Хилл криптожүйесі

Аффиндік Цезарь орнына қоюды программаны анықтау үшін берілген алгебралық әдісті

Еа,в:Zm->Zm,

Ea,в(t)=t->at+b(mod m)

Лестер С.Хилл берген еді.

Есептер орындау үлгілері:

M=20 болған және ауыстыру матрицасы

T=

деп берілгенде, осы матрицадағы анықтауышы

det (T)=9=1(mod 2),

det (T)=9=9 (mod 13) болады.

Оның кері матрицасы T-1

 T-1=

Тµмендегі қатынасты қанағаттандырады:

T T-1=T-1 T=1=

Виграммалы орнына қою түрлендіру үшін ағымын алфабитін тең деп алайық.

Алдымен программалы ашық тексті биграммаларға бµліп аламыз, бұл жерде n ді 2-ге еселік етіп аламыз. 12-грамма PAYMOREMONEY алты биграммаға бµлінеді:

PAYMOREMONEY

Одан соң әрқайсы биграмманың әріптерін оның кестедегі эквивалент санына ауыстырамыз:

PA 15 0;YM 24 12; OR14 17;

EM 4 12;ON14 13; EY 4 24.

Ашық текстің Хі биграммалары уі шифр текстіне тµмендегі теңдеумен түрлендіреді.

Yі= T*Ti(mod 26)

Немесе

Yi=* xi(mod 26)

Бұл жерде ХіжәнеYі –лер ашық текст және шифр текстің вектор бағандары.

Есептеп аламыз:

Yi= *

Y3=*

Y5=*

Сәйкес мәндердегі сандарды кестеде ауыстырып, тµмендегі 12-граммалы шифр тексті аламыз.

TEEEPJWQDPGY

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!