Кәсіптік өзін-өзі дамыту

Сана және іс-әрекет жантану ғылымының өзекті категориялары.Бұл принципті жүйелі түрде 30 жылдары басталды.Алғашқы рет чсана мен іс-әрекеттің бірлігі жөнінде идеяны тартқан Рубенштейн. Ол іс-әрекет сана назар аударатын объектіні екі әртүрлі тарапы емес.Олар табиғи біртұтас теңдік емес, бірлік деп жазған.

Сана мен іс-әрекет бірлігіпринципі әрекеттің санасыз ал санасыз әрекет қатынаспайынша қалыптаспайтын негіздейді. Ғылымға бұл принциптің енуі іс-әрекет теориясын дұрыс түсінуге бағыт береді.Осы кезге дейін психологияның қай бағыты болмасын психикасын ішкі құрылысы ал әрекеті сыртқы деп түсіндіретін.Ал сана мен әрекет бірлігі принциппен келетін болсақ, шынында психика сана тек ішкі құбылыс болып қоймайды.Сана мен әрекет бәірлігінің мәні тұлғаның санасы мен барша психикалық қасиеттері әрекетке көрініп қана шектелмей сро әрекет процесінде қалыптасады.

Адамның ішкі сыртқы әлемнің басипавуымен барша мазмұны осы іс-әрекетте. Осындай пайымдаудан сана мен психика әрекеттің ішкі сипатын құрап ал әрекеттің сырттан бақылауғакелетін қылық формасында керіну қасиеті сро психиканың мазмұн сипаты ретінде қарастырылуы әбден ықтимал.

Нәтижеде психика жөнінде әңгіме қлзғай отырып, психолог оны іс әрекетті мәнді тараптары немесе ажыратылмас бөлектері деп қарастыруға тиіс.

Психика ішкі сыртқыде сипаттамаларына ие біртұтас ал ісәрекет болса осы психикалық жүйені өзіне қамтып, оның қызмет аиқаруына нәр беретін шексіз әлем.

Сана мен әрекет біолігінің мәні тұлғаны санасы мен барша психикалық қасиеттері әрекеттері көрініп қана шектелмей сол әрекет процесінде қалыптасады.