Педагогика пәнінен тест

1101-нұсқа

Білім берушілік іс-әрекет субъектілері:

A) оқушы +
B) мұғалім +

C) білім беру мекемелері +

D) қоғам
E) ғалым және басқарушы

F) ата-ана
G) отбасы және мектеп
H) білім беру жүйесі

Биология бағыт өкілдері:

A) Э.Торндайк +
B) Ч.Ломброзо +
C) З.Фрейд +

F) Л.И.Божович
E) Н.К.Крупская
F) Л.С.Выготский
G) Ф.Энгнльс
H) Б.Г.Ананев

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

A) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы +

B) Жыныстық және рухани дамуы +
C) Жан – жақты тұтас жетілуі +

D) Өмірге деген көзқарасы
E) Дағдыларының қалыптасуы
F) Спортқа деген қызығушылығы
G) Түлек ретінде қалыптасуы
H) Оқуға деген ынтасының дамуы

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:

A) Эмпирикалық зерттеу әдістері +

B) Теориялық зерттеу әдістері +
C) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері +

D) Физикалық зерттеу әдістері
E) Мектептің оқу – тәрбие процесін жетілдіру әдістері

F) Оқу – тәрбие процесін зерттеу әдістері
G) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері
H ) Белгілі бір пән мазмұнының жетілдіру әдістері

Педагогикалық зерттеу әдістері:

A) бақылау +
B) іс – әрекет өнімдерін талдау +
C) эксперимент +
D) конспектілеу
E) социометрия
F) аннотация жасау
G) пікір жазу
H) рефентометрия

Тәрбие мақсаты:

A) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағыттылық +
B) міндеттер жүйесі+
C) тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі +
D) атa – ана міндеттері
E) тәрбиеленуші шешетін міндеттер
F) амалдар жүйесі
G) тәрбие сипаттамасы
H) мектептің мақсаты

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:

A) жалпы мәдени ортаның жағдайы +

B) білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері +
C) білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы +

D) жан – жақты білім берілуі
E) басқару органдарының қызметіне басшылық жасау
F) оқытудағы қөрнекілік принципті сақтау
G) жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсетілуі
H) жүйелілікті қамтамасыз ету

Дүниетаным:

A) Дүниеге дегкн қөзқарастар жүйесі +
B) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі +

C) Адамның өз – өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі +

D) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі
E) Мемлекеттің дамуына деген қөзқарастар жүйесі
F) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі
G) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
H) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

A) Оқу еңбегі +
B) Қоғамдық пайдалы еңбек +
C) Өзіндік қызмет еңбегі +
D) Ойындағы еңбек
E) Өндірістік еңбек
F) Оқудан тыс жасаған еңбек
G) Технологиялық еңбек
H) Отбасына жасаған еңбек

Ынталандыру еңбегі:

A) Мадақтау+
B) Жазалау+
C) Жарыс+

D) Тапсырма беру
E) Психологиялық әңгіме
F) Тәрбиелік жағдайы
G) Этикалық әңгіме
H) Сендіру

Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан ғалымдар:

A) А.С. Макаренко+
B) П.Н. Лепешинский+

C) Т.Е. Конникова+

D) Б.Н Журавлев
E) С.А. Александров
F) М.Л. Архангелский
G) В.А. Сидоров
H) В.И. Тимощенко

Сынып жеткшісінің міндеттері:

A) Диагностикалық міндеттер+
B) Болжамдық міндеттер+
C) Әлеуметтік міндеттер+
D) Дамытушылық міндеттер

E) Психологиялық міндеттер
F) Тәрбиелік міндеттер
G) Адамгершілік қарым – қатынас міндеттері
H) Педагогикалық міндеттер

ҚР Конституциясының 27 – тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

A) Неке мен отбасы аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында+
B) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы және міндеті +
C) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата – аналарына қамқорлық жасау тиіс +

D) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы
E) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметтік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет
F) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті

G) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында
H) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты

Оқытудың жалпы заңдылықтары:

A) Оқыту мазмұны+
B) Оқыту мақсаты+
C) Оқыту әдістері+
D) Оқыту формасы
E) Оқыту құралдары
F) Оқыту болжамдылығы
G) Оқыту нәтижелілігі
H) Оқыту тиімділігі

Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар:

A) Гераклит+
B) Песталоции+
C) Цицерон+

D) Демокрит
E) Ж.Ж. Руссо
F) А.Я. Коменский
G) Аристотель
H) Платон

16. Сабақтың нәтижелілігі байланысты:

A) Мұғалімнің дайындық деңгейіне +

B) Оқушылардың оқу – танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына +
C) Оқу іс – әрекетінің нәтижесін болжай алуына +
D) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне
E) Оқушылардың өзара қарым – қатынасына

F) Мұғаліммен оқушының қарым – қатынасына
G) Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне
H) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

A) М.А. Данилов+
B) И.Я. Лернер+
C) М.Н. Скаткин+
D) А.И. Пономарев
E) М.Л. Кочеткова

F) В.С.Никитин
G) К.С. Щитова
H) М.Д. Анищенко

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

A) А.М. Раевский+
B) В. Оконь+
C) И.Т. Волков+
D) В.В. Тихонов

E) К.И. Дружинин
F) М.В. Огородников
G) В.И. Безруков
H) В.Н. Иващенко

Оқушылардың оқыту белсенділік мәлелесін өңдеуге үлес қосқандар:

А) Р.Г.Лемберг+

В) И.Я.Лернер+

С) М.И:Махмутов+

D) В.И.Баженов

Е.М.И.Василев

F) С.Д.Железнова

G) А.В.Дуневскии

Н) К.Л.Гундарев

 1. Бақылаудың түрлері:

А. Алдын ала бақылау +

В. Күнделікті бақылау +

С. Қорытынды бақылау+

D. Кіріспе бақылау

Е. Негізгі бақылапу

F.ішінара бақылау

Фрондалды бақылау

Н. апталық бақылау

21.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А. В.В.Беспалько+

В. В.К.Дьяченко+

С. В.В. Данилов+

D. З.И.Тимофеева

Е. Н.И.Семенова

F.С.Д.Шатунов

 1. М.И.Харченко

Н. В.П.Корниенко

 1. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А. Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады +

В. Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады +

С. Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді +

 1. Оқушының өзінділік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

Е. Жеке адамның дүние танымын қалыптасуға бағытталады

 1. Жеке адамның әлеуиметтік жағдайына бағытталады
 2. оқушының оқу-тәорбие үдерісідегі қиындықтарын шешуге бағытталады

Н. Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А. Психологиялқ педагогикалық ықпалету әдістері +

В. әкімшілік ұйымдастыру әдістері +

С.қоғамдық әсер ету әдістері +

 1. Мектепшілік бағыттаушы әдістер

Е. әлеуметтік-педагогикалық әдістер

 1. Мектепшілік ұйымдастыру әдістепі
 2. G. Философиялық-әдіснамалық әдісстер

Н.қоғамдық пайдалы іс-әрекеттер әдістері

24.Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары

А.оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

В. Оқушылардың ұжымының қалыптасқандығы +

С. Оқушылар үлгерімі +

 1. D. Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

Е. Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

 1. Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы
 2. Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

Н. Оқушылар ұжымының дамығандығы

25.Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері

А. Шынайылық +

В. Жариялылық +

С. Еріктілік +

Мазмұндық

Е. әдістемелік

Көрнекілік

G. Ғылымилық

Н. Болжамдылық

 

1102- нұсқа

1.Педагогика,педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде

А) Педaгогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді +

В) Оқушының белсенділігін арттырады +

C) Теориялық білімдерді жинақтайды +

D) Тәрбиеленушінің тәрбиелік деңгейін жетілдіреді

F) Оқытудың принциптерін зерттейді

G) Практикалық білімдерді жинақтайды

H)Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді

2.Пәндік саралау негізі

А) кәсіби іс-әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау +

В) білімді терең игеруге деген қызығушылық +

C) пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі +

D) тұлғалық ерекшеліктер

E) дүниетанымдық ерекшеліктер

F) этникалық ерекшеліктер

G)ұлттық ерекшеліктер

 1. H) діни ерекшеліктер

3.Даму барысында адамда

А) Жеке тұлға ретінде қалыптасады +

В) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі+

 1. C) Санамен өзіндік сана қалыптасады +
 2. D) Маман иесі ретінде жетілді
 3. E) Өмірге деген көзқарас өзгереді
 4. F) Ғылымға деген қызығушылық оянды
 5. G) Білім мен өнерпаздығы дамиды

H)Ғылыми дүниетанымы қалыптасады

4.Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері

А) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері +

В) Эмперикалық зерттеу әдістері +

 1. C) Теориялық зерттеу әдістері +
 2. D) Белгілі пән мазмұнының жетілдіру әдістері

E)Оқу-тәрбие процестерін зерттеу әдістері

 1. F) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері
 2. G) Физикалық зерттеу әдістері

H)Мектептің оқу-тәрбие процесін жетілдіру әдістері

5.Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері

А) Ұлттық белгілері +

В) Интелектуалдық+

 1. C) Моральдік +
 2. D) Физиологиялық ерекшеліктері

E)Дене ерекшеліктері

 1. F) Ауралар
 2. G) Күші және жылдамдығы
 3. H) Орталық нерв жүйесінің қасиеттері
 4. Тұлғаның бағыттылығы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды

А) Мазмұндық +

В) Мақсаттық +

 1. C) Процессуалдық +
 2. D) Білімділік

E)Дамытушылық

 1. F) Тәрбиелік
 2. G) Оқытушылық
 3. H) Нәтижелік
 4. Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар

А) Білім беру салаларының жане сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы +

В) білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері+

 1. C) Жалпы мәдени ортаның жағдайы +
 2. D) басқару органдарының қызметіне басшылық жасау

E)оқытудағы көрнекілік принципті сақтау

 1. F) жан-жақты білім берілуі
 2. G) жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсетілуі
 3. H) жүйелікті қамтамассыз ету
 4. Дүниетаным

А) дүниеге деген көз қарастар жүйесі+

В) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көз қарастар жүйесі+

 1. C) адамның алатын орнына деген көз қарастарының +
 2. D) мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

E)мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

 1. F) қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі
 2. G) сынып ұжымының алатын орнына деген көзоқарастар жүйесі

H)мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

 1. Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі

А) оқу еңбегі +

В) қоғамдық пайдалы еңбек +

 1. C) өзіндік қызмет еңбегі +
 2. D) ойындағы еңбек

E)өндірістік еңбек

 1. F) технологиялық еңбек
 2. G) отбасына жасаған еңбек
 3. H) оқудан тыс жасаған еңбек
 4. Іс-әрекеттің ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері

А) жаттығу +

В) сендіру +

 1. C) тапсырма беру+
 2. D) тәрбиелік жағдайлар
 3. E) мадақтау
 4. F) дәріс
 5. G) этикалық әңгіме

H)жазалау

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог ғалымдар

А) Т.Е.Конникова+

В) П.Н.Лепешинский+

 1. C) А.С.Макаренко+
 2. D) Б.Н.Журавлев

E)В.И.Тимошенко

 1. F) М,Л.Архенгельский
 2. G) В.А.Сидоров
 3. H) С.А.Александров
 4. Сынып жетекшісінің міндеттері

А) Болжамдық міндеті +

В) Әлеуметтік міндеттер+

 1. C) Диагностикалық міндеттер+
 2. D) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

E)педагогикалық міндеттер

 1. F) Психологиялқ міндеттер
 2. G) Тәрбиелік міндеттер
 3. H) Дамытушылық міндеттер
 4. ҚР Конститутциясының 27 -тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі

А) баларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті +

В) Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында+

 1. C) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалр еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық хасауы тиіс +
 2. D) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты

E)Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті

 1. F) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауғ,а құқылы
 2. G) Отбасы және отбасы мүшелері өзінің әлеуметтік және материялдық жағдайларын жақсартуға қоғам көмектесу қажет

H)отбасы және отбасы мүшелері қоға м қамқорлығының аясында

 1. Оқудың жеке заңдылықтары

А) Гносеологиялық+

В) Ұйымдастырушылық+

 1. C) Жеке дидактикалық+
 2. D) Болжамдылық

E)Философиялық

 1. F) Жобалаушылық
 2. G) Басқарушылық

H)Педагогикалық

 1. Білім мазмұнының формальді теориясын ұстанушылар

А) Цицерон+

В) Пестолицци+

 1. C) Гераклит +
 2. D) А.Я Коменский

E)Платон

 1. F) Демокрит
 2. G) Аристотель

H)Ж.Ж.Руссо

16.Сабақтың нәтижелілігі байланысты

А) Оқу іс-әркетінің нәтижесін болжай алуына +

В) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына +

 1. C) Мұғалімнің дайындық деңгейіне +
 2. D) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына
 3. E) Мұғалім мен оқушының қарым қатынасына
 4. F) Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне
 5. G) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейціне
 6. H) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне
 7. И.П.Подласый бойынша оқыту әдістері:

А) Көрнекілік +

В) Сөздік +

 1. C) Педагогикалық +
 2. D) Теориялық
 3. E) Мазмұндық
 4. F) Психологиялық
 5. G) Практикалық
 6. H) Технологиялық
 7. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

А) А.М. Раевский+

В) В. Оконь+

 1. C) И.Т: Волков+
 2. D) М.В. Огордоников
 3. E) В.Н. Ивашенко
 4. F) В.В. Тихонов
 5. G) В.И.Безруков
 6. H) К.И. Труженин
 7. Оқушылардың оқйту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

А) М. И: Махмудов+

В) И.Я.Лернер+

 1. C) Р.Г. Лемберг+
 2. D) А.В. Дунаевский
 3. E) К.Л. Гундарев
 4. F) В.И. Баженов
 5. G) М.И. Василев
 6. H) С.Д. Железнова
 7. Бақылаудың түрлері:

А) қорытынды бақылау+

В) күнделікті бақылау+

 1. C) алдын ала бақылау+
 2. D) ішінара бақылау
 3. E) апталық бақылау
 4. F) негізгі бақылау
 5. G) кіріспе бақылау
 6. H) фронтальды бақылау
 7. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар

А) В.К. Дьяченко +

В) В.В. Безпалко+

 1. C) В.П. Корниенко +

D) Н.И Семионова

E) З.И. Тимофеева

F) М.И. Харченко

G) В.В. Данилов

H) С.Д. Шатунов

Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А) жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады +

В) жеке адамның қоғам мен өмірге биімделуін қамтамасыз етеді +

C) оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады +

D) жеке адамның әлеуметтік чжағдайына бағытталады

E) оқушының өзіндік жұмыстарын ұйәымдастыруға бағытталады

F) оқушының оқу- тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

G) оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

H) жеке адамның дүниетанымын қалыптасуына бағытталады

Басқару іс-әркеттірі үдерісіндегі қызметтер:

А) ұйымдатыру+

В) мақсаттарды айқындау+

C) жоспарлау+

D) бағыттау

E) жобалау

F) кеңес беру

G) жетекшілік жасау

H) сендіру

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпааттың түрі:

А) жедел ақпарат +

В) практикалық ақпарат +

C) бастапқы ақпарат +

D) вариативтік ақпарат

E) тактикалық ақпарат

F) негізгі ақпарат

G) мазмұндық ақпарат

H) жалпы ақпарат

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) жариялылық +

В) еріктілік +

C) шынайылылық +

D) мазмұндық

E) болжамдылық

F) ғылымлық

G) көрнекілік

H) әдістемелік

 

1103-нұсқа

1.Педагогиканың технологиялық қызметтері

А) ықпал таныту немесе амал тұрғысынан келу+

В) жаңалық ендіру+

С) жобалау+

D) түсіндіру

Е) болжау

F) бағыттау

G) дамыту

H) әңгіме

2.Тұлғаға тән қасиеттер

А) әлеуметтік функцияларды атқаруы+

В) әлеуметтік мәні болуы +

С) психологиялық дамытудың белгілі бір деңгейі+

D) биологиялық жетілуі

Е) физиологиялық қажеттіліктері

F) инстинктер

G) табиғи қажеттіліктері

H) акселерация

3.Даму барысында адамда

А) сана мен өзіндік сана қалыптасады+

В) дербес жаңартушы іс-әрекет иесі болып жетіледі+

С)жеке тұлға ретінде қалыптасады+

D) ғылыми дүниетанымы қалыптасады

Е) ғылымға деген қызығушылығы оянады

F)өмірге деген көзқарас өзгереді

G) маман иесі ретінде жетілуі

H)білім мен өнерпаздығы дамиды

4.Педагогиклық зерттеулердің әдіснамалық принциптері

А) зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі+

В) бір құбылысты екіншілерімен өзара қатнаста байланыстыра зерттеу+

С) құбылыстарды даму барысында зерттеу+

D)оқу процесін зертту

Е)бір құбылысты екіншілерімен сіәйкестендіру

F) бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

G) зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

H) заңдылықтарды танып білу

5.Ғылыми-педагогикалық зерттеулер

А)іргелі+

В) теориялық+

С) қолданбалы+

D)әдістемелік

Е) практикалық

F) технологиялық

G)техникалық

H)психологиялық

6.Әңгімелесу түрлері

А)жеке этикалық+

В) эпизодтық+

С) әңгімелесу-экспромт+

D) диалогтық

Е)ынталандырушы

F) мадақтаушы жазалаушы

G)диагностиклық

H) жазалаушы

7.Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді

А) ақыл-ойды дамытуға+

В)толеранттылықты

С)адамгершілікті дамытуға+

D) ерікті дамытуға+

Е) жауынгерлікке

F)ұлтшылыққа

G) сезімге

H)руханилықты дамытуға

8.Дүниетаным

А) дүниеге деген көзқарастар жүйесі +

В) адамның өз-өзіне қатнасына деген көзқарастар жүйесі +

С) адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі +

D) мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

Е)сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

F) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

G) мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

H)мектеп ұжымының алатын орнына көзқарастар жүйесі

9.Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары

А) дене тәрбиесі +

В) ғылыми дүниетаным тәрбиесі +

С) эстетикалық тәрбие+

D) экономикалық тірбие

Е) мемлекеттік тәрбие

F)қоғамдық тәрбие

G)психологиялық тәрбие

H) экологиялық тәрбие

10.Сананы қалыптастыру әдістері

А) эстетикалық әңгіме+

В)сендіру+

С) түсіндіру+

D) жазалау

Е)психологиялық әңгіме

F)мадақтау

G) дәріс

H)саяси әңгіме

11.Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты

А)мұғалім позициясына +

В) мектепте ұйымдатырылатын жұмыстардың тиімділігіне +

С) қойылатын талаптардың мазмұнына +

D) сұранысқа ие болуына

Е)мектеп директорының позициясыра

F)сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

G)мектепте ұйымдстырылатын жұмыстардың көлеміне

H) директор орынбасарының позициясына

12.Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыр

А)сыныптағы мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру +

В) топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыр +

С) өмірді түсініп,сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыр +

D)оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

Е) оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыр

F)топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыр

G) сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыр

H)сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыр

13.Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан

А) баланы сол қалпында сүю,құрметтеу +

В)баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды +

С)балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны шын көңілден шыққандығы +

D)баланы тәрбиелеуде,өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру

Е)балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ,оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет

F)балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады

G)баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқым қуалаушылығына назар аудару

H) баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасан

14.Оқытудың жеке заңдылықтары

А)гносеологиялық +

В) жеке дидактикалық +

С) ұйымдастырушылық +

D)жобалаушылық

Е)болжамдылық

F)басқарушылық

G)философиялық

H) педагогикалық

15.Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері

А) мемлекеттік +

В) ұлттық-аймақтық +

С)мектептік +

D) бүкіл әлемдік

Е)жалпы қоғамдық

F) жалпы адамзаттық

G)ұлттық мемлекеттік

H)аудандық-қалалық

16.Оқытуды ұйымдастыру формалары

А) оқу саяқаты(экскурсия) +

В) сабақ +

С) семинар +

D)ата-аналармен жұмыс

Е)сендіу

F) қоғамдық жұмыс

G) жаттығу

H) түсіндіру

17.Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар

А)М.Н.Скаткин +

В) М.А.Данилов +

С) И.Я.Лернер +

D)К.С.Щитова

Е)В.С.Никитин

F)М:Л.Кочеткова

G) М.Д.Анищенко

H) А.И.Пономарев

18.Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар

А) Б.Г.Есипов +

В)Н.К.Крупская +

С)А.С.Макаренко +

D)М.И.Калинин

E)Н.Д.Алексеев

F)И.В.Смирнов

G)В.А.Борщевский

H) П.П.Демьянов

19.Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:

А)В.В.Давыдов +

В) Б.Г.Есипов +

С)Л.С.Выготский +

D)В.И.Малиновский

E)Н.В.Петрова

F)Д.С.Кондратенко

G) М.Н.Сергеева

Н) В.Д.Кононов

20.Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер

А) алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білу +

В) алынған білімдердің негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру +

С)өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы +

D) алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

Е)өткен тақырыптардың мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

F) өткен тақырыптардың мазмұнының талдай білуі

G)алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

H) өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

21.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.В.Данилов +

В) В.К.Дьяченко +

С) В.В.Беспалко +

D) М.И.Харченко

Е) З.И.Тимофеева

F)Н.И.Семенова

G)В.П.Корниенко

H) С.Д.Шатунов

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар

А) оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады +

В)жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді +

С) жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады +

D)оқушының өзіндік жұмысын орындауға бағытталады

Е) жеке адамның қоғам мен өмірге бнйімделуін қамтамасыз етеді

F) оқушының оқу тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

G)жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

H) оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

23.Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А)психологиялық-педагогиклық ықпал ету әдістеру +

В)қоғамдық әсер ету әдістері +

С) әкімшілік ұймдастыру әдістері +

D)әлеуметтік педагогикалық әдістер

Е)мектепшілік бағытаушы әдістепрі

F)қоғамдық пайдалы іс-әрекеттер әдістері

G)философиялық әдіснамалық әдістері

H) мектепшілік ұйымдастыру әдістері

24.Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпаратын түрі

А) жедел ақпарат +

В) тактикалық ақпарат +

С)бастапқы ақпарат +

D)негізгі ақпарат

Е)вариятивтік ақпарат

F) тақырптық ақпарат

G)мазмұндық ақпарат

H) жалпы ақпарат

25.Мұғалімдерді аттестациалау (сараптау) прнцптері

А)еріктілік +

В) шынайылық +

С) жариялылық +

D) әдістемелік

Е)болжамдылық

F) көрнекілік

G)ғылмилық

H)мазмұндық

 

1104- нұсқа

Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:

А) Қожасының баласын жетектеуші құл +

В) Баланы жетектеуші +

С) Тәрбие туралы ғылымның аты +

Д) Қоғамды тәрбиеге бағыттаушы

Е) Білім беруде озат тәжірибеге сүйенуші

F) Білім алушыға насихат беруші

G) Оқушыға білім беруші

H) Адам баласына білім беруші

И.С. Якиманская тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрді үш негізгі топқа бөлді:

А) пәндік- дидактикалық +

В) психологиялық +

С) әлеуметтік-педагогикалық +

Д) дамытушылық

Е) тәжірибеге бағдарланған

F) білімге бағдарланған

G) тәрбиелік

H) қалыптастырушылық

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

А) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы +

В) Жыныстық және рухани дамуы +

С) Жан-жақты тұтас жетілуі +

Д) Дағдыларының қалыптасуы

Е) Оқуға деген ынтасының дамуы

F) Тұлек ретінде қалыптасуы

G) Өмірге деген көзқарасы

H) Спортақа деген қазығушылығы

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

А) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу +

В) Құбылыстарды даму барысында зерттеу +

С) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі +

Д) Оқу процесін зерттеу

Е) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

F) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

G) Бір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру

H) Заңдылықтарды танып білу

Сауал-сұрақ әдістері:

А) сауалнама +

В) әңгімелесу +

С) интервью алу +

Д) мониторинг

Е) бақылау

F) эксперименттік бағалау әдісі

G) рангілеу

H) тіркеу

Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары:

А) ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру +

В) мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсету +

С) пәнаралық байланыстарды іске асыру +

Д) тәрбиелік шаралар ұйымдастыру

Е) дін мен ғылымның байланысын ашу

F) діни білімдер қалыптастыру

G) іскерліктер жүйесі қалыптастыру

H) арнайы пәндер енгізу

Мектеп жоспарлары:

А) жылдық жоспар +

В) статегиялық жоспар +

С) перспективалық жоспар +

Д) жеке мұғалім жоспары

Е) сынып жоспары

F) сабақ жоспары

G) тоқсандық жоспар

H) оқушылар жоспары

Дүниетанымның формалары:

А) Діни +

В) Мифологиялық +

С) Саяси +

Д) Қоғамдық

Е) Тарихилық

F) Әлеуметтік

G) Ағартушылық

H) Көркемдік

Тәрбиелік әс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін қсынылатын бағыттары:

А) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі +

В) Эстетикалық тәрбие +

С) Дене тәрбиесі +

Д) Экономикалық тәрбие

Е) Экологиялық тәрбие

F) Мемлекеттік тәрбие

G) Психологиялық тәрбие

H) Қоғамдық тәрбие

Ынталандыру әдістеріне жатады:

А) Мадақтау +

В) Жазалау +

С) Жарыс +

Д) Сендіру

Е) Психологиялық әңгіме

F) Тапсырма беру

G) Этикалық әңгіме

H) Тәрбиелік жағдайлар

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

А) Л.С. Выготский +

В) С.Т. Щацкий +

С) П.П. Блонский +

Д) К.И. Трущинский

Е) М.С. Воренецкий

F) В.А. Сластенин

G) В.В. Иванов

H) М.И. Калинин

Сынып жетекісінің міндеттері:

А) Болжамдық міндеттер +

В) Әлеуметтік міндеттер +

С) Диагностикалық міндеттер +

Д) Тәрбиелік міндеттер

Е) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

F) Психологиялық мәндеттер

G) Дамытушылық міндеттер

H) Педагогикалық міндеттер

Отбасының негізгі қызметтері:

А) Ұрпақ жалғастыру +

В) Тәрбиелеу +

С) Шаруашылық-экономикалық+

Д) Қайта дамыту

Е) Саяси-экономикалық

F) Қайта тәрбиелеу

G) Экологиялық-шарашылық

H) Қайта қалыптастыру

Оқыту ұстанымдары:

А) Ғылыми +

В) Жеткіліктік +

С) Көрнекілік +

Д) Болжамдық

Е) Басқарушылық

F) Әдістемелік

G) Ұйымдастырушылық

H) Мазмұндық

Білім беру жүйесінің негіхгі нормативтік құжаттары:

А) Оқу бағдарламалары+

В) Оқулықтар+

С) Оқу жоспары+

Д) Оқушылардың күнделігі

Е) Оқу мазмұны

F) Мектептің төлқұжаты (паспорты)

G) Оқытушының журналы

H) Мектептің уставы

Оқытуды ұйымдастыру формалары:

А) Семинар+

В) Сабақ+

С) Оқу саяхаты (экскурсия)+

Д) Ата-аналармен жұмыс

Е) Түсіндеру

F) Сендіру

G) Қоғамдық жұмыс

H) Жаттығу

Ю.К. Бабанский оқыту әдісін бөледі:

А) Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері+

В) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері+

С) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ындаландыру әдісі+

Д) Практикалық және оқыту-өндірістік еңбек әдістері

Е) Оқыту процесінде оқушылармен қарым-ұатынас жасау әдістері

F) Оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері

G) Көрнекілік және оны практикада қолдану әдістері

H) Оқытуда өзін-өзі басқару әдістері

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

А) И.Т. Волков+

В) В. Оконь+

С) А.М. Раевский+

Д) В.В. Тихонов

Е) В.И. Безруков

F) М.В. Огородников

G) К.И.Дружинин

H) В.Н. Иващенко

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

А) И.Я. Лернер +

В) Р.Г. Лемберг +

С) М.И. Махмутов +

Д) К.Л. Гундарев

Е) А.В. Дунаевсикий

F) М.И. Васильев

G) С.Д. Железнова

H) В.И. Баженов

Бақылаудың түрлері

А) Алдын ала бақылау +

В) Күнделікті бақылау +

С) Қорытынды бақылау +

Д) Негізгі бақылау

Е) Кіріспе бақылау

F) Фронтальды бақылау

G) Апталық бақылау

H) Ішінара бақылау

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.В. Беспалько+

В) В.В. Днилов+

С) В.К. Дьяченко+

Д) С.Д. Шатунов

Е) З.И. Тимофеева

F) Н.И. Семȅнова

G) В.П. Корниенко

H) М.И. Харченко

Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жырдар:

А) 2007+

В) 1999+

С) 1992+

Д) 2009

Е) 2001

F) 1998

G) 2005

H) 1991

Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері+

В) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері+

С) Қоғамдық әсер ету әдістері+

Д) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

Е) Мектепішілік-ұйымдастыру әдістері

F) Қоғамдық- пайдалы іс-әрекеттер әдістері

G) Философиялық- әдіснамалық әдістері

H) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) Оқушылар ұжымының қалыптасқандағы+

В) Оқушылардың үлгерімі+

С) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі+

Д) Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

Е) Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

F) Оқушылар ұжымының дамығандығы

G) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

H) Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Шынайлылық+

В) Жариялылық+

С) Еріктілік+

Д) Ғылымилық

Е) Көрнекілік

F) Мазмұндық

G) Әдістемелік

H) Болжамдылық

 

1105 – нұсқа

1 Білім беру философиялық функциялар

А.Сипаттаушы және түсіндірушілік +

В. Болжамдық+

С.Түрлендірушілік+

Д.Анықтаушы

Е.Теориялық және практикалық

Қолданбалы

G Зерттеушілік

H.Диагностикалық

2 Этномәдени білім беру міндеттері

А.Көп тілді индивид қалыптастыру+

В. Этномәдени сәйкестілігін ескеру +

С. Мәдени интеграцияғак бағдарлау +

Д. Политехникалық білім беру

Е. Технихалық білім беру

F Дене мәдениетін дамыту

G.Инттелектуалдылық қабілеттерді дамыту

H.Арнайы қабілеттерді дамыту

3 Баланың өмірлік жолын айқындайды

А.Отбасы жағдайы +

В. Ата-аналардың кәсіптері+

С. Ата-аналарының материялдық жағдайы+

Д.Сынып ұжымы

Е. Мұғалымдер іс-әрекеті

Қоғамдағы жағдай

G.Мемлекет саясаты

H.Әлеуметтік орта

4 Ғылыми педагогикалық зерттеу әдісттері

А.Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдісттері+

В. Эмперикалық зерттеу әдістері +

С. Теориялық зерттеу әдістері +

Д.Белгілі бір пән мазмұнын жетілдіру әдістері

Е. Оқу-тәрбие процесін зерттеу әдісттері

Мектептің оқу тәрбие процесін жетілдіру әдістері

G.Физикалық зерттеу әдістері.

H.Оқушыларды үлгерімін зерттеу әдістері

5 Сауал сұрақ әдістері

А. Әңгімелесу +

В. Интервью алу+

С.Сауалнама+

Д.Бақылау

Е.Маниторинг

Рангілеу

G.Эксперттік бағалау әдісі

Тіркеу

6 Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша)

А. Тәрбиелік және дамытушылық +

В. Ағартушылық және ұйымдастырушылық +

С. Болжамдық +

Д. Баға беру

Е. Ақпараттық және құндылық

Дидактикалық және ақпараттық

G.Мотивациялық

H.Ынталандырушылық

Мектепішілік басқару фунцйялары

А. Талдау +

В. Ұйымдастырушылық+

С. Бақылау +

Д. Мотйфтендіру

Е. Белсендіру

Жоспарлау

G Жобалау

H Қадағалау

8.Дүниетаным

А. Адамын өз өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі +

В. Адамнын алатын орнына деген көзқарастар жүйесі +

С. Дүниеге деген көзқарастар жүйесі +

Д. Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Е. Қоғамнын жағдайына деген көзқарастар жүйесі

Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

9 Тәрбие бағыттары

А. Құқықттық тәрбие+

В.Азаматтық тәрбие+

С. Эстетикалық тәрбие+

Д. Ақпараттық тәрбие

Е.Қоғамдық тәрбие

F Психологиялық тәрбие

G Тұлғлық тәрбие

H Мемлекеттік тәрбие

10 Тәрбиенің құрал жабдықтарына қойылаты талаптар

А Экологиялық талаптарға сай болуы+

В Эстетикалық талаптарға сай болуы+

С Гигеналық талаптарға сай болуы+

Д Оқушының талаптарына сай болуы

Е Педагогикалық талаптарға сай болуы

F Қоғамдық талапттарға сай болуы

G Құқықтық талаптарға сай болуы

H Мектептің талаптарына сай болуы

11 Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет- сапаларына көңіл бөлген ғалымдар

А. В.А Сластенин +

В.Н.Д.Хмель+

С.К.Успанов+

Д.Д.И.Мещеряков

Е.В.Д.Овсянников

F.М.В.Волошин

G.П.П.Власенко

H.К.И.Иванов

12 Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері

А Жүйенің қалыптасуы+

В Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау +

С Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру +

Д Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі

Е Оқушылардын өзара қарым қатынасын зерттеу

F.Оқушылар ұжымын зерттеу

 1. Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау

H Жүйенің дамуы

13 ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі

А Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс +

В Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті+

С Неке мен отбасы аналық әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясына+

Д Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметтік және материялдық жағдайларын жақсартуда қоғам көмектесу қажет

Е Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам Қамқорлығының аясында

F Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті

G Неке мен отбасы баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты

H Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы

14 Оқытудың жеке заңдылықтары

А. Жеке дидактикалық+

В. Ұйымдастырушылық+

С. Гносологиялық +

Д. Философиялық

Е. Жобалаушылық

F.Педагогикалық

G.Басқарушылық

 1. Болжамдық

15 Білім мазмұнының формальды теориясы ұстанушылар

А. Цицерон +

В. Гераклит +

С.Песталоцци +

Д.Аристотель

Е.Ж..Ж..Руссо

 1. Платон
 2. G. А.Я.Коменский

H.Демокрит

16.Оқытуды ұйымдастыру формалары

А.Семинар+

В. Сабақ+

С.Оқу саясаты (экскурсия)+

Д.Сендіру

Е.Ата-аналармен жұмыс

F.Қоғамдық жұмыс

G.Жаттығу

 1. Түсіндіру

17.Ю.К.Бабаныский оқыту әдісін бөледі

А. Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі+

В.Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері +

С. Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері+

Д.Оқыту процесінде оқушылармен қарым-қатынас жасау әдістері

Е. Оқытуда өзіндік-өзі басқару әдістері

F.Оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері

 1. Практикалық және оқыту-өндірістік еңбек әдістері

H.Көрнекілік және оны практикада қолдану әдістері

18.Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар

А.Н.К.Крупская+

В. П.П.Блонский+

С. А.С.Макаренко+

Д.И.В.Смирнов

Е. П.П.Демьянов

 1. Н.Д.Алексеев

G.М.И.Калинин

 1. В.А.Борщевский

19.Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары

А. А.Құнанбаев +

В. Ы.Алтынсарин+

С. М.Жұмабаев +

Д.М.Мақатаев

Е. Ш.Уалиханов

 1. М.Дулатов

G.Б.Майлин

 1. С.Сефулин

20.Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер

А. Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі+

В. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы+

С. Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі +

Д. Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

Е. Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейінсалыстыру

F.Алынған білімдер негізінде ойлау қызыметін орындай алуын тексеру

 1. Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

H.Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

21.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар

А. В.К.Дьяченко +

В. В.В.Беспалько +

С.В.В.Данилов+

Д. С.Д.Шатунов

Е.З.И.Тимофеева

F.М.И.Харченко

G.В.П.Корниенко

 1. Н.И.Семенова

22.Қазақстан Республикасында “Білім беру туралы” Заңдар қабылданган жылдар

А. 1999+

В. 2007+

С.1992+

Д. 1991

Е.2005

 1. 1998

G.2001

H.2009

23.Басқару әдістерінің негізгі топтары

А.Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері+

В. Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері +

С.Қоғамдық әсер ету әдістері +

Д.Мектепшілдік-ұйымдастыру әдістері

Е. Мектепшілдік-бағыттаушы әдістері

F.Әлеуметтік педагогикалық әдістер

G.Философиялық-әдіснамалық әдістер

H.Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

24.Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі

А. Бастапқы ақпарат+

В. Тактикалық ақпарат+

С. Жедел ақпарат +

Д. Жалпы ақпарат

Е. Негізгі ақпарат

 1. Тақырыптық ақпарат
 2. Мазмұндық ақпарат
 3. Варианттық ақпарат
 4. Мұғалімді аттестациялау (сараптау) принциптері

А.Жариялылық+

В.Еріктілік+

С. Шынайлылық+

Д.Көрнекілік

Е. Әдістемелік

F.Болжамдық

G.Мазмұндық

H.Ғылымилық

 

1106-нұсқа

 1. Педагогикалық продцестің ұйымдастырушылық формалары:

А) Ұжымдық+

В) Жеке+

С) Топтық+

 1. D) Көрнекілік

Е) Түсіндіру

 1. F) Жаттығу
 2. G) Технология
 3. H) Принциптер
 4. Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды:

А) Дүниетанымдық ерекшеліктер +

В) Діни ерекшеліктер +

С) Этникалық ерекшеліктер +

 1. D) Пәндік мазмұнды оқушылардың таңдауы

Е) Ғылыми бағыттар

 1. F) Пәндік арнайы сыныптар
 2. G) Кәсіби іс-әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағыттау
 3. H) Мазмұнды терең игеруге деген қызығушылыққу
 4. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

А) тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы +

В) жан-жақты тұтас жетілуі+

С) Жыныстық және рухани дамуы+

 1. D) өмірге деген көзқарас
 2. E) Спортқа деген қызығушылығы
 3. F) дағдыларының қалыптасуы
 4. G) оқуға деген ынтасы
 5. H) түлек ретінде қалыптасуы
 6. Педагогикалық эксперимент міндеттері:

А) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен мәнін зерттеу

В) Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру

С) Педагогикалықт құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы

 1. D) Оқушылардың оқу үлгерімін өлшеу

Е) Педагогикалық заңдылықтардың мәнін зертеу

 1. F) Оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы
 2. G) Балалар ұжымына зертеушінің белсенді ықпал жасауы
 3. H) Педагогикалық процестің нәтижелігін зерттеу

5.Сауал-сұрақ әдістері:

А) Әнгімелесу+

В) Интервью алу+

С) Сауалнама+

 1. D) Тіркеу

Е) Эксперттік бағалау әдісі

 1. F) Бақылау
 2. G) рангілеу
 3. H) мониторинг
 4. Педагогика практикасы тарихындағы тәрбие жүйелері:

А) Джентельменді қалыптастыру+

В) Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу+

С) Афиналық +

 1. D) Отбасы тәрбиесі

Е) Мектеп тәрбиесі

 1. F) Ауылдық
 2. G) Қоғам тірбиесі
 3. H) Қалалық
 4. Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай төмендегідей бөлінеді:

А) Негізгі орта және жалпы орта білім +

В) Мектепке дейінгі білім +

С) Бастауыш білім +

 1. D) Жоғары білім

Е) Бастапқы білім

 1. F) Негізгі білім
 2. G) Жоғарыдан кейінгі білім
 3. H) Орта білім
 4. Дүниетаным:

А) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі+

В) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі +

С) Адамның өз-өзне қатынасына деген көзқарастар жүйесі+

 1. D) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Е) Мектептің жағдайна деген көзқарастар жүйесі

 1. F) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі
 2. G) Сынып жұмысының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
 3. H) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі
 4. Тәрбие бағыттарының түрлері:

А) Еңбек тәрбиесі+

В) Экономикалық тәрбие+

С) Экологиалық тәрбие +

 1. D) Тұлғалық тәрбие

Е) Психологиалық тәрбие

 1. F) Қоғамдық тәрбие
 2. G) Мемлекеттік тәрбие
 3. H) Әлеуметтік тәрбие
 4. Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:

А) Экологиялық талаптарға сай болуы +

В) Гигиеналық талаптарға сай болуы+

С) Эстетикалық талаптарға сай болуы+

 1. D) Оқушының талаптарына сай болуы

Е) Қоғамдық талаптарға сай болуы

 1. F) Педагогикалық талаптарға сай болуы
 2. G) Құқықтық талаптарға сай болуы
 3. H) Мектептің талаптарына сай болуы
 4. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

А) П.П.Блонский +

В) С.Т.Щацкий +

С) Л.С.Выготский+

 1. D) М.И.Калинин

Е) В.А.Сластенин

 1. F) К.И.Трущинский
 2. G) В.В.Иванов
 3. H) М.С.Воронецкий
 4. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:

А) Баланың денсаулығын сақтау +

В) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық +

С) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу +

 1. D) Баланың шығармашылығын дамыту

Е) Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру

 1. F) Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту
 2. G) Баланың ақыл-ойын дамыту
 3. H) Баланың рухани байлығын дамыту
 4. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

А) неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында +

В) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті+

С) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс +

 1. D) Отбасы мен отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында

Е) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметтік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет.

 1. F) Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті
 2. G) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы
 3. H) неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты
 4. Оқыту ұстанымдары:

А) Жеткіліктік+

В) Ғылымилық +

С) Көрнекілік +

 1. D) Басқарушылық

Е) Әдістемелік

 1. F) Болжамдылық
 2. G) Мазмұндық
 3. H) Ұйымдастырушылық
 4. Оқыту ұстанымдары:

А) Көрнекілік +

В) Саналылық және белсенділік+

С) Жүйелілік+

 1. D) Ұйымдастырушылық

Е) Мазмұндық

 1. F) Болжамдылық
 2. G) Басқарушылық
 3. H) Әдістемелік
 4. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:

А) Білім, білік және дағдыларды тексеру+

В) Жаңа білім материалын хабарлау +

С) Білімді бекіту+

 1. D) Біліктілікті қалыптастыру

Е) Бақылу жүргізу

 1. F) Оқу саяхаттары
 2. G) Өткен материалды қарастыру
 3. H) Факультативтер
 4. Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:

А) Әңгімелей отырып бекіту +

В) Әңгімелей отырып баяндау+

С) Баяндап айту+

 1. D) Әңгімелеп мазмұндау

Е) Әңгімелеп айту

 1. F) Баяндап оқып беру
 2. G) Әңгімелеп бағыттау
 3. H) Әңгімелеп жеткізу
 4. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:

А) Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы+

В) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы+

С) Жалпы нәтижелердің болуы+

 1. D) Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

Е) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

 1. F) Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау
 2. G) Іс-әрекет барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару
 3. H) Ұжымдық іс-әрекеттер барысында, әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы
 4. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:

А) В.В.Давыдов +

В) Л.С.Выготский+

С) Б.Г.Есипов+

 1. D) Д.С.Кондратенко

Е) В.И.Малиновский

 1. F) М.Н.Сергеева
 2. G) Н.В.Петрова
 3. H) В.Д.Кононов
 4. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер:

А) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы+

В) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру +

С) Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі+

 1. D) Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

Е) Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

 1. F) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру
 2. G) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру
 3. H) Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру
 4. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.Ф.Шаталов+

В) С.Н.Лысенкова+

С) Е.Н.Ильин +

 1. D) С.Д.Муравьев

Е) И.Н.Хрусталев

 1. F) М.С.Важенина
 2. G) В.Д.Холодова
 3. H) Н.И.Коротова
 4. Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы заңдар қабылданған жылдар:

А) 1999+

В) 1992+

С) 2007+

 1. D) 2001

Е) 2005

 1. F) 1991
 2. G) 1998
 3. H) 2009
 4. Басқару іс-әрекет үдерісіндегі қызметтер:

А) Ұйымдастыру+

В) Жоспарлау +

С) Мақсаттарды айқындау+

 1. D) Бағыттау

Е) Жобалау

 1. F) Кеңес беру
 2. G) Жетекшілік жасау
 3. H) Сендіру
 4. Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) оқушылардың үлгерімі +

В) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы +

С) оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

 1. D) оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

Е) оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

 1. F) оқушылар ұжымының дамығандығы
 2. G) оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы
 3. H) оқушылардың тәрбиелік деңгейлері
 4. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Шынайылық +

В) Еріктілік +

С) Жариялылық +

 1. D) Әдістемелік

Е) Көрнекілік

 1. F) Болжамдылық
 2. G) Ғылымилық
 3. H) Мазмұндық

 

1107-нұсқа

 1. Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:

А. Әдіс туралы ғылым +

В. зерттеу үдерісі туралы ілім+

С. Бір нәрсені тану туралы ғылым+

Д. Тәрбие құралдары туралы ілім

Е. Тәрбие ұстанымдарын зерттейтін ғылым

 1. Оқыту ұстанымдарын зерттейтін ғылым
 2. Тіл туралы ғылым
 3. Баланың дамуын зерттейтін пән
 4. Тұлға дамуының негізгі бағыттары

А. Әлеуметтік +

В. Дене +

С. Психикалық +

Д. Эмоциялдық

Е. Қызығушылдық

 1. Тәрбиелік
 2. Білімдік
 3. Танушылық
 4. Даму барысында адамда

А. Сана мен өзіндік сана қалыптасады +

В. Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі+

С. Жеке тұлға ретінде қалыптасады+

Д. Ғылымға деген қызығушылық оянады

Е. Білім мен өнерпаздығы дамиды

 1. Маман иесі ретінде жетілді
 2. Өмірге деген көзқарас өзгереді
 3. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады
 4. Педагогикалық эксперимент кезеңдері

А. Анықтаушы кезең +

В. Қорытынды кезең+

С. Қалыптастырушы кезең+

Д. Танысу кезеңі

Е. Практикалық кезең

F.Нәтиже алу кезең

 1. Статистикалау кезеңі
 2. Мазмұндық кезең
 3. Әдіснама деңгейлері

А. Нақты ғылымилық +

В.Жалпы ғылымилық +

С. Философиялық+

Д. Кіріктірушілі

Е. Ғылым аралық және техникалық

 1. Әдістер жүйесі

G.Әдістемелік

 1. Танымдық
 2. Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері

А.ғылыми философиялық білімдер+

В. Ғылыми жетістіктер +

С. Шындықты тану әдістері+

Д. Тұрмыстық көзқарастар

Е. Мифологиялық білімдер

 1. Дағдылар
 2. Практикалық іскерліктер
 3. Діни білімдер
 4. Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары

А. Азаматтардың толық қанды сапалы білім алуын қамтамасыз ету +

В. Білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру +

С. Білім беру кеңістігін сақтау +

Д. Білім беру мекемелерін жетілдіру

Е. Білім беруді реттеу

 1. Педагогикалық технологияларды іріктеу
 2. Оқыту әдістерін таңдау
 3. Ұйымдастыру формаларын іріктеу
 4. Дүниетанымның формалары

А. Саяси +

В. Мифологиялық+

С. Діни +

Д. қоғамдық

Е. Әлеуметтік

 1. Ағартушылық
 2. Көркемдік
 3. тарихилық
 4. Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі

А. Өзіндік қызмет еңбегі+

В. Оқу еңбегі +

С. қоғамдық пайдалы еңбек +

Д. Отбасына жасаған еңбек

Е.өндірістік еңбек

 1. Ойындағы еңбек
 2. технологиялық еңбек
 3. Оқудан тыс жасалған еңбек
 4. Ынталандыру әдістері

А. Мадақтау +

В. Жазалау +

С. жарыс +

Д. Тапсырма беру

Е. Этикалық әңгіме

 1. психологиялық әңгіме
 2. тәрбиелік жағдайлар
 3. Сендіру
 4. Балалар ұжымымен жұмыс жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет сапаларына көңіл бөлген ғалымдар

А. В. А. Сластенин+

В. К. Успанов +

С. Н. Д. Хмель +

Д. Д: И. Мещеряков

Е. М. В. Волошин

 1. П. П. Власенко
 2. В. Д. Овсянников
 3. К. И. Иванов
 4. Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру

А. Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру +

В. Сыныптың мектептегі тіршілік қызмет әрекетін ұйымдастыру +

С. Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру +

Д. оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

Е. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру

 1. Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру
 2. Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру
 3. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру
 4. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан

А. Баланы сол қалпында сүю құрметтеу +

В. Баланы қиындықтар құрсағында жалғыз қалдыруға болмайды+

С. Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны шын көңілден шыққандығы+

Д. Баланы тәрбиелеуде өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру

Е. Баланың мінез-құлқын қалыптвстыруда оның тұқым қуалаушылығының назар аудару

 1. Балаға көп сөз тайтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет
 2. Баланың қиындықтар құрсағында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыпиасады
 3. Балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады
 4. Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер

А. Нені оқытамыз+

В. Қалай оқытамыз+

С. Не үшін оқытамыз+

Д. Балаларды кім оқытады

Е. Баланы кім үшін оқытамыз

 1. Баланы қалай оқытамыз
 2. Қай жерде оқытамыз
 3. Қашан оқытамыз
 4. Білім беру жүйесінің негізгі нормативті құжаттары:

А. Оқу жоспары +

В. оқу бағдарламалары+

С. Оқулықтар +

Д. Оқушылардың күнделігі

Е.оқу мазмұны

 1. Оқытушының журналы
 2. Мектептің уставы
 3. мектептің төлқұжаты
 4. Сабақтың нәтижелілігі байланысты

А. Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына+

В. Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына +

С. Мұғалімнің дайындық деңгейіне +

Д. Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне

Е. Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына

 1. Оқушылардың өзара қарым-қатынасына
 2. Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне
 3. Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне
 4. Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері

А. Баяндап айту +

В. Әңгімелей отырып баяндау+

С. Әңгімелей отырып бекіту +

Д. Баяндап оқып беру

Е. Әңгімелеп айту

 1. Әңгімелеп мазмұндау
 2. Әңгімелеп бағыттау
 3. Әңгімелеп жеткізу
 4. Ұжымдық танымдық іс-әрекет түрлері

А. Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы +

В. Жалпы нәтижелердің болуы +

С. Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы +

Д. Жалпы іс-әрекеттің жоспарлы болуы

Е. Іс-әрекет барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

 1. Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы
 2. Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару
 3. Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру
 4. Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары

А. Ы. Алтынсарин +

В. М. Жұмабаев +

С. А. Құнанбаев +

Д.М. Мақатаев

Е. М. Дулатов

 1. Б. Майлин
 2. Ш. Уалиханов
 3. С. Сейфуллин
 4. Оқытудың нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер

А. Алынған білімдер негізінде ойлау қызыметін орындай алуын тексеру+

В.Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы+

С. Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі+

Д. Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

Е.Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

F.Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

 1. Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

Н. Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

21.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А. В.К.Дьяченко+

В.В.В.Данилов+

С. В.В.Беспальков+

Д.С.Д.Шатунов

Е.В.П.Корниенко

F.З.И.Тимофеева

 1. Н.И.Семенова
 2. М.И.Харченко

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар

А.Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады+

В. Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады +

С. Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді+

Д.Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

Е. Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

F.Оқушының оқу тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

G.Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

 1. Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

23.Басқару әдістерінің негізгі топтары

А. Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері +

В.Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері +

С. Қоғамдық әсер ету әдістері +

Д.Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

Е. Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

F.Философиялық-әдіснамалық әдістер

 1. Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

H.Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

 1. Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізі сипаттамалары

А. Оқушылардың үлгерімі +

В. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі+

С. Оқушылар ұжымның қалыптасқандығы+

Д. Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

Е.Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

 1. Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

G.Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

 1. Оқушылар ұжымының дамығандығандығы

25.Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері

А. Жариялылық +

В. Еріктілік+

С. Шынайылық+

Д. Болжамдылық

Е. Ғылымилық

 1. Әдістемелік
 2. Көрнекілік
 3. Мазмұндық

 

1108-нұсқа

 1. Педагогиканың теориялық қасиеттері

А. Анықтау+

В. Болжау+

С. Түсіндіру+

Д. Әнгіме

Е. Оқыту

 1. Бағыттау
 2. Қалыптастыру

Н. Баяндау

 1. Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері:

А. Даралығы +

В. Саналылығы+

С. Жауапкершілігі+

Д. Инстинктері

Е. Орталық нерв жүйесінің қасиеттері

 1. Дене қасиеттері
 2. дене бітімі

Н. Дене ерекшеліктері

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

А. Жан-жақты тұтас жетілуі+

В. Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы+

С. Жыныстық және рухани дамуы+

Д. Дағдыларының қалыптасуы

Е. Өмірге деген көзқарасы

 1. Түлек ретінде қалыптасуы

G Спортқа деген қызығушылығы

Н. Оқуға деген ынтасының дамуы

 1. Педагогикалық эксперимент міндеттері:

А. Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу+

В. Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру+

С. Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы+

Д. Оқушылардың оқу үлгерімін өлшеу

Е. Педагогикалық заңдылықтардың мәнін зерттеу

 1. Балалар ұжымына зерттеушінің белсенді ықпал жасауы
 2. Педагогикалық процестің нәтижелігін зерттеу

Н. Оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы

 1. Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер

А. П. П. Блонский+

В. К. Д. Ушинский+

С Л. С. Выготский+

Д. . А. Ф. Лазурский

Е. К. Роджерс

 1. Л. И. Божович
 2. Э. Мейман

Н. Ж. Пиаже

 1. Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін таңдауда басшылыққа алады:

А. Мазмұнын басшылыққа алады+

В. принциптерін басшылыққа алады+

С. Мақсаттарын басшылыққа алады+

Д. Бағалауды басшылыққа алады

Е. Тәсілдерін басшылыққа алады

 1. нәтижелерін басшылыққа алады
 2. Компоненттерді басшылыққа алады

Н. Оқытуды басшылыққа алады

 1. Жоспарлау:

А. Міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау+

В. Мақсат, міндеттерді анықтау+

С. Жағдайды жан-жақты анықтау және нәтижеге бағыттау+

Д. Жетістікті талдау

Е. Рефлекция жасау

 1. орындаушыларға хабарлау
 2. міндеттерді іске асыруды ұйымдастыру

Н. Жаңа мақсат қою

 1. Дүниетаным:

А. дүниеге деген көзқарастар жүйесі+

В. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі+

С. Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі+

Д. Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

Е. Мемлекеттік дамуына деген көзқарастар жүйесі

 1. Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
 2. сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Н. Мектептің жағдайына деген көзқарастар жйесі

 1. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары:

А. Еңбек тәрбиесі +

В. азаматтық тәрбие +

С. Адамгершілік тәрбие +

Д. Экологиялық тәрбие

Е. Қоғамдық тәрбие

 1. мемлекеттік тәрбие
 2. Ізеттік тәрбие

Н. әлеуметтік тәрбие

 1. Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:

А. Гигеналық талаптарға сай болуы+

В. Экологиялық талаптарға сай болуы+

С. Эстетикалық талаптарға сай болуы+

Д. Қоғамдық талаптарға сай болуы

Е. Құқықтық талаптарға сай болуы

 1. Мектептердің талптарына сай болуы
 2. Оқушының талаптарына сай болуы

Н. Педагогикалық талаптарға сай болуы

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

А. С. Т. Шацкий+

В. Л. С. Выготский+

С. П. П. Блонский+

Д. К. И. Трущинский

Е. М. И. Калинин

 1. В. А. Сластенин
 2. В.В. Иванов

Н. М. С. Воронецкий

 1. Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:

А. Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру+

В. Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру+

С. Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру+

Д. Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру

Е. Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

 1. Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру
 2. Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру

Н. Сыныптың қоғмдық іс-әрекетін ұйымдастыру

 1. Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:

А. Әңгіме-сұхбат +

В. Бірге еңбек ету +

С. Баланы қорғау +

Д. Баланы оқыту

Е. Қоғамдық еңбек

 1. Баланы дамыту
 2. Дәріс

Н. Түсіндіру

 1. Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер

А. Нені оқытамыз +

В. Қалай оқытамыз +

С. Не үшін оқытамыз +

Д. Балаларды кім оқытады

Е. Қай жерде оқытамыз

 1. Баланы қалай оқытамыз
 2. Қашан оқытамыз

Н. Баланы кім үшін оқытамыз

 1. Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

А. Оқу жоспары+

В. Оқулықтар+

С. Оқу бағдарламасы+

Д. Мектептің төлқұжаты (паспорты)

Е. Оқу мазмұны

 1. Мектептің уставы
 2. Оқытушының журналы

Н. Оқушылардың күнделігі

 1. Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:

А. Бинарлы дәрісбаян+

В. Ақпараттық дәрісбаян+

С. Көрнекілі дәрісбаян+

Д. Жаппай дәрісбаян

Е. Мазмұндық дәрісбаян

 1. Ғылымдық дәрісбаян
 2. Әдістемелік дәрісбаян

Н. Болжамдық дәрісбаян

 1. И. П. Подласый бойынша оқыту әдістері:

А. Көрнекілік+

В. Практикалық+

С. Сөздік +

Д. Психологиялық

Е. Мазмұндық

 1. Технологиялық
 2. Теориялық

Н. Педагогикалық

 1. Ұжымдық- танымдық іс-әрекет түрлері:

А. Жалпы нәтижелердің болуы +

В. Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы +

С. Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы +

Д. Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы

Е. Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

 1. Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау
 2. Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

Н. Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

 1. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:

А. Б. Г. Есипов+

В. Л. С. Выготский+

С В. В. Давыдов+

Д. В. Д. Кононов

Е. В. И. Малиновский

 1. М. Н. Сергеева
 2. . Д. С. Кондратенко

Н. Н. В. Петрова

 1. Бақылаудың түрлері:

А. Қорытынды бақылау+

В. Күнделікті бақылау +

С. Алдын ала бақылау+

Д. Кіріспе бақылау

Е. Негізгі бақылау

 1. Ішінара бақылау
 2. Фронталды бақылау

Н. Апталық бақылау

 1. Педагогикалық технологиялрдың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А. В. К. Дьяченко +

В. В.В. Беспалько+

С. В.В. Данилов+

Д. С. Д. Шатунов

Е. М. И. Харченко

 1. В. П. Корниенко
 2. З. И. Тимофеева

Н. Н. И. Семенова

 1. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А. Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады+

В. Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді+

С. Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады+

Д. Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

Е. Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

 1. Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға болады
 2. Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

Н. Оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

 1. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А. Жоспарлау+

В. Мақсаттарды айқындау+

С. Ұйымдастыру +

Д. Жетекшілік жасау

Е. Бағыттау

 1. Сендіру
 2. Жобалау

Н. Кеңес беру

 1. Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипттамалары:

А. Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы+

В. Оқушылардың үлгерімі +

С. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі+

Д. Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

Е. Оқушылардың тәрбиелілік деңгейлері

Н.Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

 1. Оқушылар ұжымының дамығандығы
 2. Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы
 3. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А. Шынайылық +

В. Еріктілік

С. Жариялылық+

Д. Мазмұндық

Е. Болжамдылық

 1. Көрнекілік
 2. Теориялық

Н. Әдістемелік

 

 

1109-нұсқа

 1. Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар:

А) Білім беру философиясы ғылыми білімдерінің пәнаралық саласы+

В) Білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес +

С) Қолданбалы философия +

 1. D) Педагогика саласы
 2. E) Әдіснамалық оқулар
 3. F) Білім берудің әдіснамалық мәселелерін зерттейді
 4. G) Ғылыми педагогика
 5. H) Философия саласы
 6. «Тұлға» ұғымының мәні ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:

А) индивид +

В) даралық +

С) адам+

 1. D) білім беру
 2. E) оқушы
 3. F) педагог
 4. G) білім
 5. H) тәрбие
 6. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

А) Жыныстық және рухани дамуы+

В) Жан-жақты тұтас жетілуі +

С) Тұлғалық қасиеттерінің дамуы+

 1. D) Оқуға деген ынтасының дамуы

Е) Спортқа деген қызығушылық

 1. F) Өмірге деген көзқарасы
 2. G) Дағдыларының қалыптасуы
 3. H) Түлек ретінде қалыптасуы
 4. Педагогика саласындағы зерттеулер:

А) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу+

В) Ғылыми ізденіс процесі+

С) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу +

 1. D) Оқу-тәрбие процесінде ұйымдастыру
 2. E) Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру
 3. F) Ғылымның мазмұнын анықтау
 4. G) Ғылымның деңгейін анықтау
 5. H) Педагогиканың келешегін болжау
 6. Педагогикалық методологияның мәні:

А) философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым+

В) Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым+

С) әдістер туралы ғылым+

 1. D) педагогикалық ілімдерді зерттейтін ғылым
 2. E) логика туралы ғылым
 3. F) адамдар туралы ғылым
 4. G) философиялық теорияларды зерттейтін ғылым
 5. H) тіл туралы ғылым
 6. Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы, тәрбие құралы

А) рухани+

В) әлеуметтік+

С) материалдық

 1. D) қарым-қатынас
 2. E) оқыту
 3. F) оқу
 4. G) еңбек
 5. H) ойын
 6. Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері:

А) демократияландыру және ізгілендіру+

В) орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесімі+

С) жүйелілік пен тұтастық+

 1. D) болжамдау және жоспарлау
 2. E) ақпараттандыру
 3. F) теория мен практиканың байланысы
 4. G) саналылық және белсенділік
 5. H) бірізділік
 6. Дүниетанымның құрамды бөліктері:

А) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері+

В) Дүниетанымның философиялық негіздері +

С) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары +

 1. D) Дүниетанымның педагогикалық негіздері

Е) Дүниетанымның психологиялық негіздері

 1. F) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі
 2. G) Жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі
 3. H) Жеке тұлғаның даму үдерісі
 4. Тәрбие бағыттары:

А) Эстетикалық тәрбие +

В) Азаматтық тәрбие +

С) Құқықтық тәрбие +

 1. D) Мемлекеттік тәрбие
 2. E) Ақпараттық тәрбие
 3. F) Тұлғалық тәрбие
 4. G) Қоғамдық тәрбие
 5. H) Психологиялық тәрбие
 6. Сананы қалыптастыру әдістері:

А) Түсіндіру +

В) Этикалық әңгіме+

С) Сендіру +

 1. D) Саяси әңгіме
 2. E) Дәріс
 3. F) Мадақтау
 4. G) Жазалау
 5. H) Психологиялық әңгіме
 6. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

А) Л.С.Выготский+

В) П.П.Блонский+

С) С.Т.Щацкий+

 1. D) К.И.Трущинский
 2. E) М.И.Калинин
 3. F) В.В.Иванов
 4. G) М.С.Воронецкий
 5. H) В.А.Сластинин
 6. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:

А) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық+

В) Баланың денсаулығын сақтау +

С) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу+

 1. D) Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту
 2. E) Баланың ақыл-ойын дамыту
 3. F) Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру
 4. G) Баланың шығармашылығын дамыту
 5. H) Баланың рухани байлығын дамыту
 6. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

А) неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында+

В) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс +

С) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті+

 1. D) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында
 2. E) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы
 3. F) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты
 4. G) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметтік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет
 5. H) Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті
 6. Оқытудың жеке заңдылықтары

А) Ұйымдастырушылық+

В) гносеологиялық +

С) жеке дидактикалық+

 1. D) болжамдылық
 2. E) педагогикалық
 3. F) басқарушылық
 4. G) философиялық
 5. H) жобалаушылық
 6. Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:

А) Гераклит+

В) Песталоцци+

С) Цицерон+

 1. D) Ж.Ж.Руссо
 2. E) А.Я.Коменский
 3. F) Демокрит
 4. G) Платон
 5. H) Аристотель
 6. Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:

А) Көрнекілік дәрісбаян +

В) Бинарлы дәрісбаян+

С) Ақпараттық дәрісбаян+

 1. D) Болжамдық дәрісбаян
 2. E) Әдістемелік дәрісбаян
 3. F) Жаппай дәрісбаян
 4. G) Мазмұндық дәрісбаян
 5. H) Ғылымдық дәрісбаян
 6. Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:

А) Әңгімелей отырып баяндау+

В) Әңгімелей отырып бекіту +

С) Баяндап айту+

 1. D) Баяндап оқып беру
 2. E) Әңгімелеп жеткізу
 3. F) Әңгімелеп бағыттау
 4. G) Әңгімелеп айту
 5. H) Әңгімелеп мазмұндау
 6. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

А) В.Оконь +

В) И.Т.Волков+

С) А.М.Раевский+

 1. D) В.В.Тихонов
 2. E) К.И.Дружинин
 3. F) В.И.Безруков
 4. G) В.Н.Иващенко
 5. H) М.В.Огородников
 6. Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:

А) М.Жұмабаев+

В) А.Құнанбаев +

С) Ы.Алтынсарин+

 1. D) М.Дулатов
 2. E) Ш.Уалиханов
 3. F) М.Мақатаев
 4. G) С.Сейфуллин
 5. H) Б.Майлин
 6. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

А) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы+

В) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру+

С) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы+

 1. D) Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу
 2. E) Алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу
 3. F) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі
 4. G) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау
 5. H) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы
 6. Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:

А) Қолдану деңгейі+

В) Философиялық негіз+

С) Тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы+

 1. D) Енгізу деңгейі
 2. E) Теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы
 3. F) Әдістемелік негізі
 4. G) Нәтижелілік деңгейі
 5. H) Психологиялық негізі

22.Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» заңдар қабылданған жылдар:

А) 2007+

В) 1992+

С) 1999+

 1. D) 1991
 2. E) 2009
 3. F) 2005
 4. G) 1998
 5. H) 2001
 6. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) қоғамдық әсер ету әдістер+

В) әкімшілік – ұйымдастыру әдістер +

С) психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістер +

 1. D) мектепшілік-бағыттаушы әдістер

Е) әлеуметтік-педагогикалық әдістер

 1. F) философиялық-әдіснамалық әдістер
 2. G) қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістер
 3. H) мектепшілік-ұйымдастыру әдістер
 4. Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы +

В) оқушылардың үлгерімі +

С) оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

 1. D) оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

Е) оқушылар ұжымының дамығандығы

 1. F) оқушылардың тәрбиелік деңгейлері
 2. G) оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы
 3. H) оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы
 4. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Жариялылық +

В) Шынайылық +

С) Еріктілік+

 1. D) Болжамдылық

Е) Әдістемелік

 1. F) Көрнекілік
 2. G) Ғылымилық
 3. H) Мазмұндық

 

1110-нұсқа

 1. Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады: білім беру – құндылық

А. Тұлғалық+

В. Мемлекеттік+

С. Қоғамдық +

Д. Оқытушылық

Е. Дамытушылық

 1. Жүйелік
 2. Педагогикалық

Н. Тәрбиелік

 1. Этномәдени білім беру тұлғаның:

А. Әлеуметтік мәдениет құндылықтарының меңгеруі +

В Ана тілі мен мәдениетінің меңгеруі+

С. этномәдени сәйкестілігін сақтау+

Д. Басқа мәдениетті қабылдамауы

Е. Ұлттық мәдениетке артықшылық беруі

 1. . Ұлттық дәстүрді ғана сыйлауы
 2. Өзге мәдениетке теріс көзқарасы

Н. Шетел тілдерін меңгеру

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі

А. Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы+

В. Жан-жақты тұтас жетілуі +

С. Жыныстық және рухани дамуы+

Д. Түлек ретінде қалыптасуы

Е. Дағдылардың қалыптасуы

 1. F. Өмірге деген көзқарасы
 2. Спортқа деген қызығушылығы

Н. Оқуға деген ынтасының дамуы

 1. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері

А. Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі+

В. Құбылыстарды даму барысында зерттеу+

С. Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу+

Д. Оқу процесін зерттеу

Е. Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

F.Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

 1. Заңдылықтарды танып білу

Н. Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру

5.Тұлға дамуының микрофакторы

А. Тәрбие институттары +

В. Микросоциум+

С.отбасы+

Д. Қоғам

Е.тұратын аймағы

 1. мәдениет
 2. этнос

Н. Мемлекет

 1. Әр адамның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері

(Э.С. Маркарян бойынша):

А. Адамгершілік+

В. Рухани+

С. Материалдық+

Д . Экономикалық

Е. Құқықтық

 1. Еңбек

G.экологиялық

Н. Эстетикалық

 1. Білім берудің мемлекеттік стандартының функциялары

А. Білім беру кеңістігін сақтау+

В. Білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру+

С. Азаматтардың толыққанды сапалы білім алуын қамтамасыз ету+

Д. Ұйымдастыру формаларын іріктеу

Е. Білім беруді реттеу

 1. Білім беру мекемелерін жетілдіру
 2. Педагогикалық технологияларды іріктеу

Н.Оқыту әдістерін таңдау

 1. Дүниетаным:

А. Дүниеге деген көзқарастар жүйесі+

В. Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі+

С. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі+

Д. Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Е. Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастаржүйеі

 1. Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі
 2. Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

Н. Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

 1. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс- шаралардың ұсынылатын бағыттары

А. Еңбек тәрбиесі+

В. азаматтық тәрбие+

С. Адамгершіліктәрбиесі+

Д. Қоғамдық тәрбие

Е. Әлеуметтік тәрбие

 1. мемлекеттік тәрбие

G.Ізеттік тәрбие

Н. Экологиялық тәрбие

 1. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері

А. Тапсырма беру+

В. Сендіру +

С. Жаттығу+

Д. Тәрбиелік жағдайлар

Е. Жазалау

 1. Этикалық әнгіме

G Дәріс

Н. Мадақтау

 1. Балалар ұжымымен жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

А. В. А. Сластенеин+

В. Н.Д. Хмель+

С. П.П.Власенко+

Д. К.И.Иванов

Е. В.Д. Овсянников

 1. F. М.В. Волошин

G.К. Успанов

Н. Д. И. Мещеряков

 1. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері

А. Баланың адамгершілігін тәрбиелеу+

В. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық+

С. Баланың денсаулығын сақтау+

Д. Баланың шығармашылығын дамыту

Е. Оқушының қоғамға деген көзқарасқа жетілдіру

F.Баланың ақыл-ойын дамыту

 1. Баланың рухани байлығын дамыту

Н. Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту

 1. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасының балалар құқығын қорғау мәселесі:

А. Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс +

В. Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті +

С. Неке мен отбасы аналық, әкелік және балалық мемлекет қамөорлығының аясында +

Д. Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметтік және материалдық жағдайларын жақсартуда қоғам көмектесу қажет

Е. Неке мен отбасы баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты

 1. Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында
 2. Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы

Н. Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті

 1. Оқыту ұстанымдары:

А.ғылымилық+

В. Көрнекілік+

С.Жеткіліктік+

Д.Болжамдылыұ

Е. Ұйымдастырушылық

F.Мазмұндылық

 1. әдістемелік

Н. Басқарушылық

 1. Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

А. Оқу бағдарламалары+

В.Оқу жоспары+

С. Оқулықтар+

Д. Оқушылардың күнделігі

Е. Мектептің уставы

 1. Оқытушының журналы
 2. Оқу мазмұны

Н. Мектептің төлқұжаты (паспорты)

 1. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері

А. Білімді бекіту+

В. Жаңа білім материалын хабарлау+

С. Білім, білік және дағдыларды тексеру+

Д. Факультативтер

Е. Өткен материалды қарастыру

 1. Бақылау жүргізу
 2. Біліктілікті қалыптастыру

Н. Оқу саяхаттары

 1. Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері

А.Әңгімелей отырып баяндау+

В.ІӘңгімелей отырып бекіту+

С. Баяндап айту +

Д. Әңгімелеп мазмұндау

Е. Әңгімелеп айту

F.Әңгімелеп жеткізу

GӘңгімелеп бағыттау

Н. Баяндап оқып беру

 1. Ұжымдық танымдық іс-әрекет түрлері

А. Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы+

В.Іс-әрекет барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы+

С. Жалпы нәтижелердің болуы+

Д. Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

Е. Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

 1. Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау
 2. Ұжымдық іс-әрекет барысында әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы

Н. Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

 1. Өздерінің еңбектерінде оқушыларды шығармашылықты дамытуға ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары

А. М. Жұмабаев +

В. Ы. Алтынсарин+

С. А. Құнанбаев+

Д. Ш. Уалиханов

Е. Б. Майлин

 1. F. М. Дулатов
 2. G. С. Сейфулин

Н. М. Мақатаев

 1. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер

А. Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі+

В. Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру+

С. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы+

Д. Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

Е. Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

 1. Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

G.Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

Н. Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

 1. Дидактикада оқыту теориялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі

А.Тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы+
В.Философиялық негіз+

С. Қолдану деңгейі +

Д.Нәтижелілік деңгей

Е. Психологиялық негізі

 1. Енгізу деңгейі
 2. Теорияны меңгеруді ғылыми сипаттамасы

Н. Әдістемелік негізі

 1. Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар

А. 1992+

В.1999+

С.2007+

Д.2005

Е.2009

F.1998

G.2001

Н.1991

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары

А. Қоғамдық әсер ету әдістері +

В. Психологиялық- педагогикалық ықпал ету әдістері +

С. Әкімшілік ұйымдастыру әдістері +

Д. Әлеуметтік педагогикалық әдістер

Е. Қоғамдық пайдалы іс-әрекеттер әдістері

 1. Мектепішілік бағыттаушы әдістері
 2. Философиялық-әдіснамалық әдістер

Н. Мектепішілік ұйымдастыру әдістері

 1. Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі

А. Жедел ақпарат +

В. Тактикалық ақпарат +

С. Бастапқы ақпарат +

Д. Тақырыптық ақпарат

Е. Мазмұндық ақпарат

 1. Вариативтік ақпарат
 2. Негізгі ақпарат

Н. Жалпы ақпарат

25.Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері

А. Жариялылық +

В. Еріктілік +

С. Шынайылылық +

Д. Мазмұндық

Е. Болжамдылық

 1. Әдістемелік

G Көрнекілік

Н.Ғылымилық

 

1111 – нұсқа

 1. Педагогиканың негізгі категориялары:

А) Оқыту+

В) Білім беру+

С) Тәрбие+

 1. D) Жетілдіру
 2. E) Қалыптастыру
 3. F) Дамыту
 4. G) Оңтайландыру
 5. H) Белсендіру
 6. «Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:

А) индивид+

В) даралық+

С) адам+

 1. D) білім
 2. E) тәрбие
 3. F) педагог
 4. G) оқушы
 5. H) білім беру
 6. Баланың өмір жолын айқындайды:

А) Ата-аналарының кәсіптері+

В) Ата-аналарының материалдық жағдайы+

С) Отбасы жағдайы+

 1. D) Сынып ұжымы
 2. E) Қоғамдағы жағдай
 3. F) Әлеуметтік орта
 4. G) Мемлекет саясаты
 5. H) Мұғалімдер іс-әрекеті
 6. Педагогикалық эксперимент кезеңдері:

А) Қалыптастырушы кезеңі+

В) Қорытынды кезеңі+

С) Анықтаушы кезеңі+

 1. D) Практикалық кезеңі
 2. E) Мазмұндық кезеңі
 3. F) Статистикалау кезеңі
 4. G) Танысу кезеңі
 5. H) Нәтиже алу кезеңі
 6. Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері:

А) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі+

В) Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы+

С) Оқушылардың оқу белсенділігі+

 1. D) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі
 2. E) Оқушылардың тәрбие әдістерін меңгеруі
 3. F) Оқушылардың ғылымға деген белсенділігі
 4. G) Оқушылардың оқыту әдістерін меңгеруі
 5. H) Оқушылардың тәрбие деңгейінің жоғарылауы
 6. Педагогикалық процестің мәні:

А) мақсатты бағытталуы+

В) педагог пен тәрбиешінің өзара әрекеті +

С) арнайы ұйымдастырылуы+

 1. D) ұзақ мерзімділігі
 2. E) оқу құралдарының қолданылуы
 3. F) сабақ жоспары болуы
 4. G) бірізділігі
 5. H) оқу жоспары болуы
 6. Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері:

А) оперативті+

В) тактикалық+

С) бастапқы+

 1. D) толық
 2. E) дидактикалық
 3. F) білімдік
 4. G) жеткіліксіз
 5. H) тәрбиелік
 6. Дүниетаным:

А) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі+

В) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі+

С) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі+

 1. D) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
 2. E) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі
 3. F) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
 4. G) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі
 5. H) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі
 6. Тәрбие бағыттарының түрлері:

А) Экологиялық тәрбие+

В) Еңбек тәрбиесі+

С) Экономикалық тәрбие+

 1. D) Мемлекеттік тәрбие
 2. E) Қоғамдық тәрбие
 3. F) Тұлғалық тәрбие
 4. G) Әлеуметтік тәрбие
 5. H) Психологиялық тәрбие
 6. Сананы қалыптастыру әдістері:

А) Түсіндіру+

В) Этикалық әңгіме+

С) Сендіру+

 1. D) Дәріс
 2. E) Саяси әңгіме
 3. F) Мадақтау
 4. G) Жазалау
 5. H) Психологиялық әңгіме
 6. Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларын көңіл бөлген ғалымдар:

А) В.А.Сластенин+

В) К.Успанов+

С) Н.Д.Хмель+

 1. D) К.И.Иванов
 2. E) П.П.Власенко
 3. F) В.Д.Овсянников
 4. G) М.В.Волошин
 5. H) Д.И.Мещеряков
 6. Сынып жетекшісінің міндеттері:

А) Әлеуметтік міндеттер+

В) Диагностикалық міндеттер+

С) Болжамдық міндеттер+

 1. D) Психологиялық міндеттер
 2. E) педагогикалық міндеттер
 3. F) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері
 4. G) Тәрбиелік міндеттер
 5. H) Дамытушылық міндеттер
 6. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:

А) Балаға әсерететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы+

В) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды+

С) Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу+

 1. D) Балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады
 2. E) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады
 3. F) Баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына назар аудару
 4. G) Баланы тәрбиелеуде, өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру
 5. H) Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет
 6. Дидактика ғылым ретінде қалыптастыратын мәселелер:

А) Қалай оқытамыз+

В)Нені оқытамыз+

С)Не үшін оқытамыз+

 1. D) Қашан оқытамыз
 2. E) Қай жерде оқытамыз
 3. G) Балаларды кім оқытады
 4. H) Баланы қалай оқытамыз
 5. Оқыту ұстанымдары:

А) Көрнекілік +

В) Саналылық және белсенділік+

С) Жүйелілік+

 1. D) Ұйымдастырушылық

Е) Мазмұндық

 1. F) Болжамдық
 2. G) Басқарушылық
 3. H) Әдістемелік
 4. Оқытуды ұйымдастыру формалары:

А) Семинар+

В) Оқу саяхаты (экскурсия)+

С) Сабақ+

 1. D) Қоғамдық жұмыс
 2. E) Түсіндіру
 3. F) Ата-аналармен жұмыс
 4. G) Жаттығу
 5. H) Сендіру
 6. Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

А) М.А.Данилов+

В) М.Н.Скаткин+

С) И.Я.Лернер+

 1. D) М.Д.Анищенко
 2. E) В.С.Никитин
 3. F) К.С.Щитова
 4. G) А.И.Пономарев
 5. H) М.Л.Кочеткова
 6. Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:

А) Н.К.Крупская+

В) А.С.макаренко+

С) П.П.Блонский+

 1. D) П.П.Демьянов
 2. E) В.А.Борщевский
 3. F) И.В.смирнов
 4. G) Н.Д.Алексеев
 5. H) М.И.Калинин
 6. Өздерінің еңбектеріне оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақстан ағартушылары мен педагогтары:

А) М.Жұмабаев+

В) Ы.Алтынсарин+

С) А.Құнанбаев+

 1. D) Ш.Уалиханов
 2. E) С.Сейфуллин
 3. F) М.Мақатаев
 4. G) М.Дулатов
 5. H) Б.Майлин
 6. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер:

А) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы+

В) Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі+

С) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру+

 1. D) Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

Е) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

 1. F) Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру
 2. G) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру
 3. H) Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы
 4. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.К.Дьяченко+

В) В.В.Беспалько+

С) В.В.Данилов+

 1. D) Н.И.Семенова

Е) М.И.Харченко

 1. F) М.И.Тимофеева
 2. G) С.Д.Шатунов
 3. H) В.П.Корниенко
 4. Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы заңдар қабылданған жылдар:

А) 2007+

В) 1999+

С) 1992+

 1. D) 2005

Е) 2009

 1. F) 1991
 2. G) 2001
 3. H) 1998
 4. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері+

В) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері+

С) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері+

 1. D) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері
 2. E) Қоғамдық әсер ету әдістері
 3. F) Философиялық-әдістамалық әдістер Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері
 4. G) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері
 5. H) Әлуметтік-педагогикалық әдістер
 6. Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы +

В) оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

С) оқушылардың үлгерімі+

 1. D) оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

Е) оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

 1. F) оқушылар ұжымының дамығандығы
 2. G) оқушылардың спортқа деген қызығушылығы
 3. H) оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы
 4. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Шынайылық +

В) Жариялылық+

С) Еріктілік +

 1. D) Болжамдылық

Е) Ғылымилық

 1. F) Көрнекілік
 2. G) Мазмұндық
 3. H) Әдістемелік

 

1112-нұсқа

 1. Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:

А) Әдістеме және әдіснама+

В) Құндылық+

С) Жүйелік +

 1. D) Сипаттаушылық

Е) Ұйымдастырушылық

 1. F) Ғылымилық
 2. G) Процессуалдық және нәтижелік
 3. H) Дидактикалық және әдістемелік
 4. Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:

А) Сократ +

В) Платон +

С) Аристотель+

 1. D) Монтень

Е) Августин

 1. F) Лойола
 2. G) Рабле
 3. H) Эвклит
 4. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

А) Жан-жақты тұтас жетілуі+

В) Жыныстық және рухани дамуы+

С) Тұлғалық қасиеттерінің дамуы +

 1. D) Оқуға деген ынтасының дамуы

Е) Өмірге деген көзқарасы

 1. F) Түлек ретінде қалыптасуы
 2. G) Спортқа деген қызығушылық
 3. H) Дағдыларының қалыптасуы
 4. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:

А) педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері+

В) Теориялық зерттеу әдістері+

С) Эмпирикалық зерттеу әдістері+

 1. D) Оқу-тәрбие процесін зерттеу әдістері

Е) Мектептің оқу-тәрбие процесін жетілдіру әдістері

 1. F) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері
 2. G) Физикалық зерттеу әдістері
 3. H) Белгілі бір пән мазмұнын жетілдіру әдістері
 4. Педагогикалық эксперимент түрлері:

А) қалыптастырушы+

В) айқындаушы+

С) салыстырмалы+

 1. D) түзетуші

Е) бақылаушы

 1. F) ұзақ мерзімді
 2. G) бақылаушы
 3. H) тексеруші
 4. Тәрбие процесінің қозғаушы тетіктері:

А) форма+

В) құрал +

С) әдіс+

 1. D) міндет

Е) мақсат

 1. F) заңдылық
 2. G) қайшылық
 3. H) мазмұн
 4. Оқу мекемелері:

А) академия+

В) институт+

С) университет+

 1. D) негізгі орта

Е) бастауыш

 1. F) орта мектеп
 2. G) жоғары
 3. H) жалпы орта
 4. Дүниетанымның құрамды бөліктері:

А) Дүниетанымның философиялық негіздері+

В) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері+

С) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары +

 1. D) Дүниетанымның педагогикалық негіздері

Е) Жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі

 1. F) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі
 2. G) Дүниетанымның психологиялық негіздері
 3. H) Жеке тұлғаның даму үдерісі
 4. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары:

А) Еңбек тәрбиесі +

В) Адамгершілік тәрбиесі+

С) Азаматтық тәрбие+

 1. D) Мемлекеттік тәрбие

Е) Әлеуметтік тәрбие

 1. F) Қоғамдық тәрбие
 2. G) Экологиялық тәрбие
 3. H) Ізеттік тәрбие
 4. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

А) Реттеушілік +

В) Бақылаушылық+

С) Ұйымдастырушылық+

 1. D) Ақпараттық

Е) Психологиялық

 1. F) Тәрбиелілік
 2. G) Дамытушылық
 3. H) Қалыптастырушылық
 4. Балалар ұжымының педпгогикалық теориясына үлестерін қосқан педпгок-ғалымдар:

А) А.С. Макаренко+

В) П.Н. Лепешинский+

С) Т.Е. Конникова +

 1. D) М.Л. Архангельский

Е) Б.Н. Журавлев

 1. F) В.А. Сидоров
 2. G) В.И. Тимошенко
 3. H) С.А. Александров
 4. Сынып жетекшісінің міндеттері:

А) Әлеуметтік міндеттер+

В) Диагоностикалық міндеттер+

С) Болжамдық міндеттер+

 1. D) Тәрбиелік міндеттер

Е) Дамытушылық міндеттер

 1. F) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттер
 2. G) Психологиялық міндеттер
 3. H) Педагогикалық міндеттер
 4. Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:

А) Әнгіме-сұхбат+

В) Бірге еңбек ету +

С) Баланы қорғау+

 1. D) Қоғамдық еңбек

Е) Баланы дамыту

 1. F) Баланы оқыту
 2. G) Түсіндіру
 3. H) Дәріс
 4. Оқыту ұстанымдары:

А) Көрнекілік+

В) Ғылымилық+

С) Жеткіліктік+

 1. D) Ұйымдастырушылық

Е) Әдістемелік

 1. F) Болжамдылық
 2. G) Мазмұндық
 3. H) Басқарушылық
 4. Оқыту ұстанымдары:

А) Көрнекілік+

В) Жүйелілік+

С) Сананылық және белсенділік+

 1. D) Басқарушылық

Е) Әдістемелік

 1. F) Болжамдық
 2. G) Ұйымдастырушылық
 3. H) Мазмұндық
 4. Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:

А) Ақпараттық дәрісбаян+

В) Бинарлы дәрісбаян +

С) Көрнекілі дәрісбаян +

 1. D) Ғылымдық дәрісбаян

Е) Әдістемелік дәрісбаян

 1. F) Жаппай дәрісбаян
 2. G) Болжамдық дәрісбаян
 3. H) Мазмұндық дәрісбаян
 4. Баяндау әдісіндегі әегіме түрлері:

А) Әңгімелей отырып бекіту+

В) Әңгімелей отырып баяндау+

С) Баяндап айту+

 1. D) Баяндап оқып бекіту

Е) Әңгімелеп бағыттау

 1. F) Әңгімелеп айту
 2. G) Әңгімелеп жеткізу
 3. H) Әңгімелеп мазмұндау
 4. Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:

А) П.П Блонский+

В) Н.К. Крупская+

С) А.С. Макаренко+

 1. D) И.В. Смирнов

Е) М.И. Калинин

 1. F) Н.Д. Алексеев
 2. G) П.П. Демьянов
 3. H) В.А. Борщевский
 4. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:

А) В.В. Давытов +

В) Б.Г. Есипов+

С) Л.С. Выготский+

 1. D) В.И. Малиновский

Е) В.Д. Кононов

 1. F) Н.В. Петрова
 2. G) М.Н. Сергеева
 3. H) Д.С. Кондратенко
 4. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

А) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы+

В) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы+

С) Бақылаудың даралық және ұғымдық формаларын үйлестіру+

 1. D) Алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

Е) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

 1. F) Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу
 2. G) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы
 3. H) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі
 4. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) Е.Н. Ильин +

В) С.Н. Лысенкова+

С) В.Ф. Шаталов+

 1. D) С.Д. Муравьев

Е) М.С. Важенина

 1. F) И.Н. Хрусталев
 2. G) Н.И. Коротова
 3. H) В.Д. Холодова
 4. Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» заңдар қабылданған жылдар:

А) 1992+

В) 2007+

С) 1999+

 1. D) 1998

Е) 2009

 1. F) 2001
 2. G) 2005
 3. H) 1991
 4. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) қоғамдық әсер ету әдістер+

В) әкімшілік – ұйымдастыру әдістер+

С) психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістер+

 1. D) мектепшілік-ұйымдастыру әдістер

Е) философиялық-әдіснамалық әдістер

 1. F) әлеуметтік-педагогикалық әдістер
 2. G) қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістер
 3. H) мектепшілік-бағыттаушы әдістер
 4. Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) оқушылардың үлгерімі +

В) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы+

С) оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

 1. D) оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

Е) оқушылар ұжымының дамығандығы

 1. F) оқушылардың спортқа деген қызығушылығы
 2. G) оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы
 3. H) оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы
 4. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Шынайылық +

В) Еріктілік +

С) Жариялылық+

 1. D) Ғылымилық

Е) Әдістемелік

 1. F) Көрнекілік
 2. G) Мазмұндық
 3. H) Болжамдылық

 

1113-нұсқа

 1. Педагогика педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде

А) Теориялық білімдерді жинақтайды+

В) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді+

С) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді+

Д) Оқушының белсенділігін арттырады

Е) Практикалық білімдерді жинақтайды

 1. F) Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді
 2. G) Тәрбиеленушінің тәрбиелік деңгейін жетілдіреді

Н) Оқытудың принциптерін зерттейді

 1. «Адам» ұғымын анықтаушы сипаттамалар

А) Тіршлік иесі, өкілі +

В) филогенетикалқ даму өнімі+

С) Онтогенетикалық даму өнімі+

Д) Психикалық қасиеттер

Е) Моральдік қасиеттер

 1. F) психикалық дамуы
 2. G) әлеуметтік мәні

Н) Ережелерді меңгеруі

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі

А) Жыныстық және рухани дамуы+

В) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы+

С) Жан-жақты тұтас жетілуі +

Д)Өмірге деген көзқарасы

Е) Дағдыларының қалыптасуы

 1. F) Спортқа деген қызығушылығы
 2. G) Түлек ретінде қалыптасуы

Н) Оқуға деген ынтасының дамуы

 1. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері

А) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі+

В) Құбылыстарды даму барысында зерттеу+

С) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу+

Д) Оқу процесін зерттеу

Е) Заңдылықтарды танып білу

 1. F) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу
 2. G) Бір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру

Н) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

 1. Сауалнама түрлері:

А) аралас +

В) жабық +

С) ашық +

Д) практикалық

Е) психологиялық

 1. F) толық
 2. G) теориялық

Н) Талдау

 1. Тәрбие әдісі:

А) Тәсілдер жиынтығы +

В) өзара әрекет ету амалы+

С) мақсатқа жету жолы +

Д) Тәрбиеленуші әрекеті

Е) Тәрбиеші мақсаты

 1. F) Тәрбиенің сыртқы көрінісі
 2. G) Құралдар жиынтығы

Н) Тәрбиеші әрекеті

 1. Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлық бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формалары:

А) Проблемалық семинарлар+

В) Проблемалық (инновациялық) топтар+

С) проблемалық практикумдар +

Д) Педагогикалық кеңес

Е) Педагогикалық оқулар

 1. F) ғылыми-педагогикалық конференциялар
 2. G) озық тәжірибе мектебі

Н) Ата-аналар комитеті

 1. Дүниетанымның құрамды бөліктері

А) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары+

В) Дүниетанымның философиялық негіздері+

С) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері+

Д) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі

Е) Дүниетанымның психологиялық негіздері

 1. F) Жеке тұлғаның даму үдерісі
 2. G) Дүниетанымның педагогикалық негіздері

Н) Жеке тұлғаның әлеуметтік үдерісі

 1. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

А) Эстетикалық тәрбие+

В) Дене тәрбиесі+

С) Экологиялық тәрбие +

Д) Қоғамдық тәрбие

Е) Мемлекеттік тәрбие

 1. F) Экономикалық тәрбие
 2. G) Психологиялық тәрбие

Н) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі

 1. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері:

А) сендіру +

В) Жаттығу +

С) Тапсырма беру+

Д) Дәріс

Е) Этикалық әңгіме

 1. F) Тәрбиелік жағдайлар
 2. G) Жазалау

Н) Мадақтау

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

А) П. Н. Лепешинский+

В) Т.Е. Конникова +

С) А. С. Макаренко+

Д) С. А. Александров

Е) Б. Н. Журавлев

 1. F) М. Л. Архангельский
 2. G) В. А. Сидоров

Н) В. И. Тимошенко

 1. Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері

А) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру+

В) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау +

С) жүйенің қалыптасуы +

Д) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен махмұнын жоспарлау

Е) Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу

 1. F) Жүйенің дамуы
 2. G) Оқушылар ұжымын зерттеу

Н) Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық ролі

 1. Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:

А) Бірге еңбек ету +

В) Баланы қорғау+

С) Әңгіме-сұхбат +

Д) Дәріс

Е) Баланы оқыту

 1. F) Баланы дамыту
 2. G) Түсіндіру

Н) Қоғамдық еңбек

 1. Оқытудың жалпы заңдылықтары

А) Оқыту әдістері +

В) Оқыту мазмұны+

С) Оқыту мақсаты +

Д) Оқыту болжамдылығы

Е) Оқыту құралдары

 1. F) Оқыту тиімділігі
 2. G) Оқыту формасы

Н) Оқыту нәтижелілігі

15.Оқыту ұстанымдары:

А) Жүйелілік +

В) Көрнекілік +

С) Саналылық және белсенділік +

Д) Болжамдылық

Е) Ұйымдастырушылық

 1. F) Басқарушылық
 2. G) Мазмұндық

Н) Әдістемелік

 1. Сабақтың нәтижелілігі байланысты:

А) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына+

В) Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына ++

С) Мұғалімнің дайындық деңгейіне +

Д) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына

Е) Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына

 1. F) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне
 2. Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне

Н. Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне

 1. Ю. К. Бабанский оқыту әдісін бөледі.

А. Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері+

В. Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі+

С. Ұйымдастыру және оқу таным іс-әрекетін іске асыру әдістері +

Д. Оқытуда өзін-өзі басқару әдістері

Е. Көрнекілік және оны практикада қолдану әдістері

 1. Практикалық және оқыту өндірістік еңбек әдістері
 2. Оқыту процесінде оқушылармен қарым-қатынас жасау әдістері

Н. Оқу процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері

 1. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері

А. Іс-әрекет барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және жүйеліліктің пайда болуы+

В. Бірыңғай мақсаттық жалпы мотивтің болуы+

С. Жалпы нәтижелердің болуы +

Д. Ұжымдық іс-әрекет барысында әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы

Е. Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

 1. Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру
 2. Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

Н. Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау

 1. Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

А. И. Я. Лернер +

В. Р. Г. Лемберг +

С. М. И. Махмутов+

Д. С.Д. Железнова

Е. А. В. Дунаевский

 1. М. И. Васильев
 2. К. Л. Гундарев

Н. В. И. Баженов

 1. Бақылаудың түрлері:

А. Қорытынды бақылау+

В. Күнделікті бақылау +

С. Алдын-ала бақылау +

Д. Апталық бақылау

Е. Кіріспе бақылау

 1. Фронталды бақылау
 2. Ішінара бақылау

Н. Негізгі бақылау

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А. В. Ф. Шаталов +

В. С.Н. Лысенкова +

С. Е.Н. Ильин +

Д. Н. И. Коротова

Е. В. Д. Холодова

 1. И. Н. Хрусталев
 2. С. Д. Муравьев

Н. М.С. Важенина

 1. Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар:

А. 2007+

В. 1999+

С. 1992+

Д. 2009

Е. 2003

 1. 1998
 2. 2005

Н. 2001

 1. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А. Мақсаттарды айқындау+

В. Ұйымдастыру +

С. Жоспарлау +

Д. Кеңес беру

Е. Жобалау

 1. Бағыттау
 2. Сендіру

Н. Жетекшілік жасау

 1. Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі:

А. Тактикалық ақпарат+

В. Бастапқы ақпарат+

С. Жедел ақпарат +

Д. Жалпы ақпарат

Е. Негізгі ақпарат

 1. Мазмұндық ақпарат
 2. Вариативтік ақпарат

Н. Тақырыптық ақпарат

 1. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А. Жариялылық +

В. Шынайылық +

С. Еріктілік +

Д. Мазмұндық

Е. Әдістемелік

 1. Болжамдылық
 2. Ғылымилық

Н. Көрнекілік

 

1114-нұсқа

 1. «Білім бер»ұғымының мазмұндық аспектілері: білім беру

А. Әлеуметтендіру+

В. Жүйе +

С.Процесс және нәтиже+

Д. Тәрбие

Е. Оқыту

 1. Дамыту
 2. өмірге дайындық

Н. Құндылық

 1. Этномәдени білім беру тұлғаның:

А.Этномәдени сәйкестілігін сақтау+

В. Ана тілі мен мәдениетін меңгеруі+

С.әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі +

Д. өзге мәдениетке теріс көзқарасы

Е. Ұлттық дәстүрді ғана сыйлауы

 1. басқа мәдениетті қабылдамауы
 2. ұлттық мәдениетке артықшылық беруі

Н.шетел тілдерін меңгеру

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі

А. Жыныстық және рухани дамуы +

В. Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы+

С. Жан-жақты тұтас жетілуі +

Д. Дағдыларының қалыптасуы

Е. Өмірге деген көзқарасы

 1. Оқуға деген ынтасының дамуы
 2. Спортқа деген қызығушылығы

Н. Түлек ретінде қалыптасуы

 1. Педагогикалық эксперимент кезеңдері:

А. Қорытынды кезеңі +

В.Қалыптастырушы кезеңі+

С. Анықтаушы кезеңі+

Д. Танысу кезеңі

Е. Практикалық кезең

 1. Статистикалық кезең
 2. Нәтиже алу кезеңі

Н. Мазмұндық кезең

 1. Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер

А.К. Д. Ушинский+

В. П.П. Блонский +

С. Л. С. Выготский+

Д.Э. Мейман

Е. Ж. Пиаже

 1. К. Роджерс
 2. Л. И. Божович

Н. А. Ф. Лазурский

 1. Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:

А.С.Т. Шацкий +

В. В. А. Сухомлинский+

С. А. С. Макаренко +

Д. Д. Дьюи

Е. Н. Д. Хмель

 1. Л.И. Божович
 2. С. Л. Рубинштейн

Н. Э. Торндайк

 1. Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері

А. оперативті +

В.тактикалық +

С.бастапқы +

Д.дидактикалық

Е.толық

F.жеткіліксіз

 1. тәрбиелік

Н. Білімдік

 1. Дүниетанымның формалары:

А. Саяси +

В. Діни +

С. Мифологиялық+

Д. Қоғамдық

Е. Тарихилық

 1. Көркемдік
 2. Әлеуметтік

Н. Ағартушылық

 1. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттар

А. Эстетикалық тәрбие+

В. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі+

С. дене тәрбиесі +

Д. Экологиялық тәрбие

Е. Қоғамдық тәрбие

 1. Педагогикалық тәрбие
 2. Экономикалық тәрбие

Н. Мемлекеттік тәрбие

 1. Сананы қалыптастыру әдістері

А. Этикалық әңгіме+

В. Түсіндіру +

С. Сендіру+

Д. Дәріс

Е. Саяси әңгіме

 1. Мадақтау
 2. Психологиялық әнгіме

Н.Жазалау

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

А. Л. С. Выготский+

В. С. Т. Щацкий +

С. П.П. Блонский+

Д. М. С. Воронецкий

Е. К.И.Трущинский

 1. F. В.А. Сластенин
 2. G. М. И. Калинин

Н. В.В. Иванов

 1. Сынып жетекшісінің міндеттері:

А. Болжамдық міндеттер+

В. Әлеуметтік міндеттер+

С. Диагностикалық міндеттер+

Д. Дамытушылық міндеттер

Е. Психологиялық міндеттер

 1. Тәрбиелік міндеттер
 2. Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

Н. Педагогикалық міндеттер

 1. Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:

А. Әңгіме-сұхбат+

В. Баланы қорғау +

С. Бірге еңбек ету+

Д. Дәріс

Е. Қоғамдық еңбек

 1. Баланы оқыту
 2. Түсіндіру

Н. Баланы дамыту

 1. Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:

А. Не үшін оқытамыз+

В. Баланы қалай оқытамыз+

С. Қалай оқытамыз+

Д. Нені оқытамыз

Е. Қашан оқытамыз

 1. Қай жерде оқытамыз
 2. Балаларды кім оқытады

Н. Баланы кім үшін оқытамыз

 1. Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартыныңбөліктері

А. Мектептік +

В. Мемлекеттік+

С. Ұлттық-аймақтық+

Д. Жалпы қоғамдық

Е. Аудандық-қалалық

 1. Ұлттық мемлекеттік
 2. Жалпы адамзаттық

Н. Бүкіл әлемдік

 1. Дидактикалық масаттарға байланысты сабақ типтері:

А. Білім, білік және дағдыларды тексеру+

В. Жаңа білім материалын хабарлау +

С. Білімді бекіту +

Д. Факультативті

Е. Өткен материалды қарастыру

 1. Оқу саяхаттары
 2. Біліктілікті қалыптастыру

Н. Бақылау жүргізу

 1. Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:

А. Әңгімелей отырып баяндау +

В. Баяндап айту +

С. Әңгімелеп жеткізу+

Д. Баяндап оқып беру

Е. Әңгімелеп бағыттау

 1. Әңгімелей отырып бекіту

G.Әңгімелеп айту

Н. Әңгімелеп мазмұндау

 1. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері

А. Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы+

В. Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы+

С. Жалпы нәтижелердің болуы+

Д. Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

Е. Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

 1. Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру
 2. Ұжымдық іс-әрекет барысында әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете луы

Н. Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

 1. Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

А. Р.Г.Лемберг+

В. И.Я: Лернер +

С. М.И. Махмутов+

Д. М.И. Васельев

Е. С.Д. Железнова

 1. F. А. В. Дунаевский
 2. G. К. Л. Гундарев

Н. В.И. Баженов

 1. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары

А. Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы+

В. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру +

С. Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы+

Д. Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі

Е. Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

 1. Алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу
 2. Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

Н. Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

 1. Дидактикалық оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі

А. Философиялық негіз+

В. Тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы+

С. Қолдану деңгейі +

Д. Әдістемелік негізі

Е. Енгізу деңгейі

 1. Нәтижелілік деңгейі
 2. Теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы

Н. Психологиялық негізі

 1. ҚР-да «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар

А. 2007+

В. 1999+

С.1992+

Д.2001

Е.1998

 1. 2005

G.1991

Н.2009

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары

А. Мектепшілік ұйымдастыру әдістері+

В. Психологиялық педагогикалық ықпал ету әдістері +

С. Қоғамдық әсер ету әдістері +

Д. Мектепшілік бағыттаушы әдістері

Е. Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

 1. Әкімшілік ұйымдастыру әдістері
 2. Философиялық әдіснамалық әдістері

Н. Қоғамдық пайдалы іс-әрекеттер әдістері

 1. Н. Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары

А. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі+

В. Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы+

С. Оқушылардың үлгерімі+

Д. оқушылар ұжымының дамығандығы

Е. Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

 1. Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы
 2. Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

Н. Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқаруы

 1. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері

А. Шынайылық+

В. Еріктілік+

С. Жариялылық+

Д. Әдістемелік

Е. Ғылымилық

Ғ. Көрнекілік

 1. Мазмұндық

Н. Болжамдық

 

 

 

1115 – нұсқа

1 .Педагогика , педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде :

А) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді+

В) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді+

С) Теориялық білімдерді жинақтайды+

 1. D) Оқушының белсенділігін арттырады

Е) Тәрбиеленушілердің тәрбиелік деңгеиін жетілдіреді

Ғ) Оқытудың принциптерін зерттейді

 1. G) Педагогикалық процестің қарама – қайшылықтарын зерттейді

Н) Практикалық білімдерді зерттейді

 1. Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі факторлар.

А) Тәрбие+

В) Тұқым қуалаушылық+

С) Әлеуметтік орта+

 1. D) Қоғам

Е) Отбасы

Ғ) Географиялық орта

 1. G) Мемлекет

Н) Білім беру

3.Даму барысында адамда :

А) Сана мен өзіндік сана қалыптасады+

В) Дербес жаңғыртушы іс – әрекет иесі болып жетіледі+

С) Жеке тұлға ретінде қалыптасады+

 1. D) Өмірге деген көзқарс өзгереді

Е) Ғылымға деген қызығушылық оянады

Ғ) Білім мен өнерпаздығы дамиды

 1. G) Ғылыми дүниииетанымы қалыптасады

Н) Маманиесі ретінде жетіледі

4 . Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері :

А) педагогикалқ тәжірибені зерттеу әдістері+

В) Эмпирикалық зерттеу әдістері+

С) Теориялық зерттеу әдістері +

 1. D) Белгілі бір пән мазмұнын жетілдіру әдістері

Е) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері

Ғ) Физикалық зерттеу әдістері

 1. G) Оқу – тәрбие процесін зерттеу әдістері

Н) Мектептің оқу – тәрбие процесін жетілдіру әдістері

5 .Педагогикалық үдерістің қарама – қайшылығын зерттеген ғалым – педагогтар :

А) М.Н. Алексеев+

В) М .Н . Скаткин +

С) М : А . Данилов+

 1. D) В.А .Тихонв

Е) В . И . Петров

Ғ) С.Д. Конаржевскии

 1. G) К.С. Понамарев

Н) Д.И. Алферов

6 . Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді :

А) аззаматтық және экологиялық+

В) экономикалық және эстетикалық+

С) адамгершілік жәнееңбек +

 1. D) конфессионалдық және атеистік

Е) жекелік және ұжымдық

Ғ) мектептік және мектептен тыс

 1. G) отбасылық және қоғамдық

Н) ізгілік және құндылық

7 .Жоспарлау :

А) жағдайды жан – жақты анықтау және нәтижеге бағыттыу+

В) мақсат – міндеттерді анықтау рефлексия жасау+

С) міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау+

 1. D) жетістікті талдау

Е) жаңа мақсат қою

Ғ) орындаушыларға хабарлау

 1. G) міндеттерді іске асыруды ұйымдастыру

Н) әдістерін , құралдарын таңдау

 1. Дүниетанымның құрамды бөліктері :

А) Дүниетанымның философиялық негіздері+

В) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары +

С) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері+

 1. D) Дүниетанымның педагогикалық негіздері

Е) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі

Ғ) Жеке тұлғаның даму үдерісі

 1. G) Дүниетанымның психологиялық негіздері

Н) Жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі

9 . Тәрбиелік іс – шаршлардың дәстүрлі педаагогткада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары :

А) Дене тәрбиесі+

В) Эстетикалық тәрбие+

С) Экологиялық тәрбие+

 1. D) Психологиялық тәрбие

Е) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі

Ғ) Мемлекеттік тәрбие

 1. G) Экономикалық тәрбие

Н) Қоғамдық тәрбие

10 . Ынталандыру әдістері :

А) Жарыс +

В) Жазалау +

С) Мадақтау +

 1. D) Тапсырма беру

Е) Тәрбиелік жағдайлар

Ғ) Этикалық әңгіме

 1. G) Психологиялық әңгіме

Н) Сендіру

 1. Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты :

А) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімдігіне+

В) Мұғалім позициясына +

С) Қойылатын талаптардың мазмұнына+

 1. D) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

Е) Директор орынбасарының позициясына

Ғ) Мектепте ұиыдастырылатын жұмыстардың көлеміне

 1. G) Сұранысқа ие болуына

Н) Мектеп директорының позициясына

12 . Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері :

А) Ұжым іс- әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау +

В) Жүйенің қалыптасуы+

С) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру+

 1. D) Жүйенің дамуы

Е) Жүйені қалыптасиыруда сынып жетекшісінің басқарышылық ролі

Ғ) Оқушылардың өзара қарым – қатынасын зерттеу

 1. G) Оқушылар ұжымын зерттеу

Н) Ұжым іс – әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау

13 .ҚР . Конститутциясының 27 – тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі

А) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті +

В) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс +

С) Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында +

 1. D) Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті

Е) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты

Ғ) Кәмелетке толмаған бала жұмыс жасауға құқылы

 1. G) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында

Н) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметтік және материалдық жағдайларын жақсартуға, қоғам көмектесуге қажет

 1. Оқытудың ұстанымдары:

А) Жеткіліктік +

В) Көрнекілік +

С) Ғылымилық +

 1. D) Ұйымдастырушылық

Е) Болжамдық

Ғ) Мазмұндық

 1. G) Басқарушылық

Н) Әдістемелік

 1. Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:

А) Ұлттық-аймақтық +

В) Мектептік +

С) Мемлекеттік +

 1. D) Бүкіл әлемдік

Е) Жалпы қоғамдық

Ғ) Аудандық-қалалық

 1. G) Жалпы адамзаттық

Н) Ұлттық мемлекеттік

 1. оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:

А) Көрнекілік дәрісбаян +

В) Ақпараттық дәрісбаян +

С) Бинарлы дәрісбаян +

 1. D) Жаппай дәрісбаян

Е) Болжамдық дәрісбаян

Ғ) Ғылымдық дәрісбаян

 1. G) Мазмұндық дәрісбаян

Н) Әдістемелік дәрісбаян

 1. Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:

А) Әңгімелей отырып бекіту+

В) Баяндап айту+

С) Әңгімелей отырып баяндау+

 1. D) Әңгіме айту

Е) Әңгімелеп жеткізу

Ғ) Әңгімелеп мазмұндау

 1. G) Баяндап оқып беру

Н) Әңгімелеп бағыттау

 1. Топтық жұмыстарды Ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

А) В. Оконь +

В) А.М. Раевский +

С) И.Т. Волков+

 1. D) В.И. Безруков

Е) В.Н. Иващенко

Ғ) К. И. Дружинин

 1. G) В.В. Тиханов

Н) М.В. Огородников

 1. Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:

А) А. Құнанбаев +

В) М. Жұмабаев +

С) Ы. Алтынсарин +

 1. D) М. Дулатов

Е) С. Сейфулин

Ғ) М. Мақатаев

 1. G) Б. Майлин

Н) Ш. Уалиханов

 1. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

А) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру +

В) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы +

С) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы +

 1. D) Алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

Е) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейкестілігі

Ғ) Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

 1. G) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

Н) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

 1. Педагогикалық Технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.В. Данилов +

В) В. К. ДьЯченко +

С) В. В. Беспалько +

Д) С. Д. Шатунов

Е) З.И. Тимофеева

Ғ) В. П. Корниенко

 1. G) Н. И. Семенова

Н) М. И. Харченко

 1. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады +

В) Жеке адамның мәдениетінің қалыптастыруына бағытталады+

С) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді+

 1. D) Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағыттал

Е) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

Ғ) Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

 1. G) Оқушының оқу тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

Н) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) Қоғамдық әсер ету әдістері +

В) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері+

С) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері+

 1. D) Философиялық-Әдіснамалық әдістер

Е) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

Ғ) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

 1. G) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

Н) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

 1. Н. Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы +

В) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

С) Оқушылардың үлгерімі +

 1. D) Оқушылар ұжымының дамығандығы

Е) Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

Ғ) Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

 1. G) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

Н) Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

 1. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Жариялылық +

В) Шынайылық+

С) Еріктілік +

D)Болжамдық

Е) Мазмұндық

Ғ) Ғылымилық

 1. G) Әдістемелік

Н) Көрнекілік