Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебитінің жай-күйі

  1. Қазақ әдебиеті тәуелсіздік жылдарында жаңаша сипатқа ие болғандығы белгілі. Кеңестік жүйедегі партиялық және таптық принциптерден түгелдей арылды. Бұл принцип бүгінгі әдебиетке мүлдем жат. Ақын жазушылар өмірді көркем тәсілдің қолданылуы басты міндет деп санады. Алайда тәуелсіздік талап еткен міндеттерді көркемдік електен өткізу үшін уақыт қажет еді. Оның мерзімі бүгінде келгендей. Қазақ әдебиетінде үздік прозалық, поэзиялық және драматургиялық шығаормалар жариялана бастады. Әдебиетке деген оң көзқарас қалыптасты. Ақын жазушылардың мерей оойлары өткізіліп, әдебиеттің көрнекті тұлғаларын насихаттау ісі жолға қойылды. Абайдың, Жамбылдың 150 жылдық мерей тойы, Т.Жараков, К.Есенжанов және т.б. мемлекеттің деңгейінде өткізілуі еліміздің мемлекеткек деген оң көзқарасы, оң көзқарастың айғағы.

2.Қазақ әдебиетінде М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсіреповтің әдеби дәстүрі мен сабақтастығы айтулы қаламгерлер. Көркем әдебиеттің негізі сөз болса халықтың құнарлы сөзінен нәр алу туған елінің әдебеиеті мен мәдениетіне құрметпен қарау, бүгінгі күннің басты міндеті. Драматургиядағы жаңаша ізденістер халық руханилығын арттыруү зәру мәселелерге айналуда.

  1. Қазір де қазақ әдебиетінде барлық әдебиет жанры бойынша даму байқалуда. Әдеби шығармаларда баспаларда және мерзімдік баспа беттерінде жарық көрді. Әйтседе оларды елеп-екшеу, әдеби процестегі сараптау үлкен көш жігерді қажет етеді. Алайда көзі қарақты оқырман бүгінде жан-жақты білімді, дүние көзқарасы кең, әлемдік әдебиеттен толық хабардар. Сондықтан көркем әдебиет туындыларының елеулісін, көрнектісін айырып, алуға бүгінгі оқырман мүмкіндігі жеткілікті деп ойлаймыз.