Бастауыш мектепте озат тәжірибені оқып үйрену, жалпылау және тарату әдісі.

0

Жеңіл сұрақтар

<question>Жаңа, жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді

<variant>инновация

<variant> иллюстрация

<variant> психология

<variant> аффект

<variant> ситуация

<question>Бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған

<variant>инновация

<variant> педагогика

<variant> проблема

<variant> ситуация

<variant> аффект

<question>Бір жүйенің ажыратылатын, өзінше дербес бөлігі

<variant>модуль

<variant> дифференциация

<variant>рефлексия

<variant>апперцепция

<variant> ситуация

<question>Базалық білім беріледі

<variant> мектеп қабырғасында

<variant> балабақшада

<variant> жоғары оқу орнында

<variant> колледжде

<variant> магистратурада

<question>Жоғары кәсіби білім беру құрылымы тұрады

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5

<variant>7

<question>”Білім” мемлекеттік бағдарламасы қабылданды

<variant>2000ж.30қыркүйекте

<variant> 1996ж.

<variant> 2001ж.

<variant> 2004ж.

<variant> 2006 ж.

<question>Білім жүйесінің ұлттық үлгісі білім берудің … қамтиды

<variant> 4 деңгейін

<variant> 3 деңгейін

<variant> 2-деңгейін

<variant> 1-деңгейін

<variant> 5-деңгейін

<question>Латын сөзінен аударғанда бүтіннің бөлшектерге, түрлерге, сатыларға бөлінуі, жіктелуі

<variant>дифференциация

<variant>рефлексия

<variant>модуль

<variant>реакция

<variant> ситуация

<question>Бұл терминді ағылшын философы, табиғаттәнді педагогиканың негізін салушы Дж.Локк енгізді

<variant>рефлексия

<variant>модуль

<variant>иллюзия

<variant>реакция

<variant> ситуация

<question>Ақылдың өз әрекетіне бақылау жасауы

<variant>рефлексия

<variant>модуль

<variant>иллюзия

<variant> ситуация

<variant>реакция

<question> Рефлексияға “Ақылдың өз әрекетіне бақылау жасауы” деп анықтама берген

<variant>Джон Локк

<variant>Зигмунд Ф.

<variant>Белинский

<variant>Абай

<variant> Сухомлинский

<question>Дифференциация

<variant>бүтіннің бөлшектенуі

<variant>жүйенің дербес бөлшегі

<variant>қабылдау

<variant>ойлау

<variant> сезініу

<question> Табиғаттәнді педагогиканың негізін салушы

<variant>Джон Локк

<variant>Зигмунд Ф.

<variant>Белинский

<variant> Сухомлинский

<variant>Абай

<question>Модульдік оқыту технологиясы

<variant>Жанпейісова М.

<variant>Эрдниев

<variant>Беспалько

<variant> Сухомлинский

<variant>Амонашвили

<question> «Толық меңгеру» әдістемесінің идеяларын ұсынған

<variant>Кэррол Ж., Блум Б.

<variant>Жанпейісова М.

<variant>Қараев Ж.

<variant> Сухомлинский

<variant>Архимед Ысқақ

<question> Деңгейлеп оқыту технологиясы

<variant>Қараев Ж.

<variant>Жанпейісова

<variant>Архимед Ысқақ

<variant> Сухомлинский

<variant>Дж.Локк

<question>Деңгейлеп оқыту ерекшелігі

<variant>бірнеше деңгейдегі жұмыс

<variant> 3-деңгей тапсырмалары

<variant>2-деңгей

<variant>4-деңгей

<variant>5-деңгей

<question>Дарынды балаларды зерттеу, қолдау мақсатындағы жұмыстар

<variant> «Болашақ» бағдарламасы, «Дарын» орталығы

<variant> Н.Ә.Назарбаев жолдауында

<variant>баспа беттерінде

<variant>ақпарат

<variant>«атамекен»

<question> «Біздің балаларымыз белгілі жоғары мамандар болады, оларға жағдай жасау керек» делінген

<variant> Н.Ә.Назарбаев жолдауында

<variant> «Болашақ» бағдарламасы

<variant> «Дарын» орталығы

<variant>мектепте

<variant> колледжде

<question>Республикада …. ғылыми-практикалық орталығы құрылған

<variant> «Дарын»

<variant> «Болашақ»

<variant> «Жасыл ел»

<variant> «Ауыл»

<variant> «Кәусар бұлақ»

Орта сұрақтар

<question>Педагогикалық жүйенің барлық бөліктерінің логикалық байланыста болуы

<variant>жүйелілігі

<variant>концептуалдық

<variant>оңтайлылық

<variant>тиімділік

<variant> бірізділік

<question>Басқа ұжымда дәл осы күйде қолдануға мүмкіндіктің болуы

<variant>қайталауға жарамдылығы

<variant>концептуалдық

<variant>оңтайлылық

<variant>тиімділік

<variant>бірізділік

<question>Қандай технология болса да философиялық ғылыми тұжырымдамаға негізделуі

<variant> концептуалдық

<variant> жүйелілігі

<variant>оңтайлылық

<variant>тиімділік

<variant> бірізділік

<question>Диагностикалық болжау жасауға, жоспарлауға, нәтижені өңдеу

<variant> оңтайлылық

<variant>концептуалдық

<variant> жүйелілігі

<variant> бірізділік

<variant>тиімділік

<question>Бұл қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу

<variant> модификациялық инновация

<variant> комбинаторлық инновация

<variant> радикалдық инновация

<variant> жаңалық

<variant> коммуникация

<question>Бұрын пайданылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру

<variant> комбинаторлық инновация

<variant> модификациялық инновация

<variant> радикалдық инновация

<variant> коммуникация

<variant> проблема

<question>Білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу

<variant> радикалдық инновация

<variant> модификациялық

<variant> комбинаторлық

<variant> коммуникация

<variant> педагогика

<question>Жалпы орта, бастауыш кәсіптік білімнің бағдарламаларын іске асыратын және біліктілігі жоғары жұмысшы кадрларды даярлайтын

<variant>кәсіптік лицей

<variant>мектеп

<variant>балабақша

<variant>университет

<variant> колледж

<question>“Педагогикалық технологияны” оқу процесіне белгілі бір мақсат көздей әсер ететін педагогикалық ықпал деп түсіндіреді

<variant> Лихачев Б.Т.

<variant> ЮНЕСКО-ның анықтамасы

<variant> Кларин М.

<variant>Беспалько

<variant> Занков

<question>Ақпараттардың аяқталған блогынан, оқушы іс-әрекеті бағдарламасынан, мұғалім нұсқауларынан тұрады

<variant>модульдік ОТ

<variant>дамыта ОТ

<variant>ойын технологиясы

<variant>дәстүрлі оқыту

<variant> Қашықтан ОТ

Күрделі сұрақтар

<question>Деңгейлік тапсырма мақсаты

<variant>қабілетті жіктерге бөлмеу

<variant>қабілетті деп бөлу

<variant>қабілетсіз деп бөлу

<variant>жақсы, жаманға айыру

<variant>қосымша білім беру

<question>Білім философиясының керегесі

<variant>ар,шындық, махаббат,еркіндік

<variant>білім,білік,дағды

<variant>оқу, тәрбие

<variant>әдіс,тәсіл

<variant> форма

<question>Қосымша білім беру

<variant>саралап оқыту бағыты

<variant>деңгейлеп оқыту

<variant>сыни ойлау

<variant>дамыта оқыту

<variant> қашықтан оқыту

<question>Толықтыра оқыту

<variant> үлгермеушілікті жою

<variant>мәселені қою

<variant>дарындыны табу

<variant>қызықтыру

<variant> ойната білу

<question>Дәстүрлі емес, оқыту-тәрбиелеу ісін қайта құрып, түбірінен жақсартуға бағытталған орта оқу орындары

<variant>жаңа үлгідегі мектептер

<variant>мектеп

<variant>институт

<variant>академия

<variant> колледж

<question>Бір пән шеңберіндегі оқыту, тәрбие мазмұнын жүзеге асыруға негізделген әдістер мен құралдар жиынтығы

<variant>салалық (пәндік)

<variant>локальді(модульдік)

<variant>жалпы педагогикалық

<variant>психологиялық

<variant> логикалық

<question>Сынып оқушыларын “қабілетті” және “қабілетсіз” деп жасанды әр түрлі жіктерге бөлуді болдырмау

<variant>деңгейлік тапсырма мақсаты

<variant> «Дарын» ғылыми-практикалық орталық мақсаты

<variant>саралап оқыту мақсаты

<variant>дәстүрлі оқыту мақсаты

<variant>қашықтан оқыту мақсаты

<question>Дайындық кезең және негізгі кезең

<variant>саралап оқыту кезеңдері

<variant>модульдік оқыту кезеңдері

<variant>дәстүрлі оқыту кезеңдері

<variant>сыни ойлау кезеңдері

<variant> дамыта оқыту кезеңдері

<question>Дайындық кезең міндеттері

<variant>дарындыларды табу және дамыту

<variant>орташа оқыту табу

<variant>төменгілерді іріктеу

<variant>жақсыларды табу

<variant> жалқауды табу

<question>Қ.Әбдіғалиевтің көрсеткеніндей шешуді қажет ететін проблемалардың 10-сы

<variant>білім беруде ұлттық философияның болмауы

<variant>мұғалімдердің технологияны қолдана алмауы

<variant>әдістердің тапшылығы

<variant>іс-тәжірибенің аздығы

<variant> сауытының жетпеуі

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here