатынастар жатады

<variant> жоғарғы тұрған орган мен  жалпы мемлекеттік  органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant>   жалпы мемлекеттік  органдар мен құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар жатады

<variant>   құқық қорғау орагдарының арасындағы  өзара қатынастар жатады

<guestion>   Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant>  ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant>  ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant>   ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant>    ҚР Парламенті  мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР  Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion>  Әкімшілік құқықтың қайнар көздеріне:

<variant>  мемлекеттік органдардың барлық актілері

<variant> қоғамдық бірлестіктердің  барлық актілері

<variant>  діни бірлестіктердің барлық актілері

<variant>  сот органдарының актілері

<variant>   әкімшілік  акітері жатады

<guestion>  Әрекет қабiлеттiлiктiң басталу мерзiмi:

<variant> 18  -жастан.

<variant> 16 -жастан.

<variant> 14  -жастан.

<variant> 15  -жастан.

<variant>  17  -жастан.

<guestion>   Аралық әрекет қабiлеттiлiктiң басталуы:

<variant> 18  -жастан.

<variant> 14 -жастан.

<variant> 16  -жастан.

<variant> 15  -жастан.

<variant>  17  -жастан.

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынастардың элементтерi:

<variant> субъект, объект фактiлiк мағынасы құқықтық мағынасы.

<variant> субъект және объект.

<variant> субъект және объект фактiлiк мағынасы.

<variant> субъект және объект құқықтық мағынасы.

<variant>  ешқайсысы жатпайды.

<guestion>  Субъект дегенiмiз:

<variant> жеке тұлға.

<variant> iшкi жүйелiк мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant>  субъектiлердiң мiндеттерi мен құқықтары.

<guestion> Объект дегенiмiз:

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп, заңдылық.

<variant> жеке тұлға.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant> субъектiлердiң мiндеттерi.

<variant>  субъектiлердiң құқықтары.

<guestion> Фактiлiк мағынасы дегенiмiз:

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> жеке тұлға.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant>  субъектiлердiң құқықтары мен мiндеттерi.

<guestion> Құқықтық мағынасы дегенiмiз:

<variant> субъектiлiк құқықтары мен мiндеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant>  құқыққа қайшы iс-әрекеттер.

<guestion>  Нормативтiк актiлердiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады:

<variant> конститузия.

<variant> президент актiлерi.

<variant> орталық атқарушы органдардың актiлерi.

<variant>  жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерi.

<guestion>   Азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық статустары:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк әрекет және құқықтық қабiлеттiлiк.

<variant> мемлекеттiк басқару саласындағы құқықтар мен мiндеттер.

<variant> азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық кепiлдiктерi мен бостандықтары.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion>   Әкімшілік әрекет қабiлеттiлiктiң толық көлемдегi басталу мерзiмi:

<variant> 18   жастан.

<variant> 16   жастан.

<variant> 14   жастан.

<variant> 17   жастан.

<variant>  20 жастан.

<guestion>  Азаматтардың шағымдарының түрлерi:

<variant> әкiмшiлiк және соттық.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant>  қоғамдық және саяси.

<guestion> Әкімшілік шағымның түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Жалпы әкiмшiлiк шағымдардың қаралу мерзiмi:

<variant> 15   күн.

<variant> 10 күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant>  5  күн.

<guestion>   Жалпы әкiмшiлiк шағымдарды қараудың ұзақ мерзiмi:

<variant> 1 ай.

<variant> 2 ай.

<variant> 20 күн.

<variant> 25   күн.

<variant>  15  күн.

<guestion>  Жалпы соттық шағымның қаралу мерзiмi:

<variant> 10 күн iшiнде.

<variant> 15   күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant>  25  күн.

<guestion>   Шетел азаматтарының бөлiну топтары:

<variant> тұрғылықты тұратын және уақытша тұратын.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Азамат құқықтарын жүзеге асыру механизiмiне сәйкес нешеге бөлiнедi

<variant> абсалюттi құқықтар‚ қатысты салыстырмалы құқықтар

<variant> жалпы құқықтар‚ арнайы құқықтар

<variant> мемлекеттiк көмек алу құқықтары‚ қорғау құқықтары

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion>   Азаматтардың әкімшілік құқықтық қабілеттігі  қай кезден басталады:

<variant> туылған кезден бастап

<variant> 14  жасқа толғаннан бастап

<variant> 16  жасқа толғаннан бастап

<variant> 18 жасқа толғаннан бастап

<variant>  15   жасқа толғанан бастап

<guestion>   Азаматтардың жартылай әрекет қабілеттігі қай кезден басталады:

<variant> әртүрлі жаста, оның ішінде 14   жасқа дейін де

<variant> 15   жастан бастап

<variant> 16   жастан бастап

<variant> 18   жастан бастап

<variant>  туылғаннан бастап

<guestion> Мекемелер мен бірлестіктер заңды тұлғалар ретінде қандай органда тіркеуден өтуі тиіс:

<variant> әділет органдарында

<variant> жергілікті әкімшілікте

<variant> жергілікті маслихатта

<variant> салық комитетінде

<variant>  қаржы және әділет органдарында

<guestion>  Әкім қандай нормативтік акті қабылдайды:

<variant> шешімдер мен өкімдер

<variant> шешімдер мен нұсқаулар

<variant> заңдар мен заңға тәуелді актілер

<variant> өкімдер мен нұсқаулар

<variant>  қаулы

<guestion>  Президент өз қызметiн жүзеге асыру үшiн берiлетiн кепiлдiктiң түрлерi:

<variant> құқықтық, әлеуметтiк, ұйымдастырушылық.

<variant> құқықтық, саяси.

<variant> ұйымдастырушылық, әлеуметтiк, саяси.

<variant> құқықтық, әлеуметтiк және саяси.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Әкімшілік құқықтық субъектiлерiнiң түрлерi:

<variant> жеке және коллективтiк.

<variant> жеке және ұйымдық.

<variant> ұйымдық және коллективтiк.

<variant> мемлекеттiк және жекеменшiк.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiн жүзеге асыратын басшылар:

<variant> әкiмдер.

<variant> әкiмдер мен әкiмшiлiктегi президент уәкiлi.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдағы президент уәкiлi.

<variant> әкiмдер мен көмекшiлерi.

<variant>  әкiмдер мен орынбасарлары.

<guestion>  Басқару әдістерін көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк құқық.

<variant> нақты мәселелердi шешу.

<variant> басқарушының еркiндiгiне әсер ету.

<variant>  басқару саласы бойынша пайда болған нақты мәселелердi шешу.

<guestion>  Нақты мәселелердi шешу түрлерi:

<variant> жеке, коллегиялы түрде және бiрлесiп.

<variant> бiрлесiп.

<variant> референдум арқылы.

<variant> дауыс беру арқылы.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>   Шешiмдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> қаулы, бұйрық, инструкзия.

<variant> қаулы, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, заң.

<variant> нормативтiк акт, инструкзия.

<variant>  нормативтiк акт, регламент.

<guestion>  Атқарушы органдардың басты мақсаты:

<variant> заңдардың орындалуын қамтамасыз ету.

<variant> заңдылықтармен қамтамасыз ету.

<variant> президентке тиянақты есеп беру.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>  Орталық және жергiлiктi атқарушы органдарды бекiтетiн:

<variant> президент және премьер-министр.

<variant> президент және әкiмдер.

<variant> әкiмдер және жетекшiлер.

<variant> әкiмдер мен төрағалар.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Жекешелендiрудiң басталған жылын көрсетiңiз:

<variant> 21   ақпан 1991  жыл.

<variant> 20 ақпан 1992   жыл.

<variant> 1 қаңтар 1993   жыл.

<variant> 1 қаңтар 1994   жыл.

<variant>  20 желтоқсан 1995   жыл.

<guestion>   Атқару билiгiнiң жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi және Үкiметi.

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент, мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant>  президент және премьер-министр.

<guestion>  Ел iшiндегi және сыртқы қарым-қатынасты реттейтiн лауазымды тұлға:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> министр.

<variant>  төраға.

<guestion>  Орталық басқару органдарын көрсетiңiз:

<variant> министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер.

<variant> министрлiктер.

<variant> әкiмшiлiктер.

<variant> президент.

<variant>  мемлекеттiк комитеттер әкiмшiлiктер.

<guestion>  Қазақстан Республикасының Парламентiнiң негізгі қызметi:

<variant> заң шығару.

<variant> заңның орындалуын қадағалау.

<variant> бақылау.

<variant> қадағалау.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>  Заң шығарушы орган:

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant>  мәжiлiс.

<guestion>  Қазақстан Республикасының жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> президент, парламент, үкiмет.

<variant> президент, үкiмет.

<variant> Қазақстан Республикасының жоғарғы соты.

<variant> прокуратура.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Президенттiкке кандитаттыққа қойылатын талаптар:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> Қазақстан Республикасының азаматы.

<variant> жасы 30 дан асқан

<variant> сотталмаған.

<variant>  Қазақстан Республикасында тұрақты тұрғыны.

<guestion>  Қазақстан Республикасы Президентiнiң өкiлетiк мерзiмi:

<variant> 5 жыл.

<variant> 2   жыл.

<variant> 3жыл.

<variant> 4жыл.

<variant>  8-6   жыл аралығында.

<guestion>   Парламенттiң кезектi және кезектен тыс отырыстарын бекiтетiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> конститузиялық кеңес төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant>  барлығы бiрге.

<guestion>  Үкiмет пен Парламенттiң өкiлеттiктерiн тоқтататын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant>  барлығы бiрiгiп.

<guestion>  Ұлттық қауiпсiздiк комитетiн тарататын және қайта құрайтын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> әдiлет министрi.

<variant> комитет төрағасы.

<variant>  конститузиялық кеңес.

<guestion> Президенттi қызметтен босататын орган:

<variant> жоғарғы сот және конститузиялық кеңестiң қорытындысы бойынша Парламент.

<variant> жоғарғы сот.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> парламент.

<variant>  премьер-министр.

<guestion> Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының тағайындалу тәртiбi:

<variant> сенат келiсiмiмен президент тағайындайды.

<variant> мәжiлiс келiсiмiмен премьер-министр тағайындайды.

<variant> премьер-министр тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion>  Әр саладағы қызметпен айналасу жөнiндегi лицензия беретiн орган:

<variant> орталық атқарушы органдар.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдар.

<variant> iшкi iстер органы.

<variant> нотариустар.

<variant>  салық комитетi.

<guestion>  Облыс әкiмдерiнiң тағайындалу тәртiптерi:

<variant> премьер-министрдiң ұсынуымен президент қызметке тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant>  сенат және мәжiлiс төрағасы.

<guestion>   Президент нұсқауларының, Үкiмет қаулыларының күшiне ену тәртiбi:

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап 10 күннен кейiн.

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап.

<variant> президент қол қойған мезгiлден бастап.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion>  Салааралық басқаруды жүзеге асырушы орталық атқарушы органдар -бұл ..

<variant> салааралық функцияларды орындауға маманданған және салалық қызмет профилiне ие емес органдар.

<variant> нормативтiк қарым-қатынасты құрудағы заң шығарушы негізгі басқарма.

<variant> құқықтық нормаларды қамсыздандыру механизмiн жасаушы орган.

<variant> әкiмшiлiк құқық пен басқаруды күшейтуге маманданған орган.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>  Басқарма жетекшiлерi тиiмдi басқаруды жүзеге асырады. Егер келесi факторға сүйенсе:

<variant> ұйымдық басқаруға маманданған болса.

<variant> шешiм қабылдау тәртiбiн бiлсе.

<variant> салық саясатын, аудиттi бiлсе.

<variant> ұйымның иiлмелi құрылымын бiлсе.

<variant>  барлық жауап дұрыс.

<guestion>  Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды дамытудың негізгі переспективалы варианттары:

<variant> қалалық және ауылдық өзiн-өзi басқаруды дамыту.

<variant> монополияны дамыту.

<variant> транспорт және коммуниказияны, әсiресе  инфроқұрылымды дамыту.

<variant> ассосацияларды дамыту.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>   Қандай жағдайда жергiлiктi өзiн-өзi басқару пайда болуы мүмкiн?

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танып, оған мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танымай-ақ мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн бермей-ақ, жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын таныған кезде.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant>  барлық жауап дұрыс.

<guestion>  Өзiн-өзi басқару құқығы келесi варианттарды жүзеге асыруы мүмкiн:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарын сайлау.

<variant> халық инизиативасының құқықтық шығармашылығын алға қою.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi жарлығын бекiту.

<variant>  басқа өзiн-өзi басқару органдарының ассозиазиясына кiру.

<guestion>   Мемлекеттiк қызметтiң қағидаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң жүйесiнiң бiрлiгi.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң халық қолында болуы.

<variant> азаматтардың теңдiгi, шешiмдердiң мiндеттi орындалуы.

<variant>  бақылау және есеп беру, тұрақтылық.

<guestion>  Жоғарғы категорияға жататын мемлекеттiк қызметтердi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> премьер-министр.

<variant> мемлекеттiк хатшы.

<variant> президент әкiмшiлiгiнiң жетекшiсi.

<variant>  премьер-министрдiң орынбасары.

<guestion>   Бiрiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы түгел жатады.

<variant> үкiмет аппаратының жетекшiсi.

<variant> министрлер.

<variant> мемлекеттiк комитеттердiң жетекшiлерi.

<variant>  облыс әкiмдерi, министрлер, мемлекеттiк комитет жетекшiлерi.

<guestion>   Екiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> министрлер орынбасарлары.

<variant> мемлекеттiк комитет төрағаларының орынбасарлары.

<variant> облыс әкiмдерiнiң орынбасарлары.

<variant>  мемлекеттiк органдардың жетекшiсiнiң орынбасарлары.

<guestion>  Мемлекеттiк қызметке кiру жолдары:

<variant> қабылдау, тағайындау, сайлау, конкурс.

<variant> қабылдау, тағайындау.

<variant> сайлау және конкурс.

<variant> тағайындау және сайлау.

<variant>  қабылдау және орналастыру.

<guestion>   Мемлекеттiк қызметкердi аттестациялау:

<variant> қызметкердiң iскерлiк қабiлетiн бағалау.

<variant> жұмыс iстеу тәртiбiн бағалау.

<variant> бiлiмiн тексеру.

<variant> сауатын, бiлiмiн тексеру.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>   Комитеттi басқарушы:

<variant> төраға.

<variant> басшы.

<variant> директор.

<variant> министр.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Комитеттi басқаратын коллегиялық орган:

<variant> кеңес.

<variant> парламент.

<variant> сот.

<variant> прокуратура.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Қызметке тағайындаудың әдістері:

<variant> барлығы жатады.

<variant> тиiстi органмен.

<variant> лауазымды адаммен.

<variant> ұсыныс бойынша.

<variant>  келiсiм бойынша.

<guestion>  Сайлауға жататын лауазымды қызметкерлер:

<variant> Қазақстан Республикасы Президентi Парламент депутаттары.

<variant> жоғарғы сот төрағасы.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> прокурорлар.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Мемлекеттiк қызметкерлердiң негізгі мiндеттерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> заңдылықты сақтау.

<variant> конституизяға бағыну.

<variant> тәртiптi, мәдениеттi қамтамасыз ету.

<variant>  азаматтардың құқықтарын қорғау, мемлекеттiк құпияны сақтау.

<guestion>  Мемлекеттiк аттестацияның өткiзiлу мерзiмдерi:

<variant> 3 жылда 1 рет.

<variant> 2 жылда 1 рет.

<variant> әр жылда.

<variant> 4   жылда 1 рет.

<variant>  2, 5   жылда 1 рет.

<guestion> Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant>   саяси /

<variant>  құқықтық

<variant>  әлеуметтік

<variant>  азаматтық

<variant>   экономикалық

<guestion>  Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant>  әкімшілік

<variant>  құқықтық

<variant>  әлеуметтік

<variant>  азаматтық

<variant>   экономикалық

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>  1<guestion>   жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   2<guestion>   жасқа

<variant>   30 жасқа

<guestion>   Судья болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>   2<guestion>   жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>    30 жасқа

<guestion>  Сенатқа депутатат  болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>  30 жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   2<guestion>   жасқа

<variant>    1<guestion>   жасқа

<guestion> Мәжіліске депутатат  болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>   25   жасқа

<variant>   16   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   24  жасқа

<variant>    18 жасқа

<guestion> Маслихатқа депутатат  болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>   20 жасқа

<variant>   16   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   25   жасқа

<variant>    15   жасқа

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін  қажетті талап:

<variant>  ҚР азаматы болу

<variant>   16   жасқа толу

<variant>   ҚР территориясында тұру

<variant>   ана тілін білу

<variant>    30 жасқа толу

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін  қажетті талап:

<variant>   сәйкес жоғарғы білімінің болуы

<variant>   құқықтық білімінің болуы

<variant>   экономикалық білімінің болуы

<variant>   үздік дипломның болуы

<variant>     арнайы дәрежесінің болуы

<guestion>  Мемлекеттік қызметке  орналасуға кедергі болатын мән-жай…

<variant> өзінің кірістері туралы жалған ақпарат беру /дұрыс/

<variant>  құқықтық білімінің болуы

<variant>  экономикалық білімінің болуы

<variant> үздік дипломның болмауы

<variant>   арнайы дәрежесінің болуы

<guestion> Мемлекеттiк мекемелердiң пайда болу жолдары:

<variant> президенттiң, үкiметтiң бекiтуiмен орталық және жергiлiктi атқыраушы органдардың шешiмi бойынша.

<variant> президент бұйрығымен.

<variant> үкiметтiң бекiтуiмен.

<variant> министерство шешiмiмен.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Мемлекеттiк қазынаның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> республикалық және жергiлiктi.

<variant> мемлекеттiк және жеке.

<variant> орталық және жүйелiк.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Республикалық қазынаның құрамы:

<variant> барлығы жатады.

<variant> респубикалық бюджет табиғи ресурстар.

<variant> тарихи және мәдени мүсiндер, ескерткiштер.

<variant> әскери шаруашылық.

<variant>  құнды металдар мен тастар.

<guestion> Жергiлiктi қазынаның қғрамы:

<variant> жергiлiктi бюджет, тарихи мәдени ескерткiштер.

<variant> табиғи ресурстар.

<variant> құнды тастар.

<variant> құнды металдар мен тастар.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік құқық өзiнiң конструктивтi рөлiн келесi жағдайларда болғанда орындауды қабiлеттi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынды қайта құғанда.

<variant> монополияны шектегенде.

<variant> түрлi ұйымдарды тiркеу.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Мемлекеттiк меншiк қорын құруда қалай бөлiнедi?

<variant> республикалық және коммуналдық.

<variant> жеке меншiк және мемлекеттiк.

<variant> республикалық және жеке меншiк.

<variant> коммуналдық және жеке меншiк.

<variant>  жауапкершiлiг шектеулi және толық жауапкершiлiктегi серiктестiктер.

<guestion> Республикалық кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> үкiметпен.

<variant> әкiмдермен.

<variant> парламент сенатымен.

<variant> президент бекiтедi.

<variant>  жоғарғы сот шешiмiмен.

<guestion> Коммуналды кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> әкiмдермен.

<variant> үкiметпен.

<variant> парламент мәжiлiсiмен.

<variant> әдiлет министрлiгiмен.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Қандай жағдайларға байланысты компанияларды «Национализациялау» жүзеге асады?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> саланың немесе компанияның локальды проблемаларына байланысты.

<variant> экономиканы, әскери тербелiске байланысты, ұйымдастыруды уақытша доғаруға байланысты.

<variant> ұлттық экономиканың халықаралық бәсекелестiк қабiлетiнiң болмауына байланысты.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>  Қазақстанда «Национализациялауды» құқықтық институт ретiнде қолданадыма?

<variant> жоқ.

<variant> ия.

<variant> бұрың қолданған.

<variant> болашақта қолдану күтiлуде.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> «Назионализазия» (ұлттық кәсiпорын) –бұл ..

<variant> нарықты жасау немесе кейiнге қалдыру құралы.

<variant> монополия жасау құралы.

<variant> олигополия жасау құралы.

<variant> монопсония жасау құралы.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекетiк кәсiпорын басшысын және орынбасарын орнынан алып тастауға және тағайындау.

<variant> кәсiпорын басшысының есебiн бекiтедi.

<variant> кәсiпорынға мемлекеттiк тапсырыс берiп оның орындалуын бақылайды.

<variant>  жыл сайын еңбектi төлеу қорын орнатады.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынның мүлiкке қатысты бiрқатар келiсiм-шарттар жасауына келiсiм бередi.

<variant> кәсiпорынның валюталық пайда нормасын анықтауға құқы бар.

<variant> кәсiпорындарға қосымша қаржы қғралдарын бөлуге.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Басқару формаларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> құқықтық және құқықтық емес.

<variant> заңды және заңға қайшы.

<variant> заңды және құқықтық.

<variant> құқықтық емес және заңды.

<variant>  құқықтық емес және заңға қайшы.

<guestion> Құқықтық емес басқару формасындағы iс-әрекеттер:

<variant> ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық әрекеттер.

<variant> нормативтiк актiлердi қабылдау.

<variant> әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> есепке алу iс-әрекеттерi.

<variant>  заңды түсiндiру.

<guestion> Басқару формасындағы құқықтық iс-әрекеттер:

<variant> нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> заңды тұлғаларды есепке алу.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant> ұйымдастырушылық iс-әрекеттер.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Басқару деңгейiне байланысты құқықтық актiлердiң түрлерi:

<variant> жалпы, жергiлiктi, iшкi ұйымдастырушылық.

<variant> жалпы, ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> iшкi және сыртқыұйымдастырушылық.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Құқықтық мағынасына байланысты құқықтық басқару актiлерiн көрсетiңiз:

<variant> нормативтiк, жалпы, жеке.

<variant> нормативтiк, және құқықтық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жеке және ерекше.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Республика министрлiгiнiң басқару сапаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> сыртқы экономикалық байланыс.

<variant> денсаулық сақтау.

<variant> мәдениет, сауда.

<variant>  көлiк және денсаулық сақтау.

<guestion>  Басқару қызметiндегi негізгі тәсiлдер:

<variant> сендiру және мәжбүр ету.

<variant> мiндеттеу, мәжбүрлеу.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> заңдылық және бағыныштылық.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Мемлекеттiк басқару актiлерiнiң түрлерi:

<variant> жарлық, қаулы, өкiмдер.

<variant> жарлық, заң, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, өкiмдер.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Құқықтық басқару формалары:

<variant> келiсiм шарттар жасау, нормативтiк және құқықтық актiлердi дайындау, қабылдау.

<variant> заңды iс-әрекеттер.

<variant> азаматтардың теңдiгiн сақтау.

<variant> азаматтардың құқықтарын қорғау.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Құқықтық емес басқару формалары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> ұйымдастыру қызметi.

<variant> материалды-техникалық қызметтер.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant>  аттестазия жасау.

<guestion> Құқықтық актiлер әкiмшiлiк билiктiң қандай iсiн жүзег е асырады

<variant> әкiмшiлiк қызметiн

<variant> мақсаты мен мiндетiн

<variant> нысаны

<variant> әкiмшiлiк саяси мiндетi

<variant>  әлеуметтiк мәдени

<guestion> Әкімшілік актiлер әртүрлi критерийлер белгiлерi бойынша қанша топқа бөлiнедi

<variant> 6

<variant> 7

<variant> 9

<variant> 10

<variant>  8

<guestion> Актiлер қанша нысанда болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant>  5

<guestion> Атқарушы билiк қызметiмен құрылымының қанағаттандыратын ең басты белігсi

<variant> мiндеттiлiгi

<variant> сәйкестiлiгi

<variant> ұйымдастырылуы

<variant> сапасы

<variant>  тиiмдiлiгi

<guestion> Әкімшілік актiлердiң жарамсыздығы екi түрде болады

<variant> алқалы акт‚ бұқаралық акт

<variant> бейшара акт‚ даулы акт

<variant> арнайы акт‚ жоспарлы акт

<variant> жеке акт‚ дара акт

<variant>  құқықтық акт‚ нормативтiк акт

<guestion> Актiлердi өзгерту қандай органдар арқылы жүзеге асады

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> парламеттiк

<variant> үкiметтiк

<variant>  құқықтық

<guestion> Әкімшілік актiлер күшiн жоюды‚ қалай

<variant> нақты‚ заңды түрде

<variant> әкiмшiлiк‚ азаматтық түрде

<variant> алқалық‚ бұқаралық түрде

<variant> арнайы‚ жоспарлы түрде

<variant>  құқықтық‚ жоспарлы түрде

<guestion> Ұйымдастырушылық техникалық талаптар қанша болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant>  5

<guestion> Әкімшілік актiлердiң қандай презумцииясыяғни олардың ресми түрде күшi жойылғанша заңды деп есептелiнедi

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> заңдық

<variant> қылмыстық

<variant>  құқықтық

<guestion> Әкімшілік шарттардың түрлерi

<variant> мемлекет аралық

<variant> соти аралық

<variant> ұйым аралық

<variant> оргон аралық

<variant>  қала аралық

<guestion> Нормативтiк акт әлеуметтiк құқықтық реттеу барысында мына талаптарды орындайды

<variant> мемлекттiң басқару оргонының қызмет ету шегiн бiлдiредi

<variant> субьектiнiң кең өрiсте әрекет етуi

<variant> баяндалуының қысқалығы

<variant> қабылданушының ресми тәртiбi

<variant>  құқық нормалары бар

<guestion> ҚР нормативтiк актiлерi заңдық күшiне сәйкес неше топқа бөлiнедi

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant>  6

<guestion> Әкімшілік шарттар дегенiмiз

<variant> әлеуметтiк нормаларда негiзделген және бiр жағы үлесi мемлекеттiк билiк субьектiсi болатын

<variant> әлеуметтiк келiсiм

<variant> құрылымдық ұйымдастырушылық

<variant>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    мемлекттiк билiк субьектiсi

<variant>  дұрыс жауап жоқ

<guestion> Мемлекттiк органдарда лауазымдарды иеленудiң неше түрi бар

<variant> 4

<variant> 7

<variant> 5

<variant> 3

<variant>  2

<guestion> Мемлекттiк қызмет лауазымдарды құрау  түсiнiгi

<variant> кадрларды дайындау‚ орналастыру‚ таңдау

<variant> кадрларды беоу‚ толықтыру‚ азайту

<variant> ұсыну бойынша тағайындау

<variant> кадрларды дайындау

<variant>  кадрларды орналастыру

<guestion> Әкімшілік шарттардың қызметiнiң неше түрi бар?

<variant> 6

<variant> 8

<variant> 5

<variant> 4

<variant>  2

<guestion> Субординациялық басқару әдiсi:

<variant> басқарушының құқығы мен мiндетiн бөлу.

<variant> басқарушыны мiндеттеу.

<variant> азаматтардың құқықтарын белгiлеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Координациялық басқару әдiсi:

<variant> мәселенi бiрлесiп, жеке дара шешу.

<variant> жеке дара шешу.

<variant> бiрлесiп шешу.

<variant> коллегиялы түрде.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Мемлекеттiк қызметкерлердi марапаттаудың топтары:

<variant> моральдық, материалдық, ұйымдастырушылық.

<variant> моральдық.

<variant> материалдық.

<variant> ұйымдастырушылық.

<variant>  заттай, ақшалай.

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant>  тек бір жақты шығарылады

<variant>  екі жақты шығарылады

<variant>  көп жақты шығарылады

<variant>  жеке түрде шығарылады

<variant>   көпше түрде шығарылады

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant>  тек құзіретті органмен шығарылады

<variant>   мемлекеттік мекемемен  шығарылады

<variant>  мемлекеттік кәсіпорынмен  шығарылады

<variant>  азаматтардың қатысуымен шығарылады

<variant>   қоғамдық бірлестіктердің қатысуымен шығарылады

<guestion>   Мемлекеттік басқару актілерінің  заңдық маңызына байланысты түрлері:

<variant>  нормативтік

<variant>  қаулы

<variant>  шарт

<variant> үкім

<variant>   шешім

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістеріне қандай сипат тән

<variant> басқару

<variant> заңдық

<variant> қоғамдық

<variant> келісімдік

<variant>  шарттық

<guestion> Сендіру әдісін жүзеге асару жолдары

<variant> үгіттеу

<variant> қорқыту

<variant> құқықты шектеу

<variant> құқық беру

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Мемлекеттік басқару нысаны

<variant> нормативтік акті қабылдау

<variant> мемлекетті басқару

<variant> қоғамды басқару

<variant> мемлекеттік органдардың қызметін бақылау

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion>  Жеке басқару актісі, бұл:

<variant> өкім

<variant> қаулы

<variant> заң

<variant> ереже

<variant>  жарғы

<guestion> Мемлекеттік басқарудың құқықтық емес нысандары

<variant> материалды-техникалық іс-әрекеттерді орындау

<variant> нормативті акті қабылдау

<variant> жеке нормативті акті қабылдау

<variant> әкімшлік шарт жасау

<variant>  әкімшілік- процессуалды әрекетерді жүзеге асыру

<guestion> Мемлекеттік басқару актісі

<variant> қол қойған күннен бастап күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін <guestion>   күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 10 күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 1<guestion>   күн ішінде күшіне енеді

<variant>  ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістері

<variant> сендіру және мәжбүрлеу

<variant> мәжбүрлеу

<variant> сендіру

<variant> күштеу және мәжбүрлеу

<variant>  бақылау және қадағалау

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі субъектілерге әсер етуіне  байланысты:

<variant> талаптандырушы

<variant>  марапаттаушы

<variant>  тек моральдік

<variant>  экономикалық

<variant>   ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі тапсырма беру нысанына  байланысты:

<variant>  императивтік

<variant>  марапаттаушы

<variant>  тек моральдік

<variant>  экономикалық

<variant>   ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant>  сендіру

<variant>  қинау

<variant>  болжау

<variant>  сенім білдіру

<variant>   алдау

<guestion>   Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant>  мәжбүрлеу

<variant>  қинау

<variant>  болжау

<variant>  сенім білдіру

<variant>   алдау

<guestion>   Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісі  бұл:

<variant>  адамдардың еркіне моральдік әсер  ету

<variant>  адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  сенім білдіру

<variant>   адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісін қолдану нәтижесінде:

<variant>  адамдардың   көзқарасы сендірушінің көзқарасына сай болады

<variant>  адамдардың   көзқарасы мемлекеттік органның көзқарасына сай болады

<variant>  адамдардың   көзқарасы қоғамның көзқарасына сай болады

<variant>  адамдардың   көзқарасы  басқалардың көзқарасына сай болады

<variant>   адамдардың   көзқарасы халықтың көзқарасына сай болады

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  құқықтық насихат

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  моральдік талаптандыру

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  қоғамға қарсы істерді сынау

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  заң талаптарын түсіндіру

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  материалдық талаптандыру

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>  құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  мәжбүрлеу   әдісі  бұл:

<variant>  адамдардың еркіне тікелей  күш қолдану

<variant>  адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  сенім білдіру

<variant>   адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant>  негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant>  әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

 

 

Орташа сұрақтар.

 

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығыда жатпайды.

<guestion>  Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant>  ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion> Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5   сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant>  24   сағат.

<guestion> Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant>  сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant>  негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant>  әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығыда жатпайды.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant>  ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion>  Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5   сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant>  24   сағат.

<guestion>  Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant>  сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң қағидалары:

<variant> жалпы басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> заңдылық.

<variant> заң алдындағы субъектiлердiң теңдегi.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң жақтары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> маслихат хатшысы.

<variant> прокурор.

<variant> сот төрағасы.

<variant>  мекеме басшылары.

<guestion> Әкімшілік құқық бұзу жөнiндегi iсжүргiзудiң мақсаттары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> әр iстi уақыттылы жан-жақты қарап шешу.

<variant> iстi заңға сәйкес шешу.

<variant> шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету.

<variant>  әкiмшiлiк құқық бұзушылың себептерiн табу, оны ескерту.

<guestion> Әкімшілік iсжүргiзу сатылары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк құқық бұзу жөнiнде iс қозғау.

<variant> iстi қарау, қаулы шығару.

<variant> шешiмдi орындау.

<variant>  шешiмдi шағымдану.

<guestion> Әкімшілік iс жүргiзу түрлерi

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant> әкiмшiлiiк құқық шығармашылық

<variant> құқық қолдану қызметi

<variant> құқық беретiн

<variant>  дұрыс жауап жоқ

<guestion> Құқық қолдану қызметi дегенiмiз

<variant> билiк субектiлерiнiң әртүрлi маңызы бар жеке iстердi қарау және оған қатысты шешiм шығару қызметi

<variant> атқарушы оргондардың бұқарналық құқықтық актiлердi  дайындау‚ бекiту және ресми жариялау түрiндегi қызметi

<variant> атқарушы оргондардың құқық шығару және құқық қолдану қызметi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік iс қарудың түрлерi

<variant> әкiмшiлiк құқық беретiн iс қарау‚ әкiмшiлiк юридикзиялық iс қарау

<variant> жеке құрамды iрiктеу бойынша iс қарау

<variant> азаматтардың шағымдарын қарау бойынша iс қарау

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant>  дұрыс жауап жоқ

<guestion> Әкімшілік iс қарау кезеңдерi

<variant> барлығы

<variant> шешiмге тиiстi мәселенi ашу‚ осы мәселенi талдау және шешiмнiң жобасын жасау

<variant> жобаны бекiту‚ шешiмдi орынлаушыларға жеткiзу

<variant> шешiмнiң орындалуын ұйымдастыру және оған бақылау жасау‚ бұрын қабылданған шешiмдердi қайта қарау

<<guestion> Гипотезаның түрлері:

<variant>  абсолютті анық және қатынасты анық

<variant>  абсолютті анық және баламалы анық

<variant>  баламалы және қатынасты анық

<variant>  абсолютті және салыстырмалы анық

<variant>   қатынасты және салыстырмалы анық

<guestion> Диспозиция  бұл:

<variant>  тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant>  жазалаудың түрлері

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>   нормативтік актінің түрі

<guestion> Санкция бұл:

<variant>  жазалау шаралары

<variant>  тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>   нормативтік актінің түрі

<guestion> Әкімшілік іс жүргізудің субъектілері:

<variant>  әкімшілік құқықтың барлық субъектілері

<variant>  судья, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>  полиция қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>  жол  полициясының қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>    салық орандарының  қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant>  әділет орагдарымен

<variant>  сот органдарымен

<variant>  полиция орагандарымен

<variant>  мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant>   салық органдарымен

<guestion>  Кәмелетке толмағандарға алкогольдік ішімдік сатуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>   полиция органдары

<variant>   салық органдары

<variant>   сот органдары

<variant>   әкімшілік

<variant>    кәмелетке толмағандарға байланысты істер жөніндегі инспекция

<guestion> Кәмелетке толмағандарды эротикалық  мазмұндағы өнімдерді әзірлеуге тартуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>   сот органдары

<variant>   салық органдары

<variant>   полиция органдары

<variant>   әкімшілік

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>   әкімшілік құқықбұзушылықтың құрамының болмауы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде  заңдардың дәл және біркелкі  қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant>   прокуратура органдары

<variant>   полиция органдары

<variant>   сот органдары

<variant>   қаржы полициясы

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion>  Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant>   полиция органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>   салық органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>   қаржы полициясының   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion>  Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулы

<variant>   полиция органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулысының күшін жояды

<variant>   салық органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы нұсқау береді

<variant>   қаржы полициясының   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>  әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant>  әкімішілік шектеуге заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant>  әкімішілік  ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы шешім шығарады

<variant>  әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы үкім  шығарады

<variant>   әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы наразылық шығарады

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>   әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің әрекет қабілетсіз  болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>    әкімішілік құқықбұзушылықтың  куәгерлерінің  болмауы

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>   әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің қайтыс болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болмауы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болмауы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>    әкімішілік құқықбұзушылықтың  куәгерлерінің  болмауы

<guestion> Заңдылықты басқылаудың түрлерi:

<variant> президенттiк, парламенттiк үкiметтiк бақылау.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant> президенттiк және парламенттiк.

<variant>  ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Қадағалаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> прокурорлық, әкiмшiлiк, соттық.

<variant> прокурорлық және президенттiк.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant>  әкiмшiлiк және президенттiк.

<guestion> Мемлекеттiк меншiктi басқаратын орган:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> төраға.

<variant>  жетекшi.

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы қаулы шығарады

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы үкім  шығарады

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы шешім  шығарады

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы наразылық шығарады

<variant>   әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы нұсқау  шығарады

<guestion>  Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде  заңдардың дәл және біркелкі  қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant>   прокуратура органдары

<variant>   полиция органдары

<variant>   сот органдары

<variant>   қаржы полициясы

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion> құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant>   полиция органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>  салық органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>   қаржы полициясының   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>  ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant>  әділет орагдарымен

<variant>  сот органдарымен

<variant>  полиция орагандарымен

<variant>  мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant>   салық органдарымен

  1. Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  Үкіметтік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  Президенттік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  прокурорлық

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Президенттік

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  соттық

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  Парламенттік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  әкімшілік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимiнiң қағидалары:

<variant> барлығы.

<variant> үкiметтiң бөлiнуi.

<variant> әкiмшiлiктiң заңмен байланыстылығы.

<variant> әкiмшiлiктiң заң алдында жауаптылығы.

<variant>  азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектемеу.

<guestion> Құқықтық режимдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> жалпы және қайталанбалы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  жалпы және қосымша.

<guestion>  Қайталанбалы құқықтық режимдердiң топтарын көрсетiңiз:

<variant> қарапайым, төтенше.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қарапайым және күрделi.

<variant> жәй және күрделi.

<variant>  қарапайым және ерекше.

<guestion>  Заңмен белгiленген төтенше режимiнiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> шұғыл, әскери және ерекше жағдайлар.

<variant> төтенше және әскери.

<variant> ерекше жағдайлар.

<variant> жедел және төтенше жағдайлар.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны күзеттеудiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> саяси күзет.

<variant> әскери және саяси күзет.

<variant> экономикалық және экологиялық күзет.

<variant>  әскери және экономикалық күзет.

<guestion> Әскери қызметтегi заңдылық дегенiмiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<variant> басқару әдiсi.

<variant> азаматтар мен мемлекет арасындағы қатынастар қағидасы.

<variant>  басқару әдiсi және қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны қорғау келесi режимдердiң жиынтығынан көрiнедi

<variant> мемлекеттiк шекара режимi

<variant> шекара режимi

<variant> мемлекеттiк шекарадан өту бекеттерiң режимi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion> Төтенше жағдай режимiнiң неше түрi бар

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant>  қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant>  мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant>  табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant>  құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant>    мемлекетке  қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant>  жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant>  жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant>  ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant>  құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant>  паспорттық режим

<variant>  кеден бекетіндегі режим

<variant>  мемлекеттік шекара режимі

<variant>   мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant>  қарапайым және экстремалды

<variant>  ерекше

<variant>  тұрақты

<variant>  топтық

<variant>   біркелкі

 

Күрделі сұрақтар.

 

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant>  территориялар режимі

<variant>  ерекше жағдай режимі

<variant>  төтенше жағдай режимі

<variant>  әскери жағдай режимі

<variant>   карантин режимі

<guestion>  Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant>  эпидемия және эпизотия кезінде

<variant>  соғыс жағдайында

<variant>  әскери қақтығыс жағдайында

<variant>  жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant>   мемлекеттік өзгерістер кезінде.

<guestion>  Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant>  Президент

<variant>  Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant>  Қорғаныс министрі

<variant>  Ішкі істер министрі

<variant>   Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені  туралы  халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  6   сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 14   сағат бұрын

<variant>   төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  10 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  30 тәулік

<variant>  15   тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  60 тәулік

<variant>   5 тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген ауматарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  60 тәулік  /

<variant>  15   тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  30 тәулік

<variant>   5   тәулік

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant>  қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant>  мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant>  табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant>  құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant>    мемлекетке  қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant>  жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant>  жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant>  ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant>  құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant>  паспорттық режим

<variant>  кеден бекетіндегі режим

<variant>  мемлекеттік шекара режимі

<variant>   мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant>  қарапайым және экстремалды

<variant>  ерекше

<variant>  тұрақты

<variant>  топтық

<variant>   біркелкі

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant>  территориялар режимі

<variant>  ерекше жағдай режимі

<variant>  төтенше жағдай режимі

<variant>  әскери жағдай режимі

<variant>   карантин режимі

<guestion> Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant>  эпидемия және эпизотия кезінде

<variant>  соғыс жағдайында

<variant>  әскери қақтығыс жағдайында

<variant>  жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant>   мемлекеттік өзгерістер кезінде

<guestion> Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant>  Президент

<variant>  Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant>  Қорғаныс министрі

<variant>  Ішкі істер министрі

<variant>   Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені  туралы  халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  <guestion>   сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 1<guestion>   сағат бұрын <variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  10 сағат бұрын

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  30 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  60 тәулік

<variant>  15   тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  30 тәулік

<variant>   5   тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген аумақтарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  60 тәулік

<variant>  15 тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  30 тәулік

<variant>  5  тәулік

<guestion> Сауданы басқарудағы бақылаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк.

<variant> кедендiк.

<variant> тазалық эпидемиялогиялық.

<variant>  салықтық.

<guestion> Ақшаның сапалық негiздерiн көрсетiңiз:

<variant> бостандықты қамтамасыз етедi, билiктi бөледi.

<variant> еркiндiк, билiк.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Нормативтiк актiлердi тiркеудi жүзеге асыратын орган:

<variant> әдiлет министрлiгi.

<variant> әдiлет бiлiктiлiк алқасы.

<variant> iшкi iстер органдары.

<variant> прокутатура.

<variant>  барлығы.

<guestion> Қаржыны басқару функцияларын жүзеге асырушы орган:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant>  парламент.

<guestion> Бюджет жоспарын және орындайтын орган:

<variant> атқарушы органдар.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant>  парламент.

<guestion> Салықты басқару саласындағы басқару түрлерi:

<variant> сыртқы және iшкi.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы..

<variant> негізгі және қосымша.

<variant>  барлығы.

<guestion> Салық саласын мемлекеттiк басқару дегенiмiз:

<variant> төмендегi –iс әрекеттердiң барлығын жасау.

<variant> салық жүйесiн ұйымдастыру.

<variant> салық қатынастарын реттеу.

<variant> салық құрылымын реттеу.

<variant>  салық қатынастарын, жүйесiн реттеу.

<guestion> Салықты басқару саласындағы функцияларды көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> салық құрылымы.

<variant> салық жоспарлау.

<variant> салықтық есеп.

<variant>  салықтық бақылау.

<guestion> Энергетика, индустрия, сауда министрлiгiнiң тағайындалу тәртiбi:

<variant> парламент келiсiмен президент қызметке тағайындайды және босатады.

<variant> сенат келiсiмi бойынша президент қызметке тағайындайды.

<variant> премьер-министр келiсiмiмен президент қызметке тағайындайды.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Кеден органдарының бағынатын министрлiгiн көрсетiңiз:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> iшкi iстер министрлiгi.

<variant> сауда министрлiгi.

<variant> мәдениет министрлiгi.

<variant>  тек президентке бағынады.

<guestion> Валюталық бақылауды жүзеге асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi.

<variant> президент.

<variant> парламент.

<variant> сенат.

<variant>  мәжiлiс.

<guestion> Бюджеттi реттеудi, бөлудi жүзеге асыратын:

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> президент.

<variant> сенат.

<variant> парламент.

<variant>  барлығы бiрiгiп.

<guestion>  Республикалық тұрғын үй қорларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> меншiктi тұрғын үй қоры, мемлекеттiк тұрғын үй қоры.

<variant> ортақ және жеке тұрғын үй қоры.

<variant> барлығы жатады.

<variant> қоғамдық қор.

<variant>  қоғамды және ортақ тұрғын үй қоры.

<guestion> Комуналдық тұрғын үй шаруашылығын басқарудың функциялары:

<variant> координазиялық, шешушiлiк және бақылаушы.

<variant> координазиялық және субординазиялық.

<variant> шешушi функция.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Көлiк комуниказияларын басқарудың мақсаты:

<variant> барлығы жатады.

<variant> көлiкпен тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк құралдарының қауiпсiз қозғалысын қамтамасыз ету.

<variant>  тасымалдауды ұйымдастыру, тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<guestion> Бюджет құралдарының функциясын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> үкiметтiң және парламенттiң саяси мақсатқа жетудегi қаржы кепiлi.

<variant> конститузияға сәйкес мемлекет талаптарын қаржыландыру.

<variant> бақылау функциясы.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Бюджеттi қайсы органдар жасайды?

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> маслихат.

<variant>  жоғарғы сот.

<guestion> Бюджеттi жасаушы органның негізгі мiндеттерiнiң бiрi:

<variant> бюджет жоспарын өз уақытсында парламентке және маслихатқа ұсыну.

<variant> бюджет жоспарындағы көрсеткiштердi асыра орындау.

<variant> есеп комитетiне бюджет жобасын ұсыну.

<variant> жоғарғы сотқа бюджет жобасын ұсыну.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>  Бюджет жасаушы орган қай министрлiк көмегiмен сәйкес бюджет жоспарын жасадйы?

<variant> қаржы министрлiгiмен және оның территориялды органдарымен.

<variant> кiрiс министрлiгiмен.

<variant> экономика және сауда министрлiгiмен

<variant> кеден комитетiмен.

<variant>  отын-энергетика министрлiгiмен

<guestion> Бюджет келесi актiлермен бекiтiледi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заң күшi бар жарлықпен.

<variant> заңмен.

<variant> парламент және маслихат шешiмiмен.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуында әкiмдер келесi өкiлеттiлiктерге ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заңды актiлерде көрсетiлген шекте табиғат объектiлерiн тиiмдi пайдалануға жағдай жасау.

<variant> жергiлiктi бюджетте көрсетiлген сомма шегiнде территорияның дамуы үшiн әлеуметтiк экономикалық бағдарламалар жасау.

<variant> мемлекеттiк акзиялар пакетiн басқаруды жүзеге асыруға және оны ұйымдастыруға.

<variant>  коммуналды пайданың бiр бөлiгiн алуға өкiлеттiлiгi бар.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсысы кiредi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> қаржы валюталық бақылау комитетi.

<variant> салық қызметi.

<variant>  кеден қызмет.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> жоғарғы бiлiм беру департаментi.

<variant> «Қазақойл» Ұлттар мұнай-газ компаниясы.

<variant>  туризм және спорт агентiгi.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> дұрыс жауап жоқ:

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> туризм және спорт агентiгi.

<variant> төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк.

<variant>  мемлекеттiк қызмет агентiгi.

<guestion> Есеп комитетi қайсы органға бағынады:

<variant> президентке.

<variant> үкiметке.

<variant> парламент мәжiлiсiне.

<variant> қаржы министрлiгiне.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Үкiмет және қаржы министрлiгiнiң есебiнiң қорытындысы болып..

<variant> есеп комитетiнiң жылдық есебi.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетiнiң есебi.

<variant> кеден комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant> салық комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant>  экономика және сауда министрлiгiнiң есебi.

<guestion> Мемлекеттiк бюджеттiк емес қорларды басқаруды қайсы орган ұйымдастырады:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant>  жоғарғы сот.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры.

<variant> мiндеттi медизиналық сақтандыруқоры.

<variant>  жол қоры.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> материалдық резерв.

<variant> алтын-валюта қоры.

<variant> ұлттық мұнай-газ компаниясының қоры.

<variant>  Қазақстан даму қоры.

<guestion> Монополия – бұл..

<variant> нарықтағы ұсыныс жағдайындағы бәсекелестiк болмайтын жағдай.

<variant> нарықтағы бәсекелестiк жағдайдың қалыптасуы.

<variant> олигополия.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant>  барлық жауап дұрыс.

<guestion> Баға және монополияға қарсы саясат департаментiне келесi функциялар жүктелген:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> тауар және қаржы рыноктарындағы негізгі шаруашылық субъектiлерiн демонополизазиялау.

<variant> монополиялық қызметтi анықтау және алдын-алу.

<variant> бәсекенiң дамуына жағдай жасау.

<variant>  мемлекеттiк баға тәртiбiн сақтауды бақылау.

<guestion> Өнеркәсiп қызметiн басқаруды ұйымдастыру қайсы министрлiкке жүктелген:

<variant> сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> кiрiс министрлiгi.

<variant> бiлiм беру және денсаулық сақтау министрлiгi.

<variant>  ауыл шаруашылығы министрлiгi.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгi қызметiне келесiлер жатады:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> сауда, индустрия және энергетика саласында мүмкiндiгi бар бағдарламаларды iс жүзiне асыруға.

<variant> жалпы өндiрiс және өндiрiс тауарларын тұтыну конзензиясын жасау.

<variant> мемлекеттiк өнеркәсiп комплексiн басқару.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгiнiң басшылық ететiн негізгі салаларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> көмiр өндiрiсi.

<variant> атом өнеркәсiбi.

<variant> электро-энергия.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказиялық комплекс бұл – ..

<variant> тасымалдау қызметi және ақпарат беру.

<variant> ауыл шаруашылық өнiмдерiн жинау.

<variant> ауыл өнеркәсiп қызметi.

<variant> бiлiм беру жүйесiн жасау.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказия органдарының мәселелерi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> транспорттық тасымалдау қызметiне қатысушылардың қызметiнiң координазиясы.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк-құралдарының қозғалысының қауiпсiздiгiн қамсыздантыру.

<variant>  басқа мемлекеттермен белгiлi бiр көлiк түрiмен ынтымақтастықта болу.

<guestion> Сыртқы экономикалық қызметтi басқару органдарын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> қаржы бақылау комитетi.

<variant> Қазақстан Республикасының сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> Қазақстан Республикасының сыртқы iстер министрлiгi.

<variant>  кеден органдары.

<guestion> Саудадағы айналымның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> азаматтық, сауда, экономикалық айналым.

<variant> қоғамдық саяси айналым.

<variant> жалпы және ерекше айналым.

<variant> жалпы және арнайы айналым.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Салық органдарының қызметкерлерінің әкімшілік жауаптылығы қай кезде болады :

<variant>  мемлекеттік бекара режимі ережелерді  бұзғанда

<variant>  қызметтік тәртіп ережелерін бұзғанда

<variant>  ішкі ережелерді бұзғанда

<variant>  барлық жағдайда

<variant>   әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты белгiлейтiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> үкiмет.

<variant> парламент.

<variant>  сенат.

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты жүргiзе асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Үкiметi.

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant>  сенат.

<guestion> Факультет деканын сайлау тәртiбi:

<variant> жоғарғы оқу орнының ғылыми кеңесiмен сайланады.

<variant> ректор тағайындайды.

<variant> студенттер сайлайды.

<variant> оқытушылар сайлайды.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Салалық денсаулық сақтау органдарының түрлерi:

<variant> территориялық және ведомствалық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Денсаулық сақтауды басқаруды орындаушы функциялар:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion>  Әкімшілік құқықтық бөлімдері:

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> жалпы және арнаулы.

<variant> жалпы және жеке.

<guestion>   Әкімшілік құқықтың көздерінің формалары:

<variant> 6  -формадан тұрады.

<variant> 5  -формадан тұрады.

<variant>  2-формадан тұрады.

<variant> 7  -формадан тұрады.

<variant> 3-формадан тұрады.

<guestion> Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant> рұқсат етуші,

<variant> тыйым салушы.

<variant> міндеттеуші.

<variant>  шектеуші.

<variant> міндеттеуші

<guestion> Әкімшілік құқықтың көздерінің формаларын көрсетiңiз:

<variant>  нормативтiк акт, сот прецидентi, құқықтық әдеп-ғұрып, келiсiм шарт, ғылыми құқықтық доктрина.

<variant> президент қаулылары.

<variant> Республикасының конституциясы.

<variant> парламент қабылдаған заңдар.

<variant>  әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі кодексі.

<guestion>  Әкімшілік келiсiм шарттарды көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> мемлекетаралық.

<variant> үкiметаралық.

<variant> ведомствоаралық.

<variant>  аймақаралық.

<guestion>  Әкімшілік құқтықтық нормалардың түрлерi:

<variant> материалдық, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, материалдық.

<variant> шектеуші, міндеттеуші.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Әкімшілік құқтықтың бағыттық белгiсiнiң нормалары:

<variant> реттеушi, қорғаушы.

<variant> iрiктеушi, реттеушi.

<variant> қорғаушы, iрiктеушi.

<variant> міндеттеуші, реттеушi.

<variant>  барлығы.

 

<guestion>   Әкімшілік құқтықтың заңды күшiнен туындайтын нормалары:

<variant> заң шығарушы және заңдылық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және реттеушi.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Iс жүзiндегi нормалардың түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және жүктеушi.

<variant> орындаушы және атқарушы.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Әкімшілік құқтықтық қатынастардың жүзеге асырылуын шектеуші нормалары:

<variant> жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<variant> iшкi жүйелiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> жалпымiндеттiлiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> барлығы.

<variant>  жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<guestion>  фактiлер дегенiмiз:

<variant> iс-әрекет және құбылыс.

<variant> жаратылыс және құбылыс.

<variant> табиғат және құбылыс.

<variant> iс-әрекет және табиғат.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Әкімшілік құқықтың сатылық әдістері:

<variant> субординазия, координазия.

<variant> субординазиялық, коллегиялық.

<variant> координазиялық және бiрiктiрушi.

<variant> бiрiктiрушi, iрiктеушi.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>   Әкімшілік-құқытық қатынастың қатысушылары арасындағы байланыстар сипаты бойынша бөлiну түрлерi:

<variant> тiгiнен және көлбеу.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> барлығы тиiстi.

<variant>  жалпы, ерекше және көлбеу.

<guestion>  Императивтiк әдiстiң неше түрi бар

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi, нозотивтiк мiндеттеу әдiсi

<variant> субординация, кординация

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi,

<variant> сендiру иландыру, марапаттау

<variant>  мәжбүрлеу және марапаттау

<guestion>   Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері

<variant> нормативтiк акт, әкiмшiлiк шарт

<variant> нормативтiк акт,

<variant> әкiмшiлiк шарт

<variant> халықаралық актiлер

<variant>  КСРО заңдары

<guestion>   Әкімшілік құқық нормалары қолдану мақсатына сәйкес бөлiнедi

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> реттейтiн‚ құқық бұзатын

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion>   Әкімшілік құқық нормалары әрекет ету мерзiмiне сәйкес бөлiнедi

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Әкімшілік құқық субъектiлерiн үлкен екi топқа бөлуге болады

<variant> жеке‚ ұжымдық

<variant> ҚР азаматы‚ шетел азаматы

<variant> ҚР заңды тұлғалары‚ шетел заңды тұлғалары

<variant> ҚР президентi

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion>   Әкімшілік құқықтық қатынас дегенiмiз не?

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормалармен реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> тараптардың құқықтары мен мiндеттерiн реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласындағы қатынасы

<variant> әкiмшiлiк билiктiң мақсаттарын жүзеге асыратын қатынас

<variant>  әкiмшiлiк қызметтiң негізгі нысаны болып табылатын қатынас

<guestion>  Әкімшілік құқықтық қатынас құрылымы қандай элементтерден тұрады

<variant> субьект‚ обьект‚ қатынас  мазмұны

<variant> субьект‚  қатынас  мазмұны

<variant> обьект нысан‚ қатынас мазмуны

<variant> қатынас‚ субьект‚ обьект

<variant>  нысан‚ қатынас‚ мазмұн

<guestion>  Субьектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне қарай құқық нормалары

<variant> тыйым салатын‚

<variant> қорғайтын

<variant> реттейтiн

<variant> жалпыға мiндеттi

<variant>  мерзiмдi

<guestion>  Әрекет ету мерзiмiне сәйкес әкәмшiлiк құқық нормалары

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттейтiн‚ мерзiмдi

<variant> тиым салатын, марапаттайтын

<variant> қорғайтын‚ тұрақты

<variant>  рұқсат беретiн‚ тиым салатын

<guestion>   Әкімшілік құқық норма дегенiмiз не

<variant> мемлекеттiк билiк оргондары бекiткен атқару қызмет саласындағы қатынастарды реттейтiн құқық саласы

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормаларымен реттелетiн қоғамдық қатынас

<variant> мемлекет мойындаған әкәмшiлiк құқықтың әдістеріндебекiтiлген нормалар

<variant> әкiмшiлiк билiк мiндеттерiн және мақсаттарын жүзеге асырастын норма

<variant>  субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласын реттейтiн нормалар

<guestion>  Әкiмшiлiк норма түсiнiгi неше мағынада қолданылыды

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant>  5

<guestion>   Әрекет ету шегiне сәйкес қалай бөлiнедi

<variant> жалпыға мiндеттi‚ апарат iшiнде

<variant> жалпыға мiндеттi‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттi‚ рұқсат етiлген

<variant> марапаттайтын‚ мiндеттейтiн

<variant>  апарат iшiнде‚ тұрақты

<guestion>  Мекенжайына сәйкес 3-ке бөлiнедi

<variant> мемлекеттiк органдар және олардың қызметкерлерi

<variant> мемлекет және олардың азаматтары

<variant> мемлекеттiк тұлғалар

<variant> субъектiлердiң мiнез-құлқына қарай

<variant>  тұрақты мен мерзiмдi

<guestion>  Заңды нормалар және заң астылық нормалар деп бөлiну неге сәйкес келедi

<variant> заңдық күшiне сәйкес

<variant> процессуалды нормаға сәйкес

<variant> әркет ету мерзiмiне сәйкес

<variant> мекен-жайына сәйкес

<variant>  әсер ету шегiне сәйкес

<guestion>   Субъектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне сәйкес және мазмунына байланысты деп бөлу неге сәйкес келедi

<variant> әкiмшiлiк нормалардың белгiсiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлерiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың мазмұнына байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлердiң құқықтық статусына байланысты

<variant>  әкiмшiлiiк құқықтың нысанына байланысты

<guestion>  Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері неше түрге бөлiнедi

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 6

<variant>  5

<guestion>  Әкімшілік құқық жатады:

<variant> құқықтың жариялы саласына

<variant> құқытың жеке саласына

<variant>жеке және жариялы құқықты қамтитын кешенді салаға

<variant>  халықаралық құқық саласына

<<guestion>   Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының пәні:

<variant>  мемлекеттік  басқару саласындағы барлық қатынастар

<variant>  тек құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар

<variant> жергілікті өзін-өзі  басқару саласындағы қатынастар

<variant>   әкімшілік орган дар арасындағы қатынастар

<variant> мемлекеттік қызметкерлер арасындағы қатынастар

<guestion>   Мына атаулардың қайсы бірі  әкімшілік құқығына бұрын тән болған:

<variant>  муниципалды құқық

<variant>  жария құқық

<variant>  көпшілік құқық

<variant> мемлекеттік құқық

<<guestion>   Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant>  императивтік және диспозитивтік

<variant>  тек императивтік

<variant>  тек диспозитивтік

<variant>  ерекше жағдайларда диспозитивтік

<variant>   ерекше жағдайларда императивтік

<guestion> Әкімшілік құқықтың жүйесі:

<variant> жалпы және ерекше бөлім

<variant>  жалпы  және негізгі бөлім

<variant>  жалпы және арнайы бөлім

<variant>  жалпы және мамандандырылған бөлім

<variant>  ерекше және арнайы бөлім

<guestion>   Әкімшілік құқық төменде аталған саласырдың қайсы біріне неғұрлым жақын:

<variant>  конституциялық құқыққа

<variant>  азаматтық құқыққа

<variant>  қылмыстық құқыққа

<variant>  еңбек құқығына

<variant>   қаржы құқығына

<guestion>   Әкімшілік құықтық нормалардың негізгі мақсаты:

<variant>  мемлекеттік басқару жүйесіндегі түрлі компоненттерді реттеу

<variant>  адам мен азаматтардық конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бекіту

<variant>  сот орагдарында  жалпы іс жүргізу тәртібін бекіту

<variant>  мемлекеттік органдардың конституциялық құқықтық мәртебесін айқындау

<variant>   қоғамдық ұйымдардың конституциялық мәртебесін айқындау

<guestion> Әкімшіліктік қатынастарға:

<variant>   ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant>  ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant>   ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant>   ҚР Парламенті  мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant>    ҚР  Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion>  Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant>  бірдей дәрежеде тұрған органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant>  жоғарғы тұрған орган мен төменгі тұрған орган арасындағы қатынастар жатады

<variant> жоғарғы тұрған орган мен  жалпы мемлекеттік  органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant>   жалпы мемлекеттік  органдар мен құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар жатады

<variant>   құқық қорғау орагдарының арасындағы  өзара қатынастар жатады

<guestion>   Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant>  ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant>  ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant>   ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant>    ҚР Парламенті  мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР  Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion>  Әкімшілік құқықтың қайнар көздеріне:

<variant>  мемлекеттік органдардың барлық актілері

<variant> қоғамдық бірлестіктердің  барлық актілері

<variant>  діни бірлестіктердің барлық актілері

<variant>  сот органдарының актілері

<variant>   әкімшілік  акітері жатады

<guestion>  Әрекет қабiлеттiлiктiң басталу мерзiмi:

<variant> 18  -жастан.

<variant> 16 -жастан.

<variant> 14  -жастан.

<variant> 15  -жастан.

<variant>  17  -жастан.

<guestion>   Аралық әрекет қабiлеттiлiктiң басталуы:

<variant> 18  -жастан.

<variant> 14 -жастан.

<variant> 16  -жастан.

<variant> 15  -жастан.

<variant>  17  -жастан.

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынастардың элементтерi:

<variant> субъект, объект фактiлiк мағынасы құқықтық мағынасы.

<variant> субъект және объект.

<variant> субъект және объект фактiлiк мағынасы.

<variant> субъект және объект құқықтық мағынасы.

<variant>  ешқайсысы жатпайды.

<guestion>  Субъект дегенiмiз:

<variant> жеке тұлға.

<variant> iшкi жүйелiк мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant>  субъектiлердiң мiндеттерi мен құқықтары.

<guestion> Объект дегенiмiз:

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп, заңдылық.

<variant> жеке тұлға.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant> субъектiлердiң мiндеттерi.

<variant>  субъектiлердiң құқықтары.

<guestion> Фактiлiк мағынасы дегенiмiз:

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> жеке тұлға.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant>  субъектiлердiң құқықтары мен мiндеттерi.

<guestion> Құқықтық мағынасы дегенiмiз:

<variant> субъектiлiк құқықтары мен мiндеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant>  құқыққа қайшы iс-әрекеттер.

<guestion>  Нормативтiк актiлердiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады:

<variant> конститузия.

<variant> президент актiлерi.

<variant> орталық атқарушы органдардың актiлерi.

<variant>  жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерi.

<guestion>   Азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық статустары:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк әрекет және құқықтық қабiлеттiлiк.

<variant> мемлекеттiк басқару саласындағы құқықтар мен мiндеттер.

<variant> азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық кепiлдiктерi мен бостандықтары.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion>   Әкімшілік әрекет қабiлеттiлiктiң толық көлемдегi басталу мерзiмi:

<variant> 18   жастан.

<variant> 16   жастан.

<variant> 14   жастан.

<variant> 17   жастан.

<variant>  20 жастан.

<guestion>  Азаматтардың шағымдарының түрлерi:

<variant> әкiмшiлiк және соттық.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant>  қоғамдық және саяси.

<guestion> Әкімшілік шағымның түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Жалпы әкiмшiлiк шағымдардың қаралу мерзiмi:

<variant> 15   күн.

<variant> 10 күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant>  5  күн.

<guestion>   Жалпы әкiмшiлiк шағымдарды қараудың ұзақ мерзiмi:

<variant> 1 ай.

<variant> 2 ай.

<variant> 20 күн.

<variant> 25   күн.

<variant>  15  күн.

<guestion>  Жалпы соттық шағымның қаралу мерзiмi:

<variant> 10 күн iшiнде.

<variant> 15   күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant>  25  күн.

<guestion>   Шетел азаматтарының бөлiну топтары:

<variant> тұрғылықты тұратын және уақытша тұратын.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Азамат құқықтарын жүзеге асыру механизiмiне сәйкес нешеге бөлiнедi

<variant> абсалюттi құқықтар‚ қатысты салыстырмалы құқықтар

<variant> жалпы құқықтар‚ арнайы құқықтар

<variant> мемлекеттiк көмек алу құқықтары‚ қорғау құқықтары

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion>   Азаматтардың әкімшілік құқықтық қабілеттігі  қай кезден басталады:

<variant> туылған кезден бастап

<variant> 14  жасқа толғаннан бастап

<variant> 16  жасқа толғаннан бастап

<variant> 18 жасқа толғаннан бастап

<variant>  15   жасқа толғанан бастап

<guestion>   Азаматтардың жартылай әрекет қабілеттігі қай кезден басталады:

<variant> әртүрлі жаста, оның ішінде 14   жасқа дейін де

<variant> 15   жастан бастап

<variant> 16   жастан бастап

<variant> 18   жастан бастап

<variant>  туылғаннан бастап

<guestion> Мекемелер мен бірлестіктер заңды тұлғалар ретінде қандай органда тіркеуден өтуі тиіс:

<variant> әділет органдарында

<variant> жергілікті әкімшілікте

<variant> жергілікті маслихатта

<variant> салық комитетінде

<variant>  қаржы және әділет органдарында

<guestion>  Әкім қандай нормативтік акті қабылдайды:

<variant> шешімдер мен өкімдер

<variant> шешімдер мен нұсқаулар

<variant> заңдар мен заңға тәуелді актілер

<variant> өкімдер мен нұсқаулар

<variant>  қаулы

<guestion>  Президент өз қызметiн жүзеге асыру үшiн берiлетiн кепiлдiктiң түрлерi:

<variant> құқықтық, әлеуметтiк, ұйымдастырушылық.

<variant> құқықтық, саяси.

<variant> ұйымдастырушылық, әлеуметтiк, саяси.

<variant> құқықтық, әлеуметтiк және саяси.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Әкімшілік құқықтық субъектiлерiнiң түрлерi:

<variant> жеке және коллективтiк.

<variant> жеке және ұйымдық.

<variant> ұйымдық және коллективтiк.

<variant> мемлекеттiк және жекеменшiк.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiн жүзеге асыратын басшылар:

<variant> әкiмдер.

<variant> әкiмдер мен әкiмшiлiктегi президент уәкiлi.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдағы президент уәкiлi.

<variant> әкiмдер мен көмекшiлерi.

<variant>  әкiмдер мен орынбасарлары.

<guestion>  Басқару әдістерін көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк құқық.

<variant> нақты мәселелердi шешу.

<variant> басқарушының еркiндiгiне әсер ету.

<variant>  басқару саласы бойынша пайда болған нақты мәселелердi шешу.

<guestion>  Нақты мәселелердi шешу түрлерi:

<variant> жеке, коллегиялы түрде және бiрлесiп.

<variant> бiрлесiп.

<variant> референдум арқылы.

<variant> дауыс беру арқылы.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>   Шешiмдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> қаулы, бұйрық, инструкзия.

<variant> қаулы, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, заң.

<variant> нормативтiк акт, инструкзия.

<variant>  нормативтiк акт, регламент.

<guestion>  Атқарушы органдардың басты мақсаты:

<variant> заңдардың орындалуын қамтамасыз ету.

<variant> заңдылықтармен қамтамасыз ету.

<variant> президентке тиянақты есеп беру.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>  Орталық және жергiлiктi атқарушы органдарды бекiтетiн:

<variant> президент және премьер-министр.

<variant> президент және әкiмдер.

<variant> әкiмдер және жетекшiлер.

<variant> әкiмдер мен төрағалар.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Жекешелендiрудiң басталған жылын көрсетiңiз:

<variant> 21   ақпан 1991  жыл.

<variant> 20 ақпан 1992   жыл.

<variant> 1 қаңтар 1993   жыл.

<variant> 1 қаңтар 1994   жыл.

<variant>  20 желтоқсан 1995   жыл.

<guestion>   Атқару билiгiнiң жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi және Үкiметi.

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент, мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant>  президент және премьер-министр.

<guestion>  Ел iшiндегi және сыртқы қарым-қатынасты реттейтiн лауазымды тұлға:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> министр.

<variant>  төраға.

<guestion>  Орталық басқару органдарын көрсетiңiз:

<variant> министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер.

<variant> министрлiктер.

<variant> әкiмшiлiктер.

<variant> президент.

<variant>  мемлекеттiк комитеттер әкiмшiлiктер.

<guestion>  Қазақстан Республикасының Парламентiнiң негізгі қызметi:

<variant> заң шығару.

<variant> заңның орындалуын қадағалау.

<variant> бақылау.

<variant> қадағалау.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>  Заң шығарушы орган:

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant>  мәжiлiс.

<guestion>  Қазақстан Республикасының жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> президент, парламент, үкiмет.

<variant> президент, үкiмет.

<variant> Қазақстан Республикасының жоғарғы соты.

<variant> прокуратура.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Президенттiкке кандитаттыққа қойылатын талаптар:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> Қазақстан Республикасының азаматы.

<variant> жасы 30 дан асқан

<variant> сотталмаған.

<variant>  Қазақстан Республикасында тұрақты тұрғыны.

<guestion>  Қазақстан Республикасы Президентiнiң өкiлетiк мерзiмi:

<variant> 5 жыл.

<variant> 2   жыл.

<variant> 3жыл.

<variant> 4жыл.

<variant>  8-6   жыл аралығында.

<guestion>   Парламенттiң кезектi және кезектен тыс отырыстарын бекiтетiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> конститузиялық кеңес төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant>  барлығы бiрге.

<guestion>  Үкiмет пен Парламенттiң өкiлеттiктерiн тоқтататын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant>  барлығы бiрiгiп.

<guestion>  Ұлттық қауiпсiздiк комитетiн тарататын және қайта құрайтын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> әдiлет министрi.

<variant> комитет төрағасы.

<variant>  конститузиялық кеңес.

<guestion> Президенттi қызметтен босататын орган:

<variant> жоғарғы сот және конститузиялық кеңестiң қорытындысы бойынша Парламент.

<variant> жоғарғы сот.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> парламент.

<variant>  премьер-министр.

<guestion> Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының тағайындалу тәртiбi:

<variant> сенат келiсiмiмен президент тағайындайды.

<variant> мәжiлiс келiсiмiмен премьер-министр тағайындайды.

<variant> премьер-министр тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion>  Әр саладағы қызметпен айналасу жөнiндегi лицензия беретiн орган:

<variant> орталық атқарушы органдар.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдар.

<variant> iшкi iстер органы.

<variant> нотариустар.

<variant>  салық комитетi.

<guestion>  Облыс әкiмдерiнiң тағайындалу тәртiптерi:

<variant> премьер-министрдiң ұсынуымен президент қызметке тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant>  сенат және мәжiлiс төрағасы.

<guestion>   Президент нұсқауларының, Үкiмет қаулыларының күшiне ену тәртiбi:

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап 10 күннен кейiн.

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап.

<variant> президент қол қойған мезгiлден бастап.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion>  Салааралық басқаруды жүзеге асырушы орталық атқарушы органдар -бұл ..

<variant> салааралық функцияларды орындауға маманданған және салалық қызмет профилiне ие емес органдар.

<variant> нормативтiк қарым-қатынасты құрудағы заң шығарушы негізгі басқарма.

<variant> құқықтық нормаларды қамсыздандыру механизмiн жасаушы орган.

<variant> әкiмшiлiк құқық пен басқаруды күшейтуге маманданған орган.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>  Басқарма жетекшiлерi тиiмдi басқаруды жүзеге асырады. Егер келесi факторға сүйенсе:

<variant> ұйымдық басқаруға маманданған болса.

<variant> шешiм қабылдау тәртiбiн бiлсе.

<variant> салық саясатын, аудиттi бiлсе.

<variant> ұйымның иiлмелi құрылымын бiлсе.

<variant>  барлық жауап дұрыс.

<guestion>  Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды дамытудың негізгі переспективалы варианттары:

<variant> қалалық және ауылдық өзiн-өзi басқаруды дамыту.

<variant> монополияны дамыту.

<variant> транспорт және коммуниказияны, әсiресе  инфроқұрылымды дамыту.

<variant> ассосацияларды дамыту.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>   Қандай жағдайда жергiлiктi өзiн-өзi басқару пайда болуы мүмкiн?

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танып, оған мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танымай-ақ мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн бермей-ақ, жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын таныған кезде.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant>  барлық жауап дұрыс.

<guestion>  Өзiн-өзi басқару құқығы келесi варианттарды жүзеге асыруы мүмкiн:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарын сайлау.

<variant> халық инизиативасының құқықтық шығармашылығын алға қою.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi жарлығын бекiту.

<variant>  басқа өзiн-өзi басқару органдарының ассозиазиясына кiру.

<guestion>   Мемлекеттiк қызметтiң қағидаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң жүйесiнiң бiрлiгi.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң халық қолында болуы.

<variant> азаматтардың теңдiгi, шешiмдердiң мiндеттi орындалуы.

<variant>  бақылау және есеп беру, тұрақтылық.

<guestion>  Жоғарғы категорияға жататын мемлекеттiк қызметтердi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> премьер-министр.

<variant> мемлекеттiк хатшы.

<variant> президент әкiмшiлiгiнiң жетекшiсi.

<variant>  премьер-министрдiң орынбасары.

<guestion>   Бiрiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы түгел жатады.

<variant> үкiмет аппаратының жетекшiсi.

<variant> министрлер.

<variant> мемлекеттiк комитеттердiң жетекшiлерi.

<variant>  облыс әкiмдерi, министрлер, мемлекеттiк комитет жетекшiлерi.

<guestion>   Екiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> министрлер орынбасарлары.

<variant> мемлекеттiк комитет төрағаларының орынбасарлары.

<variant> облыс әкiмдерiнiң орынбасарлары.

<variant>  мемлекеттiк органдардың жетекшiсiнiң орынбасарлары.

<guestion>  Мемлекеттiк қызметке кiру жолдары:

<variant> қабылдау, тағайындау, сайлау, конкурс.

<variant> қабылдау, тағайындау.

<variant> сайлау және конкурс.

<variant> тағайындау және сайлау.

<variant>  қабылдау және орналастыру.

<guestion>   Мемлекеттiк қызметкердi аттестациялау:

<variant> қызметкердiң iскерлiк қабiлетiн бағалау.

<variant> жұмыс iстеу тәртiбiн бағалау.

<variant> бiлiмiн тексеру.

<variant> сауатын, бiлiмiн тексеру.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion>   Комитеттi басқарушы:

<variant> төраға.

<variant> басшы.

<variant> директор.

<variant> министр.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Комитеттi басқаратын коллегиялық орган:

<variant> кеңес.

<variant> парламент.

<variant> сот.

<variant> прокуратура.

<variant>  барлығы.

<guestion>  Қызметке тағайындаудың әдістері:

<variant> барлығы жатады.

<variant> тиiстi органмен.

<variant> лауазымды адаммен.

<variant> ұсыныс бойынша.

<variant>  келiсiм бойынша.

<guestion>  Сайлауға жататын лауазымды қызметкерлер:

<variant> Қазақстан Республикасы Президентi Парламент депутаттары.

<variant> жоғарғы сот төрағасы.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> прокурорлар.

<variant>  барлығы.

<guestion>   Мемлекеттiк қызметкерлердiң негізгі мiндеттерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> заңдылықты сақтау.

<variant> конституизяға бағыну.

<variant> тәртiптi, мәдениеттi қамтамасыз ету.

<variant>  азаматтардың құқықтарын қорғау, мемлекеттiк құпияны сақтау.

<guestion>  Мемлекеттiк аттестацияның өткiзiлу мерзiмдерi:

<variant> 3 жылда 1 рет.

<variant> 2 жылда 1 рет.

<variant> әр жылда.

<variant> 4   жылда 1 рет.

<variant>  2, 5   жылда 1 рет.

<guestion> Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant>   саяси /

<variant>  құқықтық

<variant>  әлеуметтік

<variant>  азаматтық

<variant>   экономикалық

<guestion>  Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant>  әкімшілік

<variant>  құқықтық

<variant>  әлеуметтік

<variant>  азаматтық

<variant>   экономикалық

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>  1<guestion>   жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   2<guestion>   жасқа

<variant>   30 жасқа

<guestion>   Судья болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>   2<guestion>   жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>    30 жасқа

<guestion>  Сенатқа депутатат  болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>  30 жасқа

<variant>   1<guestion>   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   2<guestion>   жасқа

<variant>    1<guestion>   жасқа

<guestion> Мәжіліске депутатат  болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>   25   жасқа

<variant>   16   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   24  жасқа

<variant>    18 жасқа

<guestion> Маслихатқа депутатат  болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>   20 жасқа

<variant>   16   жасқа

<variant>   20 жасқа

<variant>   25   жасқа

<variant>    15   жасқа

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін  қажетті талап:

<variant>  ҚР азаматы болу

<variant>   16   жасқа толу

<variant>   ҚР территориясында тұру

<variant>   ана тілін білу

<variant>    30 жасқа толу

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін  қажетті талап:

<variant>   сәйкес жоғарғы білімінің болуы

<variant>   құқықтық білімінің болуы

<variant>   экономикалық білімінің болуы

<variant>   үздік дипломның болуы

<variant>     арнайы дәрежесінің болуы

<guestion>  Мемлекеттік қызметке  орналасуға кедергі болатын мән-жай…

<variant> өзінің кірістері туралы жалған ақпарат беру /дұрыс/

<variant>  құқықтық білімінің болуы

<variant>  экономикалық білімінің болуы

<variant> үздік дипломның болмауы

<variant>   арнайы дәрежесінің болуы

<guestion> Мемлекеттiк мекемелердiң пайда болу жолдары:

<variant> президенттiң, үкiметтiң бекiтуiмен орталық және жергiлiктi атқыраушы органдардың шешiмi бойынша.

<variant> президент бұйрығымен.

<variant> үкiметтiң бекiтуiмен.

<variant> министерство шешiмiмен.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Мемлекеттiк қазынаның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> республикалық және жергiлiктi.

<variant> мемлекеттiк және жеке.

<variant> орталық және жүйелiк.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Республикалық қазынаның құрамы:

<variant> барлығы жатады.

<variant> респубикалық бюджет табиғи ресурстар.

<variant> тарихи және мәдени мүсiндер, ескерткiштер.

<variant> әскери шаруашылық.

<variant>  құнды металдар мен тастар.

<guestion> Жергiлiктi қазынаның қғрамы:

<variant> жергiлiктi бюджет, тарихи мәдени ескерткiштер.

<variant> табиғи ресурстар.

<variant> құнды тастар.

<variant> құнды металдар мен тастар.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік құқық өзiнiң конструктивтi рөлiн келесi жағдайларда болғанда орындауды қабiлеттi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынды қайта құғанда.

<variant> монополияны шектегенде.

<variant> түрлi ұйымдарды тiркеу.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Мемлекеттiк меншiк қорын құруда қалай бөлiнедi?

<variant> республикалық және коммуналдық.

<variant> жеке меншiк және мемлекеттiк.

<variant> республикалық және жеке меншiк.

<variant> коммуналдық және жеке меншiк.

<variant>  жауапкершiлiг шектеулi және толық жауапкершiлiктегi серiктестiктер.

<guestion> Республикалық кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> үкiметпен.

<variant> әкiмдермен.

<variant> парламент сенатымен.

<variant> президент бекiтедi.

<variant>  жоғарғы сот шешiмiмен.

<guestion> Коммуналды кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> әкiмдермен.

<variant> үкiметпен.

<variant> парламент мәжiлiсiмен.

<variant> әдiлет министрлiгiмен.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Қандай жағдайларға байланысты компанияларды «Национализациялау» жүзеге асады?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> саланың немесе компанияның локальды проблемаларына байланысты.

<variant> экономиканы, әскери тербелiске байланысты, ұйымдастыруды уақытша доғаруға байланысты.

<variant> ұлттық экономиканың халықаралық бәсекелестiк қабiлетiнiң болмауына байланысты.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>  Қазақстанда «Национализациялауды» құқықтық институт ретiнде қолданадыма?

<variant> жоқ.

<variant> ия.

<variant> бұрың қолданған.

<variant> болашақта қолдану күтiлуде.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> «Назионализазия» (ұлттық кәсiпорын) –бұл ..

<variant> нарықты жасау немесе кейiнге қалдыру құралы.

<variant> монополия жасау құралы.

<variant> олигополия жасау құралы.

<variant> монопсония жасау құралы.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекетiк кәсiпорын басшысын және орынбасарын орнынан алып тастауға және тағайындау.

<variant> кәсiпорын басшысының есебiн бекiтедi.

<variant> кәсiпорынға мемлекеттiк тапсырыс берiп оның орындалуын бақылайды.

<variant>  жыл сайын еңбектi төлеу қорын орнатады.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынның мүлiкке қатысты бiрқатар келiсiм-шарттар жасауына келiсiм бередi.

<variant> кәсiпорынның валюталық пайда нормасын анықтауға құқы бар.

<variant> кәсiпорындарға қосымша қаржы қғралдарын бөлуге.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Басқару формаларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> құқықтық және құқықтық емес.

<variant> заңды және заңға қайшы.

<variant> заңды және құқықтық.

<variant> құқықтық емес және заңды.

<variant>  құқықтық емес және заңға қайшы.

<guestion> Құқықтық емес басқару формасындағы iс-әрекеттер:

<variant> ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық әрекеттер.

<variant> нормативтiк актiлердi қабылдау.

<variant> әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> есепке алу iс-әрекеттерi.

<variant>  заңды түсiндiру.

<guestion> Басқару формасындағы құқықтық iс-әрекеттер:

<variant> нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> заңды тұлғаларды есепке алу.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant> ұйымдастырушылық iс-әрекеттер.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Басқару деңгейiне байланысты құқықтық актiлердiң түрлерi:

<variant> жалпы, жергiлiктi, iшкi ұйымдастырушылық.

<variant> жалпы, ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> iшкi және сыртқыұйымдастырушылық.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Құқықтық мағынасына байланысты құқықтық басқару актiлерiн көрсетiңiз:

<variant> нормативтiк, жалпы, жеке.

<variant> нормативтiк, және құқықтық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жеке және ерекше.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Республика министрлiгiнiң басқару сапаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> сыртқы экономикалық байланыс.

<variant> денсаулық сақтау.

<variant> мәдениет, сауда.

<variant>  көлiк және денсаулық сақтау.

<guestion>  Басқару қызметiндегi негізгі тәсiлдер:

<variant> сендiру және мәжбүр ету.

<variant> мiндеттеу, мәжбүрлеу.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> заңдылық және бағыныштылық.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion>  Мемлекеттiк басқару актiлерiнiң түрлерi:

<variant> жарлық, қаулы, өкiмдер.

<variant> жарлық, заң, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, өкiмдер.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Құқықтық басқару формалары:

<variant> келiсiм шарттар жасау, нормативтiк және құқықтық актiлердi дайындау, қабылдау.

<variant> заңды iс-әрекеттер.

<variant> азаматтардың теңдiгiн сақтау.

<variant> азаматтардың құқықтарын қорғау.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Құқықтық емес басқару формалары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> ұйымдастыру қызметi.

<variant> материалды-техникалық қызметтер.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant>  аттестазия жасау.

<guestion> Құқықтық актiлер әкiмшiлiк билiктiң қандай iсiн жүзег е асырады

<variant> әкiмшiлiк қызметiн

<variant> мақсаты мен мiндетiн

<variant> нысаны

<variant> әкiмшiлiк саяси мiндетi

<variant>  әлеуметтiк мәдени

<guestion> Әкімшілік актiлер әртүрлi критерийлер белгiлерi бойынша қанша топқа бөлiнедi

<variant> 6

<variant> 7

<variant> 9

<variant> 10

<variant>  8

<guestion> Актiлер қанша нысанда болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant>  5

<guestion> Атқарушы билiк қызметiмен құрылымының қанағаттандыратын ең басты белігсi

<variant> мiндеттiлiгi

<variant> сәйкестiлiгi

<variant> ұйымдастырылуы

<variant> сапасы

<variant>  тиiмдiлiгi

<guestion> Әкімшілік актiлердiң жарамсыздығы екi түрде болады

<variant> алқалы акт‚ бұқаралық акт

<variant> бейшара акт‚ даулы акт

<variant> арнайы акт‚ жоспарлы акт

<variant> жеке акт‚ дара акт

<variant>  құқықтық акт‚ нормативтiк акт

<guestion> Актiлердi өзгерту қандай органдар арқылы жүзеге асады

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> парламеттiк

<variant> үкiметтiк

<variant>  құқықтық

<guestion> Әкімшілік актiлер күшiн жоюды‚ қалай

<variant> нақты‚ заңды түрде

<variant> әкiмшiлiк‚ азаматтық түрде

<variant> алқалық‚ бұқаралық түрде

<variant> арнайы‚ жоспарлы түрде

<variant>  құқықтық‚ жоспарлы түрде

<guestion> Ұйымдастырушылық техникалық талаптар қанша болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant>  5

<guestion> Әкімшілік актiлердiң қандай презумцииясыяғни олардың ресми түрде күшi жойылғанша заңды деп есептелiнедi

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> заңдық

<variant> қылмыстық

<variant>  құқықтық

<guestion> Әкімшілік шарттардың түрлерi

<variant> мемлекет аралық

<variant> соти аралық

<variant> ұйым аралық

<variant> оргон аралық

<variant>  қала аралық

<guestion> Нормативтiк акт әлеуметтiк құқықтық реттеу барысында мына талаптарды орындайды

<variant> мемлекттiң басқару оргонының қызмет ету шегiн бiлдiредi

<variant> субьектiнiң кең өрiсте әрекет етуi

<variant> баяндалуының қысқалығы

<variant> қабылданушының ресми тәртiбi

<variant>  құқық нормалары бар

<guestion> ҚР нормативтiк актiлерi заңдық күшiне сәйкес неше топқа бөлiнедi

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant>  6

<guestion> Әкімшілік шарттар дегенiмiз

<variant> әлеуметтiк нормаларда негiзделген және бiр жағы үлесi мемлекеттiк билiк субьектiсi болатын

<variant> әлеуметтiк келiсiм

<variant> құрылымдық ұйымдастырушылық

<variant>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    мемлекттiк билiк субьектiсi

<variant>  дұрыс жауап жоқ

<guestion> Мемлекттiк органдарда лауазымдарды иеленудiң неше түрi бар

<variant> 4

<variant> 7

<variant> 5

<variant> 3

<variant>  2

<guestion> Мемлекттiк қызмет лауазымдарды құрау  түсiнiгi

<variant> кадрларды дайындау‚ орналастыру‚ таңдау

<variant> кадрларды беоу‚ толықтыру‚ азайту

<variant> ұсыну бойынша тағайындау

<variant> кадрларды дайындау

<variant>  кадрларды орналастыру

<guestion> Әкімшілік шарттардың қызметiнiң неше түрi бар?

<variant> 6

<variant> 8

<variant> 5

<variant> 4

<variant>  2

<guestion> Субординациялық басқару әдiсi:

<variant> басқарушының құқығы мен мiндетiн бөлу.

<variant> басқарушыны мiндеттеу.

<variant> азаматтардың құқықтарын белгiлеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Координациялық басқару әдiсi:

<variant> мәселенi бiрлесiп, жеке дара шешу.

<variant> жеке дара шешу.

<variant> бiрлесiп шешу.

<variant> коллегиялы түрде.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Мемлекеттiк қызметкерлердi марапаттаудың топтары:

<variant> моральдық, материалдық, ұйымдастырушылық.

<variant> моральдық.

<variant> материалдық.

<variant> ұйымдастырушылық.

<variant>  заттай, ақшалай.

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant>  тек бір жақты шығарылады

<variant>  екі жақты шығарылады

<variant>  көп жақты шығарылады

<variant>  жеке түрде шығарылады

<variant>   көпше түрде шығарылады

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant>  тек құзіретті органмен шығарылады

<variant>   мемлекеттік мекемемен  шығарылады

<variant>  мемлекеттік кәсіпорынмен  шығарылады

<variant>  азаматтардың қатысуымен шығарылады

<variant>   қоғамдық бірлестіктердің қатысуымен шығарылады

<guestion>   Мемлекеттік басқару актілерінің  заңдық маңызына байланысты түрлері:

<variant>  нормативтік

<variant>  қаулы

<variant>  шарт

<variant> үкім

<variant>   шешім

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістеріне қандай сипат тән

<variant> басқару

<variant> заңдық

<variant> қоғамдық

<variant> келісімдік

<variant>  шарттық

<guestion> Сендіру әдісін жүзеге асару жолдары

<variant> үгіттеу

<variant> қорқыту

<variant> құқықты шектеу

<variant> құқық беру

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Мемлекеттік басқару нысаны

<variant> нормативтік акті қабылдау

<variant> мемлекетті басқару

<variant> қоғамды басқару

<variant> мемлекеттік органдардың қызметін бақылау

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<guestion>  Жеке басқару актісі, бұл:

<variant> өкім

<variant> қаулы

<variant> заң

<variant> ереже

<variant>  жарғы

<guestion> Мемлекеттік басқарудың құқықтық емес нысандары

<variant> материалды-техникалық іс-әрекеттерді орындау

<variant> нормативті акті қабылдау

<variant> жеке нормативті акті қабылдау

<variant> әкімшлік шарт жасау

<variant>  әкімшілік- процессуалды әрекетерді жүзеге асыру

<guestion> Мемлекеттік басқару актісі

<variant> қол қойған күннен бастап күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін <guestion>   күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 10 күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 1<guestion>   күн ішінде күшіне енеді

<variant>  ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістері

<variant> сендіру және мәжбүрлеу

<variant> мәжбүрлеу

<variant> сендіру

<variant> күштеу және мәжбүрлеу

<variant>  бақылау және қадағалау

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі субъектілерге әсер етуіне  байланысты:

<variant> талаптандырушы

<variant>  марапаттаушы

<variant>  тек моральдік

<variant>  экономикалық

<variant>   ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі тапсырма беру нысанына  байланысты:

<variant>  императивтік

<variant>  марапаттаушы

<variant>  тек моральдік

<variant>  экономикалық

<variant>   ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant>  сендіру

<variant>  қинау

<variant>  болжау

<variant>  сенім білдіру

<variant>   алдау

<guestion>   Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant>  мәжбүрлеу

<variant>  қинау

<variant>  болжау

<variant>  сенім білдіру

<variant>   алдау

<guestion>   Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісі  бұл:

<variant>  адамдардың еркіне моральдік әсер  ету

<variant>  адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  сенім білдіру

<variant>   адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісін қолдану нәтижесінде:

<variant>  адамдардың   көзқарасы сендірушінің көзқарасына сай болады

<variant>  адамдардың   көзқарасы мемлекеттік органның көзқарасына сай болады

<variant>  адамдардың   көзқарасы қоғамның көзқарасына сай болады

<variant>  адамдардың   көзқарасы  басқалардың көзқарасына сай болады

<variant>   адамдардың   көзқарасы халықтың көзқарасына сай болады

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  құқықтық насихат

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  моральдік талаптандыру

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  қоғамға қарсы істерді сынау

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  заң талаптарын түсіндіру

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>   құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  сендіру  әдісінің нысаны:

<variant>  материалдық талаптандыру

<variant>  сенім білдіру

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>  құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы  мәжбүрлеу   әдісі  бұл:

<variant>  адамдардың еркіне тікелей  күш қолдану

<variant>  адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant>  адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant>  сенім білдіру

<variant>   адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant>  негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant>  әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

 

 

Орташа сұрақтар.

 

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығыда жатпайды.

<guestion>  Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant>  ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion> Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5   сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant>  24   сағат.

<guestion> Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant>  сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant>  негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant>  әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  барлығыда жатпайды.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant>  ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion>  Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5   сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant>  24   сағат.

<guestion>  Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant>  сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң қағидалары:

<variant> жалпы басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> заңдылық.

<variant> заң алдындағы субъектiлердiң теңдегi.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң жақтары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> маслихат хатшысы.

<variant> прокурор.

<variant> сот төрағасы.

<variant>  мекеме басшылары.

<guestion> Әкімшілік құқық бұзу жөнiндегi iсжүргiзудiң мақсаттары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> әр iстi уақыттылы жан-жақты қарап шешу.

<variant> iстi заңға сәйкес шешу.

<variant> шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету.

<variant>  әкiмшiлiк құқық бұзушылың себептерiн табу, оны ескерту.

<guestion> Әкімшілік iсжүргiзу сатылары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк құқық бұзу жөнiнде iс қозғау.

<variant> iстi қарау, қаулы шығару.

<variant> шешiмдi орындау.

<variant>  шешiмдi шағымдану.

<guestion> Әкімшілік iс жүргiзу түрлерi

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant> әкiмшiлiiк құқық шығармашылық

<variant> құқық қолдану қызметi

<variant> құқық беретiн

<variant>  дұрыс жауап жоқ

<guestion> Құқық қолдану қызметi дегенiмiз

<variant> билiк субектiлерiнiң әртүрлi маңызы бар жеке iстердi қарау және оған қатысты шешiм шығару қызметi

<variant> атқарушы оргондардың бұқарналық құқықтық актiлердi  дайындау‚ бекiту және ресми жариялау түрiндегi қызметi

<variant> атқарушы оргондардың құқық шығару және құқық қолдану қызметi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік iс қарудың түрлерi

<variant> әкiмшiлiк құқық беретiн iс қарау‚ әкiмшiлiк юридикзиялық iс қарау

<variant> жеке құрамды iрiктеу бойынша iс қарау

<variant> азаматтардың шағымдарын қарау бойынша iс қарау

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant>  дұрыс жауап жоқ

<guestion> Әкімшілік iс қарау кезеңдерi

<variant> барлығы

<variant> шешiмге тиiстi мәселенi ашу‚ осы мәселенi талдау және шешiмнiң жобасын жасау

<variant> жобаны бекiту‚ шешiмдi орынлаушыларға жеткiзу

<variant> шешiмнiң орындалуын ұйымдастыру және оған бақылау жасау‚ бұрын қабылданған шешiмдердi қайта қарау

<<guestion> Гипотезаның түрлері:

<variant>  абсолютті анық және қатынасты анық

<variant>  абсолютті анық және баламалы анық

<variant>  баламалы және қатынасты анық

<variant>  абсолютті және салыстырмалы анық

<variant>   қатынасты және салыстырмалы анық

<guestion> Диспозиция  бұл:

<variant>  тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant>  жазалаудың түрлері

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>   нормативтік актінің түрі

<guestion> Санкция бұл:

<variant>  жазалау шаралары

<variant>  тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>  жауаптылықтың негіздері

<variant>   нормативтік актінің түрі

<guestion> Әкімшілік іс жүргізудің субъектілері:

<variant>  әкімшілік құқықтың барлық субъектілері

<variant>  судья, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>  полиция қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>  жол  полициясының қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>    салық орандарының  қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant>  әділет орагдарымен

<variant>  сот органдарымен

<variant>  полиция орагандарымен

<variant>  мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant>   салық органдарымен

<guestion>  Кәмелетке толмағандарға алкогольдік ішімдік сатуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>   полиция органдары

<variant>   салық органдары

<variant>   сот органдары

<variant>   әкімшілік

<variant>    кәмелетке толмағандарға байланысты істер жөніндегі инспекция

<guestion> Кәмелетке толмағандарды эротикалық  мазмұндағы өнімдерді әзірлеуге тартуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>   сот органдары

<variant>   салық органдары

<variant>   полиция органдары

<variant>   әкімшілік

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>   әкімшілік құқықбұзушылықтың құрамының болмауы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде  заңдардың дәл және біркелкі  қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant>   прокуратура органдары

<variant>   полиция органдары

<variant>   сот органдары

<variant>   қаржы полициясы

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion>  Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant>   полиция органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>   салық органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>   қаржы полициясының   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion>  Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулы

<variant>   полиция органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулысының күшін жояды

<variant>   салық органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы нұсқау береді

<variant>   қаржы полициясының   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>  әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant>  әкімішілік шектеуге заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant>  әкімішілік  ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы шешім шығарады

<variant>  әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы үкім  шығарады

<variant>   әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы наразылық шығарады

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>   әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің әрекет қабілетсіз  болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>    әкімішілік құқықбұзушылықтың  куәгерлерінің  болмауы

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>   әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің қайтыс болуы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болмауы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болмауы

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>    әкімішілік құқықбұзушылықтың  куәгерлерінің  болмауы

<guestion> Заңдылықты басқылаудың түрлерi:

<variant> президенттiк, парламенттiк үкiметтiк бақылау.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant> президенттiк және парламенттiк.

<variant>  ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Қадағалаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> прокурорлық, әкiмшiлiк, соттық.

<variant> прокурорлық және президенттiк.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant>  әкiмшiлiк және президенттiк.

<guestion> Мемлекеттiк меншiктi басқаратын орган:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> төраға.

<variant>  жетекшi.

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы қаулы шығарады

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы үкім  шығарады

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы шешім  шығарады

<variant>  әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы наразылық шығарады

<variant>   әкімішілік  құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді  қозғау туралы нұсқау  шығарады

<guestion>  Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде  заңдардың дәл және біркелкі  қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant>   прокуратура органдары

<variant>   полиция органдары

<variant>   сот органдары

<variant>   қаржы полициясы

<variant>    ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion> құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant>   полиция органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>  салық органдарының  әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>   қаржы полициясының   әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>  ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant>  әділет орагдарымен

<variant>  сот органдарымен

<variant>  полиция орагандарымен

<variant>  мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant>   салық органдарымен

  1. Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  Үкіметтік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  Президенттік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  прокурорлық

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Президенттік

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  соттық

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  Парламенттік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant>  әкімшілік

<variant>  Сенаттық

<variant>  Мәжілістік

<variant>  Маслихаттық

<variant>   қылмыстық

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимiнiң қағидалары:

<variant> барлығы.

<variant> үкiметтiң бөлiнуi.

<variant> әкiмшiлiктiң заңмен байланыстылығы.

<variant> әкiмшiлiктiң заң алдында жауаптылығы.

<variant>  азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектемеу.

<guestion> Құқықтық режимдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> жалпы және қайталанбалы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы жатады.

<variant>  жалпы және қосымша.

<guestion>  Қайталанбалы құқықтық режимдердiң топтарын көрсетiңiз:

<variant> қарапайым, төтенше.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қарапайым және күрделi.

<variant> жәй және күрделi.

<variant>  қарапайым және ерекше.

<guestion>  Заңмен белгiленген төтенше режимiнiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> шұғыл, әскери және ерекше жағдайлар.

<variant> төтенше және әскери.

<variant> ерекше жағдайлар.

<variant> жедел және төтенше жағдайлар.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны күзеттеудiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> саяси күзет.

<variant> әскери және саяси күзет.

<variant> экономикалық және экологиялық күзет.

<variant>  әскери және экономикалық күзет.

<guestion> Әскери қызметтегi заңдылық дегенiмiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<variant> басқару әдiсi.

<variant> азаматтар мен мемлекет арасындағы қатынастар қағидасы.

<variant>  басқару әдiсi және қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны қорғау келесi режимдердiң жиынтығынан көрiнедi

<variant> мемлекеттiк шекара режимi

<variant> шекара режимi

<variant> мемлекеттiк шекарадан өту бекеттерiң режимi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion> Төтенше жағдай режимiнiң неше түрi бар

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant>  барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant>  қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant>  мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant>  табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant>  құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant>    мемлекетке  қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant>  жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant>  жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant>  ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant>  құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant>  паспорттық режим

<variant>  кеден бекетіндегі режим

<variant>  мемлекеттік шекара режимі

<variant>   мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant>  қарапайым және экстремалды

<variant>  ерекше

<variant>  тұрақты

<variant>  топтық

<variant>   біркелкі

 

Күрделі сұрақтар.

 

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant>  территориялар режимі

<variant>  ерекше жағдай режимі

<variant>  төтенше жағдай режимі

<variant>  әскери жағдай режимі

<variant>   карантин режимі

<guestion>  Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant>  эпидемия және эпизотия кезінде

<variant>  соғыс жағдайында

<variant>  әскери қақтығыс жағдайында

<variant>  жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant>   мемлекеттік өзгерістер кезінде.

<guestion>  Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant>  Президент

<variant>  Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant>  Қорғаныс министрі

<variant>  Ішкі істер министрі

<variant>   Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені  туралы  халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  6   сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 14   сағат бұрын

<variant>   төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  10 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  30 тәулік

<variant>  15   тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  60 тәулік

<variant>   5 тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген ауматарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  60 тәулік  /

<variant>  15   тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  30 тәулік

<variant>   5   тәулік

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant>  қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant>  мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant>  табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant>  құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant>    мемлекетке  қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant>  жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant>  жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant>  ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant>  құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant>  паспорттық режим

<variant>  кеден бекетіндегі режим

<variant>  мемлекеттік шекара режимі

<variant>   мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant>  қарапайым және экстремалды

<variant>  ерекше

<variant>  тұрақты

<variant>  топтық

<variant>   біркелкі

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant>  территориялар режимі

<variant>  ерекше жағдай режимі

<variant>  төтенше жағдай режимі

<variant>  әскери жағдай режимі

<variant>   карантин режимі

<guestion> Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant>  эпидемия және эпизотия кезінде

<variant>  соғыс жағдайында

<variant>  әскери қақтығыс жағдайында

<variant>  жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant>   мемлекеттік өзгерістер кезінде

<guestion> Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant>  Президент

<variant>  Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant>  Қорғаныс министрі

<variant>  Ішкі істер министрі

<variant>   Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені  туралы  халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  <guestion>   сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 1<guestion>   сағат бұрын <variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  10 сағат бұрын

<variant>  төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де  30 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  60 тәулік

<variant>  15   тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  30 тәулік

<variant>   5   тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген аумақтарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant>  60 тәулік

<variant>  15 тәулік

<variant>  10 тәулік

<variant>  30 тәулік

<variant>  5  тәулік

<guestion> Сауданы басқарудағы бақылаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк.

<variant> кедендiк.

<variant> тазалық эпидемиялогиялық.

<variant>  салықтық.

<guestion> Ақшаның сапалық негiздерiн көрсетiңiз:

<variant> бостандықты қамтамасыз етедi, билiктi бөледi.

<variant> еркiндiк, билiк.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant>  барлығы дұрыс.

<guestion> Нормативтiк актiлердi тiркеудi жүзеге асыратын орган:

<variant> әдiлет министрлiгi.

<variant> әдiлет бiлiктiлiк алқасы.

<variant> iшкi iстер органдары.

<variant> прокутатура.

<variant>  барлығы.

<guestion> Қаржыны басқару функцияларын жүзеге асырушы орган:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant>  парламент.

<guestion> Бюджет жоспарын және орындайтын орган:

<variant> атқарушы органдар.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant>  парламент.

<guestion> Салықты басқару саласындағы басқару түрлерi:

<variant> сыртқы және iшкi.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы..

<variant> негізгі және қосымша.

<variant>  барлығы.

<guestion> Салық саласын мемлекеттiк басқару дегенiмiз:

<variant> төмендегi –iс әрекеттердiң барлығын жасау.

<variant> салық жүйесiн ұйымдастыру.

<variant> салық қатынастарын реттеу.

<variant> салық құрылымын реттеу.

<variant>  салық қатынастарын, жүйесiн реттеу.

<guestion> Салықты басқару саласындағы функцияларды көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> салық құрылымы.

<variant> салық жоспарлау.

<variant> салықтық есеп.

<variant>  салықтық бақылау.

<guestion> Энергетика, индустрия, сауда министрлiгiнiң тағайындалу тәртiбi:

<variant> парламент келiсiмен президент қызметке тағайындайды және босатады.

<variant> сенат келiсiмi бойынша президент қызметке тағайындайды.

<variant> премьер-министр келiсiмiмен президент қызметке тағайындайды.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Кеден органдарының бағынатын министрлiгiн көрсетiңiз:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> iшкi iстер министрлiгi.

<variant> сауда министрлiгi.

<variant> мәдениет министрлiгi.

<variant>  тек президентке бағынады.

<guestion> Валюталық бақылауды жүзеге асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi.

<variant> президент.

<variant> парламент.

<variant> сенат.

<variant>  мәжiлiс.

<guestion> Бюджеттi реттеудi, бөлудi жүзеге асыратын:

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> президент.

<variant> сенат.

<variant> парламент.

<variant>  барлығы бiрiгiп.

<guestion>  Республикалық тұрғын үй қорларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> меншiктi тұрғын үй қоры, мемлекеттiк тұрғын үй қоры.

<variant> ортақ және жеке тұрғын үй қоры.

<variant> барлығы жатады.

<variant> қоғамдық қор.

<variant>  қоғамды және ортақ тұрғын үй қоры.

<guestion> Комуналдық тұрғын үй шаруашылығын басқарудың функциялары:

<variant> координазиялық, шешушiлiк және бақылаушы.

<variant> координазиялық және субординазиялық.

<variant> шешушi функция.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Көлiк комуниказияларын басқарудың мақсаты:

<variant> барлығы жатады.

<variant> көлiкпен тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк құралдарының қауiпсiз қозғалысын қамтамасыз ету.

<variant>  тасымалдауды ұйымдастыру, тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<guestion> Бюджет құралдарының функциясын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> үкiметтiң және парламенттiң саяси мақсатқа жетудегi қаржы кепiлi.

<variant> конститузияға сәйкес мемлекет талаптарын қаржыландыру.

<variant> бақылау функциясы.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Бюджеттi қайсы органдар жасайды?

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> маслихат.

<variant>  жоғарғы сот.

<guestion> Бюджеттi жасаушы органның негізгі мiндеттерiнiң бiрi:

<variant> бюджет жоспарын өз уақытсында парламентке және маслихатқа ұсыну.

<variant> бюджет жоспарындағы көрсеткiштердi асыра орындау.

<variant> есеп комитетiне бюджет жобасын ұсыну.

<variant> жоғарғы сотқа бюджет жобасын ұсыну.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion>  Бюджет жасаушы орган қай министрлiк көмегiмен сәйкес бюджет жоспарын жасадйы?

<variant> қаржы министрлiгiмен және оның территориялды органдарымен.

<variant> кiрiс министрлiгiмен.

<variant> экономика және сауда министрлiгiмен

<variant> кеден комитетiмен.

<variant>  отын-энергетика министрлiгiмен

<guestion> Бюджет келесi актiлермен бекiтiледi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заң күшi бар жарлықпен.

<variant> заңмен.

<variant> парламент және маслихат шешiмiмен.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуында әкiмдер келесi өкiлеттiлiктерге ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заңды актiлерде көрсетiлген шекте табиғат объектiлерiн тиiмдi пайдалануға жағдай жасау.

<variant> жергiлiктi бюджетте көрсетiлген сомма шегiнде территорияның дамуы үшiн әлеуметтiк экономикалық бағдарламалар жасау.

<variant> мемлекеттiк акзиялар пакетiн басқаруды жүзеге асыруға және оны ұйымдастыруға.

<variant>  коммуналды пайданың бiр бөлiгiн алуға өкiлеттiлiгi бар.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсысы кiредi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> қаржы валюталық бақылау комитетi.

<variant> салық қызметi.

<variant>  кеден қызмет.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> жоғарғы бiлiм беру департаментi.

<variant> «Қазақойл» Ұлттар мұнай-газ компаниясы.

<variant>  туризм және спорт агентiгi.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> дұрыс жауап жоқ:

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> туризм және спорт агентiгi.

<variant> төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк.

<variant>  мемлекеттiк қызмет агентiгi.

<guestion> Есеп комитетi қайсы органға бағынады:

<variant> президентке.

<variant> үкiметке.

<variant> парламент мәжiлiсiне.

<variant> қаржы министрлiгiне.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Үкiмет және қаржы министрлiгiнiң есебiнiң қорытындысы болып..

<variant> есеп комитетiнiң жылдық есебi.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетiнiң есебi.

<variant> кеден комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant> салық комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant>  экономика және сауда министрлiгiнiң есебi.

<guestion> Мемлекеттiк бюджеттiк емес қорларды басқаруды қайсы орган ұйымдастырады:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant>  жоғарғы сот.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры.

<variant> мiндеттi медизиналық сақтандыруқоры.

<variant>  жол қоры.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> материалдық резерв.

<variant> алтын-валюта қоры.

<variant> ұлттық мұнай-газ компаниясының қоры.

<variant>  Қазақстан даму қоры.

<guestion> Монополия – бұл..

<variant> нарықтағы ұсыныс жағдайындағы бәсекелестiк болмайтын жағдай.

<variant> нарықтағы бәсекелестiк жағдайдың қалыптасуы.

<variant> олигополия.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant>  барлық жауап дұрыс.

<guestion> Баға және монополияға қарсы саясат департаментiне келесi функциялар жүктелген:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> тауар және қаржы рыноктарындағы негізгі шаруашылық субъектiлерiн демонополизазиялау.

<variant> монополиялық қызметтi анықтау және алдын-алу.

<variant> бәсекенiң дамуына жағдай жасау.

<variant>  мемлекеттiк баға тәртiбiн сақтауды бақылау.

<guestion> Өнеркәсiп қызметiн басқаруды ұйымдастыру қайсы министрлiкке жүктелген:

<variant> сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> кiрiс министрлiгi.

<variant> бiлiм беру және денсаулық сақтау министрлiгi.

<variant>  ауыл шаруашылығы министрлiгi.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгi қызметiне келесiлер жатады:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> сауда, индустрия және энергетика саласында мүмкiндiгi бар бағдарламаларды iс жүзiне асыруға.

<variant> жалпы өндiрiс және өндiрiс тауарларын тұтыну конзензиясын жасау.

<variant> мемлекеттiк өнеркәсiп комплексiн басқару.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгiнiң басшылық ететiн негізгі салаларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> көмiр өндiрiсi.

<variant> атом өнеркәсiбi.

<variant> электро-энергия.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказиялық комплекс бұл – ..

<variant> тасымалдау қызметi және ақпарат беру.

<variant> ауыл шаруашылық өнiмдерiн жинау.

<variant> ауыл өнеркәсiп қызметi.

<variant> бiлiм беру жүйесiн жасау.

<variant>  дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказия органдарының мәселелерi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> транспорттық тасымалдау қызметiне қатысушылардың қызметiнiң координазиясы.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк-құралдарының қозғалысының қауiпсiздiгiн қамсыздантыру.

<variant>  басқа мемлекеттермен белгiлi бiр көлiк түрiмен ынтымақтастықта болу.

<guestion> Сыртқы экономикалық қызметтi басқару органдарын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> қаржы бақылау комитетi.

<variant> Қазақстан Республикасының сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> Қазақстан Республикасының сыртқы iстер министрлiгi.

<variant>  кеден органдары.

<guestion> Саудадағы айналымның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> азаматтық, сауда, экономикалық айналым.

<variant> қоғамдық саяси айналым.

<variant> жалпы және ерекше айналым.

<variant> жалпы және арнайы айналым.

<variant>  барлығы жатады.

<guestion> Салық органдарының қызметкерлерінің әкімшілік жауаптылығы қай кезде болады :

<variant>  мемлекеттік бекара режимі ережелерді  бұзғанда

<variant>  қызметтік тәртіп ережелерін бұзғанда

<variant>  ішкі ережелерді бұзғанда

<variant>  барлық жағдайда

<variant>   әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты белгiлейтiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> үкiмет.

<variant> парламент.

<variant>  сенат.

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты жүргiзе асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Үкiметi.

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant>  сенат.

<guestion> Факультет деканын сайлау тәртiбi:

<variant> жоғарғы оқу орнының ғылыми кеңесiмен сайланады.

<variant> ректор тағайындайды.

<variant> студенттер сайлайды.

<variant> оқытушылар сайлайды.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Салалық денсаулық сақтау органдарының түрлерi:

<variant> территориялық және ведомствалық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

<guestion> Денсаулық сақтауды басқаруды орындаушы функциялар:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant>  барлығы дұрыс емес.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here