Зарядталған конденсатордың энергиясы

Зарядтар жүйесінің энергиясы.

Егер осындай энергияны зарядтар жүйесіне бірнеше n зарядтарды жақындатсақ ондағы толық энергия олардың жиындысына тең болады.

Сонда зарядтардың өткізгіштердің энергиялары жұмысқа тең болады.

Одай болса зарядтардың конденсатордың энергиясы потенциял энергия болып ,

Ал жазық конденсатор үшін.

Себебі:

Конденсатордың энергиясы.

Сонда конденсатордың энергиясы пластиналар ауданына тура олардың ара – қашықтығына кері пропорционал болады.

Егер кеңістіктегі өріс бір текті және тұрақты болса онда оны сфера деп алуға болады. Мұндай өрістің энергиясы тұрақты көлемдік тығыздық пен тарап сфералы энергияға тең болады. Оның энергиясы,

Бұл жерде өзгеруші шама тек өріс кернеулігі болып өріс кернеулігі энергиясы квадратқа арттырып тұрады.

Энергияның кеңістіктегі көлемдік тығыздығы немесе электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы.

Бұл шамаларды электрлік ығысу арқылы жазатын болсақ,

Сонда электр өрісі кернеулігінің көлемдік тығыздығы электрлік ығысумен сол кернеуліктің көбейтіндісінің жартысына тең болады екен.