Көркемдік әдіс.

  1. Әдебиеттегі дәстүрмен жаңашылдықтың бірлігі әдебиет зерттеушілері мен сыншы ғалымдарды көптен бері толғандырып келеді. Әдебиеттегі дәстүрмен жаңышылдық қашанда екі түрлі мәселеде болған. Оның өзара бірлігі бар екендігін атап айтуға тиіспіз. Әдебиегі дәстүр көп жағдайда қолданған дәстүр яғни шығыстық әдіс ретінде әбден орныққан. Әдебиеттегі реализ, романтизм және класисизм дәстүр әбден нормаға енген. Әдебиеттегі жаңашылдық қашанда әдебиетегі дәстүрге оңай ене бериейді.

2.Алғашқыда оған тосырқай қарап әдеби жаңышылдық тіпті қатаң сынға алынады. Мұндай жәйттері қазақ әдебиетінде болған. Мысалы: С.Сейфуллиннің бастапқы өлең жолдарында жазылған ырғаққа негізделген сондай-ақ қазақ әдебиетінде прозада көркемді суреттеу орнына публистикалық сарыннын айтуға болады. Әдебиеттегі жаңашылдық заманның уақыт талабынан да туындайды.

  1. Сәкеннің өледерінде болған түбегейлі өзгерістерге суреттеуге поэтикалық тілмен насихаттады. Қазірде әдебиетте меңзеу ойды ашық айтпау, тұспалдау мәселелеі әдебиетте жоқ. Бұндай тәсіл кеңестік жүйеде кеңінен қолданылған. Олд жүйеде көптеген тақырыптар әсіресе ашаршылық тақырыбында, қуғын-сүргін жылдарында бір-біріне жала жабу секілді жағдайлада құрбан болған. Ақын жандардың жабық тақыры болатын. Сол кездегі көркемдік әдебиетте бұл тақырыптарды жазбаған. Қазіргі тәуелсіздік жылдарда жабық тақырыптар жоқ. Әлемдік әдебиетте осындай үдерістер белең алған. Одан әрине безуге болмайды.