Windows-ті іске қосу

1.Windows 95 операциялық жүйесі токқа қосылысмен жедел жадна жүктеле бастайды. Ал,Windows 3.x жүйесі MS DOSүстіндегі жапсырма жүйе болғандықтан әдеттегі қарапайым программа тәрізді жүктеледі, яғни он іске қосу командалық қатардwin командасын тер3п6 енг3зу пернес3н бас0анда 5ана ж8з0еге асады6 мысалы:

С:>win командасын тергеннен кейін экранға Windowsжүйесіжүктелу кезінде стандартты бейне шығады. Оның толық жүктелу уақыты1-2 минутқа созылады.Егер мұндай уақыт өткенде де стандартты бейне экранда тұра берсе онда жүйенің істеуінде ақау болғаны, мұндайда мамандар көмегі қажет болады.

2.Windows жүктелгеннен кейін экранға жұмыс столы шығуы тиіс.Windows 3x жүйесінде Программа диспетчері шығады да Windows 95-те жарлықтары мен шартбелгілері бар қалыптағы көрініс пайда болыды.

3.Автоматты іске қосу.

Қосымшаларды автоматты түрде іске операциялық жүйе жүктелгеннен кейін бірден жүзеге асады. Қосымшаларды автоматты іске қосудан басқа операциялық жүйеберілген құжаттарды да автоматты іскетүрде аша алады.

Автомтты іске қосу құралын баптау өте қарапайым орындалады. Бұл мақсат үшін операциялық жүйенің(Автожүктеу. Автозагрузка) деп. аталатын арнайы бумасы бар.

Бұл бума С:/Windows/Бастр мәзір/программалар/Автожүктеу/ командасымен шақырылады.

Жоғарыда көрсетілгентәсілге қарағандабұл буманы ашу үшінСілтеуіш (Проводник) программасын пайдалану айтарлықтай ыңғайлы болады.

Windows 95-ті іске қосқандақандайда бір программаавтоматты іске қосу үшіноның жарлығын Автожүктеу (Автозагрузка) бумасына көшіру немесе оны сол бумада жасау жеткілікті.

Егер компьютермен бірнеше пайдаланушылар жұмыс істейтін болса , онда олардыңәрқайсысыныңөзініңАвтожүктеу бумасы бола алады. Сонымен , егер пайдаланушының аты Қанат болса онда оның автоматты жүктеу бумасымына: С:/ Windows/Profilis/Канат/Бастр мәзір/Программалар/Автожүктеу адресінде болады.

4Windows жүйесімен жұмысты аяқтау

MS(PC)DOS жүйесінде нгемесе сол тәрізді басқа операциялық орталарда компьютердісөндіру ісі оңай орындалады, оның ток келетін қосқышын ажыратса болғаны. Бұл мезетте кейбір программалар жұмыс істеп жатса да бұлай ағыту ешқандай келеңсіз жадай тудырмайды.

Ал, Windows жүйесімен жұмыс істеу барысында компьютерді өшірмес бұрын мынадай әрекеттерді орындау қажет:

  • жұмыс істеп тұрған программаларды жабу
  • Windows-тен шығып жұмысты аяқтау ісін орындау.

Текосыдан кейін комп’ютерөшіріледі.

Windows жүйесікомп’ютер құрылғыларын толық пайдаланып , оны толық басқарып отырады. Бұл сәттерде Windowsуақытша пайдаланатынфайлдарды жасап алады. Windows жұмысты дұрыс аяқтасаол файл дардиск іде сақталып қалыпбіраз орын алып тұрады.

Сондықтан Windows жүйесінде тұрып жұмысты аяқтау үшін мынадай әрекеттер орындалуы тиіс.

Windows 3.x жүйесінде

  • Тышқан курсорын Программа диспечерінің жүйелік батырмасына алыпбарыпоны екі рет шерту керек немесебір шерту арқылыЖүйелік менаді бейнелепоның операцияларының ішінен “Жабу” командасын таңдау қажет.
  • “ОК” басқару батырмасын таңдап тышқанды Шерту керек.

Бұл батырма бастапқыда тіктөртбұрышпен қоршалып белгіленіп тұрады, бұл оның үнсіз келісім бойынша таңдалыптұрғанының белгісі. Енді Enter пернесін бассақ комп’ютер сол батырмаға сәйкес команданы орындайды.