ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖҮРГІЗУШІ ОРЫНДАРДЫҢ ЖЕКЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІ МЕКЕМЕЛЕР МЕН ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ АДАММЕН ӨЗАРА ІС ҚИМЫЛЫНЫҢ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕ

Құқықтық көмек көрсету ретімен ҚР құқықтық көмек туралы халықаралық шарт  жасасқан шетел мемлекеттерінің  тергеу орындарына және соттарына не өзара негізде ҚІЖК-де көзденлген іс жүргізушілік  іс-әрекеттер, сондай-ақ ҚР-ң басқа да заңдары мен халықаралық шарттарында көзделген өзге де іс-әрекеттер жүргізілуі мүмкін. Егер ҚР бекіткен халықаралық шарттың ережелері ҚІЖК-де қайшы келетін жағдайда халықаралық шарттың  ережелері қолданылады.

Құқықтық көмек көрсету байланыс шығындарды, егер ҚР халықаралық шартында өзгеше көзделмесе, оны сұраған мекеме өз мемлекетінің аумағында өтейді.

ҚІЖК-ң 521-бабының І- бөлігінде көрсетілген аумақтағы мемлекетте оның аумағында  қолданылатын заңдарға  сәйкес жасалған және елтаңбалы мөрмен бекітілген іс жүргізушілік құжаттар, егер ҚР-ң халықаралық шартында  өзгеше көзделмесе, ешқандай шектеусіз іс жүргізу құжаттары ретінде қолданылады.

Тергеу қимылдарын жүргізу туралы тапсырма ҚР Бас Прокуроры, ал сот іс-әрекетті – ҚР Әділет министрі не тиісінше олардың орынбасарлары, не уәкілетті лауазымды адамдар арқылы жіберіледі, олар қажетті  жағдайларда ҚР сырқы істер  министрінің делдал болуын сұрайды.

Тапсырманы рәсімдеу кезінде, егер ҚР халықаралық шартында өзгеше көзделмесе, ол жіберілетін шет мемлекеттің тілі пайдаланылады. Сот, прокурор, тергеуші, анықтаушы басқа мемлекеттің аумағында іс жүргізу және өзге де іс-әрекеттерді орындау жөнінде құқықтық көмек көрсету туралы тиісті  бланкіде тапсырма жасайды, қол қойып, қылмыстық іс жүргізуші органның елтаңбалы мөрімен куәләндырады.

Тиісті прокурордың, соттың дәлелді өтініші бойынша  құқытық көмек көрсету туралы тапсырма тиісінше  ҚР Бас Прокурорына, Әділет министріне немесе уәкілетті прокурорға жіберіледі. Басқа мемлекеттің құзіретті мекемесіне құқықтық көмек көрсету туралы тапсырма жіберу жөніндегі мәселені ҚР Бас Прокуроры, Әділет министрі шешеді. Ұстап беру және қылмыстық қудалау мәселелері жөнінде құқықтық көмек көрсету тәртібі ҚІЖК-ң 527,529-баптары мен белгіленеді.

Қылмыс жасады деп айыпталушы немесе шетел мемлекетінің азаматын ұстап беру туралы талапты ҚР-ң Бас Прокуроры немесе  уәкілетті прокурор қарайды, оның нұсқаулары ұстап беруді орындау үшін  негіз болып табылады. Адамды ұстап беру туралы бірнеше мемлекеттің  талаптары болған ретте адамдардың қандай мемлекетке ұстап берілуге жататындығы туралы шешімді ҚР Бас Прокуроры қабылдайды. Ұстап берудің шарты мен тәртібі ҚІЖК-пен және ҚР-ң шетел мемлекетімен   жасасқан халықаралық шартымен айқындалады және негіз болып табылады.

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!