1101-нұсқа

0

1.Еңбек құқығының рөлі:

А) Жеке меншікке жер беру

В) Заңдық қызмет көрсету

С) Зейнетақы тағайындау

Д) Еңбек шарты тараптары арасындагы қарама-қайшылықты жою

 1. E) Атаулы әлеуметік жәрдемақының дәрежесін жоғарылату
 2. F) Еңбек жағдайын жақсарту
 3. G) Медициналық қызмет көрсету
  Н) Әлеуметгік әріптестікті бекіту

2.Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдалануды құқықтық реттеу
қағидасы:

А) Әлеуметтік топтарына байланыссыздығы

В) Еңбек жагдайларын өндірістік түрі мен ерекшіліктері

С) Барлық жұмысшыларға еңбектің ортақтығы

Д) Еңбек міндетгерінің анықгылығы

 1. E) Еңбек қатынастырының тұрақтылығы
 2. F) Жұмысшының тұрған жерін анықтау
 3. G) Еңбек жағдайларын басшылыққа алу
  Н) Қалыпты еңбек тәртібін қамтамасыз ету

3.Еңбек заңнамасы бойынша қызметкердің жалпы міндеттері:

А) Еңбек тәртібін сақтау

В) Лауазымын аныктау

С) Жалақы төлеу

Д) Ереуілге шығу

 1. E) Жұмыссыздықты болдырмау
 2. F) Жұмыс берушінің және қызметкерлердің мүлкіне ұқыпты қарау
 3. G) Жумыс берушіге келтірілген зиянды өтеу
  Н) Еңбек шартын жасасу

4.Әлеуметгік эріптестік тараптары:

А) Мердігер мен тапсырысшы

В) Жер басқару Агенттігі

С) Арбитраждық сот

Д) ҚР Парламенті

 1. E) ҚР Үкімет
 2. F) Қызметкерлердің өкілі
 3. G) Кәсіпкерлер одағы
  Н) Жұмыс беруші өкілі

5.Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру деңгейі:

А) Республикалық

В) Аудандық

С) Салалық

Д) Селолық

 1. E) Аймақгық
  Ғ) Қалалык
  G) Облыстық
  Н) Өлкелік

6.Қоғамдық жұмыстар:

А) Әлеуметгік мәдени объектілерін жөндеу

В) Елдімекен аумақтарын, көшелер мен аландар тазалау

С) Мемлекеттік қызметтер

Д) Жеміс-көкіністер қоймаларында жинап сорттау жұмыстары

 1. E) Мұғалімдік жұмыстар
 2. F) Шаруа қожалық кәсіпкерлігі
 3. G) Құқық қорғау орғандар қызметі
  Н) Кәсіпкерлілік жұмыстар

7.Ұжымдық шарттың соңғы, тұжырымдық бөліміне енеді:

А) Өндіріс жоспарын  құру

В) Еңбекті ұйымдастыруды жеңілдету

С) Жұмыс уақытын көрсету

Д) Еңбекке ақы төлеу

 1. E) Тынығу уақыты
 2. F) Ұжымдық шаргты қолдану
 3. G) ¥жымдық шарка бақылау жургізу

Н) Ұжымдық шартқа қажетті толықтырулар енгізу

 1. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартының бұзылуы:

А) Тараптардың екіжақты келісімі бойынша

В) Қызметкерлердің саны немесе штатының қысқартылуы

С) Сынақ мерзіміндегі жұмыстың теріс нэтижесі

Д) Жұмыс берушінің қызметінің тоқтатылуы

 1. E) Еңбек шартының мерзімінің аяқталуы
 2. F) Еңбек шартының жасалу тәртібінің бұзылуы
 3. G) Қызметкердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы
  Н) Қызметкердің сайланбалы жұмысқа(лауазымға) ауысуы

9.Азаматтық қызметшілерді көтермелеу:

А) Ақшалай сыйақымен

В) Жұмыс уақыт режимін азайту

С) азаматтық қызметгегі жоғарлатумен

Д) жұмыс  күнін қысқарту

 1. E) жеке еңбек шартын жасамау

Ғ) жоғары көлемде  жәрдем ақы  тағайындау

 1. G) заңсыз қосымша демалыстар беру

Н) алғыс жариялаумен

10.Қызметкердің келісімінсіз үстеме жұмыстарға жол берілетін ерекше
жағдайлар:

А) Қызметкердің бастамасы бойынша

В) Қызмсткер элеуметгік демалыста болтан кезде

С) Ел қорғанысы үшін жұмыстар жүргізу кезінде

Д) Өндірістік аварияны болдырмау не олардың зардаптарын жою

 1. E) Жұмыс берушінің бастамасы бойынша

Ғ) Жыл сайынғы ақылы демалыста болған кезде

 1. G) Төтенше жағдайларда

Н)  Мейрам күндері

11.Тынығу уақытының түрлері:

А) Түнгі уақытгағы

В) Толық емес

С) Демалыс күндері (апта сайынғы үздіксіз тынығу)

Д) Икемді

 1. E) Үстеме

Ғ)  Ауысымішілік және арнаулы үзілістер

 1. G) Маусымдық

Н) Тынығуға жәнетамақтануға арналған үзілістер

12.Тұрақты сипатқа ие емес төлемдер:

А) Кесімді жалақы

В) Қызметтік іссапарға жіберілгенде төленетін етемақы

С) Еңбекке сағаттық ақы төлеу

Д) Ақылы еңбек демалысын пайдаланбаған кезде төленетін өтемақы

 1. E) Уақыт бойынша
 2. F) Аккордтық
 3. G) Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жэрдемақы
  Н) Кесімді сыйақылық

13.Шығынды етеу бойынша тағайындалған соманың көлемін өзгерту:

А) Қызметкерге тәртіптік жаза тагайындалса

В) Қызметкердің бастамасы бойынша

С) Зиян шеккен адамныц жогалтқан кэсіби еңбек қабілеттілік дэрежесі взгергенде

Д) Қызметкердің лауазымы жоғарыласа

 1. E) Жұмыс бсрушінің бастамасы бойынша

Ғ) Қайтыс болған адамның отбасы мүшелерінің құрамы өзгергенде

 1. G) Қызметкермен еңбек шарты бұзылса

Н) Жалақы мөлшері өзгергенде

14.Еңбекті қорғауды қаржыландыру:

А) Еңбекке жұмсалған каражаттан

В) Жеке меншіктің еңбек бөлінісінен

С) Коммерциялық мекеме

Д) Кәсіпорындардың қаржыларынан

 1. E) Келіссөз жүргізу негізінде

Ғ) Әлеуметтік жәнееңбек қатынастарын үйлестіргенде

 1. G) Мемлекеттік жәнежергілікті бюджеттерден

Н) Бюджеттен тыс қорлардан

15.Еңбек дауларының түрлері:

А) Қылмыстық

В) Талаптық

С) Материалдық

Д) Әкімшілік

 1. E) Ұжымдық
  Ғ) Азаматтық
  G) Жеке

Н) Еңбек

16.Ұжымдық еңбек дауларын қарау кезендері:

А) Қызметкерлердің талаптарын ұсынуы

В) Жұмыс берушінің бұйрық щығаруы

С) Мемлекеттік орғандардың хабардандырылуы

Д) Бітімгерлікке келу бойынша үрдіс

 1. E) Дауды делдалдың катысуымен карастыру
 2. F) Адвокатты тағайындау
 3. G) Дәлелдемелер жинау

Н) Шақыру парағын жіберу

17.Еңбек құқығына тән ерекше тәсіл:

А) Орталық (мемлекеттік) нормаларды үйлестіру

В) Мемлекетгік қызметшілерді анықгау

С) Билік орғандарын анықтау

Д) Орталықтандырылмаған (локальды) нормаларды үйлестіру әдісі

 1. E) Еңбек қатынастарындағы санаттарды бөлу

Ғ) Орталық (мемлекетгік) және орталықтандырылмаған (локальды)

нормаларды үйлестіру

 1. G) Еңбек пен кооператив кұқық салаларын реітеу

Н) Құқықтық шарттарды белгілеу

18.Еңбек құқығының салааралық қағидалары:

А) Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау қағидасы

В) ҚР азаматтарының бірлестік құруга бостандықтарының конституциялық кепілдігі

С) Демократизм

Д) Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

 1. E) Заңдылық
 2. F) Азаматтар мен ұйымдардың меншігін қорғау
 3. G) Гуманизм

Н) Азаматтар мен ұйымдардын заң мен сот алдындағы теңдігі

19.Еңбек құкығының қайнар көздері болып келесі актілер табылады:

А) ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж

В) ҚР Еңбек кодексі 15 мамыр 2007ж

С) ҚР Конституциясы 30-тамыз 1995ж

Д) ҚР «Халыкты еңбекпен қамтамасыз ету туралы» Заң 23-каңтар 2001жыл.

 1. E) ҚР Еңбек туралы Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.
 2. F) Халықаралық шарттар
 3. G) ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж
  Н) ҚР«Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң

20.Еңбектік құқық қатынастарының тоқтатылуы:

А) Тәртіптік шара қолдану

В) Тараптардың екі жакты келісімі

С) Жұмысты орындамау

Д) Коллективтік шартта келісу

 1. E) Бір жақтьщ еркімен
 2. F) Басқа жұмысқа ауысуы
 3. G) Үшінші жақтың талаптары бойынша
  Н) Өндірістің уақытша тоқтатылуы

21.Әлеуметтік әріптестік актілері:

А) Жоғаргы Сот нормативтік қаулысы

В) Аймақтық келісім.

С) Жеке еңбек шарты

Д) Бас келісім.

 1. E) ҚР үкіметінің нормативтік қаулысы
 2. F) Салалық келісім.
  G) Бұйрык

Н) Өкім.

22.Нысаналы топтардың қатарына жатпайды:

А) Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар

В) ҚР Қарулы Күштері қатарынан босаг-ан адамдар

С) Зейнеткерлер

Д) Мүгедектер

 1. E) Зейнеткерлік жас алдындағы адамдар
 2. F) Оралмандар
 3. G) Мемлекетгік қызметкерлер

Н) Мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар

 1. ¥жымдық шарт келесі қағидаларды басшылыққа ала отырып жасалады:

А) Медициналық көмектің қолжетімділігі

В) Қазіргі жәнеболашақ ұрпақтардың сұранысын әділ қанағаттандыру

С) Әлеуметтік әріптестік

Д) Шарт жағдайларын әзірлеуде тараптардың тендігі

 1. E) Өндіріс пен тұтынудың орнықты үлгілерін дамыту
 2. F) Ауыл шаруашылығы жерлерінің үстемдігі
 3. G) Қоршаған ортаны қорғау жғне биоэртүрлілікті сактау

Н) Шартқа енгізілген міндеттемелердің орындалуын тараптардың бақылау мен жауапкершілігі

24.Еңбек шартының мерзімі:

А) Бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге

В) Белгілі бір жумыстың орындалу уақытына

С) Бес айға

Д) Белгіленбеген мерзімге

 1. E) Бес жылга
 2. F) Төрт жылға
 3. G) Екі жылға
  Н) Үш жылға

25.Вахталық әдіспен орындалатын жұмыстарға жіберілмейді:

А) Үшінші топтагы мүгедектер

В) Шет ел азаматтары

С) Жүкті Әйелдер

Д) Бірінші жғне екінші топтағы мүгедектер

 1. E) Әйел адамдар
 2. F) Он сегіз жасқа толған қызметкерлер
 3. G) Тек бірінші топтағы мүгедектер

Н) Он сегіз жасқа толм

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here