Стуктуралау процессі

Структуралау просесі төмендегі 7 этаптан тұрады.

  1. Кілттермен атрибуттарды анықтау.
  2. Кілттер арасындағы М типіндегі қосымша бірлесуі (дополнение асоциаций).
  3. Транзитивтікті жою.
  4. Сегменттер (файлдардың) мүшкіл болған структураларын құрастыру.
  5. Физикалық иерархиаларды құ/у.
  6. Логикалық байланыстарда қатынасатын сегменттерді анықтау.
  7. Ссегмент кандидаттардың туынды (вторичное) индекстеуіне анықау.

Кілеттер мен атрибуттарды анықтау.

Басқа элементтермен байланысы 1-типтегі ассоциациамен берілетін элементтер негізгі (ключевой)- кіліттік ретінде анықталынады (болып есептелінеді).

1- типтегі ассоциацияға бағытталған, кілттік емес элементтер атрибуттар деп аталады. Кілттер жай және құрама болуы мүмкін.

А) А және В жай кілттер.(А*В –ны анықтайды ол өз кезегінде х-ті анықтайды) х-атрибут;

Б) А*Вқұрама кілт (Ажәне Вх-ті бірдей анықталады).

Кілттер арасындағы М типіндкгі қосымша бірлесуі (дополнение ассоцаций).

Кілттер арасындығы Мтипіндегі ассоцацияның структуралық реалтзациясы осы кілттер арасындағы инверстік ассоциацмясы берілмегенше толығымен анықалмайды.

Берілген ассоциацияға оған сәйкес ассоциациясы анықталмаған ассоциацианы дара (одиночная) ассоциация деп атаймыз.

Типтегі ассоциацияның интерпретациясы. М типіндегі дара ассоциациялар байланыстарды бейнелейді. Олар екі тәсілмен амалға асады: Физикалық байланысы (27-б-сурет) немесе бастапқы – логикалық физикалық байланыс ретінде, ол арнайы анықталған қилысу ретінде табылады.

Атап айту керек, түрлі объектерді проекциялау процесіне көбінесе жоғарыдан төмен қарай дамиды және М типіндегі дара ассоциациясы арқылы берілуі мүмкін. Мысалы қандайда бір кәсіпорын тармағының структурасын бейнелей отырып, жобалаушы оның құрамына бөлімдерді енгізеді; әрбір бөлім қызметшілер үшін идентификатор ролін атқарады, қызметші өз кезегінде жұмыс істеп отырған проектіне (жобасына) идентификатор болад.Осының негізінде жобалаушы 28-суретте көрсетілген диаграмманы сызады.

типіндегі дара ассоциялар анықтамасы. Мәліметтердің элементтерінің арасындағы байланысты (М:М бейнелеу арқылы анықталатын) структурасын логикалық байланыссыз құру қажет болған жағдайда мәліметтерді физикалық бастапқы сегмент және физикалық туынды Х сегмент артында (қарапайым және жоғары өнімді структуралауды қамтамассыз ететін) түрінде беру ұсынылады. Сондықтан локальдық берілулерді (представлениелерді) бірлестіргеннен соң процедуралар М типіндегі бастапқы туынды кілттер арасындағы ассоцация үшін бірінші типтегі инверстік ассоциацияны қалыртастырабастайды

Кілттер арасындағы М типіндегі дара ассоциациялар қосымшасы.

Кілттер арасындағы М типіндегі барлық дара ассоциациялары үшін логткалық байланысты орнатуға мүмкіншілік беретін процедураларды істеп шығару альтернативті шешімді предпологайт(ұйғарды)

Транзитивтіктіжою.

1-типтегі мәліметтердің екі элементі арасындағы ассоциация артықша (немесе транзитивті) деп аталады. Егер кемінде бастапқы элементтен мақсатты элементке тағы да бір жол бар болса, транзитивтік ассоциацияны бастапқы элементпен мақсат элемент арасындағы байланысты бұзбай жою мүмкін. Транзитивтік қасиет 30-шы суретте көрсетілген.

А-дан С-ға болған тура байланысты жоя отырып біз басқа жағынан оны Б-элементі арқылы сақтап қаламыз.

Транзитивтікті жою мәліметтердің артықшалығын шектеу үшін жәнеде оларды жаңалау кезінде пайда болатын қателіктерден құтылу үшін амалға асырылады.

Бұл жерде қызметшінің номері сұралғанда басқарушының номері беріледі. Мұның шешімі ретінде өзіндік элементтер – телефон номерлері қызметші және басқарушы элементтерінің атрибуттары ретінде қарастыруға болады.

Әр бір кілт элементі идентификациялайды (ұқсастырады немесе теңестіреді), ал кілт айналасындағы топталған атрибуттар осы сегментте бейнелейді.

Үшінші нормальдық формадағы сигмент.

Физикалық иерархиялық құру.

Физикалық иерархиялық 1-типтегі ассоцацияларды бейнелеумен сәйкес түрде, төменнен жоғары қарай, туынды сегментен бастапқыға қарай құрылады. Ең төмен деңгейдегі кілтпен бастап, 1-типтегі ассоцациямен байланысты болған басқа кіліті жоқ болған кілтті құрастыруды, жоьаланушы структурада 1-ші типтегі ассоцацияның бейнесі ең жоғарғы деңгейдегі кілт кездескенше күзетіліп барады.

Басқа ешқандай кілт көрсетпейтін кілтке ең жоғары деңгейдегі кілт деп аталады.

Жоғары деңгейдегі кілтке иерархиялық енуге түрлі жолдармен барады. Жоғары деңгейдегі кілті нәтиже беретін иерархияның негізгі сегментін анықтайды. Ал төменгі деңгей кілттері, соңғы деңгейдің сегментін анықтайды. 33 а- суреттегі композициялық моделді қарастырамыз. А,В,С, және Д элементтер кілттер болып мәліметтердің сегментін анықтайды. С және Д элементтері төменгі деңгей элементтері ал А элементтері жоғары деңгейдің жалғыз кілті болады. 1-типтегі ассоцациялардың төменгі деңгейдегі кілттеріне дейінгі бейнесін күзете отырып, 33-б-суретте көрсетілген физикалық иерархияны алу мүмкін. Атрибут деп – 1 – типтегі ассоцацияны идентификациялаушы кез – келген, кілт болмаған элементке айтылады. Әрбір атрибуттың өзінің кілті бар. Бастапқы логикалық модельде 1-кілтпен байланыста болған барлық атрибуттарды 34-суретте көрсетілгендей етіп, 1-сигментке топтастыру қажет.

 

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!