Қазақстан Республикасының қаржы полициясы

  • Қазақстан Республикасының қаржы полициясының негізгі миссиясы еліміздің эканомикалық қауыпсіздігін нығайту эканомикалық қылмыстармен күресу болып табылады. Қаржы полициясы Мемілекеттік кіріс Минстірлігінің ведомоствалық оперативтіы іздестіру алдын- ала тергеу іс әрекетін жүргізетін органы болып есептеледі. Қаржы полициясы өз іс-әрекетінде Қазақстан Республикасының Конститциясы мен , Президент және Үкімет актілерімен Қазақстан Республикасының қаржы полициясы туралы тәртібімен және басқа да заңдарға сай алып барады. Қаржы полициясы заңды тұлға болып, өз мүлкіне , өз рәмізіне , мөріне , банктерде өз есеп шотына ие. Қазақстан Республикасының Президенті 12 октябрь 1998жылғы Қазақстан Республикасының меміекеттік оргындарының системасын реформаландыру жарлығына сай қаржы полициясы , кеден комітеті жаңадан құрылған Қазақстан Республикасының Мемілекеттік табыс (кіріс) Министірлігіне берілді. Қаржы полициясының негізгі міндеттері мыналар болып есептелебі.

1 Мемілекетке салық төлеуден жалтартқан жағдайларды, және басқа да қаржылай міндеттерді орындамаған жағдайларды ашу , алдын алу және тергеу жүргізу.

2 Эканомикалық қылмыстармен күресу, және Мемілекетке келтірілген залалдар іс-әрекеттермен күресу.

3 Мемілекеттегі эканомикалық қылмыстармен күресу саясатына қатысу және олармен алдын алу.

4 Эканомикалық қылмыстармен күресу бойынша халқаралық ұиымдар мен оргындар мен бірлесе отырып әрекет ету.

Қаржы полициясының негізгі функциялары мыналар.

1 Өз қузіретіне сай крименогенді оперативті жағдайды болжау және анализ жасау сол арқылы эканомикалық және қаржы қылмыстарымен күресу және жою.

2 Қаржы полициясы іс-әрекетінде құқықтық эканомикалық ұиымдастыру механизімдерін дұрыс жолдарын анықтапоны жүзеге асыру.

3 Қаржы полициясы басқармалары, бөлімдерінде оперативті іздестіру және оларға практикалық методикалық жәрдем көрсету және оны бақылайды.

4 Қаржы полициясы салық және эканомикалық мәселелер бойынша күрделі қылмыстарды өзі жүргізеді.

5 Ортақтастырылған өперативті іздестіру информациялық анықтау және қадырлық мәселелерді жүргізіп отырады .

6Территориалды қаржы полициясы оперативті қызметі іс-әрекеттернін жоспарлап отырады .

7 Бас Пракратурамен ,Ұлттық қауыпсіздік комитетеімен Ішкі-істер Миністірлігімен бірлесіп олармен тығыз байланста жұмыс жүргізу.

8 Қаржы полициясы оргындарының кадырларын (мамандарын) таңдау, олардың дұрыс пайдалану ,оларды оқытуды ұйымдастыру.

9 Салық, кеден, қаржы оргындарыныңың қауіпсіздігін қамтамассыз ету.

10 Қаржы полициясы органдарының қызметкенлерінің олардың отбасы мүшелерінің әлуметтік және құқтарын қорғау .

11 Қаржы полициясы оргындарының мамандарының матералды техникалық жағынан жабдықтау мәселелері боиынша белгіленген тәртіпке сай Қазақстан Республикасының Үкіметіне көруі үшін ұсыныс беру.

12 Заңдардың және басқа да нормативтік құқықтық актілердің (Қаржы полициясы) қызметіне кіретін жобаларын жасауға қатысу.

13 Өз құзреттеріне сай Қ.Р-ның қаржы эканомикалық қылмыстар бойынша халқаралық міндеттерін орындау шетелдік оргындармен бірлесе отырып байланысып әрекет ету халқаралық мекемелер іс -әрекетіне қатысып жәрдем көрсету.

3 Қаржы полициясы қызметкерлеріне беркелкі киім формасы беріліп және оларға арнайы әскери атақ берілелді. Төменгі басқарушы құрамы қаржы полициясы прапоршигі қаржы полициясының аға проапоршигі.

Орта басқарушы құрамы

– Қаржы полициясы кіші леитенанты, Қыржы полициясының леитенанты

қыржы полициясының аға леитенанты

Қаржы полициясының капитаны

Аға басқару құрамы

-Қаржы полициясы мойоры

-Қаржы полициясының падполковнигі

-Қаржы полициясының палковнигі

Жоғары басқару құрамы

-Қаржы полициясының генерал –маиоры

  • Қаржы полициясының генерал леитенанты

Аға басқару құрамының әскери атағы Қ.Р-ның Президенті жағынан беріледі. Қаржы полициясының қызметкерлерін зеинет ақымен қамсыздандыру ішкі істер оргындары қызметкерлерін қамтамассыз ету секілді тәртіпте жүргізіледі