Сақтандыру құқығында қолданылатын құқықпен реттеу әдістері

Сақтандыруқұқығы – құқықтық реттелудің 2 әдісін қолданады:

– Императивті

– Диспозитивті

Императивті әдіс бойынша – заңды талаптардан ауытқуға жол берілмейді.

Диспозитивті әдіс бойынша – құқықтық қатынасқа қатысушыларға белгілі бір еркіндік беріледі. Яғни, олар өзара келісе отырып, өздеріне берілетін құқықтар мен міндеттерді анықтайды.

Сақтандыру құқығының жүйесі: жалпы және ерекше бөлімдерден тұрады.

Жалпы бөлім мынадай қатынастарды реттейді: сақтандырудың түрлерін және заңды формаларын, сақтандыру әрекетінің мемлекеттік реттелуін анықтайды.

Ерекше бөлім – сақтандырудың жеке түрлеріне арналады.

Сақтандыру құқығының негізгі қайнар көздері:

ҚР –ның Конституциясы, ҚР Президентінің «Сақтандыру туралы» жарлығы, ҚР Азаматтық кодексі.