Негізгі желілік топологиялар. Желілік адаптерлер

Желі топологиясы дегеніміз – компьютерлер­дің, кабельдердің және желінің басқа да компоненттерінің физи­ка­лық орналасуы.

Қандай да бір топологияны таңдау келесіге әсер етеді:

  • қажетті желілік жабдықтардың қүрамына
  • желілік жабдықтардың сипаттамасына
  • желіні улғайту мүмкіндігіне
  • желіні басқару тәсіліне

Әртүрлі топологияны қалай пайдалануды түсінсек, түрлі же­лілердің қандай мүмкіндіктері барлығын да түсіну қиын емес. Ба­рлық желілер базалық үш топология негізінде қүрылады:

  • «шина»
  • «жүлдызша»
  • «сақина»
«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!