«Педагогика» пәнінен тест сұрақтары

1116 – нұсқа

1.Педагогиканың негізгі категориялары :

А) Тәрбие +

В) Білім беру+

С) Оқыту +

 1. D) Қалыптастыру

Е) Белсендіру

Ғ) Дамыту

 1. G) Оңтайландыру

Н) Жетілдіру

 1. Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған ежелгі грек ойшылдары:

А) Сократ +

В) Платон +

С) Аристотель +

 1. D) Августин

Е) Монтень

Ғ) Эвклит

 1. G) Рабле

Н) Лойола

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі :

А) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы+

В) Жыныстық және рухани дамуы +

С) Жан-жақты тұтас жетілуі +

Д)Түлек ретінде қаулыптас

Е) Оқуға деген ынтасының дамуы

Ғ) Спортқа деген қызығушылығы

 1. G) Өмірге деген көзқарасы

Н) Дағдыларының қалыптасуы

 1. Педагогика саласындағы зерттеулер:

А) Ғылыми ізденіс процесі +

В) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу+

С) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу +

 1. D) Оқу тәрбие процесін ұйымдастыру

Е) Ғылымның деңгейін анықтау

Ғ) Ғылымның мазмұнын анықтау

 1. G) Педагогиканың келешегін болжау

Н) Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру

 1. Тұтас педагогикалық процесте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары :

А) Оның білімі+

В) Оның шығармашылығы+

С) Оның білігі+

 1. D) Оның қоғамдағы белсенділігі

Е) Оның мектептегі белсенділігі

Ғ) Оның әлеуметтік жағдайы

 1. G) Оның тұлғалық қасиеттері

Н) Оның отбасылық жағдайы

 1. Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С. Макаренко бойынша) :

А) Перспективалар қою +

В) Дәстүрлер қалыптастыру +

С) Қос ықпал ету +

 1. D) Педагогикалық қолдау

Е) Педагогикалық ықпал

Ғ) Өзіндікті іске асыру

 1. G) Жазалар жүйесі

Н) Жеке шаралар

 1. Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеген ғалымдар :

А) М.М. Поташкин +

В) Л.И. Моисеев+

С) В.С Лазарев +

 1. D) Д.В. Эльконин

Е) Л.В. Занков

Ғ) В.С. Леднёв

 1. G) И.Я. Лернер

Н) Г.А. Цукерман

 1. Дүниетанымның құрамды бөліктері :

А) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдарымен тәсілдері+

В) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары+

С) Дүниетанымның философиялық негіздері+

Е) Дүнетанымның педагогикалық негіздері

 1. D) Жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі

Ғ) Жеке тұлғаның даму үдерісі

 1. G) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі

Н) Дүниетаным психология негіздері

 1. Тәрбие бағыттарының түрлері:

А) Экономикалық тәрбие +

В) Еңбек тәрбиесі +

С) Экологиялық тәрбие +

 1. D) Психологиялық тәрбие

Е) Тұлғалық тәрбие

Ғ) Әлеуметтік тәрбие

 1. G) Мемлекеттік тәрбие

Н) Қоғамдық тәрбие

 1. Ынталандыру әдістеріне жатады :

А) Жазалау +

В) Жарыс +

С) Мадақтау +

 1. D) Психологиялық әңгіме

Е) Этикалық әңгіме

Ғ) Тапсырма беру

 1. G) Сендіру

Н) Тәрбиелік жағдайлар

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог – ғалымдар :

А) С.Т.Щацкий +

В)Л.С. Выготский +

С) П.П. Блонский +

 1. D) В.А. Сластенин

Е) К.И. Трущинский

Ғ) М.С.Воронецкий

 1. G) М.И. Калинин

Н)В.В. Иванов

 1. Сыныптағы тәрбие жұмысының кезеңдері :

А) Жүйенің қалыптасуы +

В) Ұжым іс- әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау +

С) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру +

 1. D) Оқушылар ұжымын зерттеу

Е) Жүйенің дамуы

Ғ) Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық ролі

 1. G) Ұжым іс – әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау

Н)Оқушылардың өзара қарым – қатынасын зерттеу

 1. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан :

А) Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу +

В Балаға әсер ететін құрғак сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы+

С) Баланың мінез құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына назар аудару +

 1. D) Балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады

Е). көзқарасы қалыптасады

Ғ) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

 1. G) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге

Н)Баланы тәрбиелеуде , өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

 1. Оқытудың жеке заңдылықтары :

А) Ұйымдастырушылық +

В) Гносиологиялық +

С) Жеке дидактикалық +

 1. D) Педагогикалық

Е) Философиялық

Ғ)Болжамдылық

 1. G) Жобалаушылық

Н) Басқарушылық

15.Білім мазмұнынң формалды теориясын ұстанушылар :

А) Песталоцции +

В) Гераклит +

С) Цицерон +

 1. D) Демокрит

Е) Платон

Ғ) Аристотель

 1. G) Ж.Ж.Руссо

Н) А:Я: Коменскии

16.Оқытуды ұйымдастыру формалары :

А) Семинар +

В) Оқу са яхаты ( экскурция)+

С) Сабақ +

 1. D) Жаттығу

Е) Ата – аналармен жұмыс

Ғ) Қоғамдық жұмыс

 1. G) Түсіндіру

Н) Сендіру

 1. Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері :

А) Әңгімелей отырып баяндау +

В) Баяндап айту +

С) Әңгімелей отырып бекіту +

 1. D) Әңгімелеп айту

Е) Баяндап оқып беру

Ғ) Әңгімелеп мазмұндау

 1. G) Әңгімелеп отырып беру

Н) Әңгімелеп жеткізу

 1. Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүрггізу әдістемесін жасағандар:

А) П.П.Блонский +

В) А.С. Макаренко +

С) Н.К. Крупская +

 1. D) И.В.Смирнов

Е) М.И. Калинин

Ғ) П.П. Демьянов

 1. G) В.А. Борщевский

Н) Н.Д. Алексеев

 1. Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар :

А) И.Я. Лернер +

В) М.И. Махмутов +

С) Р.Г. Лемберг +

 1. D) К.Л. Гундарев

Е) С.Д. Железнов

Ғ) В.И. Баженов

 1. G) А.В. Дунаевский

Н) М.И. Васильев

 1. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары :

А). Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру +

В). Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы +

С) Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығы +

D). Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

Е) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау .

Ғ) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы .

G). Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі

Н) Алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу .

21 . Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар :

А) Е.И. Ильин +

В) В.Ф. Шаталов +

С) С.Н. Лысенкова +

 1. D) М.М. Важенина

Е) В.Д. Холодова

Ғ) И.И. Хрусталев

 1. G) С.Д. Муравьев

Н) Н.И. Коротова

22 .Қазақстан Республикасында « Білім беру туралы » Заңдар қабылданған жылдар:

А) ) 1992ж +

В) 1999ж. +

С). 2007ж +

 1. D) 1998ж.

Е. 1991ж.

Ғ) 2005.

G). 2001ж

Н) 2009ж

 1. Басқару іс – әрекеттері үдерісіндегі қызметтер :

А) Ұйымдастыру +

В) Жоспарлау +

С) Мақсаттарды айқындау +

 1. D) Жетекшілік жасау

Е) Кеңес беру

Ғ) Сендіру

 1. G) Бағыттау

Н) Жобалау

 1. Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары :

А). Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. +

В) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

С). Оқушылардың үлгерімі +

 1. D) Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы .

Е) Оқушылар ұжымының дамығандығы.

Ғ) Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері.

 1. G) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

Н) Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

25 Мұғалімдерді аттестациялау сараптау принциптері :

А) Еріктілік +

В) Жариялылық +

С) Шынайылық +

 1. D) Ғылымилық

Е) Әдістемелік

Ғ) Мазмұндылық

 1. G) Болжамдылық

Н) Көрнекілік

1117 нұсқа

 1. Педагогиканың негізгі категориялары:
 2. A) Оқыту.+
 3. B) Тәрбие. +
 4. C) Білім беру. +
 5. D) Оңтайландыру.
 6. E) Белсендіру.
 7. F) Дамыту.
 8. G) Жетілдіру.
 9. H) Қалыптастыру.
 10. Тұлғаға бағытталған оқытуда:
 11. A) даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы +
 12. B) оқыту оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы +
 13. C) ынтымақтастық және еркін таңдау принциптерінің басым болуы +
 14. D) әлеуметтендіру бағытының басым болуы
 15. E) тәрбие бағыттылықтың басым болуы
 16. F) қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы
 17. G) қоғам мүддесі бағыттылығының басым
 18. H) ұжымдылдық басты мақсатқа бағыттылығының басым болуы
 19. Баланың өмірлік жолын айқындайды:
 20. A) Отбасы жағдайы. +
 21. B) Ата – аналардың материалдық жағдайы. +.
 22. C) Ата – аналардың кәсіптері.+
 23. D) Әлеуметтік орта
 24. E) Мемлекет саясаты.
 25. F) Сынып ұжымы.
 26. G) Мұғалімдер іс – әрекеті.
 27. H) Қоғамдағы жағдай.
 28. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:
 29. A) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері.+
 30. B) Теориялық зерттеу әдістері.+
 31. C) Эмпирикалық зерттеу әдістері.+
 32. D) Мектептің оқу – тәрбие процесін жетілдіру әдістері.
 33. E) Оқу – тәрбие процесін зерттеу әдістері.
 34. F) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері.
 35. G) Белгілі бір пән мазмұнының жетілдіру әдістері.
 36. H) Физикалық зерттеу әдістері.
 37. Педагогикалық зерттеу әдістері:
 38. A) эксперимент+
 39. B) іс – әрекет өнімдерін талдау+
 40. C) бақылау+
 41. D) аннотация жазу
 42. E) пікір жазу
 43. F) рефентометрия
 44. G) конспектілеу
 45. H) социометрия
 46. Тәрбие мақсаты:
 47. A) міндеттер жүйесі+
 48. B) тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі+
 49. C) тәрбиеленушілерлі өзгертуге бағыттылық+
 50. D) амалдар жүйесі
 51. E) ата – ана міндеттері
 52. F) мектептің мақсаты
 53. G) тәрбиеленуші шешетін міндеттер
 54. H) тәрбие сипаттамасы
 55. Мектеп жоспарлары:
 56. A) жылдық жоспар+
 57. B) стратегиялық жоспар+
 58. C) перспективалық жоспар+
 59. D) тоқсандық жоспар
 60. E) сабақ жоспары
 61. F) оқушылар жоспары
 62. G) жеке мұғалім жоспары
 63. H) сынып жоспары
 64. Дүниетанымның формалары:
 65. A) Мифологияық.+
 66. B) Діни.+
 67. C) Саяси.+
 68. D) Әлеуметтік.
 69. E) Қоғамдық.
 70. F) Ағартушылық.
 71. G) Көркемдік.
 72. H) Тарихи.
 73. Дәстүрлі педагогика тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс – шаралардың ұсынылатын бағыттары:
 74. A) Адамгершілік тәрбиесі.+
 75. B) Азаматтық тәрбие.+
 76. C) Еңбек тәрбиесі.+
  D) Мемлекеттік тәрбие.
  E) Экологиялық тәрбие.
  F) Қоғамдық тәрбие.
  G) Әлеуметтік тәрбие.
  H) Ізеттік тәрбие.
 77. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс – әрекеттерді жүзеге асырады:
 78. A) Бақылаушылық.+
  B) Ұйымдастырушылық.+
  C) Реттеушілік+
 79. D) Тәрбиелілік.
  E) Психологиялық.
  F) Дамытушылық.
  G) Ақпарпттық.
  H) Қалыптастырушылық.
 80. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог – ғалымдар:
 81. A) Л.С. Выготский.+.
  B) С.Т. Щацкий.+
  C) П.П. Блонский.+
  D) В.А. Сластенин.
  E) М.С. Воронецкий
  F) В.В. Иванов.
  G) К.И. Трущинский.
  H) М.И. Калинин.
 82. Сынып жетекшісінің міндеттері:
 83. A) Әлеуметтік міндеттер.+
  B) Болжамдық міндеттер.+
  C) Диагностикалық міндеттер.+
 84. D) Педагогикалық міндеттер.
  E) Адамгершілік қарым – қатынас міндеттері.
  F) Тәрбиелік міндеттер.
  G) Психологиялық міндеттер.
  H) Дамытушылық міндеттер.
 85. Отбасының негізгі қызметтері:
 86. A) Тәрбиелеу.+
  B) Шаруашылық – экономикалық.+
  C) Ұрпақ жалғастыру.+
  D) Саяси – экономикалық.
  E) Қайта дамыту.
  F) Қайта қалыптастыру.
  G) Қайта тәрбиелеу.
  H) Экологиялық – шаруашылық.
 87. Оқытудың жеке заңдылықтары:
 88. A) Гносеологиялық.+
  B) Жеке дидактикалық.+
  C) Ұйымдастырушылық.+
 89. D) Басқарушылық.
  E) Философиялық.
  F) Педагогикалық.
  G) Жобалаушылық.
  H) Болжамдылық.
 90. Оқыту ұстанымдары:
 91. A) Жүйелілік. +
  B) Саналық және белсенділік.+
 92. C) Көрнекілік.+
  D) Мазмұндық.
  E) Болжамдық.
  F) Ұйымдастырушылық.
  G) Басқарушылық.
  H) Әдістемелік.
 93. Оқытуды ұйымдастыру формалары:
  А) Оқу саяхаты (экскурсия).+

В) Семинар.+

С) Сабақ.+

 1. D) Түсіндіру.

Е) Ата-аналармен жұмыс.

 1. F) Сендіру.
 2. G) Қоғамдық жұмыс.

Н) Жаттығу.

 1. Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:
  А) М.Н. Скаткин.+

В) М.А. Данилов.+

С) И.Л. Лернер.+

 1. D) А.И.Пономарев.

Е) М.Л. Кочеткова.

 1. F) М.Д.Анищенко.
 2. G) В.С. Никитин.

Н) К.С. Щитова.

 1. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:

А) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және

тәуелсіздіктін пайда болуы.+

В) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.+

С) Жалпы нәтижелердің болуы.+

D Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау жэне оларды басқару.

Е) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру.

 1. F) Іс-әрекет барысында анықталган материалдар бойынша тұжырым жасау.
 2. G) Жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы.

Н) Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете алуы.

 1. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан

әдіскерлермен психологтар:

А) В.В. Давыдов.+

 1. B) Л.С. Выготский.+
 2. C) Б.Г. Есипов. +
 3. D) Н.В. Петрова.

Е) В.Д. Кононов.

 1. F) Д.С. Кондратенко.
 2. G) М.Н. Сергеева.

Н) В.И. Малиновский.

 1. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:

А) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.+

В) Алынган білімдер негізінде ойлау кызметін орындай алуын тексеру.+

С) Алынған білімдерді мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.+

 1. D) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін

салыстыру.

 1. E) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру.
 2. F) Өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуі.
 3. G) Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы.

Н) Алынған білімдердің ғылымилык деңгейін тексеру.

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.В. Данилов. +

В) В.В. Беспалько. +

С) В.К. Дьяченко.+

 1. D) М.И. Харченко.

Е) Н.И. Семёнова.

 1. F) С.Д. Шатунов.
 2. G) В.П. Корниенко.

Н) З.И. Тимофеева.

 1. Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы»3андар қабылданған
  жылдар:

А) 1999ж. +

В) 1992ж. +

С) 2007ж. +

 1. D) 2009ж.

Е) 1991ж.

 1. F) 2005ж.
 2. G) 2001ж.

Н) 1998ж.

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары:
  А) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.+

В) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.+

С) Қоғамдық әсер ету әдістері.+

 1. D) Философиялық-әдіснамалық әдістер.
 2. E) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.

Ғ) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері.

 1. G) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері.

Н) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері.

 1. Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:
  А) Тактикалық ақпарат.+
  В) Бастапқы ақпарат.+
  С) Жедел ақпарат.+
  D) Вариативтік ақпарат.
  Е) Тақырыптық ақпарат.
  F) Жалпы ақпарат.
  G) Негізгі ақпарат.
  Н) Мазмүндық ақпарат.
 2. Мүғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері
  А) Жариялылық.+

В) Еріктілік+

С) Шынайлылық+

 1. D) Мазмұндық.

Е) Әдістемелік.

Ғ) Теориялық

 1. G) Болжамдық

Н) Ғылыми.

1118-нұсқа

1.Білім беру филасофиясының функциялары.

А. Сипаттаушылық және түсіндірушілік+

В. Түрлендірушілік +

С. Болжамдық +

 1. D. Зерттеушілік

Е. Диагностикалық

 1. F. Анықтаушылық
 2. G. Теориялық және практикалық

Н. Қолданбалық

 1. Этномәдени білім беру кеңестігінің функциялары.

А. Икемділік-реабилитациялық +

В. әлеуметтік-педагогикалық қолғау және қолдау+

С. Гуманитарлылық-білімділік+

 1. D. білімділік және тәрбиелік

Е. Біріктушілік

 1. тәрбиелік және дамытушылық
 2. G. Дамытушылық және жаттығушылық

Н. әлеуметтендіру

 1. Баланың өмірлік жолын айқындайды

А. Отбасы жағдайы+

В. Ата-аналардың материялдық жағдайы+

С. ата-аналардың кәсіптері+

 1. D. Сынып ұжымы

Е. Қоғамдағы жадай

 1. F. әлеметтік орта
 2. G. Мұғалімдеріс-әрекеті

Н. Мемлекет саясаты

 1. ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері

А. Эмперикалық зерттеу әдістері +

В. Теориялық зерттеу әдістері +

С. педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері +

 1. D. Мектептің оқу-тәрбие процесін жетілдіру әдістері

Е. Оқу-тәрбйе процесін зерттеу әдістері

 1. Физикалық зерттеу әдістері
 2. Оқушылардың үлгерімін зертеу әдістері

Н. Белгілі бір пән мазмұнының жетілдіру әдістері

 1. Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принцптеріне жататын тұғырлар

А. Аксиолоргиялық +

В. Тұлғалылық +

С. Іс-әрекеттік +

 1. D. Квалимретриялық

Е. Таным теориясы

 1. F. Жүйелілік
 2. G. Құндылықтар теориясы

Н. Синергетикаық

 1. Тәрбие әдісі.

А. өзара әреккет ету амалы +

В. Тәсілдер жиынтығы +

С. мақсатқа жету жолы +

 1. D. Тәрбиенің сыртқы көрінісі

Е. Тәрбиеленуші әрекеті

 1. F. Тәрбиеші әрекеті
 2. G. Тәрбиеші мақсаты

Н. Құралдар жиынтығы

 1. Мектептің жеке басқару оргындары

А. Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары +

В. Дироктордың оқу ісі жөніндегі орынбасары +

С. Директор +

 1. D. Педагогикалық кеңес

Е. Ата-аналар комитеті

 1. F. Мектеп кеңесі
 2. G. Сынып жиналысы

Н. әдістемелік кеңес

 1. Дүние танымның құрамды бөліктері

А. Жеке тұлғаның құндылық бағыттары +

В. Дүниетанымның филасоояиялық негіздері+

С. Жеке тұлғаның даму үртдісі

 1. D. Дүние танымның психологиялық үрдістері

Е. Жек тұлғаның қалыптасу үрдісі

F.жеке тұлғаның әлеуметтек үрдісі

 1. G. Дүние танымның педагогикалық үрдістері

Н. Жеке тұлғаның дүние танымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдер +

 1. Тәрбие бағыттарының түрлері

А. Еңбек тәрбиесі +

В. Экологялық тәрбие+

С. Экономикалық тәрбие+

 1. D. Қоғамдық тәрбие

Е. әлеуметтік тәрбие

 1. F. Тұлғалық тәрбие
 2. G. мемлекеттік тәрбие

Н. Психологиялық тәрбие

 1. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады

А. Тапсырма беру+

В. Жаттығу+

С. ceндіру+

 1. D. Мадақтау

Е. Дәріс

 1. F. Жазалау
 2. G. Этикалық әңгіме

Н.тәрбиелік жағдайлар

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог ғалымдар:

А. П.Н.Лепешенскии+

В. Т.Е.Конникова+

С. А.С.Макоренко+

 1. D. Б.Н. Журавлов

Е. М.В.Архангелскии

 1. F. В.А.Сидаров
 2. G. В.И. Тимашенко

Н. С.А.Александров

 1. Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру

А. Сыныптың мектептегі тіршілік –қызмет әрекетін ұйымдастыру+

В. өмірді түсініп , сезінудің рухани іс -әрекетін ұййымдастыру+

С. Топтың сабақтан тысіс-әрекетін ұйымдастыру+

 1. D. Сыныптың тәрбиелік іс- әрекетін ұйымдастыру

Е. Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру

 1. F. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру
 2. Топтың пәндік әс әрекетн ұйымдастыру

Н. оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

 1. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан

А. Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу +

В. Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес оны қалай айтылғаны шын көңілден шыққанлағы+

С. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды+

 1. D. Балаға көп сөз айтылғаны дұрыс, себебі ол өзіне қорытында шығырады

Е. Баланың мінез құлқын қалыптастыру да оның тұқым қуалаушылығына назар аудару

 1. Балаға көп сөз аййтудің қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсыралар беру қажет
 2. Баланы тәрбиелеуде өзге ұлт отбасына тәрбиесіне ұштастыру

Н. баланы қиындықтар құрсаңыда жаңыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады

 1. Оқыту ұстанымдары:

А. Жеткіліктік+

В. Ғылыми +

С. Көрнекілік +

 1. D. Басқарушылық

Е. әдістемелік

 1. F. Ұйыдастырушылық
 2. G. Болжамдық

Н. мазмұндық

 1. Оқыту ұстанымдары

А. Жүйелілік+

В. Көрнекілік+

С. Саналылықжәне белсенділік+

 1. D. Ұйымдастырушылық

Е. Мазмұндық

 1. F. әдістемелік
 2. G. Болжамдық

Н. Басқарушылық

16 Оқытуды ұйымдастыру формалары

А. Жаттығу

В. Сабақ+

С. ата-аналар мен жұмыс

 1. D. Оқу саяхаты (экскурция)+

Е. Қоғамдыұ жұмыс

 1. F. Түсіндіру
 2. G. Сендіру

Н. Семинар+

 1. Баяндаау әдісіндегі әңгіме түрлері

А. Баяндап айту+

В. әңгімелей отырып баяндау+

С. әңгілемей отырып бекіту+

 1. D. әңгімелеп мазмұндау

Е. әңгімелеп бағыттау

 1. F. әңгімелеп жеткізу
 2. G. баяндап оқып беру

Н. әңгімелеп айту

18 Ұжымдық танымдық іс-әәрекет түрлері

А. Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өз аара жауыпкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы +

В. Жалпы нәтижелер болуы +

С. бірыңғай мақсатты жалпы мотив болуы +

 1. Ұжымдық іс-әрекет барсында , әрбір оқушы өзінідк білімін көрсете алуы

Е. Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

 1. F. әс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару
 2. G. Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

Н. Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

 1. Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар

А. М.И.Махмутов +

В. Р.Г.Лемберг +

С. С.Д.Железнова

D.И:Я Лернер +

Е. К.Л. Гундарев

 1. F. М.И.Василиев
 2. G. В.И.Баженов

Н. А.B.Дунаевскии

20.Қазіргі зеррттеушілердің бақылауға қойытын талаптары

А. Бақылау мазмұнының бағдарламалық таалптарға сәйкес болуы +

В. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру +

С. Алынған ақпарат мазмұнының обьекттивтілігімен нақтылығы +

 1. бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

Е. Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасу

 1. F. Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдау туғызы
 2. G. Аланған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

Н. бақылау барысында алынғын ақпараттардығ көкейкестілігі

 1. Дидактикада оқыту технологшиялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі

А. Тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы +

В. Қолдану деңгейі +

С. Философиялық негіз +

 1. D. Психологиялық негізі

Е. Енгізу деңгейі

 1. теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы
 2. Нәтижелілік деңгейі

Н. әдістемелік негізі

22.ҚР білім беру туралы заңдар қабылданған жылдар

А. 2007ж +

В. 1999ж +

С.1992ж +

D.2001ж

Е. 2009ж

F.1998ж

G.1991ж

Н. 2005ж

23 Басқару іс-әрекеттері үдерәсндегі қызметтер

А. Мақааттарды айқындау +

В. Ұйымдастыру +

С. Жосппарлау +

 1. D. Жетекшілік жасау

Е. Сендіру

 1. F. Кеңес беру
 2. G. Бағыттау

Н. жобалау

24 . Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі

А. Жедел ақпарат +

В. Бастапқы ақпарат +

С. Тактикалық ақпарат +

 1. D. Негңізгі ақпарат

Е. Тақырыптық ақпарат

 1. F. Мазмұндық ақпарат
 2. G. Жалпы ақпарат

Н. вариатитік ақпарат

 1. Мұғалімдерді аттестциялау принциптері

А. жариялылық +

В. Еріктілік +

С. Шынайылық +

 1. D. Болжалдылық

Е. Мазмұндық

Ғ) Ғылыми

 1. G) Көрнекілік

Н) әдістемелік

1119-нұсқа

 1. Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар:

А) Білім философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы +

 1. B) Қолданбалы философия +
 2. C) Білім философиясы жеке ғылыми сала емес +
 3. D) Білім берудің әдіснамалық мәселелерін зерттейді
 4. E) Әдіснамалық оқулықтар
 5. F) Философия саласы
 6. G) Ғылыми педагогика
 7. H) Педагогика саласы
 8. Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуын түсіндіруші бағыттар болды:

A)Әлеуметтік +

B)Биологиялық +

C)Биоәлеуметтік +

D)Ұжымдық

E)Топтық

F)Қоғамдық

G)Табиғилық

H)Жекелік

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі;

A)Жыныстық және рухани дамуы +

B)Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы +

C)Жан-жақты тұтас жетілуі +

D)Дағдыларының қалыптасуы

E)Оқуға деген ынтасының дамуы

F)Спортқа деген қызығушылығы

G)Өмірге деген көзқарас

H)Түлек ретінде қалыптасуы

4.Педагогика әдіснамасының деңгейлері;

A)Нақты ғылымдық деңгей +

B)Философиялық деңгей +

C)Жалпы ғылымдық деңгей +

D)Мемлекеттік деңгей

E)Тарихи деңгей

F)Жалпы пәндік деңгей

 1. G) Психологиялық деңгей

H)Қоғамдық деңгей

5.Әлеметтану факторлары(А.В.Мудрик бойынша)

А)Мемлекет,ел,қоғам,мәдениет +

B)Микросоциюм,тәрбие институттары, діни ұйымдар +

C)Этнос,тұратын аймағы,тұратын жерінің түрі БАҚ +

D)тәрбиелік іс-шаралар

E)Оқыту әдістері, тәрбие әдістері

F)Оқыту және тәрбиелеу

G)Білім бағдарламалары

H)Әр бағытты ықпалдар

6.Эстетикалық тәрбие міндеттері:

А)Эстетикалық білімдер беру +

 1. B) Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту +

C)Эстетикалық мәдениет тәрбиелеу +

D)Еңбек қабілеттілігін арттыру

E)Ағзаны шынықтыру

F)Мемлекетке сыиластық қалыптастыру

G)Ғылыми дүние таным қалыптастыру

H)Ой қабілеттерін дамыту

7.Мектепшілік бақылауға қойылатын талаптар;

A)Жүйелік және объективтілік +

B)Әсерлілік +

C)Тексерушінің құзырлылығы +

D)Демократиялық

E)Талдау

F)Бақылыу

G)Ізгілік

H)Бірізділік

8.Дүние танымның құрамды бөліктері;

A)Дүние танымның философиялық негіздері +

B)Жеке тұлғаның дүние танымы қалаптасуының жолдары мен тәсілдері +

C)Жеке тұлғаның құндылық бағыттары +

D)Жеке тұлғаның әлеметтену үдерісі

E)Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі

F)Дүние танымның педагогикалық негіздері

G)Жеке тұлғаның даму үдерісі

H)Дүниетанымның психологиялық негіздері

9.Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

A)Өзіндік қызмет еңбегі+

BОқу еңбегі+

C)Қоғамдық пайдалы еңбек +

D)Оқудан тыс жасаған еңбек

E)Техналогиялық еңбек

F)Өндірістік еңбек

G)Ойындағы еңбек

H)Отбасына жасаған еңбек

10.Тәрбие жұмыстары төменде аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады;

A)Ұйымдастырушылық +

B)Бақылаушылық +

C)Реттеушілік +

D)Қалыптастырушылық

E)Ақпараттық

F)Дамытушылық

G)Психологиялық

H)Тәрбиелілік

 1. Балалар ұжымымен жұмыстарт жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар;

А)Н.Д.Хмель +

В)В.А.Сластенин +

С)К.Успанов +

D)К.И.Иванов

Е)М,В.Волошин

F)В.Д.Овьсиянников

G)П.П.Власенко

H)Д.И.Мещерияков

12.Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері;

A)Жүйенің қалыптасуы +

B)Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру +

C)Ұжым іс әрекетінің жүйесімен мазмұнын жасау +

D)Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу

E)Жүйенің дамуы

F)Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі

G)Оқушылар ұжымын зерттеу

H)Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау

13.Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:

А)Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу +

B)Балаға әсер ететіен құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы+

C)Баланы қиындықтар құрсағында жалғыз қалдыруға болмайды +

D)Баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына назар аудару

Е)Баланы тәрбиелеуде өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

F)Баланы қиындықтар құрсағында жалғыз қалдыруы тиіс, себебі онда озіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады

G)Балаға көп сөз айтудын қажеті жоқ ,оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет

H)Балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс себебі ол өзіне қортынды шығарады

14.Оқытудың жеке заңдылықтары

A)Гносеологиялық +

B)Жеке дидактикалық+

C)Ұйымдастырушылық+

D)Жобалаушылық

E)Басқарушылық

F)Философиялық

G)Болжамдылық

H)Педагогикалық

15.Оқыту ұстанымдары

A)Көрнекілік+

B)Жүйелілік+

C)Саналылық және белсенділік+

D)Болжамдық

E)Ұйымдастырушылық

F)Мазмұндық

G)Басқарушылық

H)Әдістемелік

16.Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері

А)Көрнекілік дәрісбаян +

B)Бинарлы дәрісбаян +

C)Ақпараттық дәрісбаян +

D)Ғылымдық дәрісбаян

E)Болжамдық дәрісбаян

F)Жаппай дәрісбаян

G)Мазмұндық дәрісбаян

H)Әдістемелік дәрісбаян

17.Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері;

A)Баяндап айту +

B)Әңгімелей отырып баяндау +

C)Әңгімелей отырып бекіту +

D)Әңгімелеп бағыттау

E)Әнгімелеп айту

F)Әңгімелеп жеткізу

G)Әңгімелеп мазмұндау

H)Баяндап оқып беру

18.Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері;

А)Жалпы нәтижелердің болуы +

 1. F) Ұжымдық іс әрекет барысында әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы +

H)Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы +

В) Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы

С)Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

D)Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

Е)Іс-әрекет барысында анықталған материялдар бойынша тұжырым жасау

G)Іс-әрекеттекр барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

19.Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары;

А)А,Құнанбаев +

С)М. Жұмабаев +

H)Ы.Алтынсарин +

В)Б,Майлин

D)С.Сейфулин

Е)М.Дулатов

F)М.Мақатаев

G)Ш.Уалиханов

20.Бақылаудын түрлері;

В)Алдын-ала бақылау +

G)Қорытынды бақылау +

H)Күнделікті бақылау +

А)Негізгі бақылау

С)Фронтальді бақылау

D)Кіріспе бақылау

Е)Ішінара бақылау

F)Апталық бақылау

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар

А)С.Н.Лисенкова +

В)В.Ф.Шаталов+

С)Е.Н.Ильин+

D)В.Д. Холодолва

Е)С.ДМуравьев

F)М.С.Важенина

G)И.Н.Хрусталев

H)Н.И.Коротова

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар;

A)Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді +

B)Оқушының кәсіптік тыңтауын шешуге бағытталады +

C)Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағыттыалады +

D)Жеке адамның Әлеуметтік жағдайына бағытталады

E)Оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

F)Жеке адамның дүние танымын қалыптастыруға бағытталады

G)Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағатталады

H)Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

 1. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А)Жоспарлау +

В)Ұйымдастыру +

С)Мақсаттарды айқындау +

D)Сендіру

Е)Жетекшілік жасау

F)Кеңес беру

G)Бағытталу

H)Жобалау

24.Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары;

А)Оқушылардың үлгерімі. +

С)Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. +

В)Оқушылардың қоғамдық белсенділігі. +

D)Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері.

Е)Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы.

F)Оқушылар ұжымының дамығандығы

G)Оқушылардың мұғалімге дегнен көзқарасы

H)Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқаралуа

 1. Мұғалімдерді атестациялау (сараптау) принциптері;

А)Жариялық +

В)Еріктілік +

С)Шынайылық +

D)Көрнекілік

Е)Мазмұндық

F)Әдістемелік

G)Ғылыми

H)Болжамдылық

1120- нұсқа

1.Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формалары

А) топтық+

В) жеке+

С)ұжымдық+

D)принциптері

E)түсіндіру

F)корнекілік

 1. G) Жаттығу
 2. H) технология

2.Тұлғаға тән қасиеттер

А) әлеуметтік мәні болуы+

В)әлеуметтік функцияларды атқаруы+

С)психологиялық дамудың белгілң бір деңгейі+

 1. D) табиғи қажеттіліктер

E)инстинктер

F)физиологиялық қажеттіліктер

G)биологиялық жетілуі

H)акселерация

3.Даму барысында адамда

А) жеке тұлға ретінде қалыптасады+

В) сана мен өзіндік сана қалыптасады+

С)дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі+

 1. D) білім мен өнерпаздығы дамиды

E)өмірге деген көзқарас өзгереді

F)ғылымға деген қызығушылық оянады

 1. G) ғылыми дүниетанымы қалыптасады

H)маман иесі ретінде жетілді

4.Педогогика әдіснамасының деңгейлері

А) философилық деңгейі+

В) нақты ғылымдық деңгейі+

С) жалпы ғылымдық деңгейі+

 1. D) психологиялық деңгейі

E)тарихи деңгейі

 1. F) жалпы пәндік деңгейі
 2. G) мемлекеттік деңгейі

H)қоғамдық деңгейі

5.Тұлға дамуының макрофакторына жатады

А)мемлекет+

В)қоғам+

С) мәдениет+

D)діни ұйымдар

E)тұратын аймаңы

 1. F) этнос

G)микросоциум

H)тәрбие институттары

6.Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері

А) жаттығу+

В)талап+

С)қоғамдық пікір+

D)дебат

E)нұсқау

 1. F) жазалау

G)әңгімелесу

H)үлгі

7.Қазақстанда «Білім туралы» Заңдардың қабылданған жылдары

А) 2007+

В) 1999+

С)1992+

D)2008

 1. E) 2009
 2. F) 2001

G)1991

H)1995

8.Дүниетаным

А) адамның өз-өзіне деген көзқарастар жүйесі +

В) дүниеге деген көзқарастар жүйесі +

С)адамның алатын алатын орнына деген көзқарастар жүйесі +

D)мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

 1. E) сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

F)мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

 1. G) мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

H)қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

9.Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары

А)азаматтық тәрбие+

В) адамгершілік тәрбиесі +

С) еңбек тәрбиесі +

D)экологиялық тәрбие

 1. E) қоғамдық тәрбие

F)мемлекеттік тәрбие адамгершілік тәрбиесі

 1. G) адамгершілік тәрбиесі
 2. H) ізеттік тәрбие

10.Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады

А) ) ұйымдастырушылық+

Вреттеушілік +

С) бақылаушылық+

D)психологиялық

E)қалыптасушылық

 1. F) дамытушылық
 2. G) тәрбиелік

H)ақпараттық

11.Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар

А)Н.Д.Хмел +

В) К.Успанов +

С)В.А.Сластенин +

D)П.П.Власенко

E)К.И.Иванова

 1. F) Д.И.Мещерянков

G)В.Д.Овсянников

H)М.В.Волошин

13.Отбасындағы тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан

А)балаға әсер ететін құрғақ сөз емес оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы +

В)баланы сол қалпында сүю, құрметтеу +

С) баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды +

D)балаңа көп сөз айтылғандығы дұрыс себебі ол өзіне қорытынды шығарады

E)балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет

 1. F) баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылғына назар аудару
 2. G) баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс себебі, онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады

H)баланы тәрбиелеуде өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

14.Оқытудың жалпы заңдылықтары

А)оқыту әдістері +

В) оқыту мақсаты +

С) оқыту мазмұны +

D)оқыту формасы

 1. E) оқыту тиімділігі

F)оқыту ұүралдары

 1. G) оқыту болжамдылығы

H)оқыту нәтижелігі

15.Оқыту ұстанымдары

А)саналылық және белсенділік +

Вкөрнекілік +

С) жүиелілік +

D)мазмұндық

E)әдістемелік

 1. F) ұйымдастырушылық

G)басқарушылық

H)болжамдық

16.Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері

А)білімді бекіту +

В) жаңа білім материалын хабарлау +

С) білім, білік дағдыларды тексеру +

D)оқу саяхаттары

 1. E) факультативтер

F)өткен материалды қарастыру

G)біліктілікті қалыптастыру

 1. H) бақылау жүргізу

17.И.П.Подласый бойынша оқыту әдістері

А)практикалық +

В) Сөздік +

С)көрнекілік +

D)психологиялық

E)технологиялық

 1. F) теориялық

G)мазмұндық

H)педагогикалық

18.Ұжымдық танымдыө іс-әрекет түрлері

А)іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы +

В)жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы +

С) біріңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы +

D)ұжымдық іс-әрекет барысында әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы

E)жалпы нәтижелердің болуы

F)іс-әректтер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

G)жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

 1. H) іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

19.Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар

А) Р.Г.Лемберг +

В)М.И.Махмутов +

С) И.Я.Лернер +

 1. D) А.В.Дунаевский
 2. E) С.Д.Железнова

F)К.Л.Гундарев

G)М.И.Василев

H)В.И.Баженов

20.Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары

А)бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру +

В) бақылау барысында бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы +

С) алынған ақпарат мазмұнының обективтілігі мен нақтылығы +

 1. D) бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

E)бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай жасау

F)бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

 1. G) алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

H)бақылау барысында алынған ақпараттың көкейтестілігі

21.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагогтар

А) В.В.Беспалко +

В)В.В.Данилов +

С)В.К.Дьяченко +

D)М.И.Харченко

E)В.П.Корниенко

F)Н.И.Семенова

 1. G) С.Д.Шатунов

H)З.И.Тимофеева

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар

А) жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады +

В) жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді +

С) оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады +

 1. D) жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады
 2. E) Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады
 3. F) оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады
 4. G) жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

H)оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі өиындықтарын шешуге бағытталады

23.Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) қоғамдық әсер ету әдістер +

В) әкімшілік ұйымдастыру әдістер +

С)психологиялы-педагогикалық әдістер +

 1. D) мектепшілік-бағыттушы әдістер
 2. E) философиялық-әдіснамалық әдістер

F)мектепшілік ұйымдастыру әдістер

G)қоғамдық пайдалы әдістер

H)әлеуметтік педагогикалық әдістер

24.Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары

А)оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

В) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы +

С)оқушылардың үлгерімі +

D)оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

Е)оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

 1. F) оқушылардың ұжымдық дамығандығы

G)оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

Н) оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

25.Мұғалімдерді аттестатциялау (сараптау) принциптері

А) жариялылық +

В) шынайылылық +

С) Еріктік +

D)мазмұндық

Е) әдістемелік

 1. F) болжамдылық
 2. G) көрнекілік
 3. H) ғылыми

1121-нұсқа

1.Педагогикалық пәндер

А.этнопедагогика +

 1. әлеуметтік педагогика +

С. салыстырмалы педагогика +

D.жұмыс істеу педагогикасы

Е. Табиғат педагогика

F.технопедагогика

 1. G. Қоғамдық педаагогика

Н. ақпараттық педагогика

 1. «Тұлға» ұғымының мәні ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:

А. Даралық+

 1. B. индивид +

С.адам +

 1. D. оқушы

Е. білім беру

 1. F. Білім
 2. G. Тәрбие

Н. педагог

3.Баланың өмірлік жолын айқындайды

А. Отбасы жағдайы +

 1. B. Ата-аналарының материалдық жағдайы +

С. ата-аналардың кәсіптері +

 1. D. әлеуметтік орта

Е. сынып ұжымы

F.мұғалімдер іс-әрекеті

 1. Мемлекет саясаты

Н. Қоғамдық жағдай

4.Педагогика саласындағы зерттеулер

А. білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу +

B.білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу +

С.ғылыми ізденіс процес +

D.мектептің педагогикалық процесін жетілдіру

Е.оқу-тәрбие процесін жетілдіру

F.ғылымның мазмұнын анықтау

G.ғылымның деңгейін анықтау

Н. Педагогиканың келешегін болжау

5.Әлеуметтік факторлар А.В.Мудрик бойынша

А. этнос,тұратынаймағы, тғратын жерінің түрі+

 1. Мемлекет,ел,қоғам,мәдениет +

С Микросоциум,тәрбие институттары,діни ұйымдар +

 1. D. Білім бағдарламалары

Е. әрбағытты ықпал

 1. оқыту және тәрбиелеу

G.оқыту әдістері,тәрбие әдістері

Н. Тәрбиелік іс-шааралар6.Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар

А. Н.Д.Хмель +

 1. B. Ю.К.Бабанский +

С.А.Ф.Каптерев +

 1. С.Қалиев

Е.В.ВКравский

F.Т.Парсонс

G.Р.Мертон

Н. Қ.Ж.Қожахметов

7.Мұғалімдерді аттестаттау мақсаты

А.кәсіби өсуге ынталандыру +

 1. B. Мұғалім еңбегін бағаалау +

С. Психологиялық білімдердін жетілдіру +

 1. D. әдістемелік іскерліктер қалыптастыру

Е.мұғалімнің пәндік даярлығын ааарттыру

 1. әдістемелік жұмысты жетілдіру
 2. педагогикалық білімдерді жетілдіру

Н. Біліктілікті жетілдіруге ұмтыму

8.Дүниетаным:

А. Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі +

 1. дүниеге деген көзқарастар жүйесі +

С. Адамны өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі +

 1. мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Е. қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

 1. Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі
 2. сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Н. Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

9.Еңбек тәәрбиесінің мазмұндық негізі:

А. Оқу еңбегі+

 1. B. өзіндік қызмет еңбегі +

С.қоғамдық пайдалы еңбек +

 1. D. Оқудан тыс жасаға еңбек

Е. Отбасына жасаған еңбек

 1. технологиялық еңбек
 2. өндірістік еңбек

Н. Ойындағы еңбек

10.Сананы қалыптастыру әдістері

А. Сендіру+

 1. B. Түсіндіру+

С. этикалық әңгіме +

D.жазалау

Е мадақтау

 1. F. психологиялық әңгіме
 2. G. Дәріс

Н. Саяси әңгіме

11.Балалар ұжымының педаагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар

А. Л.С.Выготский +

 1. B. С.Т.Щацкий +

С.П.П.Блонский +

D.К.И.трущинский

Е.М.И.Калинин

 1. F. В.В.Иванов
 2. G. М.С.Воронецкий

Н.В.А.Сластенин

12.Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру

А.өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру +

 1. топтың сабақтан тыс іс-әрекетән ұйымдастыру +

С.сыныптың мектептегі тіршілік қызмет әрекетін ұйымдастыру +

D.сыныптың тәрбиелік іс-әрекетән ұйымдастыру

Е. Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

 1. топтың пәндік әс-әрекетін ұйымдастытру
 2. Оқушылардың танымдық іс-әрекетән ұйымдастыру

Н. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру

13.Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан

А. Балаға әсерететін құрғақ сөз емес оның қалай айтылғанын шын көңілден шыққандығы+

B.баланы сол қалапта сүю, құрметтеу +

С.баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды +

D.баланы тәрбиелеуде, өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

Е. баланың мінез- ұлқын қалыптастыруда оның тұқым қуалаушылығына назар аударады

F.балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ,оған тек қана практикалық тапсыралар беру қажет

G.балаға көп сөз аййтылғандығы дұрыс, себебі ол өзінен қорытынды шығарады

Н.балалы қиындықтар құрсаңанда қалдыру тиіс, себебі онда өзінде өмірге деген көзқарас қалаптасады

14.Оқыту ұстанымдары

А. көрнекілік+

 1. B. Жеткіліктік+

С.ғылыми +

 1. D. Мазмұндық

Е.ұйымдастырушылық

 1. F. болжамдылық

G.әдістемелік

Н. Басқарушылық

15.Оқыту ұстанымдары

А.жүйелілік +

 1. B. саналылық және белсенділік +

С. Көрнекілік+

D.бложамдық

Е.ұйыымдастырушылық

 1. F. басқарушылық
 2. G. мазмұндық

Н. әдістемелік

16.Дидактикалық мақсаттарға байланысты сбақ типтері

А. Білім,білік және дағдыларды тексеру +

 1. Жаңа білім маретиалын хабарлау +

С. Білімду бекіту +

 1. D. бақылау жүргізу

Е.өткен материалды қарастыру

F.біліктілікті қалыптастыру

G.оқу саяхаттары

Н. факультативтер

17.Баяндау әдісінде әңгіме түрлері

А. әңгімелей отырып бекіту +

 1. B. әңгімелеу отырып баяндау +

С. Баяндап айту +

D.әңгімелеп айту

Е. әңгімелеп бағыттау

 1. баяндап оқып беру
 2. әңгімелеп жеткізу

Н. әңгімелеп мазмұндау

18.Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасаған:

А. П.П.Блонский +

 1. B. А.С.Макаренко +

С. Н.К. Крупская +

D .А:Боршинский

Е.Н.Д.Алекскеев

 1. F. И.В.Смирнов

G.П.П.Демьянов

Н. Д. М.И Калинин

19.Оқушыылардың оқыыыту белсенділік мәселелін өңдеуге үлесс қосқан

А.М.И.Махмутов +

 1. Р.Г.Лемберг +

С. И.Я.Лернер +

 1. К.Л.Гундарев

Е.М.И.Василиев

 1. С.Д.Железнова
 2. А.В.Дунаевский

Н.В.И.Баженов

20.Оқыту нәәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер

А. алынған білімдерді әліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларды қолдана білу +

 1. өткен тақырыптарға өзіндік сыын баға бере алу +

С. Алынған білімдер негізінде ойлау қызметен орындай алуынтекесеру +

D.өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білу

Е. Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алу

F.өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салытыру

G.алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

Н. өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейңн тексеру

21.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагог:

А. В.К.Дьяченко +

B.В.В.Данилов +

С. В.В.Баспалько +

 1. D. З.И.Тимофеев

Е. М.И.Харченко

F.В.П.Корниенко

G.С.Д.Шатунов

Н.И.семенова

22.Қазақстан Республикасында «білім беру туралы» Заңдар қабылдынған жылда

А1999.ж +

B.2007. +

С.1992ж +

D.2001

Е.1998ж

F.1991ж

G.2009ж

Н.2005

23.Басқару әдістерінің негізгі топтары

А. қоғамдық әсер ету әдістер +

 1. B. әкімшілік ұйымдастыру әдістері +

С. Псхологиялық педагогткалық ықпал ету әдістері. +

 1. D. Мектепшілік ұйымдастыру әдістері

Е. мектепшілік бағыттаушылық әдістері

F.философиялық әдістемелік әдістер

 1. әлеуметтік педагогикалық әдістер

Н. қоғамдық пайдалы іс-әрекеттер әдістері

24.Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі

А. Жедел ақпарат+

B.тактикалық ақпарат+

С. Бастапқы ақпарат+

 1. D. вариативтік ақпарат

Е.мазмұндық ақпарат

 1. Жалпы ақпарат
 2. Тақырыптық ақпарат

Н. негізгі ақпарат

25.Мұғалімдердіаттестациялау саараптау принциптері

А. Шынайылық +

 1. B. Еріктілік +

С. Жариялылық +

 1. D. Көрнекілік

Е. Мазмұндық

 1. Болжамдылық
 2. Ғылыми

Н. әдістемелік

1122-нұсқа

1.Педагогика,педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде;

А. Педагогикалық шынайыылық тәжірибесін зерттейді +

В. Теориялық білімді жетілдіреді +

С. педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді +

 1. D. Практикалық білімді жетілдіреді

Е. оқушының белсенділігін жетілдіреді

 1. Оқытудың принциптерін зерттейді
 2. педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді

Н. тәрбиелеушінің тәрбиелік деңгейңн жетілдіреді

2.Этномдениет білім беру міндеттері:

А. Көп тілді индивид қалыптастыру +

В. мәдени интеграцияға бағдарлау +

С.этномәдени сәйкестігін желілдіру +

D.техникалық білім беру

Е. Политехникалық білім беру

 1. F. интелектуалдық қабілетін жетілдіру
 2. G. Дене мәдениетін дамыту

Н.арнайы қабілеттерін дамыту

3.Даму барысында адамда;

А. сана мен өзіндік сана қалыптасады +

В. Ғылыми дүниетаным қалыптасады

С.жеке тұлға ретінде қалыптасады +

 1. дербес жаңғыыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі +

Е. Білім мен өнерпаздығы дамиды

 1. F. өмірге деген көзқарас өзгереді
 2. G. Маман иесі ретіндеқалыптасады

Н. ғылымға деген қызығушылық қалыпасады

 1. Педагогикалық эксперимент міндеттері:

А.жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнән зерттеу +

В. Педагогикалықзерттеулердің ғылыми нәтижесін өлшестіру +

С.педагогикалық құбылыста зерттеушінің белсенді ықпал жасауы +

D.педагогикалық зерттеу нәтижесін тексеру

Е. Оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы

F.балалар ұжымының зерттеушінің белсендң ықпаал жасауы

G.педагогикалық заңдылықтарды зерттеу

Н. оқушылардың оқу үлгерімін өлшеу

5.Педагогикалық философиялық негіздер

А. неопозитивизм +

В. Диалектикалық материализм +

С. Прагматизм +

 1. D. Квалиметрия

Е. Синергетика

 1. F. Жүйетану
 2. G. Полисубьектілік

Н. мәдениеттанушылық

6.Тәрбие әдісі:

А.тәсілдер жиынтығы +

В. өзара әрекет ету амалы +

С. мақсатқа жету жолы +

D.құлалдар жиынтығы

Е.тәрбиенің сыртқы көрінісі

F.тәрбиеші мақсаты

 1. G. тәрбиеленуші әрекеті

Н.тәрбиешінің әрекетә

7.Г.И.Щукина бойынша мектепшілік басқару бағыттары

А. әдістемелік +

В. Ұйымдастырушылық +

С.психологиялық +

 1. D. Дидактикалық

Е. ғылыми

F.зерттеушілік

G.жобалаушылық

Н. басқарушылық

8.Дүниетамымның формасы:

А. діни +

В. Саяси +

С. Мифологиялық +

 1. D. Тарихилық

Е. Ағартушылық

F.әлеуметтік

 1. G. көркемдік

Н. қоғамдық

9.Тәрбие бағыттары:

А. құқықтық тәрбие +

В.азаматтық тәрбие +

С. Эстетикалық тәрбие +

 1. D. Ақпараттық тәрбие

Е.қоғамтық тәрбие

 1. психологиялық тәрбие

G.мемлекетік тәрбие

Н. тұлғалық тәрбие

10.Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі

А.мінез-құлықпен іс-әрекетті ынталандыру әдістері +

В. іс-әрекетті ұйымдастырумен қоғамдық мінез- құлық тәжірибесін қалытастыру әдістері+

С. жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері +

 1. мінез-құлық пе шығармашылықты өалыптастыру әдістері

Е. оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері

F.іс-әрекетті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әдістері

G.жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері

Н.оқушының дүниетанымын қалыптастыру

11.Балалар ұжымымен жұмыстар жүрргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет- сапаларына көңіл бөлгн ғалымдар:

А. В.А.Сластенин +

В. К.Успанов +

С.Н.Д.Хмель +

D.М.В.Волошин

Е.К.И.Иванов

 1. F. Д.И.Мещеряков
 2. G. П.П.Власенко

Н.В.Д.Овсянников

12.Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетістігін негізгі қызметтері

А. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық +

В. Баланың денсаулыығын сақтау +

С. Баланың адамгершілігін тәрбиелеу +

 1. D. Баланың ақыл ойын дамыту

Е. Баланың щығармашылығын дамыту

 1. F. баланың рухани байлығын дамыту
 2. Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру

Н. Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту

13.отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасады

А. Баданың сол қалпын сүю құрметтеу +

В. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыс қалдыруға болмайды +

С. Балаға ісерететін құрғақ сөз емес,оның қалай айталғаны,шын көңілден шықандығы +

D.баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзііндік өмірге деген көзқарас ы қалыптасады

Е.балаға көп сөз айтуға қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет

F.баланың мінез-құлқын қалыптастыруда, оның тұқымқуалаушылығына назар аудару

 1. G. балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс ,себебі ол өзіне қорытынды шығарады

Н. Баланы тәрбиелеуде өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру

 1. 14. Оқытудың жеке заңдылықтары:

А. Жеке дидакдика+

В. Ұйымдастырушылық +

С. Гносеологиялық +

 1. D. Болжамдылық

Е. Философиялық

 1. F. Жобалаушылық
 2. G. басқарушылық

Н. Педагогикалық

 1. Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар

А.Гераклит +

В. Цицерон +

С. Пестотоции +

 1. D. Платон

Н. Демокрит

F.Ж.Ж.Руссо

G.А.Я.Коменскии

Н. Аристотель

 1. Дидактикалық Мақсаттарға байланысты сабақ типтері

А. білімді бекіту +

В. Білім,білік және дағдыларды тексеру +

С. Жаңа білім материалын хабарлау +

D өткен материалды қалыптастыру

Е. Бақылау жүргізу

 1. F. Біліктілікті қалыптастыру
 2. G. факультативтер

Н. Оқу саяхаттары

17.И.П.Подласый бойынша оқыту әдістері

А.сөздік +

В. Психологиялық

С. көрнекілік +

 1. D. Практикалық +

Е. мазмұндық

 1. F. Технологиялық
 2. G. Теориялық

Н. Педагогикалық

18.Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер

А. В.Оконь +

В.и.Т.Волков +

С. А.М.Раевскии +

 1. D. К.И.дружинин

Е. В.И.Иващенко

F.В.В.Тихонов

 1. G. М.В.Огородников

Н. В.И.Безруков

19.Өздерінің еңбегінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға ойларын жүйелеуге шақырған Қазақстан ағартушыларымен педагогтары

А.Ш.Уалиханов +

В.М.Жұбанова +

С.А.Құнанбаев +

 1. М.Мақатаев

Е.М.Дулатов

F.Б.Майлин

 1. G. С.Сейфулин

Н.Ы.Алтынсарин

 1. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданалатын тесттер:

А. Алынған білімдер негізінде ойлаау қызметтін орындай алуын тексеру +

В. өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы +

С.алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі+

 1. өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

Е.алымған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

F.алынған білімдердің ғылыми лық деңгейін тексеру

 1. G. өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуі

Н.өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагогтар:

А. В.В.Данилов +

В. В.К.Дьяченко +

С.В.В.Беспалко +

 1. D. М.И.Харченко

Е. Н.И.Семенова

 1. З.И.Тимофеева

G.С.Д.Шатунов

Н. В.П.Корниенко

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар

А.оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады +

В. жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады +

С. Жеке адамның қоғаммен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді +

 1. оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталған

Е. Оқушының оқу- тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталған

 1. Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталған

G.оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бааытталған

Н.жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағыттылған

23.Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А. Жоспарлау +

В. Ұйымдастыру +

С. мақсаттарды айқындау +

 1. D. бағыттау

Е. Жобалау

F.кеңес беру

 1. G. Сендіру

Н. жетекшілік жасау

 1. 24. Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары

А. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі +

В. Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы +

С.оқушылардың үлгерімі +

 1. D. оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

Е. Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқаруы

F.оқушылардың тәрбиелік деңшгейі

 1. Оқушылар ұжымының дамығандығы

Н. Оқушылардың мұғалімге деген көзқарассы

25мұғалімдерді аттестациялау принциптері:

А. Шынайылылық +

В. Еріктілік +

С. Жариялылық +

 1. D. мазмұндық

Е. ғылыми

 1. F) Көрнекілік
 2. G) болжамдылық
 3. H) Әдістемелік

1123-нұсқа

1.Педагогика,педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:

 1. A) Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді +
 2. B) теорииялық білімдерді жинақтайды +
 3. C) педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді +
 4. D) Оқушының белсенділігін арттырады
 5. E) Теориялық білімдерді жинақтайды
 6. F) процестердің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді
 7. G) практикалық білімдерін жинақтайды
 8. Тәрбиешінің тәрбиелік деңгейін жетілдіреді

2 Тұлға ұғымының мәні ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:

 1. A) адам +
 2. B) даралық +
 3. C) индивид +
 4. D) педагог
 5. E) Білім беру
 6. F) Білім
 7. G) Тәрбие
 8. H) оқушы

3 Мектеп оқушысының жеке ерекшеліг:

А) тұлғааралық қасиеттердің қалыптасуы +

В) Жыныстық және рухани дамуы +

С) Жан-жақты тұтас жетілуі +

 1. D) Оқуға деген ынтасының дамуы
 2. E) өмірге деген көзқарас
 3. F) Спортқа деген қызығушылығы
 4. G) Дағдыларының қалыптасуы
 5. H) Түлек ретінде қалыптасуы
 6. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы принциптері :
 7. A) құбылыстарды даму барысында зерттеу
 8. B) бір құбылысты екіншілерімен өзара қатыныста байланыстыры зерттеу
 9. C) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі
 10. D) Оқу процесін зерттеу
 11. E) Бір құбылысты екіншілермен салыстыра зерттеу

F)Зандылықтарды танып білу

 1. G) бір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру
 2. H) зерттеу әдісімен салыстыру
 3. Педагогиканың философиялық негіздері

А)диалектикалық матерализм

В)Прагматизм

С) неопозитивизм

D)Синергетика

E)Полисубьектілік

F)Квалиметрия

G)неопозитивизм

H)Жүйетану

6.Әр адамның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері (Э.С.Маркарян бойынша)

A)адамгершілік

B)рухани

C)Материялдық

D.эстетикалық

E)Еңбек

F)Экономикалық

G)экологиялық

H)Құқықтық

7.Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялар

А)Білім беруді және оны басқаруды ізгілердіру

В)азаматардың толыққанды,сапалы білім алуын қамтамасыз ету

С)білім беру кеңістігін сақтау

D)білім беру мекемелерін жетілдіру

E)ұйымдастыру формаларын іріктіру

F)білім беруді ретте

G)оқыту әдістерін таңдау

H)педагогикалық технологияяларды іріктеу

8.Дүниетаным:

А)дұниеге деген көзқарастар жұйесі

В) Адамның алатын орны деген көзқарастар жүйесі

С) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көз қарастар жүйесі

 1. D) імектептің жағдайына деген көзқарастар жұйесі
 2. E) Сынып ұжымының алатын оорнына деген көзқарастар жүйесі
 3. F) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

G)Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

 1. H) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі
 2. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

А) ғылыми дұниетаным тәрбиесі

В) Дене тәрбиесі

С)эстетикалық тәрбие

D)іэкологиялық тәрбие

E)экономикалық тәрбие

F)қоғамдық тәрбе

G)Психологиялық тәрбие

H)Мемлекеттік тәрбие

 1. Т.И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:

А)ііс-әрекетті ұйымдастырумен қоғамдық мінез құлықтәжірибесін қалыптастыру әдістемесі

В)Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

С) жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістемесі

 1. мінез –құлықпен шығармашылық қалыптастыру әдістемесі

E)Жеке тұлғаның адмгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері

F)Оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері

G)Іс-әрекетті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әдістері

 1. H) оқушының дүние танымын қалыптастыру әдістемесә

11.Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

А.Н.Д.Хмель

В) В.А.Сластенин

С)К.Успанов

 1. D) М.В.Волошин

E)В.Д.Овсянников

F)П.П.Власенко

G)В.А.мещеряков

H)К.И.Иванов

12.Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызыметтері:

А)Баланың адамгершілігін тәрбиелеу

В)Баланың денсаулығын сақтау

С)баланығ қабілетін дамытуға қамқорлық

D)оқушының пәнге деген қызыңушылығын дамыту

E)Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру

F)Баланың рухани байлығын дамыту

G)Баланың шығармашылығын дамыту

H)Баланың ақыл-ойын дамыту

13.Отбасының негізгі қызыметтері:

А)ұрпақ жалғастыру

В)шаруашылық- экономикалық

С)Тәрбиелеу

D)Қайта дамыту

E)Экологиялық шарашылық

F)қайта тәрбиелеу

G)қайта қалыптастырушылық

H)Саяси-экономикалық

 1. Оқытудың жалпы заңдылықтары

А) оқыту мақсаты

В)Оқыту әдістері

С)Оқыту мазмұны

D)Оқыту тиімділігі

E)Оқыту формасы

F)Оқыту болжалдылығы

G)Оқыту құралдары

H)Оқыту нәтижеллілігі

 1. Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

А)оқу жоспары

В)Оқу бағдарламалары

С)Оқулықтар

D)Оқу мазмұны

E)Оқушылардың күнделігі

F)Мектептің төлқұжаты (паспорты)

G)Оқытушының журналы

H)мектеп жоспары

 1. Сабақтың нәтижелілгі байланысты

А.оқушылардың оқу таным әрекетін ұйымдастыра алуына

В) мұғалімнің даиндық деңгеейі

С)оқу іс-әрекетіннің нәтижесін болжай алуыы

D)Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына

E)мұғалімнің әлеуметтәк деңгейі

F)Оқушылардың өзара қарым -қатынасына

G)Мұғалімнің адамгершілік қассиеттері

H)оқушылардың тәрбиелік деігейлері

17.Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:

А)Әңгімелей отырып бекіту

В)Баяндап айту

С)әңгәмелей отырып баяндау

D)Әңгімелеп мазмұндау

E)Әңгімелеп бағыттау

F)баяндап оқып беру

G)Әңгімелеп жеткізу

H)Әңгімелеп айту жұмыстарды

18.Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселерлері бойынша айналысқан зертеушілер:

А) И.Т. Волков

В) В.Оконь

С) А.М Раевский

 1. D) К.И.Дружинин
 2. E) В .В Тиханов
 3. F) М.В. Огородников
 4. G) И.Т. безруков
 5. H) В.Н.Иващенко

19.Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылық дамытуға,ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен пеагогтары:

А) Ы.Алтынсарин

В) М:Жұмабаев

С) А.Құнанбаев

 1. D) Ш.Уалиханов
 2. E) М.Дулатов
 3. F) С.Сейффулин
 4. G) М.Мақатаев
 5. H) Б.Майлин

20.Бақылаудың түрлері:

А) алдынала бақылау

В) Күнделікті бақылау

С) қорытынды бақылау

 1. D) Фронталды бақылау

E)ішінарабақылау

F)Апталық бақылау

G)Кіріспе бақылау

H)негізгі бақылау

21.Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктелді:

А) қолдау деңгейі

В)Тәжірибелік меңгеруудің ғылыми сипаттамасы

С) философиялық негізгі

 1. D) Еңгізу деңгейі
 2. E) әдістемелік негізгі

Ғ.Теориялық меңгерудіің ғылыми сипаттамасы

G)Нәтижелік деңгейі

H)психологиялық негіз

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады

В)Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз ету

С)Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады

D)Оқушының өзінлік жұмыстарын уйымдастыруға бағытталады

F)оқушының оқу тәрбие үдерісіндегі қиындықтарды шешуге бағытталған

E)оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге баңыытталған

G)Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

H)Жеке адамның ілеуметтік жағдайына бағытталады

23.Басқару әдістерініңнегізгі топтары:

А)Қоғамдық әсер ету әдістері

В)психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері

С)әкімшілік ұйымдастыру әдістері

D)Әлеуметік-педагогикалық әдістері

E)қоғамдық пайдалы іс-әрекеттер

F)Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

G)Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

Н.филосфиялық әдіснамалық әдістер

24.Н.Д Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А)оқушылар үүлгерімі

В)оқушылардың қоғамдық белсенділігі

С)Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы

D)Оқушылардың мұғалім деген көзқарасы

Е. Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

F)оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқаруы

G)Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

H)Оқушылардың ұжымының дамығандығы

25.Мұғалімдердін аттестациялау (сараптау)принциптері

А)Еріктілік

В)жариялылық

С)Шынайылық

D)ғылымилық

Е)Болжамдылық

F)Әдістемелік

G)Мазмұндық

H)Көрнекілік

1124- нұсқа

 1. Білім берушілік іс-әрекет субьектілері;

А) оқушы

В) Мұғалім

С) ғалым және басқару

 1. D) Ата-ана

Е) білім беру жүйесі

Ғ) Білім беру мекемелері

G)қоғам

Н) Отбасыы мен мектеп

 1. «Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама;

А)физилгенетикалық даму өнімі

В) Тіршілік иесі,өкілі

С) Онтогенетикалық даму өнімі

 1. D) әлеуметтік мәні

Е)ережелерді меңгеру

Г)психикалық дамуі

G)психикалық қасиеттер

Н) Моральдік қасиетттер

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшеліктері

А)жыныстық және рухани дамуы

В) жан жақты тұтас жетілуі

С) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

 1. D) Дағдыларының қалыптасуы

Е) Түлек ретінде қалыптасуы

Г) өмірге деген көзқарасы

G)оқуға деген ықыласының жамуы

Н)спортқа деген қызыңушылық

 1. Педагогика саласындағы зерттеулер

А) білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу

В) Ғылыми ізденіс процесі

С)білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу

D)оқу-тәрбие процесін ұйымдастару

Е)мектептің педагооикалық процесін жетілдіру

Г)ғылымның деңгңйін анықтау

 1. G) Ғылымның мазмқнын анықтау

Н) Педагогиканныңкелешегін болжау

 1. Педагогика ғылымының басты міндеттері

А) педагогикалық практикалық зерттеу және қорыту

В)білім берудің дамуын болжау

С) оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ащу

D)ұжымдағы тұлға аралық қатынастарды анықтау

Е)жаңа оқу оқу құралдарын құру

 1. F) оқушыны зерттеу

G)оқушылар ұжымын зерттеу

Н)оқытудың үлгерммеушілік себептерңн анықтау

 1. Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары

А) педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады

В)оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның әлеуметтік экономикалық қажеттілігіне сай болады

С) педагогикалық үдерістің мақсатқа баңһғытылығы қоғамның мақсатын көрсетеді

 1. D) педагогикалық үдерісте мекткп басшылығы шешуші рөл атқарады

Е) педагогикалық үдерісте қоғамдвқ ұйымның шешуші рөл атқарады

 1. F) педагогикалық үдеріснәтижесі практикалы дамуына тәуелді болады
 2. G) педагогикалық үдеріс біржақты үдеріс болып табылады

Н) Педдагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады

 1. Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап бертін талаптар

А)жан-жақты.білім

В) беру білім беру саласының және сатылардың сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылуы

С) Білімалушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері

D)жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсету

Е) жалпы мәдени ортаның жағдайы

 1. F) оқытудағы көрнекілік принципті сақтау басқару

G)органдарынығ қызметіні басшылық жасау

Н)жүйелілікті қамтамасыз ету

 1. Дүниетаным

А) адамның өз-өзіне қатыынасына деген көзқарастар жүйесі

В) Дүниеге деген өзқарастар жүйесі

С) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

 1. D) мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Е) Мемлекеттіңдамуына деген көзқарастар жүйесі

 1. F) Қоғамның жағдайына деген көзқарстар жүйесі
 2. G) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

Н) сынып ұжымынның алатын орнына деген көзқарастар жүйесіі

 1. 9. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары

А)еңбек тәрьиесі

В)азаматтық трбиие

С) Адамгершілік тәрбие

 1. D) қоғамдық тәрбие

Е) экономикалық тәрбие

 1. F) ізеттік тәрбие
 2. G) мемлекеттік тәрбие

Н) әлеуметтік тәрбие

 1. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады

А) Бақылаушылық

B)ұйымдастырушылық

С) реттеушілік

 1. D) Тәрбиелілік

Е) ақпараттық

 1. F) психологиялық
 2. G) Дамытушылық

Н) Қалыптастырушылық

11.Қәзіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты

А) Мұғалім позициясына .

 1. B) қойылатын талаптар мазмұны

С) мектепте ұйымдастырылытын жұмыстар тиімділігі

 1. D) мектепте ұйымдастырылатан жұмыстар көлемі

Е) Сұранысқа ие болунаі

 1. F) сынып жетекшісінің өз алдына мақса қоюына
 2. G) Директор орынбасарының позициясына

Н) Мектеп директорының позициясына

 1. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері

А) баланығ адамгершілігін тәрбиелеу

Б) Баланыңқаьілетін дамытуға қамқорлық

С) Оқушының денсаулығын сақтау

Д) баланың шығырашылығын дамыту

Е) Баланың рухани байлығын дамыту

 1. F) Баланың ақыл-ойын дамыту
 2. G) Оқушының пәнге деген қызығшылығын дамыту

Н) Баланың қоғамға деген көзқарасын жетілдіру

 1. Отбасы тірбиесінде өолданылатын басты әдістер

А) Баланы қорғау

 1. B) бірге еңбек ету

С)әңгіме- сұхбат

 1. D) Баланы дамыту

Е) Қоғамдық еңбек

 1. F) Дәріс
 2. G) түсіндіру

Н) Баланы оқыту

 1. Оқытудың жеке заңдылықтары

А) жеке дидактика лық

Б) құйымдастырушылық

С) гносеологиялық

 1. D) басқарушылық

Е) педагогикалық

 1. F) философиялық
 2. G) болжамдылық

Н) Жобалаушылық

 1. Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары

А) Оқу жоспары

 1. B) Оқулық жұмыс

С) оқулықтар

 1. D) оқушының журналы

Е) Оқу жоспары

 1. F) Мектептің төлқұжаты
 2. G) Оқу мазмұны

Н) Мектептің күнделегі

 1. Оқу дәрістерін өткізу әдіс –тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері

А) ақпараттыдәрісбаян

 1. B) бейнарлы дәрісбаян

С) көрнекілік дәрісбаян

 1. D) әдістемелк дәрісбаян

Е) Болжамдық дәрісбаян

 1. F) Мазмұндық дәрісбаян
 2. G) Жаппай дәрісбаян

Н) ғылымды дәрісбаян

 1. И.П.Подласый бойынша оқуту әдістері

А) Практикалық

 1. B) Сөздік

С) Көрнекілік

 1. D) Мазмұндық

Е) Технологиялық

 1. F) Психологиялық
 2. G) Теориялық

Н) Педагогикалық

 1. Ұжымдық –танымдық іс -әрекет түрлері

А) Ұжымдық іс-әрекет барыснда әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы

 1. B) Іс-әрекеттер барысында оқшылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда

С) Бірыңғай мақсатты ,жалпы мотивтің болуы

 1. D) жалпы мақсаттардыы жүзеге асыру

Е) жалпы іс-әрекеттін жоспарыы болуы

 1. F) болуы іс-әрекет барысында анықталған материалды бойынша тұжырымдар жасау
 2. G) Жалпы нәтижелердің болуы

Н) Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

 1. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар

А) Л.С.Выготский

 1. D) В. Давыдов

С) Есипов

 1. D) В. Петров

Е) Б. Кононов

 1. F) Д.С.кондратенко
 2. G) В.И.Малиновскии

Н) М.Н.Сергеева

20.Бақылаудың түрлері

А) Алдынала бақылауу

 1. B) Қорытынды бақылау

С) күнделікті бақылау

Д) ішінара бақылау

Е) фронтальды бақылау

 1. F) Негізгі бақылау
 2. G) кіріспе бақылау

Н) Апталық бақылау

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагог

А) Н.И. Дьяченка

 1. B) В.В.беспалько

С) В.В. данилов

D)В.К.Семенова

Е)В.П.Корниенко

F)З.И.Тимофеева

 1. G) М.И.Харчеко

Н) С.Д.Шатунов

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар

А) жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді

 1. B) оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталған

С) жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталған

Д) оқушының оқу трбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталған

Е) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталіан

 1. F) Жеке аадамның әлеуметтік жағдайын бағытталған
 2. G) оқушының өзіндік жұмвстарын ұйымдастыруға бағытталған

Н) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған

 1. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер

А) Ұйымдастыру

 1. B) жоспарлау

С) мақсаттарды айқындау

Д) Жобалау

Е) Сендіру

 1. F) бағыттау
 2. G) Жетекшілік жасау

Н) Кеңес беру

24.Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары

А) Оқушылардың ұжымының қалыптасуы

 1. B) оқушылардың ққоғамдық белсенділігі

С) оқушылардың үлгерімі

Д) оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

Е) оқушыылардың тәрбиелік деңгейлері

 1. F) оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы
 2. G) оқушылар ұжымының дамығандығы

Н) оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

 1. Мұғалімдерді аттестациялау сараптау принциптері

А) еріктілік

 1. B) шынайылылық

С) жариялылық

Д) Болжамдылық

Е) әдістемелік

 1. F) көрнекілік
 2. G) мазмұндық

Н) Ғылымилық

1125-нұсқа

 1. Педагогикалық пәндер:

А) Әлеуметтік педагогика.

В) Салыстырмалы педагогика

С) Этнопедагогика.

 1. D) Табигат педагогикасы.

Е) Ақпараттық педагогика

 1. F) Қоғамдық педагогика.

G). Технопедагогика.

Н) Жұмыс істеу педагогикасы.

2.Тұлғаға бағытталған оқытуда:

А) ынтымақтастық және еркін таңдау принциптерінің басым болуы

В) оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы

С) даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы

 1. D) тәрбие бағыттылықтың басым болуы

Е) әлеуметтендіру бағытының басым болуы

 1. F) қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы
 2. G) қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы

Н) ұжымжылдық басты максатқа бағыттылығының басым болуы

 1. Баланың өмірлік жолын айқындайды:
  А) Ата-аналарының кәсіптеріл

В) Отбасы жағдайы..

С) Ата-аналарының материалдық.

 1. D) Сынып ұжымы.

Е) Әлеуметтік орта

 1. F) жағдайМемлекет саясаты

С) Қоғамдағы жағдай.

Н) Мұғалімдер іс-әрекеті

 1. Педагогикалық эксперимент кезеңдері:
  А) Қорытынды кезеңі

В). Қалыптастырушы кезеңі

С) Анықтаушы кезеңі.

 1. D) Практикалық кезең.

Е) Статистикалау кезеңі..

 1. F) Мазмұндық кезең.
 2. G) Нәтиже алу кезеңі.

Н) Танысу кезеңі.

5Педагогика ғылымының басты міндеттері
А) педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту

В) оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу

С) білім берудің дамуын болжау

 1. D) оқушылар ұжымын зерттеу

Е) оқушыны зерттеу

 1. F) жаңа оқу құралдарын құру
 2. G) оқушылардың үлгермеушілік себептерін анықтау

Н) ұжымдағы тұлға аралық қатынастарды анықтау

 1. 6. Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар
  А) А.С. Макаренко

В) В.А. Сухомлинский

С) С.Т. Шацкий

Е) Н.Д. Хмель

 1. F) С. Л. Рубинштейн
 2. D) Э.Торндайк
 3. G) Д.Дьюи

Н) Л. И. Божович

 1. Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары
  А) Трамп-жоспар

В) Виньетка-жоспар

С) Белл-Ланкастер жүйесі

 1. D) мәселелік оқыту

Е) дидактикалық формализм

 1. F) педагогикалық технология
 2. G) дидактикалық материализм

Н) дамыта оқыту

 1. Дүниетаным:

А) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі

В) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі

С) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

 1. D) Мектептің жагдайына деген көзқарастар жүйесі.

Е) Сынып ұжымының алатын орнына дегенкөзқарастар жүйесі.

F). Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі.

G). Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

Н). Мемлекеттің дамуына деген кезқарастар жүйесі.

 1. Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:
  А) Оқу еңбегі

В) Қоғамдық пайдалы еңбек.

С) Өзіндік қызмет еңбегі

 1. D) Отбасына жасаған еңбек

Е) Технологиялық еңбек.

 1. F) Ойындағы еңбек.
 2. G) Оқудан тыс жасаған еңбек.

Н) Өндірістік еңбек.

 1. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге

асырады:

А) Ұйымдастырушылық.

В) Бақылаушылық.

С) Реттеушілік..

 1. D) Ақпараттық.

Е) Психологиялық.

 1. F) Тәрбиелілік.
 2. G) Дамытушылық.

Н) Қалыптастырушылық

 1. Балалар ұжымьшен жұмыстар жүргізудегі мұгалімнің кәсіби маңызды
  қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

А) В.А. Сластенин.

В) К. Успанов

С). Н.Д. Хмельл

 1. D) .М.В. Волошин

Е) Д.И. Мещеряков

 1. F) К.И. Иванов.
 2. G) П.П. Власенко.

Н) В.Д. Овсянников.

 1. Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезендері:

А) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.

В) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.

С) Жүйенің қалыптасуы

 1. D) Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі.

Е). Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау.

 1. F) Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу.
 2. G) Жүйенің дамуы.

Н) Оқушылар ұжымын зерттеу.

 1. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

А) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті.

В) Неке мен отбасы, аналық әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының

аясында.

С) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-

аналарына қамқорлық жасау тиіс

D).Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті.

Е) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы.

 1. F) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында.
 2. G) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет.

Н) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты.

 1. Оқыту ұстанымдары:

А) Ғылымилық

В) Жеткіліктік.

С) Көрнекілік

 1. D) Әдістемелік.

Е) Мазмұндық

 1. F) Басқарушылық.
 2. G) Ұйымдастырушылық.

Н) Болжамдылық.

 1. Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:

А) Гераклит.

В) Цицерон..

С) Песталоцци.

 1. D) Платон.

Е) Демокрит

 1. F) А.Я. Коменский.
 2. G) Аристотель.

Н) Ж.Ж. Руссо

 1. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:

А) Жаңа білім материалын хабарлау.

В) Білімді бекіту..

С) Білім, білік және дағдыларды тексеру

 1. D) Өткен материалды қарастыру.

Е) Біліктілікті қалыптастыру.

 1. F) Факультативтер
 2. G) Бақылау жүргізу.

Н) ,Оқу саяхаттары.

I 7. Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

А) ) М.Н. Скаткин..

В) М.А. Данилов.

С) И.Я. Лернер.

D М.Л. Кочеткова

Е). М.Д. Анищенко

 1. F) А.И. Пономарев.
 2. G) К.С. Щитова.

Н) В.С. Никитин.

 1. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:

А) Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.

В) Жалпы нәтижелердің болуы

С) Іс-әрекетгер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару.

 1. D) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру.

Е). Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау.

 1. F) Жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы.
 2. G) Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете

алуы.

Н) Іс-әрекеттер барысында оқушьшар арасында өзара жауапкершіліктің және

тәуелсіздіктін пайда болуы.

 1. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан
  әдіскерлермен психологтар:

А) В.В. Давыдов.

В) Б.Г. Есипов.

С) Л.С. Выготский.

 1. D) В.И. Малиновский.

Е) М.Н. Сергеева.

F). В.Д. Кононов

G). Н.В.Петрова

Н) Д.С. Кондратенко.

20.Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:

А) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.

салыстыру.

В) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.

С) Алынған білімдерді мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

 1. D) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру.

Е) Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру.

 1. F) Алынған, білімдердің негізінде баяндама жасай алуы.
 2. G) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін

Н) Өткеи тақырыптардың мамұның талдай білуі.

 1. Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен
  жіктеледі:

А) Тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы.

В) Философиялық негізі.

С) Қолдану деңгейі

 1. D) Теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы.

Е) Әдістемелік негізі.

F). Пихологиялық негізі.

 1. G) Еңгізу деңгейі.

Н) Нәтижелілік деңгейі.

 1. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.

В) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.

С) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.

 1. D) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады.

Е) Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады.

 1. F) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады.
 2. G) Оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады. Н) Оқушының өзінлік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады.
 3. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А) Ұйымдастыру.

В) Мақсаттарды айқындау.

С) Жоспарлау.

 1. D) Жетекшілік жасау.

Е) Сендіру.

 1. F) Кеңес беру.
 2. G) Жобалау.

Н) Бағыттау

 1. Мұғалімге басқару шешімдерін ендеуге ақпараттың түрі:

А) Тактикалық ақпарат.

В) Бастапқы ақпарат

С) Жедел ақпарат.

 1. D) Жалпы ақпарат.

Е). Вариативтік ақпарат.

 1. F) Мазмұндық ақпарат
 2. G) Негізгі ақпарат.

Н) Тақырыптық ақпарат.

 1. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Еріктілікл

В) Болжамдылық.

С) Жариялылық

 1. D) Ғылымилық.

Е) Мазмұндық.

 1. F) Шынайлылық
 2. G) Теориялық
 3. H) Жорамалдылық

1126-нұсқа

 1. Педагогиканың бөлімдері:

А) Педагогиканың жалпы негіздері

В) Білім беру жүйесін басқару

С) Оқыту және тәрбие теориясы .

D). Тұлға теориясының негіздері.

Е). Дүниетаным негіздері.

Ғ) Философияның жалпы негіздері.

 1. G) Балалар ұжымының теориясы.

Н).Педагогикалық процестің негіздері

 1. Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар

А)Л.В. Занков

В) К. Роджерс

С) Е. В. Бондаревская

D)В.В.Давыдов

 1. E) И. С. Якиманская
 2. F) И.Я.Лернер

G)Р.Г.Лемберг

Н) Ы. Алтынсарин

 1. Баланың өмірлік жолын айкындайды:

А) Отбасы жагдайы.

В) Ата-аналарының материалдық жағдайы

С) Ата-аналарының кәсіптері.

 1. D) Сынып ұжымы.

Е) Әлеуметтік орта.

Ғ) Мұғалімдер іс-әрекеті.

 1. G) Қоғамдағы жағдай.

Н) Мемлекет саясаты.

 1. Педагогикалық зертгеулердің әдіснамалық принциптері:

А) Құбылыстарды даму барысында зерттеу..

В) Бір қүішлысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.

С) Зерттеу әдістері зерттелетін қүбылыстың мән-мағынасына сай келуі

 1. D) Оку процесін зерттеу

Е). Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу.

Ғ) Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру.

 1. G) Зандылықтарды танып білу.

Н) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы.

 1. Әлеуметтенуді адамдардьщ элеуеттері мен шьтармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның түлғаньщ өзіндік дамуына кедергі жасайтын негативті ықпалдарынан өту процесі ретінде түсіңціретін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері

А) А.Маслоу

В) Л.С.Выготский

С) З.Фрейд

 1. D) ТЛарсонс

Е) П.П. Блонский

Ғ) К.Роджерс

 1. G) Л.И.Божович

Н) Г.Олпорт

 1. Құрамы бойьгаша тәрбие формалары жіктеледі

А) ұжымдық және фронталдық

В) жеке

С) топтық

 1. D) дара

Е) пікірталас

Ғ) кеш

 1. G) жұптық

Н) сабақ және факультатив

 1. Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:

А) Ұлтшылыққа.

В) Адамгершілікті дамытуға.

С) Ақыл-ойды дамытуға.

 1. D) Ерікті дамытуға.

Е) Толеранттылықты.

Ғ) Жауынгерлікке.

 1. G) Руханилықты дамытуға.

Н) Сезімге.

 1. Дүниетанымның формалары:

А) Саяси.

В) Діни,

С) Мифологиялық.

 1. D) Қоғамдық.

Е) Тарихилық.

Ғ) Көркемдік.

 1. G) Ағартушылық.

Н) Әлеуметтік.

 1. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық

мэдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

А) Дене тәрбиесі.

В) Экологиялық тэрбие.

С) Эстетикалық тэрбие.

 1. D) Мемлекеттік тәрбие.

Е) Қоғамдық тэрбие.

Ғ) Экономикалық тәрбие.

 1. G) Психологиялық тәрбие.

Н) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.

 1. Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:

А) Экологиялық талаптарға сай болуы.

В) Гигиеналық талаптарға сай болуы.

С) Эстетикалық талаптарға сай болуы.

 1. D) Оқушыньщ талаптарына сай болуы.

Е) Педагогикалық талаптарга сай болуы.

Ғ) Қоғамдық талаптарға сай болуы.

 1. G) Қүқықтық талаптарға сай болуы.

Н) Мектептің талаптарына сай болуы.

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан

педагог-ғалымдар:

А) С.Т. Щацкий.

В) Л.С. Выготский.

С) П.П. Блонский.

 1. D) М.И. Калинин. ‘

Е) К.И. Трущинский.

Ғ) В.В. Иванов.І

 1. G) М.С. Воронецкий.

Н) В .А. Сластенин.

 1. Дәстүрлі емес эдістемелерде сыньш жетекшісінің негізгі қызметтері:

А) Баланың денсаулығын сақтау.

В) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.

С) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.

 1. D) Баланың шығармашылығын дамыту.

Е) Баланың рухани байлығьга дамыту.

Ғ) Оқушының қоғамға деген көзқарасьш жетілдіру.

 1. G) Баланың ақыл-ойын дамыту.

Н) Оқушының пәнге деген қызығушылыгьш дамыту.

 1. Отбасының негізгі қызметтері:

А) Тәрбиелеу.

В) Ұрпақ жалғастыру.

С) Шаруашылық-экономикалық.

 1. D) Қайта дамыту.

Е) Экологиялық-шарашылық

Ғ) Қайта трбиелеу.

 1. G) Қайта қалыптастыру.

Н) Саяси-экономикалық.

 1. Оқытудың жалпы заңдылықтары:

А) Оқыту әдістері.

В) Оқыту мазмұны.

С) Оқыту мақсаты.

 1. D) Оқыту тиімділігі.

Е) Оқыту формасы.

Ғ) Оқыту нәтижелілігі.

 1. G) Оқыту құралдары.

Н) Оқыту болжамдылығы.

 1. Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:

А) Мемлекеттік

В) Мектептік

С) Ұлттық-аймақтық

 1. D) Бүкіл әлемдік

Е) Аудаңцық-қалалық

Ғ) Ұлттық мемлекеттік

 1. G) Жалпы адамзатгақ

Н) Жалпы қоғамдық

 1. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:

А) Білім, білік және дағдыларды тексеру.

В) Білімді бекіту.

С) Жаңа білім материалын хабарлау.

 1. D) Бақылау жургізу.

Е) Біліктілікті калыптастыру.

Ғ) Өткен материалды қарастьфу.

 1. G) Оқу саяхаттары.

Н) Факультативтер.

 1. Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

А) ИЛ. Лернер.

В) М.А. Данилов

С) М.Н. Скаткин.

 1. D) А.И Пономарев.

Е) В.С. Никитин.

Ғ). К.С. Щитова.

 1. G) М.Л. Кочеткова.

Н) М.Д. Анищенко.

 1. Окудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жүмыс жургізу

әдістемесін жасағандар:

А) Н.К. Крупская.

В) П.П Блонский..

С) А.С. Макаренко.

 1. D) И.В. Смирнов.

Е) В.А. Борщевский.

Ғ) М.И. Калинин

 1. G) Н.Д. Алексеев.

Н) П.П. Демьянов.

 1. Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға,

ойларын жүйелеуге шақырган Қазақтың ағартушьшары мен педагогтары:

А) Ы. Алтынсарин.

В) А. Құнанбаев.

С) М. Жұмабаев.

 1. D) М. Дулатов.

Е) С. Сейфулин.

Ғ) Ш. Уалиханов.

 1. G) М. Мақатаев.

Н) Б. Майлин.

 1. Бақылаудың түрлері:

А) Қорытынды бақылау.

В) Күнделікті бақылау.

С) Алдын ала бақылау.

 1. D) Кіріспе бақылау.

Е) Негізгі бақылау.

Ғ) Апталық бақылау.

 1. G) Ішінара бақылау.

Н) Фронталды бақылау.

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын

қарастырған педагогтар:

А) В.В. Беспалько.

В) В.К. Дьяченко.

С) В.В. Данилов.

 1. D) В.П Корниенко.

Е)Н.И.Семёнова.

Ғ) С.Д. Шатунов.

 1. G) М.И. Харченко.

Н) З.И. Тимофеева.

 1. Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы»3аңдар қабыдцанған

жылдар:

А) 2007ж.

В)1992ж.

С) 1999ж.

 1. D) 2001ж.

Е) 2005ж.

Ғ)2009ж.

 1. G) 1991ж.

Н)1998ж.

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.

В) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.

С) Қоғамдық әсер ету әдістері.

 1. D) Мектепішілік-ұйымдастыру әдістері.

Е) Мектепішілік-бағыттаушы әдістері.

Ғ) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері.

 1. G) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.

Н) Философиялық-әдіснамалық әдістер.

 1. Н.Д. Хмель бойьгаша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

В) Оқушылар ұжымының қалыптасқаңдығы.

С) Оқушылардың үлгерімі.

 1. D) Оқушылар ұжымының дамығандығы.

Е) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы.

Ғ) Оқушылар ұжымының мүғалім тарапынан басқарылуы.

 1. G) Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері.

Н) Оқушылардың мүғалімге деген көзқарасы.

 1. Мұғалімдерді атгестациялау (сараптау) принциптері:

А)Еріктілік.

В) Жариялылық.

С) Шынайлылық

 1. D) Мазмүндьпс

Е) Әдістемелік.

Ғ) Ғылымилық

 1. G) Көрнекілік

Н) Болжамдылық

1127-нұсқа

 1. Гректің «рaidagogas» сөзінің мағынасы:

А) Қожасының баласын жетектеуші құл.

В) Баланы жетектеуші.

С) Тәрбие туралы ғылымның аты.

 1. D) Оқушыға білім беруші.

Е) Білім алушыға насихат беруші.

Ғ) Білім беруде озат тәжірибеге суйенуші.

 1. G) Қоғамды тәрбиеге бағытттаушы.

Н) Адам баласына білім беруші.

 1. Пәндік саралау негіздері:

А) білімді терең игеруге деген қызығушылық

В) пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі

С) кәсіби іс-әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау.

 1. D) діни ерекшеліктер

Е) тұлғалық ерекшеліктер

Ғ) дүниетанымдық ерекшеліктер

 1. G) этникалық ерекшеліктер

Н) ұлттық ерекшеліктер

 1. Даму барысында адамда:

А) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.

В) Жеке түлға ретінде қалыптасады.

С) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.

 1. D) Ғылымға деген қызығушылық оянады.

Е) Маман иесі ретінде жетілді.

Ғ) Білім мен өнерпаздығы дамиды.

 1. G) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады.

Н) Өмірге деген көзқарас өзгереді.

 1. Ғылыми педагогикалық зерттеу эдістері:

А) Теориялық зерттеу әдістері.

В) Эмпирикалық зерттеу эдістері.

С) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері.

 1. D) Физикалық зерттеу әдістері.

Е) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері.

Ғ) Оқу-тәрбие процесін зерттеу әдістері.

 1. G) Белгілі бір пэн мазмұның жетілдіру эдістері.

Н) Мектептің оқу-тәрбие процесін жетілдіру әдістері.

 1. Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері

А) интеллектуалдық

В) моральдік

С) ұлттық белгілері

 1. D) физиологиялық ерекшеліктері

Е) аурулар

Ғ) орталық нерв жүйесі қасиеттері

 1. G) күші және жылдамдығы

Н) дене ерекшеліктері

 1. Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері

А) талап

В) қоғамдық пікір

С) жаттығу

 1. D) әңгімелесу

Е) үлгі

Ғ) жазалау

 1. G) нұсқау

Н) дебат

 1. Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер

А) перспективтік және объективтік

В) оңтайлылық жэне нақтылық

С) ғылымилық, ұжымдық

 1. D) ақпараттық және негізділік

Е) жүйелілік

Ғ) үздіксіздік

 1. G) саналылық және белсенділік

Н)толықтық

 1. Дүниетанымның қүрамды бөліктері:

А) Дүниетанымның философиялық негіздері.

В) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.

С) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тэсілдері.

 1. D) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі.

Е) Дүниетанымның педагогикалық негіздері.

Ғ) Жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі.

 1. G) Дүниетанымның психологиялық негіздері.

Н) Жеке тұлғаның даму үдерісі.

 1. Дәстүрлі педагогикада түлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардің ұсынылатын бағыттары:

А) Азаматтық тәрбие.

В) Адамгершілік тәрбиесі..

С) Еңбек тэрбиесі.

 1. D) Қоғамдық тәрбие

Е) Ізеттік тәрбие.

Ғ) Экологиялық тәрбие.

 1. G) Мемлекеттік тәрбие.

Н) Әлеуметтік тәрбие.

 1. Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:

А) Эстетикалық талаптарға сай болуы.

В) Гигиеналық талаптарға сай болуы.

С) Экологиялық талаптарға сай болуы.

 1. D) Оқушының талаптарына сай болуы.

Е) Қоғамдық талаптарға сай болуы.

Ғ) Құқықтық талаптарға сай болуы.

 1. G) Мектептің талаптарына сай болуы.

Н) Педагогикалық талаптарға сай болуы.

 1. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін педагог-галымдар:

А) С.Т.Щацкий.

В) Л.С.Выготский.

С) П.П.Блонский.

 1. D) М. И.Калинин.

Е) К.И.Трущинский.

Ғ) В.В.Иванов.

 1. G) ВА.Сластенин.

Н) М.С.Воронецкий.

 1. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:

А) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.

В) Баланың денсаулығын сақтау.

С) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.

 1. D) Баланың ақыл-ойын дамыту.

Е) Оқушының пәнге деген қызыгушылығын дамыту.

Ғ) Баланың рухани байлығын дамыту.

 1. G) Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру.

Н) Баланың шығармашылығын дамьггу.

 1. Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:

А) Баланы қорғау.

В) Түсіндіру.

С) Баланы дамыту.

 1. D) Дәріс.

Е) Әнгіме-сұхбат.

Ғ) Қоғамдық еңбек.

 1. G) Бірге еңбек ету.

Н) Баланы оқыту

 1. Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер:

А) Нені оқытамыз.

В) Қалай оқытамыз.

С) Не үшін оқытамыз

 1. D) Баланы қалай оқытамыз.

Е) Қай жерде оқытамыз.

Ғ). Балаларды кім оқытады.

 1. G) Баланы кім үшін оқытамыз.

Н) Қашан оқытамыз.

 1. Оқыту ұстанымдары:

А) Жүйелілік.

В) Сананылық және белсенділік.

С) Көрнекілік.

 1. D) Мазмұндық

Е) Болжамдық.

Ғ) Басқарушылық.

 1. G) Ұйымдастьірушылық.

Н) Әдістемелік.

 1. Сабақтың нәтижелілігі байланысты:

А) Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына.

В) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуыңа.

С) Мұғалімнің дайындық деңгейіне.

 1. D) Оқушылардың езара қарым-қатынасына.

Е) Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне.

Ғ) Мұғаліммен окушының қарым-қатынасына.

 1. G) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне.

Н) Мұғалімнің элеуметтік деңгейіне.

 1. Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:

А) Әңгімелей отырып бекіту.

В) Баяндап айту.

С) Әңгімелей отырып баяндау.

 1. D) Әңгімелеп бағыттау.

Е) Әңгімелеп мазмұндау.

Ғ) Баяндап оқып беру.

 1. G) Әңгімелеп жеткізу.

Н) Әңгімелеп айту.

 1. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мэселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

А) И.Т. Волков.

В) В. Оконь

С) А.М. Раевский.

 1. D) В.И. Безруков.

Е) М.В. Огородников.

Ғ) В.Н. Иващенко

 1. G) К.И. Дружинин.

Н) В.В. Тихонов.

 1. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:

А) В.В. Давыдов.

В) Л. С. Выготский.

С) Б.Г. Есипов.

 1. D) В.Д. Кононов.

Е) В.И. Малиновский.

Ғ) М.Н. Сергеева.

 1. G) Д.С. Кондратенко.

Н) Н.В. Петрова.

 1. Бақылаудың турлері:

А) Күнделікті бақылау.

В) Қорытынды бақылау.

С) Алдын ала бақылау

 1. D) Ішінара бақылау.

Е) Кіріспе бақылау.

Ғ) Фронталды бақылау.

 1. G) Апталық бақылау..

Н) Негізгі бақылау.

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.Ф. Шаталов.

В) Е.Н. Ильин.

С) С.Н. Лысенкова.

 1. D) М.С. Важенина.

Е) Н.И. Коротова

Ғ) В.Д. Холодова.

 1. G) С.Д. Муравьев.

Н) И.Н. Хрусталев.

 1. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытгалады.

В) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.

С) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.

 1. D) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады.

Е) Оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады.

Ғ) Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытгалады.

 1. G) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады.

Н) Оқушының өзінлік жұмыстарын уйымдастыруга бағытталады.

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.

В) Қоғамдық әсер ету эдістері.

С) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.

 1. D) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері.

Е) Философиялық-әдіснамалық әдістер.

Ғ) Мектепшілік-ұйымдастыру эдістері.

 1. G) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.

Н) Мектепшілік-бағыттаушы эдістері.

 1. Н. Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) Оқушардың қоғамдық белсенділігі.

В) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.

С) Оқушьшардың үлгерімі.

 1. D) Оқушьшар ұжымыньщ мұғалім тарапынан басқарылуы.

Е) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы.

Ғ) Окушылар ұжымының дамығандығы.

 1. G) Оқушылардьщ тәрбиелік деңгейлері.

Н) Оқущылардың мүғалімге деген көзқарасы.

 1. Мүғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

А) Еріктілік.

В) Шынайлылық

С) Жариялылық.

 1. D) Көрнекілік.

Е) Болжамдылық.

Ғ) Ғыльшилық.

 1. G) Әдістемелік.

Н)Мазмүндық.

1128-нұсқа

 1. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

А) түсіндіру

В) әңгіме

С) пікірталас

 1. D) жарыс

Е) жазалау

Ғ) талап

 1. G) мадактау

Н) жаттығу

 1. Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары

А) Виньетка-жоспар

В) Трамп-жоспар

С) Белл-Ланкастер жүйесі

Б) Дидактикалық формализм

Е) Педагогикалық технология

Ғ) Дамыта оқыту

О) Мәселелік оқыту

Н) Дидактикалық материализм

 1. Дүниетанымның формалары:

А) Саяси.

В) Мифологиялық.

С) Діни.

 1. D) Әлеуметтік.

Е) Керкемдік.

Ғ) Ағартушылық.

 1. G) Қоғамдық.

Н) Тарихилық.

 1. Еңбек тәрбиесінің мазмулдық негізі:

А) қоғамдық пайдалы еңбек

В) Өзіндік қызмет еңбегі.

С) Оқу еңбегі.

 1. D) Өндірістік еңбек.

Е) Технологиялық еңбек.

Ғ) Отбасына жасаған еңбек.

 1. G) Оқудан тыс жасаған еңбек

Н) Ойындағы еңбек

10.Т.Г.Шукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:

А) Жеке тұлғаның санасын қалаптастыру әдістері

В) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

С) Іс-әрекеттіұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері

 1. D) Жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері.

Е) Оқушының дүниетанымын қалыптастыру әдістері

Ғ) Іс-әрекетті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әдістері

 1. G) Мінез-құлық пен шығармашылықты қалыптастыру әдістері

Н) оушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері.

 1. Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:

А) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

В) Қойылатын талаптардың мазмұнына

С) Мұғалім позициясына

 1. D) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне

Е) Директор орынбасарының позициясына

Ғ) Мектеп директорының поцициясына

 1. G) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат коюына

Н) Сұранысқа ие болуына

 1. Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру

А) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру

В) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру

С) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру

 1. D) Қайта тәрбиелеу.

Е) Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру

Ғ) Тәрбиелеу.

 1. G) Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру

Н) Шаруашылық-экономикалық.

 1. Оқыту ұстанымдары:

А) Көрнекілік.

В) Жеткіліктік.

С) Ғылымилық.

 1. D) Әдістемелік.

Е) Басқарушылық.

Ғ) Мазмұндық.

 1. G) Болжамдылық.

Н) ұйымдастырушылық.

 1. Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

А) Оқу бағдармалары.

В) Оқу жоспары.

С) Оқулықтар.

 1. D) Оқушылардьщ күнделігі.

Е) Оқу мазмұлы.

Ғ) Оқытушының журналы.

 1. G) Мектептің телқұжаты (паспорты).

Н) Мектептің уставы.

 1. Сабақтың нәтижелілігі байланысты:

А) Мұғалімнің дайындық деңгейіне.

В) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін уйымдастыра алуына.

С) Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына.

 1. D) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне.

Е) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына.

Ғ) Оқушылардың тэрбиелік деңгейіне.

 1. G) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне.

Н) Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына.

 1. И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері:

А) Сөздік.

В) Көрнекілік.

С) Практикалық.

 1. D) Психологиялық.

Е) Теориялық.

Ғ) Мазмұндық.

 1. G) Технологиялық.

Н) Педагогикалық.

1129-нұсқа

 1. Білім берудің өнімін тұтынушылар:

А) қоғам

В) мемлекет

С) жеке адам

 1. D) отбасы

Е) мектеп

Ғ) білім жүйесі

 1. G) мұғалім

Н) ата-ана

 1. Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды

А) этникалық ерекшеліктер

В) діни ерекшеліктер

С) дүниетанымдық ерекшеліктер

 1. D) пәндік арнайы сыныптар

Е) мазмұнды терең игеруге деген қызыгушылық

Ғ) пәндік мазмұнды оқушылардың тандауы

 1. G) кәсіби іс-эрекет түрлерімен айналысуға оқушыны багдарлау.

Н) ғылыми багьптар

 1. Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

А) Жыныстық және рухани дамуы.

В) Жан-жақты тұтас жетіліуі.

С) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.

 1. D) Түлек ретінде қалыптасуы.

Е) Спортқа деген қызыгушылыгы.

Ғ) Өмірге деген козқарасы.

 1. G) Дағдыларының қалыптасуы.

Н) Оқуға деген ынтасының дамуы.

 1. Педагогикалықзерттеулердің әдіснамалық принцинтері:

А) Бір кұбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттсу.

В) Құбылыстарды даму барысында зерітеу.

С) Зерттеу әдістері зерітелетін құбылыстың мән-маңынасына сай келуі

 1. D) Оқу процесін зерттеу.

Е) Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру.

Ғ) Зертгеу мазмұныныңтақырыпқа сай болуы.

 1. G) Зандылықтарды таныи білу.

Н) Бір құбылысты екіншілсрімен салыстыра зерггсу.

 1. Тұлға дамуыныц мезофакторына жатады

А) бұқаралық қарым-қатынас құралдары

В) тұраттын аймағы

С) этнос

 1. D) мемлекет

Е) микросоциум

Ғ) тәрбие институттары

 1. G) қоғам

Н) мәдениет

 1. Тәрбие мақсаты

А) тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі

В) міндеттер жүйесі

С) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағыттылық

 1. D) атан-ана міндетгері

Е) тәрбиеленуші шешетін міндеттер

Ғ) тәрбие сипаттамасы

 1. G) амалдар жүйесі

Н) мектептің мақсаты

 1. Жалпы білім беретіи оқу багдарламалары мазмұнына қарай төмендегідей| болінеді

А) негізгі орта және жалпы орта білім

В) бастауыш білім

С) мектепке дейінгі білім

 1. D) бастапқы білім

Е) орта білім

Ғ) жоғары білім

 1. G) негізгі білім

Н) жоғарыдан кейінгі білім

 1. Дүниетаным:

А) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі.

В) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

С) Адамның өз-өзіне қатыңасына деген көзқарастар жүйесі.

 1. D) Мектеіпіц жағдайына деген көзқарастар жүйесі.

Е) Мелекеітің дамуына деген көзқарастар жүйесі.

Ғ) Мекгеп ұжымының алатын орнына деген козқарастар жүйесі.

G)Қоғамның жагдайына деген кезқарастар жүйесі.

Н) сынып ұжымының алағын орнына деген көзқарастар жүйссі.

 1. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалык мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардің ұсынылатын бағыттары:

А) Адамгершілік тәрбиесі.

В) Азаматгық гарбие,

С) Еңбек горбиесі.

 1. D) Қогамдық тәрбие

Е) Экологиялык тэрбне.

Ғ) Әлеуметтік тәрбие.

 1. G) Ізеттік торбие.

Н) Мемлекеттік тәрбие.

 1. Тәрбие жүмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жузеге

асырады:

А) Бақылаушылық.

В) Ұйымдастырушылық.

С) Реттеушілік.

 1. D) Ақпараттық.

Е) Тәрбиелілік.

 1. F) Психологиялық.
 2. G) Қалыптастырушылық.

Н) Дамытушылық

 1. Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қаысуда оқушы белсенділігі басланысты:

А) Мұғалім позициясына

В) Қойылатын талаптардың мазмұнына

С) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

 1. D) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне

Е) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

Ғ) Сұранысқа ие болуына

 1. G) директор орынбасарының позициясына

Н) Мектеп директорының позициясына

 1. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері

А) Баланың денсаулығын сақтау.

В) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.

С) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.

 1. D) Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру.

В) Баланың шығармашылығын дамыту.

Ғ) Баланың ақыл-ойын дамыту.

 1. G) Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту.

Н) Баланың рухани байлығын дамыту.

 1. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

А) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті.

В) Неке мен отбасы, аналық әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының

аясында.

С) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-

аналарына қамқорлық жасау тиіс

D).Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті.

Е) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы.

 1. F) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында.
 2. G) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет.

Н) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты.

 1. Оқытудың жалпы заңдылықтары:

А) Оқыту әдістері.

В) Оқыту мақсаты.

С) Оқыту мазмұны.

 1. D) Оқыту нәтижелілігі.

Е) Оқьпу құралдары.

Ғ) Оқыту тиімділігі.

 1. G) Оқыту формасы.

Н) Оқыту болжамдылығы.

 1. Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

А) Оқулықтар.

В) Оқу бағдармалары.

С) Оқу жоспары.

 1. D) Мектептің уставы.

Е) Оқушылардың күнделігі.

Ғ) Оқытушының журналы.

 1. G) Оқу мазмүны.

Н) Мектептің төлқүжаты (паспорты).

 1. 16. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:

А) Жаңа білім матсриалып хабарлау.

В) Білім, білік және дағдыларды тексеру.

С) Білімді бекіту.

 1. D) Бақылау жургізу.

Е) Өткен материалды қарастыру.

Ғ) Оқу саяхаттары.

 1. G) Факультативтер.

Н) Біліктілікті қалыптастыру.

 1. Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

А) И.Я. Лернер

В) М.А. Данилов

С) М.Н. Скаткин

 1. D) М.Л. Кочеткова

Е) А.И. Пономарев

Ғ) В.С. Никитин

 1. G) К.С. Шитова

Н) М.Д. Анищенко

 1. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет тұрлері:

А) Біріңғай мақсаттық,жалпы мотивтің болуы

В) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы

С) Жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

 1. D) Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

Е) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

 1. F) Іс-әрекеттер барысында оөушыға жағдай жасау және оларды басқару
 2. G) Жалпы нәтижелердің болуы

Н) Ұжымдық іс-әрекет барысында,әрбір оқушыны өзіндік білімін көрсете алуы

 1. Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға,ойларын жүйелерге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары

А) А. Құнанбаев.

В) Ы. Алтынсарин

С) М. Жүмабаев.

D). Б. Майлин.

Е) С. Сейфулин.

 1. F) М Мақатаев.
 2. G) Ш. Уалиханов.

Н) М. Дулатов.

 1. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

А) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы

В) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

С) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес

 1. D) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

Е) Алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

Ғ) Бақылау барысында оушыларға жағымды жағдай туғызу

 1. G) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейкесті

Н) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

 1. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.В. Данилов

В) В.К.Дьяченко

С) В.В. Беспалько

Д) В.И. Корниенко

Е) С.Д.Шатунов

Ф) Н.И. Семёнова

С) З.И.Тимофева

Н) М.И.Харченко

 1. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.

В) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.

С) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.

 1. D) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады.

Е) Оқушының өзіндік жұмыстарын үйымдастыруга бағытталады.

Ғ) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады.

 1. G) Жеке адамның элеуметтік жагдайына бағьпталады.

Н) Оқушының оқу-тәрбие удерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады.

 1. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А) Ұйымдастыру.

В) Жоспарлау.

С) Мақсаттарды айқындау.

 1. D) Сендіру.

Е) Жетекшілік жасау.

Ғ) Жобалау.

 1. G) Кеңес беру.

Н) Багыттау.

 1. Мұгалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:

А) Бастапқы ақпарат.

В) Жедел ақпарат.

С) Тактикалық ақпарат.

 1. D) Негізгі ақпарат.

Е) Тақырыптық ақпарат.

Ғ) Жалпы ақпарат.

 1. G) Вариативтік ақпарат.

Н) Мазмүпдық ақпарат.

 1. Мүғалімдсрді аітсстапиялау (сараптау) принциптері:

А) Еріктілік.

В) Жариялылық.

С) Шынайлылық

 1. D) Ғылымилық.

Е) Мазмұндық.

Ғ) Болжамдылық

 1. G) Әдістемелік

Н) Көрнекілік

1130-нұска

 1. «Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері білім беру –

В) құндылық

С) жүйе

Е) процесс және нәтиже

А) тәрбие

 1. D) өмірге дайындық
 2. F) Әлеуметтендіру
 3. G) оқыту
 4. H) дамыту
 5. Тұлғаға бағдарланған оқытудың психъологиялық моделі

А) тану статегиясын анықтау

В) оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылылық стилін зерттеу және дамыту

С) «оқуға оқыту» технологиясын жасау

 1. D) білімді меңгеру бойынша оқушыларды саралау

Е) талап қою педагогикасы

 1. F) білім мазмұнын саралау
 2. G) мадақтау және жазалау
 3. H) репродуктивтік әдістері
 4. Баланың өмірлік жолын айқындайды:

А) Ата-аналарының материалдық жағдайы

В) Отбасы жағдайы

С) Ата-аналарының кәсіптері

 1. D) Мұғалімдер іс-әрекеті

Е) Мемлекет саясаты

 1. F) Әлеуметтік орта
 2. G) Сынып ұжым
 3. H) Қоғамдағы жағдай
 4. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

А) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән*мағынасына сай келуі

В) Құбылыстарды даму барысында зерттеу

С) Бәр құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.

Д) Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру

Е) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

 1. F) заңдылықтарды танып білу
 2. G) оқу процесін зерттеу
 3. H) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу
 4. Оқушының жасерекшеліктері

А) психикалық процестердің дамуы

В) дене дамуы көрсеткіштері

С) ақыл-ойы дамуы

 1. D) дарындылығы

Е) бейімділік

 1. F) темперамент
 2. G) мінезі
 3. H) арнайы қабілеттері
 4. Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар

А) жағымдыэмоционалдық сипатта болуы

В) баланың тәжірибесіне, жасына сәйкестік

С) этикалық талаптарға сай болуы

 1. D) тақырыптың күрделілігі

Е) басқаның пікірін ескермеу

 1. F) пікір таласқа мүмкіндік бермеу
 2. G) ғылымилық деңгейдің болуы
 3. H) монологтың басымдылығы
 4. Мектепті басқару субъектілері

А) мектеп кеңесі

В) педагогикалық кеңес

С) әдістемелік кеңес

 1. D) директордың ғылыми ісі жөніндегі орынбасары

Е) директор

 1. F) директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
 2. G) сынып жиналысы
 3. H) директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
 4. Дүниетанымның құрамды бөліктері

А) Жеке тұлғаның даму үдерісі

В) Дүниетанымның философиялық негіздері

С) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары

 1. D) Дүниетанымның психологиялық негіздері

Е) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі

 1. F) Дүниетанымның педагогикалық негіздері
 2. G) Жеке тұлғаның әлеуметтану үдерісі
 3. H) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері
 4. Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

А) Оқу еңбегі

В) Қоғамдық пайдалы еңбек

С) Өзіндік қызмет еңбек

 1. D) Өндірістік еңбек

Е) Оқудан тыс жасаған еңбек

 1. F) Ойындағы еңбек
 2. G) Отбасына жасаған еңбек
 3. H) Технологиялық еңбек
 4. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

А) Реттеушілік

В) Ұйымдастырушылық

С) Бақылаушылық

 1. D) Қалыптастырушылық

Е) Тәрбиелілік

 1. F) Дамытушылық
 2. G) Ақпараттық
 3. H) Психологиялық
 4. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

А) С.Т.Щацкий

В) П.П.Блонский

С) Л.С. Выготский

 1. D) К.И.Трущинский

Е) М.С.Воронецкий

 1. F) В.А.Сластенин
 2. G) В.В.Иванов
 3. H) М.И.Калинин
 4. Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:

А) Өмірді түініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру..

В) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.

С) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.

 1. D) Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.

Е) Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.

 1. F) Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру.
 2. G) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру.
 3. H) Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру.
 4. Отбасының негізгі қызметтері:

А) тәрбиелеу.

В) ұрпақ жалғастыру.

С) шаруашылық-экономикалық.

 1. D) қайта тәрбиелеу.

Е) қайта қалыптастыру.

 1. F) экологиялық-шарашылық.
 2. G) саяси-экономикалық.
 3. H) қайта дамыту.
 4. Дидактикалық ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:

А) Нені оқытамыз

В) Не үшін оқытамыз

С) Қалай оқытамыз

 1. D) Баланы қалай оқытамыз

Е) Қай жерде оқытамыз

 1. F) Балаларды кім оқытады
 2. G) Қашан оқытамыз
 3. H) Баланы кім үшін оқытамыз
 4. Оқыту ұстанымдары:

А) Көрнекілік

В) Саналылық және бірізділік

С) Жүйелілік

 1. D) Әдістемелік

Е) Ұйымдастырушылық

 1. F) Басқарушылық
 2. G) Мазмұндық
 3. H) Болжамдық
 4. Оқу дәрістерін өткізу әліс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:

А) Көрнекілі дәрісбаян

В) Бинарлы дәрісбаян

С) Ақпараттық дәрісбаян

 1. D) Балжамдық дәрісбаян

Е) Ғылымдық дәрісбаян

 1. F) Мазмұнлдық дәрісбаян
 2. G) Жаппай дәрісбаян
 3. H) Әдістемелік дәрісбаян
 4. Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:

А) Әңгімелей отырып баяндау

В) Әңгімелей отырып бекіту

С) Баяндап айту

 1. D) Әңгімелеп жеткізу

Е) Баяндап оқып беру

 1. F) Әңгімелеп бағыттау
 2. G) Әңгімелеп айту
 3. H) Әңгімелеп мазмұндау

18.Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

А) И.Т.ВолковВ) А.М.РаевскийС) В.Н. ИващенкоD) В.ОконьE) К.И.ДружининF) М.В.ОгородниковG) В.И. БезруковH) В.В. Тихонов

19.Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға,ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары:A) Ы.АлтынсаринB) М.ЖұмабаевC) А.ҚұнанбаевD) М.ДулатовE) Б.МайлинF) С.СейфуллинG) М.МақатаевH) Ш.Уалиханов

20.Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:А) Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығыB) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуыC) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруD) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы E) Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызуF) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейкестілігіG) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасауH) Алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

21.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) В.К.ДьяченкоB) В.В.ДаниловC) В.В.Беспалько

 1. D) З.И.Тимофеева E) С.Д.ШатуновF) М.И.ХарченкоG) В.П.КорниенкоH) Н.И.Семёнова

22.Жалпы білім беретін бағдарламалар:A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталадыB) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етедіC) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталадыD) Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталадыE) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға боладыF) Оқушының оқу тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталадыG) Оқуышының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталадыH) Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

23.Басқару әдістерінің негізгі топтары:A) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістеріB) Психологиялық-педагогикалықC) Қоғамдық әсер ету әдістері

 1. D) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер E) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері F) Философиялық-әдіснамалық әдістерG) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістеріH) Мектепішілік-бағыттаушы әдістер

24.Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі:

 1. A) Бастапқы ақпарат B) Тактикалық ақпарат C) Жедел ақпараттық

D)Тақырыптық ақпарат.E) Жалпы ақпаратF) Негізгі ақпаратG) Вариативтік ақпаратH) Мазмұндық ақпараттық

25.Мұғалімдерді аттестатциялау (сараптау ) принциптьері

 1. A) Еріктілік B) Жариялылық C) ШынайылылықD) ҒылымилықE) БолжамдылықF) КөрнекілікG) ӘдістемелікH) Мазмұндық