Республикасының Ішкі Істер органдары

1.Қазақыстан Республикасы Президентінің заң күші бар “Қазақыстан Республикасынан Ішкі Істер органдары туралы” жарлығынан 1 бабына сай (21.XII.1995) Қазақыстан Республикасының Ішкі Істер органдары Қазақыстан Республикасының заңдарына сай алдан ала тергеу, оперативі іздестіру, қоғамдық тәртіпті орнату істері бойынша орындаушы атқарушы функцияларды қылмыстың Алдан алу , адам құқықтары мен еркіндіктерін қорғайтын қоғам және мемлекет мүддесін қорғайтын арнайы мемлекеттік орган болып табылады Қазақыстан Республикасының Ішкі Істер органдары туралы жарлықтың 4-ші бабына сай Ішкі Істер органдарының біркелгі системасын Қазақыстан Республикасының Ішкі Істер министрлігі құрайды . Ішкі Істер Министрлігінің құрамына департаменттер және басқа да структуралық бөлімдер осыларға бағынышты Облыстардағы Ішкі Істер басқармалары Республикалық маңызға ие қалалар , Республика астанасы Ішкі істер басқармалары транспорттағы ,қалалық , аудандық, қаладағы аудандар ,поселқалық ішкі істер органдары құрайды. Бұдан басқа, көліктегі ішкі істер органдары. Ішкі істер әсерлері оқу орындары және басқа мекемелер болуы мүмкін. Ішкі Ішкі істер органдарының ұйымдастыру структурасын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді оны Үкіметке Қазақстан Респуликасының Ішкі істер Министірі Ұсынады Ішкі істер органдары құрамы:криминалды полиция әкімшілік полиция және полицияның басқада қызметтері, әскери-тергеу органдары, Ішкі істер Министірлігінің әскери полициясы құрайды.(оның әскери құрылым деген статусы болады) Әскери тергеу органдарының негізгі міндеті әскери қылмыстарды ашу, Алдын алу, тергеу болып бұл қылмыстар Ішкі істер органдарында тергелуі міндетті болып табылады

Әскери-тергеу органдары құрамына әскери-тергеу департаменті, әскери тергеу басқармалары, Әскери-тергеу горнизондары оперативті-техникалық және басқа да бөлімдер кіреді.

2.Криминалды полицияның негізгі міндеттері болып мыналар аталады.Ішкі істер органдарына бағынышты яғни тиісті істер бойынша қылмыстардың анықтау,ашу,алдан алу, жалпы қылмыстармен күресу, тергеу,анықтау бұдан басқа креминалды полицияның негізгі міндеттерінің бірі тергеуден, анықтаудан соттан, жазадан қашып жүрген тұлғаларды іздеу болып табылады. Із-түссіз жоғалып кеткен адамдарды да іздеп табу криминалды полицияның негізгі міндеті болып есептелінеді. Креминалды полицияны мыналар құрайды оперативті іздестіру, тергеу,ғылыми-техникалық және басқа да бөлімдер яғни тікелей Ішкі істер Министірлігіне бағынышты болып табылатын басқа да іс -әрекеттер атқаратын бөлімдер болуы мүмкін.

  1. Әкімшішік полициясының міндеттеріне мыналар жатады: қоғамдық,тәртіпті сақтау,қоғамдық қауыпсіздікті қамтамассыз ету, қылмыстарды ашу,анықтау, алдан алу сондай-ақәкімшілік тәртіп бұзушылық істері бойынша тәртіп бұзушылықты ашу,анықтау жұмыстарын жүргізу болып есептелінеді.Уақытынша қамауға алынғандар отырған жерлерде тәртіпті сақтау, тұрақты жасайтын жері жоқ адамдарды анықтау,құжаттарды тексеру анықтау, кәмелетке жетпегендер арасында қылмысты анықтау, оларды қадағалау, жол әрекеті қауыпсіздігіне мемлекеттік бақылау жасау, және басқа да ішкі істер органдарына жүктелген міндеттерді атқарады.Әкімшілік полиция қызметін мыналар құрайды: полиция учаскалық инспекторлары ,кәмелетке жетпегендер істері бойынша учаскалық инспекторлары, патруль қызметі,табиғатты қорғау және ветериналық полиция , эмиграция қызметі, көлік жол полициясы басқада ішкі істер органдарының арнайы бөлімдері.Ішкі істер Министірлігінің департаметтерінің бастықтарын облыстық ішкі істер басқармаларының бастықтарын Республикалық маңызға ие және Республикамыз астанасы қалалары ішкі істер басқармалары бастықтарын, көлік полициясы бастықтарын , оқу орындары бастықтарын қызметке алу және өз қызметінен босату Қазақстан Републикасының Ішкі Істер Министірінің құзреті болып табылады. Қ.Р-ң 1992 Жылғы қантар айында шыққан ішкі істер оргондарының қызметкерлерінің қатардағы және басқарушы құрамына арнайы қызметтік шен, атақ беру туралы заңына сай Қ.Р-сы ішкі істер қызметкерлеріне арнайы әскери шені бері леді. Жалпы ішкі істер оргондарында қызмет ету тәртібі 1996жылы 27 Желтоқсанда Үкіметпен бекітілген ішкі істер органдарында қатардағы және басқару құрамының қызмет ету тәртібі туралы ережеге сай өтеді.