Дене тәрбиесінің әдістемелерін құқықтық реттелуі

Дене тәрбиесінің мектеп бағдарламасында жастарды дене тәрбиесіне дайындайтын іс-шараларды айқындайтын құжат. Бағдарламаға сипаттама. Жалпы білім беретінмектептердің бағдарламасының бағыты, бағдарламаның құрылымы мен негізі. Бағдарлама бөлімдерінің мазмұны төменгі, орта және жоғарысыныптар үшін.

Мектептегі дене тәрбиесі сабағы

Сабақ оқу жұмысының негізгі түрі, әр сабақтың негізгі атқаратын ролі. Тәрбиелік, сауықтыру және білім беру міндеттерінің бірлігі. Сабақ міндеттеріүлгілерінің маңызы. Сабақ құрылымының ерекшеліктері, құрылымның оқушылардың жас шамасына байланыстылығы. Мектеп сабақтарын алдын-ала және сабақ уақытында жабдықтау. Оқушылардың белсенділік қызметі және оны арттыру жолдары, мәселелік және бөліпоқытудың негізі.

Мектеп сабақтарының типтері: кіріспе сабақ, жаңаматериалды үйрену сабағы, қайталау сабағы, бақылау сабағы, аралас сабақ. Дене тәрбиесі пәні бойынша үй тапсырмалары: олардың ерекшеліктері, негізгі мазмұны, үй тапсырмасының орындалуын бақылау, мектептегідене тәрбиесіне қарасты оқу құралыменжұмыс істеу әдістемесі.

Оқу жұмысын жоспарлау.

Жоспарлаудың маңызы мен мәні. Жоспарлау үлгілері. Оқу міндеттеріне қойылатын талаптар: жоспарлау кезеңдері: жылдық, тоқсандық, күнделікті сабақ міндеттерініңүлгілерінің әдістемесі. Жоспар құруға қойылатын талап: мүмкінділік, нақтылық, вариативтік, қолайлылық,қарапайымдылық және көрнекілік. Оқу жұмысының негізгі жоспары. Оқу жұмысыныңжоспары туралыноменклатуралық арнайы көрсеткіш, жылдық жоспар, тоқсандық оқу жоспар, сабақ конспектісі.

Үлгерім есебі.

Жалпы сипаттама. Үлгерім есебінің жүйесі: алдын-ала нақтылы кездегі және қорытынды есеп, сынып журанлы оқу жұмысының негізгі есеп құжаты.

Бұл қағида – өндірісте пайдалы қоғам үшін еңбек етіп, Отанды қорғаушыларды дайындауда үлкен роль атқарады.Қоғамдықтәрбиелеу жүйесіндежан-жақты үйлесімді даму қағидасымен өмірге қажетті тәжірибеменбірлігін қажет етеді.

Дене тәрбиесінің еңбек және қорғаныс тәжірибесімен байланысты дене тәрбиесі жүйесінің мақсаттарымен міндеттеріне сәйкес келеді. Осы айтылған қағиданы іске асыра отырып мынадай жағдайларды басшылыққа алуды қажет етеді.

Көп жылдық дене тәрбиесі дайындығыныің барысныда әр түрлі іс қимылдар, дағдылар қалыптасады. Дене тәрбиесі мен тәжірибенің байланыс қағидасы кезекпен дағдыға немесе іс жүзінде өміргеқажеттілігін ескеріп еңбекке және әскери дайындыққа үлкен көңіл бөлінеді.

Ересектердің дене тәрбиесінің міндеттері және ұыймдастыру негіздері.

Еліміздегі мәдени және экономикалық өзгерістерге байланыстыересектердің дене тәрбиесінің маңызы. Құқықтық кепілдер. Ересектер дене тәрбиесінің міндеттері. Жастардың орта және жоғарыжастағы топтардың ерешшеліктері, айырмашылығын білу, көрсету, ұйымдастыру негіздері. Ерікті спорт қоғамдарында өз бетінше дене тәрбиесімен шұғылданудыұйымдастыру үлгілері, мекемелердегі дене тәрбиесінің ұжымдары, спорт қоғамдарының алғашқы ұйымдары ретінде. Мекен-жайы бойынша дене тәрбие жұмыстары және еңбекшілердіңқоғамдық демалысорталықтардағы дене тәрбиесі жұмыстары. Дене жаттығуларыменөз бетінше жеке және топпен айналысу.

Айналысу түрлері.

Жалпы дене дайындығы секцияларындаайналысу, денсаулық топтарында айналысу. Саяхатшы секцияларында айналысу, спорттық секцияларда айналысу, өндірістік гимнастикамен айналысу, күнделікті тұрмыстықжағдайларда дене тәрбиесімен өз бетінше айналысу.

Ересек дене тәрбиесінің ерекшеліктері.

Жас өзгерістерінің сипаты және дене жаттығуларымен айналысудың маңызы, Ұйымдастырудың үлгілері мен құралдары. Өткізу әдістерінің ерекшеліктері.