Картография және топография негіздері пәні бойынша тест сұрақтары

1

Картография пәнінің зерттеу нысаны?

 1. A) Картографиялық зерттеу
 2. B) Картографиялық модель
 3. C) Картографиялық шығармалар
 4. D) Картографиялық генерализация
 5. E) Картографиялық ақпарат

*****

Геодезия ғылымы нені зерттейді?

 1. A) Жердің үстіңгі қабатын
 2. B) Жердің бөлінуін, пішінін, көлемін
 3. C) Объектілердің ара қашықтығын
 4. D) Объектілердің пішінін
 5. E) Карталардың пайдалану жолдарын

Географиялық картаның қасиеті?

 1. A) Жергілікті жердің мөлшері
 2. B) Объектілердің орналасқан жерлері
 3. C) Объектілер нақты және анық
 4. D) Жылдам
 5. E) Көрнекті

*****

Географиялық картаның функциясы?

 1. A) Картаны зерттеу
 2. B) Жылдамдылық
 3. C) Мониторинг
 4. D) Іс-тәжірибе
 5. E) Орналасу

*****

Егер,белгілі бір аумақтың пішіні түрлі шартты белгімен және математикалық жолмен түсірілген болса?

 1. A) Картографиялық проекция
 2. B) Геодезиялық негіз
 3. C) Географиялық координаттар
 4. D) Географиялық карта
 5. E) Масштаб

*****

Географиялық картаның элементі?

 1. A) Математикалық негіз
 2. B) Географиялық негіз
 3. C) Географиялық координат
 4. D) Географиялық белгі
 5. E) Картографиялық тор

*****

Жер шарының беті ойлы—қырлы болып келсе, осыны?

 1. A) Теориялық жер беті
 2. B) Физикалық жер беті
 3. C) Деңгейлік жер беті
 4. D) Сфералық жер беті
 5. E) Эллипс жер беті

*****

Жер пішінінің сұйық деңгей беті?

 1. A) Эллипсоид
 2. B) Сфероид
 3. C) Геоид
 4. D) Кардиоид
 5. E) Шар

*****

Геоидқа ұқсас геометриялық фигура?

 1. A) Эллипсоид
 2. B) Сфероид
 3. C) Геоид
 4. D) Кардиоид
 5. E) Шар

*****

Жердің жорамал осі өтетін Жер бетіндегі нүктелер?

 1. A) Меридиан
 2. B) Параллель
 3. C) Экватор
 4. D) Полюс
 5. E) Ендік

*****

Экваторға қатар белгілі бір қашықтық сайын жүргізілген сызықтар?

 1. A) Меридиан
 2. B) Параллель
 3. C) Экватор
 4. D) Полюс
 5. E) Ендік

*****

Солтүстік және оңтүстік полюстердің арасын қосатын шеңбер түріндегі сызықтарды?

 1. A) Меридиан
 2. B) Параллель
 3. C) Экватор
 4. D) Полюс
 5. E) Ендік

*****

Жер эллипс бетінің кез-келген бір нүктесі экватордан градуспен көрсетілген қашықтықты?

 1. A) Меридиан
 2. B) Параллель
 3. C) Экватор
 4. D) Полюс
 5. E) Ендік

*****

Жер эллипс бетінің кез келген бір нүктесі градуспен көрсетілген бастапқы меридиан қашықтығы?

 1. A) Меридиан
 2. B) Параллель
 3. C) Экватор
 4. D) Бойлық
 5. E) Ендік

*****

Жер эллипс бетінде неше географиялық ендік бар?

 1. A) 360*
 2. B) 180*
 3. C) 90*
 4. D) 45*
 5. E) 0*

*****

Алматы қаласы кандай жарты шарда орналасқан?

 1. A) Солтүстік жарты шарда
 2. B) Шығыс жарты шарда
 3. C) Батыс жарты шарда
 4. D) Оңтүстік жарты шарда
 5. E) Солтүстік-шығыс жарты шарда

*****

Полюстерден бірдей қашықтықта жүргізілген сызықтар?

 1. A) Меридиан
 2. B) Параллель
 3. C) Экватор
 4. D) Бойлық
 5. E) Ендік

*****

Географиялық глобуста масштаб қашықтығы барлық жерде сақталады – осыны?

 1. A) Тең бұрышты
 2. B) Тең аралық
 3. C) Тең мөлшерлік
 4. D) Тең
 5. E) Еркін

*****

Меридиан және параллель сызықтарының қиылысқан жерлері глобуста түзу сызық түрінде қалады – осыны?

 1. A) Тең бұрышты
 2. B) Тең аралық
 3. C) Тең мөлшерлік
 4. D) Тең
 5. E) Еркін

*****

Глобуста масштаб барлық жерде сақталғандықтан, жер бетіндегі географиялық объектілердің көлемі сақталады – осыны?

 1. A) Тең бұршты
 2. B) Тең аралық
 3. C) Тең мөлшерлік
 4. D) Тең
 5. E) Еркін

*****

Географиялық глобустағы ең кіші ара қашықтықты ата?

 1. A) Ортодромия
 2. B) Локсодромия
 3. C) Изосызық
 4. D) Изокола
 5. E) Изохора

*****

Глобуста сызықтар барлық меридиандарды бір бұрыштан қиып өтеді – осыны?

 1. A) Ортодромия
 2. B) Локсодромия
 3. C) Изосызық
 4. D) Изокола
 5. E) Изохора

*****

Жер бетіндегі объектілердің жазық қағазға түсірілгендегі геометриялық өзгерістері?

 1. A) Картографиялық қасиеті
 2. B) Картографиялық проекция
 3. C) Картографиялық бұрмалану
 4. D) Картографиялық заң
 5. E) Картографиялық өзгерістер

*****

Географиялық карта бетінен ұзындық бұрмалануды қалай анықтауға болады?

 1. A) Сызықтарды өлшейді
 2. B) Ара қашықтықты өлшейді
 3. C) Меридиан кесіндісін өлшейді
 4. D) Меридиандарды өлшейді
 5. E) Картографиялық торды өлшейді

*****

Географиялық картадан пішіндік бұрмалануды қалай анықтайды?

 1. A) Сызықтарды өлшейді
 2. B) Ара қашықтықты өлшейді
 3. C) Меридиан кесіндісін өлшейді
 4. D) Меридиандарды өлшейді
 5. E) Картографиялық торды өлшейді

*****

Бұрмалану бірдей жерлерді қосатын сызықтар?:

 1. A) Изосызық
 2. B) Изобат
 3. C) Изокол
 4. D) Изогиета
 5. E) Изохора

*****

Жер эллипс бетін математикалық тәсілдер арқылы жазықтықта бейнелеу?

 1. A) Картографиялық қасиеті
 2. B) Картографиялық қате
 3. C) Картографиялық проекция
 4. D) Картографиялық заң
 5. E) Картографиялық өзгерістер

*****

Егер проекцияларда объектілердің көлемі бұрмаланусыз берілсе – онда?

 1. A) Тең бұрышты проекция
 2. B) Тең мөлшерлі проекция
 3. C) Теңаралық проекция
 4. D) Еркін проекция
 5. E) Жалпы проекция

*****

Егер проекцияда масштаб ұзындығы экватор және орта меридианда сақталады, ал объектілердің көлемі және бұрыштары жалпы сақталады?

 1. A) Тең бұрышты проекция
 2. B) Тең мөлшерлі проекция
 3. C) Теңаралық проекция
 4. D) Еркін проекция
 5. E) Жалпы проекция

*****

Егер проекцияда бұрыштар бұрмаланусыз берілсе, ал масштаб ұзындығы барлық жерде сақталса?

 1. A) Еркін проекция
 2. B) Тең мөлшерлі проекция
 3. C) Теңаралық проекция
 4. D) Тең бұрышты проекция
 5. E) Жалпы проекция

*****

Егер көмекші геометриялық фигура ретінде жазықтық алынса онда бұл?

 1. A) Конустық проекция
 2. B) Цилиндрлік проекция
 3. C) Азимуттық проекция
 4. D) Өтірік цилиндрлік проекция
 5. E) Өтірік конустық проекция

*****

Егер меридиандар бір – біріне параллель орналасқан түзу сызықтар, ал параллельдер түзу оларға, перпендикуляр орналасқан болса?

 1. A) Конустық проекция
 2. B) Цилиндрлік проекция
 3. C) Азимуттық проекция
 4. D) Өтірік цилиндрлік проекция
 5. E) Өтірік конустық проекция

*****

Егер параллельдер – доға сызықтар, ал меридиандар бір нүктеден шығатын түзу сызықтар?

 1. A) Конустық проекция
 2. B) Цилиндрлік проекция
 3. C) Азимуттық проекция
 4. D) Өтірік цилиндрлік проекция
 5. E) Өтірік конустық проекция

*****

Егер жазықтық глобусқа дұрыс орналасатын болса, сонда параллельдер шеңбер түрінде, ал меридиандар бір нүктеден шығатын түзу сызықтар?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық киғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Көмекші фигураның осі, экватор сызығына немесе полярлық оське перпендикуляр түрінде орналасады?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция?
 3. C) Азимуттық қиғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Көмекші фигураның осьі глобуспен үшкір бұрыш кұрайды?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық киғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Топографиялық карталар және сағат белдеу карталары қандай проекцияда жасалады?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық киғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

 Сызықтық масштабтағы тең аралық бөліктер қалай аталады?

 1. A) Масштаб негізі
 2. B) Масштаб дәлділігі
 3. C) Масштаб дәлділігінің шегі
 4. D) Басты масштаб
 5. E) Жеке масштаб

*****

Сызықтық масштабтың сол жақ негізінің ұсақ бөліктерге бөлінуі?

 1. A) Масштаб негізі
 2. B) Масштаб дәлділігі
 3. C) Масштаб дәлділігінің шегі
 4. D) Басты масштаб
 5. E) Жеке масштаб

*****

Егер проекцияда экватор сызығы жазықтықтың ортасында орналасатын болса?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық қиғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Егер проекцияда жазықтық глобусқа қиғаш орналасатын болса?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық қиғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Сандық масштабты атаулы масштабқа аудару:1:500

 1. A) 1 см-50 м
 2. B) 1 см-5000 м
 3. C) 1 см-5м
 4. D) 1 см -50000 м
 5. E) 1 см -500000 м

*****

Егер параллельдер доға секілді, экватор сызығы және орта меридиан сызықтары түзу, ал басқа меридиандар қисық.?

 1. A) Конустық проекция
 2. B) Цилиндрлік проекция
 3. C) Азимуттық проекция
 4. D) Поликонустық проекция
 5. E) Өтірік цилиндрлік проекция

*****

Экватор және орта меридиан бір – біріне перпендикуляр орналасқан түзу сызықтар, параллельдер түзу, экваторға параллель түсірілген, ал меридиандар қисық?

 1. A) Конустық проекция
 2. B) Цилиндрлік проекция
 3. C) Азимуттық проекция
 4. D) Поликонустық проекция
 5. E) Өтірік цилиндрлік проекция

*****

Антарктида және Арктика карталары қандай проекцияда жасалады?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық қиғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Африка материк карталары, Оңтүстік Америка және Жарты шар карталары қандай проекцияда жасалады?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық қиғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Евразия, Солтүстік Америка, Аустралия және Қазақстан карталары қандай проекцияда жасалады?

 1. A) Азимуттық дұрыс проекция
 2. B) Азимуттық көлденең проекция
 3. C) Азимуттық қиғаш проекция
 4. D) Цилиндрлік проекция
 5. E) Конустық проекция

*****

Объектілерді және кұбылыстарды іріктеп, ішіндегі ең бастыларын таңдап алу міндеті?

 1. A) Картографиялық зерттеу
 2. B) Картографиялық модель
 3. C) Картогарфиялық шығарма
 4. D) Картографиялық жалпыландыру
 5. E) Картографиялық информация

*****

Картада камтитын территория үлкен болса масштабы қандай болады?

 1. A) Ірі
 2. B) Ұсақ
 3. C) Орташа
 4. D) Орташа ұсақ
 5. E) Орташа ірі

*****

Картада жердің негізгі элементтері – жер бедері, өзен,көлдер, ең басты мекендер, жолдар,шекара, саяси-әкімшілік бейнеленсе?

 1. A) Тақрыптық карталар
 2. B) Туристік карталар
 3. C) Тарихи карталар
 4. D) Жалпы географиялық карталар
 5. E) Экономикалық карталар

*****

Картада табиғаттың, шаруашылықтың тұрғын халықтың бір немесе екі компоненті бейнеленсе?

 1. A) Тақрыптық карталар
 2. B) Туристік карталар
 3. C) Тарихи карталар
 4. D) Жалпы географиялық карталар
 5. E) Экономикалық карталар

*****

Тереңдігі бірдей жерлерді қосатын сызықтар?

 1. A) Изолинией
 2. B) Изобата
 3. C) Изокол
 4. D) Изогиета
 5. E) Изохрона

*****

Изобат 200 метр болса– бұл?

 1. A) Материк қайраңы
 2. B) Материк беткейі
 3. C) Мұхит түбі
 4. D) Терендік шұңғымасы
 5. E) Атолл

*****

Изобат 200–2000 метр болса бұл?

 1. A) Материк қайраңы
 2. B) Материк беткейі
 3. C) Мұхит түбі
 4. D) Терендік шұңғымасы
 5. E) Атолл

*****

Биіктігі бірдей жерлерді қосатын сызықтар?

 1. A) Изосызықтар
 2. B) Изогипса
 3. C) Изокол
 4. D) Изогиета
 5. E) Изохрона

*****

Изогипса 0- ден-200 метрге дейін-бұл ?

 1. A) Ойпат
 2. B) Жазықтар
 3. C) Аласа таулар
 4. D) Орташа таулар
 5. E) Биік таулар

*****

Изогипса 200-500 метр болса – бұл?

 1. A) Ойпат
 2. B) Жазықтар
 3. C) Аласа таулар
 4. D) Орташа таулар
 5. E) Биік таулар

*****

Изогипса 500-1000 метр болса бұл?

 1. A) Ойпат
 2. B) Жазықтар
 3. C) Тау қыраттар
 4. D) Орташа таулар
 5. E) Биік таулар

*****

Изогипса 1000-2000 метр болса – бұл ?

 1. A) Ойпат
 2. B) Жазықтар
 3. C) Аласа таулар
 4. D) Орташа таулар
 5. E) Биік таулар

*****

Изогипса 3000-5000 метр болса – бұл ?

 1. A) Ойпат
 2. B) Жазықтар
 3. C) Аласа таулар
 4. D) Орташа таулар
 5. E) Биік таулар

*****

Елді мекендердің шартты белгісі?

 1. A) Пунсон
 2. B) Ареал
 3. C) Шрифт
 4. D) Бергштрих
 5. E) Нүкте

*****

Картада бір территорияның сапалы ерекшелігі түрлі түсті бояумен бейнеленеді?.

 1. A) Сапалы фон
 2. B) Картограмма
 3. C) Картодиаграмма
 4. D) Белгі әдісі
 5. E) Сызық белгісі

*****

Жауын – шашыны бірдей жерлерді қосатын сызықтар?

 1. A) Изосызық
 2. B) Изобата
 3. C) Изокол
 4. D) Изогиета
 5. E) Изохрона

*****

Атмосфералық қысымды бірдей қосатын сызықтар?

 1. A) Изобар
 2. B) Изобата
 3. C) Изокол
 4. D) Изогиета
 5. E) Изохрона

*****

Картада жер бедерінің сыртқы түрінің ерекшеліктері бейнеленсе?

 1. A) Гипсометриялық карта
 2. B) Геологиялық карта
 3. C) Геоморфологиялық карта
 4. D) Физико-географиялық карта
 5. E) Қазба байлық карта

*****

Картада халық шаруашлық бейнеленсе?

 1. A) Саяси карта
 2. B) Әкімшлік карта
 3. C) Экономикалық карта
 4. D) Физикалық карта
 5. E) Мемлекет картасы

*****

Жергілікті жерді зерттеу және қағаз бетке бейнелеу ғылымы?

 1. A) Топография
 2. B) Картография
 3. C) География
 4. D) Геодезия
 5. E) Геология

*****

Ірі масштабта жасалатын карталар /1:200000 оданда ірі/ , жергілікті жердің табиғи және әлеуметтік элементтері көрсетіледі.?

 1. A) Гипсометриялық карта
 2. B) Геологиялық карта
 3. C) Топографиялық карта
 4. D) Физико-географиялық карта
 5. E) Қазба байлық карта

*****

Жер бетіндегі шын мәніндегі, қашықтық неше есе кішірейтілгенін көрсететін шартты өлшем?

 1. A) Масштаб
 2. B) Ара қашықтық
 3. C) Бұрыш
 4. D) Ауытқу
 5. E) Меридиан

*****

Масштаб бөлшек ретінде көрсетілсе?

 1. A) Сан масштаб
 2. B) Атау масштаб
 3. C) Сызық масштаб
 4. D) Дәлдік масштаб
 5. E) Есеп масштаб

*****

Сан масштабты сөзбен айтса?

 1. A) Сан масштаб
 2. B) Атау масштаб
 3. C) Сызық масштаб
 4. D) Дәлдік масштаб
 5. E) Есеп масштаб

*****

Атау масштабты сан масштабқа аудару 1см-100 м

 1. A) 1:1000 000
 2. B) 1:100 000
 3. C) 1:10 000
 4. D) 1:1000
 5. E) 1:100

*****

Сан масштабты атау масштабқа аудару 1:25 000

 1. A) 1см-25000 м
 2. B) 1см- 2500 м
 3. C) 1см- 250 м
 4. D) 1см- 25м
 5. E) 1см- 250 000

*****

Топографиялық картада ара қашытықтарды қандай прибормен өлшейді?

 1. A) Курвиметр
 2. B) Палетка
 3. C) Рулетка
 4. D) Компас
 5. E) Планиметр

*****

Топографиялық карталардың бірнеше бетке бөлінуі?

 1. A) Жіктелу
 2. B) Номенклатура
 3. C) Колонна
 4. D) Каттар
 5. E) Картаның беті

*****

Топографиялық картаның белгілену жүйесі немесе картаның адресы?

 1. A) Жіктелу
 2. B) Номенклатура
 3. C) Колонна
 4. D) Қатар
 5. E) Карта бетінің рамкасы

*****

Екі көршілес параллель арасындағы 4 градустық мөлшер?

 1. A) Жіктелу
 2. B) Номенклатура
 3. C) Колонна
 4. D) Қатар
 5. E) Карта бетінің рамкасы

*****

Топографиялық картадағы 6 градустық меридиан арасындағы мөлшер?

 1. A) Жіктелу
 2. B) Номенклатура
 3. C) Колонна
 4. D) Каттар
 5. E) Карта бетінің рамкасы

*****

Картаның масштабын анықтау К-52-А

 1. A) 1:1 000000
 2. B) 1:500 000
 3. C) 1:200 000
 4. D) 1:100 000
 5. E) 1:50 000

*****

Картаның масштабын анықтау Р-40-77

 1. A) 1:1 000000
 2. B) 1:500 000
 3. C) 1:200 000
 4. D) 1:100 000
 5. E) 1:50 000

*****

Тік бұрышты Гаусс-Крюгер проекциясында зонаның нөмірі кай жерге койлады?

 1. A) Экватора
 2. B) Ось меридианда
 3. C) Ординат (У)
 4. D) Абцис (Х)
 5. E) Полюс

*****

Топографиялық карталар қандай проекцияда жасалады?

 1. A) Тең мөлшерлі көлденең проекцияда
 2. B) Тең бұрышты көлденең цилиндрлік проекцияда
 3. C) Цилиндрлік проекция
 4. D) Тең бұрышты проекция
 5. E) Көлденең проекция

*****

Географиялық меридианнының солтүстік бағытынан берілген нүктеге шейін сағат тілі бойымен өлшенген бағыт бұрышы?

 1. A) Дирекциондық бұрыш
 2. B) Географиялық азимут
 3. C) Магниттық азимут
 4. D) Румб
 5. E) Бағыт

*****

Магниттік меридианның солтүстік бағытынан берілген нүктеге шейн сағат тілі бойымен өлшен бағыт?

 1. A) Дирекциондық бұрыш
 2. B) Географиялық азимут
 3. C) Магниттық азимут
 4. D) Румб
 5. E) Бағыт

*****

Географиялық және магниттық меридианның арасындағы болатын бұрыш?

 1. A) Дирекциондық бұрыш
 2. B) Географиялық азимут
 3. C) Магниттік азимут
 4. D) Румб
 5. E) Магниттік бұрмалану

*****

Координаттар торының вертикальды сызығының солтүстік бағытынан берілген нүктеге шейін сағат тілі бойымен өлшенген бағыт бұршы?

 1. A) Дирекциондік бұрыш
 2. B) Географиялық азимут
 3. C) Магниттік азимут
 4. D) Румб
 5. E) Магниттік бұрмалану

*****

Абсолют биіктіктері бірдей нүктелерді біріктіретін қисық тұйық сызықтар?

 1. A) Изосызықтар
 2. B) Горизонталь
 3. C) Бергштрих
 4. D) Меридиан
 5. E) Жазулар

*****

Топографиялық картада тұйықталған горизонтальдар не төбені, не қазан шұңқырларды білдіреді?

 1. A) Изосызықтар
 2. B) Горизонталь
 3. C) Бергштрих
 4. D) Меридиан
 5. E) Жазулар

*****

Тура азимут 183º17’, кері азимутты табу?

 1. A) 180º
 2. B) 360º
 3. C) 93º17’
 4. D) 3º17’
 5. E) 3º

*****

Жергілікты жерді планға немесе карта бетіне түсіру?

 1. A) Изосызық
 2. B) Түсірім
 3. C) Бергштрих
 4. D) Меридиан
 5. E) Жазулар

*****

Геодезиялық пунктердің территорияда орналасуын тіректі геодезиялық тараптар деп?

 1. A) Тіректі геодезиялық тараптар деп
 2. B) Горизонталь
 3. C) Геодезиялық пункт
 4. D) Геодезиялық нүкте
 5. E) Геодезиялық белгі

*****

Геодезиялық пунктер жердің бетінде бекітіледі, осыны қалай деп атаймыз?

 1. A) Тіректі геодезиялық тараптар
 2. B) Горизонталь
 3. C) Геодезиялық пункт
 4. D) Геодезиялық нүкте
 5. E) Геодезиялық белгі

*****

Биіктік барометр прибормен анықталса бұл қандай түсірім?

 1. A) Буссоль түсірім
 2. B) Теодалит түсірім
 3. C) Барометрлық ниверирлеу
 4. D) Тахеометрия түсірім
 5. E) Көз мөлшерлі түсірім

*****

 Жергілікті жер қағаз бетіне ірі масштабпен белгіленіп, жер бедері ескерілмесе?

 1. A) План
 2. B) Бағыт
 3. C) Карта
 4. D) Сурет
 5. E) Схема

*****

Егер түсірімде бағытты магниттік азимутпен анықталса, ал ара қашықтық рулеткамен?

 1. A) Буссоль түсірім
 2. B) Теодалит түсірім
 3. C) Көз мөлшерлі түсірім
 4. D) Тахеометрия түсірім
 5. E) Нивелир түсірім

*****

Планшет пен компас қандай түсірімде қолданылады?

 1. A) Буссоль түсірім
 2. B) Теодалит түсірім
 3. C) Көз мөлшерлі түсірім
 4. D) Тахеометрия түсірім
 5. E) Нивелир түсірім

*****

Қандай түсірімде екі нүктенің бірінен бірінің неше есе биік екені анықталады?

 1. A) Буссоль түсірім
 2. B) Теодалит түсірім
 3. C) Көз мөлшерлі түсірім
 4. D) Тахеометрия түсірім
 5. E) Нивелир түсірім

*****

Жер бетін ғарыштан түсірсе?

 1. A) Аэрофототүсірім
 2. B) Жалпы түсірім
 3. C) План
 4. D) Сурет
 5. E) Схема

*****

Егер түсірімде жергілікті жердің планы және жер бейнеленсе?.

 1. A) Жоспарлы түсірім
 2. B) Биіктік түсірім
 3. C) Жоспарлы-биіктік түсірім
 4. D) Дистанцион
 5. E) Ғарыштық түсірім

*****

Егер жер бедерінің профилі немесе жер бедері горизонтальмен корсетілсе?

 1. A) Жоспарлы түсірім
 2. B) Биіктік түсірім
 3. C) Жоспарлы-биіктік түсірім
 4. D) Дистанционды
 5. E) Ғарыштық түсірім

*****

Ұсақ масштабты көрсет?

 1. A) 1: 25 000
 2. B) 1: 10 000
 3. C) 1: 100 000
 4. D) 1: 50 000
 5. E) 1: 1000 000

*****

Картадағы 0,1 мм мен көрсетілген сызық арақашықтығы қалай аталады?

 1. A) Масштаб негізі
 2. B) Масштаб дәлділігі
 3. C) Масштаб дәлділігінің шегі
 4. D) Басты масштаб
 5. E) Жеке масштаб

*****

Географиялық бойлықты анықтайды?

 1. A) Параллельдер бойынша
 2. B) Меридиан
 3. C) Географиялық зона
 4. D) Географиялық белдеу
 5. E) Биіктік

*****

Географиялық ендік өлшенеді?

 1. A) 900 – дейін
 2. B) 1800
 3. C) 3600
 4. D) 2700
 5. E) 00

*****

Қай меридианнан бастап, географиялық бойлықты есептейді?

 1. A) 1800 бойлықтан
 2. B) 900 бойлықтан
 3. C) 450 бойлықтан
 4. D) 100 – тан
 5. E) 00 – тан

*****

Жердің формасы туралы дұрыс деп санауға болатын қорытындыны көрсет?

 1. A) Жер – идеалдық шар
 2. B) Жер – эллипсоид
 3. C) Жердің беті тегіс емес
 4. D) Жердің беті тегіс
 5. E) Геоид

*****

ТМД-ң топографиялық карталары мына масштабтарда шығарылады?

 1. A) 1: 10000, 1: 25000
 2. B) 1: 12500, 1:110000
 3. C) 1: 9000, 1: 20 000
 4. D) 1:30 000
 5. E) 1:40 000, 1: 150 000

*****

Масштабы 1: 1 000 000 болатын картада жердің беті әрбір меридиан және параллельдер арқылы бөлінеді?

 1. A)  = 20,  = 30;
 2. B)  = 20,  = 300;
 3. C)  = 40,  = 60;
 4. D)  = 10,  = 15;
 5. E)  = 5,  = 730.

*****

Астана қаласы қандай жарты шарда орналасады?

 1. A) Солтүстік жарты шарда
 2. B) Шығыс жарты шарда
 3. C) Батыс жарты шарда
 4. D) Оңтүстік жарты шарда
 5. E) Солтүстік-шығыс жарты шарда

*****

Мехико қаласы қай жарты шарда орналасқан?

 1. A) Шығыс
 2. B) Солтүстік шығыс
 3. C) Батыс
 4. D) Солтүстік батыс
 5. E) Оңтүстік

*****

Экватордың ұзындығы?

 1. A) 6371 км
 2. B) 12740 км
 3. C) 20000 км
 4. D) 40000 км
 5. E) 22000 млн.км

*****

Сандық масштабты атаулы масштабқа аудару- 1:10000000

 1. A) 1см-100 км
 2. B) 1 см – 1000 км
 3. C) 1 см-10 км
 4. D) 1см- 1км
 5. E) 1см-10000 км

*****

Егер картада өлшенген кесінді 2 см, арақашықтық 10 км болса, карта масштабын анықта?

 1. A) 1:5000
 2. B) 1:50000
 3. C) 1:5000000
 4. D) 1:500000
 5. E) 1:250000

*****

Егер картада өлшенген кесінді 4 см, ал арақашықтық 8 км болса, карта масштабын табыңдар

 1. A) 1:25000
 2. B) 1:50000
 3. C) 1:5000000
 4. D) 1:250000
 5. E) 1:200000

*****

Атаулы масштабты сандық масштабқа аудару- 1см -2 км

 1. A) 1 :200
 2. B) 1 :200000
 3. C) 1: 20000
 4. D) 1:2000
 5. E) 1:2000000

*****

Атаулы масштабты сандық масштабқа аудару 1см- 50 км

 1. A) 1 :500
 2. B) 1:5000
 3. C) 1:5000000
 4. D) 1:50000
 5. E) 1:500000

*****

Жер беті аумағының картографиялық проекциядан салынған жазықтықтағы кішірейген кескіні –бұл?

 1. A) Карта
 2. B) Глобус
 3. C) План
 4. D) Әуетүсірім
 5. E) Масштаб

*****

Сағат тілінің бағыты бойымен бастапқы меридияның солтүстік бағытынан осы белгілі бір алынған бағытқа дейінгі есептелетін горизонталь бұрыш бұл?

 1. A) Шын азимут
 2. B) Магниттік азимут
 3. C) Тура азимут
 4. D) Кері азимут
 5. E) Дирекциондық бұрыш

*****

Картадағы өлшенген кесінді 5 см, тура қашықтық 50 м болса, карта мастабын анықтаңдар?

 1. A) 1:1000
 2. B) 1:2000
 3. C) 1:5000
 4. D) 1:25000
 5. E) 1:20000

*****

Бастапқы жер қыртысынан бастап өлшенетін биіктік қалай аталады?

 1. A) Салыстырмалы
 2. B) Абсолюттік
 3. C) Шартты
 4. D) Горизонтальді
 5. E) Вертикальді

*****

Қандай географиялық объект топографиялық картада горизонтальдармен көрсетіледі?

 1. A) Диірмен
 2. B) Өзен
 3. C) Көл
 4. D) Орман
 5. E) Жербедер

*****

Масштаб 1:100000, масштаб дәлділігінің шегін анықтаңдар?

 1. A) 0,02
 2. B) 0,01
 3. C) 0,001
 4. D) 0,00001
 5. E) 0,000002

*****

Номенклатура Q -23 карта масштабын анықта?

 1. A) 1:500000
 2. B) 1:1000000
 3. C) 1:50000
 4. D) 1:2000
 5. E) 1:25000

*****

Тахеометриялық түсірім түсіруде қандай прибор қолданылады?

 1. A) Нивелир
 2. B) Курвиметр
 3. C) Кипрегель
 4. D) Теодолит
 5. E) Планиметр

*****

Қандай масштабта мензульдік түсірім түсіріледі?

 1. A) 1: 200, 1: 10000, 1: 500
 2. B) 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500
 3. C) 1: 10000, 1: 100000
 4. D) 1: 1000000, 1: 500000, 1: 200000
 5. E) Масштабқа байланысты емес

*****

Фотосъемкалы материалдарды қолдану арқылы топографиялық карта және план жасаудың әдістерін оқып үйрететін қалай аталады?

 1. A) Топография
 2. B) Фототопография
 3. C) Фотография
 4. D) Картография
 5. E) Геодезия

*****

Физикалық нивелирлеу приборы?

 1. A) Теодолит
 2. B) Нивелир
 3. C) Мензульдік комплекс
 4. D) Тахометр
 5. E) Барометр анероид

*****

Жербедер пішіндер көлемі бойынша?

 1. A) Ірі
 2. B) Ірі, орта және ұсақ
 3. C) Орта
 4. D) Ұсақ
 5. E) Кіші

*****

Карта масштабы: 2 см-да 500 м. Бұл картаның сандық масштабын тап?

 1. A) 1: 25 000
 2. B) 1: 10 000
 3. C) 1: 500 000
 4. D) 1: 100 000
 5. E) 1: 50 000

*****

Жергілікті жерде екі зат арасындағы орналасқан горизонтальді сандық қаншаға тең болады, егер масштабы: 1: 100 000 болатын картада ол 6,08 см тең болса?

 1. A) 6080 м
 2. B) 4780 м
 3. C) 3460 м
 4. D) 2180 м
 5. E) 3040 м

*****

Карта масштабы 1: 100000. Берілген масштабтан екі есе ірі масштабты ата?

 1. A) 1: 50 000
 2. B) 1: 25 000
 3. C) 1: 200 000
 4. D) 1: 5 000
 5. E) 1: 10 000

*****

Мастаб 1:5000, мастаб дәлділігінің шегін табыңдар

 1. A) 0,05
 2. B) 0,005
 3. C) 0,0005
 4. D) 0,0001
 5. E) 0,0002

*****

Жер шары ауданы?

 1. A) 500 млн. км2
 2. B) 510 млн. км2
 3. C) 520 млн. км2
 4. D) 530 млн. км2
 5. E) 540 млн. км2

*****

Мастаб 1:25000, мастаб дәлділігінің шегін табу

 1. A) 0,25
 2. B) 0,025
 3. C) 0,0005
 4. D) 0,0025
 5. E) 0,0002

*****

Дирекциондық бұрышы 306014′ болатын румбтың бағытын есепте?

 1. A) СШ 306014′
 2. B) СШ 6014′
 3. C) СБ 53046′
 4. D) СШ 36014′
 5. E) ОБ 54014′

*****

Номенклатура Р-10-В карта масштабын анықта?

 1. A) 1:100000
 2. B) 1:25000
 3. C) 1:500000
 4. D) 1:100000
 5. E) 1:5000

*****

План мен карта арасында айырмашылық барма?

 1. A) Жоқ
 2. B) Бар
 3. C) Мүмкін
 4. D) Жауап беру қиын
 5. E) Болмайды

*****

Масштабы 1: 50 000 болатын карта бетінің наменклатурасын көрсет?

 1. A) У – 34 – 102 – В
 2. B) У – 34 – 102 – В – в
 3. C) У – 34 – ҮІ
 4. D) У – 34 – В
 5. E) У – 34 – 102

*****

Топографиялық картада масштабтан тыс шартты белгілермен кескінделетін объектіні көрсет?

 1. A) Көл
 2. B) Құдық
 3. C) Үйінді
 4. D) Орман
 5. E) Адам тұратын аудандар

*****

Теңіз деңгейінен өлшенетін биіктік?

 1. A) Салыстырмалы
 2. B) Абсолюттік
 3. C) Шартты
 4. D) Горизонтальді
 5. E) Вертикальді

*****

Бірдей биіктікте жүргізілетін сызық қалай аталады?

 1. A) Горизонталь
 2. B) Азимут
 3. C) Изотермиялық
 4. D) Өзендік
 5. E) Вертикалдық

*****

Топографиялық картада территория ауданын өлшейтін прибор?

 1. A) Теодолит
 2. B) Буссоль
 3. C) Планиметр
 4. D) Курвиметр
 5. E) Мензула

*****

Геодезиялы приборлар көмегімен, арақашықтықтың, биіктікті қатесіз өлшеуге болады ма?

 1. A) Болады
 2. B) Болмайды
 3. C) Жауап беру қиын
 4. D) Мүмкін
 5. E) Приборға байланысты

*****

Көз мөлшері түсірімді биіктікті анықтау үшін қолданылатын прибор?

 1. A) Нивелир
 2. B) Теодалит
 3. C) Сынып барометрі
 4. D) Ахелорид
 5. E) Эклиметр

*****

Номенклатура L -13-IV карта масштабын анықта?

 1. A) 1: 100000

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here