“Тәрбие теориясы мен әдістерінің” мәселелері

  1. Бөлімнің мақсат, міндеттері
  2. Тәрбие теориясы мен әдістерінің мәселелері
  3. Ұжымды қалыптастыру, оның әлеуметтік, педагогикалық теориясы, зерттеу проблемалары.

1.Бөлімнің мақсат – міндеттері: тәрбие, оның мақсат – міндеттерімен, мазмұнымен, заңдылықтарымен принциптерімен, әдістерімен, формаларымен таныстыру.

2.Тәрбие әдістері, тәсілдері, әдістерді жіктеу.

  1. Ұжым, оның белгілері, ұжымды қалыптастыру жұмыстары. Ұжымның даму кезеңдері, перспективалары, дәстүрлері.

 “Тәрбие теориясы” бөліміне әдістемелік сипаттама

Жоспар

  1. Тақырыптарға сипаттама: “Адамгершілік тәрбиесі”, “Азаматтық – патриоттық тәрбие”, “Экономикалық тәрбие”, “Экологиялық тәрбие”.
  2. Тақырыптарға сипаттама: “Еңбек тәрбиесі”, “Эстетикалық тәрбие”, “Құқықтық тәрбие”, “Дене тәрбиесі”, “Отбасы педагогикасының негіздері”.
  3. Адамгершілік тәрбиесінің, азаматтық – патриоттық тәрбиенің, экономикалық және экологиялық тәрбиенің мазмұны, әдістері, формалары. Түрлі тәрбиелік іс – шаралар, тәрбие сағаттарын өткізу әдістемесі.
  4. Еңбек тәрбиесінің, эстетикалық тәрбиенің, дене тәрбиесінің мақсат – міндеттері, мазмұны, әдістері, формалары. Түрлі тәрбиелік іс – шаралар, тәрбие сағаттарын өткізу әдістемесі.