Ғылымға дейінгі психология білімінің басы өмірлік психология

 

Оқыту шәкірт пен ұстаздың өзара ынтымақтасып жасайтын өзара ортақ іс әрекеті. Оқыту мұғалімнің тәлім тәрбие берудегі бас әрекет болсаоқу танып білуге бағытталған өзіндік әрекет қысқаша айтсақ оқу еңбек әрекетін қажетті білім дағды икемділіктері жүйесін меңгеру прцесі.

Сөйтіп оқу мен оқыту бір металдың екі жағындай бір-бірімен тығыз байланысқан күрделі әрекет.Оқу да оқыту да қалай болса солай жүргізілмейді.

Олар белгілі мақсат көздеп жоспар мен жүйелітүрде ұйымдастырылап жүзеге асады.

Олардыңөзіне тән әдістеріәдістер мен сабақ жүргізу формалары сондай-ақ әр түрлі нәтижелері болады. Оқу арқылы шәкірт біртіндеп білім дағды икемділікті тиісті ғылыми ұғымдарды меңгерді мұның нәтижесінде оның жан қуаттары эмоция ерік жігері процестері дами түседі.

Оқыту процесінің әр түрлі қырларын педагогиканың дидактика сондай-ақ жекелеген пәнметодикалары құрастырылады.

Дидактиканың осы мәселеде зерттеуге орай ерекше сүйенетін тірек ғылымы психология .Соңғысының басты саласының бірі оқыту психологиясы ,ол оқу прооцесініңекінші жағын яғни шәкіңрттердің оқу мазмұндарын ұғынып, әр түрлі тапсырмаларды қалайша орындап алу мүмкіндіктерін зерттейді.

Шәкірттің оқуға талпынысы мен ынтасының қалыптасу жолдарын оның түрлі білім дағды әдістерді қалайша меңгеріп отыратындығын әр түрлі мазмұндағы металдарды ұғыну ерекшелігін тағы басқа осы іспеттес қарастыру оқыту психологиясының зерттеу объектісі.

Оқу материалдары адам психологиясына зор талап қоятыны белгілі.

Өйткені шындықтағы құбылыстардың сыр сипатын ,мән жайын ұғыну өте күрделі әрекет.

Мұның өзі бірнеше кезеңдерден тұратын қазіргі ғылымға белгілі болады.

Мәселен сабақта материалдарды ұғынудың алғашқы кезеңінде шәкірт нені қалай оқу керектігәі жайлы жалпы мағлұмат алады. Бұдан соңғы кезеңде ол мұны тәрбиеде байқап көреді.

Үшінші кезеңде ұғынған сөзбентұжырымдайды.

Төртінші кезеңде олардың ойын ұстап тұрады да бесінші кезеңде шәкіртте зат пен құбылыс туралы белгілі ұғым қалыптасатын болады.