Әйел зорлауды тергеу

Әйел зорлау ҚР-сы Қылмыстық кодексінің 120-бабының диспозициясында сипатталған. Яғни,әйелдің жыныстық бостандығына тікелей қол сұғушылықты білдіреді. Бұл қылмыстың қауіптілігі қыз немесе әйелдің сана сезімінде қорқыныш сезімі ұялап қалуы мүмкін. Бұл қылмысты тергеу әйел арыз берген соң ғана, қылмыстық іс қозғалып алдын-ала тергеу басталады.

Тергеуші немесе анықтаушы тұлға тергеу болжамын жасап, куәгерлер болса оларды тез арада табуға тырысады.Әйелдің күш қолдану арқылы зорланғанын арнайы сараптама тағайындау арқылы анықтайды.Әйел қынабында сперма болса, ол айыпкердің спермасымен салыстырылады.Егер екеуі сәйкес келсе,ол туралы арнайы хаттама түзіледі.Осы әрекеттерден соң іске қатысты материалдар жинақталып,айыптау қорытындысы шығарылады.

Қылмысты оқиға адамдардың әрекет-қимылдарынан бола-тындықтан қоршаған ортада, әсіресе кылмыс орнында көпте-ген іздер калады да, қылмыскер туралы мәлімет көзіне айнала-ды. Ал, осы іздердің пайда болу үрдісі объектінің касиеті, белгілері және бейне түсіру ерекшеліктері негізінде қажетті бір зандылықтарға бағынады. Іздерді, басқа да айғақ заттарды оқиға болған жерден тауып, оларды салыстыру, талдау, тексеру нәтижесінде қылмыстың тетігін анықтаймыз.

Криминалистика пәні іздерді, айғақ затгарды іздеу, табу, бекіту, зерттеу әдістерінің және сол үшін қажетті техникалық криминалистік құралдары пайдалану жолдарын окытып үйретеді.

Криминалистика зерттейтін қылмыс тетігі деген үғым бар -ол күрделі динамикалык жүйе болып саналады. Бұл жүйе қыл-мыстық әрекет затынан; қылмыс субъектісінен және оның өз іс-қимылымен, өзге қатысушы субъектілермен катынасынан; кылмыс жасауға дайындалу, оны іске асыру және жасыру жол-дарынан; кылмыстык. нәтижеден; қылмыс жағдайларынан (уакыты.орыны, жағдайы және с.с.) және басқалардан тұрады.”

Криминалистика ғылымының пәні екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі зандылықтардың үш тобын камтиды:

  • кылмыс тетігінің зандылықтары;
  • қылмыс және оған катысушылар туралы ақпараттың пай-да болу зандылықтары;
  • дәлелдемелерді жинактау, зерттеу, бағалау мен пайдалану зандылыктары.

Криминалистика пәнінін екінші беліміне қылмыспен күре-суге қажетті криминалистік кұрал-жабдыктарды, тәсілдер мен әдістерді ойлап шығару, практикаға енгізіп пайдалану және оларды жетілдіру жатады.

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!