Әдебиеттегі модернистік бағыттар, ағымдар

  1. 19 ғасырдың аяғында батыс өнерінде жаңа әдеби бағыттар мен ағымдар пайда болды. Олар сентементализм, экзистениялизм, классицизм, символизм, абстракциолизм, модернизм, постмодернизм пайда болды.

Осы тұста пайда болған әдеби бағыттар мен ағымдар оқырмандарды қызықтыру мақсатында түрлі тәсілдерді пайдаланды.

Орыс әдебиеті сыны жайлы Л.И.Гимофиевтің «Әдебиет теориясының негіздері» кітабында әдебиетті, оның процесін талдап, тексерудің принциптері мен әдістемесін қарастырады. Ал вавторлар ұжымы жазып шығарған «Әдебиет теориясы» атты үш томдық еңбек жалпы әдеби дамудың тарихи заңдылықтарын іздеуге арналған.

  1. Синтиментализм модернизмнен әлдеқайда ерте пайда болған әдеби бағыт. Модернизм өзінен алдындағы әдеби бағыттардың бәрін дерлік қамтып, жаңаша жазу тәсілін ойластырмақ болды. Бұндай тәсіл әдебиетте алғашқыда мойындалмады. Белинский Виссамон Григоревичтің (1811-1848) «Әдеби арман» кітабынан бастап, «Александр Пушкин шығармалары» жайлы еңбегіне дейін және «Гогольге хат» сыни еңбегінде эстетиканың үнемі қозғалыста болуы қажеттігін атап өткен.
  2. Модернизм әдеби бағывт ретінде реалистік суреттеуге наразылық танытты. Н.Г.Чернышевский өзінің «Өнердің болмысқа эстетикалық қарым-қатынасы» атты дисертациялық еңбегінде көркем әдебиеттің өмірдегі орны мен маңызын көрсетіп берді.Өмір қандай жан-жақты болса, өнер де сондай жан-жақты болуға тиіс деген ұстанымды ұсынды.

Н.Г.Чернышевский айтқандай, «Өнер-өмірдің оқулығы» болуға тиіс. Бірақ әдебиет өмірдегі ұсақ-түйекті жіпке түзгендей жаза бермеуі тиіс.Бұл арада ұлы сыншы-ғалым бейненің типтігі туралы мәселені көтерген.