Интерьер перспективасы

divider and card

Қазіргі реалистік живопись пен графикада көлеңке үлкен роль атқарады. Оларды түрліше орналастыра отырып суретші едәуір дәрежеде өз композициясын ұйымдастырады , өзінің көркемдік ойларын іске асырады. Бейнелеудегі көлеңкелердің сипаты мен бөлінуінің ролі алуан түрлі: олар заттардың рельефін , олардың кеңістіктегі орналасу жайын, ауа райының жай күйін және т. б. береді.

Өз творчествосында көлеңкелерді шебер пайдалана білу және олардың көмегімен өз ойларын еркін бере білу үшін ең алдымен олардың пайда болу заңдарын білу керек.

Табиғи және жасанды жарық кезінде көлеңкелердің пайда болуы түрліше өтеді. Басты айырмашылық табиғи жарық көзі – күн бізден өлшеусіз алыста болғандықтан, оның сәулелері іс жүзінде паралель түсетіндігімен анықталады. Ал жарықтың жасанды көзі жарық түсіп тұрған затқа қатысы жағынан онша алыс орналаспайды да оның сәулелері бізге тарамдалып тарап жатқан сияқты болып қабылданады.

Жасанды   жарық  кезінде  көлеңкелерді   құру   былай  жасалады. Шырағданды   нүкте (S )   деп  қабылдап,  оның  төбедегі,  қабырғалар  мен  едендегі  проекциаларын (S1, ,S2S3 және S4   нүктелерін)  құрамыз.  S  жарық  көзінен  қандай  да  бір  затты  ең   шеткі  нүктесі   арқылы   (мысалы,  картинаның   сол  жағындағы   бұрыш   арқылы)  сәуле  сызықты   сол  сәуле   сызық  проекцясымен  (яғни  S3  нүктесінен  қабырға   бойымен   бара  жатқан   сызықпен)  қиылысқанға  дейін  жүргізе   отырып,  картинадан  түскен  көленкенің  бұрышын   аламыз  (3  нүкте). Бұл  көленкенің  жоғарғы   шегі  алынған  3  нүктеден Р  қиылысу  нүктесіне  кетеді . Суретте  төбедегі  бөренеден, орындықтар  мен  қабырғадағы  картинадан  және  едендегі  тумбочкадан  түскен   көленкелерді  құрудың   алуан  түрлі  варианттары  көрсетілген (33- сурет).

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!