Психологиялық мектептер және бағыттар

20 ғаҒасырда басында -ркендей бастаған ғылым мен өндіріс экономикалық талаптарға орай сана психология дағдарысы қылаң берді.Интроспектік психология практикалық қолданба енгізуге қажет еткенкапиталистік өндіріс проблемалары алдында өз дәрменсіз байқатты.Оның субъективті әдістері қоғамның объектив қажеттілігін сай келетін ұсынысқа шамасы жетпеді.Осыдан психология зерттеулеріне жай объектив әдістер тұғырына орнықтыру жолдары іздестіріледі.Сана психологияның дағдарысысонымен бірге Францияда кең өріс алған невропотология және психология саласында зерттеулердіңнәтижесімен де байланысты болады.Бұл дәуірде психологияның қарқыны дамуы эволюциялық тағылымы үлкен ықпал етті.Эволюциятеорияықпалында инроспекция әдісін қолданды.Осылайша әртүрлі ықпал мен жағдайлар ғылымда бірнеше жаңа психологиялық теолриялардыңтуындауына себепші болды.Жаңа теория өкілдері сана психологиясын жөніндежаңа тұжырымға толықтыру немесе оны ауытқумақсат етіп қойылды.

Мәселен өндіріске жаңадан келгендерге тәжірибелі жұмыскерлер алғашқы кезде көбірек көңіл бөліп, олардың әрқайсына қамқорлық көрсетіп, жұмыстағы кемшілік олқылықтарын түзеп, қабілеттерін сүйеп отырады.

Маимандық таңдауда қазақ жастары белгілі жазушы әмбебап ғалым . Жан жүйесі және өнер таңдау атты еңбегіненде жақсы ақыл кеңестер алуға болады.

Бихевиоризм20 ғасырда американ психологиясының басты бағыты ол психологияның мақсаты сананы тану емес әрекет-қылықты зерттеу деп білді.Теория негізінде адам мен хайуанаттардың әрекет қылығы сыртқы орта әсеріне болған деген түсінік жатыр.Психология сананы емес әрекет қылықты зерттеуі керек деген негізгі тезис тұжырымдалды.Гешталътпсихология 20 ғасырдың бас кезінде Германияда пайда болған идеалистік психологиялық бір бағыт.Ол тұтастықты гешталът элементтерден тіпті өзгеше жаңа өзініңішкі заңдылығынан туып,өзгертіп отыратын түсіндіріп болмайтын тек баяндауға ғана келетін құбылыс деп таниды.

Бұл бағыттың осал тарапы психологиялық құбылысбейне мен оны туындататын нақты әрекет арасында байланысты жоққа шығарады.

Генетиикалық психологияпсихология ғылыимының кең өріс алған бағыты.Өз зерттеулеріне қарағанда ғалым бала ақыл есініңқалыптасуына назар аударады.Сол арқылы ересектерді интелект табиғаты мен қызметінің білуге болады.Генетикалық психология зерттеулерінде ең үлкен олқылық интеллект даму бірнен бірі екіншісіне өтуде оқудың маңызы орынды бағаланбай әлеуметтік қоғамдық фактордыңжекеадамқалыптасуындағымәні жоққа шығарады.