МБ-да мәліметтерді ұсыну модельдерін талдау

Атрибуттарды және байланыстарды құрылымдық мәліметтерде біз модельдік мәліметтерде анықтаймыз. Біз қолданатын негізгі үш модель белгілі. Олар иерархиялық, реляциондық, желілік модельдер.

Иерархиялық модель иерархиялық бұтақ тәріздес құрылыммен мәліметтербазасын құруға мүмкіндік береді. Бұл құрылым қос байланыстармен жасалған, ағаш сияқты анықталады. Ағаштың ең жоғарғы деңгейінде бір түйін болады, оны тамыры деп атайды. Барлық басқатүйіндер тамырлардан басқасы бір түйінде ғана байланысады.

Иерархиялық модельдің негізгі жақсы жағы – иерархиялық құрылымның жазылуының қарапайымдылығы. Егер модельдерде әрбір элемент ең болмағанда бір мәлімет көзі болса, онда бұл модель желілік деп аталады. Бұл модельдегі элемент кез-келген басқа элементпен байланысуы мүмкін, ешбір шектеулерсіз.

Желілік мәліметтер базасында жазбалар жиынынан және жазба жиынының бір-бірімен өзара байланысынан тұрады. Мысалы, проектік ұйымдарға қатысқан қызметкерлер туралы ақпарат желілік мәліметтер базасында ұсынуға болады. Берілген мысалда желілік модель проекте әр түрлі қызметкерлер қатысуы мүмкін және дәл сол уақытта қызметкер әр түрлі проекттерге қатысуына болатындығын ерекшелейді.

Бұтақ тәрізді иерархиялық МБ-на мысал

Реляциондық МБ-да барлық ақпарат тіктөтбұрыш кесте түрінде болады. Реляциондық модельді 70-ші жылдар басында Кодд енгізген. Реляциондық модель реляциондық алгебра түсінік системасына сүйенеді. Оның негізгілері: кесте, байланыс, жол, баған, бастапқы кілт. Барлық реляциондық МБ-на жасаған операциялар кестелердегі манипуляциямен қиылысады. Кесте жол және бағаннан тұрады және оның аты болады, МБ-ның ішінде уникальды болады. Кесте объект типін нақты етіп көрсетеді, ал әрбір оның жолы (кортеж) – нақты объект. Мысалы, «Бөлім қызметкерлері» кестесі бөлімдегі қызметкерлер туралы ақпараттан тұрады, әрбір оның жолы – нақты қызметкердің атридуттық мәндер жиыны.Нақты атрибуттық мәнін доменада таңдалады-көп барлық мүмкіндіктер объектінің атрибутты мәні. Баған аты кестеде уникальды болу керек. Кез- келген кесте ең болмағанда бір бағаннан тұту керек. Бағандарға қарағанда жолдардың аты болмайды. Кестеде олардың реттелуі анықталмаған, ал логикалық жағынан саны шектелмеген. Өйткені кестедегі жолдар реттелмеген, оның позициясы бойынша жолды таңдау мүмкін емес – олардың арасында «бастапқы» және «соңғысы» жоқ.

Номер

пропуска

 

Ф И О

 

 

Должность

 

 

Телефон

 

 

2357

 

Уваров Михаил Николаевич

 

 

начальник

 

53-22

2398

 

Сидоров

Петр Алексеевич

главный

инженер

53-12
2315

 

Петренко

Роман Иванович

инженер 53-33
2365 Николаев Борис

Михайлович

инженер 53-13

Кез-келген кестеде бір немесе бірнеше бағандар болады, мәндер оның әрбір жолын бірден идентификациалайды. Мұндай бағанды немесе баған комбинациясын бастапқы кілт деп атайды. «Бөлім қызметкерлері» кестесінде бастапқы кілті «номер пропуска» бағаны болып табылады. Кестедегі бастапқы кілтте мәні қайталанатын жол болмау керек. Егер кесте осы талапқа қанағаттанса, онда оны қатынас деп атайды.

Кестелерді өзара байланысы реляциондық модельдерде сыртқы кілттермен ұстанады. Сыртқы кілт дегеніміз бұл баған.

Кестелерді сақтау және өңдеу мүмкін емес, егер МБ-да «мәліметтер туралы мәліметтер» (мета мәліметтер) болмаса. Мысалы, кестелердің суреттелуі, бағандардың және т.б. Сол сияқты метамәліметтер кестелік формада (қалыпта) орындалады және мәліметтер сөздігінде сақталады. Кестелерден басқа МБ-да басқа да объектілер сақталуы мүмкін, мысалы, МБ-ғы ақпараттармен жұмыс жасайтын – электрондық форма, есеп шаблондары және қолданбалы бағдарламалар.