1115-нұсқа 1122-нұсқа 1116-нұсқа 1117-нұсқа 1118-ңусқа 1119-нұсқа 1120-нұсқа

0

1115-нұсқа

1.Еңбек қатынастарының  ерекше белгілері:                    

А)Жұмыс уақыты маңызды емес

В)Мүліктік және мүліктік емес қатынастар

С)Еңбек қатынастары еңбек шартымен байланысты

 1. D) Қызметкердің міндетін үшінші тұлғалардың орындауы

E)Қызметкердің өкілі  еңбек шартын жасауына құқығы бар

F)Еңбек үрдісінде туындайды және дамиды

G)Қызметкердің еңбек тәртібігне бағынуы

H)Еңбек бастысы –еңбек нәтижесі

2.Еңбек құқығының салааралық қағидалары:

А.ҚР азаматтарының бірлестік  құруға бостандықтарының конституциялық кепілдігі

В.Заңдылық

С)Демократизм

 1. D) Экалогиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

E)Гуманизм

F)Азаматтар мен ұйымдардың заң мен  сот  алдындағы  теңдігі

 1. G) Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау қағидасы

H)Азаматтар мен  ұйымдардың  меншігін қорғау

3.Еңбек құқық субъектілікке:

А)Еңбек әрекет қабілеттілік

В)Құқықтық мәртебе

С) Міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік

D)Заңдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері

E)Еңбек деликт қабілеттлік

F)Еңбек құқық қабілеттілік

 1. G) Субъективтік құқықтар мен заңдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері

H)Субъективтік  құқықтарды  жүзеге асыру

4.Туынды еңбек қатынастары:

А)Еңбек дауларын шешу

В)Еңбекті ұйымдастыру

С)Жұмыс уақыты

D)Еңбек үрдісін басқару

E)Жұмыстан ауыстыру

F)Еңбек шарты

 1. G) Еңбекке орналастыру

H)Еңбекті есептеу

5.Әлеуметтік әріптестіктің  негізгі міндеттері:
А)Жұмысшылардың әлеуметтік  қорғалу

В)Кепілдерін қамтамасыз етуге  жәрдемдесу

С)Қоғамдағы барлық  жіктердің мүдделерін  объективті түрде ескеру  негізінде әлеуметтік  тұрақтылық пен   қоғамдық келісімді  қамтамасыз етуге жәрдемдесу

 1. D) Әлеуметтік әріптестер арасындағы консультациялар мен келіссөздер  процесі

E)Барлық деңгейдегі  әлеуметтік әріптестер   арасындағы  консультациялар мен  келіссөздер процесіне жәрдемдесу

F)Жұмыспен қамту  қызметтері

 1. G) Қызметкерлердің еңбек саласындағы құқықтарының  кепілдіктерін  қамтамасыз етуге  жәрдемдесу   олардың әлеуметтік қорғалуын   жүзеге асыру

H)Қоғамдық келісімді  қамтамасыз етуге жәрдемдесу

6.Мемлекет халықты  жұмыспен  қамтуда  келесі нысаналы  топтарға  бөледі :

А)Табысы аз адамдар

В)Кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті көп балалы  ата-аналар

С) Мемлекеттік қызметкерлер

 1. D) Зейнеткерлер

E)Жеке кәсіпкерлер

 1. F) Шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар
 2. G) Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын  бітірушілер

H)Жиырма бір жасқа  дейінгі жастар

7.Ұж ымдық шарттың тәртібі:

А)Жұмыссыздық жөнінде жәрдем ақы төлеу

В)Жұмыскерлер табысын өтеу

С) Жұмыскерге ерікті  сақтандыру  тәртібін енгізу

 1. D) Келіссөздерге қатысушылардың мемлекеттік немесе коммерциялық құпия болып табылатын  мәліметтерді әйгіленуіне құқық бермеу

E)Тараптар  келіссөздер жүргізу үшін  комиссия құру

F)Жұмыскерді жұмыспен қамту және қайта  оқыту

 1. G) Тараптардың келіссөздер жүргізуден ,шарт қағидаларын әзірлеуден және қол қоюдан  бас тартуына  жол бермеу

H)Зейнеткерлерге ,мүгедектерге  отбасыларына жеңілдіктер беру

1122-нұсқа

 

 1. Еңбек құқығының әдістері:

А) жер құқықтық

В) ұсыным

С) шарттық

D)императивті

 1. E) дизпозитивтік

F талдау

 1. G) салыстырмалы
 2. H) экологиялық
 3. Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдалануды құқықтық реттеу:

А)барлық жұмысшыларға еңбектің ортақтығы

В)еңбек қатынастарының тұрақтылығы

С)еңбек жағдайларын басшылыққа алу

D)жұмысшының тұрған жерін анықтау

 1. E) еңбек жағдайларын өндірістік түрі мен ерекшеліктері

F)қалыпты еңбек тәртібін қамтамасыз ету

G)әлеуметтік  топтарына байланыссыздығы

H)еңбек міндеттерінің анықтылығы

 1. Еңбек құқығының субьектілері:

А)жеке меншік иесі

В)тапсырысшы

С)мемлекет

D)кәсіподақ

 1. E) мердігер

F)еңбекке орналастыру агенттігі

G)жалға беруші мен жалға алушы

H)өзіндік тапсырма орындаушы студент

 1. Әлеуметтік әріптестік келісімнің қолдану мерзімі:

А)мерзімі шектелмейді

В)төрт жылға

С)тараптардың келісімі бойыншша

 1. D) бір жылға
 2. E) екі жылға

F)жаңа келісім  қабылданғанға  дейін

G)бес жылға

H)үш жылдан аспайтын мерзімге

 1. Әлеуметтік әріптестіктің негізгі міндеттері:

А)жұмыспен қамту қызметтері

В)барлық деңгейдегі әлеуметтік әріптестер  арасындағы  консультациялар мен келіссөздер процесіне  жәрдемдесу

С)қоғамдағы  барлық жіктердің  мүдделерін обьективті  түрде  ескеру негізінде  әлеуметтік тұрақтылық  пен қоғамдық  келісімді қамтамасыз етуге жәрдемдесу

D)жұмысшылардың  әлеуметтік қорғалуы

 1. E) әлеуметтік әріптестер арасындағы консультациялар мен келіссөздер процесі

F)қоғамдық  келісімді қамтамасыз  етуге жәрдемдесу

G)қызметкерлердің  еңбек саласындағы  құқықтарының  кепілдіктерін  қамтамасыз  етуге  жәрдемдесу олардың әлеуметтік қорғалуын жүзеге асыру

H)кепілдерін қамтамасыз етуге жәрдемдесу

 1. Жұмыссыздар ретінде мына азаматтар танылмайды:

А)ақысыз демалыстағы тұлға

В)жылдық ақылы демалыстағы тұлға

С) баланы күту бойынша демалыстағы тұлға

D)еңбек өтілі бойынша  зейнеткерлікке  шыққан тұлғалар

 1. E) зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалар

F)16 жасқа дейінгі жасөспірімдер

G)жұмыс орнын  ауыстырған қызметкер

H)лауазымы төмендетілген қызметкер

7.Ұжымдық шарт:

А)құқықтық акт

В)жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы келісім

С)мердігер мен тапсырысшының арасындағы келісім

D)контракт

 1. E) еңбек ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы келісім

F)ұйымдағы еңбек-әлеуметтік қатынастарды реттейтін  келісім

G)мәміле

H)нормативтік қаулы

 1. Еңбек шартының сотпен жарамсыз деп танылуы:

А)ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 15 жасқа толған тұлғамен

В)18- жасқа толған тұлғаның ата- анасының келісімінсіз

С)ата- анасының  бірінің ( қоршғаншысының, қамқоршысының) келісімінсіз 16 жасқа  толмаған  тұлғамен

 1. D) 21 жастан асқан тұлғаның ата анасының келісімінсіз
 2. E) ата анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 14 жасқа толған тұлғамен
 3. F) әрекет қабілетсіз тұлғамен жасалған
 4. G) 17 жастағы тұлғамен жасалған
 5. H) алдау, қорқыту, күш көрсету арқылы жасалған
 6. Қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу:

А) қалалық маслихаттан

В) жұмыс берушінің есебінен

С) мемлекеттік бюджет есебінен

 1. D) жергілікті өкілді органмен келісім бойынша жергілікті атқарушы орган
 2. E) жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша бюджет қаражаты есебінен
 3. F) қызметінің атқарған жылдарынан
 4. G) тұрғылық жері қаражатынан
 5. H) аудан бюджетінен
 6. Үстеме жұмыстардың шекті саны:

А) айына 36 сағат

В) жылына 228 сағат

С) күніне 4 сағат

 1. D) жылына 120
 2. E) күніне 2 сағат
 3. F) күніне 8 сағат
 4. G) айына 12сағат
 5. H) айына 24 сағат
 6. Тынығу уақыты көрініс табатын акт:

А) еңбек шарты

В) ҚР азаматтық кодексі

С) нұсқау

 1. D) ҚР жер кодексі
 2. E) ұжымдық шарт
 3. F) «Кәсіподақ туралы» Заң
 4. G) әлеуметтік әріптестік келісімдер
 5. H) жұмыс берушінің актісінде
 6. Еңбек ақы төлеудің тарифтік жүйесі төмендегілерді қамтиды:

А) жеке

В) тарифтік стафка

С) тарифтік коэффициенттер

 1. D) тарифтік қор
 2. E) аккордтық
 3. F) жылдық
 4. G) тарифсіз
 5. H) аралас
 6. Қызметкердің материалдық жауапкершілігінің шарттармен байланыстылығы:

А) еңбек жеке  шартты бұзғанда

В) қызметкерлерге еңбек ақы төлеуде қателіктің болуы

С) қызметшінің кінәсі мен келтірілген заладың себептік  байланысы болғандығы

 1. D) жұмысты толық аяқтамау
 2. E) тікелей нақты залал, келтірілген залалға тараптық кінәлілігі
 3. F) жұмысқа немқұрайлық танытқанда
 4. G) төлемақыларды толық төлемеуі анықталмағанда
 5. H) кінәлі адамдардың заңға қайшы әрекеті мен әрекетсіздігі
 6. Арнайы трегеу келесі жағдайларда жүргізіледі:

А) бір қызметкердің уланып қалуы

В) жәбірленушілердің жарақатының ауырлық дәрежесіне   қарамастан топтық жазатайым оқиғалар орын алғанда

С) ауыр немесе кісі өліміне әкелген жазатайым  оқиға орын алғанда

 1. D) еңбек шарты тараптарының арасындағы дау
 2. E) жаппай өткір улану жағдайында
 3. F) қызметкерлердің арасындағы дау
 4. G) еңбек дауларын шешу
 5. H) еңбек комиссиясының қызметі
 6. Еңбек дауларының туындауы:

А) жұмыс берушінің өтінуімен

В) өндірістік факторларда

С) еңбек тәртібінің нығая түсуі

 1. D) қызметшілердің жауапсыздығынан
 2. E) әлеуметтік- құқықтық факторларда
 3. F) өндірістік және әлеуметтік-құқықтық факторларда
 4. G) Локальдық құқықтық реттеу
 5. H) кәсіпорындарының дұрыс жұмыс істемеуі
 6. Ұжымдық еңбек дауларын қарау кезеңдері:

А) шақыру парағын жіберу

В) жұмыс берушінің бұйрық шығаруы

С) бітімгерлікке келі бойынша  үрдіс

 1. D) дауды делдалдың қатысуымен қарастыру
 2. E) мемлекеттік органдардың хабарландырылуы
 3. F) адвокатты тағайындау
 4. G) дәлелдемелер жинау
 5. H) қызметкерлердің талаптарын ұсынуы
 6. Еңбек құқығы әдістерінің әрекет ету тетігі:

А) еңбек құқығы нормаларының сипаты

В) еңбек құқығы қатынастарының  субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін белгілеу

С) құқықтық реттеу тәсілдері, амалдары, құқықтық нормалар

 1. D) ұжымдық шартпен белгіленуі
 2. E) жұмыс уақытының пайда болуы
 3. F) әкімшілік құқық бұзушылықтың пайда болуы
 4. G) еңбек бөлінісінің қалыптасуы
 5. H) материалдық және моральдық түрде мадақтау тәсілдері
 6. Еңбек құқығының салааралық қағидалары:

А) демократизм

В) азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі

С) экологиялық қауіпсіздікті қамтамыз ету

 1. D) заңдылық
 2. E) ҚР азаматтарының бірлестік құруға бостандықтарының конституциялық кепілдігі
 3. F) азаматтар мен ұйымдардың меншігін қорғау
 4. G) жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау қағидасы
 5. H) гумманизм
 6. Еңбек шартын жасауға жол берілетін жас:

А) ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 15 жас

В) жұмыс берушінің келісімімен 15 жас

С) жұмыс берушінің келісімімен 16 жас

 1. D) 16 жас
 2. E) 14 жас
 3. F) 18 жас
 4. G) ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 14 жас
 5. H) 15 жас
 6. Туынды еңбек құқықтық қатынастарының пайда болуының заңдық шарттары:

А) объектісі

В) құқықтық мәртебе

С) мазмұны

 1. D) осы шақ
 2. E) өткен шақ
 3. F) болашақта болуы
 4. G) субъектісі
 5. H) екі немесе одан да көп қызметкерлер
 6. Әлеуметтік әріптестік міндеттері:

А) тиімді механизм қалыптастыру

В) заң шығару

С) сотта өкілдік ету

 1. D) мемлекеттің мүддесін қорғау
 2. E) өкім қабылдау
 3. F) жерді тиімді пайдалануды қамтамыз ету
 4. G) қызметкерлердің құқықтарына кепілдікті қамтамасыз етуге қатысу
 5. H) әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге қатысу
 6. Жұмыссыздар ретінде танылмайтын азаматтар:

А) жұмыс орнын ауыстырған қызметкер

В) жылдық ақылы демалыстағы тұлға

С) зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалар

 1. D) еңбек өтілі бойынша зейнеткерлікке шыққан тұлғалар
 2. E) 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер
 3. F) ақысыз демалыстағы тұлға
 4. G) лауазымы төмендетілген қызметкер
 5. H) баланы күту бойынша демалыстағы тұлға
 6. Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А) екі жақты комиссия

В) мердігер мен субмердігер

С) ҚР ЕК-нің 282-бабында көзделген тараптар

 1. D) қызметкерлер
 2. E) таппсырыс беруші мен орындаушы
 3. F) жұмыс беруші мен қызметкерлер
 4. G) жұмыс берушінің өкілі
 5. H) кәсіподақ мүшелері
 6. Тәртіптік жазаларды белгілеу мерзімі:

А) теріс қылық анықталғаннан кейін, бір жылға дейін

В) теріс қылық  жасалған күннен бастап алты айға дейін

С) теріс қылық  жасалған күннен бастап жеті айға дейін

 1. D) теріс қылық анықталғаннан кейін, екі жыл кешіктірілмей
 2. E) теріс қылық анықталғаннан кейін, үш айдан кешіктірілмей
 3. F) теріс қылық анықталғаннан кейін, бір айдан кешіктірілмей
 4. G) ревизия нәтижесі бойынша екі жылға дейін
 5. H) ревизия нәтижесі бойынша бір жылға дейін
 6. Баланың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс беру тәртібі:

А) жаңа туған баланы асырап алайын деп жүрген қызметкерге

В) баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-ананың біреуіне

С) баланың тек қана әкесіне

 1. D) ата-анасының қалауы бойынша баланың анасына не әкесіне
 2. E) баланың қамқоршысының баласына
 3. F) баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған қамқоршысына
 4. G) баланың тек қана анасына
 5. H) баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған әжесінің көршісіне.

 

 

 

 

 

 

1116-нұсқа

 

 1. Еңбек құқығының институттары ретінде:

А) Еңбек даулары

В) сатып алу сату шарты

С) мердігерлік шарты

 1. D) жер пайдалану құқығы
 2. E) жұмыс уақыты
 3. F) жалақы
 4. G) меншік құқығы
 5. H) жер құқығының субъектілері
 6. Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А) Жекелеген нормаларды еңбек құқығының жүйесінен бөлек топтастырады

В) қызметкерлердің құқығын жұмыс берушіден төмендету

С) еңбек құқығының бір ғана нормасының мазмұнын ашады.

 1. D) еңбек заңнамасының одан әрі  дамуына, жетілуіне  бағыт береді
 2. E) еңбек заңнамасының субьектілерін анықтайды
 3. F) еңбек құқығы субьектілерінің құқықтық мәртебесін анықтайды
 4. G) еңбек құқығының институттарының мазмұнын көрсетеді

H)экономикамен саясатпен қоғамдық моральмен т.б байланысын  жоққа шығарады

3.Еңбек заңнамасы бойынша  қызметкердің жалпы міндеттері:
А) лауазымын анықтау

В) еңбек тәртібін сақтау

С) жұмыс берушінің және қызметкердің мүлкіне  ұқыпты қарау

 1. D) ереуілге шығу
 2. E) еңбек шартын жасау
 3. F) жұмыс берушіге келтірілген зиянды өтеу
 4. G) жұмыссыздықты болдырмау

H)жалақы төлеу

4.Еңбек қатынастары жіктеледі:

А) мемлекеттік органдардың еңбек қатынастарына қатысуы бойынша

В) аймақтық бөлініс бойынша

С) субьектілері бойынша

 1. D) процессуалдық
 2. E) материалдық
 3. F) еңбекпен байланысы бойынша
 4. G) қолданылу аясы бойынша

H)мазмұны бойынша

5.Әлеуметтік әріптестік тараптар арасындағы  келісімдер жасау тәртібі:

А) тараптардың келіссөздерге  келісімге  қол жеткізу  негізінде  заң  қабылдайды

В) келіссөздерді  қайта жүргізу мерзімдері  туралы түпкілікті  бағдарлама  енгізеді

С) келіссөз жүргізу барысында  егер тараптар  келісімге келе алмаса  хаттама жасалып оған  тараптардың  келіспеушілігі  және келіссөздерді  қайта жүргізу мерзімдері туралы  түпкілікті тұжырымдалған  ұсыныстары негізделінеді

 1. D) тиісті келісімдер мен жобалар ұсынылады

E)жұмысты ұйымдастырудың  тәртібін әзірлейді

 1. F) комиссиялардың шешімдері барлық тараптардың келіссөздерге келісімге  қол жеткізу негізінде ғана  қабылданалды  және тиісті  келісімдер мен рәсімделінеді
 2. G) шешімдер қадылдау мен жұмысты ұйымдастырудың тәртібін комиссиялар  әзірлейді  және бекітеді

H)тиісті келісімдер мен келіссөздерді  қайта жүргізу  мерзімдері туралы  түпкілікті тұжырмдалған  ұсыныстар жасалынады

 1. Халықты жұмыспен қамтудың Республикалық және аймақтық бағдарламалары:

А) еңбек ақысын көтеруге

В) жәрдемақыларды көбейтуге

С) жұмыстылықты құқықтық реттеуге

 1. D) әлеуметтік қорғауға мұқтаж адамдарды  жұмысқа қабылдауға
 2. E) квоталарды белгілеуге

F)жас мөлшерін анықтауға

 1. G) жұмыссыздықтан мемлекеттік әлеуметтік қорғауға

H)жалақы төлемдерін айқындауға

7.Ұжымдық шарт келесі қағидаларды  басшылыққа ала отырып жсалады:

А) қоршаған ортаны қорғау және биоәртүрлілікті сақтау

В) ауыл шаруашылығы  жерлерінің үстемдігі

С) медициналық көмектің  қолжетімділігі

 1. D) өндіріс пен тұтынудың  орнықты үлгілерін дамыту
 2. E) қазіргі және болашақ ұрпақтардың сұранысын әділ қанағаттандыру
 3. F) шартқа енгізілген міндеттемелердің орындалуын тараптардың бақылау мен жауапкершілігі
 4. G) әлеуметтік әріптестік

H)шарт жағдайларын  әзірлеуде  тараптардың теңдігі

8.Еңбек шартының мазмұны:

А) белгілі бір мамандық біліктілік немесе  лауазым бойынша жұмысы

В) еңбек жағдайымен қамтамасыз ету

С) маусымдық жұмысты орындау

 1. D) әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға жәрдемдесу
 2. E) жұмыста уақытша болмаған қызметкерді ауыстыру
 3. F) еңбек шартының мерзімі
 4. G) тараптардың келісімімен қызметкердің еңбеккке ақысын тағайындау

H)тараптардың деректемелері

9.Вахталық әдіспен орындалатын  жұмыстарға  жіберілмейді:

А) әйел адамдар

В) шетел азаматтары

С) жүкті әйелдер

D)18 жасқа толмаған қызметкерлер

 1. E) 3-і топтағы мүгедектер
 2. F) тек бірінші топтагғы мүгедектер
 3. G) бірінші және екінші топтағы мүгедектер

H)18 жасқа толған қызметкерлер

10.Жұмыс уақытын есептеу:

А) апталық және сомалық

В) жылдық

С) ауысымдық

 1. D) күнделікті
 2. E) жинақталған түлрлер
 3. F) мезгілдік
 4. G) мерзімдік

H)сағаттық

11.Демалыс түрлері:

А) оқу демалысы

В) мереке күндері

С) ауысымішілік  және арнаулы  үзілістер

 1. D) жұмыс күні ішіндегі үзілістер
 2. E) жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы
 3. F) күнделікті тынығу
 4. G) жалақы сақталмайтын демалыс

H)тынығуға  және тамақтануға арналған үзіліс

12.ҚР-ның еңбек кодексі  бойынша  өтемақылар төленеді:

А) еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақылар

В) қосымша жұмыс уақыт есебінде

С) қызметтік іс сапарлар кезінде

 1. D) мерзімді әскери қызметін өтеп қайтқан азаматқа
 2. E) қызметкерді ұйыммен бірге басқа жердегі жұмысқа  ауыстыру кезінде
 3. F) жұмыскердің жұмыс уақытына
 4. G) қызметкердің істеген еңбегіне қарай

H)еңбектің саны  мен сапасына

13.Қазақстан Республикасы еңбек кодексі  бойынша материалдық ерекше белгілері:

А)қызметкердің тәртіпті  бұзушылығы

В) қызметкердің келтірілген залалға кінәлігі

С) өзіне сеніп  тапсырылған құндылықтарды сақтау

 1. D) жұмысқа кешігіп келу
 2. E) зиян қызметкердің тек өз тарапынан болмаса онда шығын мөлшерін толтыру шарты жасалмайды
 3. F) зиян орнын толтыратын тарап жеке еңбек шартының субьектісі ретінде
 4. G) зиян орын толтыратын нақты залал келтірген кезде

H)қызметкердің құқыққа қарсы әрекеті

14.Жұмыс берушінің  еңбекті қорғауды  қамтамасыз ету  міндеттері:

А) өндірістік жазатайым жағдайда  немесе  кәсіби аурудан зардап шеккен қызметкерлерді  мүдделерін әлеуметтік қорғау

В) өтем сипатындағы қосымша  ақылар туралы

С) жұмыс уақытын  үнемдеу

 1. D) әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға  жәрдемдесу  туралы  ережелер  көзделуі мүмкін
 2. E) жанжалдар мен ереуілдер болғызбау
 3. F) өндіріс уақытша тоқтап қалған жағдайда қызметкерлерді қорғау шаралары
 4. G) әрбір жұмыс орнында еңбекті қорғау заң нормалоарының орындалуын  талап ету

H)кәсіпорын жобалағанда салынғанда  және пайдаланғанда еңбекті қорғау талаптарын  қамтамасыз ету

15.Еңбек дауларының туындауы:

А) еңбек тәртібінің нығая түсуі

В) әлеуметтік-құқықтық факторларда

С) локальдық құқықтық реттеу

 1. D) кәсіпорындарының дұрыс жұмыс істемеуі
 2. E) өндірістік және әлеуметтік –құқықтық факторларда
 3. F) өндірістік факторларда
 4. G) қызметшілердің жауапсыздығынан

H)жұмы берушінің өтіннуімен

16.Еңбек дауы:

А) мердігер мен тапсырысшы арасындағы келіспеушілік

В) алимент төлеу бойынша ерлі- зайыптылар арасындағы келіспеушілік

С) еңбек заңдары нормаларын келісімдерін қолдану туралы даулар

 1. D) нормативтік актілерде реттелмеген жаңа еңбек жағдайларын орнықтыру
 2. E) жергілікті маслихат шешіміне келіспеушілік
 3. F) қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келіспеушілік
 4. G) жер қатынастарына қатысты келіспеушілік

H)мүлікті бөлу туралы құрылтайшылардың  арасындағы келіспеушілік

17.Еңбек құқығының әдістері:

А) ұсыным

В) шарттық

С) жер-құқықтық

D)салыстырмалы

E)императивті

 1. F) диспозитивтік
 2. G) талдау

H)экологиялық

18.Еңбек құқығының қағидаларының жіктелуі:

А) қызметкерлердің санаттары бойынша

В) қызметкерлердің құқықтық мәртебесі бойынша

С) әрекет ету саласы  бойынша

 1. D) пәні бойынша
 2. E) құқықтық актілердің иерархиясы бойынша
 3. F) мазмұны бойынша

G)субьектілері бойынша

H)қайнар көздері бойынша

19.Жұмыс берушінің  актілері  болып табылады:

А) әкімнің еңбек қатынастарына  қатысты шешімі

В) бұйрық

С) конституциялық кеңестің норматиовтік актілері

 1. D) ҚР үкіметінің нормативтік қаулысы
 2. E) ішкі еңбек тәртібі ережелері
 3. F) ҚР жоғарғы соттың нормативтік актілері
 4. G) өкімдер нұсқаулықтар

H)техникалық регламент

20.Әлеуметтік әріптестік қағидалары:

А) қабылданатын шешімдердің жариялылығы

В) қауіпсіздік пен гигиена  талаптарына сай  келетін еңбек жағдайлларына  құқықтық қамтам асыз ету

С) отбасының барлық мүшелерін салауатты тұрмыс  салтына  ынталандыру

 1. D) қоршаған ортаға келтірілген залалды  өтеу міндеттілігі
 2. E) тараптардың мүддесін құрметтеу
 3. F) адамның құқықтарын бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қарау
 4. G) міндеттерді қабылдау еркіндігі

H)сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы

21.Әлеуметтік әріптесік актілері:

А) өкім жеке еңбек шарты

В) ҚРҮкіметінің нормативтік қаулысы

С) бас келлісім

 1. D) жоғарғы сот нормативтік қаулысы
 2. E) аймақтық келісім
 3. F) жеке еңбек шшарты
 4. G) салалық келісім

H)бұйрық

22.Жұмыссыздар ретінде  танылмайтын азаматтар:

А) зейнеткерлік жасына  жеткен тұлғалар

В) жұмыс орнын ауыстырған қызметкер

С) лауазымы төмендетілген қызметкер

 1. D) 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер
 2. E) ақысыз демалыстағы тұлға
 3. F) жылдық ақылы демалыстағы тұлға
 4. G) еңбек өтілі бойынша зейнеткерлікке шыққан тұлғалар

H)баланы күту  бойынша  демалыстағы  тұлға

23.Ұжымдық шарттың әрекет ету мерзімін  анықтайды:

А) әкім

В) уәкілді орган

С) екі жақты комиссия

 1. D) жұмыс беруші мен қызметкерлер
 2. E) ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрі
 3. F) әлеуметтік әріптестік тараптары
 4. G) кәсіпорын басшысы

H)ұжымдық шарт тараптары

24.Жеке еңбек шарты жұмыс берушінің  бастамасы бойынша бұзылады:

А) тараптың  жұмыс орнын  ауыстырған жағдайда

В) қызметкердің жеткілікті  біліктілігінің  болмауынан  не жұмысты  уақытында  атқара алмауынан

С) денсаулық жағдайы салдарынан  жұмысқа келмесе  белгілі бір  жұмысқа кедерггі келтіретін  жағдайда

 1. D) қызметкерлердің саны немесе  штаты қысқартылуы
 2. E) еңбекке уақытша қабілетсіздігі салдарынан сондай-ақ  заңдарда  сол ауру  бойынша  еңбекке  қабілетсіздіктің  неғұрлым  ұзақ  мерзімі  белгіленбесе, жұмысқа  қатарынан  екі айдан  астам уақыт бойы  шықпаған жағдайда
 3. F) жұмыс беруші мен тараптардың келісімі  бұзылған жағдайларда
 4. G) жеке еңбек шартының мерзімінің өтіп кетуі
 5. H) жеке еңбек шартының  қолданылу  мерзімі  ішінде  қызметкердің  жеткілікті  біліктілігінің  болмауы не белгілі  бір жұмысты  жалғастыруға  кедергі  келтіретін  денсаулық жағдайы  салдарынан  атқаратын  қызметіне немесе орындайтын  жұмысына  сәйкессіздігі  аңғарылғанда

25.Мемлекеттік қызметке  кіру  кезінде қойылатын талаптар;

А) республиканың заңдарында  тиісті  лауазымдар жөнінде  өзгеше  белгіленбесе, жасы 18 жастан  кем емес

В) мемлекеттік меншіктің  сақталуын  қамтамасыз етуге

С) қажетті білім  кәсіби даярлық деңгейі болуға  және белгіленген  біліктілік  талаптарына  сәйкес келуге тиіс

 1. D) қазақстан республикасының азаматы болуға
 2. E) мемлекеттік құпияларды сақтауға
 3. F) мемлекеттік тәртіп пен еңбек тәртібін сақтауға
 4. G) қызметтік міндетерін тиімді  атқаруға
 5. H) өзіне заңда белгіленген шектеулерді қадылдауға

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1117-нұсқа       

 

1.Еңбек құқығының пәні:

А)жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы қатынастар

В)суретші немесе ақыннын жеке негіздегі шығармашылық қатынастары

С)жер құқықтық қатынастары

Д)мердігер мен тапсырысшының арасындағы қатынастар

E)сабақ әзірлеуге қатысты студенттердің еңбек қатынастары

F)жеке азаматтардың өзіндік шаруашылық жүргізу қатынастары

G)негізгі және туынды еңбек қатьшастары
Н) әлеуметгік әріптестік қатынастары

2.Еңбек құқығының қағидаларының тікелей бекітілген актілері:

А)Азаматтық іс жүргізу кодексі

В)ҚР Еңбек кодексінің 4-бабы

С)«Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң

Д)ҚР Конституциясы

E)Азаматтық кодекстің 4-бабы

F)ҚР Еңбек кодексі

G)ҚР Жер кодексі

Н) ҚР Экологиялық кодексі

3.Еңбек заңнамасы бойынша қызметкердің жалпы міндеттері:

А)Еңбек шартын жасасу.

В)Жұмыс берушіге келтірілген зиянды өтеу.

С)Лауазымын анықтау.

Д)Жалақы төлеу.

E)Еңбек тәртібін сақтау.

F)Ереуілге шығу.

G)Жұмыссыздықты болдырмау.

Н) Жұмыс берушінің жәнеқызметкерлердің мулкіне ұқыпты қарау.

4.Жеке еңбекке негізделген еңбек түрлері еңбек кұқыгының нормаларымен
реттелінбейді:

А)Меншік иелері

В)Студенттер.

С)Жазушылар

Д)Ғалымдар.

E)Зергерлік.

Ғ) Жұмысшылар.

 1. G) Шаруалар.

 Н) Зейнеткерлер.

5.Әлеуметтік әріптестік актілері:

А)ҚР үкіметінің нормативтік қаулысы.

В)Өкім.

С)Жоғаргы Сот нормативтік қаулысы.

Д)Салалық келісім.

E)Аймактық келісім.
Ғ) Бас келісім.

 1. G) Жеке еңбек шарты.

Н) Бұйрық.

6.Жұмыссыздар ретінде мына азаматтар танылмайды:

А)Жұмыс орнын ауыстырған қызметкер.

В)16 жасқа дейінгі жасөспірімдер.

С)Ақысыз демалыстағы тұлға.

Д)Лауазымы төмендетілген қызметкер.

E)Жылдық ақылы демалыстағы тұлға.

F)Еңбек өтілі бойынша зёйнеткерлікке шыққан тұлғалар.

G)Баланы күту бойынша демалыстағы тұлға.
Н) Зейнеткерлік жасына жеткен тұлгалар.

7.Ұжымдық шарттың құқыктық негіздері:

А)ҚРПрезидентінің қаулысы«Еңбек және әлеуметтік экономикалық қатынастар салаларындагы әлеуметтік серіктестік туралы»1994 ж. 12 желтоқсан.

В)ҚР Заңы «Мемлекеттік қызметі туралы» 1995 ж.26 желтоқсан.

С)ҚР Заңы «Ұжымдық шарттар туралы » 1992ж.4 шілде.

Д)ҚР Заңы«ҚР азаматтарының денсаулыгъін қорғау» 1997 ж. 19 мамыр.

E)ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы «Мемлекетгік кәсіпкерлік
туралы» 1995 ж. 19шілде.

F)ҚР Заңы «Халыкты жұмыспен қамту туралы» 2001 ж.23 қаңтар.

G)Еңбек кодексінің 7-9 баптарының нормалары.

Н) ҚР Заңы «Еңбекті қорғау туралы» 1993 ж.22 қаңтар.

8.Еңбек шартының түрлері:

А)Көтерме еңбек шарты.

В)¥йымдасқан түрде алынған жұмыскерлермен шарт.

С)Маусымды жұмыс шарты.

Д)Қоғамдық жұмыс шарты.

E)Жұмыс салаларына арналған шарт.

F)Жұмысты нақтылау шарты.

G)Уақытша жұмыс туралы шарт.
Н) Қосымша еңбек шарты.

9.Баланың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс беру тәртібі:

А)Баланың қамқоршысының баласына.

В)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған қамкрршысына.

С)Баланың тек қана анасына.

Д)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған әжесінің көршісіне.

E)Жаңа туған баланы асырап алайын деп жүрген қызметкерге.

F)Баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-ананың біреуіне.

G)Баланың тек қана әкесіне.

Н) Ата-анасының қалауы бойынша – баланың анасына не ғкесіне.

10.Қашықтықтан жұмыс істеу:

А)Зейнеткерлік жастағы тұлғаларға.

В)14 жастағы балаларға арналған жұмыс уақыты.

С)Ауыр жұмыстарда жұмыс істейтін қызметкерлерге.

Д)Жаңа туылған сәбилері бар аналарға.

E)Мүгедектерге.

F)Көп балалы аналарға.

G)18 жасқа толмаған жасөспірімдерге.

Н) Өндіріс процессінің ұзақтығына байланысты жұмыс уақыты.

11.Әлеуметтік демалыс түрлері:

А)Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы.

В)Оқу демалысы.

С)Мереке күндері.

Д)Демалыс күндері (апта сайынғы үздіксіз тынығу).

E)Жалақы сақталмайтын демалыс.

F)Тынығуға арналған үзіліс.

G)Күнделікті тынығу.

Н) Жыл сайынгы ақылы қосымша еңбек демалысы.

12.Қызметкерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындаған кезде
берілетін кепілдіктер:

А)Жұмыс 6epyші, ҚР-ның заңдарында көзделген жағдайларда қызметкерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға таратылған уақытта оларды жұмыс орнын сақтай отырып, еңбек міндеттерін орындаудан босатады.

В)Мерзімді әскери қызметін өткеріп келген қызметкср өзі мерзімдік әскери қызметке шақырылғанға дейін жұмыс істеген кәсіпорынға жұмысқа қабылдау кезінде артықшылықты құққықа ие болуы.

С)Әрбір қызмегкер еңбектің жақсы нәтижесіне жету ушін.

Д)Қызметкердің  және оның жанұясының көнелту, түзеуге қажетін өтеу қаржысы есебінде.

E)Еңбек адамдарының еңбек нәтижесіне деген материалдық ынталығына

Ғ) Қызметкерлерге мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындағаны үшін

аталған міндетгерді орындайтын жері бойынша, бірақ негізгі жұмыс

орындағы орташа жалақысынан төмен жалақы төленеді.

 1. G) Жұмыскердің жалпы еңбекке деген қуатын көтеру мақсатында.

Н) Жалақының өндіріске тигізетін ықпалына қарай.

13.Материалдык жауапкершіліктін. нысандары

А)Уақытша.

В)Ұжымдық.

С)Бөлімнен.

Д)Негізде.

E)Жалпы.

F)Жеке, ұжымдық.

G)Жеке.
Н) Ерекше.

14.Әйелдердің еңбегін қорғау:

А)Еңбек жағдайларына байланысты өтем ақы мен жеңілдіктер беріледі.

В)Жұмыс істеу демалыс үшін қолайлы жағдайлар жасау.

С)Еңбек қатынасындагы нормалармен реттелінеді.

Д)Әлеуметтік еңбек мәселелері женінде бағдарлама қабылдау.

E)Жұмыс берушінің тарапынан әйелдерге жұмыс түрлерін жасау.

F)Әйелдердің еңбегін қолдануға тыйым салатын ауыр жұмыстардың еңбек
жағдайлары зиянды жұмыстардың тізімі заңда белгіленген тәртіппен
бекітіледі.

G)Ауыр жұмыстарға жәнееңбек жағдайлары зиянды жұмыстарында, жер
асты жұмыстарында әйелдердің еңбегін қолдануга тыйым салынады.

Н) Әйелдердің өздері үшін шек қойылып белгіленген нормадан артық ауыр запы тасуына және қозғауына тыйым салынады.

15.Еңбек даулары:

А)Заңсыз жұ-мыстан шығарып, басқа жұмысқа ауыстыру.

В)Заң актілерінде көзделген өзге жағдайларға жол беру.

С)Жалақыны заңсыз  ұстап қалу.

Д)Еңбекте мертігуі.

E)Материалдық немесе қылмыстык, жауапқа тартылу.
Ғ) Қауіпсіз еңбек жағдайларын  қамтамасыз ету.

 1. G) Қызметкерге тәртіптік жазаны дұрыс қолданбау.

Н) Қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізу.

 1. Еңбек дауларының түындауы:

А)Әлеуметтік-құқықтық факторларда

В)Жұмыс берушінін өтінуімен.

С)Өндірістік және әлеуметтік-құқыктық факторларда.

Д)Кәсіпорындарының дұрыс жұмыс істемеуі.

E)Қызметшілердің жауапсыздығынан.

F)Еңбек тәртібінің нығая түсуі.

G)Өндірістік факторларда.

Н) Локальдық құқықтық реттеу.

17.Еңбек құқығына тән ерекше тәсіл:

А)Билік орғандарын аныктау.

В)Орталық (мемлекеттік) және орталықтандырылмаған (локальды) нормаларды үйлестіру.

С)Құқықтық шарттарды белгілеу.

Д)Еңбек қатынастарьшдағы санаттарды бөлу.

E)Мемлекеттік қызметшілерді анықтау.

F)Орталықтандырылмаған (локальды) нормаларды үйлестіру әдісі.

G)Еңбек пен кооператив кұқық салаларын реттеу.
Н) Орталық (мемлекеітік) нормаларды үйлестіру.

18.Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдалануды құқықтық реттеу
қағидасы:

А)Әлеуметтік топтарына байланыссыздыгы.

В)Еңбек жағдайларын өндірістік түрі мен ерекшіліктері.

С)Еңбек қатынастырының тұрақтылығы.

Д)Қалыпты еңбек тәртібін қамтамасыз ету.

E)Барлық жұмысшыларга еңбектің ортақтығы.

F)Жұмысшының түрған жерін анықтау.

G)Еңбек жағдайларын басшылыққа алу.
Н) Еңбек міндеттерінің анықтылығы.

19.Еңбек құқығы нормаларын реттеудегі қоғамдық қатынасқа қатысушы
субъектілер:

А)Кәсіподақ.

В)Субъекті міндеті.

С)Еңбекті қорғау.

Д)Орындаушы кепіл.

E)Азаматтар.

Ғ) Субъекті қүқығы.

 1. G) Жұмыс беруші.

Н) Жұмыс істеуші.

20.Құқықтық еңбек қатынастарының ерекше белгілері:
А) Жұмысқа opналасу  жөніндегі қатынастар.

В) Кмзметкердің өзі ,кумыс жасайтын ұйымының ішкі еңбек тәртібіне бағынуы.

С)Қызметкер нақты бір ұйымның ұжымына мүше.

Д)Зиянды орнына келтіру.

E)Материалды шығынды етеу.

F)Тәртіптік жазалар қолдану.

G)Қызметкердің еңбек ұжымына кіруі ерекше заңды фактінің көмегімен
жүзеге асырылуы.

Н) Еңбек туралы зандардың сақталуы.

21.Әлеуметтік әріптестік орғандары:

А)Жоғарғы Сот.

В)Екі немесе одан да көп кызметкерлер.

С)Салалық комиссия.

Д)Үш жақты республикалық комиссия.

E)Облыстық, қалалық,аудандық комиссиялар.
Ғ) Кәсіпкерлер одағы.

 1. G) Жұмыс беруші.

Н) ҚР Парламент.

22.Халықты жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының бағыттары:

А)Қызметтік тұрғын үй құрылысы.

В)Кәсіби оқу.

С)Кәсіпкерлік негіздерін оқу.

Д)Құқық қорғау және арнаулы орғандарды сапалы кадрлық жаңарту.

E)Зейнстақы жүйесін жетілдіру.

F)Оқыту үдерісінің тәрбиелік құрамдасын күшейту.

G)Электронды үкіметті дамыту керек.

Н) Арбитраждық және аралык соттар жүйесін нығайту.

23.Ұжымдық шарт келесі қағидаларды басшылықка ала отырып жасалады:

А)Қоршаған ортаны қорғау және биоәртүрлілікті сақтау.

В)Шартқа енгізілген міндсттемелердің орындалуьш тараптардың бақылау мен жауапкершілігі.

С)Әлеуметтік әріптестік.

Д)Ауыл шаруашылығы жерлерінің үстемдігі.

E)Өндіріс пен тұтынудың орнықты үлгілерін дамыту.

F)Медициналық көмектің қолжетімділігі.

G)Шарт жагдайларын әзірлеуде тараптардың теңдігі.

Н) Қазіргі және болашақ үрпақтардың сұранысын әділ қанағаттандыру.

24.Мерзімі бойынша еңбек шартының жіктелуі:

А)Белгісіз мерзімге.

В)Маусымдық жұмысты орындау уақытына.

С)Уақытша жоқ қызметкерді ауыстыру уакытына.

Д)Төрт жылға.

E)Бес жылға.

Ғ) Екі жылға.

 1. G) Үш жылга.

Н) Бес айға.

 1. Баланың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс беру тәртібі:

А)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған қамқоршысына.

В)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған әжесінің көршісіне.

С)Баланың қамқоршысының баласына.

Д)Баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-ананың біреуіне.

E)Баланың тек қана әкесіне.

F)Ата-анасының қалауы бойынша – баланың анасына не әкесіне.

G)Жаңа туған баланы асырап алайын деп жүрген қызметкерге.
Н) Баланың тек қана анасына.

1118-ңусқа        

 

1.Еңбек қатынастарының ерекше белгілері:

А) Ең бастысы- еңбек нәтижесі.

В) Қызметкердің міндетін үшінші тұлғалардың орындауы (цессия).

С) Қызметкердің өкілі еңбек шартын жасасуына құқығы бар.

Д) Жұмыс уақыты маңызды емес.

 1. E) Еңбек қатынастары еңбек шартымен байланысты.
  Ғ) Қызметкердің еңбек тәртібіне бағынуы.
 2. G) Еңбек үрдісінде туындайды жәнедамиды.

Н) Мүліктік және мүліктік емес қатынастар.

2.Қазіргі заңдылықта бекітілген,еңбек құқыгының нормаларының мәнін және
еңбек саласын құқықтық реггеуде мемдекеттің негізгі бағыттарын білдіретін
негізгі бастамалар:

А) Еңбектің әлеуметтік құрылымы.

В) Еңбек саласындағы қүқықтық қатынастар.

С) Еңбек құқыгының пәні.

Д) Еңбекті ұйымдастыру мен колдану.

 1. E) Еңбектік-құқықтық қатынастар.
 2. F) Еңбек ету үрдісінің технологиясы.
 3. G) Еңбек құқығының қағидалары.
  Н) Адамдардың еңбек ету барысы.

3.Еңбек кұқыгы нормаларын реітеудегі қогамдық қатынасқа қатысушы
субъектілер:

А) Еңбекті қоргау.

В) Кәсіподақ.

С) Субъекті міндеті.

Д) Субъекті құқығы.

 1. E) Жұмыс беруші.
 2. F) Азаматтар.
 3. G) Орындаушы кепіл.
  Н) Жұмыс істеуші.

4.Әлеуметтік әріптестік қағидалары:

А) Міндетгерді кабылдау еркіндігі.

В) Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қарау

С) Тараптнрдың мүддесін құрметтеу.

Д) Coт төрелігін тек қана соның жүзеіе асыруы

 1. E) Қабалданатын шешімдердің жариялылығы.

Ғ) Отбасының барлық мүшелерін салауатты тұрмыс салтына

ынталандыру.

 1. G) Қауіпсіздік пен гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына

құқықты қамтамасыз ету.

Н) Қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу міндеттілігі.

5.Әлеуметтік әріптестіктің принциптері:

А) Әлеуметгік қоргалуын қамтамасыз ету.

В) Тараптар өкілдерінің екілеттігі.

С) Еңбек қатынастар тетігін жасау.

Д) Келіссөздер жургізу.

 1. E) Ұжымдық еңбек дауларын шешу.
 2. F) Тараптардың тең құқықтығы.
 3. G) Тараптардың мүдделерін кұрметтеу.
  Н) Жалақы төлеу.

6.Қоғамдық жұмыстар:

А) Кәсіпкерлілік жұмыстар.

В) Шаруа қожалық кәсіпкерлігі.

С) Мұғалімдік жұмыстар.

Д) Мемлекеттік қызметтер.

 1. E) Әлеуметтік мәдени объектілерін жөндеу.
 2. F) Құкық қорғау орғандар қызметі.
 3. G) Жеміс-көкіністер коймаларында жинап сорттау жұмыстары.
  Н) Елдімекен аумақтарын, кешелер мен алаңцар тазалау.

7.¥жьмдық шарт келесі қағидаларды басшылыққа ала отырып жасалады:

А) Ауыл шаруашылығы жерлерінің үстемдігі.

В) Медициналық көмектің қолжетімділігі.

С) Шарт жағдайларын әзірлеуде тараптардың тендігі.

Д) Қазіргі жәнеболашақ ұрпақтардың сұранысын әділ канағаттандыру.

 1. E) Шартқа енгізілген міндеттемелердің орындалуын тараптардың бақылау
  мен жауапкершілігі .
 2. F) Өндіріс пен тұтынудың орнықты үлгілерін дамыту.
 3. G) Әлеуметтік әріптестік.

Н) Қоршаған ортаны қорғау және биоәртүрлілікті сақтау.

8.Тәртіптік жаза түрлері:

А) Материалдық.

В) Сөгіс.

С) Ескерту.

Д) Жалақысынан ұстап калу.

 1. E) Қоғамдық жұмыстар.
 2. F) Қамауға алу.
 3. G) Айыппұл.
  Н) Қатаң сөгіс.

9.Мемлекетгік қызметшіге мемлекеттік қызметте болуына байланысты
қойылатын шектеулер:

А) Мемлекегак қьізметті жетілдіруге жәнеоны іске асыруға.

В) Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізбесін әзірлеуге.

С) Өз құзыреті шегіндегі заңдарда белгіленген тәртіппен нормативтік құқықтық актілер қабылдауға.

Д) Мемлекеттік әкімшілік лауазымдар санаттарына үлгілік біліктілік талаптарын әзірлеуге.

 1. E) Педагогтік, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметгі қоспағанда,
  басқа да ақылы қызметпен айналысуға.
 2. F) Өкілді орғандардың депутаты жәнежергілікті зін-өзі басқару
  орғандарының мүшесі болуға.
 3. G) Мемлекеттік әкімшілік лауазымды атқаруга арналған конкурстарды өткізу
  тәртібін белгілеуге.

Н) Өзінің қызметтік іс-әрекетін материалдық-техникалық, қаржылық және ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын, басқа да мемлекеттік мүлік пен қызметтік ақпаратты қызметтік есем максатта пайдалануға.

 1. Икемді жұмыс уақыты режимінің кезінде төмендегілер белгіленеді:

А) Жұмыс уақытынық аймен есептелуі.

В) Жұмыс уақытының аптамен есептелуі.

С) Қызметкер еңбек міндеттерін өз қалауы бойынша атқаруға құкылы уақыт.

Д) Есептік кезең белгіленеді.

 1. E) Жұмыс уақытынык жиынтық есебі.

Ғ) Жұмыс уақытының жылдық есептелуі.

 1. G) Үстеме жү.мыстардың есептелуі.

 Н) Тіркелген жұмыс уақыты.

11.Тынығу уақытының түрлері:

А) Толық емес.

В) Тыныгуға және тамақтануға арналған үзілістер.

С) Ауысымішілік жәнеарнаулы үзілістер.

Д) Икемді.

 1. E) Демалыс күндері (апта сайынғы үздіксіз тыныгу).
 2. F) Маусымдық.
 3. G) Үстеме.

Н) Тунгі уақыттағы.

12.Еңбек ақы төлеудің тарифтік жүйесі төмендегілерді қамтиды:
А) Жеке

В) Аралас.

С) Тарифтік тор.

Д) Тарифтік ставка.

 1. E) Тарифсіз.
  Ғ) Жылдық.
 2. G) Тарифтік коэффиценттер.

Н) Аккордтық.

 1. Қызметкер зиянды алкогольдік, нашақорлық немесе уытқұмарлық мае

болу жағдайында келтірумен байланысты материалдық жауапкершілікке

тартудың тәртібі:

А) Жұмыс берушінің қызметкерлердің меншігіндегі мүлкіне қол сұкқанда.

В) Зиян келтірген адамның кінәсі мен уакыты анықталмағанда.

С) Зиян коммерциялық күпиянын, жарияланғандығы дәлелденбесе.

Д) Еңбек құндылыктарын сактамаған жағдайда.

 1. E) Осы корсетілген кылықтар тікелей қызметін атқару кезінде болуы тиіс.
 2. F) Келтірілген зиян шын мәнінде масаңцығы жағадайында болғандығы
  дәлелденуі керек.
 3. G) Еңбек міндеттерін орындамаған жағдайда.

Н) Қызметкердің аталмаған жа-дайда болуы медициналық анықтамамен

дәлелденгенде.

 1. Еңбекті корғауды мемлекеттік басқаруды жүзеге асырушы орған:

А)Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі.

В)Бас прокуратура.

С)Кәсіподақ.

Д)Сот.

E)Жұмыс беруші.

F)Маслихат депутаттары.

G)ҚР Үкіметі.
Н) Парламент.

 1. Еңбек дауы:

А) Енбек зандары нормаларын, келісімдерін қолдану туралы даулар.

В) Алимент толеу бойынша срлі -зайыптылар арасындагы келіспеушілік

С) Мердігер мен тапсырысшы арасындагы келіспеушілік.

 1. D) Норматинтік актілерде реггелмеген жаңа еңбек жағдайларын орнықтыру.
 2. E) Мүдікті болу туралы.құрылтайшылардың арасындагы келіспеушілік
 3. F) Қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келіспеушілік.
 4. G) Жер кагыиастарына катысты келіспеушілік.
  Н) Жергі.тікті маслихат шегымше келіспеушілік.

 

 1. Келісім комиссиясының кұрамы:

А) Жұмыс берушінің өкілі.

В)прокурор

 1. C) Сот.
 2. D) Кәсіподақ комитетінің өкілі.
 3. E) ҚР үкіметі.
 4. F) Сот орындаушысы.
 5. G) Қызметкердің өкілі.
  Н) ҚР Парламенті.
 6. Еңбек құқығына тән ерекше тәсіл:

А) Орталықтандырылмаған (локальды) нормаларды үйлестіру әдісі.

В) Орталық (мемлекеттік) нормаларды үйлестіру.

С) Еңбек пен кооператив қүқық салаларын реттеу.

 1. D) Билік орғандарын анықтау.
 2. E) Орталық (мемлекеттік) және орталыктандырылмаған (локальды)
  нормаларды үйлестіру.
 3. F) Еңбек қатынастарындағы санаттарды бөлу.
 4. G) Мемлекеттік қызметшілерді анықгау.
  Н) Құқықтық шарттарды белгілеу.
 5. Еңбек құқыгының салааралық қағидалары:

А) Азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы тендігі

В) Құқык, пен бостандықтардың соттық қорғалуы

С) Демократизм

 1. D) Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 2. E) Гуманизм
 3. F) ҚР азаматтарыньщ денсаулығын қорғау
 4. G) Жұмыссыздықтан элеуметтік қорғау қағидасы
  Н) Зандылық
 5. Еңбек қүқығының қайнар кездері:

А) Жалақы төлеу тәртібі.

В) Еңбек дауларын шешу.

С) Еңбектің қүқықтық қатынастары.

 1. D) Еңбек туралы нормативтік актілер.
 2. E) Еңбек қүқыгының нормативтік актілері.
  Ғ) Жеке енбекке негізделген еңбек түрлері.
  G) Еңбекті ұйымдастыру кұқығы.

Н) Еңбек туралы заң актілері.

 1. Негізгі еңбек құқықтык қатынастары:

А) Жұмыс уақыты мен тынығу уақытын реттеу.

В) Еңбекті ұйымдастыру.

С) Еңбеклен қамту және орналастыру қатынастары.

 1. D) Қызметкердің материалдық жауапкершілігі.
 2. E) Еңбек тәртібі.

Ғ) Еңбек заңнамасының сақталуын бақылау мен қадағалау.

 1. G) Қызметкерлерді кэсіби даярлау.

Н) Еңбек дауларын шешу.

 1. Әлеуметтік әріптестік тараптары:

А) Қызметкерлердің өкілі

В) Мердігер мен тапсырысшы

С) Жұмыс беруші өкілі

 1. D) ҚР Парламенті
 2. E) Жер басқару Агенттігі
 3. F) ҚР үкімет
 4. G) Кәсіпкерлер одагы
  Н) Арбитраждык сот
 5. Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытга келесі актілермен реттеледі:

А) «ҚР Еңбек туралы» Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

В) ҚР Конституциясы 1993 жыл.

С) ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж.

 1. D) «Жұмыспен қамту 2020» .
 2. E) ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заң.
 3. F) ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.
 4. G) ҚР Конституциясы 30 тамыз1995 жыл.

Н) «Жеке кәсіпкерлік туралы туралы» Заң 12-қаңтар 2007-жыл.

 1. Ұжымдық шарты тараптарының өкілдері:

А) Жеке кәсіпкер

В) Жұмыс беруші тарап.

С) Мемлекеттік емес кәсіпорын немесе ол өзінің өкілі болуға өкілдік берген кәсіпорын басшысы мен еңбек ұжымы.

 1. D) Меншік иесі.
 2. E) Тараптардың әлеуметтік серіктестігі.
 3. F) Мемлекеттік кәсіпорында жасалатын ұжымдық шарттың тараптары
  кәсіпорын басшысы мен еңбек ұжымы.
 4. G) Еңбек ұжымы мүшелері.

Н) Кәсіптік одақтарға мүше емес, келіссөздер жүргізу үшін өз ұжымын құрған

қызметкерлер.

 1. Жұмысқа алыну кезінде сынақ мерзімінен босатылады:

А) Жоғары және орта білімі бар тұлгалар.

В) Конкурс бойынша тиісті лауазымға жұмысқа алынушы тұлғалар.

С) Он сегіз жасқа толмаған тұлғалар.

 1. D) Әскери борышын өтеп келген тұлғалар.
 2. E) Маусымдық кызметкерлер.

Ғ) Мүгедектер.

 1. G) Ғылыми жұмыстармен айналысушы тұлғалар.

Н) Он алты жастағы тұлғалар.

 1. Үй қызметкерлерімен еңбек шартын жасасу және тоқтату ерекшеліктері:

А) Үстеме жұмыс күніне 2,5 сағаттан аспауы тиіс

В) Тәртіптік жаза қолданылмайды.

С) Еңбек шартын тоқтату туралы акт шығармайды.

 1. D) Түнгі жұмыс уақыты көзделмеген.
 2. E) Жұмыс уақыты 45 сағаттан аспауы тиіс.
 3. F) Еңбек кітапшасына еңбегі туралы мәліметтер енгізілмейді.
 4. G) Жұмысқа қабылдану туралы акт шығармайды.

Н) Еңбек шартының мерзімі жарты жылдан аспауы тиіс.

1119-нұсқа

 1. Еңбек құқығының рөлі:

А) Медициналық қызмет көрсету

В) Еңбек шарты тараптары арасындағы қарама -қайшылықты жою

С) Еңбек жағдайын жақсарту

 1. D) Атаулы әлеуметік жәрдемақының дәрежесін жоғарылату
 2. E) Заңцық қызмет көрсету
 3. F) Жеке меншікке жер беру
 4. G) Зейнетақы тағайындау

Н) Әлеуметтік әріптестікті бекіту

 1. Еңбек кұқығының салалық қағидалары болып табылады:

А) Зандылық.

В) Меншікке қол сұқпаушылық.

С) Отбасының еңбекке қабылетсіз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға басымдық беру.

 1. D) Әлеуметтік әріптестік.
 2. E) Еңбек бостандығы.
 3. F) Тараптардың теңдігі.
 4. G) Тынығу уақытын қамтамасыз ету.

Н) Қоршаған  ортаға келтірілген залалды өтеу міндеттілігі.

 1. Еңбек қатынастарының субъектілері:

А) Меншігі.

В) Негізгі қосымша, жанама.

С) Жанама және негізгі.

 1. D) Азаматтығы.
 2. E) Мамандығы.
  Ғ) Тәртібі.
 3. G) Өкіл.

Н) Негізгі және қосымша.

 1. Туынды еңбек қатынастары:

А) Еңбек дауларын шешу.

В) Жұмыс уақыты.

С) Еңбек шарты.

 1. D) Еңбекті есептеу.
 2. E) Еңбекті ұйымдастыру.
  Ғ) Еңбек үрдісін басқару.
  G) Жұмыстан ауыстыру.
  Н) Еңбекке орналастыру
 3. Әлеуметтік әріптестік:

А) Атқарушы билік орғандары өкілдерінің әлеуметтік және еңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге багытталған жүйе.

В) Атқарушы билік орғандары өкілдерінің әлеуметтік және еңбек қатынастарына бағытталған қызметі.

С) Еңбек катынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған атқарушы билік орғандары өкілдерінің қызметтер жүйесі.

 1. D) Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мудцелеріне арналған қызмет түрлері.
 2. E) Атқарушы билік орғандары өкілдерінің қызметтерінің еңбек қатынастарын
  реттеу бағыты.
 3. F) Қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге
  бағытталған жұмыс.
 4. G) Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді
  қамтамасыз етуге багытталған жүйе.

Н) Аткарушы билік орғандары өкілдерінің, жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған қатынастар мен тетіктер жүйесі.

 1. Нысаналы топтардың қатарына жатпайды:

А) Оралмандар.

В) Мемлекеттік қызметкерлер.

С) Мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар.

 1. D) Зейнеткерлік жас алдындағы адамдар.
 2. E) Зейнеткерлер.
 3. F) Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар.
 4. G) Мүгедектер.

Н) ҚР Қарулы Күштері қатарынан босаған адамдар.

 1. Ұжымдық шарт:

А) Ұйымдағы еңбек-әлеуметтік қатынастарды реттейтін келісім.

В) Құқықтық акт.

С) Нормативтік қаулы.

 1. D) Мердігер мен тапсырысшының арасындағы келісім.
 2. E) Еңбек ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы келісім.
 3. F) Мәміле.
 4. G) Контракт.

Н) Жұмыс беруші мен қызметкер арасындагы келісім.

 1. Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттар:

А) Білімі туралы құжат.

В) Жеке басының куәлігі.

С) Еңбек кітапшасы.

 1. D) СТН.
 2. E) Әлеуметтік жеке код.
 3. F) Кәсіби даярлығы туралы құжаты.
 4. G) Тоқтату күні мен оны токтатудың негізі туралы жұмыс берушінің белгісі
  бар еңбек шарты.

Н) Ұйымның басшысымен куәландырылған қызметтік тізімі.

 1. Үй қызметкерлері:

А) Жеке кәсіпкер.

В) ҚР Еңбек кодексінің 214-бабының 1-тармағында көзделген.

С) Ұйымның қызметкері.

 1. D) Өзінің кұралдарымен жұмыс істейтін қызметкер.
 2. E) Шаруа қожалығы.
 3. F) ҚР Азаматтық кодексінің 214-бабының 1-тармағында көзделген.
 4. G) Жұмыс берушімен еңбек шартын жасасқан жеке тұлға.

Н) Жұмыс берушінің үй шаруашылығында жұмыс орындаушы қызметкер.

 1. Алты күндік жұмыс аптасы кезіндегі күнделікті жұмыстың ұзақтығы:

А) 20 сағат күндер апта ұзақтығы 4 сағат.

В) 50 сағат күнделікті апталық жұмыс ұзақтығы 5 сағат.

С) Апталық норма болғанда 15 сагат – 3 сағат.

 1. D) Апталық норма болғанда 60 сағат – 8 сағат.
 2. E) Апталық норма болғанда 40 сағат – 7 сағат.
 3. F) Ауысымды жұмыс түріндегі 56 сағат.
 4. G) Апталық норма 24 сагат болғанда – 4 сағат.
  Н) Апталық норма 36 сагат болғанда – 6 сағат.
 5. Жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысы беріледі:

А) Бірінші топтағы мүгедектерге.

В) Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлерге.

С) 18-жасқа дейінгі қызметкерлерге.

 1. D) Үшінші топтагы мүгедектерге.
 2. E) Мемлекеттік кызметкерлерге.
 3. F) Некені тіркеу.
 4. G) Баланы тууына байланысты анасына.
  Н) Екінші топтағ ы мүгедектерге.
 5. Қызметкердің еңбегіне ақы төлеу сатысындагы мемлекеттік кепілдіктер:
  А) Түнгі уақыттағы жұмыс үшін ақы төлеу.

В ) Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу.

С) Тынығуға құқықты қамтамасыз ету

 1. D) Еңбек қауіпсіздігін мемлекеттік қолдау.

Е)  Айлық –жалақының ең төменгі мөлшері

Ғ) Еңбек ету бостандығы.

 1. G) Әлеуметтік әріптестік.

Н) Үстеме жұмыс үшін ақы төлеу.

 1. Қызметкердің жұмыс берушінің алдында материалдық жауапкершілігі:

А) Оқу демалысына кетсе.

Б) Тәртіптік теріс қылық үшін.

С) Үстеме жұмысқа шығуға келісім бермеген жағдайда.

Е) Жұмыс берушінің мүлкін жоғалту немесе бүлдіру арқылы келтірілген залал.

 1. E) Шектеулі.
 2. F) Толық.
 3. G) Кез келген зиян үшін.

Н) Өміріне және (немесе) денсаулығына келтірген зиян үшін.

14.Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындагы мемлекеттің саясаты:

А) Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы мәселелерді ғылыми зерттеу.

В) Су мониторингін жүргізу.

С) Әкімшілік қылмыстарды зерттеу.

 1. D) Жер мониторингін жүргізу.
 2. E) Экологиялық қылмыстардың мониторингін жүргізу.
 3. F) Кәсіпкерлікті дамыту.
 4. G) Мемлекеттік, салалық және аймақтық бағдарламаларды әзірлеу.
  Н) Қауіпсіздік және еңбекті қоргау саласында мониторинг жүргізу.
 5. Келісім комиссиясыньщ шешімінде көрсетіледі:

А) Қызметкердің еңбек кітапшасы.

В) Қызметкердің әскери есеп құжаты.

С) Баж салығының төленгендігі туралы түбіртек.

 1. D) Қызметкердің медициналық құжаты.
 2. E) Еңбек нормасы.
 3. F) Шешімнің мәні мен оның негіздемесі.
 4. G) Даудың – пәні.

Н) Дауыс беру нәтижесі.

 1. Еңбек даулары:

А) Қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізу.

В) Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

С) Заң актілерінде көзделген өзге жағдайларға жол беру.

D)Материалдық немесе қылмыстық жауапқа тартылу.

 1. E) Заңсыз жұмыстан шығарып, басқа жұмысқа ауыстыру.
  Ғ) Қызметкерге тәртіптік жазаны дұрыс қолданбау.
 2. G) Жалақыны заңсыз ұстап қалу.

Н) Еңбекте мертігуі.

 1. Еңбек құкығының институттары ретінде:

А) Сатып алу сату шарты

Б) Жер құқыгынын субъектілері

С) Жер пайдалану құқығы

 1. D) Жұмыс уақыты
 2. E) Еңбек даулары
 3. F) Мердігерлік шарты
 4. G) Меншік құқығы
  Н) Жалақы
 5. Еңбек қүқығының салааралық қағидалары:

А) Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

В) Азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі

С) Жұмыссыздықтан әлеуметгік қорғау қағидасы

 1. D) Гуманизм
 2. E) ҚР азаматтарының бірлестік құруға бостандықтарының конституциялық

кепілдігі

 1. F) Азаматтар мен ұйымдардың меншігін қорғау
 2. G) Зандылық
  Н) Демократизм
 3. Еңбек құқығының қайнар көздері қызметкерлердің еңбек қатынастарына тікелей байланысты пәндер (институттар) бағыттарды қамтиды:

А) Жәрдем ақылар түрлерін.

В) Жеке еңбек шарты, ұжымдық шарт, қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбек қатынастарын.

С) Субъектілердің қүқықтық ережелерін.

 1. D) Жұмыс берушінің қүқықтарын.
 2. E) Еңбек қатынастары санаттарын.
 3. F) Қызметкерлерге кепілдік берумен өтемақы беру мен төлеу, көтермелеу,
  жазалау шаралары, заңның сақталуын бақылау бағыттарын.
 4. G) Жалақы тәртібін.

Н) Жұмыс уақытын демалыс уақытын, жалақы еңбек нормаларын.

 1. Еңбек құқықтық қатынастары:

А) Мүліктік және мүліктік емес катынастар

В) Әкімшілік құқыктық қатынастар

С) Кәсіпкерлік қатынастар

 1. D) Қоғамдық өндірісте бірлескен еңбекті қолдану бойынша адамдар арасындағы қатынастар
 2. E) Жалдамалы еңбекті қолдану саласында пайда болатын қатынастар
 3. F) Азаматтың еңбегін қолдану бойынша заңдық қатынастар
 4. G) Жер құқықтық қатынастары

Н) Экологиялық құқықтық қатынастар

 1. Әлеуметтік әріптестіктің прициптері:

А) Әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету.

В) Тараптардың мүдделерін құрметтеу.

С) Келіссөздер жүргізу.

 1. D) Жалақы төлеу.
 2. E) Ұжымдық еңбек дауларын шешу.
 3. F) Тараптардың тең құқықтығы.
 4. G) Еңбек қатынастар тетігін жасау.
  Н) Тараптар өкілдерінің өкілеттігі.

22.Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытта келесі актілермен реттеледі:

А) «Жеке кәсіпкерлік туралы туралы» Заң 12-қаңтар 2007-жыл.

В) «Жұмыспең қамту 2020» бағдарламасы.

С) ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж.

 1. D) ҚР Конституциясы 30 тамыз1995 ж.
 2. E) ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заң.
 3. F) ҚР Конституциясы 1993 ж.
 4. G) «ҚР Еңбек туралы» Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.
  Н) ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.
 5. Ұжымдық шарттьщ негізгі принциптері:

А) Құқықтары мен міндеттерінің ара-жігін ажырату.

В) Өзара сенімі мен құрмет.

С) Еңбек қорғау ережелері.

 1. D) Жұмысқа уақытша ауысу.
 2. E) Тараптардың әлеуметтік серіктестігі.
  Ғ) Қызметкердің еңбек жагдайлары.
 3. G) Жеке басын қорғау.

Н) Қызметкер еңбек міндеттері.

 1. Еңбек кодексіне сәйкес сынақ мерзімінен өтпейтін тұлгалар:

А) Ғылымй жұмыстармен айналысушы тұлғалар.

В) Жоғары және орта білімі бар тұлғалар.

С) Маусымдық қызметкерлер.

 1. D) Он алты жастағы тұлғалар.
 2. E) Мүгедектер.
 3. F) Әскери борышын өтеп келген тұлғалар.
 4. G) Он сегіз жасқа толмаған тұлғалар.

Н) Конкурс бойынша тиісті лауазымга жұмысқа алынушы тұлғалар.

 1. Жұмысқа қабылдар алдында медициналық тексерісінен өтуге міндетті
  қызметкерлер санатгар
  ыі:

А) 18 жастан асқан тұлғалар.

В) медицина қызметкерлері.

С) 18 жасқа толмаған жасөспірімдер.

 1. D) әйел адамдар.
 2. E) ер адамдар.

Ғ) үш жасқа дейінгі балалары бар тұлғалар.

 1. G) еңбек жағдайлары ауыр жғне зиянды жұмыстарға қабылданатын трғалар.

Н) қоғамдық тамақтану орындарына жұмысқа қабылданатындар.

1120-нұсқа        

 1. Еңбек құқық қатынастарынан туындайтын қатынастарға:

А) Әлеуметтік әріптестік қатынастары

В) ¥йымдастырушылық-басқару қатынастары

С) Еңбек дауларын шешу бойынша қатынастар

D)Жерге орналастыру бойынша қатынастар

 1. E) Жер актісін алу бойынша қатынастар
 2. F) Мемлекеттік тапсырыс бойьшша қатынастар
 3. G) Экологиялық құқыктық қатынастар

Н) Еңбекпен қамту және орналастыру қатынастары

 1. Еңбек саласындағы құқықтық реттеудің қағидалары:

А) Жұмыс уақытын анықтау.

В) Жұмыспен қамту.

С) Демалыс беру.

 1. D) Мәжбүрлі еңбекке тыйьш салу және жұмыссыздықты қоргау.
 2. E) Еңбек бостандығы.
 3. F) Еңбек ету.
 4. G) Еңбекке кабілеттілігіне еркін билік ету.
  Н) Еңбек келісім-шарттарын жасау.
 5. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары:

А) еңбек қауіпсіздігі жәнееңбекті корғау бойьшша ішкі бақылауды жүзеге асыруга.

В) өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруга.

С) жұмысқа кабылдау кезінде таддау еркіндігіне.

 1. D) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға.
 2. E) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға.
 3. F) қызметкерлерді міндетті элеуметтік сактандыруды жүзеге асыруға.
 4. G) жұмысқа қабылдаған кезде қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасуға.
  Н) қызметкерге сынак мерзімін белгілеуге.
 5. Копперативтегі еңбек қатынастарының тоқтатылуы:

А) Копператив міндетін орындамау.

В) Копперативті қайта құру.

С) Жұмысшының келісімі.

 1. D) Басқа мекемеге ауысу.
 2. E) Копператив жарғысын мойындамау.
  Ғ) Кооператив мүшелігінен кету.
 3. G) Копператив мүшелігінен шығу.

Н) Зейнеткерлікке кету.

 1. Әлеуметтік әріптестіктің прициптері:

А)Тараптардың тең құқыктығы.

В)Әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету.

С)Тараптар өкілдерінің өкілеттігі.

 1. D) Еңбек қатынастар тетігін жасау.

E)Тараптардын мүдделерін құрметгеу.

F)Келіссөздер жүргізу.

G)¥жымдық еңбек дауларын шешу.
Н) Жалақы төлеу.

6.Мемлекет халықты жұмыспен қамтуда келесі нысаналы топтарға бөледі:

А)Зейнеткерлер.

В)Мемлекеттік қызметкерлер.

С)Табысы аз адамдар.

D)Кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы

ата-аналар.

E)Шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар.
Ғ) Жиырма бір жасқа дейінгі жастар.

 1. G) Жоғары оку орнынан кейіигі білім беру ұйымдарын бітірушілер.

 Н) Жеке кәсіпкерлер.

7.¥жымдық шарт:

А)¥йымдағы еңбек-әлеуметтік қатынастарды реттейтін келісім.

В)Нормативтік каулы.

С)Мәміле.

 1. D) Құқықтық акт.

E)Еңбек ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы келісім.

F)Контракт.

G)Жұмыс бсруші мен қьпметкер арасындағы келісім.
Н) Мсрдігер мен тапсырысшының арасындағы келісім.

8.Қызметкердің еңбек міндеттерін бір рет өрескел бұзуы:

А)Тәртіптік жазасы бар қызмсткер еңбек міндеттерін долелді себептерсіз қайталап орындай алмаса.

В)Жұмыс орны бойынша сотгың занды күшіне енген укімімен немесе қаулысымен белгіленген мүлікті(соныц ішінде ұсақ заттарды) ұрлауы.

С)Қызметкер .үйыммен бірге басқа жергс ауысудан бас тартқанда.

 1. D) Еңбек шартында кәзделген жұмыс тізбесін орынламау.

E)Жұмысқа алкоголдік немссе нашақорлық масаң күйде өзге де түрдегі
уыттық улану жағдайын туғызатын заттарды пайдалану.

Ғ) Жеке еңбек шартының қолданылуы мерзімі ішінде қызметкердің жеткілікті

біліктілігінің болмауы.

 1. G) Еңбек жағдайларындағы өзгеріске байланысты жұмысты жалғастырудан

бас тартқанда.

Н) Қызметкердің еңбекті қорғау немесе өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзуының

әсерінен, өзінің жарақат алуы мен аварияларды қоса алғанда, ауыр

зардаптарға әкеп соғуы немесе соның мүмкіндігі.

9.ҚР-сы Президентінің 2004 ж.11-қазандағы жарлығымен белгіленген «ҚР-
ның мемлекеттік қызметшілерін қайта даярлау және олардың біліктілігін
арттыру туралы Ережеде» мемлекеттік қызметшілерге қосымша кәсіби білім
берудің нысандары:

А)Қайта даярлау.

В)Біліктілігін арттыру.

С)Саяси партияда болу.

 1. D) Қоғамдық жұмыстар атқару.

E)Қайта даярлау және біліктілігін арттыру.

F)Атқарушылық қызметте болу.

G)Кәсіпкерлікпен айналысу.
Н) Мекемені басқару.

10.Үстеме жұмыстардың шекті саны:

А)Күніне 8 сағат.

В)Жылына 228 сагат.

С)Жылына 120.

 1. D) Алына 3 2 сағат.

E)Күніне 2 сағат.

F)Күніне 4 сағат.

G)Айына 36 сағат.
Н) Айына 24 сағат.

11.Тынығу уақыты көрініс табатын акт:

А)«Кәсіподақ туралы» Заң.

В)Жұмыс берушінің актісінде.

С)ҚР Азаматтық кодексі.

 1. D) Нұскау.

E)Ұжымдық шарт.
Ғ) Ецбек шарты.

 1. G) Әлеуметтік ғріптестік келісімдер.

 Н) ҚР Жср кодсксі.

12.Тұрақты сипатқа ие емес төлсмдер:

А)Аккордтық.

В)Ақылы енбск дсмалысын иайдаланбагаі: кечде твлснстім өтемакы.

С)Еңбекке сағаттық ақы төлеу.

D)Кесімді жалақы.

E)Кесімді сыйақылық.

F)Қызметтік іссапарға жіберілгенде теленетін өтемақы.

G)Уакытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақы.
Н) Уақыт бойынша.

13.Материалдық жауапкершіліктің нысандары

А)¥жымдық.

В)Жеке.

С)Негізде.

D)Ерекше.

E)уақытша.

F)Жеке, ұжымдық.

G)Жалпы.
Н) Бөлімнен.

14.Әйелдердің еңбегін қорғау:

А)Ауыр жұмыстарға және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарында, жер асты жұмыстарында әйелдердің еңбегін қолдануға тыйым салынады.

В)Жұмыс берушінің тарапынан әйелдсрге жұмыс түрлерін жасау.

С)Еңбск қатынасындағы нормалармен реттелінеді.

 1. D) Әйелдердің өздері үшін шек қойылып белгіленген нормадан артық ауыр затты тасуына және қозғауына тыйым салынады.

E)Әйелдердің еңбегін қолдануға тыйым салатын ауыр жұмыстардың еңбек
жағдайлары зиянды жұмыстардың тізімі заңда белгіленген тәртіппен
бекітіледі.

Ғ) Әлеуметтік еңбек мәселелері жөнінде бағдарлама қабылдау.

 1. G) Жұмыс істеу демалыс үшін қолайлы жағдайлар жасау.

Н) Еңбек жағдайларына байланысты өтем ақы мен жеңілдіктер беріледі.

15.Еңбек дауларының туындауы:

А)Қызмстшілердің жауапсыздығынан.

В)Локальдық құқықтық реттеу.

С)Кәсінорындарының дұрыс жұмыс істемеуі.

 1. D) Жұмыс берушінің өтінуімен.

E)Өндірістік факторларда.

Ғ) Әлеуметтік-құқықтық факторларда.

 1. G) Өндірістік және әлеуметтік-құқықтық факторларда.

Н) Еңбек тәртібінің нығая түсуі.

16.Еңбек дауы:

А)Мүлікті белу туралы.курылтайшылдрдың ірасындағы келіспеушілік

В)Алимент төлеу бойынша ерлі -зайыптылар арасындағы келіспеушілік

С)Қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келіспеушілік.

 1. D) Еңбек заңдары нормаларын, келісімдерін қолдану туралы даулар.

E)Жергілікті маслихат шешіміне келіспеушілік.

F)Мердігер мен тапсырысшы арасындағы келіспеушілік.

G)Нормативтік актілерде реттелмеген жаңа еңбек жағдайларын орнықтыру.
Н) Жер қатынастарына қатысты келіспеушілік.

17.Еңбек кұқығының жүйесі:

А)Еңбек құқығында атқаратьш қызмет түрлері.

В)Еңбек дауларын шешу.

С)Әкімшілік көзқарастагы еңбек нормалары.

 1. D) Еңбек занының мақсатының орындалуы.

E)Еңбек қатынастарының пайда болуы.

F)Субъектілерді әлеуметтік жағынан қорғау.

G)Тұрмыс жағдайындағы қатынастар.

Н) Дамуында, функциясында (міндетінде), мәнінде шешетін міндеті жағынан ұқсастық бар еңбек құқығының нормалары.

18.Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)Жекелеген нормаларды еңбек құқығынын жүйесінен бөлек топтастырады.

В)Еңбек заңнамасыныц субьектілерін аиықтайды.

С)Еңбек заңнамасьгның одан әрі дамуына, жетілуіне бағыт береді.

D)Еңбек құқығының бір ғана нормасының мазмұнын ашады.

E)Экономикамен, саясатпен,қоғамдық моральмен т.б. байланысын жоққа
шығарады.

Ғ) Еңбек қүқығыныц институттарының мазмұнын көрсетеді.

 1. G) Еңбек қуқығы субьектілерінің қүқыктық мәртебесін анықтайды.

Н) Қызметкерлердің құқығын жұмыс берушіден төмендету.

19.Еңбектік құқық субъектілігі:

А)Еңбекке құқықтық қабілеттілігі.

В)Субъективтік кұқықтарды жүзеге асыру кепілдіктері.

С)Еңбекке әрекет қабілетгілігі.

 1. D) Құқықтық мәртебе

E)Субъективтік қукықтар мен заңцық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері.

F)Заңдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері.

G)Еңбекке деликт кабілеттілігі.

Н) Міндеттемені орьшдамағаны үшін жауапкершілік.

20.Құқықтық еңбек қатынастарының ерекше белгілері:

А)Жұмысқа орналасу жөніндегі қатынастар.

В)Зиянды орнына келтіру.

С)Қызметкердің еңбек ұжымына кіруі ерекше заңды фактінің көмегімен жүзеге асырылуы.

 1. D) Тәртіптік жазалар қолдану.

E)Еңбек туралы зандардың сақталуы.

F)Қызметкердің өзі жұмыс жасайтын ұйымының ішкі еңбек тәртібіне
бағынуы.

G)Материалды шығынды етеу.

Н) Қьгзметкер нақты бір ұйымның ұжымына мүше.

21.Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру деңгейі:

А)Республикалық.

В)Селолық.

С)Қалалык.

 1. D) Өлкелік.

E)Аймақтық.
Ғ) Облыстық.
G) Аудандық.
Н) Салалық.

22.Нысаналы топтардың қатарына жатпайды:

А)Мүгедектер.

В)Мемлекеттік қызметкерлер.

С)Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар.

 1. D) Зейнеткерлер.

E)ҚР Қарулы Күіптері қатарынан босаған адамдар.
Ғ) Зейнеткерлік жас алдындағы адамдар.

 1. G) Мәжбүрлеп смдеу орындарынан босатылған адамдар.

Н) Оралмандар.

23.Ұжымдық шарт оның қолданылу кезеңі, орындалуын бақылау
тәртібі,өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ереже;

А)Жеке тұлғаларды сақтандыру.

В)Еңбек ақысын заңсыз үстап қалу.

С)Жұмыстан негізсіз босату.

 1. D) Еңбек жағдайларын нашарлатпау.

E)Жұмыска қабылдаудан бас тарту.

F)Қызметкерлердің құқығын шектемеу.

G)Өзге жұмыстарға қабылдау.

Н) Заңдарда белгіленген кепілдіктерді бұзбау.

24.Тәртігпік жазаларды белгілсу мерзімі:

А) теріс қылық анықталғаннан кейін. бір айдан кешіктірілмей.

В) теріс қылық анықталғаннан кейін, бір жылға дейін.

С)теріс қылық анықталғаннан кейін, екі жыл кешіктірілмей.

 1. D) теріс қылық анықталғаннан кейін, үш айдан кешіктірілмей.

E)ревизия нәтижесі бойынша екі жылға дейін.

F)ревизия нәтижесі бойьшша бір жылға дейін.

G)теріс қылық жасалған куннен бастап жеті айға дейін.
Н) теріс қылық жасалған күннен бастап алты айға дейін.

 1. Жұмысқа қабылданар алдында медициналык тексерістен өтуге міндетті қызметкерлер санаттары:

А)әйел адамдар.

В)еңбек жагдайлары ауыр жғне зиякды жұмыстарга қабылданатын тұлғалар.

С)қоғамдық тамақтану орындарына жұмысқа қабылданатындар.

 1. D) 18 жастан асқан тұлгалар.

E)медицина қызметкерлері.

F)18 жасқа толмаған жасөспірімдер.

G)үш жасқа дейінгі балалары бар тұлғалар.
Н) ер адамдар.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here