ҚР мемлекеттік органдарының құқық шығармашылық қызметттері

Құқық  шығармашылық  мемлекеттің  жұмысының  ең  күрделі,  өте   жауапкершілікті  түрі.    Норма  шығармашылық  қоғамдағы  қарым-қатынасттарға  тікелей  ықпал  ететін  негізгі  жол,  құқықа  мемлекеттің  күш  беретін  құрал.  Құқық   шығармашылық   тек   мемлекеттің   жұмысы,  мемлекеттің  қоғамның,  жеке  адамдардың  мүдде –  мақсатын  іске  асыратын,  орындайтын  бірден-бір  айқындалған  жол.  Басында  норма  туралы  ой-пікір  табиғи  жолмен  қалыптасып,  жаңа  қатынастарды  реттеуге,  басқаруға   үлес  қоса  бастайды.  Бірте-бірте  ой-пікір  норманың  жобасына  айналады.  Сөйтіп  мемлекеттік  органның  қарауына  талқылауына  түседі.

Құқық  шығармашылықтың  үш  түрі  бар:

  1. Тікелей мемлекеттік  органның  нормативтік  актілерді  қабылдауы,  бекітуі,  шығаруы:
  2. Өмірде көп  жылдар  бойы  қалыптасқан  әлеуметтік  нормаларды  қабылдап,  бекіту.
  3. Нормаларды референдум  арқылы  бекіту.  Норма  шығармашылықтың  өзіне  тән  қағидалары:  Әділеттік,  демократизм,  заңдылық,  теңдік,  достық,  бостандық.  Міне  осы   қағидалар  дұрыс  дамыса,   мемлекеттің   жақсы  жұмыс  жасауының  сипаттамасы.  Бұл  қағидаларды  бұзуға  жол  бермеу  керек.

Президенттің  актілері.   ҚР  Президенті  бүкіл  аумағында  міндетті  күші  бар  жарлықтар  мен  өкімдер  шығарады.  Президенттің  жарлықтары  Конституция  мен  Республика  заңдарының  негізінде  және  оларды  орындау  үшін  шығарылады.  Республика  Президентінің  жарлығымен

Республика  Президентінің  актісін  шығаруда  талап  ететін  Президенттің  Конституциялық  өкілеттігі  жүзеге  асырылады:

Үкімет  актілері.  Нормативтік  жүйеде  бұл  актілер  үшінші  оренда  тұрады,   олар  заңдардың  және   Республіка  Президенті  актілерінің  негізінде  және   соларды  орындау  үшін  шығарылатын  Үкіметтің  нормативтік  актілері  және  қаулылары.

Үкімет  актілері  алқалық  түрде  оның  отырыстарында   дауыс  беру  арқылы  қабылданды,  оған  Премьер  – Министр қол  қояды.

Премьер – Министр  шығарған  нормативтік  актілер  жеке  өкімдерге  жатады.  Үкімет  норма  шығару  саласында  құқығын  жүзеге  асырады.

Мәслихаттар  өз  құзіретіндегі  мәселелер  бойынша  шешімдер,  ал  әкімдер  тиісті  әкімшілік – аумақтық  бөліністің  аумағында  орындалуға  міндетті  шешімдер  мен  өкімдер  қабылдайды.

 

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!