Макроэкономика пәні бойынша

1

Макроэкономика

 1. Макроэкономика қандай мәселелерді зерттейді?

А) Ресурстардың тиімді бөлінуін.

В) Экономикадағы нақты және ақша нарықтарының өзара байланысын.

С) Кәсіпорындардың экономикасын

Д) Жеке тауарлар мен қызметтерге бағаның қү-рылуын..

Е) Еңбек нарығында жалақының кұрылуын

 1. ¥лттық байлық – бүл:

А) Өндіріс құралдары, жиналған мүлік, табиғи ресурстар, материалды және

мәдени құндылықтар.

В) Табиғи және адам ресурстар.

С) Жұмысшылардың еңбек ақысы.

Д). Жасалған және жиналган мәдени құндылықтары

Е) Табиғи ресурстар және мәдени құндылықтар.

 1. Фундаменталдық экономикалық сұрақтар “не, қалай, кім үшін өндіремін”макро және микро деңгейде шешіледі. Мына сүрақгардың қайсысы тек қана макроэкономикалық деңгейде шешіледі?

А) қандай инфляция деңгейімен кездесеміз?

В) кім үшін ендіреді?

С) не өндіру керек?

Д) тауар мен қызметтерді кім өндіреді?

Е) қанша тауар мен қызметтер өндірілетін болады?

 1. Егер де фирмалар барлық пайдаларын дивиденд түрінде акционерлергетөлесе, онда ұлттық шоттарда қандай көрсеткіш өседі?

А) Жеке табыс

В) Ж¥Ө.

С) Таза инвестициялар.

 Д) Өндіріс шығындары.

Е) Амортизациялар.

 1. С = а + в (У-Т) тұгыну функциясындағы (У-Т) нені сипаттайды?

А) Қолма-қол табыс..

В) Еңбекақы деңгейі.

С) Салықтар сомасы

Д) Қаржыға салынған кор сомасы.

Е) Тұтынушы шығындары.

 1. Қысқа мерзімді кезеңдегі ұсыныстың жағымсыз талықсытпасы(шок)

көрсетеді:

А) Шығарылым көлемінің темендеуі және баға өсімі.

В) Шыгарылым көлемі жэне баганың төмендеуі.

С) Шығарылым келемі мен бага есімі.

Д) Шыгарылым көлеміне әсер етпейді.

 Е) Шығарылым келемінің өсуі және бағаның темендеуі.

 1. Егер тұтынушылар ағымдық тұтынуға арналған табыс үлесін

ұлгайтуды көздесе, онда кысқа мерзімде:

А) өнім көлемі де, баға деңгейі де еседі

В) бұрынгы өнім көлемінде баға деңгейі көтеріледі.

С) бұрынғы өнім көлемінде баға деңгейі темендейді.

Д). өнім көлемі мен жұмысбастылық қысқарады.

Е) өнім көлемі мен жұмысбастылық ұлғаяды.

 1. Жұмыссыздықтьщ қай түрі жұмыспен қамтылу деңгейінің темендеуінің келесі себебінен пайда болады: Сауда мекемелерінде компьютерлерді пайдалану арқасында кеңсе қызметі жетілдіріледі?

А) Құрылымдық.

В) Маусымдық.

С) Фрикциялық (ағымдық).

Д) Секторлық.

Е) Конъюктуралық.

 1. Үкіметте бюджет тапшылыгы болады, егер:

А) Мемлекеттік шығыстар салықтан түсетін түсімнен көп болса

 В) Салықтан түсетін түсім тұгыну шыгындарынан коп болса.

С) Мемлекетгік шығыстар салықтан түсетін тусімдерден аз болса.

Д). Салықтан түсетін түсім инвестициядан көп болса.

Е) Салықтан түсетін түсім мемлекеттік шығыстардан көп болса.

 1. Қай кезде ақша ұсынысының графигі вертикальді тузу болады?

а) Ақшаға сұраныс тұрақты болғанда.

В) Ақша ұсынысы қысқарғанда.

С) Ақшаға сұраныс ескенде.

Д). Ақша ұсынысы тұрақты болғанда

Е) Ақша ұсынысы өскенде.

 1. Тұрақты айырбас жағдайында, валюта бағамын:

А) Үлтгық банк тағайындайды.

В) Нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды.

С) Алтын стандарты бойынша анықтайды.

Д) Ауытқулар шегінде анықтайды.

Е) Сату барысында анықтайды.

 1. Салыстырмалы артықшылық принципін алғашқы рет тұжырымдаған:

А) Альфред Маршалл

В). Томас Мальтус.

С)Пол Самуэльсон.

Д) Адам Смит.

Е) Давид Риккардо.

 1. Еңбек өнімділігі қандай қатынаспен өлшенеді

А) өнімнің нақты көлемінің жұмыс уақытына қатынасымен

В) өнімнің нақты келемінің халық санына;

С) жұмыс уақытының нақты Ж¥Ө көлеміне;

Д) капитал шығынының еңбек шығынына қатынасымен;

Е) капитал шығынының нақты өнім көлеміие;

 1. Экономикалық өсу – бұл:

А) Берілген жылдағы инвестиция есімінің алдыңғы жылғы ұлттық табыс

өсіміне сандық қатынасын керсететін жағдай

В). Экономиканың барлық салаларында капиталдың қорлануы.

С) Ұлттық өнімнің сандық ұлғаюы жэне сандық жетілдірілуі.

Д) Бір экономикалық циклдың басынан екінші экономикалық циклдің

басына дейінгі кезең.

Е) Құлдырау алдында өндіріс деңгейінің өсуі.

 1. Мемлекеттің ішінде өндірілген майдың бағасы Ж¥Ө-ге қосылады, егер

А) Экспортқа шығарылған болса.

В) Ол шетел компаииямен өндірілген май болса.

С) Қытай жұмысшыларымен өндірілген болса.

Д) Ол сол елдің үй шаруашылығымен сатьш алынган болса.

Е) Ол сол елдің кондитерлік фабрикасымен сатып алынған болса.

 1. Кейнстің теориясына сәйкес экономиканың тепе-теңдігін

қалыптастыратын негізгі фактор:

А) Қолда бар табыс..

В) Баға деңгейі.

С) Пайыз мөлшерлемесі

Д) Пайдалылықдеңгейі.

Е) Салык деңгейі.

 1. Инвестиция көлеміне не әсер етпейді?

А) Халыктың тұрмыс деңгейі

В) Пайыз мелшерлемесінің деңгейі.

С) Кәсіпкерлердің болашақты кутуі.

Д) Технологиялық өзгерістер деңгейі.

Е). Өндірістік құрылғылардьщ жұмыс істеу мерзімі.

 1. 18. Қандай бағалық емес фактор жиынтық сұраныс қисығын солға

жылжытады:

А) Мемлекетгік шыгындардың темендеуі.

 В) Тұтынушы табысының өсуі.

С) Тұтынушылардың болашаққа деген жақсы көзқарасы.

Д) Ресурстарға бағаның өсуі.

 Е). Салық деңгейінің төмендеуі

 1. Егер, баға өсімі жылына 200% болса, онда:

А) секірмелі инфляция;

В) ұшқыр инфляция;

С) жасырын инфляция;

Д) созылмалы инфляция;

Е) айқын инфляция;

 1. Оукен заңы бойынша, нақты жұмыссыздық деңгейі өзінің табиғи

деңгейінен 2% асса, Ж¥Ө-нің келемінің нақтыдан кейін қалуы

А) 5%.

В) 2%.

 С) 3%.

Д) 5%-тен айтарлықтай көп.

Е) 4%.

 1. Тұрақты жиынтық сүраныс кезінде жиынтық ұсыныстың төмендеуі келесі жағдайды тудырады

А) орташа баға деңгейі жоғарылайды, ал инфляция өзгермейді

В). орташа бага деңгейі мен инфляция қарқыны твмендейді.

С) орташа бага деңгейі төмендейді, ал инфляция қарқыны жоғарылайды.

Д) орташа баға деңгейі мен инфляция қарқыны жоғарылайды.

Е) орташа баға деңгейі жогарылайды, ал инфляция қарқыны төмендейді.

 1. Мәмілеге деген ақшаға сұраныс қисығы қандай түрде болады?

А) тік кесінді түрінде;;

В) түсу кесіндісі түрінде

С) өрлеу кесіндісі түрінде;

Д) теріс бағытты:

Е) келденең кесінді түрінде;

 1. Ж¥Ө-ң нақты көлемі потенциалдыға тең болады, егер:

А) жұмыссыздық деңгейі 0-ге тең болса

В)тек толық жұмысбастылықта.

С) жұмыссыздық деңгейі 8-ге тең болса;

Д) циклды жұмыссыздық қалыптыға тең;

Е) инфляция деңгейі 0-ге тең болса;

 1. Ж¥Ө дефляторына қандай индекс түрі сәйкес келеді?

А) Пааше индексі.

В) Экономикалық өсу дәрежесі.

С). Фишер индексі

Д) Өмір сүру индексі.

Е) Ласпейрес индексі.

 1. Егер ақша базасы 200 млрд.долл., алМз- 600 млрд.долл. болса, онда ақша мультипликаторы:

А) 3..

В) анықтау мүмкін емес.

С)2.

Д) 2,9.

 Е) 3,33

 

 1. Қай жауаптар макроэкономиканьщ кұралдарына жатпайды:

А) Кадр саясаты.

В) Бюджет-салық саясаты.

С) Несие саясаты.

Д) Сыртқы сауда саясаты.

Е) Ақша саясаты.

 1. Макроэкономиканың негізгі субъектісі болып не саналмайды?

А) Мемлекет.

В) Ел қорғанысы.

С) Фирмалар.

Д) Үй шаруашылығы.

Е) Сыртқы әлем.

 1. Шеңберлі ағьш үлгісіндегі қарапайым формасындағы экономикалық

агентгер

А) Фирмалар және үй шаруашылықтары..

В) Фирмалар және сыртқы дүние

С) Мемлекет жэне фирма.

Д) Мемлекет және үй шаруашылықтары.

Е) Мемлекет және сыртқы дүние.

 1. Егер атаулы Ж¥Ө мен баға деңгейі өссе, онда:

А) бұл көрсеткіштермен нақты Ж¥Ө-нің динамикасын анықгай аламыз.

 В) нақты Ж¥Ө артады.

С) нақгы Ж¥Ө бағаға қарағанда аз өседі.

Д) нақгы Ж¥Ө кемиді.

Е) нақты Ж¥Ө өзгермейді.

 1. Ұлттық шот жүйесіндегі “жеке қор жинау” термині:

А) белгілі бір мезетте алынатын бірак тұгынылмайтын табыс

В). белгілі бір мезетге алынатын табыс.

С) семьяның барлық активтерінің сомасы.

Д) семьяның барлық активтерінен міндетгілік соммасын айырмашылығы,

Е) бағалы қағаздардан дивиденд.

 1. Жабық экономика жағдайында Ж¥Ө тең:

А) S+С+G.

В) С+І+О+Хп.

С) С+1+Хп.

 Д) С+І+О.

Е) С+О+Хп.

 1. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың кенеттен өзгеруі – бүл А) сілкіністер.  .

В) икемділік.

С) экономикалық өсу

Д) тиімділік.

Е) экономикалық цикл.

 1. Елдегі бағаның жалпы деңгейінің жоғарылауын қалай деп атайды? А) Стагнация.

В) Сеньораж.

С). Инфляция

Д) Стагфляция.

Е) Құлдырау.

 1. Сеньораж дегөніміз -ол:

А) ақша шығару арқылы мемлекетгің табатын пайдасы

В). ақша шыгаруга кеткен мемлекеттік шығындар.

С) займ шығару.

Д) салық түсімдері.

Е) мемлекеттік бюджет.

 1. Банк жүйесіиің бірінші деңгейіне мыналардың қайсысы жатады?

 А) үлттық банк.

В) депозиттік банк.

 С). арнайы ұйымдар

Д) қор бижасы.

 Е) коммерциялык банк.

 1.  Солоу үлгісінде келесі көрсеткіш уақыт өте келе тұракты мәнге ие болуға тырысады:

А) Қор жинақтау.

В) Капитал.

С) Еңбектің капиталмен қарулануы.

 Д) Табыс.

 Е) Инвестиция.

 1. Орталық банкімен белгіленген бағам:

А) тағайындалатын бағам

В). тиімді номиналды багам.

С) қалқымалы (еркін) багам.

Д) номиналды бағам.

Е) нақты бағам.

 1. 38. Экономиканың өсу теориясын жақгаушылар төмендегі барлық

дэлелдемелерді өздерінің қорғау концепциясына кіргізеді, бұдан басқа

оның кері әсері қандай?

А) нақты Ж¥Ө көлемін өсіру мен қоршаған ортаны сауықтыру арасында

тікелей байланыс бар.

В) экономиканың өсуі өмір деңгейін жоғарылатады.

С) экономикалық өсу елдің қорғанысын күшейтеді.

Д) экономика жақсы дамыса, жоқшылықпен күресу оңай.

Е) экономикалық өсу білім деңгейі мен біліктілікті есіру шарттарын

тудырады.

 1. Тариф дегеніміз-ол

А) импортқа қосылатын кеденбажы..

В) жеке тұлгаға салынатын салықтар.

С) шетел азаматтарына салынатын салықтар.

Д) таза шетел активтеріне салынатын салық

Е) заңды тұлғаға салынатын салық.

 1. Жалпы инвестициялар келесі керсеткішті есептегенде қолданылады:

А) Шығындар ағыны әдісі бойынша ЖҰӨ

В) Табыстар ағыны әдісі бойынша Т¥Ә.

 С) Табыстар агыны әдісі бойынша ЖҰӨ.

 Д) Табыстар ағыны әдісі бойынша ҰТ.

 Е). Шығындар аганы эдісі бойынша жеке табысты.

 1. Ж¥Ө дефляторы – бұл:

А) Атаулы Ж¥Ө-нің нақты Ж¥Ө-ге қатынасы

В) Ағымды жылдагы тұтыну себетінің құны.

С) Базалық жылдағы түгыну себетінің құны.

Д) Бір жылда өндірілген өнім бағаларының сомасы.

Е). Нақты Ж¥Ө-нің атаулы Ж¥Ө қатынасы.

 1. Автономды тұгыну – бұл:

А) Тұтынуға жұмсалатын табыстың бір бөлігі

В). Жинақ қорына мүмкіндік беретін түл-ыну деңгейі.

С) Тепе-теңдік деңгейден төмен тұтыну.

Д) Тепе-теңдік деңгейге сәйкес келетін тұтыну.

 Е) Табысқа байланысты емес тұтыну.

 1. Д. Кейнс тұтыну деңгейі неге тәуелді дейді?

 А) табыс деңгейіне;

В) тұтынушының талғамына;

С) тұгынушының мекен-жайына;

Д);  жанұя мүшелерінің жасына

Е) пайыздық мөлшерлемеге

 1. Жиынтық ұсыныс қисығы келесі көрсеткіштер арасындағы байланысты көрсетеді:

 А) Баға деңгейі мен нақты Ж¥Ө

В). Баға деңгейі мен тауарлар мен қызметтерді сатып алуға кеткен жиынтық

шығындар.

С) Нақты өндірілген жэне тұтынылған тауарлар мен қызметтер көлемі.

 Д) Баға деңгейі мен жоспарланған шыгандар.

Е) Әлеуетгі өнім көлемі мен баға деңгейі.

 1. Егер жылдық инфляция деңгейі 9 %, атаулы ақша жиыны көлемінің есімі 4%, онда ақшаға нақты сұраныстың өсу қарқыны (%) тең болады:

А)5

В)4

 С)-4

Д)-5

 Е) 13

 1. Тұтыну багалық индексі 2000 жылы 120 %, ал 2002 жылы 150 % болды. Осы жылдар аралығындагы инфляция қарқыны қандай?

А) 25 %.

В) 80 %.

С)125 %.

Д) 20 %. ‘

 Е) 30 %.

 1. Жұмыс іздеуден көңілі қалған адамдар:

А) жасырын жұмыссыздыққа кіреді

В) елді жұмыс күші қатарына кірмейді;

С) күту жұмыссыздыгына кіреді;

Д). минималды жалақы мөлшерінде жәрдемақы алады;

Е) фрикционды жұмыссыздарға кіреді;

 1. Таза экспорт қай есепте қолданылады?

А) шығын әдісі бойынша Ж¥Ө есебінде;

В) қосымша құн әдісі бойынша ЖҮӨ есебівде;

 С); табыс ағымы бойынша Ж¥Ө есебіиде

Д) жалпы жинақтау көрсеткішінде

Е) таза экономикалық әл-ақуал көрсеткішінде;

 1. Егер номиналды проценттік мөлшерлеме 10 процент, ал бір жылдағы баға деңгейінің өсуі 3 процент болса, онда нақты проценттік мөлшерлеме

қандай болады?

А) 7 %   “

В) 3 %

С) -3 %

Д) 13 %

 Е) -7 %

 1. Сыртқы қарыздарды жабу әдістеріне қайсысы жатпайды

А) инвестициялар’;

В) қайта қаржыландыру;

С) қарыз конверсиясы;

Д) қарыз консолидациясы;

Е) алтынвалюталы қормен есептесу

 

 1. Төмендегілердің қайсысы қор құрылымына кірмейді

А) шикізаттар;

В) инвестициялар;

С) жылжымайтын мүлік;

Д) жеке байлық;

 Е) мемлекетгік карыз;

 1. Жабық экономикадағы шығындар мен табыстардың айналымы

төмендегінің қайсысын дәлелдейді?

А) экономикадағы табыстар шығындарға тең

В) экономикадагы табыстар шығындардан аз.

С) жинақталған қаражаттар мен несиелердің болуына

байланысты шығындар табыстардан кеп.

Д). экономикадағы табыстар шығындардан көп.

 Е) экономика теңестірілмеген, сондыктан сырттан қарыздар

кажет.

 • . Тауарлар мен қызметтердін, импорты да, экспорты да жоқ экономика, бұл:

А) жабық экономика.

В) ашық экономика.

С) постиндустриалды экономика.

Д) дәстүрлі экономика.

Е) аралас экономика.

 1. Инвестициялық шығындар мыналардың компоненті болып табылады

А) жиынтық шығындар.

В) ақша.

С) әлеуметгік саясат.

Д) шыгандар инфляциясы.

Е) сұраныс инфляциясы.

 1. Егер, бага деңгейі өсіп, ал өндіріс қысқарса оған себепші:

А) АД қисығының солға жылжуы

В) AS қисығының оңға жьшжуы;

С) АБ қисыгыньщ оңға жылжуы;

Д) AS қисығының солға жылжуы;

Е); АД мен AS қисықтарының бір мезгілде солға жылжуы.

 1. Жиынтық сұраныстың ұлгаюы тепе-тең Т¥Ө-ң және баға деңгейінің өсуіне алып келеді, егер жиынтық сұраныс қозғалысы:

А) AS қисығьшың классикалық кесіндісінде

В) AS қисыгының кейнсиандық жэне аралық кесіндісінде етсе.

С). AS қисығының кейнсиандық, аралық және классикалық кесіндісінде.

Д) AS қисығының аралық кесіндісінде етсе.

Е) AS қисығының кейнсиандық кесіндісінде өтсе.

 1. Экономикадағы құлдырау кезінде жұмысын жоғалткандар қандай

жұмыссыздар категориясына кіреді?

А) Жұмыссыздықтың циклдік формасына

В) Институционалдық жұмыссыздыққа.

С). Жршссыздықтың перманенттік формасына.

Д) Жұмыссыздықтың құрылымдық формасына.

Е) Жұмыссыздықтың фрикционды формасына.

 1. Ақша ұсынысының молайуы:

А) LM қисығын темен (оңға) жылжытады

В) LM қисығын жоғары (солға) жылжытады.

С) IS қисығын солға жылжытады.

Ц) IS қисығын оңга жылжытады.

Е). IS пен LM қисықгарына эсер етпейді.

 1. Қолма-қол ақшаға сұраныс мынаған байланысты:

А) Пайыз мөлшерлемесіне байланысты

В). Нақты ЖҰӨ динамикасына теріс байланысты.

С) Пайыз мөлшерлемесі мен номинальды табысқа байланысты.

Д) Нарықтық пайыз мөлшеріне оң байланысты.

Е) Багалар деңгейінің динамикасына теріс байланысты.

 1. Валюта бағамы дегеніміз:

А) Валюта сатылган күнгі ¥лтгык банктің бағамы.

В) Алмастыру орындарындағы бағам.

С) Алтын бағасы.

Д) Шетел валютасымен есептелген ұлттық валютаның мелшері.

Е) Екі ел тауарларының бағаларының қатынасы.

 1. Әлеуметтік болжам объектісі болмайды:

А) табыс динамикасы

В) денсаулықты сақтаудың дамуы;

С) ғылымның дамуы;

Д) өсу динамикасы;

Е) жұмысбастылық динамикасы;

 1. Төмендегілердің қайсысы еңбек өнімділігінің есуіне әсер етпейді?

А) өндірісті ұйымдастыру деңгейі;

В) жұмысшылар санының артуы;

С) технологиялық езгеріс;

Д) өндіріс ауқымының әсері;

 Е) жұмысшылардың білім деңгейі;

 1. Төменде көрсетілгендердің қайсысы экономикалық өсу факторларына жатпайды?

А) Рента.

В) Еңбек ресурстарының саны мен сапасы.

С) Технологияларды өндірісте қолдану

Д) Табиғи ресурстардьщ саны мен сапасы.

Е) Капитал.

 1. Егер Қазақстан азаматтары Германияда өнім ендірсе, онда олардың өндірген өнімдері төменгі көрсеткіште есептеледі:

А) Қазақстанның Ж¥Ө-де..

В) Қазақстанның импортында

С) Қазақстанның ЖЮ-де.

Д) Қазақстанның ЖІӨ-де жэне Германияның Ж¥Ө-де.

Е) Германияның Ж¥Ө-де.

 1. Пааше индексін есептегенде негізіне алынатындар:

А) Ағымдағы кезендегі тауарлар қоржының кұрылымы

В) Өткен кезендегі тауарлар қоржының құрылымы.

С) Соңғы кезендегі тауарлар қоржының құрылымы.

Д). Бірінші кезеңдегі тауарлар қоржының құрылымы.

Е) Базаның кезеңдегі тауарлар қоржының құрылымы.

 1. Үй шаруаларының жеке тұтыну шығындары- бұл:

А) Үй шаруашылығының ұзақ жэне қысқа мерзімде пайдалануға арналған тауар жэне қызметтерді алуға арналған шығындары.

В) Үй шаруашылығының тауар алуына және ұзақ уақытқа пайдалану тауарларымен қызметтерін алуга арналған шығындары.

С) Трансферттік төлемдер және салықтар.

Д) Үй шаруашылығының шығьшдары тауар және қызмет көрсетулерге кеткен шыгандары жэне жеке салықтар.

Е) Кәсіпорын шығындары.

 1. Егер тұтынуға шекті бейімділік 0,6, ал жоспарланған инвестиция 10 млн.долл. ессе, онда жиынтықтабыс (млн.долл.):

 А) 6 -ға кемиді.

В) 10-ғакемиді.

С). 25 – ке көбейеді

Д) IS-ге көбейеді

Е) 10-ғакебейеді.

 1. Өмір сүру шегін белгілеу қандай көрсеткішке негіз болады?

А) мемлекеттік жәрдемақыға

В) тек жәрдемақы мен зейнетақыға емес, минималды жалақыға да,

С); тек қана мемлекеттік зейнетақы мен жәрдемақыға;

Д) мемлекеттік зейнетақыға;

Е) минималды жалақыга;

 1. Күтілмеген инфляция салдарының бірі – байлық қалай қайта бөлінедіР

А) қарыз алушыдан несиелеушіге;

В); мемлекеттік фирмаларға

С) жастардан кәрілерге;

Д) фирмалардан мемлекетке;

Е) несиелеушіден қарыз алушыға;

 1. Филлипс қисығы инфляция мен ненің байланысын мазмүндайдыР А) жұмыссыздық деңгейінің;

В) экономикалық өсудің.

С); пайыз деңгейінің

Д) ақша ұсынысының;

Е) нақты пайыздық мөлшерлеменің;

 1. Күтілмеген инфляция болғанда кімдер аз зардап шегеді?

А) Баға төмен болғанда қарызданып калғандар.

В) Баға төмен болғаңда қарызға берген адамдар.

С) Баға денгейіне қарағанда номиналды табысы жай өсетіндер.

Д) Белгіленген номиналды табыс алатындар.

Е) Ақшалай жинақтары бар адамдар.

 1. 2 жылға келесі мәліметтер берілген.1929 ж. нақгы Ж¥Ө 96 млрд долл. Ж¥Ө дефлятры 100 %, 1933 ж. нақты Ж¥Ө 48 млрд. Ж¥Ө дефляторы 75%. 1933 ж. нақты Ж¥Ө қандай болды, егер базистік жылға 1929 ж. алсақ:

А) 48 млрд.

В) 64 млрд.

С) 72 млрд.

Д)68 млрд.

Е) 36 млрд.

 1. Дж. М. Кейнс ақшага сү.ранысты туындататын қандай үш себепті,

мотивті көрсетті:

А) трансакциондық, спекулятивтік және алдын-алу мотивтерін:

В) алдын-алу мотиві;

С) делдалдық;

Д) трансакциондық;

Е) спекулятивтік;

 1. Егер номиналды ақша ү.сынысы 5%-ке ессе, баға деңгейі 4%-ке жоғарыласа, онда сандық теориясына сэйкес ақша айналысы жылдамдығының өзгермеген жагдайыңда накты табыс:

А) 1%-өседі.

В). 1%-ке кемиді

С) 5%-ке еседі.

Д) 9%-ке оседі.

Н) 9%-ке кемиді.

 

 1. Макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктеріне жатады:

А) модельдер жасау.

В) корреляциялықтэуелділікті кздэастыру.

С). графикгерді құрастыру

Д) берілгендерді агрегатгау.

Е) көрсеткіштерді комбинациялау.

 1. Мыналардың ішінен ағынды айнымалыны табыңыз:

А) жұмысшылардың жұмысын жоғалту саны

В) жұмысшылар саны

С) мемлекетгік қарыз

Д) тұтыну заты

Е) жұмыссыздар саны

 1. Макроэкономика пәнінің дұрыс анықтамасын беріңіз:

А) Төлем балансы тепе – теңдігін, инфляция деңгейін төмендету,

ресурстардын, толық қамтылуы мен тұрақты экономикалык өрлеудің

жағдайын қамтамасыз етуін зертгейтін экономикалық ғылымның

саласы.

В) Жеке ұсынысты зерттейтін ғылым.

С) Кәсіпорын мен фирмаларга байланысты экономикалық және

шаруашылық қатынастарының экономика ғылымының саласы.

Д) Жеке мүдделерді зерттейтін ғылым.

Е) Қоғамдағы шектеулі материалдық игіліктер мен қызметтерді тұтьгау

және қалыптасу туралы ғылым.

 1. Қазақстан территориясында шетел азаматгарыньщ ендірген өнімдерін

төмендегі көрсеткіштерде қамту керек:

А) Қазақстанның ЖІӨ – де.  .

В) Шетел азаматы елінің ТҮӨ – де.

С) ҚазақстанныңЖҰӨ – де.

Д) Шетел азаматы елінің ЖІӨ – де

Е) Қазақстанның Ж¥Ө – де және шетел азаматы елінің ЖІӨ – де.

 1. С = а + в (У-Т) тұгыну функциясының негізін салушы:

А) Кейнс.

В) Лукас.

С) Модильяни.

Д) Маршалл.

 Е) Фишер.

 1. Халықтың көпшілігіне табыстың басты түрі болып не саналады?

А) жалақы;

 В) заңсыз іскерлік;

С) мемлекеттік жәрдемақы;

Д) акциядан алатын дивиденд;

 Е) сыйақы;

 1. Қисық сызық AS классикалық варианты ұзақ мерзімдік

кезеңдегі жиынтық сұраныстың өзгеруіне қалай эсерін тигізеді?

А) Бага деңгейіне әсерін тигізеді, бірақ өндіру көлеміне әсері болмайды

В) Өндіру көлеміне әсерін тигізеді,бірақ баға деңгейіне әсері болмайды.

С) Баға деңгейіне әсерін тигізбейді.

Д) Баға мен өндіру көлеміне эсерін тигізбейді.

Е), Баға деңгейіне, сол сияқты өндіруге әсерін тигізеді.

 1. Төмендегілердің қайсысы фрикциялық жұмыссыздық себебіне жатпайды?

А) Жас жігіт бірінші рет жұмыс іздейді”,

В) Кейбір кэсіпорындар экономикалық тиімді болмағандықтан уақытша

жабылады;

С) Жұмысшы мамандығын өзгерткісі келеді;

Д) Қыз жоғарғы еңбекақы телейтін жұмысқа қабылданады;

 Е) Экономикада сұраныс төмендеуі бақыланады;

 1. Егер негізгі құралдары салық пен мемлекеттік шығыстар болса, онда экономикалық саясат қалай аталады?

А) Фискалдық.

В) Монополияға қарсы саясат.

С) Инвестициялық.

Д) Валюталық.

Е) Монетарлық.

 1. Ақша ұсынысы көбейеді, егер де:

А) Ақша базасы көбейсе..

В) Ақша базасы азайса.

С) Ақша мультипликатор азайса.

Д) Резервтеу нормасы өссе.

Е) Қолда бар ақша—депозиттік қатынас артса

 1. Нақты айырбас бағамының жогарлады неге әкеледі?

А) Отандық тауарлар багасыньщ қатысты қымбатталуы

В) Шетел тауарлар багасының қатысты кымбатталуы.

С) Шетел жұмысшы күшінің қымбаттауына.

Д). Таза экспорттың кішіреюі.

 Е) Таза экспорттың жоғарлауы.

 1. Импортқа деген шекті бейімділік,

 бұл:

 А) кірістің импортқа деген ауытқуы .

В) табыстың есуіне байланысты, инвестицияға қажетті шыгындардың

өсімшесінің үлесі.

С) кіріске импорттің ауытқуы.

Д) экспорттің қосымша өсуіне импорттің қосымша өсуінің ауытқуы.

Е) бір бірлігіне импорттің есуі кезінде кірістің қосымша өсуі.

 1. Интенсивті экономикалық өсуде ең басты мақсат:

А) өндірістік тиімділікті арттыру.

В) еңбек өнімділігін төмендету.

С) өндіріс факторлар санын квбейту.

Д) өндірістің сандық масштабын көбейту.

Е) ендірістік тиімділікті төмендету.

 1. Экономикалық өсу түрлеріне мыналар жатады:

А) Экстенсивті жэне интенсивті.

В) Шикізаттық.

С) Интенсивті

Д). Еңбектік

Е) Экстенсивті.

 1. Төменде берілген элементтердің қайсысы өзіне нақты инвестицияны

жатқызбайды?

А) Еңбек ақыға кеткен шығындар.  .

В) Табиғат пайдалану обьектілерін алуға бағытталған инвестициялар.

 С) Жаппай жендеуге кеткен шыгындар.

Д) Негізгі капиталға инвестиция

Е) Жер учаскілерін алуга бағытталған инвестициялар.

 1. Тұтынушының табысы қандай бөліктерге бөлінеді:

А) Тұтыну жэне қор жинағы.

В). Қаражат қор жинақтау және несие беру

С) Несие беру жэне инвестициялар.

Д) Инвестициялар және карыздар.

 Е) Тұтыну жэне инвестиция.

 1. Қандай фактор жиынтық ұсыныс қисығын оңға-төмен жылжытады.:

А) Тұтынушы табысының төмендеуі.

В). Бизнеске салықтың өсуі

С) Ресурстарға бағаның өсуі.

Д) Технологияның нашарлауы.

Е) Өндіріс факторларына бағаның төмендеуі.

 1. Егер жұмыспен толық қамтылған   экономикада   өндіріс

құралдарының өндірісіне ресурстардың кеп бөлігі ауысса, нені

күтуге болады?

А) Еңбек өнімділігінің өсуін.

В). Болашақта тұтыну көлемінің кемуін

С) Инвестиция көлемінің кемуін.

 Д) Ағымдағы тұтыну көлемінің артуын.

Е) ЖҰӨ-нің өсу қарқынының төмендеуін.

 1. Сұраныс инфляциясы дегенміз-ол:

А) шығын көлемінің өзгеруі және нарықтық үхыныстың нәтижесінде

В) толық жүмысбастылыққа жақын жағдайда артық жиынтық шығындар

нәтижесінде.

С). Орташа баға деңгейінің төмендеуіне тү-рақты тенденциясы.

Д) Орташа баға деңгейінің төмендеуіне салыстырмалы тенденциясы.

Е) атаулы төлемакының өсуі.

 1. Антинфляциялық стратегия нені көздемейді?

А) Қазына тапшылығын қысқартуды

В) ¥зақ мерзімді баға саясатын.

С) Қысқа мерзімді баға саясатын.

Д) Инфляциялық күтуден өтуді.

Е). Түлыну тауарларының жаппай импортын.

 1. ҚР-да қандай институт мемлекеттік қазьшаның жүру барысын

қадағалайды:

А) Ұлтгық банк

В) Ішкі істер министрлігі

С) Білім және ғылым министрлігі

Д) Экономика министрлігі

Е) Қаржы министрлігі

 1. Тежеуші ақша-несие саясатының мақсаты:

А) ақша ұсынысын қысқарту

В) ақша ұсынысын арттыру

С) ақшаға сұранысты шектеу

Д) несие нарығын кеңейту

Е) ақшаға сұранысты ынталандыру

 1. Ласпейрес жэне Пааше индекстерінің орташа мәнін есептейді:

А) Фишер индексі.

В) Пааше индексі.

С) Экоиомикалық өсу дәрежесі.

Д) Ласпейрес индексі.

Е) Өмір сүру индексі.

 

 

 

 

 

 

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here