Педагогикалық шеберлік

Педагогикада педагогикалық шеберлік ұғымына аса көп мән береді.десекте, әлі күнге оның мазмұны мен құрлымы жайлы ортақ пікір қалыптастыдеу қиын. Педагогикалық шеберліктің негізгі ерекшеліктері бағдарлық қабілеттігі, педагогтік әдептілік, айқын сөйлеу екпіні, педаготік техника, педагогтік тәуекелдік, бедел болып табылады.

Бағдарлық қабілет адамды қалыптастыру қоғамдық қатынастар жүйесінде, мақсатты тәрбие жолымен жүргізіледі. Мұны дәлелдейтін қағида оқыту мен тәрбие берудің ғылыми теориясының бірден – бір негізі болып табылады. Барлық түйін адамның көргендік негізде деп асаптейтін биологизаторлық қаөзқарас қарама – қарсы педагогика ғылыми тұқым қуалаушылық факторлардың белгісі бар, рөлі барлығын жоққа шығармайды, жеке бастың қабілеттері мен қасиеттерін адамның өмірі мен қызметі процесінде қалыптасып, дамиды деп дәлелдейді.

Табиғат адамға ішкі мүмкіншіліктер негізін сатып береді, олар белгілі бір әлекметтік жағдайларда болмаса, көзге көрінбейді қалуы да мүмкін. Бұл оптимистік педагогикалық концепциясы, тәрбие мен оқыту, ісінің барлық теориясы осыған негізделеді. Олай болса қазіргі кезде интеллектуальдық ерекшеленетін, дарындылық, қабілеттілік бейімділік, байқататын оқушыларды анықтау, оларға қамқорлық, бағыт беруде педагогтің бағдарлық қабілеттілігі маңызды қасиет болып табылады.