Нейтраль К мезондар қасиеттері

1964 жылы ұзақ жасаушы К-мезонның екі пинға ыдырауы өрсетілген

Себебі С,Р алмастырулар тақ күйдегі мезон негізінен 3 пионға

ыдырауы керек еді. Ал екі пионға ыдырау процесі С,Р алмастырулардың күйі жұп күйге сәйкес екендігін анықтайды. Сонымен күшсіз әсерлерде С,Р алмастырулардың инварианттық қасиеттері бұзылғанын көреміз. Соның үшін нейтраль мезонның үш каналдары да

ыдрауларының С,Р алмастыруының сонымен қоса Т алмастыруының инварианттықтарының бұзылуы дәлелденді. Бірақ С,Р алмастыруының инвариаттылығы бұзылуы өте кіші болып тек мезон бөлшектің ыдырау каналдарында ғана күзетіледі. Бұл инварианттықтың бұзылуының табиғаты қазірге дейін анықталмаған.

Нейтараль каондар деп- К мезондардың комбинацияланған жұптылығына айтылады. Соның үшін К мезондрдың нақты нейтраль бөлшек емес бір-біріне түрленіп тұратын комбинацияланған жұптық екендігі анықталған. Олардың қызығарлы квант сандары

Күшті өзара әсерде нейтраль каондардың квант сандары сақталып қалады.

Олар квант сандарының сақталуы нәтижесінде өздерін ерекше тұтады. Мысалы минус заряд пионмен протон қосылып. Нейтраль лептон немесе каонды жүзеге келтіреді.

Ал орташасымен ешқандай жүзеге келмейді.

Бұл күшті өзара әсер.

Енді күшсіз өзара әсерді көретін болсақ олар арасындағы ерекшелік жоғалады. Мысалы

С,Р алмастыруының инварианттығы себепті бұл процестердің жүру ықтималдығы екеуінде де бірдей болады. Яғни немесе арасындағы ерекшелік жоғалады. Соңғы екі процестің оң жағы комбинацияланған жұптыққа ие.

Ал сол жағы мұндай анық болған жұптыққа ие емес. Себебі немесе каондар немесе мезондар нақты нейтраль бөлшек емес. Бұл мәселені түсіндіру үшін мынадай алмастыруларды орындаймыз.

Егер мынадай көрісітегі теңдікті енгізсек.

және

десек, жоғарыдағы өрнектер

,болады

Енді немесе -ге операторымен әсер еттірсек онда комбинацияланған мезондар келіп шығады.

Яғнибұл жұптықтар комбинацияланған жұптыққа ие болып, бірақ Р,С операторы әсер еткенде жұптықтары бұзылады да тек олардың супер позициясы анық Р,С жұптыққа ие болады. Соның үшін сол роцестердің нақты болып, онда Р,С жұптыққа ие болады болған компанента бірге жүреді. Мұндай өзгерістерді протон, нейтрон бөлшектеріне жазып болмайды. Себебі оларда зарядтардың сақталу заңдары толығымен орындалады. Яғни немесе мезондар немесе каондар тек қызығарлы S квант сандарымен күшті әсерде бір-бірінен ерекше болып, ал күшсіз әсерде қызығарлы S квант саны сақталмауы нәтижесінде олардың қасиеттері бірдей болып қалады. Бұдан тыс егер лептонның заряды сақталмаса , онда

бір-біріне өтп жүруі себепті нейтрино осциляциясы жүзеге келуі мүмкін. Бұл дегеніміз күшті әсерде нейтраль каондар ,көріністе, ал күшсіз әсерде , күйлерде процесте қатынасады. Да сонда ғана мұндай әсерлерде комбинцияланған жұптық сақталады. Немесе

ыдырау жүзеге келеді. Ал 2ыдырау еш уақытта жүзеге келмейді. Тәжірибеден 2немесе 3ыдырайтын нейтраль камезондардың жасай периоды

екендігін анықталған.

Соның үшін , күйдегі мезондар қысқа немесе ұзақ жасаушы мезондар деп аталады.