Windows қолданбаларын мен құрылғылары орнату

1.Windows қолданбалары.

Windows операциялықжүйесінде қолданбалы программаларды орнатудың бірнеше тәсілдері бар. Соның ішінде басқару панелінде орналасқан программаларды орнату және жою таңбашасын қолдануға негізделген ( пуск→настройка→панель управление) Windows қолданбаларын орнатудың стандартты құралдарын іске қосу ( пуск→настойка→панель управление→установка и удаление программ ) командасымен іске қосылады. Көрсетілген программаны екі рет шерткен соң қасиет (Свойства:установка и удалениепрграмм) сұхбат терезесі ашылады. Кез-келген программалық құрылғыны орнату үшін осы терезенің ( установка удаление ) сұхбат терезесі ашылады.

Қолданбалы программаны орнату ( добавит уда ление ) батырмасын шерту арқылы басталады. Осыданкейін ( мастер установки) қосымша программасы іске қосылады.Обор батырмасының көмегімен Setup exe файылын тауып алып, готова батырмасын басу керек .

2.Құрылғыларды орнату құралдары.

Құрылғыларды орнатудың негізгі құралы басқару панелі (панель управление) қаптамасының терезесіндегі құрылғыларды орнату ( Установка оборудование ) таңбашасын екі рет шертуарақылы іске асды. Оның көмегімен көптеген құрылғыларды орнатуға болады. Бірақ барлығын емес. Мани тор драйверін орнату үшін келесі команданы орнату керек. Іске қосу → Настройка → Панель управление → Экран → Настройка → Дополнително → Манитор→Изменить .

Бейне адаптердің драйвері осылайша ауыстыруға бголады.

Принтерді орнату үшін Пуск → Настройка принтерий →Установка принтера командасын орындау қажет.

Модемдерді орнату үшін Пуск → Настойка панель управление → Модемы. Бірақ құрылғылардың көп бөлігі үшін әмбебап орнату құралы ( мастер установки обородование) болып табылады. Ол басқару қаптамасы терезесінен құрылғыларды орнату ( Установка обарудование ) бөлігіне екі рет шерту арқылы іске қосылады.

Windows операциялық жүйесін баптау.

Windows операциялық жүйені баптаудың көптеген мүмкіндіктеріне ие болып отыр. Баптаудың мақсаты операцияларды автоматтандыру және қолайлы жұмыс ортасын туғыза отырып жұмыс істеудің ең тиімді жакқтарын қалыптастыру .

Негізгі бапталатын объектілер басқару және безендіру құралдары. Баптау құралдарына келесі элементтер жатады.

  1. Басқару панелінің қаптамасы( Пуск→Настройка→Панель

управление ).

  1. Windows объектісінің жанама менюі.
  2. Операциялық жүйенің сұхбат терезесінің басқару элементтері.

Жұмыс столының фонын баптау .

Ол үшін басқару панелін (Панель управление ) терезесінен экран таңбашасын таңдап алсақ (Свойства: экран) сұхбат терезесі ашылады. Сұхбат терезесінің фон қыстырмасына кіріп оның параметрлерін өзгертуге болады.

3.Бас менюдің құрылымы .

Бас меню Windows-98 операциялық жүйенің негізгі басқару элемнттерінің бірі. Оны іске қосу Пуск батырмаларын шерту арқылы іске асырылады. Бас менюдің көмегімен операцилық жүйенің орнатылған барлық прогаммаларды іске қосуға болады. Басқару элементі осы бас мсиюінде орналасқан. Бас меню екі бөлімнен тұрады. Міндетті түрде енетін программалар және еркімізше құрған программалар .

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!