Интерфейс WINDOWS 95

WINDOWS NT-ң 4.О.-ң алдыңғы версиялардан ең көрнектi айырмашылығы WINDOWS 95 интерфейсiне ұқсайтын пайдаланушының жаңа интерфейсiнде. Мұндай атаулы өзгерiс Microsoft-ты жаңа версияны NT 4.О қабығы өзгерген версия (қабық – пайдаланушыларен ара-қатынасты iске асыратын ОЖ-ң бөлiгi) деп атауға тура келгiздi. Дегенмен NT 4.О пайдаланушы интерфейсi WINDOWS 95 интерфейсiнен айырмашылығы бар. Басқару тақтасынын көпшiлiгi өзгердi. Мысалы, WINDOWS NT Server –дiң торабтық құралдарының архитектурасы WINDOWS 95 өте қатты ерекшеленедi, сондықтан Network (тораб)-ты басқару тақтасы да басқаша көрiнедi. Сонымен бiрге NT Plug және Play құрылғыларын қолдамайды.

Клиент-сервер қосымшаларына арналған таратылған OLE спецификациясы.

NT Server-дiң негiзгi атқаратын мiндетi корпоративтi локальды торабтар үшiн клиент-сервердi берiк платформалармен қамтамасыз ету.

Әдетте, компьютерде орындалатын процесс өзiнiң жеке ерекшеленген ресурстарын қолданады, бұл ресурстар басқа процестерге әсерi жоқ. Бiрақ көбiнесе бұлардың кейбiреулерiмен ақпарат ауыстыру қажеттiгi туады. OLE-процестерге бiр-бiрiмен мәлiметтер ауыстыруға мүмкiндiктер беретiн хаттама. Мысалы, OLE технологиясы пайдаланушыға Word құжатында электрондық кесте орнатуға мүмкiндiк бередi, бұл өз алдына Word документi м„тiнiнде кестенi экранда бейнелеу үшiн Excel-дi қолданады.

Бұрын OLE-дiң көмегiмен мәлiметтер алмасу бiр компьютерде жұмыс iстейтiн процестер арасында ғана мүммкiн едi. Таратылған OLE технологиясы енгiзiлгеннен бастап бұл шектеу алынып тасталды.

Сiздiң Word редакторы құжатыңызға енгiзiлген Excel электрондық кестесiнiң артықшылығын көзiңiзге елестетiңiз: электрондық кесте көршi ғимаратта тұрған мультипроцессорлық симметриялық өңдеуi бар серверде өңделедi. Таратылған OLE технологиясы күштi таратылған қосымшаларды жасап шығаратын програмистерге көптеген жеңiлдiктер бердi. Бұл технологияның спецификациясының мәтiнi Java апплеттерiнiң мәтiнiне ұқсайды.

Программалық жабдықтау технологияларын жасап шығаруда Java нағыз оқиға болып табылатынын атап өту керек. NT-ң басқа ОЖ-мен ара-қатынасы. Төменде NT-мен басқа ОЖ салыстыру нәтижелерi көрсетiлген. Кестелерде қысқаша мәлiметтер берiлген. Кестесi NT-мен бiрпайдаланушы операциялық жүйесiн салыстыру.

МүмкiндiктерiNT4.OWin 95OS/2 Warp
Қолдау 386ИәЖоқ
Жүйе жұмысы үшiн қажет ОЗУ-дың ең қысқа көлемi24 Мбайт16 Мбайт16 Мбайт
Адрестiк кеңiстiк4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Қосымша кодының өлшемi2 Гбайт2 Гбайт512Мбайт
Бiрнеше процессорларды қолдау2Жоқәлi жоқ
Көпағымдылықты қолдауИәИәИә
Жаңалықтар қатарының көптiгiИәЖоқ, бiрақ белгiлi уақыт өткен-нен кейiн жүйе қоршалған хабарлар өатарын тазалайды
Win32 қосымшаларының сырып шығару көпмiндеттiлiгiИәИә
Win16 қосымшаларының сырып шығару көпмiндеттiлiгiИәИә
С2-нiң қорғану дейгейiИә
Plug және Play құрылғыларын қолдауИә
Интерфейс WINDOWS 95ИәИә
Интернетпен интеграцияИәИә

NT мен басқа торабтың ОЖ салыстыру

МүмкiндiктерiNT 4.OUnix (HP)UMSNet Ware
Адрестiк кеңiстiк4 Гбайт4 Гбайт8 Гбайт4 Гбайт
Файлдiк ең үлкен өлшемi17 Гбайт128 Гбайт10 Гбайт4 Гбайт
Жалпы мүмкiн ең үлкен дискiлiк кеңiстiк408 ГбайтАнық-талмағанАнық-талмаған32 Гбайт
Файлдiк жүйелер журналды қолдайдыИәИәИәИә
Дискiлiк квоталар3-шi фирмалар өнiмдерi үшiнИәИәИә
Қорғалған жадыИәИәИә
С2-нiң қорғау деңгейiИәИәИәИә
Бiрнеше процессорларды қорғау3214Иә2
КөпағымдылықИәИәИә
Серверлер кластерлерiЖоспарда барИәИә
RAID құрылғысыИәИәИә
Мәлiметтер базасы серверi жұмысының жылдамдығыЖақсар-тылудаЖоғарыөте жоғарыЖеткi-лiктi
IntelИәИә
DEC AlphaИәИә
HP PA-RTSCИәИә
Power PSИә
MIPSИә