Психологияның кәсіби ерекшеліктер

Психолог-педагог коррекциялық дамыту жұмыстарының формалары трениг және кеңес беру.

Трениг- белгілі іскерліктер мен дағдыларды дамуының анықтау үшін жүргізіледі.

Мысалы қарым-қатынас әңгімелесушіліккеқарым-қатынасқа қалыптастыру.

Кеңес беру педагог психолог оқушыларменпедагогтармената-аналармен немесе топтармен жүргізілетін жұмыс түрі кеңес беру жеке дара және топтық болып бөлінеді.

Педагог-психолог кеңес беруде мынадай мәселеге байланысты жүргізілуі мүмкін.

Оқу жұмысыныңқиыншылықтары жеңу баланың мінез-құлқы оқуға дегенынтаны дамыту балалар ұжымындағы қарым-қатынас дамыту мұғалімдердәің педагог шеберлігін деңгейін көтеру қабілеттерін дамыту қасиетін беру.

Кеңес беру әдісі 50-жылдары ғана психолог қызметінің түрі болып енді.

Бұл уақытқа дейін психолог психотерапияның бір бөлігі болып келді.

Кеңес беру әдісі бірнеше кезеңдерге бөлінеді.

Кеңес алушымен қарым-қатынас қалыптастырып, кеңес беру ең қажетті мәселе қозғайды кеңес адамның неғұрлым анық ашықтүрде сапасы саналы болады.Қарым-қатынастарды дұрыс қалыптастыру кеңес беру әдісінің ең маңызды кезеңі.

Психологияның басқа ғылымдар жүйесіндегі орнын тануға орай психология деректері басқа ғылымға қарағанда мүмкіндіктер пситхология олардың нәтижелерін өзіне қалай қолдрнртынын жете түсінуге болады.Әр түрлі тарихи дәуірлерді ғылымдар арасындағы психологиялық орны жантаным білімдерінің даму деңгейі мен сараптау схемасынан келіп шығады.Қоғамныңрухани даму тарихында бірде бір білім саласы ғылымдар жүйесіндегі өз орнын психология сияқты жиі өзгертіп тұрған емес. Қазіргі кезде академик Кедров ұсынғансарап әдісі қабылданған , бұл әдіс ғылымдар арасындағы мазмұндықжақындыққа орай көп тарапты байланыстыраға негізделген.Ұсынылған схема шыңдарына жаратылыстану әлеуметтік және философиялық ғылымдар қонақталған үш бұрыш формасында ғылымдар негізгі тобының мұндай орналасуы олардың пәні мен әдістері психология нақты жақындаған. Зерттеу барысында қойылған міндеттерге орай психология өз бағытын бұрыш шыңдарынга біріне бұрып отырады.Психологияның жалпы ғылыми білімдер жүйесіндегі қызмет зерттеу объекті адам болған баршва ғылым саласының жетістігі байланыстыру.

Психологияның негізгі міндеті психикалық іс әрекет заңдарын даму барысында зерттеп тану осы заңдарарқылы

Объектив дүниенің адам миында қалай бейнелетініосыған орай оның әрекеті қалай реттелетініпсихикалық қызметтің дамуы мен жекеадамның психикалық қасиеттері қалай қалыптасқаны айқындалады.

Психикалық құбылыстардың адам өмірімен әрекетінің объектив жағдайларына тәуелді заңдылықтарды аша отырып, психология осы әсерлердің мидағы бейнелену механизмдері айқындайды.Осыған орай психология физиологиямен жүйке қызметі физиологиясы өте жақын байланыста болуы сөзсіз.Психологжеткілікті дәрежеде өсімдіктермен жануарлар тіршілігінде ерекшеліктер айыра біоуі қажет.Жәндіктер дүниесімен жоғары омыртқалардың тіршілікпринциптері арнасындағы айырмашылықтар білгеннің маңызы үлкен.Икемделудің жалпы биологиялық принциптерін білмей жануарлар қылық әрекеттерінің ерекше бітістерін дәл түсінуге мүмкін емес ал онсыз адамның күрделі формадағы психикалық әрекеттің биологиялық тұғырынан айырылады. Психология үшін ең маңызды қоғамдық ғылымдармен байланысы үлкен маңызға ие.