Мемлекет және құқық теориясы

1

Мемлекет және құқық теориясы

2101- нұсқа

 

 1. Мемлекет және құқық теориясының логикалық тәсілдері:

А) Синтез    +

В)  Индукция  +

С)  Дедукция   +

 1. D) Диалектико- материалистік
 2. E) Аксиологиялық
 3. F) Кибернетикалық
 4. G) Формалды-заңдық
 5. H) Прагматикалық
 6. Ф.Энгельс пікірінше мемлекеттің шығуының Еуропалық үш нысаны:

А) Германдық   +

В)  Римдік    +

С)  Афиндік  +

 1. D) Скандинавиялық
 2. E) Ағылшындық
 3. F) Италиандық
 4. G) Андоралық
 5. H) Британиялық
 6. Өркениеттің ерекше түрлері:

А) Қытайлық  +

В)  Үнділік      +

С)  Исламдық  +

 1. D) Коммунистік
 2. E) Қанаушы
 3. F) Социалистік
 4. G) Дамыған
 5. H) Дамушы

4.Мемлекет саяси режиміне байланысты бала алмайды:

А) Федеративтік       +

В)  Африкалық         +

С) Республикалық    +

 1. D) Демократиялы
 2. E) Либералды
 3. F) Деспотты
 4. G) Авторитарлы
 5. H) Тоталитарлы
 6. Мемлекеттің сыртқы қызметтері:

А) Отанды қорғау    +

В) Жахандық мәселелерді шешу ісіне араласу   +

С) Басқа мемлекеттермен ынтымақтастық         +

 1. D) Азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету
 2. E) Экологиялық
 3. F) Экономикалық
 4. G) Идеологиялық
 5. H) Әлеуметтік
 6. Қазақстан Республикасындағы коллегиалды орган:

А) Конституциялық Кеңес   +

В) Парламент        +

С) Үкімет               +

 1. D) Ректор
 2. E) ҰҚК төрағасы
 3. F) Бас прокурор
 4. G) Ұлттық банктің төрағасы
 5. H) Президент
 6. Саяси жүйенің негізгі элементтері:

А) саяси құрылыс         +

В) саяси  іс-әрекет        +

С) саяси мәдениет        +

 1. D) қоғамдық құрылыс
 2. E) саяси қоғам
 3. F) қоғамдық сана
 4. G) саясат
 5. H) саяси әрекетсіздік
 6. Мемлекеттік органдардың өз міндеттерін орындауын қоғамдық бақылау нысандары:

А) Депутаттардың сайлаушылар алдында есеп беруі +

В) Сұраныстар жүргізу    +

С) Референдум                  +

 1. D) Полиция арқылы
 2. E) Мәжбүрлеу
 3. F) Қатаң бақылау
 4. G) Қаржы полициясы арқылы
 5. H) Дәлелдемелер сұрау
 6. Заң ғылымында құқықтың қағидаларының түрлерге бөлінуі:

А) демократизм  +

В) әділеттік         +

С) барлық адама және азаматтардың заң алдындағы тең құқылығы   +

 1. D) статикалық
 2. E) динамикалық
 3. F) қорғайтын
 4. G) реттейтін
 5. H) тәрбиелік
 6. Англо-саксондық құқықтық жүйеге жататын елдер:

А) Жаңа Зеландия   +

В) Канада                 +

С) Ұлыбритания     +

 1. D) Германия
 2. E) Қытай
 3. F) Ресей
 4. G) Франция
 5. H) Қазақстан
 6. Құқық пен моральдың ұқсастығы:

А) Әлеуметтік нормалардың түрі ретінде көрініс табады    +

В) Қоғамдық қатынастарды реттейді                                      +

С) Қоғамды өмірді реттеу үшін қызмет етеді                         +

 1. D) Құқықтық реттеуге келетін қатынастарды реттейді
 2. E) Мемлекетпен бекітіледі, санкцияланады
 3. F) Орындау міндеттілігі бірдей
 4. G) Мемлекеттің мәжбүр ету күшімен қамтамасыз етіледі
 5. H) Арнайы мемлекеттік актілерде бекітілген

 

 1. Заңға бағынышты актілерге жатпайды:

А) Заңдар   +

В) Халықаралық келісім шарттар   +

С) Конституция     +

 1. D) Министрліктердің актілері
 2. E) Президент жарлықтары
 3. F) Үкімет қаулылары
 4. G) Әкімдердің шешімдері
 5. H) Жергілікті билік және басқару органдарының актілері
 6. Айқындылық деңгейіне қарай санкцияның түрлері:

А) тәртіптік Баламалы     +

В) Айқындалған     +

С) Біршама айқындалған  +

 1. D) Азаматтық -құқықтық, қылмыстық-құқықтық
 2. E) Қарапайым, күрделі баламалы
 3. F) Әкімшілік-құқықтық
 4. G) Бланкетті, сілтемелі
 5. H) Бұзылған құқықты қалпына келтіруші
 6. Кодификацияның түрлері:

А) конституция   +

В) кодекс    +

С) ережелер  +

 1. D) аутентикалық
 2. E) ресми
 3. F) бейресми
 4. G) жазылмаған конституция
 5. H) грамматикалық
 6. Құқық саласы:

А Құқықтық әсер етудің арнайы құралдарын талап ететін нормалар жиынтығы  +

В) Қоғамдық қатынастардың біркелкі саласын реттейтін құқықтық нормалары   +

С) Құқық жүйесінің ірі және салыстырмалы түрде өздігінше бөлігі   +

 1. D) ҚР әрекет етіп тұрған заңдар
 2. E) ) Кодекстер
 3. F) Діни және моральдық нормалардың жиынтығы
 4. G) Кез-келген заңдардың нормалары
 5. H) Жалпыға міндетті нормалардың жүйесі
 6. Қолданыста және ниеттелген құқыққа адамдардың қарым-қатынасын жасаушы ұсыным мен сезім, көзқарас пен эмоция, бағалау мен белгілеу шындығы:

А) Құқықтық сезім   +

В) Құқықтық идеология   +

С) Құқықтық психология   +

 1. D) Құқық нормасы
 2. E) Құқықтық нигилизм
 3. F) Құқықтық жағдай
 4. G) Құқықтық идеализм
 5. H) Құқықтық мәдениет
 6. Құқықтық сана құрылымындағы мінез-құлықтық элементтері:

А) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы  +

В) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы   +

С) Құқықтық себеп  құқықтық мақсат және іс-әрекетке даярлықта болу  +

 1. D) Құқықтық нормалар жиынтығы
 2. E) Құқықтық реттеу механизмі
 3. F) Азаматтар мен лауазымды адамдардың құқықтық сана деңгейі
 4. G) Құқықтық дүниетаным, көңіл-күй ауандары, адамдардың өз қалауындағы және нақты болмыстағы бар құқықтар жөніндегі пайымдаулар
 5. H) Құқық жөніндегі ғылыми доктриналар
 6. Қоғамдағы барлық қатынастар және нормативтік актілер құқықтық жүйенің құқық саласына сәйкес түрлері:

А) реттеуші

В) абсолютті

С) қорғаушы

 1. D) әкімшілік +
 2. E) нақты +
 3. F) қылмыстық іс-жүргізу
 4. G) жалпылық
 5. H) азаматтық +
 6. Кінәсіздік презумпциясы көрініс табады:

А) Құқық қабілеттеліктен

В) Алдын қабылданған және күшіне енген сот шешімінің басқа соттарға міндеттілігі

С) Айыптаушылардың кінәлілігі жөніндегі барлық сенімсізіктер оның пайдасына шешіледі

 1. D) Жеке тұлғаларға қол сұғылмаушылықтан
 2. E) Тұлға заңдарда көрсетілген тәртіпте, соттың шешімімен кінәлілігі дәлелденбейінше кінәлі болып саналмайды +
 3. F) Жеке тұлғаның мәртебесінен +
 4. G) Ешкім өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес +
 5. H) Деликт қабілеттілігінен
 6. Көлеміне қарай құқықтық нормаларды талқылаудың негізгі түрлері:

А) Нормативтік, казуалдық, доктриналдық және ресми

В) Дәлме-дәл, таратушы және шектеулі     +

С) Ресми және ресми емес

 1. D) Дәлме-дәл, шектеулі +
 2. E) Казуалдық және ғылыми
 3. F) Шектеулі, таратушы +
 4. G) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 5. H) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы
 6. Құқықтық реттеу механизмінің элементтері:

А) санкция

В) құқықтық институт

С) диспозиция

 1. D) құқық қолдану актілері +
 2. E) құқықтық норма +
 3. F) құқық саласы
 4. G) құқықтық қатынастар +
 5. H) гипоьеза
 6. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) әрекеттілік

В) экономикалық

С) саяси

 1. D) әлеуметтік белсенді +
 2. E) конформистік +
 3. F) маргиналдық +
 4. G) экономикалық-белсенсіз
 5. H) саяси-белсенсіз
 6. Заңды жауапкершіліктің әрбір жасалған айыпты құқық бұзушылық үшін мемлекеттің заңды жауапкершілік түріндегі теріс реакциясының міндеттілігі принципі:

А) Құтылмаушылық          +

В) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы

С) Заңдылық                       +

 1. D) Мақсатқа лайықтылығы
 2. E) Теңдік +
 3. F) Әділеттілік
 4. G) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы
 5. H) Гуманизм
 6. Заңдылықтың кепілдіктері:

А) материалдық              +

В) саяси                           +

С) банктік

 1. D) экологиялық
 2. E) моральдық +
 3. F) қаржылық
 4. G) салықтық
 5. H) азаматтық
 6. Арнаулы құқықтық мәртебенің түрлері:

А) шахтерлер          +

В) заңды тұлғалар

С) жүйелік

 1. D) студенттер +
 2. E) зейнеткерлер +
 3. F) әкімшілік
 4. G) азаматтық
 5. H) лауазымды тұлғалар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102-нұсқа

 

 1. Қолданбалы заң ғылымдары:

А) Қылмыстық құқық

В) Сот медицинасы    +

С) Азаматтық құқық

 1. D) Конституциялық құқық
 2. E) Сот психиатриясы +
 3. F) Мемлекет және құқық теориясы
 4. G) Құқық философиясы
 5. H) Криминалистика +
 6. Мемлекеттің негізгі белгілері:

А) Көпшілік жария билігінің болуы    +

В) Есеп шотының болуы

С) Қарыздарының болуы

 1. D) Тұрғындарының аумақтық ұйымдастырылуы +
 2. E) Кәсіподағының болуы
 3. F) Бір басшысының болуы
 4. G) Егемендігінің болуы +
 5. H) Қатал режимінің болуы
 6. Өркениеттің түрлері:

А) Феодалдық

В) Қанаушы

С) Шығыс-Европалық     +

 1. D) Социалистік
 2. E) Қоғамдық
 3. F) Коммунистік
 4. G) Батыс европалық +
 5. H) Локальды +
 6. Федеративтік құрылымдағы елдер:

А)  Жапония

В) Ресей                +

С) Германия         +

 1. D) Қазақстан
 2. E) Қырғызстан
 3. F) Франция
 4. G) АҚШ +
 5. H) Дания
 6. Мемлекеттің функцияларын орындау тәсілдері:

А) салықта жеңілдік беру

В) сендіру     +

С) кредит беру

 1. D) ерікті +
 2. E) алушыларды монополистерден қорғау
 3. F) болжау
 4. G) жоспарлау
 5. H) еріксіз +
 6. Биліктің тармақтарға бөліну қағидасы бойынша мемлекет органдары бөлінеді:

А) Құқыққорғаушы органдарға

В) Құқыққолданушы органдарға

С) Мәжбүрлеуші органдарға

 1. D) Заңшығарушы органдарға +
 2. E) Бақылаушы органдарға
 3. F) Атқарушы органдарға +
 4. G) Қадағалаушы органдарға
 5. H) Сот органдарына +
 6. Қоғамдық биліктің түрлері:

А) парламенттік

В) халықаралық

С) саяси                 +

 1. D) ұжымдық +
 2. E) мемлекетаралық
 3. F) мемлекеттік +
 4. G) соттық
 5. H) үкіметтік
 6. Азаматтық қоғамның белгілері:

А) Өзін-өзі басқарушылық           +

В) Басқарудың мәжбүрлеуге негізделген тәсілінің үстемдігі

С) Еркін қалыптасатын қоғамдық пікір және плюрализм          +

 1. D) Қоғамның саяси биліктен алшақтығы
 2. E) Мемлекетте бір партияның үстемдік етуі
 3. F) Оппозициялық күштерге тыйым салу
 4. G) Азаматтардың құқықтарын толық қамтамасыз ету +
 5. H) Мемлекеттің қоғамның барлық саласына үстемдік жүргізуі
 6. Құқықтың экзистенциялық теориясы өкілдері:

А) Р.Паунд

В) М.Хайдеггер        +

С) П.А.Сорокин

 1. D) П.Эрлих
 2. E) С.И.Муромцев
 3. F) Г.Кон +
 4. G) Э.Тоффлер
 5. H) В.Майхофер +
 6. Роман-германдық құқықтық жүйеге кіретін мемлекеттер:

А) Қазақстан  +

В) Ирак

С) Франция       +

 1. D) Германия +
 2. E) Пәкістан
 3. F) Англия
 4. G) Сауд Арабия
 5. H) Австралия
 6. Техникалық-юридикалық нормалар:

А) Жақсылық пен жамандық тұрғысынан адамдардың жүріс тұрысын реттейтін нормалар

В) Ақыл мен әрекеттілікке негізделген жүріс-тұрыс ережелері

С) Нормативтік құқықтық актілерде бекітілген техникалық нормалар     +

 1. D) Заңнамаларда бекітілген техникалық нормалар +
 2. E) Тараптардың ерікті келісімі нәтижесінде пайда болған жүріс-тұрыс ережесі
 3. F) Адамдардың арасындағы қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелері
 4. G) Құрылыс нормалары мен ережелері, қауіпсіздік ережелері, өрт қауіпсіздік ережелері +
 5. H) Әлеуметтік өмірді реттейтін нормалар
 6. Құқық қолдану актісі:

А) ҚР Конституциясы, «Мемлекеттік қызмет туралы» Заң

В) Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық           +

С) Сот шешімі немесе үкімі           +

 1. D) Физикалық тұлғалардан салық өндіріп алу тәртібі туралы қаржы министрлігінің ережесі
 2. E) ҚР Қылмыстық Кодексі
 3. F) «Нақты тұлғаларды ордендермен марапаттау туралы» ҚР Президентінің Жарлығы +
 4. G) Жол жүру ережесі
 5. H) «Мемлекеттік органдар жүйесін реформалау бойынша кезектегі шаралар туралы» ҚР Президентінің Жарлығы
 6. Құқықтық нормалардың элементтері:

А) гипотеза

В) термин

С) диспозиция

 1. D) санкция
 2. E) қағида
 3. F) себептер
 4. G) құқыққабілеттілік
 5. H) заңды шарттар
 6. Кодекс заңи түсінік бойынша:

А) Жекелеген құқық салалары бойынша құқықтық нормалардың жүйесі

В) Заңшығарушылық ұстанымдарды нақтылау үшін заңдар негізінде шығарылған акт

С) Бірнеше заңдарды біріктіретін ірі нормативтік құқықтық акт

 1. D) Моральдық нормаларды қамтитын ережелер жинағы
 2. E) Біркелкі қоғамдық қатынастарды реттейтін кешен
 3. F) Қоғамдық ұйымдардың мүшелерінің қатынастарын реттейтін жүріс-тұрыс ережесі
 4. G) Заң шығарушы органдармен қабылданатын кез-келген акт
 5. H) Сенімі бірлердің арасындағы қатынастарды реттеуші ереже
 6. Жеке құқық:

А) Мемлекет пен басқа тұлғалардың арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы

В)  Мемлекеттік болып табылмайтын қатысушылардың теңдігіне негізделген қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы

С) Моральды талаптардың жиынтығы

 1. D) Адамдар мен азаматтардың табиғи құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы
 2. E) Әдет-ғұрып, мораль, дәстүрде көрініс табатын ауызша жүріс-тұрыс ережелері
 3. F) Құқықтық қатынас субъектілерінің тең қатынастарын көрсететін нормалар
 4. G) Диспозитивтілік қағидасы негізінде құрылатын қатынастарды реттеуге бағытталған нормалар жиынтығы
 5. H) Бір тарап мемлекет болып табылатын қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелерінің, құқұықтық нормалардың жиынтығы
 6. Кәсіби құқықтық сана- бұл:

А) Заңгерлік білімі бар тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы

В) Заңды жүріс-тұрысты және заңға теріс жүріс-тұрысты білдіретін құқықтық мақсаттар

С) Азаматтар мен лауазымды адамдардың құқықтық сана деңгейі

 1. D) Құқықты жүйелі түрде теориялық жағынан меңгергендікті білдіретін идеялар, негізгі ой-пікірлер мен көзқарастар
 2. E) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктер мен сезімдерінің жиынтығы
 3. F) Кәсіпқой заңгерлердің аралаында қалыптасқан түсініктер, ұғыдар, идеялар мен сенім-нанымдар
 4. G) Адамдардың құқық туралы көпшілік түсінігі
 5. H) Құқық қорғау органдары лауазым тұлғаларының құқыққа деген субъективтік қатынасын білдіретін құқықтық идеялар, түсініктер, сезімдер мен әсерлер жинағы

 

 1. Құқық санасының құрылымдық элементтері:

А) Құқықтық нормалар

В) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен ұсыныстардың жиынтығы

С) Құқықтық идеология, құқықтық психология

 1. D) Құқықтық психология
 2. E) Құқықтық тану
 3. F) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен болжамдардың жиынтығы
 4. G) Құқықтық идеология
 5. H) Мінез-құлықтық элементтер
 6. Жеке тұлға болып:

А) Әкімшілік-аумақтық бөліністер

В) Азаматтығы жоқ адамдар

С) Қазақстан Республикасының азаматтары

 1. D) Мекеме
 2. E) Шет ел азаматтары
 3. F) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
 4. G) Мемлекет
 5. H) Акционерлік қоғам
 6. Құқық қолдану:

А) Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруына байланысты қызметі

В) Мемлекет органдарының қызметі нәтижесінде жеке құқық қолдану шешімі шығарылатын нақты іс бойынша қызметі

С) Құқық субъектілерінің құқық нормаларын өмірде іске асыру бойынша қызметі

 1. D) Заң шығару органдардың заң күші бар нормативтік акт қабылдауға бағытталған ереже қызметі
 2. E) Қоғамдық ұйымдардың, саяси партиялардың қызметі
 3. F) Қоғамдық қызмет түрі
 4. G) Мемлекеттік қызметтің маңызды түрі, мемлекеттік-биліктік сипатқа ие, жекелеген істерді шешуде қажетті
 5. H) Субъектілері сот және атқарушы билік органдары болып табылатын құқық нормаларын жүзеге асыру күрделі нысаны
 6. Түсіндірілетін нормаларды қабылдаудың тарихи шарттары мен пайда болу жағдайларын есеп алу кезінде құқық нормаларының мағынасы мен мазмұнын анықтауға құқықты түсіндірудің әдісі:

А) Грамматикалық

В) Тарихи-саяси

С) Жүйелі

 1. D) Құқықтық сезіну
 2. E) Тарихи
 3. F) Саяси-тарихи
 4. G) Телеологиялық
 5. H) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеяладың жиынтығы
 6. Құқықтық реттеу механизмінің элементтері:

А) құқық саласы

В) құқықтық қатынастар

С) құқықтық норма

 1. D) санкция
 2. E) диспозиция
 3. F) құқықтық институт
 4. G) құқық қолдану актілері
 5. H) гипотеза

 

 1. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) әрекеттілік

В) экономикалық-белсенсіз

С) әлеуметтік белсенді

 1. D) саяси-белсенсіз
 2. E) экономикалық
 3. F) маргиналдық
 4. G) конформистік
 5. H) саяси
 6. Құқық бұзушылықтың элементтері:

А) әрекет

В) субъект

С) әрекетсіздік

 1. D) кінә
 2. E) субъективтік құқық
 3. F) объект
 4. G) заңды міндет
 5. H) объективтік жағы
 6. Заңдылықтың кепілдіктері:

А) банктік

В) материалдық

С) салықтық

 1. D) азаматтық
 2. E) қаржылық
 3. F) моральдық
 4. G) экологиялық
 5. H) саяси
 6. Құқықтық мәртебенің түрлері:

А) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі

В) соттардың құқықтық мәртебесі

С) жалпылама құқықтық мәртебе

 1. D) мемлекеттің құқықтық мәртебесі
 2. E) депутаттардың құқықтық мәртебесі
 3. F) арнаулы құқықтық мәртебе
 4. G) ғалымдардың құқықтық мәртебесі
 5. H) әкімдердің құқықтық мәртебесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2103-нұсқа

 

 1. Қоғамдық ғылымдар зерттеу пәніне қарай бөлінеді:

А) Әлеуметтану

В) Дамушы

С) Химия

 1. D) Саяси экономия
 2. E) Физика
 3. F) Заңтану
 4. G) Қажетті
 5. H) Математика
 6. Мемлекеттің негізгі белгілері:

А) Қатал режимінің болуы

В) Салық жүйесінің болуы

С) Қатал билігінің болуы

 1. D) Бір басшысының болуы
 2. E) Есеп шотының болуы
 3. F) Қарыздарының болуы
 4. G) Құқықтық жүйесінің болуы
 5. H) Егемендігінің болуы
 6. Формациялық көзқарас бойынша мемлекет типтері:

А) Құлиеленушілік

В) Федеративті

С) Унитарлы

 1. D) Автократиялық
 2. E) Әлеуметтік
 3. F) Социалистік
 4. G) Құқықтық
 5. H) Феодалдық
 6. Монархияның түрлері:

А) Президенттік

В) Аралас

С) Шексіз

 1. D) Конституциялық
 2. E) Олигархиялық
 3. F) Премъер-министрлік
 4. G) Дуалистік
 5. H) Охлократиялық
 6. Мемлекеттің ішкі қызметтері:

А) Саяси

В) Мемлекеттің шекарасын қорғау

С) Басқа мемлекеттермен ынтымақтастық

 1. D) Тұрақты
 2. E) Бейбітшілікті қолдау
 3. F) Экономикалық
 4. G) Экологиялық
 5. H) Әлемдік экономикаға кіру
 6. ҚР-ның Үкіметі:

А) Республика аумағында әділсотты жүзеге асырады

В) Атқарушы билікті жүзеге асырады

С) Республиканың ең жоғарғы органы

 1. D) Сенат және Мәжілістен тұрады
 2. E) Атқарушы билік органдары жүйесін басқарады
 3. F) Заң шығару қызметін жүзеге асырады
 4. G) Адам құқықтарын қорғауды жүзеге асырады
 5. H) Алқалы атқарушы орган ретінде құрылады.
 6. Қоғамдық биліктің түрлері:

А) мемлекеттік

В) ұжымдық

С) соттық

 1. D) саяси
 2. E) халықаралық
 3. F) үкіметтік
 4. G) мемлекетаралық
 5. H) парламенттік
 6. Республика Конституциясының 1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы өзін жариялаған:

А) Дамушы

В) Авторитарлы

С) Үстем

 1. D) Зайырлы
 2. E) Дамыған
 3. F) Демократиялық
 4. G) Парламенттік
 5. H) Құқықтық
 6. Құқықтың қағидалары бөлінеді:

А) жалпы философиялық

В) жалпықұқықтық

С) салааралық

 1. D) заңдылық
 2. E) әділеттілік
 3. F) демократизм
 4. G) салалық
 5. H) жеке
 6. Францияның ғалымы Давид Рененің пікірі бойынша құқықтық жүйенің түрлері:

А) діни

В) англо-еуропалық

С) буддистік

 1. D) скандинавиялық
 2. E) англо-саксондық
 3. F) христиандық
 4. G) романо-еуропалық
 5. H) романо-германдық
 6. Адамдардың жүріс-тұрысына әсер құқық нормаларында бекітілген тәсілдер:

А) Моральдық, өнеге

В) Өнегелік әсер ету

С) Қоғамдық үндеулер

 1. D) Міндеттеу
 2. E) Тыйым салу
 3. F) Саяси үндеулер мен бағдарламалар
 4. G) Өкілдік беру
 5. H) Декларация, шақырулар
 6. Маңызды қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, жоғары заң күшіне ие, ерекше процессуалдық тәртіппен немесе референдум арқылы қабылданатын нормативтік құқықтық актілер:

А) Конституциялық заңдар

В) Ережелер

С) Бұйрықтар

 1. D) Конституция
 2. E) Заңдар
 3. F) Қаулылар
 4. G) Шешімдер
 5. H) Жарлықтар
 6. Диспозиция құқықтық норманың элементі ретінде:

А) Жаза түрлері

В) Құқықтық норманың әрекет ету шарты

С) Жазалау шаралары

 1. D) Заңды фактілердің бар немесе жоқтығы туралы болжаулар
 2. E) Жүріс-тұрыс ережесі
 3. F) Субъектілердің әрекет немесе әрекетсіздігі
 4. G) Құқықтық нормалар бұзылған жағдайда пайда болатын жағымсыз салдар
 5. H) Тараптардың құқықтары мен міндеттері
 6. Норматиытік-құқықтық актілерді жүйеге келтіру түрлері:

А) гипотеза

В) кодификация

С) диспозиция

 1. D) инкорпорация
 2. E) сараптау
 3. F) жинақтау
 4. G) санкция
 5. H) консолидация
 6. Құқық салалары:

А) әкімшілік құқық

В) азаматтық құқық

С) құқық саласы

 1. D) еңбек құқығы
 2. E) ерекше
 3. F) құқықтық бөлім
 4. G) жалпы
 5. H) құқықтық институт
 6. Құқықтық сананың деформацияға ұшырауы

А) доктриналды құқықтық сана

В) құқықтық мәдениет

С) құқықтық инфантилизм

 1. D) құқықтық идеология
 2. E) құқықтық идеология
 3. F) құқықтық нигилизм
 4. G) құқықтық идеализм
 5. H) құқықтық психология
 6. Құқықтық мәдениеттің субъктісіне қарай бөлінуі:

А) топтық

В) жеке тұлға

С) нормативтік

 1. D) реттеушілік
 2. E) прогностикалық
 3. F) бағалаушылық
 4. G) танымдылық
 5. H) қоғамдық
 6. Әрекет қабілеттілік түрлері:

А) шамалы (жартылай)

В) толық

С) мемлекеттік

 1. D) шектелген
 2. E) діни
 3. F) мемлекеттік емес
 4. G) шетелдік
 5. H) жеке
 6. Құқық қолдану актілерінің нысанына қарай бөлінуі:

А) қорғаушылық

В) жарлықтарға

С) шешімдерге

 1. D) үкімдерге
 2. E) мемлекеттік
 3. F) мемлекеттік емес
 4. G) негізгі
 5. H) реттемелік
 6. Көлеміне қарай құқықтық нормаларды талқылаудың негізгі түрлері:

А) Нормативтік, казуалдық, доктриналдық және ресми

В) Дәлме-дәл, таратушы, шектеулі

С) Ресми және ресми емес

 1. D) Дәлме-дәл, шектеулі
 2. E) Казуалдық және ғылыми
 3. F) Шектеулі, таратушы
 4. G) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 5. H) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы
 6. Құқықтық реттеу тәсілдері:

А) міндеттеу

В) диспозитивті

С) императивті

 1. D) кибернетикалық
 2. E) рұқсат ету
 3. F) тыйым
 4. G) статистикалық
 5. H) жүйелік
 6. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) маргиналдық

В) конформистік

С) экономикалық-белсенсіз

 1. D) әрекеттілік
 2. E) экономикалық
 3. F) саяси-белсенсіз
 4. G) саяси
 5. H) әлеуметтік белсенді
 6. Заңды жауапкершіліктің түрлері:

А) қылмыстық

В) әкімшілік

С) топтық

 1. D) мемлекетаралық
 2. E) тәртіптілік
 3. F) халықаралық
 4. G) экологиялық
 5. H) отбасылық
 6. Заңдылықтың кепілдіктері:

А) саяси

В) моральдық

С) салықтық

 1. D) экологиялық
 2. E) банктік
 3. F) қаржылық
 4. G) азаматтық
 5. H) материалдық
 6. Құқықтық мәртебенің түрлері:

А) соттардың құқықтық мәртебесі

В) жалпылама құқықтық мәртебе

С) депутаттардың құқықтық мәртебесі

 1. D) арнаулы құқықтық мәртебе
 2. E) ғалымдардың құқықтық мәртебесі
 3. F) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі
 4. G) мемлекеттің құқықтық мәртебесі
 5. H) әкімдердің құқықтық мәртебесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2104-нұсқа

 

 1. Мемлекет және құқық теориясының жалпы ғылыми тәсілдері:

А) Сұхбаттасу

В) Индукция

С) Синтез

 1. D) Анализ
 2. E) Салыстырмалы-құқықытқ
 3. F) Әлеуметнамалық
 4. G) Анкета жүргізу
 5. H) Кибернетикалық
 6. Ф.Энгельс пікірінше мемлекеттің шығуының Еуропалық үш нысаны:

А) Афиндік

В) Италиялық

С) Британиялық

 1. D) Андоралық
 2. E) Скандинавиялық
 3. F) Германдық
 4. G) Ағылшындық
 5. H) Римдік
 6. Өркениеттің ерекше түрлері:

А) Дамушы

В) Қанаушы

С) Исламдық

 1. D) Үнділік
 2. E) Социалистік
 3. F) Қытайлық
 4. G) Коммунистік
 5. H) Дамыған
 6. Қазақстан Республикасы мемлекетінің нысаны:

А) Достастық

В) Біртұтас

С) Республика

 1. D) Уақытша
 2. E) Федерация
 3. F) Күрделі
 4. G) Конфедерация
 5. H) Демократиялық
 6. Мемлекеттің ішкі қызметтері:

А) Экономикалық

В) Бейбітшілікті қолдау

С) Егемендік пен аумақты қорғау

 1. D) Идеологиялық
 2. E) Басқа мемлекеттермен ынтымақтастық
 3. F) Мемлекет қорғанысын күшейту
 4. G) Мемлекеттің шекарасын қорғау
 5. H) Әлеуметтік
 6. Қазақстан Республикасындағы коллегиалды орган:

А) Ректор

В) Парламент

С) Үкімет

 1. D) ҰҚК төрағасы
 2. E) Бас прокурор
 3. F) Президент
 4. G) Конституциялық Кеңес
 5. H) Ұлттық Банктің төрағасы
 6. Қоғамдық биліктің түрлері:

А) мемлекеттік

В) парламенттік

С) халықаралық

 1. D) үкіметтік
 2. E) мемлекетаралық
 3. F) соттық
 4. G) саяси
 5. H) ұжымдық
 6. Билікті тармақтарға жіктеудің мақсаты:

А) Билікті қатал түрде атқару

В) Саяси бостандықтарға бақылау жасау

С) Мемлкеттік билікті артық пайдалану үшін

 1. D) Тиранияға жол бермеу
 2. E) Диктатураға жол бермеу
 3. F) Әлеуметтік бостандықтаға бақылау жасау
 4. G) Экономикалық бостандықтарға бақылау жасау
 5. H) Мемлекеттік билікті артық пайдалануға жол бермеу
 6. Құқықтың салалық қағидалары:

А) кінәсіздік презумциясы

В) әлеуметтік әділеттілік

С) басқа нормативтік-құқықтық актілерге қарағандағы заңның үстемділігі

 1. D) теңділік
 2. E) заңдылық
 3. F) тек қана кінәлі құқыққа қайшы іс-әрекетке заңды жауаптылық
 4. G) демократизм
 5. H) гуманизм
 6. Англо-саксондық құқықтық жүйенің өзіне тән ерекшеліктері:
  А) қоғамдық қатынастардың құқықпен реттелінетін негізгі салаларды кодекспен реттеледі

В) құқықтық жүйенің жариялық және жеке болып бөлінуі

С) судьялар мемлекет қабылдаған нормативтік құқықтық кесім негізінде ғана  үкім, шешім шығарады.

 1. D) құқықтық жүйенің жалпы және әділет құқығы болып бөлінуі
 2. E) мемлекетте міндетті түрде ең жоғарғы күші бар Конституцияның болуы
 3. F) құқықтық жасаушы жаратушы болып табылады, оны қабылдау, орындау бәріне міндетті
 4. G) судьялар құқық жасайтын субъект ретінде танылады.
 5. H) сот прецедентінің кең қолданылуы және оның құқықтың қайнар көзі ретінде танылуы
 6. Құқықтық орнатылымдармен тікелей реттелетін адам құқықтары:

А) Махаббатқа құқық

В) Сөз бостандығы

С) Жек көру құқығы

 1. D) Туысқандық қатынасқа құқық
 2. E) Қажетті қорғану құқығы
 3. F) Достыққа құқық
 4. G) Назар аударту құқығы
 5. H) Әрекет ету түрін таңдау құқығы
 6. «Заң» және «заңға бағынышты актілер» түсініктерін анықтайтын жалпы термин:

А) Құқық қайнар көзі

В) Құқық қолдану актілері

С) Құқық түсіндіру актілері

 1. D) Құқық қызметтері
 2. E) Құқықтағы олқылықтар
 3. F) Құқық нысаны
 4. G) Нормативтік құқықтық акт
 5. H) Сот прецеденті
 6. Заңдарда көрініс тапқан, жалпыға міндетті жүріс-тұрыс ережесі:

А) Құқық нормасы

В) Мононорма

С) Заңи норма

 1. D) Корпоративтік норма
 2. E) Дәстүр
 3. F) Діни норма
 4. G) Әдет
 5. H) Құқықтық норма
 6. Нормативтік-құқықтық актілерді жүйеге келтіру түрлері:

А) кодификация

В) диспозиция

С) жинақтау

 1. D) инкорпорация
 2. E) сараптау
 3. F) санкция

G)гипотеза

H)консолидация

 1. Жария құқық:

А) Мемлекетке қатысты субъектілердің жағдайының бағыныштылығы орын алатын қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы

В) Адамдар мен азаматтардың табиғи құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы

С) Моральды талаптардың жиынтығы

 1. D) Бір тарап мемлекет болып табылатын қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелерінің, құқықтық нормалардың жиынтығы
 2. E) Мемлекеттік болып табылмайтын қатысушылардың теңдігіне негізделген қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 3. F) Мемлекет пен басқа тұлғалардың арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 4. G) Барлық заңдар жиынтығы
 5. H) Әдет-ғұрып, мораль, дәстүрде көрініс табатын ауызша жүріс-тұрыс ережелері
 6. Құқықтық нигилизм (немқұрайдылық) – бұл:

А) Құқықтың негізгі принциптері

В) Қоғамға құқықтың  қажеттілігін негіздейтін қоғамдық ой-пікірдің бағыттары

С) Қоғамдағы құқықтық болмыстың сапалы жағдайы, көрінісі, құқықтық актілердің, құқық қолдану қызметтерінің, жеке тұлғаның құқықты құрмет тұуы мен құқық дамуының кемелденгендігінің деңгейі

 1. D) Заңгерлік білім беру, құқықтық мәдениет,  құқықтық сана, жалпыға бірдей міндетті құқықтық оқу
 2. E) Құқықтың мәні мен мазмұнына сенбеушілік, құқықтың құнының, заңдылықтың қадірін төмендету, тәртіпті ескермеу, аңдамау, құқықтың әлеуметтік және тұлғалық құндылықтарын жоққа шығару
 3. F) Мемлекеттің пайда болуы туралы теория
 4. G) Құқықтың мүмкіншіліктеріне сенбеушілік, құқықтың құнынынң, заңдылықтың қадірін төмендету заңдарды есермеу, елемеу, құқықтың әлеуметтік және тұлғалық құндылықтарын жоққа шығару
 5. H) Құқықтың мүмкіншіліктеріне сенбеушілік, құқықтың құнының, заңдылықтың қадірін төмендету, құқықтың әлеуметтік және тұлғалық құндылықтарын жоққа шығару
 6. Құқықтық сана құрылымындағы мінез-құлықтық элементтері:

А) Құқық жөніндегі ғылыми доктриналар

В) Құқықтық себеп (дәлел), құқықтық мақсат және іс-әрекетке даярлықта болу

С) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы

 1. D) Құқықтық реттеу механизмі
 2. E) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 3. F) Азаматтар мен лауазымды адамдардың құқықтық сана деңгейі

G)Құқықтық дүниетаным, көңіл-күй ауандары, адамдардың өз қалауындағы және нақты болмыстағы бар құқықтар жөніндегі  пайымдаулары

 1. H) Құқықтық нормалар жиынтығы
 2. Әрекет қабілеттілік түрлері:

А) мемлекеттік

В)  діни

С)  мемлекетті емес

 1. D) толық
 2. E) шектелген
 3. F) жеке
 4. G) шамалы (жартылай)
 5. H) шетелдік
 6. Құқық нормаларын қолдану түсінігің анықтамасы:

А) Бұл тұлғаларда қалыптасқа түсініктер мен идеялардың жиынтығы

В) Бұл нақты өмірлік жағдайларға қатысты құқықтық нормаларды жүзеге асыру бойынша құзыретті органдардың қызметін ұйымдастыратын мемлекеттік-биліктік әрекеті

С) Құқық норма талаптарын тиянақты сақтамау

 1. D) Құқықтық сезіне
 2. E) Құзырет берілген субъектілермен өз құқықтарын жүзеге асырудан тұратын құқықты жүзеге асыру нысаны
 3. F) Құқық нормаларын қолдану- бұл ққық нормасымен тыйым салынған әрекеттерден ұстану

G)Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы

H)Бұл құқықты жүзеге асырудың мемлекеттік нысаны

 1. Құқық нормаларын талқылаудың тәсілдері:

А) аутентикалық

В) сөзбе-сөз

С) логикалық

 1. D) грамматикалық
 2. E) жүйелік
 3. F) кеңейтілген

G)легалды

H)шектелген

 1. Құқықтық реттеу механизмінің элементтері:

А) құқықтықнорма

В) гипотеза

С) құқықтық институт

 1. D) санкция
 2. E) құқықтық қатынастар
 3. F) құқық қолдану актілері

G)құқық саласы

H)диспозиция

 1. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) экономикалық

В) әрекеттілік

С) экономикалық-белсенсіз

 1. D) маргиналдық
 2. E) әлеуметтік белсенді
 3. F) саяси
 4. G) конформистик
 5. H) саяси-белсенсіз
 6. Заңды жауапкершіліктен және жаза өтеуден босату негіздері

А) Құқықтық

В) Азаматтық

С) Материалдық және тәртіптік

 1. D) Қажетті қорғану
 2. E) Кешірім берушілік
 3. F) Рақымшылық
 4. G) Қылмыстық
 5. H) Әкімшілік
 6. Заңдылықтың кепілдіктері:

А) саяси

В) азаматтық

С) моральдық

 1. D) экологиялық
 2. E) материалдық
 3. F) қаржылық

G)банктік

H)салықтық

 1. Құқықтық мәртебенің түрлері:

А) мемлекеттің құқықтық мәртебесі

В) арнаулы құқық мәртебе

С) депутаттардың құқықтық мәртебесі

 1. D) соттардың құқықтық мәртебесі
 2. E) жалпылама құқықтық мәртебе
 3. F) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі
 4. G) әкімдердің құқықтық мәртебесі
 5. H) ғалымдардың құқықтық мәртебесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105-нұсқа

 

 1. Мемлекет және құқық теориясының функциялары:

А) саяси функция

В) реттеуші функция

С) гносеологиялық функция

 1. D) экономикалық функция
 2. E) онтологиялық функция
 3. F) әдістемелік функция
 4. G) елді қорғау функциясы

H)қорғаушы функция

 1. Патриархалдық теория өкілдер:

А) Д.Локк

В) Ж.Маритен

С) Аристотель

 1. D) Ф.Аквинский
 2. E) Р.Фильмер
 3. F) Н.Михайловский
 4. G) Е.Дюринг
 5. H) Г.Спенсер
 6. Құлиеленуші мемлекеттердің қызметтері:

А) Басып алу соғыстарын жүргізу

В) Құлиеленушінің меншігін қорғау

С) Қанаушылардың қарсылығын басу

 1. D) Феодал меншігін қорғау
 2. E) Экономикалық қызметтер
 3. F) Құлдардың қарсылығын басу
 4. G) Тәртіпті қамтамасыз ету мақсатындағы идеологиялық әсер ету

H)Әлеуметтік қызметтер

 1. Парламенттік республика:

А) Қазақстан

В) Италия

С) Венгрия

 1. D) АҚШ
 2. E) Бразилия
 3. F) Үндістан
 4. G) Мексика
 5. H) Аргентина
 6. Мемлекет аппараты қызметінің негізгі құқықтық нысандарына жатады:

А) Құқықтық білім беру қызметі

В) Мәжбүрлеу қызметі

С) Құқыққорғаушы қызмет

 1. D) Құқықтық сананы көтеру қызметі
 2. E) Құқықтық көмек көрсету қызметі
 3. F) Құқық жүргізушілік қызмет
 4. G) Құқыққолданушы қызмет
 5. H) Құқықшығармашылық қызмет
 6. ҚР-ның Үкіметі:

А) Сенат және Мәжілістен тұрады

В) Республиканың ең жоғарғы өкілді органы

С) Алқалы атқарушы орган ретінде құрылады.

 1. D) Адам құқықтарын қорғауды жүзеге асырады
 2. E) Атқарушы билік органдары жүйесін басқарады
 3. F) Заң шығару қызметін жүзеге асырады

G)Атқарушы билікті жүзеге асырады

H)Республика аумағында әділсотты жүзеге асырады.

 1. Қоғамдық биліктің түрлері:

А) мемлекеттік

В) саяси

С) халықаралық

 1. D) үкіметтеік
 2. E) соттық
 3. F) парламенттік
 4. G) ұжымдық
 5. H) мемлекетаралық
 6. Импичмент белгілері:

А) Мемлекет басшысына сеніммен қарау

В) Мемлекет басшысын мадақтау

С) Мемлекет басшысынан рақымшылық сұрау

 1. D) Мемлекет басшысына өтініш білдіру
 2. E) Мемлекет басшысының билікке отыру рәсімі
 3. F) Мемлекет басшысын заңды жауапкершілікке тарту
 4. G) Мемлекет басшысын лауазымынан түсіру
 5. H) Мемлекет басшысына сенімсіздік білдіру
 6. Құқықтың қорғаушы функциясы:

А) Қоғамдық өмірдің ұтымды қызмет етуін нормативтік актілерде бекіту

В) Құқыққа қайшы әрекеттерден қоғамдық қатынастарды қорғау

С) Құқық бұзушыға қатысты заңды санкция қолдану

 1. D) Жеке тұлғаның құқықтары мен міндеттерін, құқықтық мәртебесін заңи бекіту
 2. E) Құқықтық ұстанымдарды тиімді жүзеге асыру үшін құқықтық механизм құру
 3. F) Қоғамға қауіпті әрекеттер жасауға тыйым салу
 4. G) Қоғамдық қатынастардың позитивті дамуын мемлекеттік реттеу
 5. H) Қоғамды құқықтық тәрбиелеу
 6. Дәстүрлі құқық жүйесін сақтаған мемлекеттер:

А) Қырғызстан

В) Үндістан

С) Италия

 1. D) Африканың кейбір елдерінде
 2. E) Өзбекстан
 3. F) ТМД мемлекеттері
 4. G) Туркия
 5. H) Индонезия
 6. Мемлекетпен белгіленген жалпыға міндетті жүріс-тұрыс ережелер жүйесі:

А) Адамгершілік нормалары

В) Қоғамдық ұйымдардың нормалары

С) Діни нормалар

 1. D) Заңдарда көрініс тапқан ережелер
 2. E) Өнеге нормалары
 3. F) Құқықтық нормалар

G)Әлеуметтік нормалардың барлығы

H)Орындалуы мемлекеттің мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз етілетін ережелер

 1. Қазақстандағы құқықтың негізгі қайнар көздері:

А) Қазақ халқының ежелгі әдет-ғұрыптары

В) Нормативтік құқықтық акт

С) Діни постулаттар

 1. D) Облыстық сот шешімдері
 2. E) Сот прецеденті
 3. F) Нормативтік шарт
 4. G) Халықаралық шарттар
 5. H) Дәстүр
 6. Мемлекеттік мәжбүрлеумен сипатталатын әлеуметтік норма:

А) Әдет-ғұрып нормалары

В) Өнеге нормалары

С) Нормативтік құқықтық актілерде көрініс тапқан ережелер

 1. D) Діни нормалар
 2. E) Құқық нормасы
 3. F) Дәстүр
 4. G) Моральдық норма
 5. H) Заңи ұстанымдар, талаптар
 6. Құқық шығармашылық қағидалары:

А) Антидемократия

В) Демократизм, кәсібилік

С) Ғылымилылық, мақсаттылық

 1. D) Авториторизм, монополизм
 2. E) Тотолиторизм, фашизм
 3. F) Заңдылық, гуманизм
 4. G) Идеоллгизм, деспотизм

H)Кооперация, жеке мүдделердің басымдылығы

 1. Құқық салалары:

А) еңбек құқығы

В) әкімшілік құқық

С) құқықтық бөлім

 1. D) құқық саласы
 2. E) ерекше
 3. F) құқықтық институт
 4. G) азаматтық құқық
 5. H) жалпы
 6. Құқықтық сананың деформацияға ұшырауы:

А) құқықтық идеология

В) құқықтық мәдениет

С) құқықтық нигилизм

 1. D) құқықтық психология
 2. E) доктриналды құқықтық сана
 3. F) құқықтық инфантилизм
 4. G) құқықтық идеология
 5. H) құқықтық идеализм
 6. Құқықтық мәдениеттің субъектісіне қарай бөлінуі:

А) қоғамдық

В) реттеушілік

С) топтық

 1. D) нормативтік
 2. E) танымдылық
 3. F) бағалаушылық
 4. G) прогностикалық
 5. H) жеке тұлға
 6. Қоғамдағы барлық қатынастар және нормативтік актілер құқықтық жүйенің құқық саласына сәйкес түрлері:

А) қылмыстық іс жүргізу

В) азаматтық

С) реттеуші

 1. D) абсолютті
 2. E) қорғаушы
 3. F) жалпылық
 4. G) әкімшілік
 5. H) нақты
 6. Қолдану процесінің негізгі сатылары:

А) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы

В) Істің дәлелді жағдайларын анықтау

С) Тиісті құқық нормасын таңдау және талдау

 1. D) Істі шешу
 2. E) Құқықтық сезіну
 3. F) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктер мен сезімдерінің жиынтығы
 4. G) Заң шығарушы бастама, оқиға болған жерді қарау
 5. H) Оқиға болған жерді қарау, қылмыстық іс қозғау, істі сотқа беру
 6. Құқық нормасына түсінік беру тәсілдері:

А) Шектеулі

В) Заңды, қисынды

С) Грамматикалық

 1. D) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы
 2. E) Жүйелік
 3. F) Казуалды
 4. G) Құқықтық сезіну
 5. H) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 6. Құқықтық реттеу механизмінің элементтері:

А) диспозиция

В) құқық саласы

С) құқық қолдану актілері

 1. D) құқықтық қатынастар
 2. E) санкция
 3. F) гипотеза
 4. G) құқықтық институт
 5. H) құқықтық норма
 6. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) саяси

В) әлеуметтік белсенді

С) конформистик

 1. D) экономикалық-белсенсіз
 2. E) маргиналдық
 3. F) әрекеттілік
 4. G) саяси-белсенсіз
 5. H) экономикалық
 6. Теріс қылықтың түрлері:

А) азаматтық құқық бұзушылық

В) кәсіпкерлік құқық бұзушылық

С) экологиялық құқық бұзушылық

 1. D) тәртіптік құқық бұзушылық
 2. E) конституциялық құқық бұзушылық
 3. F) халықаралық құқық бұзушылық
 4. G) әкімшілік құқық бұзушылық
 5. H) қылмыс
 6. Құқықтық тәртіптің кепілдіктері:

А) материалдық

В) саяси

С) салықтық

 1. D) қаржылық
 2. E) экологиялық
 3. F) азаматтық

G)банктік

H)моральдық

 1. Арнаулы құқықтық мәртебенің түрлері:

А) жүйелік

В) әкімшілік

С) заңды тұлғалар

 1. D) шахтерлер
 2. E) лауазымды тұлғалар
 3. F) азаматтық
 4. G) зейнеткерлер
 5. H) студенттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 –нұсқа

 

 1. Мемлекет және құқық теориясының жалпы ғылыми тәсілдері:

А) Салыстырмалы-құқықтық

В) Анкета жүргізу

С) Кибернетикалық

 1. D) Сұхбаттасу
 2. E) Синтез
 3. F) Анализ
 4. G) Индукция
 5. H) Әлеуметнамалық
 6. Мемлекеттің негізгі белгілері:

А) Құқықтық жүйесінің болуы

В) Бір басшысының болуы

С) Қарыздарының болуы

 1. D) Есеп шотының болуы
 2. E) Егемендігінің болуы
 3. F) Қатал режимінің болуы
 4. G) Салық жүйесінің болуы
 5. H) Қатал билігінің болуы
 6. Марксистік тұрғыдан қарағанда тарихтағы мемлекеттер түрлері:

А) орта ғасырлық

В) феодалдық

С) өркениеттік

 1. D) антикалық
 2. E) құл иеленушілік
 3. F) социалистік
 4. G) батыс
 5. H) шығыс
 6. Тоталитарлық режим белгілері:

А) басқару қатаң түрде бір орталықтан жүргізіледі.

В) тек бір партия билік жүргізеді

С) адамдардың құқықтары мен бостандықтары сақталады.

 1. D) құқықтық заңның үстемдігі
 2. E) көппартиялық
 3. F) мемлекеттің басқару ісіне халықтың қатысуы
 4. G) бір идеология ғана жарияланады
 5. H) биліктің бөлінуі
 6. Мемлекет қызметтерін жүзеге асырудың құқықтық нысандары:

А) Экономикалық

В) Заң шығарушылық

С) Саяси

 1. D) Құқықшағармашылық
 2. E) Атқарушылық

F)Құқық қорғаушылық

 1. G) Құқыққолданушылық
 2. H) Әлеуметтік
 3. Мемлекеттік органдар қызметтерінің құқықтық нысандар бойынша бөлінуі:

А) құқық шығармашылық

В) республикалық

С) жергілікті

 1. D) соттық
 2. E) орталық
 3. F) құқық қорғаушылық
 4. G) атқарушылық
 5. H) құқық қолданушылық
 6. Қоғамдық биліктің түрлері:

А) мемлекеттік

В) үкіметтік

С) мемлекетаралық

 1. D) парламенттік
 2. E) халықаралық
 3. F) соттық
 4. G) ұжымдық
 5. H) саяси
 6. Импичмент белгілері:

А) Мемлекет басшысынан рақымшылық сұрау

В) Мемлекет басшысына сеніммен қарау

С) Мемлекет басшысын лауазымынан түсіру

 1. D) Мемлекет басшысының билікке отыру рәсімі
 2. E) Мемлекет басшысына сенімсіздік білдіру
 3. F) Мемлекет басшысын мадақтау
 4. G) Мемлекет басшысын заңды жауапкершілікке тарту
 5. H) Мемлекет басшысына өтініш білдру
 6. Табиғи құқық теориясының өкілдері:

А) Д.Локк

В) Л.И. Петражицкий

С) Р.Штаммлер

 1. D) Г.Кельзен
 2. E) К.Савиньи
 3. F) Ш.Л.Монтескье
 4. G) С.М. Муромцев
 5. H) Ж.Ж. Руссо
 6. Социалистік құқықтық жүйенің бөлінуі:

А) кеңестік құқық жүйесі

В) шығыс елдеріндегі социалистік құқықтық  жүйесі

С) батыс елдеріндегі социалистік құқықтық жүйесі

 1. D) азиялық социалистік құқықтық жүйесі
 2. E) әлемдегі социалистік құқықтық жүйесі
 3. F) алғашқы социалистік құқықтық жүйесі
 4. G) еуропалық социалистік құқықтық жүйесі
 5. H) кейінгі социалистік құқықтық жүйесі
 6. Әлеуметтік нормалар түрлері:

А) моральдық нормалар

В) шартсыз нормалар

С) нормативтік нормалар

 1. D) шартты нормалар
 2. E) әдет-ғұрып нормалары
 3. F) ұнамдылық нормалары
 4. G) тәртіптілік нормалары
 5. H) құқықтық нормалар
 6. Нормативтік-құқықтық актілердің әрекеттілігінің бөлінуі:

А) шекара бойынша

В) уақыт бойынша

С) тұлғалар бойынша

 1. D) ай бойынша
 2. E) кеңістік бойынша
 3. F) тұрған жері бойынша
 4. G) күн бойынша
 5. H) жыл бойынша
 6. Құқықтық нормалардың элементтері:

А) құқыққабілеттілік

В) гипотеза

С) қағида

 1. D) термин
 2. E) заңды шарттар
 3. F) диспозиция
 4. G) санкция
 5. H) себептер
 6. Инкорпорация түрлері:

А)  хронологиялық

В)  кодификация

С)  казус

 1. D) бейресми
 2. E) ресми
 3. F) консолидация
 4. G) аутентикалық
 5. H) грамматикалық
 6. Жария құқық:

А) Барлық заңдар жинағы

В)  Бір тарап мемлекет болып табылатын қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелерінің құқықтық нормалардың жиынтығы

С)  адамдар мен азаматтардың табиғи құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы

 1. D) Мемлекеттік болып табылмайтын қатысушылардың теңдігіне негізделген қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 2. E) Мемлекет пен басқа тұлғалардың арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 3. F) Моральды талаптардың жжиынтығы
 4. G) Мемлекетке қатысты субъектілердің жағдайының бағыныштылығы орын алатын қатынастарды реттейтінн нормалар жиынтығы
 5. H) Әдет-ғұрып мораль, дәстүрде көрініс табатын ауызша жүріс-тұрыс ережелері
 6. Қолданыстағы және ниеттелген құқыққа адамдардың қарым-қатынасын жасаушы ұсыны мен сезім, көзқарас пен эмоция, бағалау мен белгілеу шындығы:

А) Құқықтық идеология

В)  Құқықтық идеализм

С)  Құқықтық психология

 1. D) Құқықтық мәдениет
 2. E) Құқықтық нигилизм
 3. F) Құқықтық сезім
 4. G) Құқықтық жағдай
 5. H) Құқық нормасы
 6. Құқықтық мәдениеттің қызметіне байланысты бөлінуі:

А) танымдылық

В)  нормативтік

С)  реттеушілік

 1. D) топтық
 2. E) қоғамдық
 3. F) прогностикалық
 4. G) бағалаушылық
 5. H) жеке тұлға
 6. Толық емес әрекет қабілеттілік жасы:

А) 14

В)  15

С)  19

 1. D) 16
 2. E) 20
 3. F) 25
 4. G) 21
 5. H) 22
 6. Құқық нормаларын іс жүзіне асыру түрлері:

А) орындау

В) тыйым салушы

С) пайдалану

 1. D) еріктілік
 2. E) реттеуші
 3. F) орындаушы
 4. G) қорғаушы
 5. H) сақтау
 6. Құқық нормаларын көлемі бойынша бойынша талқылау:

А) грамматикалық

В)  логикалық

С)  сөзбе-сөз

 1. D) функционалдық
 2. E) кеңейтілген
 3. F) жүйелік
 4. G) тарихи-саяси
 5. H) шектелген
 6. Құқықтық реттеу механизмінің элементтері

А) құқықтық қатынастар

В)  құқықтық норма

С)  диспозиция

 1. D) санкция
 2. E) құқықтық институт
 3. F) құқық саласы
 4. G) құқық қолдану актілері
 5. H) гипотеза
 6. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) маргиналдық

В)  экономикалық белсенсіз

С)  экономикалық

 1. D) әлеуметтік белсенді
 2. E) саяси-белсенсіз
 3. F) әрекеттілік
 4. G) саяси
 5. H) конформистік
 6. Теріс қылықтың түрлері:

А) әкімшілік құқық бұзушылық

В)  тәртіптік құқық бұзушылық

С)  азаматтық құқық бұзушылық

 1. D) кәсіпкерлік құқық бұзушылық
 2. E) қылмыс
 3. F) халықаралық құқық бұзушылық
 4. G) экологиялық құқық бұзушылық
 5. H) конституциялық құқық бұзушылық
 6. Құқықтық тәртіптің кепілдіктері:

А) банктік

В)  экологиялық

С)  материалдық

 1. D) қаржылық
 2. E) азаматтық
 3. F) моральдық
 4. G) салықтық
 5. H) саяси
 6. Арнаулық құқықтық мәртебенің түрлері

А) жүйелік

В)  шахтерлер

С)  зейнеткерлер

 1. D) әкімшілік
 2. E) азаматтық
 3. F) заңды тұлғалар
 4. G) лауазымды тұлғалар
 5. H) студенттер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2107-нұсқа

 

 1. Мемлекет және құқық теориясының жеке ғылыми тәсілдері:

А) Статистикалық

В) Эксперимент

С) Индукция

 1. D) Анализ
 2. E) Синтез
 3. F) Кибернетикалық
 4. G) Диалектикалық
 5. H) Әлеуметнамалық
 6. Шарттық теорияның өкілдері:

А) Р.Фильмер

В) Г.Тард

С) Б.Спиноза

 1. D) Т.Гоббс
 2. E) Р.Вормс
 3. F) Ж.Маритен
 4. G) А.Радищев
 5. H) К.Галлер
 6. Марксистік тұрғыдан қарағанда тарихтағы мемлекеттер түрлері:

А) батыс

В) шығыс

С) феодалдық

 1. D) құлиеленушілік
 2. E) социалистік
 3. F) антикалық
 4. G) өркениеттік
 5. H) орта ғасырлық
 6. Республиканың түрлері:

А) Шексіз

В) Абсолюттік

С) Парламенттік

 1. D) Конституциялық
 2. E) Аралас
 3. F) Президенттік
 4. G) Шектелген
 5. H) Дуалистік
 6. Қоғамдық өмірдлің салаларын қамтуына байланысты мемлекеттің қызметтері бөлінеді:

А) Заң шығарушы

В) Сот

С) Негізгі

 1. D) Атқарушы
 2. E) Тұрақты
 3. F) Әлеуметтік
 4. G) Саяси
 5. H) Экономикалық
 6. ҚР-ның Парламенті:

А) Заңдардың Конституцияға сәйкестігін қадағалайды

В) Адам құқықтарын  қорғауды жүзеге асырады

С) Республикасының ең жоғарғы өкілді органы

 1. D) Заң шығару қызметін жүзеге асырады
 2. E) Сенат және Мәжілістен тұрады
 3. F) Атқарушы билікті жүзеге асырады
 4. G) Республика аумағында әділсотты жүзеге асырады
 5. H) Атқарушы билік органдары жүйесін басқарады
 6. Қоғамдық биліктің түрлері:

А) мемлекеттік

В) саяси

С) ұжымдық

 1. D) мемлекетаралық
 2. E) үкіметтік
 3. F) халықаралық
 4. G) соттық
 5. H) парламенттік
 6. Қазақстан Республикасы өзін қандай мемлекет ретінде орнықтырады:

А) теократиялық

В) парламенттік

С) халықаралық

 1. D) конфедерациялық
 2. E) демократиялық
 3. F) құқықтық
 4. G) әлеуметтік
 5. H) үкіметтік
 6. Құқық функциясы:

А) Қоғамның белгілі бір нақты жекелеген тобына әсер ету

В) Қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтың рөлін айқындайтын құқықтық әсер етудің негізгі бағыттары

С) Қоғамдық қатынастарға адамдардың жүріс-тұрысына әсер етудің негізгі бағыттары

 1. D) Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің қағидалары
 2. E) Қоғамдық қатынастарға әсер етудің негізгі бағыттары
 3. F) Мемлекет органдадың қызметін қамтамасыз ету механизмі
 4. G) Құқықтық аксиомалар
 5. H) Нақты жеке тұлғаға әсер етудің бағыттары

10.Соттармен шығарылатын құқықтың қайнар көдерінің белгілері:

А) Соттар шешімдері діни нормаға негізделіп шығарылады.

В) Соттармен нақты істер бойынша қабылданады.

С) Ғалым заңгерлердің пікірін көрсетеді.

 1. D) Төменгі сатыдағы соттар үшін ұқсас істер бойынша үлгі болып табылады.
 2. E) Парламентпен қабылданады
 3. F) Сот прецеденттері түрінде құрылады
 4. G) Заңшығарушы органдармен қабылданады
 5. H) Ауызекі шешім ретінде көрініс табуы мүмкін
 6. Құқықтық орнатылымдармен тікелей реттелетін адам құқықтары:

А) Махаббатқа құқық

В) Әрекет ету түрін таңдау құқығы

С)  Туысқандық қатынасқа құқық

 1. D) Достыққа құқық
 2. E) Сөз бостандығы
 3. F) Қажетті қорғану құқығы
 4. G) Жек көру құқығы
 5. H) Назар аударту құқығы

 

 1. Заңға бағынышты нормативтік құқықтық актілер:

А) Кез-келген ресми акт

В) Діни қатынастарды реттейтін ережелер

С) Басқару органдарымен қабылданатын нормативтік акт

 1. D) Нотариуспен куәландырылған кез-келген жазбаша құжат
 2. E) Уақытша әсер ететін заңдар
 3. F) Заңдар жинағы
 4. G) Қатаң түрде заңға сәйкестендіріліп шығарылатын нормативтік акт
 5. H) Заңдар негізінде және олардың орындалуы үшін шығарылатын нормативтік акт
 6. Заңдарда көрініс тапқан, жалпыға міндетті жүріс тұрыс ережесі:

А) Құқық нормасы

В) Дәстүр

С) Заңи норма

 1. D) Құқықтық норма
 2. E) Әдет
 3. F) Мононорма
 4. G) Корпоративтік норма
 5. H) Діни норма
 6. Құқық шығармашылық қағидалары:

А) Демократизм, кәсібилік

В) Тотолитаризм, фашизм

С) Идеологизм, деспотизм

 1. D) Ғылымилылық, мақсаттылық
 2. E) Антидемократия
 3. F) Заңдылық, гуманизм
 4. G) Авториторизм, монополизм
 5. H) Кооперация, жеке мүдделердің басымдылығы
 6. Құқық жүйесінің негізгі элементтері:

А) Құқықтық реттеу пәні

В) Құқық институты

С) Құқықтық реттеу әдісі

 1. D) Құқықтық сана
 2. E) Құқық нормасы
 3. F) Құқықтың қызметтері
 4. G) Құқық саласы
 5. H) Құқықтың мәні
 6. Құқықтық сана элементтері:

А) Құқық бұзушылық

В) Құқықтық психология

С) Құқық саласы

 1. D) Құқықтық идеология
 2. E) Құқықты жүзеге асыру
 3. F) Заңнама жүйесі
 4. G) Құқықтық эмоциялар, құқықтық орнатылымдар
 5. H) Құқық нормасы
 6. Құқықтық мәдениеттің қызметіне байланысты бөлініуі:

А) бағалаушылық

В) еттеушілік

С) нормативтік

 1. D) прогностикалық
 2. E) жеке тұлға
 3. F) танымдылық
 4. G) қоғамдық
 5. H) топтық
 6. Толық емес әрекет қабілеттілік жасы:

А) 25

В) 15

С) 16

 1. D) 14
 2. E) 19
 3. F) 21
 4. G) 20
 5. H) 22
 6. Құқық қолдану актілері реттеу пәніне байланысты түрлері:

А) азаматтық-құқықтық

В) материалдық

С) қылмыстық-құқықтық

 1. D) процессуалдық
 2. E) қосалқы
 3. F) әкімшілік-құқықтық
 4. G) негізгі
 5. H) реттемеушілік
 6. Құқық нормаларын көлемі бойынша талқылау:

шектелген

А) шектелген

В) логикалық

С) кеңейтілген

 1. D) функционалдық
 2. E) жүйелік
 3. F) сөзбе-сөз
 4. G) грамматикалық
 5. H) тарихи- саяси
 6. Құқықтық реттеу механизмінің элементтері:

А) құқық қолдану актілері

В) диспозиция

С) құыққтық институт

 1. D) құқықтық қатынастар
 2. E) құқық саласы
 3. F) санкция
 4. G) гипотеза
 5. H) құқықтық норма
 6. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А)  әрекеттілік

В) маргиналдық

С) экономикалық

 1. D) саяси-белсенсіз
 2. E) экономикалық-белсенсіз
 3. F) саяси
 4. G) конформистік
 5. H) әлеуметтік белсенді
 6. Заң алдында жауапты болудың негізі:

А) Құқық  бұзушылық жасау

В) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктері мен идеялардың жиынтығы

С) Мораль нормаларын бұзу фактісі

 1. D) Өнегелік нормаларды бұзғандықты дәлелдейтін айғақ
 2. E) Құқық бұзушылық фактісінің заңды айғвқ түрінде болуы
 3. F) Азаматтардың өз құқықтарын білмеуі
 4. G) Құқық субъектілерінің мәміле жасау негіздемелері
 5. H) Тәртіп бұзу немесе теріс қылық
 6. Құқықтық тәртіптің кепілдіктері:

А) қаржылық

В) банктік

С) моральдық

 1. D) азаматтық
 2. E) саяси
 3. F) салықтық
 4. G) экологиялық
 5. H) материалдық
 6. Теорияда адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтары топтастырылады:

А) Жеке, әлеуметтік-экономикалық, саяси

В) Саяси, жеке

С) Саяс, экономикалық

 1. D) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 2. E) Қоғамдық, экономикалық
 3. F) Арнайы және жеке
 4. G) адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы
 5. H) Құқықтық сезіну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2108-нұсқа

 

 1. Мемлекет және құқық теориясының нақты-әлеуметтік тәсілдері:

А) Анализ

В) Дедукция

С) Синтез

 1. D) Анкета жүргізу
 2. E) Индукция
 3. F) Логика
 4. G) Сауал өткізу
 5. H) Сұхбаттасу
 6. Мемлекеттің негізгі белгілері:

А) Қатал режимінің болуы

В) Қарыздарының болуы

С) Бір басшысының болуы

 1. D) Егемендігінің болуы
 2. E) Тұрғындарының аумақтық ұйымдастырылуы
 3. F) Есеп шотының болуы
 4. G) Көпшіліктің жария билігінің болуы
 5. H) Кәсіподағының болуы
 6. Құлиеленуші мемлекеттердің қызметтері:

А) Қанаушылардың қарсылығын басу

В) Феодал меншігін қорғау

С) Құлдардың қарсылығын басу

 1. D) Басып алу соғыстарын жүргізу
 2. E) Тәртіпті қамтамасыз ету мақсатындағы идеологиялық әсер ету
 3. F) Әлеуметтік қызметтер
 4. G) Құлиеленушінің меншігін қорғау
 5. H) Экономикалық қызметтер
 6. Басқару нысанына байланысты мемлекеттер бөлінеді:

А) Шығыстық

В) Конфедеративтік

С) Дуалистік монархия

 1. D) Федеративтік
 2. E) Республика
 3. F) Монархия

G)Либералды

H)Біртұтас

 1. Заңсыз мінез-құлықпен байланысты құқықбұзушыға қатысты заңды жауапкершіліктің түрі мен шарасын анықтауға арналған қызмет анықтамасына сәйкес ұғым:

А) Құқық қорғау, құқық қолдану қызметі

В) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің  жиынтығы

С) Заңды мінез-құлық

 1. D) Жекелей нақтылы белгілей шығару
 2. E) Құқықтық сезіну
 3. F) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 4. G) Құқық қолдану қызметі
 5. H) Құқық қорғау қызметі
 6. Мемлекеттік аппараььың ұйымдасуы мен қызметінің қағидалары:

А) ұлттық тіл

В) демократизм

С) жан-жақтылық,, толықтылық және уәжділік

 1. D) айыпты жауаптылық
 2. E) гуманизм
 3. F) заңдылық
 4. G) еркін бірлестіктерге құқық
 5. H) жеке жауапкершілік
 6. Саяси жүйенің негізгі фцнкциялары:

А) қоғам дамуының мақсатын анықтау

В) саяси сана

С) қоғамды саяси интеграциялау

 1. D) саяси процестерді реттеу
 2. E) саяси құрылым
 3. F) саяси қызмет

G)саяси идеология

H)саяси мәдениет

 1. Құқықтық мемлекеттің белгілері:

А) Азаматтық қоғамның орын алуы

В) Заңның үстемдігі

С) Екі басшының болуы

 1. D) Қатал тәртәіптің болуы
 2. E) Бір басшының болуы
 3. F) Басқарудың республикалық нысаны
 4. G) Мемлекет шекарасының болуы
 5. H) Мемлекеттік биліктің тармақтарға жіктелуі
 6. Құқықтың пайда болуының негізгі теориялары:

А) Табиғи құқық теориясы

В) Матриархалды теория

С) Таптық теория

 1. D) Патриархалдық теория
 2. E) Күштеу теориясы
 3. F) Теологиялық теория
 4. G) Қоғамдық келісім теориясы
 5. H) Эманация теориясы
 6. Индус құқық жүйесіндегі елдер:

А) Куба

В) Италия

С) Бирма

 1. D) Йемен
 2. E) Сингапур
 3. F) Малайзия
 4. G) Солтүстік Корея
 5. H) Тунис
 6. Техникалық нормалар бөлінеді:

А) діни

В) құлықтылық

С) санитарлық-гигиеналық

 1. D) құқықтық
 2. E) корпоративтік
 3. F) агрономиялық
 4. G) экологиялық
 5. H) әдет-ғұрыптық
 6. Әдет-ғұрыптық құқықтың қайнар көздері:

А) Беташар

В) Тәуке ханның жеті жарғысы

С) Кіндік кесу

 1. D) Қасым ханның қасқа жолы
 2. E) Бесікке бөлеу
 3. F) Ас
 4. G) Тұсау кесу
 5. H) Есімханның ескі жолы
 6. Құқық саласы бойынша құқық нормаларының жіктелуі:

А) Процессуалдық құқықтық нормалар, экологиялық нормалар

В) Азаматтық-құқықтық, қылмыстық-құқықтық

С) Заңшығарушылық, заңға сәйкес

 1. D) Бланкетті, сілтемелі
 2. E) Реттеуші, қорғаушы нормалар
 3. F) Қоғамдық ұйымдардың нормалары
 4. G) Абсолютті, салыстырмалы нормалар
 5. H) Әкімшілік-құқықтық, отбасылық –құқықтық нормалар
 6. Ғылымилылық құқық шығармашылық қағидаларының бірі ретінде:

А) Құқық нормаларында халықтың еркінің көрініс табуының міндеттілігі

В) Қоғамның дамуының объективті қажеттіліктерін зерттеу

С) Нормативтік құқықтық актілердің қабылдануының құзыреттілігі

 1. D) Құқық нормалырының қабылдануының әлеуметтік мәліметтерін, салдарын болжау
 2. E) Заң жобаларын дайындау мен қабылдауды заңи сауаттылық, құзыреттілік
 3. F) Нормативтік актілерді дайындауда әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да қоғамның дамуының объективті қажеттіліктерін зерттеу маңызды
 4. G) БАҚ-ында ең қажетті нормативті құқықтық актілерді талқылау
 5. H) Қабылданған заңдардың Конституцияға сәйкестігі
 6. Жария құқық.

А) Адамдар мен азаматтардың табиғи құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы

В) Әдет-ғұрып мораль, дәстүрде көрініс табатын ауызша жүріс-тұрыс ережелері

С) Барлық заңдар жиынтығы

 1. D) Мемлекетке қатысты субъектілердің жағдайының бағыныштылығ орын алатын қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 2. E) Бір тарап мемлекет болып табылатын қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелерінің, құқықтық нормалардың жиынтығы
 3. F) Мемлекеттік болып табылмайтын қатысушылардың теңдігіне негізделген қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 4. G) Моральды талаптардың жиынтығы
 5. H) Мемлекет пен басқа тұлғалардың арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 6. Құқықтық сана деңгейі (білімі) бойынша түрлерге бөліннуі:

А) кәсіби құқықтық сана

В) доктриналды құқықтық сана

С) жануарлардың құқықтық санасы

 1. D) дербес құқықтық сана
 2. E) дәстүрлі құқықтық сана
 3. F) топтық құқықтық сана
 4. G) эмпирикалық құқықтық сана
 5. H) дағдылы құқықтық сана

17.Құқықтық мәдениеттің  қызметіне байланысты бөлінуі:

А) қоғамдық

В) топтық

С) бағалаушылық

 1. D) жеке тұлға
 2. E) нормативтік
 3. F) прогностикалық
 4. G) реттеушілік
 5. H) танымдылық
 6. Құқықтық қатынастың объектісі:

А) заңды тұлға

В) ұлт

С) бағалы қағаздар

 1. D) жеке тұлға
 2. E) адам өмірі
 3. F) ұжым
 4. G) заттар
 5. H) халық
 6. Құқық қолдану:

А) Заң шығарушы органдардың заң күші бар нормативтік акт қабылдауға бағытталған ерекше қызметі

В) Құқық субъектілерінің құқық нормаларын өмірде іске асыру бойынша қызметі

С) Мемлекеттік қызметтің маңызды түрі, мемлекеттік-биліктік сипатқа ие, жекелеген істерді шешуде қажетті

 1. D) Қоғамдық ұйымдардың, саяси партиялардың қызметі
 2. E) Мемлекет органдарының қыметі нәтижесінде жеке құқық қолдану шешімі шығарылатын нақты іс бойынша қызметі
 3. F) Қоғамдық ықзмет түрі
 4. G) Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруына байланысты қызметі
 5. H) Субъектілері сот және атқарушы билік органдары болып табылатын құқық нормаларын жүзеге асыру күрделі нысаны
 6. Көлеміне қарай құқықтық нормаларды талқылаудың негізгі түрлері:

А) Дәлме-дәл таратушы және шектеулі

В) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы

С) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы

 1. D) Шектеулі, таратушы
 2. E) Норматиытік, казуалдық, доктриналдық және ресми
 3. F) Ресми және ресми емес
 4. G) Казуалдық және ғылыми
 5. H) Дәлме- дәл, шектеулі
 6. Құқықтық реттеу тәсілдері:

А) жүйелік

В)  статисткалық

С) рұқсат ету

 1. D) кибернетикалық
 2. E) диспозитивті
 3. F) міндеттеу
 4. G) тыйым

H)императивті

 1. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) әрекеттілік

В) экономикалық

С) конформистік

 1. D) әлеуметтік белсенді
 2. E) саяси -белсенсіз
 3. F) экономикалық-белсенсіз
 4. G) саяси
 5. H) маргиналдық
 6. Құқық бұзушылықтың элементтері:

А) заңды міндет

В) объект

С) субъект

 1. D) әрекетсіздік
 2. E) субъективтік құқық
 3. F) кінә
 4. G) әрекет
 5. H) объективтік жағы
 6. Заңдылықтың кепілдіктері

А) материалдық

В) қаржылық

С) экологиялық

 1. D) банктік
 2. E) саяси
 3. F) моральдық
 4. G) азаматтық
 5. H) салықтық
 6. Теорияда адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтары топтастырылады:

А) Саяси, жеке

В) Саяси, экономикалық

С) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы

 1. D) Жеке, әлеуметтік-экономикалық, саяси
 2. E) Арнайы және жеке
 3. F) Құқықтық сезіну
 4. G) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 5. H) Қоғамдық, экономикалық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2109- нұсқа

 

 1. Мемлекет және құқық теориясының жеке ғылыми тәсілдері:

А) Статистикалық

В) Кибернетикалық

С) Индукция

 1. D) Әлеуметнамалық
 2. E) Анализ
 3. F) Синтез
 4. G) Диалектикалық
 5. H) Эксперимент
 6. Мемлекеттің негізгі белгілері:

А) Есеп шотының болуы

В) Қатал режимінің болуы

С) Бір басшының  болуы

 1. D) Қарыздарының болуы
 2. E) Салық жүйесінің болуы
 3. F) Қатал билігінің болуы
 4. G) Құқықтық жүйесінің болуы
 5. H) Егемендігінің болуы
 6. Өркениеттің ерекше түрлері:

А) Үнділік

В) Коммунистік

С) Социолистік

 1. D) Дамушы
 2. E) Дамыған
 3. F) Қанаушы
 4. G) Қытайлық
 5. H) Исламдық
 6. Тоталитарлық режим белгілері:

А) адамдардың құқықтары мен бостандықтары сақталады

В) басқару қатаң түрде бір орталықтан жүргізіледі

С) көппартиялық

 1. D) биліктің бөлінуі
 2. E) бір идеология ғана жариаланады
 3. F) құқықтық заңның үстемдігі
 4. G) тек бір партия билік жүргізеді
 5. H) мемлекеттің басқару ісіне халықтың қатысуы
 6. Мемлекеттің функциясын жүзеге асырудың құқықтық нысандары:

А) құқықты орындау

В) құқықты орындаушылық

С) идеологиялық

 1. D) құқықты қорғау
 2. E) құқықтық тәртіпті қорғау
 3. F) экономикалық
 4. G) құқық қорғаушылық
 5. H) құқық шығармашылық
 6. Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру нысанына қарай мемлекет органдары бөлінеді:

А) Қажетті органдарға

В) Өкілдік органдарға

С) Бақылаушы-қадағалаушы органдарға

 1. D) Қажетсіз органдарға
 2. E) Жүйелі органдарға
 3. F) Атқарушылық органдарға
 4. G) Жалданбаған органдарға
 5. H) Жалданған органдарға
 6. Саяси жүйенің негізгі функциялары:

А) саяси сана

В) саяси мәдениет

С) саяси құрылым

 1. D) қоғамды саяси интеграциялау
 2. E) саяси қызмет
 3. F) саяси идеология
 4. G) саяси процестерді реттеу
 5. H) қоғам дамуының мақсатын анықтау
 6. Құқықтық мемлекеттің белгілері:

А) Екі басшының болуы

В) Бір басшының болуы

С) Мемлекеттік биліктің тармақтарға жіктелуі

 1. D) Басқарудың республикалық нысаны
 2. E) Қатал тәртіптің болуы
 3. F) Азаматтық қоғамның орын алуы
 4. G) Мемлекет шекарасының болуы
 5. H) Заңның үстемдігі
 6. Құқықтың Марксистік теория өкілдері:

А) К.Виттфогель

В) Ф.Энгельс

С) И.В.Сталин

 1. D) Г.Кельзен
 2. E) О.Холмс
 3. F) Г.Гроций
 4. G) В.И.Ленин
 5. H) Т.Гоббс
 6. Роман-германдық құқықтық жүйе:

А) Техникалық нормалар

В) Нормативтік құқықтық актілер

С) Құран

 1. D) Дәстүрлер
 2. E) Конституция
 3. F) Аңыздар
 4. G) Сот прецеденті
 5. H) Заңдар
 6. Әлеуметтік нормалар:

А) Адамдардың арасындағы қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелері

В) Адамдар мен олардың бірлестіктерінің арасындағы қатынасты реттейтін нормалар

С) Жақсылық пен жамандық тұрғысынан адамдардың жүріс-тұрысын реттейтін нормалар

 1. D) Әлеуметтік өмірді реттейтін нормалар
 2. E) Адамдардың табиғатқа, техникаға, құралдарға, және өндіріс құралдарына деген қатынасын сипаттайтын ережелер
 3. F) Тараптардың ерікті келісі нәтижесінде пайда болған жүріс-тұрыс ережесі
 4. G) Заңдарда бекітілген техникалық нормалар
 5. H) Ақыл мен әділдікке негізделген жүріс-тұрыс ережелері

 

 1. Нормативтік құқықтық акт:

А) Ерекше тәртіпте қабылданған ресми акт

В)  Ұқсас істер бойынша шешім шығару барысында міндетті болып табылатын сот органдарының шешімі

С)  Адресат үшін орындалуы  міндетті ауызша бұйрық

 1. D) Жеке қолдану актісі түрінде көрініс табатын нақты ұстаным
 2. E) Құқық нормалары бар, құқықшығарушы өкілетті органдардың құжаттары
 3. F) Жалпыға міндетті заң нормалары бар ресми құжат
 4. G) ҚОғамдық қатынасты реттеуші және жалпыға міндетті жалпылама сипаттағы жүріс-тұрыс ережесі
 5. H) Моральдық өнегелік қатынастарды реттеуші жүріс-тұрыс ережесі.
 6. Заңдарда көрініс тапқан жалпыға міндетті жүріс-тұрыс ережесі:

А) Діни норма

В)  Заңи норма

С) Мононорма

 1. D) Әдет
 2. E) Дәстүр
 3. F) Құқықтық норма
 4. G) Корпоративтік норма
 5. H) Құқық нормасы
 6. Кодекс заңи түсінік бойынша:

А) Заңшығарушылық ұстанымдарды нақтылау үшін заңдар негізінде шығарылған акт:

В) Біркелкі қоғамдық қатынастарды реттейтін кешен

С)  Моральдық нормаларды қамтитын ережелер жинағы

 1. D) Бірнеше заңдарды біріктіретін ірі нормативтік құқықтық акт
 2. E) Заң шығарушы органдармен қабылданған кез келген акт
 3. F) Жекелеген құқық салалары бойынша құқықтық нормалардың жүйесі
 4. G) Сенімі бірлердің арасындағы қатынастарды реттеуші ереже
 5. H) Қоғамдық ұйымдардың мүшелерінің қатынастарын реттейтін жүріс-тұрыс ережесі
 6. Жеке құқық:

А) Мемлекет пен басқа  тұлғалардың арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы

В) Моральды талаптардың жиынтығы

С) Әдет-ғұрып, мораль, дәстүрде көрініс табатын ауызша  жүріс-тұрыс ережелері

 1. D) Адамдар мен азаматтардың табиғи құқықтар мен бостандықтарының жиынтығы
 2. E) Диспозитивтілік қағидасы негізінде құрылатын қатынастарды реттеуге бағытталған нормалар жиынтығы
 3. F) Бір тарап мемлекет болып табылатын қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелерінің, құқықтық нормалардың жиынтығы
 4. G) Құқықтық қатынас субъектілерінің тең қатынастарын көрсететін нормалар
 5. H) Мемлекеттік болып табылмайтын қатысушылардың теңдігіне негізделген қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 6. Құқықтық сана субъектілері бойынша түрлерге бөлінуі:

А) Ғылыми құқықтық сана

В) дербес құқықтық сана

С) дағдылы құқықтық сана

 1. D) қоғамдық құқықтық сана
 2. E) кәсіби құқықтық сана
 3. F) топтық құқықтық сана
 4. G) жануарлардың құқықтық санасы
 5. H) эмпирикалық құқықтық сана

 

 1. Құқықтық сана құрылымындағы мінез-құлықтың элементтері:

А) Құқықтық реттеу механизмі

В) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы

С) Құқықтық себеп (дәлел), құқықтық мақсат және іс-әрекетке даярлықта болу

 1. D) Құқықтық дүниетаным, көңіл-күй ауандары, адамдардың өз қалауындағы және нақты болмыстағы бар құқықтар жөніндегі пайымдаулары
 2. E) Құқықтық нормалар жиынтығы
 3. F) Азаматтар мен лауазымды адамдардың құқықтық сана деңгейі
 4. G) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 5. H) Құқық жөніндегі ғылыми доктриналар
 6. Жеке тұлға болып:

А) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

В) Азаматтығы жоқ адамдар

С) Қазақстан Республикасының азаматтары

 1. D) Мекеме
 2. E) Мемлекет
 3. F) Акционерлік қоғам
 4. G) Әкімшілік-аумақтық бөліністер
 5. H) Шет ел азаматтары
 6. Құқық нормаларын іс жүзіне асыру түрлері:

А) қорғаушы

В) реттеуші

С) орындаушы

 1. D) пайдалану
 2. E) орындау
 3. F) тыйым салушы
 4. G) сақтау
 5. H) еріктілік
 6. Құқық нормасына түсінік беру тәсілдері:

А) Казуалды

В) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы

С) Грамматикалық

 1. D) Заңды, қисынды
 2. E) Құқықтық сезіну
 3. F) Жүйелік
 4. G) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы
 5. H) Шектеулі
 6. Құқықтық реттеу тәсілдері:

А) диспозитивті

В) міндеттеу

С) императивті

 1. D) статистикалық
 2. E) тыйым
 3. F) рұқсат ету
 4. G) кибернетикалық
 5. H) жүйелік
 6. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А) саяси-белсенсіз

В) экономикалық

С) конформистік

 1. D) әлеуметтік белсенді
 2. E) саяси
 3. F) әрекеттілік
 4. G) маргиналдық
 5. H) экономикалық-белсенсіз
 6. Кінәнің негізгі түрлері:

А) Қасақана және салақтық

В) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы

С) Қасақан

 1. D) Тікелей қасақаналық және қылмыстық салақтылық
 2. E) Тікелей қасақаналық және жанама қасақаналық
 3. F) Қылмыстық салақтылық және қылмыстық сенімділік
 4. G) Қасақана және абайсыздық
 5. H) Абайсызда
 6. Заңдылықтың кепілдіктері:

А) банктік

В) қаржылық

С) экологиялық

 1. D) азаматтық
 2. E) саяси
 3. F) материалдық
 4. G) салықтық
 5. H) моральдық
 6. Теорияда адам және азаматтардың құқықтар мен бостандықтары топтастырылады:

А) Адамдардың  құқықтарға қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы

В) Саяси және жеке

С) Арнайы және жеке

 1. D) Саяси, экономикалық
 2. E) Жеке, әлеуметтік-экономикалық, саяси
 3. F) Құқықтық сезіну
 4. G) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 5. H) Қоғамдық, экономикалық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110- нұсқа

 

 1. Қолданбалы заң ғылымдары:

А) шет елдердің мемлекет және құқық тарихы

В) криминалистика

С) сот медицинасы

 1. D) азаматтық іс жүргізу құқығы
 2. E) саяси-құқықтық ілімдер тарихы
 3. F) қылмыстық құқық
 4. G) сот психиатриясы
 5. H) мемлекет және құқық теориясы
 6. Ф.Энгельс пікірінше мемлекеттің шығуының Еуропалық үш нысаны

А) Андоралық

В) Римдік

С) Британиялық

 1. D) Италиялық
 2. E) Скандинавиялық
 3. F) Ағылшындық
 4. G) Афиндік
 5. H) Германдық
 6. Феодалдық мемлекеттердің қызметтері:

А)Әлеуметтік қызметтер

В) Құлдардың қарсылығын басу

С) Құлиеленушінің меншігін қорғау

 1. D) Феодал меншігін қорғау
 2. E) Тәртіпті қамтамасыз ету мақсатындағы идеологиялық әсер ету
 3. F) Экономикалық қызметтер
 4. G) Қанаушылардың қарсылығын басу
 5. H) Басып алу соғыстарын жүргізу
 6. Қазақстан Республикасы мемлекетінің нысаны:

А)  Достастық

В) Конфедерация

С) Күрделі

 1. D) Республика
 2. E) Уақытша
 3. F) Федерация
 4. G) Біртұтас
 5. H) Демократиялық
 6. Мемлекеттің ішкі қызметтеріне жатады:

А) Әлемдік экономикаға кіру

В) Саяси

С) Басқа мемлекеттермен ынтымақтастық

 1. D) Бейбітшілікті қолдау
 2. E) Экономикалық
 3. F) Мемлекеттің шекарасын қорғау
 4. G) Тұрақты
 5. H) Экологиялық
 6. Қазақстанда мемлекеттік атқарушы органдарға жатады:

А) Ведомстволар

В) Парламент

С) Сот

 1. D) Прокуратура
 2. E) Үкімет
 3. F) Президент
 4. G) Маслихаттар
 5. H) Министрліктер
 6. Саяси жүйенің негізгі функциялары:

А) саяси процестерді реттеу

В) қоғам дамуының мақсатын анықтау

С) саяси қызмет

 1. D) қоғамды саяси интеграциялау
 2. E) саяси құрылым
 3. F) саяси идеология
 4. G) саяси сана
 5. H) саяси мәдениет
 6. Билікті тармақтарға жіктеудің мақсаты:

А) Әлеуметтік бостандықтарға бақылау жасау

В) Саяси бостандықтарға бақылау жасау

С) Экономикалық бостандықтарға бақылау жасау

 1. D) Билікті қатал түрде атқару
 2. E) Мемлекеттік билікті артық пайдалануға жол бермеу
 3. F) Мемлекеттік билікті артық пайдалану үшін
 4. G) Тиранияға жол бермеу
 5. H) Диктатураға жол бермеу
 6. Құқықтың белгілері:

А) Қоғамдық пікірмен бекітілуі

В) Әдет-ғұрып негізінде қалыптасуы

С) Жалпыға міндеттіліг

 1. D) Нормативтілігі
 2. E) Бір мәрте қолдануға арналған
 3. F) Мемлекетпен байланыстылығ
 4. G) Әлеуметтік әділеттілік, жариялылық
 5. H) Ізгілік, демократизм
 6. Құқық типологиясына хронологиялық көзқарасқа сәйкес:

А) Ағартушылық кезең құқығы

В) Орта ғасырлар құқығы

С) Феодалдық құқық

 1. D) Ежелгі ғасырлар құқығы
 2. E) Қайта өркендеу кезеңінің құқығы
 3. F) Соцалистік құқық
 4. G) Жаңа кезең құқығы
 5. H) Құлиеленушілік құқық
 6. Әлеуметтік нормалар түрлері:

А) ұнамдылық нормалары

В) моральдық нормалар

С) әдет-ғұрып нормалары

 1. D) нормативтік нормалар
 2. E) шартсыз нормалар
 3. F) шартты нормалар
 4. G) құқықтық нормалар
 5. H) тәртіптілік нормалары
 6. «Заң» және «заңға бағынышты актілер» түсініктерін анықтайтын жалпы термин:

А) Құқық қайнар көзі

В) Нормативтік құқықтық акт

С) Құқық түсіндіру актілері

 1. D) Құқық қолдану актілері
 2. E) Құқық қызметтері
 3. F) Сот прецеденті
 4. G) Құқықтағы олқылықтар
 5. H) Құқық нысаны
 6. Диспозиция құқықтық норманың элементі ретінде:

А) Субъектілердің әрекет немесе әрекетсіздігі

В) Жазалау шаралары

С) Тараптардың құқықтары мен міндеттері

 1. D) Құқықтық норманың әрекет ету шарты
 2. E) Заңды фактілердің бар немес жоқтығы туралы болжаулар
 3. F) Жаза түрлері
 4. G) Жүріс-тұрыс ережелері
 5. H) Құқықтық нормалар бұзылған жағдайда пайда болатын жағымсыз салдар
 6. Құқық шығармашылық қағидалары:

А) Кооперация, жеке мүдделердің басымдылығы

В) Тотолитаризм, фашизм

С) Идеологизм, деспотизм

 1. D) Заңдылық, гуманизм
 2. E) Антидемократия
 3. F) Авториторизм, монополизм
 4. G) Ғылымилылық, мақсаттылық
 5. H) Демократизм, кәсібилік
 6. Жеке құқық:

А) Құқықтық қатынас субъектілерінің тең қатынастарын көрсететін нормалар

В)  Адамдар мен азаматтардың табиғи құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы

С) Моральды талаптардың жиынтығы

 1. D) Диспозитивтілік қағидасы негізінде құрылатын қатынастарды реттеуге бағытталған нормалар жиынтығы
 2. E) Бір тарап мемлекет болып табылатын қатынастарды реттейтін жүріс-тұрыс ережелерінің, құқұықтық нормалардың жиынтығы
 3. F) Әдет-ғұрып, мораль, дәстүрде көрініс табатын ауызша жүріс-тұрыс ережелері
 4. G) Мемлекеттік болып табылмайтын қатысушылардың теңдігіне негізделген қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 5. H) Мемлекет пен басқа тұлғалардың арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
 6. Кәсіби құқықтық сана- бұл:

А) Адамдардың құқық туралы көпшілік түсінігі

В) Кәсіпқой заңгерлердің аралаында қалыптасқан түсініктер, ұғыдар, идеялар мен сенім-нанымдар

С) Адамдардың құқықтарға қатысын білдіретін түсініктер мен сезімдерінің жиынтығы

 1. D) Заңды жүріс-тұрысты және заңға теріс жүріс-тұрысты білдіретін құқықтық мақсаттар
 2. E) Заңгерлік білімі бар тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
 3. F) Құқықты жүйелі түрде теориялық жағынан меңгергендікті білдіретін идеялар, негізгі ой-пікірлер мен көзқарастар
 4. G) Азаматтар мен лауазымды адамдардың құқықтық сана деңгейі
 5. H) Құқық қорғау органдары лауазым тұлғаларының құқыққа деген субъективтік қатынасын білдіретін құқықтық идеялар, түсініктер, сезімдер мен әсерлер жинағы
 6. Құқықтық мәдениеттің қызметіне байланысты бөлінуі:

А)  жеке тұлға

В) топтық

С) танымдылық

 1. D) қоғамдық
 2. E) нормативтік
 3. F) прогностикалық
 4. G) реттеушілік
 5. H) бағалаушылық
 6. Толық емес әрекет қабілеттілік жасы

А) 25

В) 20

С) 22

 1. D) 21
 2. E) 14
 3. F) 16
 4. G) 15
 5. H) 19
 6. Құқық қолдану:

А) Қоғамдық  ұйымдардың, саяси партиялардың қызметі

В) Қоғамдық қызмет түрі

С) Мемлекеттік қызметтің маңызды түрі, мемлекеттік-биліктік сипатқа ие, жекелеген істерді шешуде қажетті

 1. D) Мемлекует органдарының қызметі нәтижесінде жеке құқық қолдану шешімі шығарылатын нақты іс бойынша қызметі
 2. E) Құқық субъектілерінің құқық нормаларын өмірде іске асыру бойынша қызметі
 3. F) Субъектілері сот және атқарушы билік органдары болып табылатын құқық нормаларын жүзеге асыру күрделі нысаны
 4. G) Заң шығару органдардың заң күші бар нормативтік акт қабылдауға бағытталған ереже қызметі
 5. H) Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруына байланысты қызметі
 6. Құқық нормаларын көлемі бойынша талқылау

А) грамматикалық

В) жүйелік

С) сөзбе-сөз

 1. D) шектелген
 2. E) тарихи-саяси
 3. F) функционалдық
 4. G) логикалық
 5. H) кеңейтілген
 6. Құқықтық реттеу механизмінің элементтері:

А) санкция

В) құқықтық қатынастар

С) құқықтық норма

 1. D) диспозиция
 2. E) құқық қолдану актілері
 3. F) гипотеза
 4. G) құыққтық институт
 5. H) құқық саласы
 6. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

А)  әрекеттілік

В) маргиналдық

С) экономикалық-белсенсіз

 1. D) саяси-белсенсіз
 2. E) саяси
 3. F) экономикалық
 4. G) әлеуметтік белсенді
 5. H) конформистік
 6. Заңды жауапкершіліктің негізгі түрлері:

А) Қылмыстық

В) Конституциялық

С) Отбасылық

 1. D) Азаматтық
 2. E) Әкімшілік
 3. F) Материалдық және тәртіптік
 4. G) Құқықтық
 5. H) Құрылымдық
 6. Құқықтық тәртіптің кепілдіктері:

А) моральдық

В) материалдық

С) қаржылық

 1. D) саяси
 2. E) банктік
 3. F) салықтық
 4. G) экологиялық
 5. H) азаматтық
 6. Арнаулы құқықтық мәртебенің түрлері:

А) лауазымды тұлғалар

В) студенттер

С) шахтерлер

 1. D) жүйелік
 2. E) зейнеткерлер
 3. F) әкімшілік
 4. G) заңды тұлғалар
 5. H) азаматтық

 

 

 

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here