«Өзара түсіністік философиясы» модулінің міндеттері

  • өзін және өзгелерді тану арқылы қарым-қатынас мәдениеті мен әдебін жетілдіру;
  • конструктивті қарым-қатынас дағдыларын арттыру және коммуникативті кедергілерді жою;
  • студент тұлғасын өзін-өзі дамытуда адами-психологиялық, интеллектілік, ерікті қасиеттерінің маңызын қалыптастыру;
  • үйлесімді адамды дамуының басты факторы ретінде қазіргі заманғы отбасының маңызы мен құндылығын нығайту;

2 «Өзара түсіністік философиясы» модулі аяқталған соң студент төмендегідей біліктерді меңгеруі тиіс:

  • өзіне және өзгелерге адал қатынаста болуға;
  • даулы жағдайларды конструктивті шеше білуге;
  • өзінің дербес рухани негізін ұғынуда сенімді болуға;
  • жақындары мен айналасындағылардың сезімін, сүйіспеншілігін қабылдап, бере алуға.