«Scythian Land» туристік фирмасының жалпы басқару құрылымы

«Scythian Land» туристік фирмасының басқару органдарының қызметі, сондай-ақ олардың шешімдер қабылдау және басқару органдары атынан әрекет жасау тәртібі Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде белгіленген.

Фирманың бас директордың ерекше құзыретіне:

 1. фирманың жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын жарғысын бекіту;
 2. фирманың жылдық қаржылық есептемесін бекіту және оның таза табысын бөлу;
 3. фирманың ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту;
 4. фирманың коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім шығару;
 5. фирманы қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару;
 6. филиалдар мен өкілдіктерді ашу туралы шешім қабылдау және олардың ережелерін бекіту;

«Scythian Land» туристік фирмасының негізгі жұмыс қағидалары:

 1. Сапалы қызмет – бұл тұтынушының қалауы;
 2. Фирмада сапа және қауіпсіз мәселелеріне бәрі де жауапты;
 3. Әрбір қызметкер өз еңбегінің сапасына жауапты;
 4. Кез – келген жұмыс бірінші  кезекте    атқарулуы     тиіс;
 5. Қателіктердің алдын – алу;