Сақтандыру компаниялары –экономикалық жүйенің бір бөлігі

Сақтандыру қорының тарихи түрде анықталған қйымдастырушылық формасы сияқты кез- келген сақтандыру компаниясының қызметі ылғи экономикалық ортада функционалданатын сақтандыру компанияларының жиынтығы сақтандыру жүйесін құрайды. Нарықтық типтің экономикалық сақтандыру жүйесінің негізгі мақсаты компаниялар мен фирмаларға белгілі-бір кепілдіктерді қамтамасыз ететін сақтандыру және консультативтік қызметтер комплексін  көрсету; жеке клиентерге –– күнделікті және сенімді сақтандыру қызметін көрсету, үзақ мерзімді және мақсаттарға жету.

Сақтандыру компанияларымен кездестірлетін проблемалары арасында келісілерді белгілеуге болады:

  • сақтандыру бизнесінің интернационализациясы;
  • ірі сақтандыру топтарының пайда болуы;
  • бағалы қағаздаға инвеститциялар;
  • қаржылық алаяқтар;
  • көптеген мемлекеттердегі саяси жағдайларының күрт өзгеруі;
  • персоналды балансталмаған жастық құрлымы;
  • жаңа ақпараттық  технологиялардың пайда болуы;
  • сақтандырушы жұмысшыларының жеке қауіпсіздігін қамтамасзы ету.

Сақтандыру компаниялары сақтандыру қызметін көрсетуге негізделген қаржылық делдалдар. Олардың қызмет заңды және жеке тұлғалардың шарттарына негізделіп құрылған белгілі бір жағдайларының тұсуіне байланысты шорталған көлемдегі ақша қаражаттарының сақтандырушыларға төлемдерді жүзеге асыру үшін арнайы ақша қорларырың құралуынан тұрады.

Сақтандыру қызметіне сұраныс экономикалық субъектілердің заңды және жеке тұлғалардың маңызды қаржылық жоғалтуларға әкелетін өлім , ауру немесе жанұя мүшесінің жұмыстан шығарылуы, автомобиль авариясы және т.б белгілі бір жағымсыз жағдайлардың, тұрақты қауіп-қатерінің түсуімен анықталады. Бұл жоғалтуларды ағымдағы табыспен жабу мүмкін емес, осыған байланысты депозит шоттары арқылы қаражаттарды жинау да қиыға түседі. Сақтандыру компаниялары өмірді сақтандыру мен мүлікті

Және сәтсіз оқиғалардан сақтандыру компанияларына бөлінеді. Онда жұмыс істеу әдістері бірдей сақтандыру полистерін сатудан , олар табыстық активтерге орналастыратын белгілі бір қаржы сомаларын жұмылдырады. Бұл активтерден түсетін табыстардан өздерінің операциялық шығыдарын жабады, табыс алады. Жұмылдырылған қаражаттардан бұл компаниялар сақтандыру жағдайы түсуі барысындағы төлемдерді орнын толтыру үшін резервтер құрады. Өмірді сақтандыру компаниялары өлім коефицентін тура анықтауға және бұл негізде уақыт барысында сақтандыру полистері бойынша өздерінің төлемдерін бөлуді болжамдауға мүмкіндік алады. Бұл оларға -өз резервтерін ұзақ мерзімді, табыстық активтерге – корпорацияның облигациялары мен акцияларына , ұзақ мерзімді депозиттерге және  т.б. орналастыруға мүмкіндік алады.