АРТЫҚШЫЛЫҚЫТАРЫ МЕН Қ.Т. ҚУДАЛАУДАН ИМУНИТЕТТЕРІ БАР АДАМДАРДЫҢ ІСТЕРІ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

Республика Парламентінің депутатына  қатысты қылмыстық істі  ҚР-ң анықтау мен алдын-ала тергеуді жүзеге асырушы  мемлекеттік органның басшысы ғана қозғауы мүмкін. Қылмыстық істі қозғалуы туралы дереу ҚР-ң Бас Прокуроры хабардар етіледі. Шұғыл тергеу қимылдарын жүрізген соң іс қырық сегіз сағаттан кешіктірілмей ҚР-ң Бас Прокуроры арқылы тергеушіге беріледі. ҚР Парламентінің депутаттарына қатысты істер бойынша алдын-ала тергеу ісін жүргізу міндетті.

ҚР Парламентінің депутатын өз өкілеттік мерзімі ішінде, қылмыс жасаған органда қолға түсу немесе ауыр не аса ауыр қылмыстар жасау жағдайларын қоспағанда, Парламенттің тиіті Палатасының келісімсіз қамауға алуға, мәжбүрлеп келтіруге, қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Депутатты қылмыстық жауапқа тартуға, қамауға алға, мәжбүрлеп  келтіруге  келісім алу үшін   ҚР Бас Прокуроры Парламентінің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді. Ұсыныс депутатқа  айып тағу, қамауға алуға санкция беру, депутатты қылмыстық ізге түсу органына мәжбүрлеп жеткізу  қажеттігі туралы мәселені шешу  алдында енгізіледі. Егер ҚР Парламентінің тиісті Палатасы депутатты қылмыстық жауапқа тартуға  келісім берсе,  бұдан кейінгі тергеу ҚІЖК-де белгіленген тәртіппен осы бапта көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып                                                                              жүргізіледі. Егер ҚР Парламентінің тиісті Палатасы  қамауға алуға, мәжбүрлеп келтіруге келісім берсе, депутатқа осы  бұлтартпау шараларын, іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларын  қолдану туралы мәселе ҚІЖК-те белгіленген тәртіппен шешіледі.

Егер ҚР Парламентінің тиісті палатасы депутатты қылмыстық жауапқа  тартуға келісім  берілген жағдайда, депутатқа ҚІЖК-ң белгіленген тәртіппен өзге бұлтартпау, іс жүргізушілік мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін. ҚР Парламенті депутатына қатысты қылмыстық істі тергеудің  заңдылығын қадағалауды  ҚР-ң Бас Прокуроры ж.а. ҚР Парламенті депутатына қатысты тергеу іс-әрекеттерін жүргізу ҚІЖК-ке сәйкес прокурор  рұқсат беруге тиіс санкцияны  ҚР-ң Бас Прокуроры  береді. ҚР Парламенті  депутатына қатысты қамау мерзімін  ұзартуға ҚІЖК-ң 153-бабында көзделген тәртіппен ҚР-ң Бас Прокуроры жүргізеді.

Іс жүргізілу аяқталған істі айыптау қорытындысымен бірге тергеуші  ҚІЖК-те белгіленген тәртіппен сотқа жіберу үшін ҚР-ң Бас Прокурорына береді.

ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасына немесе мүшесіне қатысты  қылмыстық істі ҚР анықтау мен алдын ала тергеуді ж.ана мемлекеттік органның басшысы ғана қозғай алады. Қылмыстық істің қозғалуы туралы дереу ҚР Бас Прокуроры хабарландырылады. Шұғыл тергеу қимылдарын  жүргізген соң іс қырық сегіз сағаттан кешіктірілмей, ҚР Бас Прокуроры арқылы тергеушіге  беріледі. ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасына немесе мүшесіне  қатысты істер бойынша  алдын-ала тергеу ісінің  жүргізілуі міндетті.

ҚР Конституциялық Кеңесінің  Төрағасы  мен мүшесі өз өкілеттіктерінің  мерзімі ішінде  қылмыс үстінде  қолға түсу немесе ауыр не аса ауыр қылмыстар жасау жағдайларын қоспағанда, ҚР Парламентінің келісімінсіз  қамауға алынбайды, мәжбүрлеп келтірілмейді, қылмыстық жауапқа тартылмайды.  ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасын немесе мүшесін қылмыстық жауапқа тартуға, қамауға алуға, мәжбүрлеп келтіруге  келісім алу үшін  ҚР Бас Прокуроры ҚР Парламентіне ұсыныс  енгзеді. Ұсыныс ҚР  Конституциялық Кеңес Төрағасына немесе мүшесіне айып тағу, қамауға алуға санкция беру, оны қылмыстық ізге түсу органына  мәжбүрлеп жеткізу  қажеттілігі туралы мәселені шешу алдында енгізіледі. ҚР Бас Прокуроры ҚР Парламентінің  шешімін алған соң  іс бойынша әрі қарай іс жүргізу ҚІЖК-ң 496-бабының төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы бөліктерінде  белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Судяға қатысты тергеу ісін ҚР Бас Прокуроры ғана қозғауы мүмкін, ол анықтау мен алдын-ала тергеуді ж.а-шы органға тергеу жүргізуді тапсырады. Судьяға қатысты істер бойынша алдын-ала тергеу  ісін жүргізу міндетті. Судья ҚР Парламентінің ҚР Жоғарғы Сот Кеңесінің  қорытындысына  негізделген келісімінсіз не Конституцияның 55-бабының  3-тармақшасында көзделген жағдайда қылмыс үстінде  қолға түсу немесе ауыр не аса ауыр қылмыстар  жасау жағдайларын қоспағанда, ҚР Парламенті Сенатының келісімінсіз  қамауға алынбайды, мәжбүрлеп келтірілмейді, қылмыстық жауапқа тартылмайды.

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!