Блоктық алгоритмдерді комбинациялау

Қазіргі кезде DES блоктықалгаритмісалыстырмалы түрдеқауіпсіз шифрлауалгоритміесептелінеді .

Ол жиырма жыл бойынша тыңғылықты анализгетүсті оны ашыпалудыңамалдағы әдіс болып ,мүмкінболған кілттікнұсқаларды теріп таңдауесептелінеді.DESкілті 56 бит ұзындыққа иесондықтан мұндайкілттің 256 мүмкін болған нұсқалары бар егер суперкомпютердің мүмкіндігісекундынамиллион нұсқадағыкілттіқарап шығадыдесек, онда дұрыскілтті тауыпалу үшін2285 жқажет болады екен. Егер кілттің ұзындығы128бит болғанда 1025жыл болатын еді (салыстыру үшін әлемнің жасы1010жыл

Егерблоктың алгоритмдіккілткеие болса, онда3 реттікшифрлаусхемасы 2n биттік кілтке ие боладыК1, және К2кілттерініңкезектесіпкелуі ортасындакездестіруаналитиктіңшабуылдықайтаруға мүмкіндік береді.Х9.17 және І—- 8732 стандарттарында DES —— алгоритмінің сипаттарын жақсылау құрылғылары ретіндекелтіреді. 3-ретті шифлаудаәр түрлі кілттерді қолдануғаболады. Бұл нәтиженің кілттің жалпыұзындығынасырыпалып барады 3 кілттік нұсқаорында үлкен төзімділікке ие.

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!