«Өндірістік микробиология» пәнінен

0

question> Өнеркәсіптік ферментацияға арналған қондырғылар қалай аталады?

<variant> биореакторлар

<variant> автоклавтар

<variant> аэротанктар

<variant> чандар

<variant> стерилизаторлар

<question> Жасуша ішінде немесе сыртында өтетін әртүрлі үдерістерге реагенттер ретінде пайдаланылатын, жасушалардың өнімі болып табылатын хмиялық қосылыстар?

<variant> биореагенттер

<variant> биомодуляторлар

<variant> биодиверсанттар

<variant> биостимуляторлар

<variant> микрочиптер

<question> Бактериялар мен  жоғарғы сатыдағы ағзалардың ген құрамдарының басты өзгешеліктері не?

<variant> бактерияларда интрондар мүлдем жоқ

<variant> экзондар жоқ

<variant> өсімдіктер мен жануарларда жоқ

<variant> жануарларда интрондар жоқ

<variant> бактерияларда интрондар жоқ

<question> Рассалар оптимальды температуралық қызмет ету режимдеріне байланысты қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> төменгі және жоғарғы деңгейдегі ашу рассалары

<variant> үлкен және кіші рассалар

<variant> термофильді, психрофильді рассалар

<variant> мезофильді, психрофильді рассалар

<variant> гетеротрофты, аутотрофты рассалар

<question> Бір түр ішінде экологиялық оқшаулық, кейде айтарлықтай морфологиялық айырмашылығы болмайтын организмдерге қолданылатын таксономиялық атау?

<variant> расса

<variant> саңырауқұлақтар

<variant> микробтар

<variant> ашытқылар

<variant> штаммдар

<question> Микроорганизмдерді қажетті өнім шығаруға бейңмдеудегі басты кедергі не болып табылады?

<variant> табиғатына жат құбылыс – эукариотты ақуыздарды синтездеуге бағыттау

<variant> температуралық режимдері

<variant> амин қышқылдарының орналасу реті

<variant> қоректік ортаның сәйкес келмеуі

<variant> гормондардың әр түрлілігі

<question>Кім және қашан алғаш рет лимон қышқылдарын Репісillит және Мисоr туысы зең саңырауқұлағының метоболиттік өнімі ретінде түзілетінін көрсетіп берді.

<variant> К. Веллер, 1893 ж.

<variant> Г. Корана, 1969 ж.

<variant> Ж. Барский, 1960 ж.

<variant> Алексис Каррель, 1913 ж.

<variant> Клод Бернар, 1885 ж.

<question> Қазіргі кездегі тамақ, химия және отын өнеркәсіптерінде кең пайдаланатын көне ашу өндірісі?

<variant> этанолды алу

<variant> сірке қышқылын алу

<variant> май қышқылын алу

<variant> құмырысқа қышқылын алу

<variant> сабындар алу

<question> Кім және қашан алғаш рет рет сүтқышқылының шығу
тегі бойынша ашу үдерісінің өнімі екенін көрсетіп берді?

<variant> С. Блондо, 1847 ж.

<variant> Г. Корана, 1969 ж.

<variant> Ж. Барский, 1960 ж.

<variant> Алексис Каррель, 1913 ж.

<variant> Клод Бернар, 1885 ж.

<question> Микроорганизмдердің метаболизмі болып табылатын сұйық отынды белгілеңіз?

<variant> этанол

<variant> бензин

<variant> ацетон

<variant> солярка

<variant> метан

<question> Ақуыздардың қайсысы аминқышқылдың құрамы бойынша теңдескен ретінде эталон бола алады?

<variant> тауық жұмыртқасы ақуызы

<variant> бұлшық ет ақуыздары

<variant> бауыр ақуызы

<variant> балық уылдырығы ақуызы

<variant> бидайдың ақуызы

<question> Себінді материалдарын өсіру үшін жасанды орта қандай
болуы керек?

<variant> құрамы бойынша ферментация өтетін ортаға ұқсас

<variant> қою

<variant> мөлдір

<variant> сұйық

<variant> ластанған

<question> Зертханалық жағдайда өнеркәсіптік штаммдарды өсіруге
арналған қоректік ортаға қойылатын талаптар?

<variant> физиологиялық қажеттілігіне сәйкес

<variant> МемСТ-қа сәйкес

<variant> залалсыздандыруға жеңіл

<variant> консистенциясы қоймалжың

<variant> құрамының қарапайымдылығы

<question> Амин қышқылдарын алуда микробиологиялық тәсілдін
химиялық тәсілден артықшылығы неде?

<variant> L-изомерлерді түзушілігінде

<variant> D-изомерлерді түзушілігінде
<variant> L-D-изомерлердің қоспасын алу

<variant> жасушада амин қышқылдарының жиналуы

<variant> түзушілердің жеңіл еріктеуінде

<question> Нан жабу ашытқыларын алу үшін қандай қоректік ортаны пайдаланады?

<variant> меласса

<variant> бұршақ                                                                                        с

<variant> жүгері

<variant> сірне

<variant> өсімдік гидролизаты

<question> Температураға төзімділіктеріне байланысты микробтар қандай болып бөлінеді?

<variant> психрофильді, мезофильді, термофильді

<variant> базофильді, монофильді, термофильді

<variant> гетеротрофты, сапрофитті, вирусты

<variant> тетрафильді, гомофильді, базофильді

<variant> мезофильді, гетеротрофты, сапрофитті

<question> Психрофильді бактериялардың температуралық тіршілік ету аясы қанша?

<variant> 20°С-тан төмен

<variant> 80-90°С

<variant> 20-45 °С аралығы

<variant> 45°С-тан жоғары

<variant> 50-60°С

<question> Микроорганизмдер ферменттерінің әсерінен органикалық
қосылыстардың жартылай өзгеріп, қажетті өнім жиналуымен
жүретін үдеріс қалай аталады?

<variant> микробтық рансформация

<variant> микробтық индукция

<variant> микробтық көбейту

<variant> микробтық стерильдеу

<variant> ферменттер өндіру

<question> Микробтық трансформация нәтижесінде қандай заттар алынады?

<variant> өндірістік қажеттілікке байланысты құнды өнімдер
<variant> метаболиттер

<variant> қажетсіз заттар

<variant> микрорганизмдер

<variant> бактериялар мен ашытқылар

<question> Ферментация өнімі жасушалар биомассасы болған жағдайда қандай заттар қалдық зат болып саналады?

<variant> культуралды ортаның сұйықтығы

<variant> ферменттер

<variant> микроорганизмдер

<variant> жасушалар

<variant> меласса

<question> Термофильді бактериялардың температуралық тіршілік ету аясы қанша?

<variant> 45°С-тан жоғары

<variant> 30-40°С

<variant> 1-15°С

<variant> 45°С-тан жоғары

<variant> 10°С-тан төмен

<question> Мезофильді бактериялардың температуралық тіршілік ету аясы қанша?

<variant> 20-45 °С аралығы

<variant> 1-15°С

<variant> 45°С-тан жоғары

<variant> 30-40°С

<variant> 80-90°С

<question> Ферментацияның негізгі өнімі культуралды сұйықтығы болған жағдайда қандай заттар қалдық зат болып саналады?

<variant> жасушалық заттар

<variant> микроорганизмдер

<variant> культуралды сұйықтығы

<variant> амин қышқылдары

<variant> бактериялар мен ашытқылар

<question> Седиментация мен декантация әдісі ақырғы өнімдерден нені бөліп алуда қолданылады?

<variant> жасушаларды

<variant> културалды сүйықтығын                                                               ^

<variant> микроорганизмдерді

<variant> қоректік ортаны

<variant> бактерияларды

<question> Экстракция әдісі ақырғы өнімдерден нені бөліп алуда қолданылады?

<variant> ерітілген метаболиттерді

<variant> жасушаларды

<variant> микроорганизмдерді

<variant> гормондарды

<variant> ақуыздарды

<question> Флотация әдісі ақырғы өнімдерден нені бөліп алуда қолданылады?

<variant> жасушаларды

<variant> културалды сұйықтығын

<variant> микроорганизмдерді

<variant> қоректік ортаны

<variant> бактерияларды

<question> Қандайда бір зат арқылы қоршаған ортадағы газдарды, буларды немесе еріген заттарды сорып алу қалай аталады?

<variant> сорбция әдісі

<variant> экстракция әдісі

<variant> флотация

<variant> декантация

<variant> хромотография

<question> Қандай заттарды әртүрлі ауруларды диагностикалау үшін қолданады?

<variant> моноклонды антиденелер

<variant> минералдар

<variant> биокатализаторлар

<variant> микроэлементтер

<variant> ақуыздар мен майлар

<question> Биореакторларды қолданудағы басты мақсат не?

<variant> реагенттерді адамдарға қажетті ақырғы өнімін алуға бағыттап индукциялау

<variant> микробтарды құрту

<variant> микробтарды көбейту

<variant> зең саңырауқұлақтарын өсіру

<variant> атом энергиясын алу

<question> Хайуандар мен адамдардың жасушалары эукариот және прокариот жасушаларымен салыстырғанда не себептен бүлінгіш  және тіршілік ету жағдайына аса сезімтал келеді?

<variant> жасуша қабаты болмағандықтан

<variant> ядросы болмағандықтан

<variant> цитоплазмасы қоймалжың келгендіктен

<variant> көлемі үлкен болғандықтан

<variant> температураға шыдамсыздығынан

<question> Малазықтық ақуыз өндіру мақсатында кеңінен қолданылатын ферменттер қандай фазалы тобына жатады?

<variant> сұйықтық фазалы (СФ)

<variant> газды және сұйықтық фазалы (ГСФ)

<variant> газды фазалы (ГФ)

<variant> қатты, газды, сұйықтық фазалы (ҚГСФ)

<variant> жұмсақ, тығыз фазалы (ЖТФ)

<question> Вакциналардың қай түрі ең алғаш қолданыла басталды?

<variant> тірі вакциналар

<variant> өлтірілген вакциналар

<variant> химиялық вакциналар

<variant> анатоксиндер

<variant> гибридті вакциналар

<question> ДНҚ-ы бар бактериофагтар жасушаға векторлар ретінде қалай енгізіледі?

<variant> трансдукция арқылы

<variant> жасушалардың лизисі кезінде

<variant> трансформация арқылы

<variant> коньюгация арқылы

<variant> протопластардың қосылуы арқылы

<question> Антибиотиктер, дәрумендер және де басқа биологиялық
белсенді заттарын алу мақсатында қандай фазалы ферментерлер
қолданылады?

<variant> газды және сұйықтық фазалы (ГСФ)

<variant> газды фазалы (ГФ)

<variant> сұйықтық фазалы (СФ)

<variant> қатты, газды, сұйықтық фазалы (ҚГСФ)

<variant> жұмсақ, тығыз фазалы (ЖТФ)

<question> Микроорганизмдер тіршілігінің қандай сатысында антибиотиктер синтезі жүреді?

<variant> идиофазада

<variant> трофофазада

<variant> лагфазада

<variant> логарифмикалық фазада

<variant> стационарлық фазада

<question> Бактериялардың протопластарын қандай жолмен алады?

<variant> жасуша қабырғасына энзиматикалық әсер арқылы

<variant> қыздыру арқылы

<variant> температураны алмастыру арқылы

<variant> жасуша қабырғасының синтезін бұзу арқылы

<variant> құрғату арқылы

<question> Қоректік орталарды қалай залалсыздандырады?

<variant> 120-124°С ыстық бумен, қысымы 1 атм, 1 сағат

<variant> қайнаған сумен

<variant> 200°С құрғақ ыстықпен, 2 сағат

<variant> 70°С бумен, 15 минут

<variant> қыздыру арқылы

<question> Антибиотиктерді өте жоғары синтездеу мүмкіншілігі бар продуценттерді қандай жолмен алады?

<variant> мутагендермен көп рет ықпал ету және іріктеу

<variant> популяция құрамынан іріктеу арқылы

<variant> табиғи сұрыпталу жолымен

<variant> мутагендермен бір рет өңдеу арқылы

<variant> рентген сәулелерімен сәулендіру арқылы

<question> Биореакторларды аэрациялау қандай әдістерге бөлінеді?

<variant> механикалық, пневматикалық, циркуляциялық

<variant> технологиялық, биологиялық, биотехнологиялық

<variant> химиялық, физикалық, механикалық

<variant> биологиялық, физикалық, механикалық

<variant> қысымдық, температуралық, режимдік

<question> Аэрациялауға арналған ауа ферментаторға не арқылы жеткізіледі?

<variant> барботер

<variant> клапан

<variant> вентил

<variant> тесік

<variant> қақпақ

<question> Жасушалық культураның бөгде микроорганизмдермен бұзылуы қалай аталады?

<variant> контомация

<variant> бүліну

<variant> сасып кету

<variant> революция

<variant> ыдырау

<question> Силостеу үдерісінде жиналатын сүт қышқылы бактерияларға қандай әсер етеді?

<variant> бактерияларды жойып жіберу (бактериоцидтік)

<variant> бактерияларды көбейту

<variant> бактерияларды активтендіру

<variant> бактерияларды индукциялау

<variant> бактерияларды мутациялау

<question> Силостейтін массаның қажетті ылғалдылығы қанша пайыз көлемінде болуы керек?

<variant> 65-75%

<variant> 75-85%

<variant> 85-95%

<variant> 55-65%

<variant> 45-55%

<question> Қазіргі кезде ашу өндірісінде этил спиртін дайындауда пайдалануға ең жарамды деп есептелетін қандай өнім?

<variant> лигноцеллюлоза

<variant> гормондар мен ферменттер

<variant> целлюлоза

<variant> крахмал

<variant> ақуыздар

<question> Органикалық ластаушы заттарды ыдырату мақсатында өсімдіктер мен арнайы іріктелініп алынған микроорганизмдер штаммдарын пайдалану қалай аталады?

<variant> фитодеградация

<variant> биоремидиация

<variant> биодеградация

<variant> биоконверсия

<variant> фитоволитализация

<question> Өндірістің әртүрлі салаларында шығарылаттын улы заттарды не деп атайды?

<variant> қалдықтар

<variant> минералдар

<variant> микроэлементтер

<variant> мутагендер

<variant> тератогендер

<question> Әртүрлі микроорганизмдерді қолдану тазартудың қандай әдісіне жатады?

<variant> биологиялық

<variant> физикалық

<variant> химиялық

<variant> механикалық

<variant> инженериялық

<question> Ауру қоздырғыш бактериалар мен вирустар, құрттар, қарапайымдылар ластанудың қай түріне жатады?

<variant> биологиялық

<variant> цитологиялық

<variant> химиялық

<variant> физикалық

<variant> эстетикалық

<question> Көмірсулардың сүт қышқылына дейін ашуы қандай бактериялардың көмегімен жүзеге асады?

<variant> сүт қышқылды бактерияларының

<variant> сірке қышқылды бактериялары

<variant> гетероферментативті бактериялар

<variant> құмырысқа қышқылы бактериялары

<variant> спиртті ашу бактериялары

<question> Сүт қышқылды бактериялары ашу үдерісіне байланысты қандай топтарға бөлінеді?

<variant> гомоферментативті және гетероферментативті

<variant> сүт қышқылды, спиртті, ақыздық

<variant> полиферментативті және моноферментативті

<variant> гидролиз

<variant> термофильді, психрофильді, мезофильді

<question> Гомоферментативті сүт қышқылды бактерияларының көмегімен көмірсутектің ашуы қандай жолмен жүреді?

<variant> глюкоза жолымен

<variant> гидролиз жолымен

<variant> ыдырау жолымен

<variant> қосылу жолымен

<variant> сірке қышқылы, этанол және көмір қышқыл газы түзілуімен

<question> Гетероферментативті ашу барысында қандай өнімдер пайда болады?

<variant> сүт қышқылы, сірке қышқылы, этанол және көмір қышқыл газы

<variant> ферменттер, гормондар, майлар

<variant> тек қана глюкоза

<variant> петидтер, майлар

<variant> ақуыздар мен гормондар

<question> Төменгі денгейдегі ашу рассалары қандай температурада қызмет етеді?

<variant> 6-10°С және оданда төмен

<variant> 3-5°С

<variant> 8-10°С

<variant> 11-15°С

<variant> 16-20°С

<question> Жоғарғы деңгейдегі ашу рассалары қандай температурада қызмет етеді?

<variant> 14-25°С

<variant> 6-10°С

<variant> 10-12°С

<variant> 20-30°С

<variant> 30-40°С

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here