Электр өрісіндегі өткізгіштер

Өткізгіштер деп – өздерінен электр тогын жақсы өткізетін заттар мен денелерге айтылады.

Оларды сыртқы электр өрісіне еңгізсек, олардың ішіндегі зарядтар теңдей екіге бөлініп, зарядтары да өткізгіш бетінде электр өрісінің кернеулігі пайда болады. Ал ішінде болмайды. Сонда оның ішіндегі электрлік ығысу да нолге тең болады.Яғни Ф да нолге тең болады. Ф=0.

__

++++

EE+

++__++

Яғни өткізгіш пен вакуум шекарасында әр уақытта электр өрісі болады. Себебі өткізгіштер бетінде зарядтар пайда болды.

Ал ішінде тепе – тең болғандығы үшін болмайды. Себебі, бұл жерде зарядтары еркін Электр жүзеге келтіреді.

Беттегі пайда болған зарядтар тығыздығы және олардың электр өрістері берілген беттің пішініне тура пропорционал болып пішіні қанша үшкір болса сол жердегі зарядтардың беттік тығыздығы да сонша үлкен болады. Олар дөңес жерінде оң зарядтар жиналады, ал ойыс жерлерінде теріс зарядтар пайда болады, зарядтар тығыздығы кіші болады, ал сүйір жерінде ең үлкен тығыздыққа ие болады. Бұл тығыздықты бірінші болып Фарадей анықтаған.

Фарадей қапасы (торы) деп аталады.

+ + + + + + + + + + + + + + +

бірдей

+ + + + + + + + + + + + + + +

Мұндай электростатикалық зарядтарға индукцияланған зарядтар делінеді.

Индукция дегенде бұл жерде сыртқы электр өрісі кернеулігі әсерінде зарядтардың пайда болу құбылысына айтылады. Егер өткізгіш іші қуыс болса ондай денеде зарядтардың өзара тепе – теңдігінен электр өрісі де нолге тең болады.