Macromedia Flash MX командалары

 • Ерекшелеу құралы (стрелка) –  графикалық обьектілерді өзгертуге     және ерекшелеуге арналған.
  • Snap – Басқа обьектіге немесе орнына жылжыту,өзгерту құралы. Дұрыс қадаммен орындасаңыз обьектіні қиналмай орнына қоя аласыз.
  • Smooth – Қисық сызықтарды түзулеу құралы.
  • Straighten – Түзету. Smooth –қарағанда бұрыштарды түзулейтін құрал.
  • Rotate – таңдалған обьектіні бұрау.
  • Scale – таңдалған обьектінің көлемін өзгерту.
  • Лассо – обьектінің облысын ерекшелеуге арналған. Біра ол бірнеше спецификалды. Бұның көмегімен обьектінің іші формалар,жұмыс облыстарын редакторлау үшін ерекшеленеді.

Модификаттар:

 • Magic Wand –сиқырлы таяқша. Керек түспен облысты қырқып алады.
 • Magic Wand Properties – сиқырлы таяқшаның режимін орнату  құралы.
 • Polygon – көпбұрышты. Обьектілерді түзу сызықтармен обрисовкалау
 • Сызық – жұмыс столының обьектісі.Түзу сызықтар сызу үшін қолданылады.
 • Stroke Color – Түс таңдау палитрасы.
 • Fill Color – Түс таңдау заливкасы.
 • Тіктөртбұрыш – Тіктөртбұрыштар мен квадраттар жасайтын құрал.
 • Round rectangle radius – Нүктелердің радиусын беру. Бір Corner Radius модификаторды шертсеңіз Setting, Rectangle радиус беретін нуктелер шығады.
 • Pencil Mode – қарындаш құралы.
 • Ink – сақталмаған сурет
 • Brush Mode – кист режимі.
 • Paint Normal – толық бояу.
 • Paint fill – жиектерін боямай заливканы қолдану.
 • Paint Behind – обьектіден кейін фонды бояу.
 • Paint Selection – ерекшеленген облысты бояу.
 • Paint Inside – обьектінің ішін бояу.
 • Brush Size – кисттің өлшемін таңдау.
 • Brush Shape – кисттің формасын таңдау.
 • Пипетка – заливканы көшіріп алуға мүмкіндік береді.
 • Ластик – форманы,фигураны,сызықты өшіру үшін қолданылады.
 • Рука – жұмыс парақ үстінде оңай жылжыту.
 • Лупа – үлкейтіп көрсету.Артық жерлерін алып тасатап жөндеу.
 • Текст – Мәтін жазу.
 • Векторлық корекция – графикалық обьектілердің формасын өзгерту.
 • Перо – Векторлық обьектіге сызық чызу.
 • Don’t Close Gaps – жабулы обьектілерді бояу.
 • Close Small Gaps – обьектілі зөаливка
 • Stroke Color – Түс таңдау палитрасы
 • Smooth – Қисық сызықтарды түзулеу құралы.
 • Rotate –таңдалған обьектіні бұрау
 • Polygon – көпбұрышты. Обьектілерді түзу сызықтармен обрисовкалау

Уақыт шкаласы. Уақыт шкаласымен проектінің структурасын бағалауға және обьектіні жылдам көруге болады.Кадрларды жылжытуға болады.Сіз уақыт шкаласымен статистикалық немесе трасформациялық кадр екенін оңай ажыратасыз.

1-ші Вкладка сцены

2-ші қабат кадрлар

3-ші кадрлардың көлемі

10-сурет.Кадрлармен жұмыс істеу терезесі

1-ші бетті редактрлеу

2-ші символдарды редактрлеу

3-ші орталыққа даярлау

4-ші калькірлеу

5-ші калькірлеуді өзгерту

1-ші контур түрінде қабаттарды көрсету

2-ші қабаттарды блокқа қою

3-ші қабаттарды жасыру

4-ші қабаттар қосу