Мәміллерді куәландыру

Ноатриаттық тәртіппен куәландыратын мәмілелер

Ноатриус заңдарымен міндетті ноатриаттық куәландыру белгіленген мәмілелерді куәландырады.Тараптардың тілегі боынша нотариус басқа мәмілелерді де куәландыра алады.

Мәміле жобасының мазұны мен мағынасын тараптарға түсіндіру

Нотариус пен ноатриаттық іс-әреткет жасаушы лауазымды адамдар тараптарға, олар табыс еткен мәміле жасаушы лауазымды адамдар тараптарға, олар табыс еткен мәміле жобасынның мазмұнын мен мағынасын түсіндіруге және оның мазмұны тараптардың шын ниеттеріне сәйкес келетін және заң талаптарына қайшыкелмейтін тексеруге міндетті.

Тіркелуге жататын мүлікті иеліктен алу кепілге салу туралы шарттарды куәландыру.

1.Тіркелуге жататын мүлікті иеліктен алу және кпілге салу туралы шарттар иеліктен алынатын немесе алу және кепілге салу туралы шарттар иеліктен алынатын немесе кепілге салынатын мүлікке деген меншік құқықтарын растайтын құжаттарды көрсеткен жағдайда куәландырылуы мүмкін.

2.Тіркелуге жататын мүлікті иеліктен алу мен кепілге сал шартын куәландыру сол мүлік тұрған жерде жасалады.

.Тұрғын үй құрылысы туралы шартты куәландыру.

Жер учаскесіндегі тұрғын үй құрылысы туралы шартты жер учаскесі берілген жердегі нотариус куәландырады.

. Өсиеттерді куәландыру

  1. Нотариус пен нотариаттық іс-әрекеттер жасушы басқа да лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес і-әрекетте қабілетті азаматтар жасаған және олардың өздері ноатриусқа табыс еткен өсиеттерді куәландырады.Өсиеттерді өкілдер арқылы куәландыруға жол берілмейді.
  2. Өсиетерді куәландырған кезде өсиет қалдырушыдан өсиетке қалырылатын мүлікке оның меншік құқығын растайтын дәлелдемелер тапсыру талап етілмейді.

.Өсиеттерді өзгерту және күшін жою тәртібі.

Нотариус және нотариаттық іс-әрекеттер жасайтын басқа да лаазымды адамдар өсиеттің күшін жою туралы хабарлама алған, сол сияқты бұрын жасалған өсиеттің алған күшін жоятын немесе өзгертетін жаңа өсиет алған жағдайда, өсиеттің тіркеу тізіліміне бұл туралы белгі соғады.Өсиеттің күшін жою немесе өзгерту туралы хабарламаны нотариаткуәландыруға тиіс.

Сенімхаттарды куәландыру

  1. Ноатриус пен нотариаттық іс-әрекеттер жасаушы лауазымды адамдар бір немесе бірнеше адамның атынан бір немесе бірнеше ададардың атына сенімхаттарды куәландырады.
  2. Қайта сенім бідіру тәртібімен берілетін сенімхатты қайта сенім білдіру құқығы сөз болған негізгі сенімхатты табыс ету боынша нотариаттық куәландырылуға тиіс.Қайта сенім білдіру тәртібімен берілген сенімхаттың мазмұнында негізгі сенімхат бойынша берілген құқықтан атық құқық болмауға тиіс.Қайта сенім білдіру тәртібімен берілген сенімхаттың қолданылу мерзімі оның берілуіне негіз болға сенімхаттың қолданылу мерзімінен аспауы керек.

Мәміленің мазмұны баяндалатын құжат даналарының саны.

Мәміленің мазмұны баяндалып,нотариатты тәртіппен куәландыратын құжаттар даналарының санын нотраиаттық іс-әрект жасауды өтінген адамдар анықтайды, бірақ олардың саны еккі данадан кем болмауға тиіс, олардың біреуі ноотариаттық кеңсенің істерінде нотариуста қалады.