Без қызметінің күшеюі

0

<question>Без қызметінің  күшеюі.

<variant>Гиперфункция

<variant>Гипофункция

<variant>Дабыл сатысы

<variant>Төзімділік сатысы

<variant>Қажу сатысы

<question> Без қызметінің  әлсіреуі.

<variant>Гипофункция

<variant>Гиперфункция

<variant>Дабыл сатысы

<variant>Төзімділік сатысы

<variant>Қажу сатысы

<question> Стрес кезінде глюкокартикойттар  күшеюімен  сипатталады.

<variant>Дабыл сатысы

<variant>Гипофункция

<variant>Гиперфункция

<variant>Төзімділік сатысы

<variant>Қажу сатысы

<question> Стрес  әртүрлі  қолайсыз  әсерлерге  төзімділігінің  артуымен  сипатталады.

<variant>Төзімділік сатысы

<variant>Қажу сатысы

<variant>Гиперфункция

<variant>Гипофункция

<variant>Дабыл сатысы

<question> Стрестің қолайсыз әсерлерге  қарсыласу қабілеті  төмендейді  ауру дендейді.

<variant>Қажу сатысы

<variant>Гипофункция

<variant>Гиперфункция

<variant>Дабыл сатысы

<variant>Төзімділік сатысы

<question>Бүйрек кабаттары

<variant>қыртысты, милы.

<variant>миокард, эндокард, эпикард.

<variant>алдыңғы, ортаңғы , артқы.

<variant>сыртқы,аралық,iшкi

<variant>эпидерма,дерма

<question> Соматикалық  жүйке  жүйесі

<variant>сыртқы  әсерді  қабылдау жєне  қаңқа  бұлшық  еттері  іске  асыратын  қозғалу реакцияларын қамтамасыз   етеді.

<variant>организмде зат  алмасуды   іске  асыратын жүйкелер  қызметін  реттеу

<variant>симпатикалық  және   парасимпатикалық ) кеуде  сигментерімен 2,3,4  бел  сигменттері

<variant>кеуде  сигментерімен 2,3,4  бел  сигменттері

<variant>мезенфальді, бульфарлы  жєне сокральді  орталықтар

<question> Вегетативті  жүйке   жүйесі

<variant>организмде зат  алмасуды   іске  асыратын жүйкелер  қызметін  реттеу

<variant>сыртқы  әсерді  қабылдау және  қаңқа  бұлшық  еттері  іске  асыратын  қозғалу реакцияларын қамтамасыз   етеді .

<variant>симпатикалық   және   парасимпатикалық

<variant>мезенфальді, бульфарлы  және сокральді  орталықтар

<variant>кеуде  сигментерімен 2,3,4  бел  сигменттері

<question> Вегатативті  жүйке  жүйесінің  бөлімдері

<variant>симпатикалық   жєне   парасимпатикалық

<variant>организмде зат  алмасуды   іске  асыратын жүйкелер  қызметін  реттеу

<variant>кеуде  сигментерімен 2,3,4  бел  сигменттері

<variant>мезенфальді, бульфарлы  және сокральді  орталықтар

<variant>сыртқы  әсерді  қабылдау және  қаңқа  бұлшық  еттері  іске  асыратын  қозғалу реакцияларын қамтамасыз   етеді .

<question>Симатикалық жүйке  жүйесі

<variant>кеуде  сигментерімен 2,3,4  бел  сигменттері

<variant>симпатикалық   және   парасимпатикалық

<variant>мезенфальді, бульфарлы  және сокральді  орталықтар

<variant>сыртқы  әсерді  қабылдау және  қаңқа  бұлшық  еттері  іске  асыратын  қозғалу реакцияларын қамтамасыз   етеді .

<variant>организмде зат  алмасуды   іске  асыратын жүйкелер  қызметін  реттеу

<question>Парасимпатикалыќ жүйке жүйесінің орталықтары

<variant>мезенфальді, бульфарлы  және сокральді  орталықтар

<variant>симпатикалық   және   парасимпатикалық

<variant>сыртқы  әсерді  қабылдау және  қаңқа  бұлшық  еттері  іске  асыратын  қозғалу реакцияларын қамтамасыз   етеді .

<variant>кеуде  сигментерімен 2,3,4  бел  сигменттері

<variant>организмде зат  алмасуды   іске  асыратын жүйкелер  қызметін  реттеу

<question>Рефлекс

<variant>ішкі және сыртқы орта тітіркендіргіштеріне организмнің  жауап реакциясы

<variant>жүре  пайда  болатын  рефлекс

<variant>туа  пайда  болатын  рефлекс

<variant>тітіркендіргіш  әсер  еткеннен бастап  жауап  реакциясы туғанға  дейінгі  уақыт

<variant>тітіркендіргіштер  әсерін  қабылдайтын  рецепторлар  жиынтығы

<question>Экстерорецепторлар.

<variant>сыртқы рецепторлар

<variant>синапсқа дейінгі импульстар  жиынтығы

<variant>бір ғана  синапстық  байланыс

<variant>көп  нейрондар синапстарының  байланысы

<variant>синапстан  кейінгі  импульстар жиынтығы

<question>Проприорецептор

<variant>соматикалық  жасушалардың  рецепторлары

<variant>ішкі рецепторлар

<variant>қысымды  қабылдайтын  рецептор

<variant>механикалық  әсерлерді  қабылдайтын  рецептор

<variant>химиялық заттар  әсерін қабылдайтын  рецептор

<question>Интерорецепторлар

<variant>ішкі рецепторлар

<variant>соиатикалық  жасушалардың рецепторлары

<variant>қысымды  қабылдайтын  рецептор

<variant>химиялық заттар  әсерін қабылдайтын  рецептор

<variant>механикалық  әсерлерді  қабылдайтын  рецептор

<question>Барорецепторлар

<variant>қысымды  қабылдайтын  рецептор

<variant>механикалық  әсерлерді  қабылдайтын  рецептор

<variant>химиялық заттар  әсерін қабылдайтын  рецептор

<variant>ішкі рецепторлар

<variant>соматикалық  жасушалардың  рецепторлары

<question>Механорецепторлар

<variant>механикалық  әсерлерді  қабылдайтын  рецептор

<variant>соматикалық  жасушалардың  рецепторлары

<variant>химиялық заттар  әсерін қабылдайтын  рецептор

<variant>ішкі рецепторлар

<variant>қысымды  қабылдайтын  рецептор

<question>Хеморецепторлар

<variant>химиялық заттар  әсерін қабылдайтын  рецептор

<variant>механикалық  әсерлерді  қабылдайтын  рецептор

<variant>соматикалық  жасушалардың  рецепторлары

<variant>ішкі рецепторлар

<variant>қысымды  қабылдайтын  рецептор

<question>Рефракция

<variant>көздің  көру  өткірлігі

<variant>көз  сәулелерінің  1 нүктеде қиылысуы

<variant>2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<variant>ең  жақын және ең  алыс бейнені қабылдау  аралығы

<variant>2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<question>Аккомадация  облысы

<variant>ең  жақын және ең  алыс бейнені қабылдау  аралығы

<variant>көздің  көру  өткірлігі

<variant> 2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<variant>көз  сәулелерінің  1 нүктеде ќиылысуы

<variant> 2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<question> Биполярлы көру

<variant> 2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<variant> көздің  көру  өткірлігі

<variant> ең  жақын және ең  алыс бейнені қабылдау  аралығы

<variant> көз  сәулелерінің  1 нүктеде қиылысуы

<variant> 2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<question>Аккомодация

<variant> Затты айқын көру

<variant> көздің  көру  өткірлігі

<variant> ең  жақын және ең  алыс бейнені қабылдау  аралығы

<variant>көз  сәулелерінің  1 нүктеде қиылысуы

<variant> 2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<question>Монополярлы көру

<variant>көз  сәулелерінің  1 нүктеде ќиылысуы

<variant>2 көздің  сәулелерінің  1 нүктеде  қиылысуы

<variant>ең  жақын және ең  алыс бейнені қабылдау  аралығы

<variant>көздің  көру  өткірлігі

<variant>затты айқын көру

<question>Эмметропикалық  рефракция

<variant>қалыпты  көру

<variant>жақыннан  көру

<variant>алыстан  көру

<variant>әртүрлі  көз сәулелері  әртүрлі  ара  қашықтықта бір  нүктеде  қиылысуы

<variant>әртүрлі  сәулелер әртүрлі нүктеде  қиылысуы

<question>Миопикалық рефракция

<variant>жақыннан  көру

<variant>қалыпты  көру

<variant>алыстан  көру

<variant>әртүрлі  сәулелер әртүрлі нүктеде  қиылысуы

<variant>әртүрлі  көз сәулелері  әртүрлі  ара  қашықтықта бір  нүктеде  қиылысуы

<question>Гиперметропикалық  рефракция

<variant>алыстан  көру

<variant>әртүрлі  көз сәулелері  ртүрлі  ара  қашықтықта бір  нүктеде  қиылысуы

<variant>қалыпты  көру

<variant>әртүрлі  сәулелер әртүрлі нүктеде  қиылысуы

<variant>жақыннан  көру

<question>Спецификалық  рефракция

<variant>әртүрлі  көз сулелері  әртүрлі  ара  қашықтықта бір  нүктеде  қиылысуы

<variant>алыстан  көру

<variant>қалыпты  көру

<variant>әртүрлі  сәулелер әртүрлі нүктеде  қиылысуы

<variant>жақыннан  көру

<question>Хроматикалық рефракция

<variant>әртүрлі  сәулелер әртүрлі нүктеде  қиылысуы

<variant>жақыннан  көру

<variant>әртүрлі  көз сәулелері  әртүрлі  ара  қашықтықта бір  нүктеде  қиылысуы

<variant>қалыпты  көру

<variant>алыстан  көру

<question>Организмнің  ішкі ортасы

<variant>қан, лимфа және жасуша  аралық  сұйықтықтар

<variant>ішкі  ортаның  тұрақтылығы

<variant>қанның  түзілуі

<variant>эритроциттердің  түзілуі

<variant>лейкоциттердің  түзілуі

<question>Гомеостоз

<variant>ішкі  ортаның  тұрақтылығы

<variant>қанның  түзілуі

<variant>эритроциттердің  түзілуі

<variant>лейкоциттердің  түзілуі

<variant>қан, лимфа жєне жасуша  аралық  сұйықтықтар

<question>Гемостаз

<variant>қанның  түзілуі

<variant>ішкі  ортаның  тұрақтылығы

<variant>эритроциттердің  түзілуі

<variant>лейкоциттердің  түзілуі

<variant>қан, лимфа және жасуша  аралық  сұйықтықтар

<question>Эритроцитопоэз.

<variant>Эритроциттердің   түзілуі

<variant>Ішкі  ортаның  тұрақтылығы

<variant>қанның  түзілуі

<variant>Лейкоциттердің  түзілуі

<variant>қан, лимфа және жасуша  аралық  сұйықтықтар

<question> Лейкоцитопоэз

<variant>Лейкоциттердің  түзілуі

<variant>Ішкі  ортаның  тұрақтылығы

<variant>қанның  түзілуі

<variant>Эритроциттердің   түзілуі

<variant>қан, лимфа жєне жасуша  аралық  сұйықтықтар

<question>жүректің жиырылуы

<variant>Цистола

<variant>Дистола

<variant>Жүрекшелер жиырылады, ал қарыншалары қосымша қан құйылады

<variant>қарынша дистоласының алғашқы сатысы

<variant>Айыршық қақпашаның табылуы жєне таулы қабықшаның ашылмай қойылуы

<question> Жүректің  босаңсуы

<variant>Дистола

<variant>Цистола

<variant>Жүрекшелер жиырылады, ал қарыншалары қосымша қан құйылады

<variant>қарынша дистоласының алғашқы сатысы

<variant>Айыршық қақпашаның табылуы және таулы қабықшаның ашылмай қойылуы

<question> Прецистола

<variant>қарынша дистоласының алғашқы сатысы

<variant>Цистола

<variant>Жүрекшелер жиырылады, ал қарыншалары қосымша қан құйылады

<variant>Дистола

<variant>Айыршық қақпақшаның табылуы және таулы қабықшаның ашылмай қойылуы

<question> Протодистола

<variant>Жүрекшелер жиырылады, ал қарыншалары қосымша қан кұйылады

<variant>Цистола

<variant>Айыршық қақпашаның табылуы және таулы қабықшаның ашылмай қойылуы

<variant>Дистола

<variant>қарынша дистоласының алғашқы сатысы

<question>Изометрлік босау

<variant>Айыршық қақпашаның табылуы жєне таулы қабықшаның ашылмай қойылуы

<variant>Цистола

<variant>Дистола

<variant>қарынша дистоласының алғашқы сатысы

<variant>Жүрекшелер жиырылады, ал қорымшалары қосымша қан            құйылады

<question>Көру анализаторы .

<variant>көз

<variant>құлақ

<variant>мұрын

<variant>тіл

<variant>тері

<question>жасуша мембранасының тосқауылдық  қызметі.

<variant>мембрана арнайы  механизмдердің көмегімен  еркін  диффузияға кедергі  келтіретін градиенттер.

<variant>жасуша ішіндегі орта  құрылымын реттеу

<variant>электрлік емес  сыртқы әсерлерді  электр сигналдарына айналдыру

<variant>нейромедиатрларды  босату немесе  өткізу

<variant>клетка сыртқы қабығы   немесе  жабыны

<question> Жасушы мембранасының реттеуші қызметі

<variant>жасуша ішіндегі орта  құрылымын реттеу

<variant>мембрана арнайы  механизмдердің көмегімен  еркін  диффузияға кедергі  келтіретін градиенттер.

<variant>электрлік емес  сыртқы әсерлерді  электр сигналдарына айналдыру

<variant>нейромедиатрларды  босату немесе  өткізу

<variant>клетка сыртқы қабығы   немесе  жабыны

<question>Жасуша мембранасының  рецепторлық табалдырығы

<variant>нейромедиатрларды  босату немесе  өткізу

<variant>жасуша ішіндегі орта  құрылымын реттеу

<variant>мембрана арнайы  механизмдердің көмегімен  еркін  диффузияға кедергі  келтіретін градиенттер.

<variant>электрлік емес  сыртқы әсерлерді  электр сигналдарына айналдыру

<variant>клетка сыртқы қабығы   немесе  жабыны

<question>Жасуша мембранасындағы   синапстық  соңғы тармақтар.

<variant>нейромедиатрларды  босату немесе  өткізу

<variant>жасуша ішіндегі орта  құрылымын реттеу

<variant>электрлік емес  сыртқы әсерлерді  электр сигналдарына айналдыру

<variant>мембрана арнайы  механизмдердің көмегімен  еркін  диффузияға кедергі  келтіретін градиенттер.

<variant>клетка сыртқы қабығы   немесе  жабыны

<question>Сұйықтықтардың  бір ортадан  екінші ортаға өтуі

<variant>диффузия

<variant>осмос

<variant>унипорд

<variant>симпорд

<variant>антипорд

<question>Мембрана арқылы  еріткіштің   концентрациясы төмен ерітіндіден  жоғарыға өтуі.

<variant>осмос

<variant>диффузия

<variant>унипорд

<variant>симпорд

<variant>антипорд

<question>Бір қоспаның бір бағытта  тасымалдануы.

<variant>унипорд

<variant>осмос

<variant>диффузия

<variant>симпорд

<variant>антипорд

<question>Симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесінен тұрады.

<variant>вегетативті жүйке жүйесі орталық жүйке жүйесі

<variant>шеткі жүйке жүйесі

<variant>орталық жүйке жүйесі

<variant>соматикалық жүйке жүйесі

<variant>синапс

<question>Бұлшық еттерді   иннервациялайды .

<variant>соматикалық жүйке жүйесі

<variant>шеткі жүйке жүйесі

<variant>вегетативті жүйке жүйесі

<variant>орталық жүйке жүйесі

<variant>синапс

<question> Нейрондардың байланысу  мүшелері.

<variant>синапс

<variant>шеткі жүйке жүйесі

<variant>вегетативті жүйке жүйесі

<variant>соматикалық жүйке жүйесі

<variant>орталық жүйке жүйесі

<question>Аксондардың ең соңғы талшықтары .

<variant>пресинапстық буын

<variant>постсинапстық  буын

<variant>синапстық саңылау

<variant>аксо-аксональды  синапстар

<variant>соматодендриттік синапстар

<question>Дендрит учаскілері немесе  келесі нейронның денесі.

<variant>постсинапстық  буын

<variant>пресинапстық буын

<variant>синапстық саңылау

<variant>аксо-аксональды  синапстар

<variant>соматодендриттік синапстар

<question>Пресинапс  және постсинапс  аралығындағы  болар болмас  синапстық саңылаулар.

<variant>синапстық саңылау

<variant>постсинапстық  буын

<variant>пресинапстық буын

<variant>аксо-аксональды  синапстар

<variant>Соматодендриттік синапстар

<question>Екі аксондардың өзара байланыстары.

<variant>аксо-аксональды  синапстар

<variant>постсинапстық  буын

<variant>синапстық саңылау

<variant>пресинапстық буын

<variant>соматодендриттік синапстар

<question>Сома және дендриттер  арасындағы  байланыстар.

<variant>соматодендриттік синапстар

<variant>постсинапстық  буын

<variant>синапстық саңылау

<variant>аксо-аксональды  синапстар

<variant>пресинапстық буын

<question>Қозуды өткізуде   химиялық заттарға қатысады.

<variant>химиялық синапстар

<variant>электрлік синапстар

<variant>аралас синапстар

<variant>дендро-дендриттік  синапстар

<variant>сомато-соматикалық синапстар

<question>Қозуды өткізуде электрлік механизмдер қатысады.

<variant>электрлік синапстар

<variant>химиялық синапстар

<variant>аралас синапстар

<variant>дендро-дендриттік  синапстар

<variant>сомато-соматикалық синапстар

<question> Әртүрлі қозуды өткізуде  әртүрлі механизмдер қатысады.

<variant>аралас синапстар

<variant>электрлік синапстар

<variant>химиялық синапстар

<variant>дендро-дендриттік  синапстар

<variant>сомато-соматикалық синапстар

<question>Үлкен ми жарты  шарлары   қыртысы  мен  қозу төмпешігі   аралығында  орналасқан торшалар.

<variant>базальді түйіндер

<variant>базальді ядро

<variant>кауизальді ядро

<variant>қыртыс асты түйіндер

<variant>дағды

<question>Жасуша  ядроларының медиальді  бөлігі.

<variant>базальді ядро

<variant>базальді түйіндер

<variant>кауизальді ядро

<variant>қыртыс асты түйіндер

<variant>дағды

<question>Жасуша  ядросының  материалды бөлігі.

<variant>кауизальді ядро

<variant>базальді ядро

<variant>базальді түйіндер

<variant>қыртыс асты түйіндер

<variant>дағды

<question> Үлкен ми  жарты  шарларының  ішкі  медиальды  жағында орналасқан .

<variant>гипокамп  қатпарлары

<variant>лимбикалық жүйе

<variant>пирамидалық топшалар

<variant>майда жұлдызша топшалар

<variant>ұршық тәрізді топшалар

<question>Гипокамп ілгек  тәрізді  қатпар   бадамша   кешен  емізікше   дене күмбез  көру  төмпешіктерінің  алдыңғы  ядролары.

<variant>лимбикалық жүйе

<variant>гипокамп  қатпарлары

<variant>пирамидалық топшалар

<variant>майда жұлдызша топшалар

<variant>ұршық тәрізді топшалар

<question>Ми қыртысының   беткейінде   тігінен орналасқан және  үш бұрыш пішінді келеді.

<variant>пирамидалық топшалар

<variant>лимбикалық жүйе

<variant>гипокамп  қатпарлары

<variant>майда жұлдызша топшалар

<variant>ұршық тәрізді топшалар

<question>Ми қыртысында орналасады және  жұлдыз пішінді келеді.

<variant>майда жұлдызша топшалар

<variant>лимбикалық жүйе

<variant>пирамидалық топшалар

<variant>гипокамп  қатпарлары

<variant>ұршық тәрізді топшалар

<question> Ми қыртысының  аксондарының  горизантал және тік

орналасуы.

<variant>ұршық тәрізді топшалар

<variant>лимбикалық жүйе

<variant>пирамидалық топшалар

<variant>майда жұлдызша топшалар

<variant>гипокамп  қатпарлары

<question>Қыртыстағы  эфферентті нейрондар

<variant>пирамида  жіп  бұта, өрмекші тәрізді жасушалар

<variant>қыртыстың терең  қабатындағы  импульстері

<variant>импульстері қыртыс бетіне   паралель тарайды

<variant>жұлдызды және аксоны   кішкентай орташа   пирамидалы нейрондар

<variant>маңдай, шүйде , төбе , самай

<question>Қыртыстағы аксоны горизанталь орналасқан  нейрондар

<variant>импульстері қыртыс бетіне   паралель тарайды

<variant>қыртыстың терең  қабатындағы  импульстері

<variant>пирамида  жіп  бұта, өрмекші тәрізді жасушалар

<variant>жұлдызды және аксоны   кішкентай орташа   пирамидалы нейрондар

<variant>маңдай, шүйде , төбе , самай

<question>Қыртыстағы  көп тармақталған   қысқа аксонды   қондырма нейрондар

<variant>жұлдызды және аксоны   кішкентай орташа   пирамидалы нейрондар

<variant>қыртыстың терең  қабатындағы  импульстері

<variant>импульстері қыртыс бетіне   паралель тарайды

<variant>пирамида  жіп  бұта, өрмекші тәрізді жасушалар

<variant>маңдай, шүйде , төбе , самай

<question> Қыртыстың  анатомиялық бөлімдері.

<variant>маңдай, шүйде , төбе , самай

<variant>қыртыстың терең  қабатындағы  импульстері

<variant>импульстері қыртыс бетіне   паралель тарайды

<variant>жұлдызды және аксоны   кішкентай орташа   пирамидалы нейрондар

<variant>пирамида  жіп  бұта, өрмекші тәрізді жасушалар

<question>Ауыз қуысына    тамақ түскен   кезде  сілекей бөлінеді.

<variant>тамақ рефлексі

<variant>қорғаныш рефлексі

<variant>бағалау рефлексі

<variant>ойын рефлексі

<variant>шартсыз рефлекстің түрлері

<question>Тамақ , қорғаныш, бағалау, ойын рефлекстері.

<variant>шартсыз рефлекстің түрлері

<variant>қорғаныш рефлексі

<variant>бағалау рефлексі

<variant>ойын рефлексі

<variant>тамақ рефлексі

<question>Нерв импульстерінің   белсенді  және жылдам жүруі.

<variant>нервтегі қозу

<variant>тежелу

<variant>шартсыз тежелу

<variant>шектен тыс тежелу

<variant>шартты  тежелу

<question>Нерв   импульстерінің баяу жүруі

<variant>тежелу

<variant>нервтегі қозу

<variant>шартсыз тежелу

<variant>шектен тыс тежелу

<variant>шартты  тежелу

<question>Белгілі бір шартты рефлекске  қатысы жоқ сырттан берілген бөтен тітіркендіргіш әсер еткенде пайда  болады.

<variant>шартсыз тежелу

<variant>тежелу

<variant>нервтегі қозу

<variant>шектен тыс тежелу

<variant>шартты  тежелу

<question> Эндодермальді  ішкі секреция бездері

<variant>бүйрек, ұйқы бездері

<variant>қалқанша безі,  қалқанша маңы безі , айырша безі

<variant>гипофиз және эпифиз

<variant>жыныс бездері

<variant>гормондар

<question>Мезодермальді бездер

<variant>жыныс бездері

<variant>қалқанша безі,  қалқанша маңы безі , айырша безі

<variant>бүйрек, ұйқы бездері

<variant>гипофиз және эпифиз

<variant>гормондар

<question>Ішкі секреция бездерінің  өнімдері

<variant>гормондар

<variant>қалқанша безі,  қалқанша маңы безі , айырша безі

<variant>бүйрек, ұйқы бездері

<variant>жыныс бездері

<variant>гипофиз және эпифиз

<question>Жүрек кабаттары

<variant>миокард, эндокард, эпикард.

<variant>кыртысты, милы

<variant>алдыңғы, ортаңғы , артқы.

<variant>сырткы, аралык, iшкi

<variant>эпидерма,дерма

<question> Гипофиз безiнiн кабаттары

<variant>алдыңғы, ортанңы , артқы.

<variant>миокард, эндокард, эпикард.

<variant>қыртысты, милы.

<variant>сыртқы,аралык,iшкi

<variant>эпидерма,дерма

<question>Бүйрек устi безiнiң қыртысты қабаттары.

<variant>сыртқы,аралық,iшкi

<variant>миокард, эндокард, эпикард.

<variant>алдыңғы, ортаңғы , артқы.

<variant>қыртысты, милы.

<variant>эпидерма,дерма

<question>Сүйек жасушалары?

<variant>остеобластар

<variant>эритроциттер

<variant>лейкоциттер

<variant>тромбоциттер

<variant>колбалар жане таякшалар

<question> Көз торының  жасушалары?

<variant>колбалар және таяқшалар

<variant>остеобластар

<variant>эритроциттер

<variant>лейкоциттер

<variant>тромбоцит тер

<question>Қанның   қызыл жасушалары?

<variant>эритроциттер

<variant>лейкоциттер

<variant>тромбоциттер

<variant>колбалар және таякшалар

<variant>таяқша

<question> Қанның  пластинкасы?

<variant>тромбоциттер

<variant>көз жасушалары

<variant>колбалар жане таяқшалар

<variant>эритроциттер  санының көп болуы

<variant>эритроцитоз

<question> Эритроциттер  санының көп болуы?

<variant>эритроцитоз

<variant>лейкоциттер санының көп болуы.

<variant>лейкоцитоз

<variant>эритроциттер санының аз болуы

<variant>эритроцитопения

<question>Эритроциттер  санының көп болуы?

<variant>Эритроцитоз

<variant>Лейкоцитоз

<variant>Лейкоциттер

<variant>Эритроциттер

<variant>Санының көп болуы

<question> Эритроциттер санының  аз болуы?

<variant>Эритроцитопения

<variant>Лейкоциттер санының аз болуы

<variant>Лейкоцитопения

<variant>Лейкоциттердiң микроорганизмдердi жұтуы

<variant>Фагоцитоз

<question>Лейкоциттер санының  аз болуы?

<variant>Лейкоцитопения

<variant>Лейкоциттердiң микроорганизмдердi жұтуы

<variant>Фагоцитоз

<variant>Муцин  белогы

<variant>Эритроцит

<question>Лизоцим белогы.?

<variant>Бактериоцидтiк  қызмет атқарады.

<variant>Птиалин

<variant>Полисахаридтi дисахаридке айналдырады.

<variant>Амилаза

<variant>Дисахаридтi моносахаридке айналдырады.

<question> Амилаза?

<variant>Дисахаридтi моносахаридке айналдырады.

<variant>Гомеостаз

<variant>Iшкi ортаның тұрактылығы

<variant>Ауыз қуысында бөлiнетiн Ферменттер

<variant>Птиалин

<question>  Ауыз қуысында бөлінетін ферментер?

<variant>Птиалин,

<variant>Муцин, лизоцим.

<variant>Сабиде болiнетiн Фермент

<variant>Химозин

<variant>Амилаза

<question>Ауыз қуысында бөлiнетiн белоктар?

<variant>муцин, лизоцим.

<variant>бөлiнетiн фермент

<variant>химозин

<variant>пепсин, трипсин

<variant>липаза

<question> Сабиде бөлінетін фермент?

<variant>Химозин

<variant>Қарында бөлiнетiн фермент

<variant>Пепсин, трипсин.

<variant>Фермент

<variant>Липаза

<question> Қарында бөлінетін фермент?

<variant>Пепсин, трипсин

<variant>Липаза

<variant>Тромбоцит

<variant>Фермент

<variant>Аталғанның бәрі

<question> Бауырда бөлiнетiн фермент?

<variant>Липаза

<variant>Тамақ заттарының  механикалык өзгерiсi  өтедi

<variant>Пепсин, трипси

<variant>Липаза

<variant>Тромбоцит

<question>Қоректi заттардың  қанға сiнiрiлуi?

<variant>Ащы iшекте

<variant>Тоқ iшекте

<variant>Тік ішекте

<variant>Соқыр ішекте

<variant>Аталғанның бәрі

<question>Реабсорбция  процесi?

<variant>Ток iшекте

<variant>Ащы iшекте

<variant>Ток iшекте

<variant>Соқыр ішекте

<variant>Аталғанның бәрі

<question> Жүрек неше қуыстан тұрады.?

<variant> Төрт

<variant>Бес

<variant>Алты

<variant> Жеті

<variant> Тоғыз

<question>Қанның   неше тобы бар?

<variant> 4

<variant>3

<variant> 2

<variant> 5

<variant> 1

<question>  Қан айналым шенберi ?

<variant>Екi

<variant> Төрт

<variant>Бес

<variant> Үш

<variant>Бір

<question>Бүйректің  саны?

<variant> 2

<variant>4

<variant>3

<variant>5

<variant>6

<question>Бас миы неше бөлiмнен тұрады?

<variant>

<variant>2

<variant>4

<variant>3

<variant> 8

<question> Тiс кабаттары?

<variant>Эмаль, дентин, пульпа.

<variant>Сауыты, мойыны

<variant>Бұлшықеттері

<variant>Аталғанның бәрі

<variant>Пульпа

<question>Тіс орналасуы?

<variant>Сауыты, мойыны, түбiрi

<variant>Эмаль

<variant>Азу тіс

<variant>Күрек тіс

<variant>Ит тіс

<question> Тiс атқаратын қызметiне қарай?

<variant>Күрек, үшкір,  азу

<variant>Кіші азу тісі

<variant>Бірінші азу тіс

<variant>Тіс қабат

<variant>Үшкір

<question> Көбейген кант мөлшерiн  не реттейдi?

<variant>Инсулин

<variant>Глюкогин

<variant>Гемоглабин

<variant>Қан

<variant>Эритроцит

<question>Азайған кант мөлшерiн не реттейдi.?

<variant>Гликоген

<variant>Инсулин

<variant>Дендриттер

<variant>Гемоглабин

<variant>Қан

<question> Йод мөлшерiн реттейтiн?

<variant>Қалканша

<variant>Бүйрек үсті

<variant>Жыныс безі

<variant>Ішек

<variant>Жүрек

<question>Кальций мен фосфордың  алмасуын реттейтiн?.

<variant>Қалкан серiк

<variant>Ұйқы безі

<variant>Бауыр

<variant>Бүйрек

<variant>Қалқанша

<question>Гипофиздің  алдыңғы бөлiмiнің  гормондары?

<variant>Адренокортикотропты, тиреотропты, соматотропты

<variant>Дәрумендер

<variant>Изотермия

<variant>Калориялық

<variant>Тиреотропты

<question> Гипофиздiң   ортаңғы бөлiмiнiң  гормондары?

<variant>Менотропты

<variant>Гетеротропты

<variant>Монотрпты

<variant>Глюкоген

<variant>Гипофиз

<question>Гипофиздiң артқы бөлiгiнiң  гормондары?.

<variant>Вазопрессин, окситоцин

<variant>Гетеротропты

<variant>Монотрпты

<variant>Глюкоген

<variant>Окситоцин

<question>  Қалқан серiк бездерiнiң  гормондары?

<variant>Парат

<variant>Гетеротропты

<variant>Монотрпты

<variant>Глюкоген

<variant>Қалқан

<question> Өсу гормоны?

<variant>Соматотропин

<variant>Гетеротропты

<variant>Монотрпты

<variant>Глюкоген

<variant>Окситоцин

<question>Бүйрек үстi безiнiң  қыртыс бөлiмiнiң  сыртқы қабаты?

<variant>Альдостерон, дезоксикортикостерон, минералды заттардың алмасуын реттейдi.

<variant>Соматотропин

<variant>Гетеротропты

<variant>Монотропты

<variant>Глюкоген

<question> Бүйрек үстi безiнiң қыртыс бөлiмiнiң аралык қабаты?

<variant>Кортизон, гидрокортизон, көмiрсулардың алмасуын реттейдi

<variant>Қалқанша без

<variant>Жыныс безі

<variant>Ішкі секреция бездері

<variant>Көмiрсулардың алмасуын реттейдi

<question> Бүйрек үстi безiнiң қыртыс бөлiмiнiң iшкi қабаты?

<variant>Стероид, жыныс бездерiне әсер етедi

<variant>Кортизон

<variant>Гидрокортизон

<variant>Қалқанша без

<variant>Жыныс бездер

<question>  Бүйрек үстi бездерiнiң  майлы қабаты?

<variant>Адреналин, норадреналин, қан тамырларын тарылтып, жүйке жүйесiнiң

жұмысын күшейтедi

<variant>Кортизон

<variant>Жыныс безі

<variant>Стероид

<variant>кан тамырлар

<question>  Көбейген қант мөлшерi  нені  реттейдi?

<variant>Инсулин

<variant>Кортизон

<variant>Стероид

<variant>Гемоглабин

<variant>Эритроцитті

<question>Iшкi секреция безi дегенiмiз?

<variant>Арнаулы өзегi болмайтын бездер.

<variant>Жалпы энергия

<variant>Калориялық

<variant>Жанама

<variant>Тікелей

<question> Сыртқы секреция безi дегенiмiз?

<variant>Арнаулы өзегi бар бездер

<variant>Өзегі жоқ

<variant>Өзегі толық емес

<variant>Iшкi секреция безi

<variant>Сыртқы секреция безі

<question> Ішкі секреция безіне жататындар?

<variant>Гипофиз, эпифиз, қалқанша, қалқан серiк ,бүйрек үстi

<variant>Сырткы секреция безi

<variant>Жыныс безі

<variant>Қалқанша безі

<variant>Қалқан серiк

<question> Сыртқы секреция безіне жататындар?

<variant>ұйкы,терi шығару.

<variant>шаршау

<variant>бүйрек үсті безі

<variant>жыныс безі

<variant>тері безі

<question>Аралық секреция безiне  жататындар?

<variant>Жыныс,қарын асты безi

<variant>Майлар

<variant>Изотермия

<variant>Бүйрек үсті бездері

<variant>Қарын

<question> Зәрдiң  сары түстi болуы?

<variant>Уробилин мен урохромга байланысты.

<variant>Гипофиз

<variant>Эпифиз

<variant>Изотермия

<variant>Бүрекке байланысты

<question>  Қанның  қызыл түстi болуы.?

<variant>Эритроцитке байланысты.

<variant>Сүйектiң   қаттылығы

<variant>Дәрумен жетіспеуден

<variant>Аталғанның бәрі

<variant>Витаминге  байланысты

<question>Сүйек не үшін қатты болады?

<variant>Минералды тұздарға байланысты

<variant>Органикалық заттар байланысты

<variant>Лейкоцитке байланысты

<variant>Аталғанның бәрі

<variant>Тұздарға байланысты

<question> Сүйектiң  серпiмдiлiгi?

<variant>Органикалық заттарға байланысты

<variant>Қанның түстi болуы.

<variant>Лейкоцитке байланысты.

<variant>Аталғанның бәрі

<variant>Дәруменге байланысты

<question> Несепағар ұзындығы?

<variant> 30 см

<variant>25 см

<variant>9-10 см

<variant>12см

<variant>41-45 см

<question> Өңеш ұзындығы?

<variant>30 см

<variant>25 см

<variant>9-10 см

<variant>12см

<variant>41-45 см

<question>Кеңiрдектiң ұзындығы?

<variant>30 см

<variant>25 см

<variant>9-10 см

<variant>12см

<variant>41-45 см

<question>Бүйректiң  ұзындығы?

<variant>12см

<variant>25 см

<variant>9-10 см

<variant>30 см

<variant>41-45 см

<question>Жұлынның  ұзындыгы?

<variant>41-45 см

<variant>25 см

<variant>9-10 см

<variant>12см

<variant>30 см

<question>Қуық  дегеніміз не?

<variant>Зәрдiң  уакытша сақталатын орны.

<variant>Бауыр

<variant>Бүйрек

<variant>Қуық

<variant>Аталғаның бәрі

<question> Жүрек деген не?

<variant>Қан айдайтын орын

<variant>Қан тамырлары

<variant>Жүректің құрылысы

<variant>Бүйректің құрылысы

<variant>Аталғанның бәрі

<question>Қарын деген не?

<variant>Тамақ заттарын ашытады.

<variant>Қан тамырлары

<variant>Жүректің құрылысы

<variant>Бүйректің құрылысы

<variant>Аталғанның бәрі

<question> Өкпе деген не?

<variant>Газ  алмастырады.

<variant>Жүректің құрылысы

<variant>Бүйректің құрылысы

<variant>Аталғанның бәрі

<variant>Бауыр құрылысы

<question>Бауыр деген не?

<variant>Қан депосы

<variant>Газ  алмастырады

<variant>Қан тамырлары

<variant>Жүректің құрылысы

<variant>Бүйректің құрылысы

<question>Жүрек етiнiң  босаңсуы?

<variant>Диастола

<variant>Газ  алмастырады

<variant>Систола

<variant>Аталғанның бәрі

<variant>Блостула

<question>Жүрекше қарынша аралық клапон?

<variant>2-3 жақтаулы

<variant>3-5 жақтаулы

<variant>5-6 жақтаулы

<variant>4-9 жақтаулы

<variant>10-12 жақтаулы

<question> Қарынша тамыр аралық  клапон?

<variant>Жарты ай тарiздi

<variant>Жұлдыз тәрізді

<variant>Күн тәрізді

<variant>Толық ай тәрізді

<variant>Бұрыш тәрізді

<question>Бұлшық  еттердiң тынығуы?

<variant>Бұлшықет тонусы

<variant>Стетоскоп

<variant>Пневмограмма

<variant>Кардиограмма

<variant>Жауабы жоқ

<question> Жүрек соғуын  тындайтын аппарат?

<variant>стетоскоп

<variant>Бұлшықет тонусы

<variant>пневмограмма

<variant>Кардиограмма

<variant>Аталғанның бәрі

<question> Тыныс алу қозғалыстарын жазып алу?

<variant>Пневмограмма

<variant>Стетоскоп

<variant>Бұлшықет тонусы

<variant>Кардиограмма

<variant>Аталғанның бәрі

<question> Жүрек еттерiнiң  жиырылуын жаз?

<variant>Кардиограмма

<variant>Стетоскоп

<variant>Бұлшықет тонусы

<variant>Пневмограмма

<variant>Аталғаның бәрі

<question>Бүйректегi нефронның  саны.?

<variant>2 000 000

<variant>120 грамм

<variant>2000

<variant>500000

<variant>6000000

<question> Эритроциттегi гемоглобиннiң  саны?

<variant>300 000 000

<variant>120 грамм

<variant>50000

<variant>200000

<variant>600000

 

Орташа сұрақтар

<question>Ішкі тыныс алу

<variant>өкпе арқылы тыныс алу

<variant>ұлпаларда газ алмасу

<variant>организмнің қоршаған ортадан көмір қышқыл газын сіңіріп  оттегін бөлу

<variant>ауаның екіге бөлінуі

<variant>ауаның үшке бөлінуі

<question> Тыныс алудың мәні

<variant>жасушаларды  оттегімен қамтамасыз ету

<variant>ұлпаларда газ алмасу

<variant>организмнің қоршаған ортадан көмір қышқыл газын сіңіріп  оттегін бөлу

<variant>ауаның екіге бөлінуі

<variant>ауаның үшке бөлінуі

<question> Атмосфералық ауада азотың мөлшері

<variant>16,3 %

<variant>10,03  %

<variant> 79,03  %

<variant>4%

<variant> 46,3  %

<question>Өкпеден сыртқа шығаратын  ауаның құрамында  оттегінің мөлшері

<variant>16,3 %

<variant>10,03  %

<variant>79,03  %

<variant>4%

<variant>46,3  %

<question>Атмосфералық ауада көміртегінің мөлшері

<variant>0,03 %

<variant>10,03  %

<variant>79,03  %

<variant>16,3  %

<variant> 4%

<question> Өкпе арқылы тыныс алу

<variant>сыртқы тыныс алу

<variant>ішкі  тыныс алу

<variant>аралық тыныс алу

<variant>бифуркация

<variant>тыныс алудың мәні

<question>Сіңіру  деген не?

<variant>Ішекте  химиялық заттың сіңіруі

<variant>әртүрлі заттың торшалар   қабаты мен қан жєне лимфа өтуін  қамтамасыз етеді

<variant>Ішекке сіңбеуі

<variant>Аталғанның бєрі

<variant>Қан және лимфа

<question> Нағыз аталық гормон

<variant>тестостарон

<variant>прогестерон

<variant>соматотропин, вазопрессин, фоликулярлы

<variant>тироксин, триотропин

<variant>парат гормон

<question> Сары дененің негізгі гормоны

<variant>прогестерон

<variant>тестостарон

<variant>соматотропин, вазопрессин, фоликулярлы

<variant>тироксин, триотропин

<variant>парат гормон

<question> Гипофиздің безінің гормондары

<variant>соматотропин, вазопрессин, фоликулярлы

<variant>прогестерон

<variant>тестостарон

<variant>тироксин, триотропин

<variant>парат гормон

<question> Қалқанша безінің гормондары

<variant>тироксин, триотропин

<variant>тестостарон

<variant>прогестерон

<variant>соматотропин, вазопрессин, фоликулярлы

<variant>парат гормон

<question> Бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының гормоны

<variant>кортикостероидтар

<variant>тимоидин

<variant>адреналин, ноадреналин

<variant>инсулин, глюкогон

<variant>серотонин , мелатонин

<question> Бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының гормоны

<variant>адреналин, ноадреналин

<variant>кортикостероидтар

<variant>тимоидин

<variant>инсулин, глюкогон

<variant>серотонин , мелатонин

<question> Қарын асты безінің гормоны

<variant>инсулин, глюкогон

<variant>кортикостероидтар

<variant>адреналин, ноадреналин

<variant>тимоидин

<variant>серотонин , мелатонин

<question> Эпифиз безінің гормоны

<variant>серотонин , мелатонин

<variant>кортикостероидтар

<variant>адреналин, ноадреналин

<variant>инсулин, глюкогон

<variant>тимоидин

<question> Жыныстық уақыт(цикл)

<variant>27-28 күн

<variant>менструс циклінің 4-10 күндері аралығы

<variant>менструс циклінің 10-17 күндері аралығы,3-күн

<variant>менструс циклінің 17-28 күндері аралығы

<variant>менструс циклінің 1-4 күндері аралығы

<question> Овуляцияға дейінгі уақыт

<variant>менструс циклінің 4-10 күндері аралығы

<variant>27-28 күн

менструс циклінің 10-17 күндері аралығы,3-күн

<variant>менструс циклінің 17-28 күндері аралығы

<variant>менструс циклінің 1-4 күндері аралығы

<question> Овуляция уақыты

<variant>менструс циклінің 10-17 күндері аралығы,3-күн

<variant>менструс циклінің 4-10 күндері аралығы

<variant>27-28 күн

<variant>менструс циклінің 17-28 күндері аралығы

<variant>менструс циклінің 1-4 күндері аралығы

<question> Овуляциядан кейінгі уақыт

<variant>менструс циклінің 17-28 күндері аралығы

<variant>менструс циклінің 4-10 күндері аралығы

<variant>менструс циклінің 10-17 күндері аралығы,3-күн

<variant>27-28 күн

<variant>менструс циклінің 1-4 күндері аралығы

<question> Қанның қорғаныстық қызметі

<variant>Қанның ақ түйіршіктері  фагоциттік  белсенділік көрсетеді

<variant>Қан дене жылуын біркелкі таралуын сақтайды

<variant>Организм торшаларын, ұлпаларын, мүшелерін  өзара байланыстырады

<variant>Торшалардың көмегімен әртүрлі заттарды тасымалдайды

<variant>Жасушаларда  газ алмасуын  қамтамасыз етеді

<question> Қанның жылу реттеуші қызметі

<variant>Қан дене жылуын біркелкі таралуын сақтайды

<variant>Қанның ақ түйіршіктері  фагоциттік  белсенділік көрсетеді

<variant>Организм торшаларын, ұлпаларын, мүшелерін  өзара байланыстырады

<variant>Торшалардың көмегімен әртүрлі заттарды тасымалдайды

<variant>Жасушаларда  газ алмасуын  қамтамасыз етеді

<question> Қанның коррелятивті қызметі

<variant>Организм торшаларын, ұлпаларын, мүшелерін  өзара байланыстырады

<variant>Қан дене жылуын біркелкі таралуын сақтайды

<variant>Қанның ақ түйіршіктері  фагоциттік  белсенділік көрсетеді

<variant>Торшалардың көмегімен әртүрлі заттарды тасымалдайды

<variant>Жасушаларда  газ алмасуын  қамтамасыз етеді

<question> Қанның транспорттық қызметі

<variant>Торшалардың көмегімен әртүрлі заттарды тасымалдайды

<variant>Қан дене жылуын біркелкі таралуын сақтайды

<variant>Организм торшаларын, ұлпаларын, мүшелерін  өзара байланыстырады

<variant>Қанның ақ түйіршіктері  фагоциттік  белсенділік көрсетеді

<variant>Жасушаларда  газ алмасуын  қамтамасыз етеді

<question> Эритроциттердің қызметі

<variant>Оттегімен көмірқышқыл газын тасымалдау

<variant>Қорғаныстық қызмет атқарады

<variant>Қан ұю процесін қамтамасыз етеді

<variant>Адгезия

<variant>Агрегация

<question> Лейкоциттердің қызметі

<variant>Қорғаныстық қызмет атқарады

<variant>Оттегімен көмірқышқыл газын тасымалдау

<variant>Қан ұю процесін қамтамасыз етеді

<variant>Адгезия

<variant>Агрегация

<question> Тромбоциттердің желімденгіштік қызметі

<variant>Агрегация

<variant>Қорғаныстық қызмет атқарады

<variant>Қан ұю процесін қамтамасыз етеді

<variant>Адгезия

<variant>Оттегімен көмірқышқыл газын тасымалдау

<question> Қанның буферлік жүйесі

<variant>Ішкі ортаның тұрақты жағдайын сақтау

<variant>Көмірқышқыл мен  натрий бейкорбанаттарынан  тұрады

<variant>Бір және қос негізді  фосфор қышылды  натридан тұрады

<variant>Плазма белоктарынан  құралады

<variant>Гемоглобин К -тұзына байланысты

<question> Биокорбанатты буферлік жүйе

<variant>Көмірқышқыл мен  натрий бейкорбанаттарынан  тұрады

<variant>Ішкі ортаның тұрақты жағдайын сақтау

<variant>Бір және қос негізді  фосфор қышылды  натридан тұрады

<variant>Плазма белоктарынан  құралады

<variant>Гемоглобин К -тұзына байланысты

<question> Фосфатты буферлік жүйе

<variant>Бір және қос негізді  фосфор қышылды  натридан тұрады

<variant>Көмірқышқыл мен  натрий бейкорбанаттарынан  тұрады

<variant>Ішкі ортаның тұрақты жағдайын сақтау

<variant>Плазма белоктарынан  құралады

<variant>Гемоглобин К -тұзына байланысты

<question> Белокты буферлік жүйе

<variant>Плазма белоктарынан  құралады

<variant>Көмірқышқыл мен  натрий бейкорбанаттарынан  тұрады

<variant>Бір және қос негізді  фосфор қышылды  натридан тұрады

<variant>Ішкі ортаның тұрақты жағдайын сақтау

<variant>Гемоглобин К -тұзына байланысты

<question> Гемоглобиндік буферлік жүйе

<variant>Гемоглобин К -тұзына байланысты

<variant>Көмірқышқыл мен  натрий бейкорбанаттарынан  тұрады

<variant>Бір және қос негізді  фосфор қышылды  натридан тұрады

<variant>Плазма белоктарынан  құралады

<variant>Ішкі ортаның тұрақты жағдайын сақтау

<question> Қанның физикалық қасиеттерінің өзгеріп сұйық күйден  қайыртпақтанып  қатқылдануы

<variant>Қанның ұюы

<variant>Аглютинация

<variant>Тамыр- тромбоциттік механизмі

<variant>Коагуляциялық

<variant>Гемофилия  дерті пайда болады

<question> Қанның қан тамырларында ұйып қалуы

<variant>Аглютинация

<variant>Қанның ұюы

<variant>Тамыр- тромбоциттік механизмі

<variant>Коагуляциялық

<variant>Гемофилия  дерті пайда болады

<question> Қанның тамырмен тромбоциттер реакциясымен ұюы

<variant>Тамыр- тромбоциттік механизмі

<variant>Аглютинация

<variant>Қанның ұюы

<variant>Коагуляциялық

<variant>Гемофилия  дерті пайда болады

<question> Қанның плазма құрамындағы  факторлардың қатысуымен ұюы

<variant>Коагуляциялық

<variant>Аглютинация

<variant>Тамыр- тромбоциттік механизмі

<variant>Қанның ұюы

<variant>Гемофилия  дерті пайда болады

<question> ТИ фактор жетіспегенде

<variant>Гемофилия  дерті пайда болады

<variant>Аглютинация

<variant>Тамыр- тромбоциттік механизмі

<variant>Коагуляциялық

<variant>Қанның ұюы

<question> Фибрин талшықтарының тығыздалып  жиырылуы

<variant>Ретракция

<variant>А және В антигендер

<variant>α   және β аглютининдер

<variant>Донор

<variant>Рецепент

<question> Аглютиногендер

<variant>А және В антигендер Ретракция

<variant>Ретракция

<variant>α   және β аглютининдер

<variant>Донор

<variant>Рецепент

<question> Антиденелер

<variant>α   және β аглютининдер

<variant>А және В антигендер

<variant>Ретракция

<variant>Донор

<variant>Рецепент

<question> Қан беруші адам

<variant>Донор

<variant>Ретракция

<variant>А және В антигендер

<variant>α   және β аглютининдер

<variant>Рецепент

 

<question> Қанды ұйытпайтын заттар

<variant>Антикоагулянттар

<variant>Гепарин

<variant>Антитромбопластиндер

<variant>Профибрилиозин

<variant>Оң және теріс

<question> Антикоагулентті заттар

<variant>Гепарин

<variant>Антикоагулянттар

<variant>Антитромбопластиндер

<variant>Профибрилиозин

<variant>Оң және теріс

<question> Тромбопластиннің  түзілуін тоқтатады

<variant>Антитромбопластиндер

<variant>Гепарин

<variant>Антикоагулянттар

<variant>Профибрилиозин

<variant>Оң және теріс

<question> Фибринді ерітетін жүйе

<variant>Профибрилиозин

<variant>Гепарин

<variant>Антитромбопластиндер

<variant>Антикоагулянттар

<variant>Оң және теріс

<question> Қанның резус факторлары

<variant>Оң және теріс

<variant>Гепарин

<variant>Антитромбопластиндер

<variant>Профибрилиозин

<variant>Антикоагулянттар

<question> Ұю үстінде пайда бола бастаған фибрин талшықтарын таяқшамен алып тастаса қан ұю қабілетін жоғалтады

<variant>Фибринсіз қан

<variant>Оксалатты қан

<variant>Цитратты қан

<variant>Дикумарин,  пелентан

<variant>Гирудин

<question> Қымыздық қышқылды натрий тұзын қосқанда калций иондары тұнбаға көшеді,бос калций иондары болмағандықтан қан ұйымайды

<variant>Оксалатты қан

<variant>Фибринсіз қан

<variant>Цитратты қан

<variant>Дикумарин,  пелентан

<variant>Гирудин

<question> Лимон қышқылда натрий тұзын қосқанда калций иондары тұзбен қосылыс түзіп қан ұйымайды

<variant>Цитратты қан

<variant>Оксалатты қан

<variant>Фибринсіз қан

<variant>Дикумарин,  пелентан

<variant>Гирудин

<question> Қанның ұюын жасанды антикоагуленттары

<variant>Дикумарин,  пелентан

<variant>Оксалатты қан

<variant>Цитратты қан

<variant>Фибринсіз қан

<variant>Гирудин

<question> Сүліктің сілекей безінен бөлінетін қанды ұйытпайтын зат

<variant>Гирудин

<variant>Фибринсіз қан

<variant>Оксалатты қан

<variant>Цитратты қан

<variant>Дикумарин,  пелентан

<question> Қанның түзілу процесі

<variant>Гемопоэз

<variant>Гомеостаз

<variant>Гемолиз

<variant>Химиялық гемолиз

<variant>Осмостық гемолиз

<question> Ішкі ортаның тұрақтылығы

<variant>Гомеостаз

<variant>Гемопоэз

<variant>Гемолиз

<variant>Химиялық гемолиз

<variant>Осмостық гемолиз

<question> Эритроцит қабығының жарылып сыртқы ортаға шығуы

<variant>Гемолиз

<variant>Гомеостаз

<variant>Гемопоез

<variant>Химиялық гемолиз

<variant>Осмостық гемолиз

<question> Әр түрлі химиялық заттар эритроциттердің қабығын ерітіп гемолиз тудырады

<variant>Химиялық гемолиз

<variant>Гомеостаз

<variant>Гемолиз

<variant>Гемопоэз

<variant>Осмостық гемолиз

<question> Гипотониялды ерітінділердің әсерімен туындайды

<variant>Осмостық гемолиз

<variant>Гемопоэз

<variant>Гомеостаз

<variant>Гемолиз

<variant>Химиялық гемолиз

<question>Қанды мұздатып еріткенде, қыздырғанда байқалады

<variant>Термиялық гемолиз

<variant>Электрлік гемолиз

<variant>Биологиялық гемолиз

<variant>Механикалық гемолиз

<variant>Сәулелік гемолиз

<question> Ыдыстағы қанды қатты шайқағанда эритроциттердің қабығының зақымдануы салдарынан туындайды

<variant>Механикалық гемолиз

<variant>Электрлік гемолиз

<variant>Биологиялық гемолиз

<variant>Термиялық гемолиз

<variant>Сәулелік гемолиз

<question> Рентген сәулелердің ультракүлгін сәулелердің иондаушы сәулелердің әсерінен байқалады

<variant>Сәулелік гемолиз

<variant>Электрлік гемолиз

<variant>Биологиялық гемолиз

<variant>Механикалық гемолиз

<variant>Термиялық гемолиз

<question> Жүректің ішкі қабырғасы

<variant>Эпикард

<variant>Эндокард

<variant>Миокард

<variant>Жүрек

<variant>Жүрек айналымы (циклы)

<question> Жүректің сыртқы қабаты

<variant>Эндокард

<variant>Эпикард

<variant>Миокард

<variant>Жүрек

<variant>Жүрек айналымы (циклы)

<question> Журектің ортаңғы қабаты

<variant>Миокард

<variant>Эндокард

<variant>Эпикард

<variant>Жүрек

<variant>Жүрек айналымы (циклы)

<question> Жүректің жиырылуы

<variant>Систола

<variant>Дистола

<variant>Жүрек  тынымы

<variant>Автономия

<variant>Рефракторлық

<question> Жүректің босаңсуы

<variant>Дистола

<variant>Систола

<variant>Жүрек  тынымы

<variant>Автономия

<variant>Рефракторлық

<question> Жүректің тыныштық күйі

<variant>Жүрек  тынымы

<variant> Дистола

<variant> Систола

<variant> Автономия

<variant>Рефракторлық

<question> Жүректің өздігінен жұмыс істеуі

<variant>Автономия

<variant>Систола

<variant>Дистола

<variant>Жүрек  тынымы

<variant>Рефракторлық

<question> Қозу үстіндегі жүрек етінің  тосын тітіркендіргішке жауап бермейтін қасиеті

<variant>Рефракторлық

<variant> Дистола

<variant> Жүрек  тынымы

<variant> Автономия

<variant>Систола

<question> Қанның қан тамырларындағы қозғалысы

<variant> Гемодинамика

<variant> Сфигмограмма

<variant>Артериялық қысым

<variant> Қанның ағу жылдамдығы

<variant> Қанның айналу  уақыты

<question> Артериялық пульс

<variant>Сфигмограмма

<variant> Гемодинамика

<variant>Артериялық қысым

<variant> Қанның ағу жылдамдығы

<variant> Қанның айналу  уақыты

<question> Жүрек жұмысына байланысты қанның сығуы дәрежесінің артериялар қабырғасына кернеу әсері

<variant> Артериялық қысым

<variant> Сфигмограмма

<variant> Гемодинамика

<variant>Қанның ағу жылдамдығы

<variant> Қанның айналу  уақыты

<question> Тамырлар жүйесінің барлық бөлімдерінде қозғалуы

<variant> Қанның ағу жылдамдығы

<variant> Сфигмограмма

<variant> Артериялық қысым

<variant> Гемодинамика

<variant> Қанның айналу  уақыты

<question> Қанның бүкіл денені айналып шығуына кететін уақыт

<variant> Қанның айналу  уақыты

<variant> Сфигмограмма

<variant> Артериялық қысым

<variant> Қанның ағу жылдамдығы

<variant>Гемодинамика

<question> Сыртқы ортамен өкпе альвеолалары арасындағы ауа алмасуы

<variant>Сыртқы тыныс

<variant>Өкпедегі газ алмасу

<variant> Транспорттық қызмет

<variant> Ішкі тыныс

<variant> Торшалар митохондриялардағы биологиялық тотығу

<question> Өкпе альвеолалары мен кіші қан айналым шеңбері капилярлары арасындағы газ алмасу

<variant> Өкпедегі газ алмасу

<variant> Сыртқы тыныс

<variant> Транспорттық қызмет

<variant> Ішкі тыныс

<variant> Торшалар митохондриялардағы биологиялық тотығу

<question> Газдардың қанмен тасмалдануы

<variant> Транспорттық қызмет

<variant>Өкпедегі газ алмасу

<variant> Сыртқы тыныс

<variant> Ішкі тыныс

<variant>Торшалар митохондриялардағы биологиялық тотығу

<question> Үлкен қан айналым шеңбері капилярларымен ұлпа және мүше теориялары арасындағы газ алмасу

<variant> Ішкі тыныс

<variant> Өкпедегі газ алмасу

<variant>Транспорттық қызмет

<variant> Сыртқы тыныс

<variant>Торшалар митохондриялардағы биологиялық тотығу

<question> Гормондардың оттегіні пайдаланып көмірқышқыл газды бөлуі

<variant> Торшалар митохондриялардағы биологиялық тотығу

<variant> Өкпедегі газ алмасу

<variant> Транспорттық қызмет

<variant> Ішкі тыныс

<variant>Сыртқы тыныс

<question> Тыныс алу механизмінде көкірек қуысы еттерінің  қабырға аралық еттердің басымырақ қатысуымен сипатталады

<variant> Көкіректі (костальды) тыныс

<variant> Эксперация

<variant>Инсперация

<variant>Құрсақтық (абдоминальды) тыныс

<variant> Аралас (косто-абдоминальды) тыныс

<question> Тынстық қосымша және қордағы ауаның қосындысын

<variant> Өкпенің тіршілік  сыйымдылығы

<variant>Қосымша ауа

<variant> Қорда ауа

<variant>Тыныстық ауа

<variant>Қалдық ауа

<question> Ең терең дем шығарылғаннан кейінде өкпеде шамамен 1 л(жылқыда 10л)ауа қалады

<variant> Қалдық ауа

<variant>Қосымша ауа

<variant> Қорда ауа

<variant> Өкпенің тіршілік  сыйымдылығы

<variant> Тыныстық ауа

<question> Көмір қышқыл газының мөлшері азайса, тыныс сирейді кейде аз уақытқа тоқтапта қалады

<variant>Апное

<variant> Асфикция

<variant>Диспное

<variant> Гиперкапния

<variant> Гипоксемия

<question> Кеңірдек қысылып тұншықса

<variant> Асфикция

<variant> Апное

<variant>Диспное

<variant> Гиперкапния

<variant>Гипоксемия

<question> Тыныс  жилеп ентіге бастаса

<variant> Диспное

<variant> Асфикция

<variant>Апное

<variant> Гиперкапния

<variant> Гипоксемия

<question> Қанда СО2 көбейгенде

<variant>Гиперкапния

<variant> Асфикция

<variant>Диспное

<variant> Апное

<variant> Гипоксемия

<question> Қанда оттегі азайғанда

<variant>Гипоксемия

<variant> Асфикция

<variant> Диспное

<variant>Гиперкапния

<variant>Апное

<question> Қанның өкпеде оттегімен толық қанықпауының салдарынан туындайды

<variant>Тыныстық гипоксия

<variant>Айналымдық гипоксия

<variant>Анемиялық  гипоксия

<variant>Гистотоксикалық гипоксия

<variant> Бифуркация

<question> Жеке ағзалармен ұлпалардағы қан айналым бұзылған жағдайда байқалады

<variant> Айналымдық гипоксия

<variant>Тыныстық гипоксия

<variant> Анемиялық  гипоксия

<variant> Гистотоксикалық гипоксия

<variant> Бифуркация

<question> Эртитроциттер саны азайғанда қандағы гемоглобиннің мөлшері төмендегенде байқалуы

<variant>Анемиялық  гипоксия

<variant>Айналымдық гипоксия

<variant> Тыныстық гипоксия

<variant> Гистотоксикалық гипоксия

<variant> Бифуркация

<question> Ұлпалармен  торшалардың оттегіні сіңіру қабілеті төмендегенде туындайды

<variant> Гистотоксикалық гипоксия

<variant>Айналымдық гипоксия

<variant>Анемиялық  гипоксия

<variant> Тыныстық гипоксия

<variant> Бифуркация

<question> Кеңірдек екі негізгі бронхыға бөлінуі.

<variant> Бифуркация

<variant>Айналымдық гипоксия

<variant> Анемиялық  гипоксия

<variant> Гистотоксикалық гипоксия

<variant> Тыныстық гипоксия

<question> Ішкі секреция бездері

<variant>Секреттерін қанға бөледі

<variant> Секреттерін ішкі және  сыртқы ортаға  бөледі

<variant>Секреттерін сыртқы ортаға бөледі

<variant> Ішкі секреция бездерінің өнімдері

<variant>Бумаральды және ОЖЖ құрылымдары

<question> Гормондар

<variant>Ішкі секреция бездерінің өнімдері

<variant>Секреттерін ішкі және  сыртқы ортаға  бөледі

<variant> Секреттерін сыртқы ортаға бөледі

<variant>Секреттерін қанға бөледі

<variant> Бумаральды және ОЖЖ құрылымдары

<question> Эндокринді бездер қызметінің  жолдары

<variant> Гумаральды және ОЖЖ құрылымдары

<variant>Секреттерін ішкі және  сыртқы ортаға  бөледі

<variant>Секреттерін сыртқы ортаға бөледі

<variant>Ішкі секреция бездерінің өнімдері

<variant> Секреттерін қанға бөледі

<question> Цереброгландулярлы жол

<variant>Ми-без

<variant> Гипофизден тыс
<variant> Ми-гипофиз
<variant> Гипофиз
<variant> Гипоталамус

<question> Парагипофиздік жол.

<variant>Гипофизден тыс

<variant>Ми-без
<variant> Ми-гипофиз
<variant> Гипофиз
<variant> Гипоталамус

<question> Церебропитуитарлы жол

<variant> Ми-гипофиз

<variant>Гипофизден тыс
<variant> Ми-без
<variant> Гипофиз
<variant>Гипоталамус

<question> Эндокриндік функцияларды  басқарушы орталық  құрылым.

<variant> Гипофиз

<variant> Гипофизден тыс
<variant> Ми-гипофиз
<variant> Ми-без
<variant> Гипоталамус

<question> Нейросекторлық функция  атқарады.

<variant> Гипоталамус

<variant> Гипофизден тыс
<variant> Ми-гипофиз
<variant> Гипофиз
<variant> Ми-без

<question> Ұлпадағы зат  алмасу  процестерінің  өзгерістерін  іске асырады.

<variant>Нысана

<variant>Морфогенетикалық әсер
<variant>Кинетикалық әсер
<variant> Корреляциялаушы әсер
<variant>Реагенттік әсер

<question> Жасушаның генетикалық аппаратында  және зат  алмасуда  жүретін өзгерістер  нәтижесінде пішін  түзілу  жіктелу құрылымдық элементтер өсуінен  көрінеді.

<variant> Морфогенетикалық әсер

<variant>Нысана
<variant> Кинетикалық әсер
<variant> Корреляциялаушы әсер
<variant>Реагенттік әсер

<question> Белгілі бір қызметтің орган  әрекетінің  іске асуынан  көрінеді.

<variant> Кинетикалық әсер

<variant> Морфогенетикалық әсер
<variant> Нысана
<variant> Корреляциялаушы әсер
<variant>Реагенттік әсер

<question> Қызмет атқарып  тұрған  органның жұмыс  қарқынын  кемітуден немесе   өсіруден көрінеді.

<variant> Корреляциялаушы әсер

<variant>Морфогенетикалық әсер
<variant>Кинетикалық әсер
<variant> Нысана
<variant> Реагенттік әсер

<question> Ұлпаның сол  гормон немесе  басқа   гормонға  нерв  имплюсын  жеткізуші  методтарға  жауап  беру  қабілетін  деңгейін  өзгертуден көрінеді.

<variant> Реагенттік әсер

<variant> Морфогенетикалық әсер
<variant> Кинетикалық әсер
<variant> Корреляциялаушы әсер
<variant>Нысана

<question> Гормондар  өздері   түзілген   бездерден  алшақ  орналасқан  мүшелер  қызметіне  әсер етеді.

<variant>Алшақ (дистанттық) әсер

<variant>Өзіндік әсер
<variant>Зор биологиялық белсенділік
<variant>Гормондар ұлпаларда ұзақ  сақталмайды
<variant>Тірі  торшалармен құрылымдарға бағытталған

<question> Әрбір гормон  организмде   жүретін белгілі  бір процеске  ғана  әсер етеді.

<variant>Өзіндік әсер

<variant>Алшақ (дистанттық) әсер
<variant> Зор биологиялық белсенділік
<variant> Гормондар ұлпаларда ұзақ  сақталмайды
<variant>Тірі  торшалармен құрылымдарға бағытталған

<question> Гормондардың аз  мөлшерінің  өзі үлкен   биологиялық жауап  тудырады.

<variant> Зор биологиялық белсенділік

<variant>Өзіндік әсер
<variant>Алшақ (дистанттық) әсер
<variant>Гормондар ұлпаларда ұзақ  сақталмайды
<variant> Тірі  торшалармен құрылымдарға бағытталған

<question> Ішкі секреция бездері оларды  толассыз бөліп отырады.

<variant> Гормондар ұлпаларда ұзақ  сақталмайды

<variant> Өзіндік әсер
<variant> Зор биологиялық белсенділік
<variant> Алшақ (дистанттық) әсер
<variant>Тірі  торшалармен құрылымдарға бағытталған

<question> Бір  организмде  ғана әрекет ететін  гормондар.

<variant> Тірі  торшалармен құрылымдарға бағытталған

<variant>Өзіндік әсер
<variant>Зор биологиялық белсенділік
<variant> Гормондар ұлпаларда ұзақ  сақталмайды
<variant>Алшақ (дистанттық) әсер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here