Координацияның құқықтық және ұйымдастырушы негіздері

Координациядағы прокуратура органдарының орны Кеңестік Одақ дәуірінде “КСРО прокуратурасы туралы” 30 ноябрь 1979 жылғы заңында келісілген еді. Онда прокурорлардың координациялау бойынша өкілеттіктері төмендегідей белгіленген еді:

1)прокуратура органдары: басқа құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып, қылмыстар мен басқа құқык бұзушылыктардың алдын алу бойынша іс-әрекетерін координациялайды;

2)прокуратура органдары өз міндеттеріне сәйкес құқыққорғау органдардың қылмыспен күресу бойынша іс-әрекеттерін координациялайды.

Осы ережелер негізінде қазірге дейін күшінде қалдырылды.

Құқыққорғау органдарының іс-әрекетін сәйкестендіруді жергілікті тұрақты түрде істерін жүргізетін координациялаушы кеңестер жүзеге асырады. Олардың құрамына ішкі істер , прокуратура, әділет және сот органдары өкілдері кіреді.

Координациялаушы кеңестердің ісі алдын ала түзілген жоспарға сәйкес өткізіледі. Кеңестердің шешімі егер оларға кіретін мүшелердің барлығы риза болса, – кабылданған болып есептеледі. Бұл жөнінде тиісті хаттамалар түзіледі. Хаттама нұсқалары барлық. мүше органдарға жіберіледі.

Кеңестің төрағасы болып прокурор тұрады. Ол тиісті шешімдердің орын істеп шығады, қабылданған шешімдердің атқарылуын қадағалайды. іііешімді өткізу үшінкоординациялаушы кеңес тиісті аймақтарда, жұмыс «онда тексерістер өткізуге кұқылы.