Энергиялар деңгейі және оларды қозыту әдістері

  1. Белгілі бір канал бойынша жүретін ыдырауды қарастырамыз. Яғни,

а→х1+…+хn(8.1)

а-ыдырайтын бөлшек. Оның энергиясыЕin=Ea=ma

Сақталу заңы бойынша кірудегі және щығудағы энергиялар өзара тең

Ein=Eout

Тα-бөлшектің кинетикалық энергиясы болып, ол Тα=Eα-mα болады.

Бұдан

ТТолық бөлшектің кинетикалық энергиясына ыдырау кезіндегі ыдырау энергиясы деп аталады.

Q-ыдырау энергиясы.

Өз-өзінен ыдырайтын жүйе үшін ыдырау энергиясы Q≥0 болады.